Marketing a könyvtárban – szakmai nap Vecsésen

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A PEMEKSZ Olvasószolgálatos Műhelye április 24-én szakmai napot tartott Vecsésen Marketing a könyvtárban – hogyan látnak bennünket? címmel. Az összejövetel célja a szakmai előadások mellett az is volt, hogy ünnepi műsorral köszönjük meg a vezetőség közelmúltban leköszönt tagjainak a munkáját. A rendezvény moderátora Bautista Soldevila Katalin volt.

Beszélgetés a rendezvény előtt

Először Vadászi Mária, a házigazda Róder Imre Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a vendégeket. Örömét fejezte ki, hogy a 6 éve átadott új épület immár a harmadik szakmai rendezvénynek adhat otthont. Utána Kis Tóth János, a könyvtárral egy épületben lévő Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója szólt az egybegyűltekhez. „Ne lepődj meg, ha a valóság szembejön veled!” – ezzel a mottóval kell a marketinget is megközelíteni. Például meg kell próbálni úgy lépni be a saját intézményünkbe, mint ha látogatók lennénk, azaz ne csak nézzünk, lássunk is. Ha egy intézménynek honlapja van, az máris azt jelenti, hogy a piacon vagyunk, a honlapunkat mások is látják! Szintén fontos, hogy a tevékenységünket, a hivatásunkat röviden is meg tudjuk fogalmazni. Például egy művelődésszervező mondhatja, hogy „élménygyáros vagyok” – hasonló 20 másodperces bemutatkozást érdemes a könyvtárosoknak is kitatalálniuk. Végül a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai játszottak négykezest, klarinétszólót zongorakísérettel, valamint egy sváb egyveleget is bemutattak Sváb fecskék címmel.

A szakmai bevezető előadást Koglerné Hernádi Ágnes PEMEKSZ-elnök tartotta. A könyvtárügy stratégiai célja a könyvtár társadalmi presztízsének növelése és a könyvtárról alkotott kép megváltoztatása. Szegedről rögtön a paprika, Vecsésről a káposzta jut eszünkbe, de a könyvtárról vajon mi? Az FSZEK központi épülete? Jusson eszembe az „én” könyvtáram, ahol könyvet, információt és segítséget kapok, de adjon élményt is, haladni kell a korral, a használók igényeit figyelembe véve kell alakulni. Ahhoz, hogy minél több embert sikerüljön elérni, nem csak tartalomban, hanem formában is meg kell újulni, pl. parkkönyvtár, strandkönyvtár, ifi könyvtár, megújuló terek, modern berendezések. Sepsiszentgyörgyi marketing jó gyakorlat a Könyvkelengye: a kismamák egy, a kórházban kapott kupon ellenében beiratkozás után könyvcsomagot vehetnek át a könyvtárban. Fontos azonban megemlíteni, hogy a marketing egy szakma, amihez szakember szükséges – jelenleg csak néhány könyvtár alkalmaz szakembert a könyvtár népszerűsítésére, szolgáltatásainak ajánlására.

Ezután Antal Bettina kommunikáció- és médiaszakértő lépett a mikrofonhoz, hogy Marketinges voltam a könyvtárban címmel saját tapasztalatairól beszéljen, ugyanis korábban a ceglédi könyvtárban dolgozott mint marketinges. Elsőként az egységes arculat fontosságáról beszélt. A logót például nem szabad eltorzítani, a színvilág legyen esztétikus, kell egy megfelelően kiválasztott szlogen is. A marketinganyagok illusztrálásához a www.freepik.com oldalt ajánlja: az itt található képek – a forrás megjelölésével – szabadon felhasználhatók. Természetesen az online kommunikáció ma már kiemelten fontos, főleg a fiatalok bevonásához. A saját honlap mellett a közösségi média különböző oldalain is jelen kell lenni, és akár még az élő közvetítés (live stream) lehetőségével is élhetünk, például ezen keresztül mesélhet vagy tanfolyamot tarthat a könyvtáros. Ma már a hírlevélnek is színes-szagosnak kell lennie. Az élmények fontossága itt is szóba jött: a könyvek mellett a könyvtárat élettel is meg kell tölteni. A babajátszó és az olvasótábor a kisebbeket és a fiatalokat célozza, de a családi vetélkedő segítségével már a szülőket is be lehet vonni. Cegléden egy szabadulószobát is létrehoztak könyvtári témájú feladványokkal, ez annyira népszerű volt, hogy máshova is el kellett vinniük, ez a marketing egy másik fontos célját, a partnerkapcsolatok erősítését is segítette, ugyanezt célozza a városi rendezvényeken való részvétel. Természetesen a külső mellett a belső kommunikációt sem szabad elhanyagolni, a csapatépítő programok mellett a formálisabb értekezletek is fontosak.

A következő előadást Dobosné Brezovszky Anikó, a szegedi Somogyi Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője tartotta. Ők a marketing szakos hallgatók segítségét vették igénybe, abban bíztak, hogy a fiatalok olyan új ötleteket hozhatnak, amellyel meghozhatják a fiatalok kedvét a könyvtárhasználathoz. Az első feladat egy elégedettség- és igényfelmérés készítése, amelybe az iskolai közösségi szolgálatosokat is bevonták (ezzel is erősítve a partnerséget az iskolákkal). A felmérés fontossága az volt, hogy nem a könyvtár olvasói körében készítették, hanem azokat is megkérdezték olvasási szokásaikról, akik nem járnak könyvtárba, hiszen ahhoz hogy megnyerjük őket, ismernünk kell az érdeklődésüket. Kiderült például, hogy a felmérésben megkérdezettek (akiknek a 2/3 része nem jár könyvtárba!) többsége fantasy-t olvas szabadidejében. Létrehoztak egy KAMASZ O-DOKK részleget, nyári olvasási játékot szerveztek fiataloknak 80 nap alatt 12 könyv körül címmel (ahol a jutalom nem feltétlenül könyv volt), új típusú információkereső (könyvekre és okoseszközökre is alapozott) órákat tartottak, ahol sok esetben a kísérő tanárok is akkor ismerhették meg a modern eszközöket, módszereket. A képregényfesztivál is egy rendhagyó forma volt a fiatalok megszólításának. A Szegedi Ifjúsági Napokon is „SZIN-re” léptek, bekapcsolódtak a Kultúra Ifjú Nagykövetei és a Középiskolák Hete programokba, könyves pikniket szerveztek. A környezetet is átalakították: modernizálták a bútorzatot, létrehoztak selfie-pontot, a bejárat mellé tervezett kávézó azonban most még csak álom maradt, egyelőre a bejárat fölötti feliratot sikerült megújítani. A könyvtári honlapot is modernizálták. Fontosnak tartják a partnerséget a helyi iskolákkal, kollégiumokkal, sportbárral, hiszen lehet egymástól tanulni, egymás erőforrásait kölcsönösen felhasználni, valamint a könyvtár ismertségét növelni.

A leköszönő vezetőségből Fülöp Attiláné, Szamosvári Istvánné és dr. Kovács Csilla

A szakmai előadások után a leköszönő vezetőségi tagoknak szánt ünnepi műsor következett. Környei Miklós gitárművész De Falla, Debussy és mások műveit adta elő, sok esetben saját átiratában. Utána Bazsóné Megyes Klára, a PEMEKSZ titkára vetített képanyag segítségével bemutatta a leköszönő tagokat, az egyes képek kapcsán pedig felidézte a szép élményeket. A bemutatott képeket – egy-egy csokor gyönyörű virág kíséretében – albumban is megkapták az ünnepeltek, akik szintén szóltak néhány szót. Mindegyikük megköszönte a megemlékezést, és azzal búcsúztak, hogy a vezetőség tagjai ugyan nem lesznek, de az egyesület életében továbbra is részt szeretnének venni. A közös ajándékok átadása után az egyes könyvtárak képviselőinek is lehetősége volt, hogy átadják könyvtáruk ajándékát, és lehetőségük volt néhány szót szólni akár valami személyes emlék, akár az átadott ajándék kapcsán.

A kapott ajándékok

A szakmai programok és a köszöntések után a könyvtárral és a művelődési házzal egy épületben lévő Fütte Bistro által felszolgált ízletes ebédet fogyaszthattuk el.

Szőts Dávid, PEMEKSZ vezetőségi tag

Comments are closed.

Blog Home