Éves közgyűlés és tisztújítás az MKE Pest Megyei Szervezetében, 2019. január 16.

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetében négy év elteltével ismét elérkezett a tisztújítás ideje. A levezető elnök Bazsóné Megyes Klára titkár volt. A közgyűlést köszöntötte Fehér Miklós, az MKE alelnöke, a Könyvtári Intézet igazgatója: megköszönte a leköszönő elnök és a vezetőség munkáját. Sikeres 4 évet zártunk, az utóbbi időszakban többször is megyénkben dolgozó könyvtáros kapta az Év Fiatal Könyvtárosa díját illetve különdíját.

201901_Szervezetielet_Eves_kozgyules_PEMEKSZ_1

Fülöp Attiláné és Bazsóné Megyes Klára

Ezután Fülöp Attiláné PEMEKSZ-elnök lépett a mikrofonhoz. Elmondta, hogy mind a könyvtárosok, mind a könyvtárak részéről nagy támogatást kap a szervezet, hiszen a stabilan 175 körül alakuló egyéni taglétszám mellett a testületi tagok száma is magas, sőt növekszik. 13 település – köztük kisebbek is – biztosított helyszínt a 4 év alatt a szakmai programoknak, összesen 16 témában, az elhangzott előadások, illetve az elkészített beszámolók elérhetők a honlapon is. 5 határon túli magyarlakta vidékre szerveztünk kirándulást, részt vettük az MKE munkájában is (Könyvfesztivál, Vándorgyűlés, Könyvtárvilág szerkesztése, elnökség). Ami a tagság korcsoporti megoszlását illeti, kis mértékben növekedett a nyugdíjasok aránya: örvendetes, hogy velünk maradnak, viszont nagy szükség lenne az utánpótlásra is. A tagok többsége városi könyvtárban dolgozik, de a megyei és községi könyvtárak dolgozói is aktívan jelen vannak. A vezetőség célját a következőkben határozta meg: „teret adni a szakmai tudásmegosztásnak, bemutatni a könyvtárakban zajló jó gyakorlatokat, megteremteni a szakmai tapasztalatcsere alkalmait, növelni a vendéglátó könyvtár szakmai hírnevét, fenntartói megbecsültségét.” Bemutatta a vezetőség tagjait és ismertette, milyen munkamegosztás szerint dolgoztak. Ezután röviden áttekintette a négy év eseményeit a következő csoportosításban: közgyűlések, olvasószolgálatos és gyermekkönyvtáros műhelynapok (a kezdeti 30 után immár 60-80 fő vesz részt ezeken a találkozókon), könyvtárosnapok, tanulmányutak. Felsorolta még, hogy kik részesültek a szervezetünk által adott Téka-díjban és a Nagy Ferenc-díjban, illetve a „nagy” egyesület által adományozott MKE-emlékéremben. Fülöp Attiláné végül beszámolt a szervezet pénzügyi helyzetéről. Szerencsére biztos alapokon állunk, ezért engedhettük meg magunknak, hogy egy szervezeti laptopot vásároljunk, amelyen majd a könyvelést lehet végezni, valamint a digitális formában meglévő anyagokat tárolni.

A következő beszámolót Bazsóné Megyes Klára titkár tartotta a nyári lengyelországi tanulmányútról: idén az egykor Magyarországhoz tartozó, de 1920-ban Lengyelországhoz került területeket járta be a szervezetünk tagjaiból és azok ismerőseiből összeállt csapat.

201901_Szervezetielet_Eves_kozgyules_PEMEKSZ_1

Szavazás

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a beszámolót, majd a tisztújtás következett: éppen annyian kerültek a szavazólapra, ahány embert meg lehetett az adott posztra választani. A titkos szavazáson minden jelölt megkapta a szükséges számú szavazatot, így a következő vezetőség állt fel a következő négy évre:

elnök: Koglerné Hernádi Ágnes
vezetőségi tagok: Bautista Soldevila Katalin, Bazsóné Megyes Klára, Jancskár Judit, Juhász-Kiss Regina, Szőts Dávid, Werner Ákos
ellenőrző bizottság elnöke: Sebestyénné Majchrowska Ewa
tagok: Kajári Katalin, Vadászi Mária

Szőts Dávid, PEMEKSZ

Comments are closed.

Blog Home