PhDr. Mgr. Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének első elnöke

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Halász Péter

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban?


Elsőként a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel. Majd őt követte Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának bemutatkozása. Ő ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012 januárjától 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára. Zágorecz-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetője – szintén IFLA-HUN alapító tag – a webmagazin ezt megelőző számában vallott szakmai kapcsolatrendszeréről, elhivatottságáról.


Most Halász Péter felvidéki könyvtáros visszatekintő írását adjuk közre, aki – immár nyugdíjasként – szülővárosa, Szepsi helytörténetét tárja fel. Benne is az IFLA-HUN egyik alapító tagját tisztelhetjük.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor

1955. június 6-án születtem Szepsiben. Családom több generáción át a városban él. Az alapiskolát és a középiskolát is szülővárosomban végeztem. Utóbbit a gimnázium szlovák tagozatán, az akkori „SVŠ”-t követő négyéves forma első szepsi osztályának végzőseként, 1974-ben. Ezt követően kétéves felépítmény könyvtári szakon szereztem meg második érettségimet. A kétéves katonai szolgálat után a Kassai Ifjúsági Könyvtárban kezdtem dolgozni.

Tanulmányaimat a Prágai Károly Egyetemen folytattam „kultúrelmélet” szakon. Ugyanott doktoráltam 1987-ben. Második diplomámat a Pozsonyi Komensky Egyetem Teológiai karának kassai kihelyezett karán 1999-ben szereztem magiszteri fokozattal, a laikusok teológiáján belül az egyháztörténetre szakosodva. 2003-ban elvégeztem egy Kassára kihelyezett hároméves képzést a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület szervezésében.

1982-ben megnősültem és családomban az elkövetkező években két fiúgyermek született.

Közben több mint harminc éven át bibliográfusként, módszertani koordinátorként, osztály-, illetve részlegvezetőként, majd könyvtárigazgatóként foglalkoztam gyermekkönyvtári kérdésekkel. Több éven át tagja voltam az iskolakönyvtárakkal foglalkozó miniszteri tanácsadó bizottságnak is. A szabadidőmben Szepsi helytörténetével foglalkoztam, valamint fordításokkal is, szlovák-magyar viszonylatban: 1985-ben az Új Ifjúság c. lap versfordítói pályázatán harmadik helyet értem el (miközben az első díj nem lett kiadva). Mindezen téren több lapban, illetve kiadványban publikáltam cikkeket, fordításokat (pl. Gömörország, Priateľ).

A 80-as években több éven át tagja voltam a Szlovákiai Természet- és Tájvédelmi Szövetség Kassa-környéki járási vezetőségének. A 90-es évek elején tagja voltam Csehszlovákiai Könyvtárosok Szakszervezete országos vezetőségének.

Több cikluson át a Szlovák Könyvtárosok Egyesületén belül a Bibliográfiai Szekció országos vezetőségének is tagja voltam. Részt vettem a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének megalapításában (1999) és annak tíz éven át voltam az elnöke.

A könyvtári szakma területén cikkeim jelentek meg hazai és magyarországi szaklapokban (pl. a Čitateľ, a Knižnice a informácie, Knižnice a vedecké informácie, Školské knižnice, Bulletin Spolku slovenských knihovníkov, Bulletin o práci s knihou medzi deťmi a mládežou, Knihovník, Hlas knižníc jednotnej sústavy okresu Košice-vidiek, Könyvtáros, „Könyv,Könyvtár,Könyvtáros”, Könyvtári levelezőlap). Mindemellett önkéntesen, illetve részmunkaidőben több időszakos kiadvány szerkesztésében is részt vettem szerkesztő, illetve főszerkesztői minőségben (Údolie Bodvy–Bódva-völgye, Kassai Figyelő, Príroda a my, Z praxe detskej knižnice). Utóbbiakban számos cikket is közöltem.

Több éven át határon túli tagja voltam a Magyar Olvasástársaságnak (Hunra, 80-as, 90-es évek). 2005-óta vagyok tagja a kassai Henszlmann Imre Történeti Társaságnak. Helyi szinten tagja vagyok a római katolikus egyháztanácsnak, melynek korábban ugyancsak több cikluson át voltam a világi elnöke.

Három cikluson át voltam szepsi városi képviselő (2002–2014). Dolgoztam a képviselő-testület kulturális és sport-, az iskolaügyi és egyházügyi bizottságaiban, utóbbiban 2016-ig. A huszonegyedik század második évtizedében tagja lettem a CSEMADOK Szepsi Helyi Szervezete vezetőségének.

2005-ben megkaptam a kassai főpolgármester emlékplakettjét, 2017-ben Szepsi Város Díját.

Nyugdíjas vagyok. Továbbra is kutatom városom helytörténetét.

Halász Péter

Halász Péter jelenlegi munkásságához kapcsolódó linkek, amely oldalak építésében részt vesz:

http://halaszpeter.com/index.php?lang=hu
http://www.szepsi.eu/hu/

http://www.moldava.sk/hu/home/ : régi – old web változat

http://www.romkat.sk/index.php?id=26
(Utóbbi kettőn nem minden esetben van feltüntetve a neve.)

Comments are closed.

Blog Home