A ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ 2019. évi magyarországi díjazottja

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

 

Az IFLA, a Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése stratégiájából következően mindig is jelentős feladatot vállalt a nemzetközi kultúrpolitikai és a könyvtár szakmai törekvések formálásában és adaptálásában. Számos nemzetközi programhoz is kapcsolódik, így pl. az ENSZ, az UNESCO.

Feladatát több szekcióban, speciális érdeklődésű csoportban, ill. érdekcsoportban valósítja meg. A szervezetek közül kiemelkedik az ENSULIB, a Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja, amely foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a különböző környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával és szemléletformálással.

2019-ben negyedik alkalommal hirdette meg a De Gruyter Kiadó támogatásával a Zöld Könyvtár Díj pályázatát. 2016. év nyertese egy mexikói, a 2017. évé egy német és 2018-ban egy kínai könyvtár pályázata volt.

A 2019. év nyertes könyvtára a kolumbiai Cali városának könyvtára lett. Az ENSULIB idei felhívására 34 pályázat érkezett be a világ, különböző pontjairól, olyan országokból, mint Ausztria, Botswana, Bulgária, Kolumbia, Egyiptom, Franciaország, Magyarország, India, Irán, Írország, Kazahsztán, Malajzia, Mexikó, Nigéria, Pakisztán, Portugália, Románia, Szerbia, Szingapúr, Szlovénia, Dél-Afrika és az Egyesült Államok.

A bírálatban 18 önkéntes segítette a munkát. E tagok éppannyira sokszínűek voltak, mint a pályázó könyvtárak. A bírálók között volt Ausztráliából, Dániából, Finnországból, Franciaországból, Galapagosból, Indiából, Iránból, Olaszországból, Kenyából, Új-Zélandról, Portugáliából, Spanyolországból, Svédországból és az Egyesült Államokból, köztük LIS (informatikus könyvtáros szakos) diákok, könyvtári szakemberek (közkönyvtárakból és tudományos könyvtárakból egyaránt), és egy építészmérnök.

Az értékelésben 5 kiemelt díjazott könyvtárat emeltek ki és közülük az első a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtáré.

A ZÖLD KÖNYVTÁR fő gondolata:

„Az ember klímaváltozásban játszott szerepének és a fenntartható fejlődés gondolatának számba vétele központi kérdések a társadalom és ennek következtében a könyvtárak számára is.”
Középpontba állítják a kapcsolódó szolgáltatások, tevékenységek, szakirodalmak és projektek körét, bemutatva társadalmi szerepét, és a könyvtárak – mint a fenntartható környezetfejlődés egyik vezető intézményeink kötelezettségeit.

A Zöld Könyvtár Díj 2019 főbb célkitűzései:

 • megjutalmazni a legjobb Zöld Könyvtár pályázatot, amely bemutatja a könyvtár elkötelezettségét a környezeti fenntarthatóság mellett
 • tudatosítani a könyvtárak társadalmi felelősségét és vezető szerepét a környezeti nevelés és ismeretterjesztés terén.
 • támogatni világszerte a Zöld Könyvtár mozgalmat, mely érdekelt
  • a környezeti értelemben fenntartható épületek
  • a környezeti értelemben fenntartható információs források és programozás
  • valamint az erőforrások és energia hatékony gazdálkodásának kérdéseiben.
 • népszerűsíteni a Zöld Könyvtár kezdeményezéseit, fejlesztéseit helyi és globális szinten
 • elősegíteni a Zöld Könyvtárak számára tevékenységeik aktív ismertetését nemzetközi közönség előtt is.

A kiírás szerint pályázni lehetett bármely Zöld Könyvtár projekttel, kezdeményezéssel vagy koncepcióval. A kiskunfélegyházi könyvtár a „PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ZÖLD ÚTJA MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN” címmel 2019. április 1-ig nyújtotta be – angol nyelven, második magyar könyvtárként – pályázatát. 2018-ban a Tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár 32 pályázóval mérettetett meg és a nyertest követő öt befutó között végzett. Ez akkor is és 2019-ben is jelentős elismerést jelent.

Az öt második helyezett sajtóanyagának értékeléséből: https://www.ifla.org/node/92217?og=479

„Az öt második helyezést elért projekt Magyarországból, Írországból, Franciaországból, Szlovéniából és az Egyesült Államokból érkezett. A pályázatokban megfogalmazott célok nagy kihívás elé állították a bizottságot. Például a hűvös éghajlatú országok az épületek felmelegítésével küszködnek, amíg a forró éghajlatúak az épületek lehűtését tűzik ki célul. Egyes pályázatok a gyerekekre fókuszáltak, így támogatva a következő nemzedékek környezettudatosságát és tudását. Más pályázatok alacsony költségvetésűek voltak, rávilágítva ezzel arra, hogyan is tud egy könyvtár sikeresen környezettudatosságot létrehozni a gyerekekben, mindenféle nagyobb támogatás nélkül.

…A bizottsági tagoknak nehézséget okozott a „zöld könyvtár” definíciójának megfogalmazása (pl. faültetés, újrahasznosítás, újrafelhasználás) és az, hogyan jutalmazzák a kreativitást, az újdonságot, vagy a legjobb megoldást egy valós problémára. Azáltal kellene e jutalmazni a projekteket, hogyan próbálják meg megállítani a klímaváltozást, vagy azáltal, mennyire hoznak létre tudatosságot a városlakókban? Nincs egyértelmű válasz ezekre a kérdésekre, mivel nincs széles körben elfogadott kritériuma a „zöld könyvtáraknak”. 

Végül a bizottsági tagok meghozták saját döntéseiket és összegyűjtötték érveiket. A végső győztes a „zöld könyvtár” eszményének nagyszerű példájaként tüntették ki. A végső döntésnél minden szempontot figyelembe vettek: a könyvtár épületét éppúgy, mint annak szolgáltatásait, felhasználóit és szakembereit.”

Kiskunfélegyháza, Magyarország: A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ZÖLD ÚTJA MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN pályázatának értékelése:

„Ez a kezdeményezés sok különböző területet ölel át és a könyvtár jelentős munkát végez a közösségükhöz és az erőforrásaikhoz mérten. A könyvtár számos projektet rendezett építészeti kezdeményezésektől a könyvtárosok foglalkoztatásáig, miközben több tevékenységet kínált a helyi érdekelt szervezeteknek is. Ezen felül, a könyvtár át lett alakítva a célból, hogy jobban megfeleljen a környezetvédelmi szabványoknak és különféle projekteket tudjanak kínálni a könyvtárosoknak, a szervezeteknek és az olvasóknak. A könyvtár még egy öko-csapatot is létrehozott a jövőbeli tervek levezetéséhez és tervezéséhez.”

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár jövőképében megfogalmazta, hogy kulturális intézményként, mint egy híd összeköti és elérhetővé teszi olvasói számára a múlt értékeit és a jövő csodáit. Nyugalmas légkört teremt, miközben aktív tevékenységre buzdító programokkal motiválja látogatóit. Mint nyitott, demokratikus intézmény gyűjti, feldolgozza, rendszerezi és közvetíti a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és a humánökológia témakörébe tartozó információkat.

Alapvető céljaink közé tartozik a környezettudatos gondolkodás és annak terjesztése, a szemléletformáló nevelés, a környezeti információk gyűjtése, szétsugárzása és a zöld programok szervezése. A megvalósítás záloga a vezetés és a munkatársak szakmai elhivatottsága, valamint a környezettudatos gondolkodásmód mindennapivá válása munkánkban is. Ennek érdekében a gyalogos és a kerékpáros közlekedést helyezzük előtérbe, az intézményen belül mellőzzük a lift használatát. Gyűjtjük a fenntartható fejlődéssel, a környezetvédelemmel, az értékekkel kapcsolatos dokumentumokat, amelyekkel a helyi társadalom környezettudatos szemléletformálásában veszünk részt.

2018 tavaszán Budapesten, az MKE szervezésében és őszén Szekszárdon előadást tartottunk könyvtárunk környezettudatos törekvéseit bemutatva. Évek óta gyűjtjük a megunt, kiolvasott gyermekkönyveket, játékokat, ruhákat, amelyeket karácsony előtt ünnepélyes adunk át a Családok Átmeneti Otthona lakóinak. Helyszíne és szervezője vagyunk a Virágos Félegyházáért mozgalomnak. Részt veszünk a művelődési központ által rendezett Tavaszi és Őszi virágünnepen.

Pályázatunkban bemutatjuk hazánkat, majd szűkebb környezetünket. Kiskunfélegyházán, 2019-ben „Zöld város” projekt indult. A fejlesztések a zöldfelületek kialakítására terjednek ki. A műemlék épületi könyvtár 2008-ban teljesen megújult, a hozzáépített új könyvtári szárny szervesen illeszkedett a régi épülethez. A műemléképület meghatározta az új szárny megépítését, így viszonylag alacsony a belmagasság, érvényesül a természetes megvilágítás, fehérek a falak, a nyílászárók fából készültek.

A fenntartó önkormányzat az új könyvtárépület megépítése és a régi épület felújítása során nagy gonddal alakította ki a külső környezetet: parkosított, bokrokat, virágokat telepített, virágosított.

A városi könyvtárban 2011-ben alakult meg a Madárbarát klub, amelynek vezetője – összefogva az intézmény munkatársaival – célul tűzte ki, hogy Madárbarát kertet hoz létre a könyvtár melletti parkban.

A tradíciókat követve vérszilvafákat ültettünk. A falültetési akciónkkal azt példáztuk, hogy a város építése, szépítése nemcsak költségvetésből oldható meg, hanem jó együttműködéssel és összefogással is sokat lehet tenni környezetünkért.

Megkaptuk a madárbarát könyvtár címet. Tagjai vagyunk a Magyar Madártani Egyesületnek. A Klub kezdeményezésére 2015-ben, a Tavaszi virágünnep keretében a madarak atyjának, Herman Ottónak az emlékművét avattuk. A kertben madarakat bemutató, népszerűsítő információs táblákat állítottunk fel. A könyvtár teraszán télen madáretetők várják az éhes madarakat.

Olvas-Lakok, könyvtári szekrénykék biztosítják, hogy mind a könyvtári állományból kivont könyvek, mind az olvasók megunt dokumentumai bárki számára elvihetők, elolvashatók legyenek. 2015-ben csatlakoztunk egy nemzetközi kezdeményezéshez, a Végy egyet Tégy egyet akcióhoz. A helyi Kossuth Iskola diákjai igényes Olvas-lakokat készítettek, amelyet elsőként a könyvtár mögötti parkban helyeztünk el. Később a buszállomáson, a strandon és a Móra téren is felállítottuk azzal a céllal, hogy az emberek az általuk kiolvasott könyveket ebbe a házikóba elhelyezzék, de a könyvtár is rendszeresen feltölti a lakokat azokból a könyvekből, amelyeket olvasóitól kapott, ill. állományából kivont.

Rendezvényeink közül kiemeljük a Betűbölcsi, baba-mama klubunkat, amely foglalkozásain ismeretterjesztő előadásokkal és foglalkozásokkal várjuk a szülőket és kisgyermekeiket, amelyek témái: babahordozók, újrahasznosítható ruhadarabok, környezetbarát mosószerek használata. 2009-ben bababarát könyvtárrá váltunk.

Az ifjúság nevelése is kiváló lehetőség arra, hogy a legkisebb kortól a középiskolás korosztályig foglalkozásokon, kiállításokon keresztül az értékekre, a környezetvédelemre, a klímahelyzetre irányítsuk a fiatalok figyelmét. Foglalkozásainkon háztartási hulladékból alkotunk új dolgokat. A madarak és fák napja, a víz világnapja alkalmából játékos foglalkozásokat tartunk a város óvodásai és iskolás csoportok részvételével. Kitelepülünk az Autómentes nap városi rendezvényeire.

Könyvtárunk kiemelt céljának tartja a gyermekek szemléletformálását mindenfajta téren, melyhez gyermekkönyvtárosaink is nagyban hozzájárulnak foglalkozásaikkal.

A Földrajzi szabadegyetemi előadásaink – amely 50 éves múltra tekint vissza – nagy népszerűségnek örvendenek, pályázati támogatásból tartanak előadást környezetvédők, hegymászók, kerékpárosok, futók, világjárók, bemutatva csodálatos, érintetlen tájakat, népeket és kultúrákat.

Az eltelt 10 évben a belső környezetet is gondosan alakítottuk: virágosítottuk udvarunkat, virágos versenyen vettünk részt, raklapbútorokat készítettünk olvasóink számára a kényelmes olvasás lehetőségéért. 2019-ben sikerült négy napvitorla felszerelésével árnyékolni udvarunkat. Ezáltal nyári zenei rendezvényeinknek is kedvelt helyszíne a Hattyúkert.

Belső tereink tágasak, virágosak. Növények növelik az otthonosságot és a munkatársak produktivitását.

Az intézményen belül utazó bőröndökben helyezzük el azokat a könyveket, amelyeket már nem árusítunk,. ill. olvasóinktól kapunk.  A hozzánk bejövő látogatók szívesen válogatnak e régebbi kiadású dokumentumok közül.

2019-ben tovább erősítjük munkatársaink elkötelezettségét és szemléletformáló előadássorozatot indítunk a város lakosságának.

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ahol Zöld könyvtári esték programjaira kértünk támogatást, amit el is nyertünk. Az öt előadásból álló ismeretterjesztő sorozat a klímaváltozással, annak a mezőgazdaságban, az élelmiszertermelésben várható hatásaival foglalkozik. Előadóink szólnak a felmelegedésről, a csapadékhiány okairól egy-egy tájegységben, a légköri gáz összetételének változásairól és alakító szerepükről. Minden alkalommal felhívjuk a látogatók figyelmét gyűjteményünkre, ahol mélyebben tájékozódhatnak a téma iránt érdeklődők.

2019. július első hetében öko-élménytábort szervezünk immár harmadik alkalommal, melyet ebben az évben az NKA is támogat. Első évben a Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete támogatott bennünket.

Az öko táboraink célja, hogy még viszonylag korán, iskolás korban formáljuk a gyermekek környezettel kapcsolatos nézeteit. Ez a korosztály még az, akik a legnyitottabbak az új megközelítésekre a környezettudatos gondolkodásmódban, s a mi felelősségünk, hogy ezt időben adjuk át számukra. A bolygónk, Földünk védelmének fontosságára legjobb már gyermekkorban felhívni a figyelmet. Mindannyiunk érdeke a körülöttünk lévő természet megőrzése. Mindezeket az információkat és magát a szemléletet próbáljuk táborainkban színesen, játékosan és izgalmasan előadni.

Mesélő terek címmel Antológia megjelentetését támogattuk. A kiadvány a Főtér irodalmi pályázat és írásműhely alkotásaiból készült. A „Zöld város” projekhez kapcsolódóan szakemberek bevonásával vers és próza kategóriában pályázatot hirdettünk meg, amelyre elsősorban fiatalok nyújtották be írásaikat. A legjobbakból egy tematikus válogatás jelent meg, bemutatva városunk tereit, jeles épületeit, személyiségeit, még a teljes megújulást megelőzően. Az igényes, fotókkal illusztrált kötet a helyi értékek megőrzését, s egyben egy jövőképet is vázol a fiatalok szemszögéből. A kötetben helyet kaptak az öko tábor 3D Street Art aszfaltverseny elkészült alkotásai is.

Öko-sarkot hozunk létre a könyvtárban, ahol még inkább ráirányítjuk látogatóink figyelmét a környezettudatos gondolkodásra, ezzel is közvetítjük számukra a zöld információkat. Átadását az országos könyvtári napok keretében, októberben tervezzük. Zöld gyűjtemény, lélegző zöld fal, újrahasznosított anyagokból készült bútorok jellemzik majd a kialakított részleget.

Könyvtárunk vezetése és munkatársai elkötelezettek az addig vállalt és a jövőben tervezett feladatok megvalósításában. Czibolya Szilvia könyvtáros a kezdetektől részt vállalt a programok tervezésében és kivitelezésében. Vezetője az öko munkacsoportunknak, kitalálója és megvalósítója az öko-élménytáborok gazdag programjának. Részt vett a Zöld Könyvtári Díj pályázatának megírásában, képanyagának összeállításában.

A kiskunfélegyházi városi könyvtár vezetője két alkalommal tarthatott előadást az intézmény környezettudatos tevékenységéről. Az MKE ösztönzésére és támogatásával adtuk be pályázatunkat az IFLA ENSULIB Zöld Könyvtár Díj 2019. évi felhívására. A siker és az öröm szakmánké, mindannyiunké. Köszönet minden munkatársunknak, akik részt vállaltak e munkában.

„Ha van egy kerted, és egy könyvtárad, akkor mindened megvan, amire csak szükséged lehet.” (Marcus Tullius Cicero)

Kállainé Vereb Mária igazgató
Czibolya Szilvia könyvtáros – Petőfi Sándor Városi Könyvtár Kiskunfélegyháza
Barátné dr. Hajdu Ágnes – ELTE BTK – Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke

Letölthető sajtóanyag

Comments are closed.

Blog Home