Ünnepeltek a szlovákiai magyar könyvtárosok!

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2019

Szeptember 25-27. között zajlott a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakmai konferenciája, amely az egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából került megrendezésre Érsekújvárott. Köszöntőt mondtak: Ing. Rigó Konrád, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának államtitkára, Mgr. art. Klein Otokar, Érsekújvár város polgármestere, a konferencia védnöke, Ing. Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője, Muzsla község polgármestere; Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke; Zsok Gizella, az SZMKE egykori elnöke, az SZMKE alapító tagja; Mgr. Kecskés Ildikó, az SZMKE elnöke, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár könyvtáros szaktanácsadója.

A rendezvényre meghívást kaptak a magyarországi együttműködő partnereink is, akik előadással is készültek. Könyvtáros kompetenciákról beszélt Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék), a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke. Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója saját könyvtárukon keresztül ismertette a könyvtárak 21. századi kihívásait, lehetőségeit. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szerepéről Ramháb Mária, a szövetség elnöke beszélt. Dr. Hangodi Ágnes, az OSZK Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztályának vezetője bemutatta a magyar könyvtárosok Kárpát-medencei  képzési hálózatát. Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese elmesélte az elmúlt 8 évben megrendezésre került „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogramot.

Illés Péter, a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgatója a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját mutatta be élményszerűen. A magyarországi olvasási és könyvtárhasználati szokások kutatási eredményeibe nyerhettünk betekintést Dr. Tóth Máté, az Országos Széchenyi Könyvtár Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának vezetője által.

Egyházi Dóra,  az SZMKE alelnöke és a Selye János Egyetem-Egyetemi Könyvtár igazgatónője egy szlovákiai kutatásról számolt be, amely során Szlovákia többségében magyarlakta településeinek könyvtárait kutatták fel.

Nagy Katalin,  az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár munkatársa és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet vezetőségi tagja a párkányi és a muzslai könyvtárral való testvérkönyvtári kapcsolatukról adott elő, illetve az SZMKE-vel közös rendezvényekről. Bemutatta a magyar alapiskolába íratott gyermekek számának alakulását, illetve a szlovákiai magyar lakosság számának változását. Mikolasek Zsófi,a a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója épülő új könyvtáruk projektjét mutatta be. Simon Krisztina, a  Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke gyakorlati tippekkel, ötletekkel érkezett iskolai könyvtárosok számára. Lukács Erika, a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár szabadulós játékát mutatta be. Kovačic Gizella, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár családi könyvtár részlegének munkájáról tartott előadást. Smidt Veronika, a szőgyéni községi könyvtár közösségépítő tevékenységét ismertette a hallgatósággal.

Az est hátralevő részében elismerő és köszönő oklevelek átadására került sor. A díjazottak teljes névsora megtalálható az SZMKE weblapján.

A konferencia másnapján igény szerint helytörténeti sétán lehetett részt venni, illetve az Ernest Zmeták Galéria, az Anton Bernolák Könyvtár és a Thain János Múzeum látogatására került sor.

Visszhangok:

A konferencia után nagyon sok dicsérő szót és biztatást kaptunk a jövőre nézve. Ebből merítve még nagyobb lendülettel igyekszünk szolgálni a szlovákiai magyar könyvtárosokat és olvasókat.

Összefoglalva tehát a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a konferencia tartalom és szervezés tekintetében is magas színvonalú volt. A résztvevők kifejezetten örültek a jó gyakorlatok megismerésének. Szükségesnek és hasznosnak érezték azokat az előadásokat, amelyeken keresztül némileg tájékozódhattak a magyarországi könyvtári helyzetről, trendekről, ösztöndíjakról, támogatásokról, képzési, együttműködési lehetőségekről és partneri rendezvényekről. A konferencián elhangzott előadások szintén megtekinthetőek az SZMKE honlapján.

Egyházi Dóra SZMKE alelnök
a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója
Komárom

Linkek:
http://szmke.sk/tevekenyseg/
http://szmke.sk/konferencia-2019/

Comments are closed.

Blog Home