MKE és IFLA hírek


Hogyan alkalmazzuk az érdekérvényesítést és a marketinget a könyvtárban? MKE – Szakmai Nap – OSZK – 2019. november 13.

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendezvényén a szervezők lehetőséget kívántak teremteni a könyvtárszakmai érdekérvényesítéssel és a hatékony könyvtári marketinggel kapcsolatos kérdések, tapasztalatok megvitatására, új ismeretek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati módszerek, eszközök alkalmazásának elsajátítására. […»]


Könyvtárak: Párbeszéd a változásért

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozóhelye, olyan esemény, mely mind az egyének, mind a szervezetek számára inspirációt ad a továbbmunkálkodásra; lehetőséget teremt az együttes képviseletre; teret ad a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősíti a szervezetek munkájának hatékonyságát; új trendeket, megoldásokat ismerhetünk meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekció, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. Mindezek mellett azonban számos olyan szekció, esemény gazdagítja a szakmai programot, melyek felülmúlhatatlanná, felejthetetlenné és egyedivé teszik ezt a hatalmas nemzetközi rendezvényt. […»]


A World Library and Information Congress, 85th IFLA General Conference and Assembly egy „First Timer” szemével

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az International Federation of Library Associations and Institutions 2019. évi világkongresszusára augusztus 24–30. között került sor Athénban. A 85. World Library and Information Congress-en a Magyar Könyvtárosok Egyesülete regisztrációs költségeket átvállaló ösztöndíjának, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogatásának köszönhetően vehettem részt. […»]


Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén 2019. július 3-5. Székesfehérvár

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is. […»]


A 2019. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2018-ban megjelent könyvekből a könyvtáros szakma javaslatára a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a kiadók betűrendjében):

  • Fodor Veronika: Szentivánéji álom – Holnap Kiadó
  • A magyar politikai karikatúra története. Szerk. Tamás Ágnes – Országház Könyvkiadó
  • H. Molnár Katalin: Lamping József 1881 – 1939: a század eleji Kaposvár építésze – Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár […»]

85. IFLA World Library Information Congress 2019, Athén – rövid szubjektív áttekintés

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

2019. augusztus 24-30. között került sor az IFLA idei konferenciájára és közgyűlésére Athénban. Az MKE támogatásával hárman vettünk részt az eseményen Szabó Pannával, az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársával, illetve Szabó Noémivel, az ELTE TTK könyvárának vezetőjével együtt. Az egyesületünk képviseletében Barátné Hajdu Ágnes elnökasszony a konferencia végén búcsúzott második ciklusának leteltével az IFLA irányító tanácsában (board) betöltött tagságától, emellett Gerencsér Judit főtitkár és Rózsa Dávid elnökségi tag is részt vett az eseményen. Mintegy tizenöt magyar regisztrált teljes részvétellel, vagy részlegesen néhány napra az eseményre, mely létszám véleményem szerint igen szép eredmény. Az alábbiakban a saját szubjektív gyors összegzésem osztom meg az olvasókkal. […»]


Az MKE közhasznúsági és tisztújító küldöttközgyűlése

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

2019. május 8-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlést tartott. […»]


A ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ 2019. évi magyarországi díjazottja

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

 

Az IFLA, a Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése stratégiájából következően mindig is jelentős feladatot vállalt a nemzetközi kultúrpolitikai és a könyvtár szakmai törekvések formálásában és adaptálásában. Számos nemzetközi programhoz is kapcsolódik, így pl. az ENSZ, az UNESCO.

Feladatát több szekcióban, speciális érdeklődésű csoportban, ill. érdekcsoportban valósítja meg. A szervezetek közül kiemelkedik az ENSULIB, a Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja, amely foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a különböző környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával és szemléletformálással. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Tisztújítás

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2019

2019. május 8-án (szerdán) kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlésére. A jelölési folyamat során az alábbi kollégák kaptak megfelelő számú jelölést, és vállalták a jelöltséget. […»]


Tájékoztatás a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújítási folyamatáról

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

Február elsejével lezárult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019. évi tisztújításának jelöltállítási szakasza.

A 2048 egyéni tagból 402 fő, a 91 testületi tagból 31 testület és a 31 tagszervezetből 27 jelölt. A jelölések összesítése február első felében megtörtént.

[…»]


Barbara Lison lesz az IFLA következő leendő elnöke (2019-2021), majd elnöke (2021-2023)

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

Gerald Leitner, az IFLA főtitkára a múlt héten jelentette be a 2019-es jelölések eredményeit. Az IFLA elnöki posztjára egyetlen jelölt érte el a minimálisan szükséges 10 jelölést. Barbara Lison azonban, mutatva a leendő elnök asszony nemzetközi ismertségét és elismertségét, elsöprően sok, 58 jelölést kapott, és ezzel már az első fordulóban automatikusan elnyerte a leendő elnöki pozíciót. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete is Őt jelölte a leendő elnöki posztra.

[…»]

Szervezeti élet


(Könyvtáros) generációk egymás közt

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének idén megújult vezetősége a helyi egyesületi élet színesítésén igyekezve szervezte meg 2019. november 19-én a Nyílt szakmai nap címmel futó, s így a találkozás célját is egyértelműen meghatározó, remélhetően sorozattá bővülő rendezvényét. A körmendi Faludi Ferenc Könyvtárban a résztvevőket elnökként és házigazdaként is köszöntő Mecsériné Doktor Rozália beszélt a program céljáról, kereteiről, hangsúlyozva azt, hogy nem a több évtizedes múltra visszatekintő megyei szakmai napokkal próbál az vetekedni, hanem az évenkénti nagy találkozások közötti kapcsolattartást és egymás megismerését szeretné támogatni. A tervek szerint – ahogy az első alkalommal, úgy a továbbiakban is – egy vendégelőadó mellett a megyében dolgozó könyvtárosok bemutatkozását szorgalmaznák, valamely aktualitás, például (szakmai) utazás, továbbképzés, bevezetett innováció mentén. A meghívóra nem véletlenül került fel a „nyílt” jelző sem, hiszen cél az is, hogy az egyesületben tagságot (még) nem vállaló kollégák is csatlakozhassanak. […»]


Örményországtól a miskolci bagolyröptetésig – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Miskolc, 2019. október 21.

Az ősz szekciónk életében mindig a bagolyröptéről szól. Aki teheti, elutazik abba a városba, ahol éppen a Vándorbagoly lakik. Az idén Miskolcon várt rá a csodálatos barna madarunk.

[…»]


Gyermekkönyvtári műhelynap Kerepesen

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. november 6-án Kerepesen került sor a Gyermekkönyvtári Műhelynapra. A rendezvény az egy épületben található Forrás Művelődési Házban és Szabó Magda Városi Könyvtárban zajlott. Az összegyűlt 50 főt Bakai Kálmán alpolgármester köszöntötte. Mint elmondta, fontos, hogy elektronizált világunkban az írott és nyomtatott kultúrát is eljuttassuk a gyerekeknek. A PEMEKSZ nevében Juhász-Kiss Regina, a Gyermekkönyvtári Műhely vezetője, a rendezvény moderátora szólt hozzánk. A házigazdák nevében Kis-Simon Judit könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket és a helyben élő Telegdi Ágnes írónőt, aki a nap további részében is szerepet kapott.

[…»]


Muzeális könyvtárak – szakmai nap Nyíregyházán

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi szervezete által szervezett és rendezett programok célja a magas szintű szakmaiság és a lehetőségeinken belüli színes tematika. Próbálunk időszerűek, az aktualitásokhoz kapcsolódóak lenni, vannak azonban időtálló témáink is. […»]


Lassan változó könyvtárkép – Idén is törzsgárda ünnepség és szakmai nap a kaposvári megyei könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. november 19-én került sor a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Somogy Megyei Szervezete által megrendezett szakmai napra.

A program az MKE helyi szervezetének taggyűlésével kezdődött, ahol az egyesület titkára, Hertelendy Helga előadásában kitért az új elnökség eddigi munkájára, az elmúlt évek helyi és országos érdekeltségű könyvtári és olvasásnépszerűsítő programjaira, valamint megemlítette a jövőben várható, a könyvtárak munkatársait is érintő eseményeket, úgymint az MKE 52. Vándorgyűlését vagy a nyáron megrendezésre kerülő 92. Ünnepi Könyvhetet. […»]


Megtartotta tisztújító taggyűlését az MKE Bibliográfiai Szekciója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. december 13-án, Luca napján tisztújító taggyűlést tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója. A korábbi vezetőség tagjai közül többen jelezték, hogy már nem kívánnak tisztséget vállalni. Leköszönt titkári teendőiről Trencsényi Katalin, gazdasági tisztségéről Gazdag Tiborné (Liza), vezetőségi tagságáról Berke Barnabásné, ellenőrző bizottsági tagságáról pedig Nagy Katalin és Dr. Varga Lajosné. Morvai Zsuzsanna, korábbi ellenőrző bizottsági elnök már korábban lemondott tisztségéről, így 2018-tól Vasbányai Ferenc látta el ezt a feladatot. […»]


Mi történt velünk 2019-ben? Az MKE Heves Megyei Szervezet eseményeinek, programjainak rövid összefoglalója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019-ben is mozgalmasra sikeredett szervezetünk élete. Az év első szervezeti eseménye a tisztújító taggyűlés volt. 2019. március 11-én tartott választás eredményesen zárult, minden leadott szavazat érvényes volt. Tagjaink ismételten Bodor Katalint választották a szervezet elnökének, a titkári feladatokra Verle Ágnest választották meg. A vezetőség soraiba a következő tagokat választották meg: Sinkovits Erika, Varga Lászlóné, Dr. Novotnyné Baláti Judit, Csépányi Zoltán. Az Ellenőrző bizottság elnöke: Sohajdáné Bajnok Katalin, Ellenőrző bizottság: Pauer Erika, Kovács Attila. […»]


Szabolcsi könyvtárosok Érmihályfalván

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete képviseletében november 30-án – immár 5. alkalommal – látogattuk meg a Böjte Csaba nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány Érmihályfalvi Iskolaháza lakóit, akiknek, könyvekkel, édességekkel, játékokkal kedveskedtünk. Az egyesület keresztgyerekének, Sass Imike 15 éves tanulónak többek között karóra ajándékozásával szereztünk nagy örömöt. […»]


Adatkönyvtárak, adatkönyvtárosok – Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése 30.

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

30. műhelybeszélgetésünk vendéglátója a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár volt, amelyet házigazdánk, Farkasné Kripner Veronika mutatott be a közel 30 résztvevőnek. Az épület a 1920-as években épült, eredetileg a Hotel Bellevue szállodaként, 1948-tól tartozik a mezőgazdasági minisztérium fennhatósága alá. Országos szakkönyvtári jegyzéken szereplő nyilvános könyvtár. Jelentős információs szerepe volt a 2000-es években, amikor az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) magyarországi pontja lett. Ezen kívül eMagyarország pont. EU-s olvasóteremmel rendelkeznek, valamint itt működik a Könyvgazda könyvesbolt, de helyszínt adnak egy fordítóirodának is. A könyvtár két raktárral rendelkezik. Megnövekedett munkát jelent számukra, hogy az agrárminisztériumtól sorra megkapják a megszűnő ágazatok könyvgyűjteményeit: pl. húsüzem, vízgazdálkodás stb., amely jelenleg elhelyezési és feldolgozási kihívásokat jelent. […»]


Fenyves Márta tagtársunk köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója október 3-án egy kihelyezett vezetőségi ülésen, baráti, családias találkozó keretében köszöntötte Fenyves Márta ma is aktív tagtársunkat 90. születésnapja alkalmából. […»]


Beszámoló az MKE 51. Vándorgyűlésének a Társadalomtudományi Szekció által rendezett szekcióüléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A szekció a „Könyvtárak és adatbázisok az oktatás és kutatás szolgálatában” témát tárgyalta. Az első előadó, Rózsa Dávid (KSH Könyvtár) a könyvtáraknak a közösségi médiában való megjelenésének fontosságáról, annak hasznáról beszélt. Statisztikai adatokkal mutatta be többek közt a közösségi média elterjedését, a közösségi médiával töltött időt a világban, az internettel való ellátottságot és a közösségi médiahasználatot Magyarországon. Ismertette a legnépszerűbb platformokat, majd a könyvtárak, könyves platformok, könyvtárgyak közösségi médiabeli megjelenésére mutatott példákat. Véleménye szerint a könyvtáraknak erőteljesebb jelenléte lenne szükséges a ma még kiaknázatlan platformokon (moly.hu, Snapchat), de a könyvtár bármilyen megjelenése a közösségi médiában a könyvtári hitelesség imázsát bővíti. […»]


Rövid beszámoló az Műszaki és a Múzeumi szekció közös rendezvényéről az MKE 51. Vándorgyűlésén, Székesfehérváron

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Közös programunk a Múzeumi Szekcióval komoly sikert hozott, mert 2019. július 4-én délelőtt 10 órakor a nagy meleg és a kora reggeli kisplenáris ülés ellenére a Magyar Király Szálló Casino terme megtelt érdeklődő könyvtáros kollégákkal és múzeumi szakemberekkel.

[…»]


Hitelesség a helytörténetírásban – a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete vándorgyűlési szekcióüléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

 

Azt gondolom, az MKE 51. vándorgyűlésének témája a mi szekciónk alapelveihez, céljaihoz volt a leginkább testhezálló: Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek. […»]


Bibliográfusok Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent László Termében

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Az MKE 51. Vándorgyűlésén ismét az első napon a plenáris ülésen érte a bibliográfusok közösségét az öröm, amikor a Bibliográfiai Szekció titkára, Trencsényi Katalin részesült az MKE Emlékérem – kitüntetésben. […»]


Jogi Szekció a Vándorgyűlésen

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Székesfehérváron megrendezett 51. Vándorgyűlés témája, a “Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek” nagyon inspiráló volt a jogi tájékoztatásban dolgozók számára. A vezetőséggel ennek eredményeként bőséges programkínálatot állítottunk össze a Jogi Szekció július 4-én, a Törvényszéken tartott ülésére. A kicsit hosszúra sikerült előadásfolyam 10.15-től 14.30-ig tartott. Ezt követően Dian Zsuzsanna, a Törvényszék munkatársa, könyvtárosa még megmutatta nekünk az épületet, a könyvtárat. Láthattunk egy kis tárgyalótermet is. A sétánk során sokat mesélt az ott folyó munkáról. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Itt is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Zsuzsannának a magas szintű szervezést, a fogadtatást. Nagyon kulturált keretek közt tudtuk megtartani programunkat. Végig velünk volt egy technikus munkatárs, aki leste minden kívánságunkat. Igazán lenyűgöző volt ez a profizmus. Köszönjük. […»]


Tiszteletbeli tagok a TTSz-ben

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Társadalomtudományi Szekció (TTSz) vezetősége ezúton értesíti az MKE tagjait, hogy a közelmúltban kezdeményezte, hogy Dr. Gerő Gyula és Dr. Szabó Sándor legyen a szekció tiszteletbeli tagja. Az elnökség 2019. május 17-i ülésén ezt a kezdeményezést jóváhagyta. […»]


Marketing a könyvtárban – szakmai nap Vecsésen

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A PEMEKSZ Olvasószolgálatos Műhelye április 24-én szakmai napot tartott Vecsésen Marketing a könyvtárban – hogyan látnak bennünket? címmel. Az összejövetel célja a szakmai előadások mellett az is volt, hogy ünnepi műsorral köszönjük meg a vezetőség közelmúltban leköszönt tagjainak a munkáját. A rendezvény moderátora Bautista Soldevila Katalin volt.

Beszélgetés a rendezvény előtt

[…»]


Átalakuló társadalom, változó kultúra, alkalmazkodó könyvtár?!

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Könyvtár szakmai nap a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egyletének szervezésében az Óbudai Platán Könyvtárban 

Miben nyilvánul meg a szolidaritás ma a kultúra területén? Lehet-e a kultúra a szolidaritás alapja? Milyen társadalmi fordulóponthoz érkeztünk? Mi ma a könyvtáros feladata? Ezekre az aktuális és meghatározó kérdésekre keresve a választ került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesület Közkönyvtári Egyletének 2019. évi szakmai napja május 22-én az Óbudai Platán Könyvtárban. […»]


Tisztújító közgyűlés és szakmai nap Kaposváron

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Kaposvárott április 16-án a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezetével közösen rendezett szakmai napot A marketing és pr lehetőségei a könyvtárban címmel. Ezen belül valósult meg a taggyűlés, és idén tisztújító közgyűlésre is sor került. […»]


26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE Gyermekkönyvtáros Szekció programja

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Ismét ott voltunk a Könyvfesztiválon! A szombati napot a Könyvtáros Klubban a mi szekciónk nyitotta. Az első előadást Dienes Éva (FSZEK, Sárkányos Gyerekkönyvtár könyvtár vezetője) tartotta „Kortárs vagy/és klasszikus, az ismeretterjesztőről (nem) is beszélve” címmel. Rengeteg ötletet kaphattunk arról, hogy a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket hogyan használhatjuk fel egy-egy téma feldolgozásához könyvtári foglalkozásokon, irodalom ajánlásához. […»]


Beszámoló közgyűlés és tavaszi szakmai nap Győrött

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2019. április 2-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára Rendezvénytermében. A közgyűlésen dr. Sándor Viktória elnök beszámolt az egyesület 2018. évi tevékenységéről, szakmai valamint pénzügyi helyzetéről. Az Ellenőrző Bizottság nevében Berente Erika, az EB tagja tartotta meg beszámolóját. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolókat, valamint megválasztotta a Kisalföldi Könyvtáros-díj elbíráló bizottság három tagját: Figula Anikót (a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatóját), Gyurics Zoltánnét és Ormosi Anikót (nyugdíjas kollégákat), a bizottság további két tagját az elnökség delegálta Berente Erika és Magdics Erika személyében. […»]


Kettős ünnep a könyvtárosok világnapján

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Hivatásunk napját minden év április 14-én ünnepeljük. Hagyomány, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet ünnepi taggyűléssel emlékezik meg e napról. Az idén erre április 8-án került sor.

Az ünnepséget középiskolások hangszeres produkciói nyitották meg. Majd az egyesületünk által 2008-ban alapított díjak átadására került sor. A díjak kitüntetettjei kiemelkedő munkájuk, a könyvtári szolgáltatások, fejlesztések és értékek terjesztésében végzett magasszintű tevékenységük elismeréseképpen részesülnek díjazásban.

[…»]


Beszámoló a Digitális Örökségünk Útján konferenciáról

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 2019. február 27.-én az OSZK-ban megtartotta szakmai konferenciáját Nemzeti dokumentumkincsünk országos könyvtári digitalizálási stratégiája és megvalósítása az OSZK-ban címmel.. Az OSZK Dísztermét  közel kétszáz fős hallgatóság töltötte meg, amely az előadásokat nagy érdeklődéssel követte végig. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az átlagon felüli érdeklődés a konferencia magas színvonalának és a témák aktualitásának volt köszönhető.

[…»]


Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának cikluszáró és tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A taggyűlésre 2019. április 11-én került sor a BME-OMIKK könyvtárában a korábbi Természettudományi Olvasóteremben került sor.

Nagy Zoltánnak, a Szekció elnökének bevezető szavai után Marton József Ernő, a BME-OMIKK főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, értékelve nagy múltú szervezetünk eddigi eredményeit. Molnár Klára, a BME-OMIKK testületi képviselője a házigazdák nevében ismertette a taggyűlés programját, majd Dr. Füredi Mihály levezető elnök felkérte Antal Lajosné Ellit, hogy ismertesse a tisztújítás folyamatát. Előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy az eddigi vezetőség változatlan formában folytassa munkáját további egy évig, és készítse elő a vezetőség „fiatalítását”. Az előterjesztést a jelenlévő tagság egyhangúan megszavazta. […»]


26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE Gyermekkönyvtáros Szekció programja

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Millenáris, Könyvtáros Klub, 2019. április 27.

Ismét ott voltunk a Könyvfesztiválon! A szombati napot a Könyvtáros Klubban a mi szekciónk nyitotta. Az első előadást Dienes Éva – FSZEK, Sárkányos Gyerekkönyvtár könyvtár vezetője tartotta Kortárs vagy/és klasszikus, az ismeretterjesztőről (nem) is beszélve címmel. Rengeteg ötletet kaphattunk arról, hogy a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket hogyan használhatjuk fel egy-egy téma feldolgozásához könyvtári foglalkozásokon, irodalom ajánlásához. […»]


Éves közgyűlés és tisztújítás az MKE Pest Megyei Szervezetében, 2019. január 16.

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetében négy év elteltével ismét elérkezett a tisztújítás ideje. A levezető elnök Bazsóné Megyes Klára titkár volt. A közgyűlést köszöntötte Fehér Miklós, az MKE alelnöke, a Könyvtári Intézet igazgatója: megköszönte a leköszönő elnök és a vezetőség munkáját. Sikeres 4 évet zártunk, az utóbbi időszakban többször is megyénkben dolgozó könyvtáros kapta az Év Fiatal Könyvtárosa díját illetve különdíját.

201901_Szervezetielet_Eves_kozgyules_PEMEKSZ_1

Fülöp Attiláné és Bazsóné Megyes Klára

[…»]


Beszámoló az MKE Jogi Szekció tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

„Elődök lombjából növekszik, s utódok táplálkoznak belőle” (Illyés Gyula)

2019. február 6-án tartotta meg beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója az Országos Széchényi Könyvtárban. A 10 órakor kezdődő programra 31 tagtársunk érkezett, 6-an pedig meghatalmazással képviseltették magukat. 2018. december 31-én 46 egyéni és 4 testületi tagunk volt, így a határozatképességhez szükséges létszám (26 fő) bőven megvolt.

Az MKE Jogi Szekció régi és új vezetősége

[…»]


Az MKE Társadalomtudományi Szekciója február 28-án, a Központi Statisztikai Hivatal Keleti Károly termében tartotta tisztújító taggyűlését

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

Villám Judit és Dr. Murányi Lajos éves beszámolója után került sor a vezetőségválasztásra.

[…»]


Tisztújítás az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetében – 2019. február 25.

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

2019. február 25-én került sor a MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetében a tisztújító taggyűlésre. […»]

Szakmai műhely


PRESSDOK – a floppyújságtól az adatbázisig avagy a magyar sajtóadatbázis megszületésének körülményei, okai és korai jellemzői

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A szerző jelen írása a szubjektív szakmai visszaemlékezések sorába tartozik (Rusk hajdani amerikai külügyminiszter „As I saw it” c. könyvéből merítve a stílusjegyeket). A szerző arra törekszik, hogy a megélt valóságot adatokkal is alátámasztva, lehetőleg torzítás mentesen visszaidézze. Elnézést kér azért, hogy néhol egyes szám első személyt, néhol pedig többes szám első személyt használ – utóbbit akkor teszi, amikor egy csapattevékenység keretében végzett saját munkájáról is ír.

[…»]


Ahány könyv, annyi élmény – workshop az olvasásért

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Az én könyvtáram program 2019-ben két jelentős témanapot is tartott. Tavasszal a Könyvtárostanárok Egyesületével közösen szervezett Digitális tananyagfejlesztés az én könyvtáramért című eseményen több mint 170-en vettek részt. Ennek sikerén felbuzdulva került megszervezésre az Ahány könyv, annyi élmény – workshop az olvasásért című rendezvény a Lurdy Konferenciaközpontban 2019. november 15-én, mintegy 200 könyvtáros, pedagógus, olvasásnépszerűsítés iránt elkötelezett szakember részvételével. Az esemény meghívott előadói és workshop-vezetői úgy kerültek kiválasztásra, hogy bemutatóik, prezentációik által esszenciálisan adtak egy képet a projekt eddig elért eredményeiről éppúgy, mint arról a sürgető és fontos igényről is, hogy az olvasáskultúra-fejlesztése, a digitális írástudás közvetítése, könyvtárhasználat, információkeresés fejlesztése a projekt lezárultával is kiemelt támogatást kell, hogy élvezzen. […»]


Könyvtári beszélgetések 2019 – Programsorozat a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet könyvtárában

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Művészeti Akadémia – 2017 novembere óta a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet – könyvtára 2019-ben „Könyvtári beszélgetések” címmel új rendezvénysorozatot indított útnak. Az első félévben négy, a második félévben két alkalommal adtunk otthont egy-egy érdekes, színes szakmai programnak különböző témákban meghívott előadókkal, mely alkalmakról most rövid összefoglalóban számolunk be. […»]


Könyvtári uniformizálás vagy kooperatív platformok hibrid felhő rendszerek hátterével?

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Alábbi gondolataimat a könyvtári uniformizálás kontra kooperatív rendszerek témában szeretném vázlatosan kifejteni. Korábbi fejlesztési törekvésekben megszületett a könyvtári uniformizálás eszméje, amely szerint gyümölcsöző lenne, ha a magyarországi könyvtárak egy IKR-t használnának, megszüntetve a különböző technológiák, rendszerek, platformok közötti együttműködési problémák nagy részét. Gondolataim hátterében az a kétség húzódik meg, hogy azonos IKR rendszer nemzeti vagy regionális kiterjesztése megnehezíti vagy könnyebbé teszi a könyvtári korszerűsítést? Gondolataim végeredménye szerint azonos IKR rendszer használata azonos könyvtár típusokban vagy azok meghatározott közösségeiben hozhat jó eredményeket. […»]


Gál Attila könyvtárigazgató-helyettes, tájékoztató könyvtáros, iskolai könyvtáros

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Gál Attila 1990. augusztus 9-én született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a szegedi Deák Ferenc Gimnázium magyar–történelem tagozatán végezte. A Szegedi Tudományegyetemen 2012-ben szerzett informatikus könyvtáros, majd 2015-ben intézményi kommunikátor végzettséget. […»]


A közösségi emlékezet terei – Helyismeretes könyvtárosok tanácskozása, avagy a zabhegyezés titka

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XXI. Országos Konferenciájának a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, valamint a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete jóvoltából Szeged adott otthont 2019. július 31. és augusztus 2. között.

A 2019 májusában átadott makói József Attila Városi Könyvtár bejáratánál […»]


Online eszközök, amelyek megkönnyítik a munkánkat – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 29. műhelybeszélgetéséről, Műszaki Könyvtáros Szekció, 2019.05.30.

Posted by Buzai Csaba - június 27th, 2019

Az ez alkalomra választott téma iránti érdeklődést jól jellemzi, hogy éppen 50 résztvevőnek kellett kényelmes ülőhelyet biztosítani a vendéglátó Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár gyönyörűen felújított termében, amelynek történetét, a nagy költözködés folyamatát és jelenlegi szolgáltatásaikat Vízvári Dóra, a könyvtár vezetője mutatta be. […»]


Partnerségben a digitális világgal

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Könyvtárszakmai konferencia a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

2019. június 5-én “Partnerségben a digitális világgal” címmel szervezett konferenciát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A Központi Könyvtárban tartott rendezvény fővédnöke Dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármester-helyettese volt. […»]


Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019. tanév Interjúk a legjobban teljesítő (első helyezett) versenyzőkkel

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny a terület egyetlen országos tanulmányi versenye 1993 óta. 2006-tól a verseny szervezője az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM). Évről évre más-más témában, folyamatosan megújuló feladatokkal mérjük és fejlesztjük a diákok tudását. Célunk, hogy minél többféle könyvtárhasználati, információ használati szituációval találkozzanak a diákok, hogy lássák, a tudatos és kritikai gondolkodás, az információforrások és a könyvtárak ismerete milyen sokféle helyzetben és témában segíthetnek. […»]


A magyar nyelv nagyszótára és a COMPASS – a Bibliográfiai Szekció programja a 2019-es Könyvfesztiválon

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az MKE Bibliográfiai Szekció programjaként a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársai mutatták be A magyar nyelv nagyszótárát, valamint a hozzá kapcsolódó online adatbázist. […»]


Szakkönyvtári seregszemle 2019. március 12.

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és az MKE Társadalomtudományi Szekció immár negyedik alkalommal rendezte meg a Szakkönyvtári Seregszemlét. A konferencia célja ismét a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása és az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása volt. A konferenciakezdő köszöntéseket Kincses Áron, a KSH Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettese és Villám Judit, a MKE Társadalomtudományi Szekciója elnöke mondta el. Sörény Edina főosztályvezető (EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály) előadásában a 2018 júliusában létrejött főosztály feladatairól, a könyvtári megújulás szükségességéről szólt. A szakkönyvtárakat is érintő törvényi változásokat is ismertette. […»]


25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

2019. március 5-én közel száz aktív és egykori egyházi és nem egyházi könyvtáros munkatárs találkozott a PPKE JÁK Dísztermében, hogy megünnepelje az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 25. születésnapját. […»]


Időszaki kiadványok repertóriumai

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Miért készít(ett) valaki repertóriumokat? – tehetnénk fel a kérdést, így mindjárt a történetünk elején, mikor is a repertórium készítés korántsem teljesen magától értetődő ösvényére lépünk. Ennek oka lehet kalandvágy, egy korszak megismerése az újságok rovatain keresztül, lehet szakdolgozat készítésének kiegészítése, lehet nyugdíjkiegészítés (lásd Galambos), esetleg kötögetés helyett, vagy egyszerűen csak a Hírlapolvasóban eltöltött végtelen számú órák kitöltése valamivel… […»]


„Mindent szabad nekem, de nem minden használ” (1Kor 6,12a)

Posted by Buzai Csaba - február 28th, 2019

Törvények és jogszabályok – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napja, 2019. február 19.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében tartotta meg a könyvtári törvényekkel és jogszabályokkal foglalkozó szakmai napját. A program elején Ásványi Ilona, az Egyesülés elnöke köszöntötte a résztvevőket, és a szakmai nap témaválasztásával kapcsolatban elmondta, hogy az Egyesülésnek mindig is fontos volt az egyházi könyvtárak képviselete és szakmaiságuk erősítése, és mindehhez szükséges a jogszabályok ismerete és a nekik való megfelelés is.

[…»]

Ötágú síp


Balogh Mihály: Röpke visszatekintő, avagy tétova számvetés a könyvtárostanárság(om)ról

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

Az alábbi írás közreadásával tisztelegni szeretnék a 2019. évi Füzéki-díjas, a hajdani MKE alelnök, az IFLA-HUN egyik alapító tagjának munkássága előtt. A többi érdemet – ideértve a jelenleg is aktív könyvtári értékmentő tevékenységet – most nem is említettem…

Haraszti Pálné rovatvezető

Balogh Mihály

Röpke visszatekintő, avagy tétova számvetés a könyvtárostanárság(om)ról

(Elhangzott a Bod Péter Társaság ülésén a budapesti Eötvös József Gimnáziumban 2006 tavaszán) […»]


Ünnepeltek a szlovákiai magyar könyvtárosok!

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2019

Szeptember 25-27. között zajlott a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakmai konferenciája, amely az egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából került megrendezésre Érsekújvárott. Köszöntőt mondtak: Ing. Rigó Konrád, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának államtitkára, Mgr. art. Klein Otokar, Érsekújvár város polgármestere, a konferencia védnöke, Ing. Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője, Muzsla község polgármestere; Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke; Zsok Gizella, az SZMKE egykori elnöke, az SZMKE alapító tagja; Mgr. Kecskés Ildikó, az SZMKE elnöke, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár könyvtáros szaktanácsadója. […»]


“Tudás tárháza: könyvtár a neved?”

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2019

SZMKE 20. jubileumi, szakmai konferencia, nemzetközi részvétellel, 2019. szeptember 25-27., Érsekújvár

Kecskés Ildikó SZMKE elnök köszöntő – múltbatekintő gondolatai a jelen helyzetről és a jövő kapcsán […»]


20 éves a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

„Mert mi a könyvtár? Könyvek tárháza, információk lelőhelye, közösségi tér.
És benne a könyvtáros? A kulturális hagyaték gyűjtője, gondozója,
Az írott szó közvetítője, információk közreadója. Ember, embertársai szolgálatában.“
(Kecskés Ildikó)

Szeptember végén szakmai konferenciával emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. […»]


Zsok Gizella: Életpálya

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban?

Tóth Bátori Erzsébetről, a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosáról, Juhász Andrásról, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársáról, Zágorecz-Csuka Juditról, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetőjéről. […»]


Egyházi Dóra

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár – igazgató (2015-),

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – alelnök (2017-)

[…»]


PhDr. Mgr. Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének első elnöke

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Halász Péter

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban?


Elsőként a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel. Majd őt követte Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának bemutatkozása. Ő ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012 januárjától 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára. Zágorecz-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetője – szintén IFLA-HUN alapító tag – a webmagazin ezt megelőző számában vallott szakmai kapcsolatrendszeréről, elhivatottságáról.


Most Halász Péter felvidéki könyvtáros visszatekintő írását adjuk közre, aki – immár nyugdíjasként – szülővárosa, Szepsi helytörténetét tárja fel. Benne is az IFLA-HUN egyik alapító tagját tisztelhetjük.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor […»]


Kecskés Ildikó, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár könyvtáros szaktanácsadója, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

Posted by Buzai Csaba - február 19th, 2019

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Eddig Tóth Bátori Erzsébet, Juhász András, Zágorecz-Csuka Judit, Kiss László írásait közölhettük.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor

[…»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Utolsó csoportos látogatóként a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti Szakkönyvtárában

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete hagyományos évzáró összejövetelét 2019. november 28-án tartotta Budapesten. A szervezet meghívólevele a gyülekező színhelyeként a Szépművészeti Múzeum lépcsőjére invitálta tagjait, hogy egy városligeti szobornéző séta után meglátogassuk a Mezőgazdasági Múzeumban található Agrártörténeti Szakkönyvtárat. […»]


Beszámoló az MKSZ kecskeméti tanulmányútjáról

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának tagjai 2019.12.03-án Kecskemétre látogattak. A kirándulás során Meglátogatták a nevezetes Cifrapalotát, s azon belül a Modern Képtárat, amelyet Gyergyádesz László művészettörténész mutatott be. […»]


A Partiumban jártunk – Szilágyság- Máramaros

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az MKE Pest Megyei Szervezete, folytatva a történelmi Magyarország területeire vezető tanulmányútjait, 2019. június 22-25. között a ma (főleg) Romániához tartozó Partiumba utazott.

A Szilágyságba (Damner Erzsébet tagtársunk szülőföldjére) és Máramarosba vezetett az utunk. Tehát az egyik eredetileg magyar, a másik pedig román többségű vidék volt. Tudnunk kell (és becsülnünk), hogy általában békében éltek itt a magyarok, románok, ruszinok, zsidók és más nemzetiségek is hosszú évszázadokig. Ez a vidék igazában nem Erdély, legföljebb csak egy picit a peremvidéke. Ez bizony Partium, ami egy sajátos történelmi múlttal rendelkezik. […»]


Salzburg, Linderhof és környékük – ráadásnak Graz. Az MKE Mezőgazdasági Szervezet nyár végi kirándulása

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Augusztus 29-én indult útnak ötnapos kirándulásra az MKE Mezőgazdasági Szervezetének népes csapata, hogy Nyugat-Ausztria és Bajorország említett területeit meghódítsa.

A grazi óratoronynál

A leghúzósabb nappal indítottunk. El kellett jutnunk Salzburgig, annak külvárosa, Hellbrunn volt az első úti cél. 1421-ben említette először a krónika az állatkertjét, a halastavát, a madarait. A kastélyt 1613-19 között Markus Sittikus megbízásából Santino Solari tervei szerint építették. […»]


Szinyei impressziói – Szinyei Merse Pál kiállítás a Jósa András Múzeumban

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

2019 augusztusától novemberig tart nyitva a Szinyei impressziói című kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeumban. A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének néhány tagja egy szép őszi délután meglátogatta a tárlatot. […»]


A Bibliográfiai Szekció látogatása a Műcsarnok kiállításain

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója az éves programterv összeállításakor a szakmai előadások, konferenciák mellett mindig teret ad egyéb kulturális programok megtekintésének, amelyek a budapesti kiállítási élet valamely aktuális eseményének bejárását teszik lehetővé. 2019. június 25-én a Műcsarnokban jártunk, és megtekintettük az éppen látható „nagy” kiállítást – a II. Építészeti Nemzeti Szalont –, valamint egy rendkívül érdekes kamaratárlatot „Frida országa. Guillermo Kahlo mexikói fotográfiái” címmel. […»]


A Jogi Szekció szakmai kirándulása Pécsen

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Jogi Szekció vezetőségének pécsi tagjai (dr. Füzes Barnabás, PTE Egyetemi Könyvtár, stratégiai és innovációs főigazgató-helyettes, Miszler Tamás, Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója) remek szervezőkészségének köszönhetően csodálatos szakmai kiránduláson volt alkalmunk részt venni a nyár folyamán 23 tagtársunkkal együtt. […»]


Élménydús időutazás a Nyírség és Szatmár kincseinek nyomában

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete lelkes tagjai a közelmúltban jó hangulatú kiránduláson ismerkedtek meg megyénk kultúr- és egyháztörténeti emlékeivel.

Az O’sváth Gyűjtemény épülete előtt

[…»]


Könyvtárosok kirándulása a Felvidéken

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szervezésében 42-en három napot tölthettünk a csodálatos Felvidéken. Kitűnő idegenvezetőnk – Torma Attila – kalauzolt bennünket, aki sok érdekességet mesélt nekünk.

[…»]


A mezőgazdasági könyvtárosok ismét szakmába vágó programot találtak

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Látogatás a Csokoládé Múzeumban – ez inkább tűnik mesének, mint komoly szakmai programnak. Csukjuk be a szemünket és képzeljük magunk elé Jancsit és Juliskát az erdőben. Mennek, mennek, mendegélnek, és egyszer csak meglátják a házikót. A fala táblás csoki, az ablaka vékony színes cukorlap, a lépcsők macskanyelvek, a kapuja kakaófa, a kertben kerti törpék helyett csoki nyuszik és csoki mikulások fociznak Mozart golyóval… Nono, álljunk csak meg! Kicsit meglódult a fantáziám, bocsánat. Térjünk inkább vissza a földre! Ígérem, az sem lesz unalmas.

[…»]


Könyvtárak, ha találkoznak…

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

2017 őszén az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtárának meghívására Egerbe látogatott. A két intézmény munkatársainak részvételével zajló szakmai nap apropóját az adta, hogy az OPKM ezen a napon nyitotta meg „Gyermekvilágháború” 1914-1918 rajzokban c. időszaki kiállítását a Kepes Intézetben. Számunkra azért is különösen emlékezetes ez az esemény, mivel a kiállítás anyagát bemutató katalógus 2018-ban Fitz-díjban részesült. […»]


Beszámoló az MKSZ Magyar Kultúra Napi programjáról

Posted by Buzai Csaba - február 28th, 2019

Évadnyitó rendezvényünk ez évben is sikeresen került megrendezésre. A nemzeti könyvtárban idén több remek kiállítás megtekintése között válogathattunk. A világhírű Corvina kiállítást szervezetünk tagjaival már tavaly év végén időben  megnéztük. Most az Ezerszer Júlia – Arcok és kérdőjelek című kiállítás megtekintését választottuk, ahol  Szendrey Júlia életéről és irodalmi munkásságáról kaphattunk igen alapos betekintést.

A kiállítás március 9-ig látogatható az OSZK 5. szintjén, a Nemzeti Ereklyetér területén. Mindenkinek javasoljuk a megtekintését!

„Az Országos Széchényi Könyvtár gazdag anyagára épülő kiállítás – kiegészülve a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéhez tartozó relikviákkal – Szendrey Júlia irodalmi és magánéleti szerepvállalását hivatott bemutatni. A tárlat Szendrey Júlia levelei, naplótöredékei, versei és Andersen-fordításai mellett korabeli hírlapok és mellékleteik segítségével bepillantást enged a korszak viselet- és társadalomtörténetébe is.” (Részlet az OSZK ajánlójából)

Ezt követően az MKSZ tagjaival finom tea mellett folytatott beszélgetés közben megvitattuk szervezetünk 2019 évi munkaprogramját is. Emellett természetesen lehetőségük volt tagjainknak személyesen befizetni ezévi tagdíjaikat is gazdasági felelősünknél, Fazekas Gáborné Jutkánál.

Nagy Zoltán, a Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke elnök

Civil infó


Kordos László emléknap Miskolcon

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Emléknapot rendezett 2019. október 21-én Zahuczky László, a Herman Ottó Múzeum könyvtárvezetője Kordos László (1909-1992) életútjának bemutatásával. A jeles napon a Múzeum könyvtárának olvasóterme felvette az ismert könyvtáros, pedagógus, művelődéspolitikus nevét. A névadó portréjával ellátott termet Dr. Szolyák Péter mb. igazgató avatta fel. […»]


Mészáros Antal (1937-2019)

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Antal az ELTE magyar-könyvtár szakán végzett. Pályafutása első részét Komárom-Esztergom megyében töltötte, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban dolgozott, vezette a Tatai Járási Könyvtárat két éven keresztül, ekkor vette fel a könyvtár Móricz Zsigmond nevét. 1978-ban került Győrbe, dolgozott a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Könyvtárában, majd a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban, végül a Győri Városi Könyvtárban. Itt az iskolai könyvtárak módszertani munkáját koordinálta 1995-ig nyugdíjba vonulásáig. Több könyvtárhasználati tankönyv társszerzője, szerkesztője, s könyvtárszakmai cikkek szerzője is volt. Aktív éveiben az egyesületi munkából is jelentősen kivette részét, fő szervezője volt az 1969-ben elsőként megrendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlésének Tatán, majd a 15. (1983) és 25. (1993) győri vándorgyűléseknek szintén. Nevéhez fűződik a Magyar Könyvtárügyért Alapítvány létrehozása, amely 1993 és 2008. között működött. […»]


Makara B. Gábor a 2019. évi Kosáry Domokos-díjas

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Kosáry Domokos-díj
Az érem Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrász alkotása

A Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat adományozott Makara B. Gábor orvos, Széchenyi-díjas neuroendokrinológus, az MTA rendes tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet professor emeritusa részére. A kitüntetést tudományszervező munkásságának elismeréseként, kiemelten a magyar tudományos eredmények láthatóságának és elektronikus hozzáférhetőségének megteremtését biztosító első hiteles nemzeti bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) kialakításában végzett meghatározó tevékenységéért, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, egyben a felsőoktatási és tudományos szakkönyvtárak ezen a területen végzett feladatainak támogatásáért kapta az akadémikus a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára. […»]


Lőrincz Ferenc (1947 – 2019)

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Kollégánk, barátunk már kisfiú korában szövetséget kötött a könyvekkel. Aprócska kitérőktől eltekintve egész életét könyvek között, könyvtárakban töltötte. Szerette az irodalmat, a történelmet, a zenét, a képzőművészetet és a sportot. Szívesen járt színházba, hangversenyre, kiállításra, de kedvenc csapatának, a Budapest Honvédnek a meccseire is. A ’60-as, ’70-es évek könnyűzenéjében utolérhetetlenül tájékozott volt. Kávézás közben (ő nem kávézott) vagy ebédidőben jókat lehetett vele beszélgetni ezekről a témákról.  […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?
2019. november 14. OSZK

 

A rendezvény áttekintést ad az OKR program keretében zajló webarchiválási pilot projekt tapasztalatairól, eredményeiről és jövőbeni tervekről.

http://www.oszk.hu/rendezvenyek/404-2019 […»]


Állami kitüntetések könyvtárosoknak augusztus 20-a alkalmából

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára augusztus 16-án Budapesten, a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk alkalmából könyvtáros munkatársainkat is jutalmazta Szinnyei József-díjjal és a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel.

[…»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Focus on Open Science Konferencia Budapest

2019. szeptember 17. MTA

http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu/focus-on-open-science.html […»]


Szepesiné dr. Benda Mária (Szepike) – 1921. május 25. – 2019. július 3.

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Szomorúan búcsúznak kollégái Dr. Benda Máriától, Szepikétől, aki több mint negyven éven keresztül, 1950–1993 között dolgozott az Orvostudományi Dokumentációs Központban (MEDINFO). Fordítóként kezdte, később könyvtáros, osztályvezető, majd főigazgató-helyettes lett az intézetben. 1988-as nyugdíjazása után is segítette a MEDINFO-t szaktanácsadóként. Orvosi könyvtárak hálózatalapítója volt, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció orvosi könyvtáros csoportjának alapító elnöke. 1969-ben egyetemi doktori, 1980-ban kandidátusi címet szerzett, 1975-ben Szabó Ervin emlékéremmel tüntették ki. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Magyar Könyvtárosok Egyesülete – 51. Vándorgyűlés
2019. július 3-5. Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosa ad otthont a jeles rendezvénynek.
Jelmondat: “Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek”

http://konyvtar.vmk.hu/vandorgyules/ […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

EBSCO információs nap

2019. május 7. MTA KIK

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/rendezvenyek/57-ebsco-informacios-nap.html […»]


Elment a kiváló könyvtáros kolléga, író, költő – In memoriam Neményi László (1936-2019)

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Életének 83. évében elhunyt NEMÉNYI LÁSZLÓ, a Székesfehérvári Városi Könyvtár nyugalmazott, címzetes igazgatója. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - február 28th, 2019

26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2019. április 25-28. Millenáris

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő képviselői (25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós, művész) részvételével kulturális programok sokaságát kínálja: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várják az érdeklődőket.
https://bookfestival.hu/

Szakkönyvtári seregszemle
2019. március 22.

Célja az eddigi nagy sikerű rendezvényekhez hasonlóan idén is a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása és az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása.
http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=seregszemle_2019

Budapesti Tavaszi Fesztivál
2019. április 5-22.

A 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál változatos összművészeti műsorral várja az érdeklődőket. A színes kínálat része komolyzene, opera, jazz és könnyűzene, világzene, tánc, újcirkusz, színház és képzőművészeti program is. A fesztivál különlegességét fokozza, hogy a legjobb magyar előadók mellett igazi világsztárok lépnek majd fel, illetve a fesztiválon számos bemutató, valamint társintézményekkel szoros együttműködésben megvalósuló program is lesz.
https://www.btf.hu/

37. Magyar Sajtófotó Kiállítás
2019. április

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 37. Magyar Sajtófotó Pályázatra 276 szerző 2462 pályaművel pályázott sikeresen. A zsűri összesen 6305 képet tekintett meg az online előválogatás, illetve zsűrizés során.
https://37.sajto-foto.hu/ 

összeállította: Demecs Éva, BCE EK könyvtárosa,
az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

Mentor


Kaszás Veronika

Posted by Buzai Csaba - december 6th, 2019

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Terézvárosi Gyermekkönyvtárának vezetője vagyok, ami a főváros egyetlen önálló gyerekkönyvtára, s mint ilyen tradicionálisan módszertani központ is egyben. 20 év gyerekkönyvtárosi szakmai tapasztalattal rendelkezem, mely során, ― a Színművészeti Egyetemen végzett színházi nevelőként, drámapedagógusként ― a kezdetektől élményközpontú, interaktív drámafoglalkozásokat tartok óvodástól középiskolás korig, ahol a résztvevők a népmesék, a történelem, vagy irodalmi művek szereplőivé is válnak. Szívügyem a megszokott könyvtári terek kreatív újragondolása. Minimális költségből, ám meglepő módon átalakított, újraértelmezett könyvtári tereinkbe is az élménypedagógia inspiráló, kreativitásra ösztönző játékosságát visszük bele. […»]


Bajnok Tamara

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

1997 óta vagyok a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár munkatársa. Ezt megelőzően dolgoztam az ELTE gödöllői kihelyezett tagozatának könyvtárában, majd a Zsolnay József által vezetett törökbálinti általános iskola könyvtárában, utána a Könyvtári Intézet elődjében, a Könyvtártudományi és Módszertani Központban is. […»]


Mennyeiné Várszegi Judit

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

1973-tól néhány év kihagyással 38 éven keresztül dolgoztam a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban – ma Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér -, 28 évet töltöttem a helyismereti csoportban, illetve osztályon. 2000-től lettem az osztály vezetője, nyugdíjazásomig. Egyaránt tapasztalatokat szereztem a helyismereti dokumentumok szerzeményezése, feldolgozása, az adatbázisok építése és a szétsugárzó szolgáltatások terén. Részt vettem helyismereti vonatkozású uniós projektek megtervezésében, lebonyolításában. Ismereteimet a Könyvtári Intézet által szervezett A korszerű helyismereti munka alapjai című tanfolyam egyik előadójaként is igyekszem megosztani. Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnökeként rendszeres a kapcsolatom a helyismereti könyvtárosokkal. […»]


Szüts Etele

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztályának vagyok a vezetője. 2014 óta különböző beosztásokban veszek részt a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal (MaNDA DB) kapcsolatos digitális könyvtári feladatokban. 2016 óta koordinálom az Európai Unió digitális könyvtárával, az Europeanaval kapcsolatos aggregációs kötelezettségvállalásokat. […»]


Horváth Eszter

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

A Magyar Telekom Infotékában dolgozom, így komoly ismereteim vannak a vállalati, intézményi könyvtárak működtetésének korszerű módszereiről. Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az OLIB integrált rendszer hatékony használatával, az erre alapuló online szolgáltatások kialakításával, üzleti információszolgáltatással kapcsolatban, és fordulhattok hozzám hatékony marketingötletekért is.

horvath.eszter3@ext.telekom.hu, +36 30 1795821


Petrovszki Mária

Posted by Buzai Csaba - február 28th, 2019

2014 ősze óta vezetek az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban nyitott fejlesztő biblioterápiás csoportot havi rendszerességgel. Ezen kívül több korosztálynak, több különböző témában tartottam biblioterápiás eszköztárral foglalkozásokat, és kipróbáltam a családterápiában is prevenciós céllal a biblioterápiát.

A Magyar Biblioterápiás Társaság tagjaként a szakmai napokon vezetek saját élmény csoportot a kollégáknak, amely egyben módszertani kérdések megbeszélésére is alkalmas. Szívesen konzultátok a kollégákkal, ha bármilyen kérdésük van a biblioterápia könyvtári alkalmazását érintően.

Email: petrovszki.m@gmail.com

Portré


Korompay Dóra festőművész

Posted by Buzai Csaba - december 6th, 2019

Művészete – egyedi tehetségét kibontakoztatva – rokoni szálakban rejlő örökséget (Gundelfingen Gyula festőművész; Szinyei Merse Pál festőművész) visz tovább. Keze alatt megelevenedik az ecset, életre keltve tájakat, embereket, felidézve emlékeket, eseményeket. Képeivel elvarázsol… a világ kevesebb lenne nélküle. (a szerk.)

„Magamról annyit tudnék mondani, hogy egy nagyon kíváncsi ember vagyok, mindig is az voltam. A Várnegyed, a Halászbástya és környékbeli csendes kis utcácskák mindig nagyon fontosak az életemben, ott nőttem fel, ott játszottam. 6 éves korom óta megvan most is gyerekkori barátnőm, játszótársam. A diófa tetejéről, ahol sokat olvastam, sokat is láttam, még talán a Dunát is… Pici kislányként bejárkáltam a közelben lakó festőművészek műtermébe, ahol nagyon otthon éreztem magam.” […»]


Bereti Gábor ny. könyvtárigazgató, író, költő, kritikus

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Fotó: Dudás József

Bereti Gábor 1948. október 28-án, Miskolcon, Kiss Gábor Béla néven látta meg a napvilágot. Kisiparos felmenők családjába született, apai nagyapja kovácsmester, anyai nagyapja csizmadia, cipész volt. A szülők már középiskolát végzett középosztálybeliként keresték kenyerüket. Fiuk a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában kezdte tanulmányait, majd 1967-ben a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Egy év katonáskodás után, munkaviszony mellett végezte el a Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakát. 1974-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán felsőfokú könyvtáros képesítést szerzett. […»]


Dr. Nemes Erzsébet – a KSH Könyvtár ny. főigazgatója, könyvtáros, bibliográfus, helytörténész, hobbyfotós

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2019

Nemes Erzsébet 1947. július 2-án született Sarkadon. Középiskolai tanulmányait Nagykállón, a Budai Nagy Antal Gimnáziumban végezte (1965). A Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán (1968), a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola könyvtár szakán (1981) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtártudományi szakán (1988) szerzett diplomát. […»]


HORVÁTH HELLA tagkönyvtárvezető, főtanácsos, origami művész és a Vadmadárkórház önkéntese

Posted by Buzai Csaba - június 20th, 2019

Horváth Hella 1970.07.26-án született Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányait a Vasvári Pál Gimnáziumban (Székesfehérvár) végezte. A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskolán (Budapest) szerzett bibliaoktató (1989), az Eötvös József Főiskolán (Baja) informatikus-könyvtáros végzettséget (2007). […»]


Keszthelyiné Sragner Márta nyugalmazott könyvtáros, kutató, bibliográfus, amatőrcsillagász, főszerkesztő

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2019

A „csillagok lánya,” aki a mindennapjait szebbé, teljesebbé téve maradandót alkotott és alkot a tudomány és az emberiség javára. (a szerk.)

1947. április 19-én születtem Rajkán, Győr-Moson-Sopron megyében. Édesapám gazdálkodó volt, édesanyám háztartásbeli. Hárman voltunk testvérek. 1949-ben kitelepítettek bennünket, Győrbe költöztünk rosszabb körülmények közé. Édesapám fuvarosként majd lóápolóként dolgozott, csak később lett állattenyésztési agronómus. Jó és szabad gyerekkorom volt, rengeteg háziállat vett körül. 1953-1961 között a József Attila úti Általános Iskola tanulója voltam, majd Kőszegre kerültem a Mezőgazdasági Technikumba, állatszeretetem miatt. Fizikailag nehéz iskola volt, nem voltam hozzászokva a kapáláshoz, disznóetetéshez, de a további életemhez jó alapot adott. A kőszegi 4 év alatt önállóságot, fegyelmet, rendszeretetet, a munka iránti tiszteletet, a munka szeretetét tanultam meg. […»]


PATAKI MARIANNA művésztanár, könyvtárostanár

Posted by Buzai Csaba - február 25th, 2019

Kimondatlan vagy inkább eddig megfestetlen képek jellemzik a művészet közelében és az előle való rejtőzködéssel eltöltött közel 30 évemet. Grafikusnak tanultam, művésztanár, rövid ideig textiltervező is voltam, majd könyvtárostanárrá váltam. Ezt a kacskaringós életpályát sok meg nem festett kép kíséri, néhány színbe öntött érzés, képi humor és a mesék csodálatos vagy olykor félelmetes világának szeretete.” (Forrás: https://www.oik.hu/web/guest/rendezveny/-/hir/kimondatlan-kepek-untold-pictures–pataki-marianna-kiallitasa-272359)

[…»]

Szakirodalmi ajánló


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Baranya Péter

Előjelekről csak utólag látni, hogy jeleztek.” : állományvédelmi interjú Baranya Péterrel, a Piarista Központi Könyvtár igazgatójával / [riporter] Horváth Adrienn. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28. (2019) 5., p. 25-34. : ill., 6 fotó […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Aczél-Partos Adrienn
Sokszínűség – Hasonlóság – Szakkönyvtárak / Aczél-Partos Adrienn. – EKE konferencia Esztergomban 2019. június 25-én
In: EKE hírlevél. – 16. (2019) 3., p. 8-10. : ill., 22 fotó […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Ásványi Ilona

Internet Fiesta 2019 : zárókonferencia / Ásványi Ilona
In: EKE hírlevél. – 16. (2019) 2., p. 3-5. : ill., 9 fotó […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Bálint Ágnes
Kalapba zárt lányok : biblioterápia az onkológiai betegek támogatásában / Bálint Ágnes. – Kiscsoportos foglalkozások 2017 őszétől a debreceni Onkológiai Klinikán. – Res. angol nyelven
In: Embertárs. – 16. (2018) 4., p. 330-352. […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Aczél-Partos Adrienn

Beszámoló az EKE 25. születésnapjára rendezett ünnepségről / Aczél-Partos Adrienn
In: EKE Hírlevél. – 16. (2019) 1., p. 10-13. […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - február 25th, 2019

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Andaházi-Szeghy Viktor

A Hadtörténeti Könyvtár története / Andaházi-Szeghy Viktor. – Bibliogr. – Res. angol, német, francia és orosz nyelven
In: Hadtörténelmi közlemények. – 131. (2018) Klsz., p. 143-173. : ill., 6 fotó, 18 ábra

[…»]

Sziporkák


Sziporkák

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Pihentető szép Karácsonyt és sikerekben gazdag, szerencsés Új Évet kíván

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és a Könyvtárvilág webmagazin!


Hiddigeigei – egy fekete kandúr Debrecenből

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Hiddigeigei kútja Säckingen városban

A Debreczen c. napilap 1886. május 26-ai számában¹ figyelemre méltó. debreceni vonatkozású írás rejtőzik. […»]


Kedvencem Mr. Bean – Neked is?

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Mr. Bean a könyvtárban (a YouTube-on)


Szellemes promóciós ötletek

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Forrás: http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.com/2016/02/konyvtaros.html […»]


Sziporkák

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Ezekért a pillanatokért érdemes élni…


Sziporkák

Posted by Buzai Csaba - február 28th, 2019

 

Forrás: http://www.pecsirefkoll.hu/images/konyvtar/kepek/2018/konyvtaros_vagyok.png