MKE és IFLA hírek


Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. vándorgyűlése – Sopron, 2014. július 17-19.

DCIM100GOPRO

I. rész – Nyitó plenáris ülés – GYIK rendezvényközpont

Orbán Júlia, a Rendezvényközpont köszöntője után Bakos Klára, az MKE elnöke üdvözli a vendégeket. Az elnökség tagjai: Dr. Vígh Annamária, EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Prof. Dr. Varga László, NYME tudományos és külügyi rektorhelyettes, Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármester, Fráter Olivér, Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettes, ifj. Sarkady Sándor, NYME Központi Könyvtár és Levéltár főigazgató, Horváth Csaba, Széchenyi István Városi Könyvtár igazgató. […»]


A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Idén is a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén kerültek átadásra az MKE díjak, amelyeket Bakos Klára elnök asszony adott át a díjazottaknak.

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. Ezen a napon adták át az MKE és az IKSZ által 2000-ben közösen alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díjat valamint a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Év fiatal Könyvtárosa Különdíjat” is. […»]


A Fitz József- könyvdíj – 2014

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Díjazottak önvallomásai

Dr. Hajdu Edit: Magyar Szőlőfajták

Amikor a Magyar szőlőfajták című könyvet megírtam, azt gondoltam, hogy a magyar szőlőtermesztőket ez a könyv szolgálni fogja, segíti őket a szőlőültetvények helyes fajtaszerkezetének kialakításában, amire olyan nagy szükség van. A másik célom pedig az volt, hogy a könyv olvasói ismerjék meg részletesen a szőlőfajtákat azért, hogy azokat szakszerűen ápolják, termésükből minőségi végterméket (étkezési szőlőt, bort, szaporítóanyagot) állítsanak elő és maximálisan használják ki a fajták genetikai kapacitását. […»]


Megemlékezés Asbóth Miklós könyvtárosról, helytörténészről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_MKEIFLA_AsbóthAsbóth Miklós (Sopron, 1943. okt. 14. – Kalocsa, 2014. július 24.) könyvtáros, helytörténész. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Sopronba végezte. A több mint 400 éves Berzsenyi Dániel Gimnáziumban letett érettségi után, 1962 őszén a soproni Berzsenyi Dániel könyvesboltba került gyakornoknak. Egy éves gyakornokoskodása után a bolt eladója lett. 1965 nyarán kinevezték a kalocsai könyvesbolt vezetőjévé. Tíz évig vezette a könyvesboltot, majd 1975 őszén a Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtár könyvtárosa lett. Az ELTE bölcsészettudományi karán 1976-1982 között elvégezte a könyvtár-történelem szakot. 1975-től, a több név- és szervezeti változást megért, könyvtár munkatársa volt. […»]

Szervezeti élet


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlés, Sopron – 2014

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Szubjektív beszámoló a szervezői oldalról nézve

10_Szervezetielet_Tompa

Néhány héttel ezelőtt arról írtam, hol is tartunk a 2014-es Vándorgyűlés szervezésében, most pedig már azt kellene összefoglalnom, miképp éltük meg mi, helyi rendezők azokat a napokat. Kör e-mail-ben kértem meg munkatársaimat: írják le véleményüket. A beérkező válaszok nagyon komoly önkritikákat tartalmaznak az értékelés mellett. […»]


Élménybeszámoló az MKE 46. vándorgyűléséről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

2014. július 17 és 19 között Sopron adott otthont az MKE Vándorgyűlésének. Amíg a találkozók történetében ez jelentette a 46. alkalmat, számomra – mint gyakorló könyvtáros – másodszor nyílt lehetőség arra, hogy részt vehessek rajta. A rendezvény hangulata már a vonatra-szállás pillanatában magával ragadott, ugyanis már ekkor érezhetővé vált a közösség ereje: a sok-sok ismerős arc, az időnként felhangzó „könyvtáros-konferenciás” beszélgetések, a közös úti cél mind-mind kézzelfoghatóvá tette a könyvtárosok állandóan létező, ám fizikai közösségként kevésbé megtapasztalható társaságát. A vonatút pedig csak a kezdete volt ennek a benyomásnak, Sopronban ugyanis folyamatosan erősített ezen az érzésen valamennyi mosollyal kísért találkozás az ismerős-ismeretlen kollégákkal. […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A MÚLT JÖVŐJE! – Új intelligens szolgáltatások a műszaki és az orvosi könyvtárak világában

Idén az MKSZ a MOKSZ-szal közösen szervezte meg az MKE 46. Vándorgyűlésének programját, így a két elnök, Nagy Zoltán (MKSZ) és Dr. Vasas Lívia (MOKSZ) együtt vezették a tanácskozást.

10_Szervezetiélet_MKSZ1

Az akadálymentesített és légkondicionált szenátusi tanácsteremben a korábban adott 55-60 férőhelyet a nagy érdeklődése való tekintettel már a kezdés idejére 80 fő elhelyezésére kellett bővíteni. […»]


Az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az érem másik oldala címmel tartott szekcióülést az MKE TSzSz a soproni vándorgyűlésen, 2014. július 18-án délelőtt 10:00 és13:00 óra között.

Moderátorok: Téglási Ágnes és Holl András, az MTA KIK főigazgató-helyettesei

10_2_6-1

Országos programok esetében legtöbbször csak a „központ” szava hallatszik, a centralizált rendszerek irányítói folyamatosan tájékoztatják partnereiket, tagjaikat, azonban párbeszéd, kétoldalú eszmecsere legtöbbször csak kétirányú kommunikáció formájában jelentkezik, a többség nem értesül ezekről. […»]


Az MKE Bibliográfiai Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Egyetemi könyvtári szolgáltatások –
tudományos, intézményi repozitóriumok

Moderátor: Szőnyi Éva elnök (MKE Bibliográfiai Szekció)

10_2_5-1

Amint az idei, 46. Vándorgyűlés fő témája – az intelligens szolgáltatások kérdése – napvilágra került, a Bibliográfiai Szekcióban azon nyomban tudtuk, hogy az egyetemi könyvtári szolgáltatások köré fogjuk szervezni a szakmai programunkat. Fontosnak tartottuk, hogy nemzetközi kitekintést is adjunk az egyetemi könyvtárak fejlődési irányairól, valamint tájékoztassuk az érdeklődőket a hazai egyetemi könyvtárak egyik aktuális szolgáltatásáról – a tudományos egyetemi repozitóriumok építéséről és minősítéséről. […»]


Az Olvasószolgálati Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az Olvaszószolgálati Szekció a soproni vándorgyűlésen a könyvtárak szolgáltatásközpontúságát, illetve a modern technikai újításokat helyezte előadásainak középpontjába. A Modernizált könyvtár címmel jelzett szekcióülésen négy előadást hallhattak a jelenlévők hat előadó tolmácsolásában. […»]


A Helyismereti Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A helyismereti szekció 2011 óta nem tart külön éves összejöveteleket, hanem a „nagy egyesület” keretein belül szervezi és bonyolítja le szakmai programjait. Ez alkalommal Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője volt a soproni tanácskozás moderátora.

10_Szervezetielet_HKSZ
Fotó: Mándli Gyula

  […»]


A Mezőgazdasági Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_Szervezetiélet_MSZ1

A könyvtári vándorgyűlések történetében először tartott önálló szekcióülést a Mezőgazdasági Szekció. Az ülésen öt előadás hangzott el. Az első kettő az oktatásról, a harmadik a felhasználók elvárásairól, az utolsó kettő gyakorlati alkalmazásokról szólt. […»]


Az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az MKE Társadalomtudományi szekciója Korszerű szolgáltatások kreatív felhasználóknak címmel rendezett ülést Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem P épületének nagy előadójában, 13 órai kezdettel, Murányi Lajosnak, a Társadalomtudományi szekció volt elnökének a moderálásával.

A program ún. szponzori előadással kezdődött, melyen Tolnai Gáborné Lakatos Mónika (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár, Győr) és Berger Ágoston (Monguz Kft.) számolt be digitalizálási tevékenységükről (A Europeana Inside projekt megvalósítása a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtárban). […»]

Szakmai műhely


A Nyugat-Magyarországi Egyetem története a kezdetektől napjainkig

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Mastalírné dr. Zádor Márta előadása a vándorgyűlés 0. napján

10_Szakmaimuhely_NYME

Ezzel a címmel tartott felejthetetlen előadást a soproni vándorgyűlés úgynevezett nulladik napján a Ligneum Látogatóközpontban kora este.  Érdekes előadását végig egykori és mai bejátszásokkal, hangfelvételekkel tarkította. Bemutatójával egészen 1735-ig repített minket a történelemben, amikor is Selmecbányán megalakult a Bányatisztképző Iskola.  A „selmeci időkben” az erdészeti felsőoktatás még a bányászati és kohászati szakoktatáshoz kötődve volt jelen az iskola keretein belül.  Enne oka az volt, hogy mind a bányászat, mind a kohászat fát, fakitermelést igényelt. Ehhez azonban szigorúan szabályozott fakivágásokra, majd újratelepítésekre volt szükség. 1770-ben akadémiai rangot kapott az intézmény, Császári és Királyi Bányászati Akadémia lett a neve.  Ennek ellenére ekkor még mindig nem működött önálló erdészeti tanszék az akadémián.  Erre egészen 1807-ig kellett várni, amikor Wilkens Henrik tanár előbb elképzelte, majd 1808-ban szentesítette, végül 1809-ben megvalósította az erdészeti tanszék létrehozását. […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


42. Csongrád Megyei Könyvtárosnap

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_Szakmaibarangolasok_Csongrad

2014-ben ismét Mórahalmon tartottuk a mi kis vándorgyűlésünket. Utoljára 2005-ben találkoztunk itt. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, sok homokot elhordott a szél Homokháton. A gyorsan fejlődő, 25 éves kisváros ismét nagy szeretettel fogadta a megye könyvtárosait. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Kulturális Örökség Napjai

Az idei évben szeptember 20-21-én szervezzük a Kulturális Örökség Napjait. Központi témánk a historizmus kora, az I. világháborúhoz és a holokauszthoz kapcsolódó épületek.

kep_1

 2014. szeptember 20-21.
Országos rendezvény […»]


Állami kitüntetések és szakmai díjak az Alkotmány Ünnepe alkalmából

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vígadóban.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

10_Civil_Lovagkereszt

Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője […»]

Mentor


ERŐSNÉ SULLER ILDIKÓ

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának csoportvezetője.
Szívesen osztja meg tapasztalatait, ad tanácsokat, ötleteket az alábbi témákban:

ErosneSullerIldiko

     • gyermekkönyvtári programok szervezése
     • gyermektáborok szervezése
     • pályázati lehetőségek kiaknázása
     • segítségnyújtás a gyermekkönyvtári programok terén felmerülő kapcsolatokban, elérhetőségekben
     • ötletek a különböző korosztályok számára szervezett/szervezhető klubok, tevékenységek terén
     • kézművesprogramok, -tevékenységek, -technikák

Portré


Ferróné Mencsik Rita, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

10_Portré_Ferróné Mencsik Rita1969. március 1-jén született Kecelen. A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Házban dolgozik gyermekkönyvtáros, művelődésszervező és kézműves oktatóként. Informatikus könyvtáros diplomája mellett népi játék és kismesterségek oktatója, közművelődési szakember II. – népi játszóházi foglalkozásvezető, keramikus, fazekas és zománc-műves végzettségekkel is rendelkezik. A tűzzománcozás technikáját B. Boros Ilona iparművésztől és Stekly Zsuzsa zománcművestől tanulta. Rendszeresen tart meseórákat, könyvtári órákat, könyvtári és kézműves foglalkozásokat gyerekeknek; kerámia, tűzzománc tehetséggondozást középiskolásoknak és felnőtteknek. Olvasást népszerűsítő vetélkedőket, versenyeket bonyolít, olvasótáborokat vezet, kiállításokat, kulturális rendezvényeket szervez, és kézműves táborokban oktatja a hagyományos (népi) és modern iparművészeti technikákat. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Amberg Eszter: Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredményei
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 5., p. 16-20.

Amberg Eszter: A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 2., p. 151-155.

Ásványi Ilona: “… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ‘alak’, siralmasan megbukott…”. – A könyvtáros alakja a szépirodalomban. Kosztolányi Dezső írásaival
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 6., p. 42-52. […»]

Sziporkák


Játék a könyvtárosokkal

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

Lassan vége a nyárnak, kezdődik a komoly munka, új kihívások, problémák elé nézünk, kevés időnk van kikapcsolódni, az meg eszünkbe sem jut, hogy játékosan fogjuk fel saját foglalkozásunkat. Pedig erre már évszázadokkal ezelőtt is történtek kísérletek. Talán sokunknak ismerős a kép, amelyen Giuseppe Archimboldo festménye így ábrázolta a Könyvtáros urat 1590 körül:

10_Sziporkák_konyvtaros1

Megtaláltam a téma mai újrafogalmazását is Peter Sis cseh születésű művésztől és Martins de Barrostól: […»]