Beszámoló az MKE 51. Vándorgyűlésének a Társadalomtudományi Szekció által rendezett szekcióüléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A szekció a „Könyvtárak és adatbázisok az oktatás és kutatás szolgálatában” témát tárgyalta. Az első előadó, Rózsa Dávid (KSH Könyvtár) a könyvtáraknak a közösségi médiában való megjelenésének fontosságáról, annak hasznáról beszélt. Statisztikai adatokkal mutatta be többek közt a közösségi média elterjedését, a közösségi médiával töltött időt a világban, az internettel való ellátottságot és a közösségi médiahasználatot Magyarországon. Ismertette a legnépszerűbb platformokat, majd a könyvtárak, könyves platformok, könyvtárgyak közösségi médiabeli megjelenésére mutatott példákat. Véleménye szerint a könyvtáraknak erőteljesebb jelenléte lenne szükséges a ma még kiaknázatlan platformokon (moly.hu, Snapchat), de a könyvtár bármilyen megjelenése a közösségi médiában a könyvtári hitelesség imázsát bővíti.

Fischer Monika (Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár), arról tartott előadást, hogy az oktatás hiátusaiból mit tud pótolni a könyvtár. Milyen képzéseket tudnak a könyvtári munkatársak tartani a hallgatóknak, a PhD-hallgatóknak és az oktatóknak, amelyekkel a tanulást és az oktatást is támogatják, és mindezzel elősegítik a könyvtárhasználatot is. A hallgatói kompetenciák figyelembe vételével, tanszéki kapcsolattartással lehet csak a célt megvalósítani. Példákat is hozott az általuk tartott tréningekre, előadásokra, csoportos és egyéni konzultációkra, bemutatta az általuk készített (infografikai) online segédleteket is.

Drótos László (Országos Széchényi Könyvtár) a webarchívumok létrehozásáról és kutatási célú hasznosításáról beszélt. Bemutatta az internetes tartalmak külföldi archiválási példáit, beszélt az OSZK webarchiváló projektjéről, a helyi archiválás fontosságáról, az együttműködési lehetőségekről és a webarchívumok kutatási hasznáról.

Lencsés Ákos (EISZ Titkárság) az EISZ Nemzeti Programban elérhető USC (Dél-kaliforniai Egyetem) SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumát mutatta be. Az adatbázis a népirtások túlélőivel, szemtanúival készített 55 ezer életútinterjút tartalmazza. Jelen pillanatban 38 magyarországi és két határon túli könyvtárban lehet az adatbázist meghallgatni.

Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár) a Hungaricana közgyűjteményi portálban való történeti, családtörténeti kutatást mutatta be a könyvtár két háború közötti vezetőjének, dr. Nagy Miklósnak életútján keresztül. A középiskolai tanulmányaitól nyughelyének fellelhetőségéig sok életrajzi adatot, közéleti szereplést, nyilatkozatot, írást lehet megtalálni a Hungaricana adatbázisban egy-egy emberről.

Szponzori előadással zárult a szekció, egy új cég, az EURE FILM a könyvtári könyvek megóvása, javítása, prezentálása témakörben mutatta be tevékenységét a résztvevőknek.

A hallottak alapján összegeztük, hogy a könyvtárak által létrehozott webtartalmak, digitális adatbázisok hiteles források, melyek az oktatás és kutatás szolgálatába állíthatók. Fontos mindezeket a tartalmakat (web)archiválni is!

Villám Judit, MKE TTSz

Comments are closed.

Blog Home