MKE és IFLA hírek

Szervezeti élet

Szakmai műhely

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó

Mentor


Takács Gabriella Katalin, a Színház- és Filmművészeti Egyetem könyvtárvezetője

Posted by Oros Sándor - május 7th, 2024

 

 

2016 szeptembere óta dolgozom a Színház- és Filmművészeti Egyetem könyvtárában, 2017 júniusa óta könyvtárvezetőként. Az egyetem akkori kancellárja, Vonderviszt Lajos a könyvtár informatikai fejlesztése céljából hívott az egyetem könyvtárába. Szakmai végzettségeim (informatikus könyvtáros BA, informatikus mérnök BA és informatika tanár MA) és az Országos Széchényi Könyvtárban végzett munkám révén bízott abban, hogy az egyetemi könyvtárban 2007-ben megkezdett könyvtárinformatikai fejlesztéseket folytatni tudom. […»]


Orbán Zsófia

Posted by Oros Sándor - március 10th, 2024

2015 óta dolgozom a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtárában. 2013-ban az ELTE BTK informatikus könyvtáros szakán szereztem meg diplomámat, majd 2015-ben a mesterképzést (MA) is elvégeztem. 2023-tól a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének elnökségi tagja vagyok. […»]


Bácsi Fanni Ágnes

Posted by Oros Sándor - január 6th, 2024

2013 év elején egyetemi szakmai gyakorlat során jártam először a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében, és ekkor kezdődött a kapcsolatom a zenei információforrásokkal, a zenei könyvtárak világával. A 70-80 órás szakmai gyakorlat során a könyvtár összes munkafolyamatával megismerkedhettem, és a kollégákkal nagyon jó viszonyom alakult ki. Ekkor még nem tudtam, lesz-e folytatása a közös munkának. Lett! Még ugyanazon évben az ősz folyamán újra megkerestek a kollégák, hogy tudnék-e segíteni nekik a kispartitúra állomány adatainak HunTékába való bevitelében. Örömmel mondtam igent a felkérésre. Az intézet munkatársi állományába végül 2014 nyarán vettek fel, és azóta is töretlen lelkesedéssel végzem munkámat! […»]


Borvölgyi Györgyi bibliográfus, Könyvtári Intézet

Posted by Oros Sándor - november 8th, 2023

 

Régi könyves könyvtáros és magyar szakos tanári végzettségem van. Egész fiatal korom óta érdekelt a művelődéstörténet, és vonzott a könyvtárosi pálya. 1994-ben magyar-könyvtár szakon végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán régi könyves könyvtáros diplomát szereztem. Eddigi pályám alatt három intézményben dolgoztam, sokféle területen. […»]


Piri Ildikó igazgatóhelyettes, Somogyi-könyvtár

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

1997-től dolgozom a Somogyi-könyvtárban, amely az első munkahelyem is egyben. Tájékoztató könyvtárosként kezdtem a munkámat, 2018-tól szolgáltatási igazgatóhelyettesként dolgozom. […»]


Hegedűs Henriett

Posted by Oros Sándor - július 10th, 2023

Szakmai pályafutásomat a MOL Műszaki Könyvtárban kezdtem Százhalombattán, nagyvállalati környezetben, ahol feladataim között szerepelt az új digitális szolgáltatások bevezetésének segítése és fenntartása, valamint az olajipari szakkönyvtár cédulakatalógusának integrált könyvtári rendszerbe történő átvezetése. […»]


Horváth Noémi

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

2016-tól vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársa. Felsőfokú tanulmányaim során alapképzésen gyermek- és iskolai könyvtáros, valamint információmenedzsment szakirányokat végeztem, 2016-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros mesterképzésén szereztem diplomát. 2023 óta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagjaként az MKSZ felsőoktatási könyvtárainak képviselete a feladatom. […»]


Koglerné Hernádi Ágnes

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Szerettem volna színésznő, pedagógus, sportriporter lenni és könyvtáros, kulturális menedzser lettem. Középiskolai osztályfőnököm tanácsára jelentkeztem a könyvtári fakultációra, melynek elvégzésével könyvtárasszisztensi végzettséget szereztem. Ekkor még nem sejtettem, hogy az itt szerzett tudás és tapasztalat meghatározza pályámat. Végigjártam a könyvtári munka lépcsőfokait, amely megalapozta vezetővé válásomat. Közel negyedévszázados vezetői tapasztalattal rendelkezem. […»]


Maszlag-Lénárt Mónika

Posted by Oros Sándor - december 30th, 2022

A nevem Maszlag-Lénárt Mónika, a gödöllői könyvtár Utazó Könyvtárosa vagyok. Óvónő és kisgyermeknevelőként érettségiztem, majd a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán művelődésszervező-könyvtáros diplomát szereztem. Szakmai gyakorlatomat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban töltöttem, mely azóta is a munkahelyem. Hosszú évek óta a Gyerekkönyvtár maroknyi csapatát erősítem. Számtalan foglakozást, könyvtári órát tartottam óvodás és alsó tagozatos gyerekek számára. Óráimon előszeretettel alkalmazok élménypedagógiai játékokat, kortárs verseket, mondókákat, zenéket. Legfontosabb számomra, hogy az interaktív könyvtári óra jó emlék legyen, szeressenek a csoportok visszatérni, legyen bátorságuk a gyerekeknek egyénileg is kölcsönözni. A foglakozás során minden gyerek kezébe kerüljön könyv. Szagolja, simogassa, érezze a papírt, a betűk csodálatos világát. […»]


Villám Judit

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

1993-tól dolgozom az Országgyűlési Könyvtárban. Húsz évig a képviselők tájékoztatása, a képviselőknek szóló beszédírási háttéranyagok és médiaszemlék készítése volt a fő feladatom. Történészként 1996-tól a Magyar Parlamenti Gyűjtemény gyűjteményvezetésével és a nyilvánosság tájékoztatásával is megbíztak, és e mellett a könyvtár muzeális gyűjteményével kapcsolatos munkákat is végeztem. […»]


Győri Krisztina

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

Eredetileg ének-zene tanár, karvezető és szolfézstanár vagyok, könyvtáros végzettségemet az Eszterházy Károly Egyetem informatikus könyvtáros MA szakán szereztem. 8 éven keresztül dolgoztam a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárban, majd 2018 óta a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárosa vagyok. […»]


Istók Anna

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Gazdasági agrármérnöki végzettségemet a Gödöllői Szent István Egyetem vidékfejlesztési szakán szereztem meg 2000-ben, ahol a kétéves szakirányos képzés alatt igyekeztem minél hatékonyabban részt venni a Vidékfejlesztési és Szaktanácsadói Intézet munkájában, mely oktatásunkat vezette. Ennek során több olyan kutatási munkában vettem részt, mely a vidéki életformák lehetőségeit vizsgálta: biogazdálkodás, turizmus, informális gazdaság szerepe ma vidéken. Emellett az általános képzés keretében mezőgazdasági és általános gazdasági tapasztalatokat szereztem. Mindezeken túl egyetemi oktatásom alatt igyekeztem a lehető legszélesebb képzést megszerezni az alapoktatás mellett, így sikeresen elvégeztem egy agrárújságírói (egy éves), egy mezőgazdasági szaktanácsadói (kétéves) és egy angol nyelvű szakfordítói (hároméves) képzést. A megszerzett gazdasági és egyéb ismeretek, és a teljesen másfajta szemlélet mindig is segítette könyvtári munkámat. […»]


Bognár Csilla

Posted by Buzai Csaba - május 1st, 2022

2002 óta, azaz húsz éve dolgozom a Halis István Városi Könyvtárban, ahol szaktájékoztató könyvtárosként kezdtem, majd átvettem a feldolgozó csoport vezetését. […»]


Dr. Aczél-Partos Adrienn

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

 

Végzettségemet tekintve könyvtáros vagyok és jogász. 2000-ben kezdtem a pályámat az Országgyűlési Könyvtárban, ahol több mint egy évtizedig dolgoztam tájékoztató (jogi tájékoztatás) könyvtárosként. Később az Országgyűlés Hivatalának Képviselői Információs Szolgálatán a képviselők tájékoztatásában és infojegyzetek, háttéranyagok készítésében vettem részt. Öt éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtárának vezetője vagyok, egyben a Kar megbízott oktatója és az Informatika Oktatási Csoport vezetője. Jogi informatikát, jogi forráskutatást, jogi adatbázis-használatot, valamint kutatásmódszertant oktatok nappali, levelező és szakjogász képzésen. Nemcsak az oktatás, de az élethosszig tartó tanulás is fontos számomra, jelenleg a pécsi jogi kar Infokommunikációs szakjogász-képzés hallgatója vagyok. […»]


Sághi Ilona, a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársa

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

Hosszú ideje dolgozom a kulturális szférában, és lehetőségem volt több területen és szinten is tapasztalatot szerezni. Az elmúlt 15 évben két, országos hatókörű európai uniós kulturális projektnek is munkatársa voltam disszeminációs, illetve marketingvezetőként.

Azon szerencsések közé tartozom, akik számára a munka folyamatos flow, hiszen amikor az első mesekönyvet (Vackor az első bében) elolvastam, illetve első osztályosként beiratkozhattam a KÖNYVTÁRBA, el voltam veszve… Máig nem halványuló öröm tölt el, ha belépek, körülnézek, és máig rácsodálkozom: ez a rengeteg könyv mind hazavihető, világokat ismerhetek meg!

Könyvtáros diplomámat Szegeden szereztem, majd a Pécsi Tudományegyetemen tanultam humánmenedzsmentet, közgazdaságtant, PR-marketinget, szervezetfejlesztést, mivel mindig az érdekelt, hogyan, milyen eszközökkel szolgálhatja a könyvtár a lehető legjobb, legkorszerűbb és leghatékonyabb módon a használóit. A könyvtár szó szerint mindenkié – a mi felelősségünk, hogy a gyűjteményben és a munkatársak tudásában rejlő értékeket a megfelelő szintekre pozicionáltan feldolgozva eljuttassuk nemcsak a jelenlegi, de a potencionális látogatók számára is.

[…»]


Szabó Piroska, a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárának munkatársa

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2021

2016 óta vagyok a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárának munkatársa, ezen belül 2018 közepétől a Könyvtári Figyelő külföldi folyóirat-figyelő rovatának szerkesztője. Alap- és mesterképzéses diplomát magyar nyelv és irodalom szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, olasz–magyar tanulmányok mesterszakos diplomát a Firenzei Tudományegyetemen, PhD abszolutóriumot a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szereztem. Angol és olasz nyelvből felsőfokú, francia nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Könyvtári, irodalomtudományi és művelődéstörténeti területen egyaránt jelentek meg publikációim. […»]


Farkas Ferenc, a FSZEK Központi Könyvtára Olvasószolgálati osztályának vezetője

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Pont 25 esztendeje, 1996-tól vagyok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa. 2002-től a Lőrinci Nagykönyvtár vezetőjeként dolgozva az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodások, pályázatok révén gazdag rendezvénykínálat biztosítását, moduláris használóképző programok szervezését valósítottuk meg. A több mint harminc előadásból álló „Világképző – kultúra, tudomány, művészet” sorozatot is ennek keretében szerveztük, Palya Beától Földes László Hobóig, Kiss Tibortól Kepes Andrásig számos beszélgetőpartnerrel volt módom egy asztalhoz ülni. A könyvtár számos kezdeményezésnek volt aktív részese, többek között roma integrációs, hátránykompenzációs és pedagógiai programoknak is. […»]


Muntyán Barbara

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Példaképem: Bagaméri Elemér! De tényleg! Ő az Csukás István örökbecsű történetében, aki kifogyhatatlan az ötletekből, aki bármilyen viszontagságos körülmények között képes feltalálni magát.  […»]


Bautista Soldevila Katalin

Posted by Buzai Csaba - április 28th, 2021

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban kezdtem el a pályámat 1993-ban felnőtt olvasószolgálatban, majd a zenei részlegünkön is dolgoztam. Jelenleg a könyvtár informatikai rendszereinek, honlapjának, közösségi oldalainak működéséért és digitális programjaiért vagyok felelős. Az MKE Pest Megyei Szervezetének elnökségi tagja vagyok. A Könyvtári Intézet keretein belül induló tanfolyamokon a felhasználóképzésről, könyvtári közönségkapcsolatokról tartok órákat. […»]


Dienes Éva

Posted by Buzai Csaba - március 2nd, 2021

2000 óta a FSZEK Sárkányos Gyerekkönyvtár menedzsereként, 2002 óta a vezetőjeként népszerűsítem az olvasást, a kortárs és klasszikus gyermek és ifjúsági irodalmat, közvetítem a mesék évezredes tudását, segítek tájékozódni az információs társadalom világában, médiaismereti foglalkozások keretében. Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció elnökségi tagja és Népmesekincstár foglakozásvezető is vagyok egyben. […»]


Dr. Urai-Tóth Éva

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

1998 óta dolgozom az Országgyűlési Könyvtárban. Az akkori Képviselőtájékoztatási osztályon először az országgyűlési képviselők tájékoztatásában és háttéranyagok készítésében szereztem szakmai tapasztalatot. Ezt követően tájékoztató könyvtárosként (jogi szaktájékoztatás) dolgoztam, később csoportvezetőként a tájékoztató munka szervezésében is gyakorlatot szereztem. Bekapcsolódva a könyvtár digitalizálási projektjeibe, a szerzői jogi kérdésekkel foglalkoztam. […»]


Mészáros Tamás

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteménymegőrzési Főosztályának vagyok megbízott vezetője 2020. júniusától. Korábban, több mint négy éven keresztül a Raktári Osztályt vezettem, ezt megelőzően a Mikes Kelemen Program koordinálásáért feleltem a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály munkatársaként. Alap és mesterdiplomát informatikus könyvtáros szakon az egri Eszterházy Károly Egyetemen szereztem. […»]


Verle Ágnes

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Verle Ágnes vagyok, 2013-óta az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyűjteményszervezési Csoportjának munkatársa. Munkám igen sokrétű és változatos: fő feladatom a könyvtárunk felnőtt részlegébe rendelt új könyvek katalogizálása, Corvina integrált könyvtári rendszerrel. 2015 óta végzem a Heves megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer könyvtárainak folyóirat-rendelését, jelenleg 74 település részére intézem az éves előfizetést és a hiányzó lapok reklamálását. […»]


Békésiné Bognár Noémi Erika

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

2014-től kutató könyvtárosként dolgozom a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályán. Ezt megelőzően a Pécsi Tudományegyetem KPVK Könyvtárának voltam informatikus könyvtáros munkatársa, ahol könyvtárhasználati, kutatásmódszertani előadások tartása, a könyvtár webes megjelenésének gondozása, a közösségi média használatának bevezetése és folyamatos menedzselése, az MTMT-vel kapcsolatos és hagyományos könyvtárosi tevékenységek végzése (olvasószolgálat, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés) volt a feladatom. Alap és mesterdiplomát informatikus könyvtáros szakon a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, majd 2019-ben elvégeztem a Könyvtári szakértői ismeretek akkreditált továbbképzést. […»]


Nagy Andor

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályán 2016 óta dolgozom. Munkámat elsősorban azért szeretem, mert rendkívül változatos és kihívásokkal teli. Foglalkozom könyvtártudományi kutatásokkal, szakmai konferenciák szervezésével, multimédiás tartalmak előállításával, a Könyvtárak.hu portál tartalmi és technikai fejlesztésével és a kulturális statisztikai adatszolgáltatás országos szintű koordinálásával. […»]


Vízvári Dóra

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

Diplomám megszerzése óta (2003) dolgozom könyvtárban. Szegeden a Somogyi Könyvtárban kezdtem, 2004-ben pedig visszaköltöztem Budapestre, ahol a tanulmányaimból ismerős Medinfo-ban kaptam állást. Ez nem lehetett véletlen, az egész családom egészségügyis. Már itt dolgoztam, amikor elvégeztem az egyetemi könyvtáros képzést – szintén Szegeden, ahogy a főiskolai alapképzést is. Ez már nem volt véletlen. […»]


Kaszás Veronika

Posted by Buzai Csaba - december 6th, 2019

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Terézvárosi Gyermekkönyvtárának vezetője vagyok, ami a főváros egyetlen önálló gyerekkönyvtára, s mint ilyen tradicionálisan módszertani központ is egyben. 20 év gyerekkönyvtárosi szakmai tapasztalattal rendelkezem, mely során, ― a Színművészeti Egyetemen végzett színházi nevelőként, drámapedagógusként ― a kezdetektől élményközpontú, interaktív drámafoglalkozásokat tartok óvodástól középiskolás korig, ahol a résztvevők a népmesék, a történelem, vagy irodalmi művek szereplőivé is válnak. Szívügyem a megszokott könyvtári terek kreatív újragondolása. Minimális költségből, ám meglepő módon átalakított, újraértelmezett könyvtári tereinkbe is az élménypedagógia inspiráló, kreativitásra ösztönző játékosságát visszük bele. […»]


Bajnok Tamara

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

1997 óta vagyok a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár munkatársa. Ezt megelőzően dolgoztam az ELTE gödöllői kihelyezett tagozatának könyvtárában, majd a Zsolnay József által vezetett törökbálinti általános iskola könyvtárában, utána a Könyvtári Intézet elődjében, a Könyvtártudományi és Módszertani Központban is. […»]


Mennyeiné Várszegi Judit

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

1973-tól néhány év kihagyással 38 éven keresztül dolgoztam a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban – ma Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér -, 28 évet töltöttem a helyismereti csoportban, illetve osztályon. 2000-től lettem az osztály vezetője, nyugdíjazásomig. Egyaránt tapasztalatokat szereztem a helyismereti dokumentumok szerzeményezése, feldolgozása, az adatbázisok építése és a szétsugárzó szolgáltatások terén. Részt vettem helyismereti vonatkozású uniós projektek megtervezésében, lebonyolításában. Ismereteimet a Könyvtári Intézet által szervezett A korszerű helyismereti munka alapjai című tanfolyam egyik előadójaként is igyekszem megosztani. Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnökeként rendszeres a kapcsolatom a helyismereti könyvtárosokkal. […»]


Szüts Etele

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztályának vagyok a vezetője. 2014 óta különböző beosztásokban veszek részt a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal (MaNDA DB) kapcsolatos digitális könyvtári feladatokban. 2016 óta koordinálom az Európai Unió digitális könyvtárával, az Europeanaval kapcsolatos aggregációs kötelezettségvállalásokat. […»]


Horváth Eszter

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

A Magyar Telekom Infotékában dolgozom, így komoly ismereteim vannak a vállalati, intézményi könyvtárak működtetésének korszerű módszereiről. Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az OLIB integrált rendszer hatékony használatával, az erre alapuló online szolgáltatások kialakításával, üzleti információszolgáltatással kapcsolatban, és fordulhattok hozzám hatékony marketingötletekért is.

horvath.eszter3@ext.telekom.hu, +36 30 1795821


Petrovszki Mária

Posted by Buzai Csaba - február 28th, 2019

2014 ősze óta vezetek az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban nyitott fejlesztő biblioterápiás csoportot havi rendszerességgel. Ezen kívül több korosztálynak, több különböző témában tartottam biblioterápiás eszköztárral foglalkozásokat, és kipróbáltam a családterápiában is prevenciós céllal a biblioterápiát.

A Magyar Biblioterápiás Társaság tagjaként a szakmai napokon vezetek saját élmény csoportot a kollégáknak, amely egyben módszertani kérdések megbeszélésére is alkalmas. Szívesen konzultátok a kollégákkal, ha bármilyen kérdésük van a biblioterápia könyvtári alkalmazását érintően.

Email: petrovszki.m@gmail.com


Kucska Zsuzsa

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban több helyen dolgoztam gyermekkönyvtárosként, 24 évig a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban (Liszt Ferenc tér), a főváros legnagyobb – ma már az egyetlen önálló – gyermekkönyvtárában. Ez a könyvtár mindig is élen járt az új kezdeményezésekben: óvodás klub szülőkkel együtt (1992), folyamatos felolvasás 57, 87, 100 órában, történeti játszóházi forma, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok ellátása, cica a könyvtárban stb.

Több éven át tanítottam az ELTE BTK-n, a jászberényi Eszterházy Károly Főiskolán (ma Egyetem). Különböző gyermekkönyvtári témákat érintő szakdolgozatok konzulense voltam. Jelenleg a Könyvtári Intézet továbbképzésén tanítok. […»]


Giczi András Béla

Posted by zondaz - november 11th, 2018

a Cselekvő közösségek – Aktív közösségi szerepvállalás EFOP-projekt szakmai vezetője az OSZK-ban, az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának titkára

Számos korábbi szakmai megbízatásom révén szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

– Online elérhető tartalmak beszerzése, szolgáltatása
– Szakterületi / tudományos tájékoztatás kérdései
– Intézmények közösségi alapú működtetési modellje


Sándor Gertrud

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_Mentor_Sandor_Gertrud

A Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Szakkönyvtárának vezetője vagyok.
Szakmai pályafutásomat a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban kezdtem olvasószolgálatos könyvtárosként, majd a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam, ahol egy új iskolai könyvtár kialakítása, az iskola majd 1200 tanulójának és 100 tanárának könyvtári ellátása volt a feladatom. Ebben az időszakban dolgoztam ki a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának módszertanát, 1990-ben a Zala Megyei Pedagógiai Intézet és a Közoktatásfejlesztési Alap támogatásával megjelent a Könyves füzet c. tankönyvem 1-4. osztályosok számára. […»]


Fazokas Eszter

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Mentor_Fazokas_Eszter

A Könyvtári Intézet egyik osztályaként működő Könyvtártudományi Szakkönyvtárban dolgozom 1986 óta, alapjáraton gyarapító könyvtárosként. Az állományalakításon kívül persze, más típusú tevékenységekben is módom nyílt részt venni:

– Szívesen keresek válaszokat a szakterülethez tartozó referenszkérdésekre (és az esetek nagy részében találok is ).

– Több mint húsz éve rendszeresen készítek referátumokat angol nyelvű cikkekből a Könyvtári Figyelő Külföldi folyóirat-figyelő rovatába.

– Minőségirányítási pályázat keretében könyvtárhasználati felmérést végeztem a Szakkönyvtárban, és három másik könyvtár (OPKM, KSH, OMGK) munkatársaival alakított munkacsoportban minőségmutatók alkalmazásával értékeltük könyvtáraink teljesítményét („Könyvtári minőség 21”). Részt vettem a Könyvtári Intézet TQM típusú minőségbiztosítási munkafolyamatában is. […»]


Szóllás Péter

Posted by zondaz - május 8th, 2018

201802_Mentor_Szollas

2004 óta dolgozom könyvtárosként a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban. Az elmúlt évek során szinte mindennel foglalkoztam, ami egy közepes méretű városi könyvtárban előfordulhat: olvasószolgálat, helytörténet, katalogizálás és gyűjteményszervezés, kistelepülési könyvtári ellátás, EU-s pályázatok, minőségirányítás, könyvtári informatika. Tevékenyen részt veszek a könyvtár alapdokumentumainak és szabályzatainak létrehozásában, folyamatos naprakészen tartásában.

A könyvtár informatikai felelőseként a feladataim közé tartozik a HunTéka integrált könyvtári rendszer adminisztrációja, feladatom a kollégák belső továbbképzése, valamint ellátom a rendszerkönyvtárosi feladatokat is. Szívesen foglalkozok a könyvtár közösségi funkciójával, a hagyományos könyvtári szolgáltatások modernizálásának kérdéseivel. […»]


KUKKONKA Judit

Posted by zondaz - március 5th, 2018

201801_Mentor_Kukkonka_judit

A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Gyűjteményi és helyismereti osztályának osztályvezetője, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének tagja, a Nagy Háború Blog munkatársa.

email: kukkonka.judit@sk-szeged.hu

telefon: 06/62-425-525-114 mellék

fb: facebook.com/judit.kukkonka

 

Szívesen konzultálok kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal az alábbi témákban:

 • helytörténeti szaktájékoztatás
 • helyismereti módszertani munka
 • közösségi programok szervezése (várostörténeti)
 • kiállítás szervezés
 • könyvtártörténeti, helytörténeti kutatás

Csontos Mara

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Mentor_Csontos_Mara

 

az Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka munkatársa

Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal,
szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

 • Külföldi könyvek, folyóiratok, adatbázisok beszerzése
 • Elektronikus dokumentumok beszerzése, feldolgozása, szolgáltatása
 • Dawsonera e-könyves adatbázis bevezetése, könyvtári testreszabása
 • Üzleti információszolgáltatás
 • Ügyféligények, ügyfélvisszajelzések felhasználása a szolgáltatások tervezésénél, fejlesztésénél

Németh Márton

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár webarchiválási projektjének webkönyvtárosaként dolgozom a Digitális Könyvtári Szolgáltatások osztályán illetve levelező tagozatos Phd hallgató vagyok a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában.

Szegeden végeztem történelem és informatikus könyvtáros bölcsész szakokon, közben szereztem a jogi karon egy Európa-politika diploma mellékletként szolgáló képesítést is. Tanulmányaimat Erasmus-képzés keretében kezdtem meg a dániai Aalborg egyetemén Európa-tanulmányok angol nyelvű mesterszakon, majd graduális hallgatóvá átminősítve 2008-ban zártam le. 2005-től 2012-ig az Országos Széchényi Könyvtárban dolgoztam rendszerkönyvtárosként. 2011-2013 között a Digital Library Learning nemzetközi mesterképzés hallgatója voltam Osloban, Tallinnban és Pármában, loughboroughi szakmai gyakorlattal körítve Nagy-Britanniában. 2014 és 2017 márciusa között digitális információs szakemberként a Monguz Kft. munkatársa voltam. […»]


Fülöp Attiláné Mirza

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója, az MKE Pest megyei Szervezetének elnöke

201704_Mentor_Fulop_Attilane […»]


Szabó Katalin

Posted by zondaz - június 29th, 2017

201703_Mentor_Szabo_Katalin_KSH.jpg

2016 márciusa óta dolgozom a KSH Könyvtárában. Fő feladatom a könyvtárközi kölcsönzés, de az olvasószolgálati teendőkből is aktívan kiveszem a részem. […»]


Kiss Annamária

Posted by zondaz - április 28th, 2017

2008 óta dolgozom a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárban. Módszertani munkatársként, majd beszerzésvezetőként is tevékenykedtem, jelenleg a Feldolgozási és Szolgáltatási Osztályt vezetem.

A feladataim közé tartozik egyrészt az állomány menedzselése: a beszerzést követő állományba vételtől a feldolgozáson át a dokumentumok elhelyezéséig, szolgáltatásáig. A nyomtatott dokumentumok kapcsán a releváns pályázatokban részt vesz a Könyvtárunk, illetve az állomány bizonyos részeinek digitalizáltatását is megkezdtük, egyre nagyobb ütemben. […»]


Kiss Gábor

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Kiss Gábor

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vagyok. 1982 óta dolgozom ebben az intézményben; helytörténeti könyvtárosként kezdtem, 1992-ben választottak meg az intézmény vezetőjének. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének is 1982 óta vagyok tagja, a Zala Megyei Szervezet elnöke voltam 1992-2002 között, most pedig – már harmadik ciklusban – az Elnökség tagja és az Egyesület alelnöke vagyok.

Könyvtárosi munkámban az általános tennivalók mellett két terület játszott jelentős szerepet: a kistelepülési könyvtári ellátás szervezése, illetve a helytörténeti kutatás, kiadványok szerkesztése, programok támogatása. Szívesen átadom tapasztalataimat akár az intézményvezetés, akár az említett szakterületek terén az eziránt érdeklődőknek.

E-mail címem: info@dfmk.hu


Dr. Redl Károly

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_mentor_redlAz Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese vagyok. 1978 óta dolgozom különböző beosztásokban, az Országgyűlési Könyvtárban. Fő érdeklődési területeim a jogi, politológiai, törvényhozási szaktájékoztatás, a kulturális jog és az érdekvédelem.

Második ciklusban vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egyik alelnöke. 2016-tól a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kuratóriumának tagja vagyok. Szívemhez nagyon közel áll a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok programja, aminek a kezdetektől szakmai vezetője vagyok.

Örömmel és szívesen konzultálok minden kedves kollégával, akit az említett szakterületek érdekelnek.


Buzai Csaba

Posted by zondaz - november 15th, 2016

bcs2012 óta vagyok az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója. Könyvtárosként 2006-os indulása óta írtam a könyvtár blogját, 2007 óta használom aktívan a WordPress blogmotort. A könyvtár online kommunikációja (kalendárium, fényképalbum, közösségi oldalak, ezek karbantartása) még ma is elsősorban az én feladatom. A játék 2008-as indulása óta szervezünk akciókat, könyvelhagyó napokat a Veszíts el egy könyvet! játékhoz kapcsolódóan. Könyvtárigazgatóként az elmúlt években volt lehetőségem aktívan részt venni az SZMSZ, a Stratégiai terv, a különböző szabályzatok és alapdokumentumok újraírásában, megalkotásában. 2015 óta vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségi tagja. […»]


Jávorka Brigitta

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Mentor_Javorkaaz Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet munkatársa, 2016 szeptemberétől az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója vagyok.

Kiemelt kutatási területeim közé tartozik az információs és a digitális műveltség fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás, a személyes információszervezés és a könyves közösségi oldalak. Szívesen konzultálok vagy tartok előadást ezekben a témakörökben. […»]


Rózsa Dávid

Posted by zondaz - július 5th, 2016

201603_Mentor_Rozsa

a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár főigazgató-helyettese, az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vezetőségi tagja.

2010 szeptembere óta dolgozom a KSH Könyvtárban. Az első években az olvasószolgálaton edződtem, ahol főleg szaktájékoztatással foglalkoztam. 2013 óta szervezem a könyvtárban folyó történeti kutatásokat és kutatástámogató szolgáltatásainkat, az év őszétől főigazgató-helyettesként. […»]


Oros Sándor

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_Mentor_OrosA szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Megyei hálózati csoport csoportvezetője, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének titkára

email: oros.sandor@sk-szeged.hu

telefon: 20/2483101

skype: oros.sada

fb: facebook.com/oros.sandor

twitter: @orossandor […»]


Ludasi Tünde

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

201601_mentor_001

a Balassi Bálint Megyei Könyvtár munkatársa, az MKE Marketing és Kommunikációs Bizottság tagja, az MKE Nógrád Megyei Szervezet elnöke

e-mail: tunde.ludasi@gmail.com

telefon: +36-30-472-8149

Szívesen gondolkodom közösen kollégákkal, konzultálok hallgatókkal, szakdolgozókkal és vállalok feladatot az alábbi szakterületeken:

 • Könyvtári munkafolyamatok és dokumentálásuk – működtetés, szolgáltatások​, szervezetfejlesztés, jövőkép,​ innováció​, alapdokumentumok
 • Kérdőíves vizsgálatok, mérések, statisztikák​, minőségmenedzsment […»]

Haszonné Kiss Katalin

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

10653692_963929303634321_2428314315674472199_n

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. számú régiójának igazgatója

[…»]


Nuridsány Judit

Posted by Gerencsér Judit - november 2nd, 2015

Budaros_Nuridsany_judit  Az ELTE TTK Kari Könyvtár vezetője.

[…»]


Dr. Sándor Viktória

Posted by zondaz - szeptember 13th, 2015

201504_Mentor

Győr Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának vezetője, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének elnöke

Szívesen konzultálok kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal az alábbi témákban:

       • jogi szaktájékoztatás
       • bírósági könyvtárak helyzete Magyarországon
       • bírósági információs rendszer fejlesztés és katalogizálás a bírósági könyvtárakban
       • jogi tezaurusz bírósági környezetben

OROSZI EVELIN

Posted by zondaz - június 28th, 2015

201503_Mentor_OrosziAz EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány könyvtárvezetője, az IKSZ felügyelő bizottságának elnökhelyettese, TEMI elnökségi tag.

Kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal szívesen konzultálok az alábbi témákban:

– letéti ellátás gyakorlata
– könyvtári gyakorlatok a közösségfejlesztésben
– iskolai közösségi szolgálat a könyvtárban
– rendezvény szervezés, új típusú rendezvények a könyvtárban.


ESPÁN EDINA

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Mentor_EspanA Miskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum könyvtárosa, az MKE Borsod Megyei Szervezet titkára.

Napi munkám során a Huntéka könyvtári rendszer és a MIDRA (egyetemi repozitórium) rendszergazdája vagyok. Ezek mellett kezdő Prezi tréningeket tartok az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak. Szívesen konzultálok vagy tartok előadást ezekben a témakörökben.


HICSIK DÓRA

Posted by zondaz - március 7th, 2015

201501_Mentor_Hicsika Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa

Minden érdekel, ami könyvtári munka. Jelenleg digitalizálok, de dolgoztam már a könyvtár minden osztályán. Kedvencem a helyismereti részleg. A mi könyvtárunk háromnyelvű (magyar, szerb, horvát), aki tehát a többnyelvűségről, a multikulturalizmusról beszélgetne, tanácskozna, szívesen csatlakozok. Emellett Kosztolányi szabadkai éveit kutatom, s szervezője vagyok a Kosztolányi-talány című vetélkedőnek is.


Gerencsér Judit

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Mentor_Gerencséra Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE Jogi Szekció titkára, az MKE PR Munkabizottságának tagja és a „Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja” szerkesztőbizottsági tagja

Szívesen konzultálok vagy tartok előadást az alábbi témákról, ill. segítek az alábbi szakmai tevékenységekben:

 • Jogi könyvtárak Magyarországon
 • Bírósági könyvtári információs rendszer Magyarországon […»]

BODONYI ESZTER

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

11_Mentor_Bodonyiinformációs menedzser, az Infodok Kft. által működtetett Magyar Telekom Infotéka munkatársa.

Az elmúlt években komoly tapasztalatokat szereztem a különböző jogi- és céginformációs adatbázisok menedzselésében, kezdve a kiválasztástól a szerződéskötésen át az optimális keresési technikák alkalmazásáig. Ebben a témában szívesen segítek az érdeklődő könyvtáros hallgatóknak, szakdolgozóknak.


ERŐSNÉ SULLER ILDIKÓ

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának csoportvezetője.
Szívesen osztja meg tapasztalatait, ad tanácsokat, ötleteket az alábbi témákban:

ErosneSullerIldiko

     • gyermekkönyvtári programok szervezése
     • gyermektáborok szervezése
     • pályázati lehetőségek kiaknázása
     • segítségnyújtás a gyermekkönyvtári programok terén felmerülő kapcsolatokban, elérhetőségekben
     • ötletek a különböző korosztályok számára szervezett/szervezhető klubok, tevékenységek terén
     • kézművesprogramok, -tevékenységek, -technikák

Fehér Miklós

Posted by zondaz - június 28th, 2014

feher_miklosAz Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet munkatársa, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály megbízott vezetője. Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

     • Könyvtári alapdokumentumok (AO, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, Könyvtárhasználati Szabályzat)
     • Állománynyilvántartás, törlés az állományból
     • Könyvtári jó gyakorlatok a közösségfejlesztésben

DR. AMBERG ESZTER

Posted by zondaz - április 27th, 2014

ambergerAz OSZK Projektiroda jogásza, az MKE Jogi Szekció Ellenőrző Bizottságának elnöke
Szívesen konzultálok vagy tartok előadást a könyvtárak jogi szabályozásáról és szerzői jogi kérdésekről.

 


Könyvtárosok felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók/tagok számára

Posted by zondaz - március 1st, 2014

Tóth Máté
mentor_kep2_01az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet kutatója, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtár- és információtudományi Inézetének adjunktusa.
Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

– Könyvtártudományi kutatás, kérdőíves vizsgálatok lebonyolítása
– Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben
– Web 2.0 és szemantikus technológiák a könyvtári szolgáltatásokban
– Elektronikus tartalomszolgáltatás
– A könyvtárak mint közösségi terek


Könyvtárosok felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók/tagok számára

Posted by zondaz - december 22nd, 2013

Wittinghoff_JuditWittinghoff Judit

a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki könyvtárának vezetője, az MKE Műszaki Szekciójának titkára

Szívesen konzultálok vállalati könyvtárakban dolgozó kollégákkal a tevékenységünkre jellemző speciális feladatokról, bárkivel a szakmában

     • az újszerű információkeresési megoldásokról,
     • a korszerű könyvtártechnikai lehetőségekről (pl. RFID),
     • az elektronikus információ kezeléséről,
     • könyvtármenedzsmentről,
     • a könyvtári szolgáltatások marketingjéről.

Könyvtáros hallgatók is fordulhatnak hozzám segítségért ezekben a témákban.


Könyvtárosok felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók/tagok számára

Posted by zondaz - november 10th, 2013

Horváth Zoltánné könyvtáros informatikus, a T-Systems Magyarország szakértékesítő menedzsere, (OCLC termékek, OLIB, Oracle), OCLC partnermenedzser.

horvath_zoltanneKollegákkal, könyvtáros hallgatókkal szívesen konzultálok. előadást vállalok az alábbi témákban:

– Új generációs könyvtári katalógus, kooperatív rendszerek jelentősége

– Új informatikai technológiák felhasználási lehetősége könyvtárakban

– Clearinghouse – a digitális tartalomszolgáltatás kooperatív és szervezési háttere

– QR kódok egyszerűen […»]


Könyvtárosok felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók számára

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Demecs ÉvaDEMECS ÉVA

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztató és tanszéki kapcsolati könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

[…»]


Könyvtárosok felajánlásai az mke szervezetek/szekciók számára

Posted by zondaz - május 27th, 2013

Horvath_TamasHORVÁTH TAMÁS

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ könyvtárosa, az MKE Mezőgazdasági Szekció elnöke

http://www.omgk.hu/
e-mail: thorvath@omgk.hu
Telefon: 06-1-489-4950

Lehetőség szerint tanácsot adok a hozzám fordulóknak álláskereséssel kapcsolatban és szívesen megosztom címleírói tapasztalataimat.

Laszlone_Bauer_NoraLÁSZLÓNÉ BAUER NÓRA

A Minerva Könyvtár igazgatója (Pécs), a Magyar Géniusz Portálon a Minerva Könyvtár kapcsolattartója, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének tagja

www.minervakonyvtar.hu
e-mail: minerva.pecs@gmail.com

Igény szerint, időpont egyeztetéssel szívesen adok tanácsot, nyújtok segítséget tehetség-gondozáshoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan és fordítok rövid terjedelmű szöveget németről-magyarra.


TIPPEK, TRÜKKÖK, TANÁCSOK

Posted by zondaz - május 24th, 2013

Megkérdeztük: hogyan növelhetnénk az MKE szervezetek/szekciók taglétszámát?

Hamburger Antalne


Hamburger Antalné
Fotó:Boda Miklós

Az Apáczai Nevelési Központ Könyvtár (Pécs) gyermekkönyvtára vezetőjének, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete elnökének javaslata:

Szervezetünkben az új tagok toborzásának egyik bevált módja a szakmai utak szervezése. A kirándulások célpontja mindig egy könyvtár meglátogatása. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget teremtenek a kötetlen, jó gyakorlatokat bemutató tapasztalatcserére. Emellett a település kulturális értékeivel, műemlékeivel is megismerkedünk. Befejezésül a fehér asztal mellett elköltött ebéd vagy vacsora közösségteremtő ereje szintén nagyon fontos. Közös élményeinket megosztjuk, nemcsak a résztvevők számára küldjük el fényképeinket, hanem rendezvényeinken rendszeresen beszámolókat tartunk tagjainknak. A rövidebb utak nagyobb népszerűségen örvendenek, de több napos kirándulásokra is sor került már. […»]


Könyvtárosok grátis felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók számára

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

Baratne Hajdu Agnes

 


Barátné Hajdu Ágnes

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző kar főiskolai tanára, az MKE külügyekért felelős alelnöke, a CSMKE vezetőségi tagja, az IFLA Tudásmenedzsment Szekciója Állandó Bizottságának tagja.

Szívesen konzultálok vagy tartok előadást az alábbi témákról, ill. segítek a külügyi kapcsolatok építésében az MKE szervezeteinek és tagjainak: […»]


Könyvtárosok grátis felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók számára

Posted by zondaz - március 26th, 2013

korody_judit

 


Kóródy Judit

a Magyar Telekom Infotéka vezetője, az Infodok Kft. ügyvezetője, az MKE Műszaki Szekciójának vezetőségi tagja

Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

– Könyvtári menedzsment
– Az információszolgáltatás marketingje
– Üzleti információszolgáltatás
– Információs tevékenység outsourcingja
– Ügyféligények, ügyfélvisszajelzések felhasználása a szolgáltatások tervezésénél, fejlesztésénél

Keszi Erika Zsuzsanna

 

Keszi Erika Zsuzsanna

a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár ny. főtanácsosa, kulturális manager, protokoll és rendezvényszervező, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének tagja.

Igény szerint, időpont egyeztetéssel szívesen adok tanácsot rendezvény szervezéséhez és tartok előadást az alábbi témákban:

– A megnyerő viselkedés titka. Tippek, trükkök, tanácsok álláskeresőknek
– Kapcsolat a médiával
– Civil protokoll
– Eseményteremtés, rendezvényszervezés, új típusú rendezvények
– Munkahelyi protokoll


Könyvtári Intézet oktatás

Posted by zondaz - március 26th, 2013

Elkészült a Könyvtári Intézet 2013-ra szóló képzési terve

Konyvtari_Intezet_logo

Elkészült a Könyvtári Intézet 2013-ra szóló képzési terve, amely a segédkönyvtárosi képzéstől kezdve a szaknyelvi tanfolyamokon át egészen a legspeciálisabb szakmai és vezetői képességek fejlesztéséig kínál OKJ-s és akkreditált továbbképzési programokat. Minden szükséges információ elérhető a Könyvtári Intézet oldalán.


DEENK oktatás

Posted by zondaz - március 26th, 2013

Elektronikus dokumentumok készítésére, kezelésére vonatkozó tanfolyamok a DEENK 2013-as képzési kínálatában!

DEENK_logo

Folyamatosan lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár akkreditált tanfolyamaira, amelyek az elektronikus dokumentumok előállítására és könyvtári kezelésére, feldolgozására, szolgáltatására fókuszálnak. Minden szükséges információ elérhető a DEENK oktatási oldalán.

Portré

Szakirodalmi ajánló

Sziporkák