MKE és IFLA hírek


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015-ben végzett munkájáról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

A 2015-ben megalapításának nyolcvanadik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

Taglétszámunk 2015-ben: 2228 egyéni, 81 testületi tag.

Az elmúlt évekhez képest kisebb növekedés észlelhető. Nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében a 18 fős szervezettől a 185 taggal rendelkezőig minden előfordul. Fontos lenne a kis létszámú szervezetek megerősödése/megerősítése. Kiemelkedő feladatunk a fiatalok folyamatos bevonása az egyesületi életbe. Az elnökség évek óta igyekszik megismertetni az egyesület munkáját az egyetemi és főiskolai hallgatókkal, valamint a pályakezdőkkel, pl. vándorgyűlési pályázat, videók a 80 éves évfordulóra, gyakorlatos hallgatókat fogadunk az irodában. Másik gyenge pontja a tagság összetételének a kistelepülések könyvtáraiban dolgozó kollégáink képviselete, ezt az arányt is növelnünk kellene.  […»]


„Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért”

Posted by zondaz - július 5th, 2016

MKE 48. Vándorgyűlése – Veszprém, 2016. július 7-9.

201603_MKEIFLA_Vandorgyules

Helyszín: Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér

Társszervezők:

  • MKE Veszprém Megyei Szervezete
  • Eötvös Károly Megyei Könyvtár
  • Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár […»]

Szervezeti élet


Hagyományos rendezvény – nem hagyományos helyszínen

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Könyvtári kitüntetések ünnepélyes átadása a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete hagyományosan a Könyvtárosok világnapja (április 14.) alkalmából rendezi kitüntetés átadó ünnepségét immár 8 éve. Kétféle kitüntetés kerül átadásra az ünnep alkalmából: a nyugdíjas tagjaink számára alapított Csendes János díj, valamint az aktív dolgozó egyesületi tagok számára alapított Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári kultúrájáért díj. A díjak átadása szakmánk ünnepén hagyomány, viszont idén új helyszínen ünnepeljük azt. Fennállásunk óta először az egyesület bázisának számító Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár helyett a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán tartottuk ünnepi gyűlésünket dr. Kührner Éva egyesületi elnök jóvoltából, aki a főiskolai könyvtár szakmai vezetője.  […»]


Könyvtárosnap Zsámbékon

Posted by zondaz - július 6th, 2016

2016. június 8.

201603_Szervezetielet_PEMEKSZ_Zsambek_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei szervezete 2016-ban Zsámbékon tartotta a könyvtárosnapot.

Igen szép számban, 135-en gyűltünk össze a Művelődési Házban. A délelőtti szakmai program moderátora Bazsóné Megyes Klára volt. Először Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte, milyen nagy öröm számára, hogy az egykori kollégák továbbra is eljárnak közénk a nyugdíjba vonulásuk után, ugyanakkor a pályára lépő fiatalok is csatlakoznak szervezetünkhöz. Utána Horváth László, Zsámbék polgármestere lépett a mikrofonhoz, kellemes és tartalmas időtöltést kívánt Zsámbékon. Balázs Csilla, a Művelődési Ház igazgatója is szólt az egybegyűltekhez, Kristály Istvánné igazgatóhelyettes, könyvtáros pedig egy verssel lepett meg bennünket. Az intézmény megkapta a vándorbotot 1 évre az érdiektől, felkötve rá Zsámbék szalagját is.  […»]


Nem hagyományos dokumentumok és adattárak kezelése

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Beszámoló a vállalati könyvtárak 23. műhelybeszélgetéséről – 2016.06.02.,
Lechner Tudásközpont Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

201603_Szervezetielet_MKSZ_Lechner_1

Köszönjük Kis Yvette-nek, Hámori Zsófinak és Tóth Laurának, hogy vendégül látták 23. műhelybeszélgetésünket a Lechner Tudásközpontban (LTK), és bemutatták impozáns, 8000 m2-en elterülő, többszintes raktárukat a felújított ipartörténeti jelentőségű épületben, ahol sok évtizedre visszamenően őrzik és szolgáltatják a magyarországi, állami megrendelésre készült épületek tervdokumentumait. Megismerhettük az LTK egyedi megoldásait a tervdokumentumok archiválásában, szolgáltatásában, az online kereshetőség biztosításában, és szó esett az egyedi dokumentumokra vonatkozó szerzői jogokról, amelyeknek betartatása különösen bonyolult, és a kötelező tervpéldányok beadásának nehézségeiről is. […»]


Sándorfalván jártunk

Posted by zondaz - július 6th, 2016

– avagy egy rövid beszámoló a 44. Csongrád Megyei Könyvtárosnapról

201603_Szervezetielet_CSMKE_Sandorfalva

2016. június 23-án immáron 44. alkalommal találkoztak a Csongrád megyei könyvtárosok. […»]

Szakmai műhely


10 éves az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer

Posted by zondaz - július 5th, 2016

 ünnepi szakmai konferencia a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken

Az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria és a Fővárosi Törvényszék közös ünnepi szakmai konferenciát szervezett 2016. június 7-én az országos bírósági integrált könyvtári rendszer megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. Az ünnepi szakmai rendezvényt Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitották meg.

201603_Szakmaimuhely_OBIKR_1

Dr. Solt Pál, Dr. Handó Tünde, Dr. Darák Péter […»]

Ötágú síp


Beszélgetés Dányi Évával, az Országos Széchényi Könyvtár Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó osztályának vezetőjével a Mikes Programról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

201603_Otagosip_Mikes

Mikor és hogyan indult a Mikes Program? Miért a névadás? Mik a program fő céljai?

A Diaszpóra Tanács III. ülésének zárónyilatkozata (2013. november) fogalmazta meg először hivatalos formában a tengerentúli diaszpórában élő magyarok és leszármazottainak igényét arra, hogy a családoknál összegyűlt, de már nem használt könyvtári jellegű dokumentumokat hazaküldhessék. Némely tengerentúli magyar közösségben, ahol még lelkes önkéntesek máig fenntartják a magyar könyvtárat, már évek-évtizedek óta befogadják az olyan családi gyűjteményeket, ahol a leszármazottak nem olvasnak, esetleg már nem is beszélnek magyarul, és felmenőik elhunyta után nem akarják tovább őrizni a magyar könyveket. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


A Pest Megyei Szervezet szlovéniai tanulmányútjáról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

201603_Szakmaibarangolasok_Pest_1

Június 16-án reggel a megszokott busszal és sofőrrel elindultunk a Bazsóné Megyes Klára által megtervezett és megszervezett szlovéniai utazásra, de sajnos nélküle. Klári egy korábbi balesete miatt nem merte vállalni az utazást, így Sebestyénné Majchrowska Ewa és Fülöp Attiláné Mirza vezette a csoportot az út során. Szomorúan integetve hagytuk ott Klárit Diósdon, hiszen annyira hozzátartozott a kirándulásokhoz az ő jelenléte, a hol humoros, hol kellően határozott megszólalásai, ill. a látnivalókhoz kapcsolódó kiegészítései a buszon. […»]


A gőzfürdőtől az édes varázslatokig

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Idő és íz utazás Burgenlandban

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének tagjai szakmai programmal egybekötött kiránduláson vettek részt 2016. május 31-én Burgenlandban.

Beszámolónkat elsősorban azért adjuk közre, mert amint megtudtuk, magyar csoportok ritkán keresik fel Carnuntum-Petronellt, a Római Birodalom egykori Duna-parti metropoliszát. Az egynapos programban szerepelt még Hainburg és Kittsee (Köpcsény) meglátogatása is.

201603_Szakmaibarangolasok_KKKE_Burgenland_1

A Duna-parti Carnuntum makettje a régészeti park bejáratánál

Carnuntum vidékén Tiberius, aki később római császár lett, i. e. 6-ban egy téli katonai táborhelyet alapított, mellyel egy későbbi jelentős, római város, a római birodalom legészakibb dunai tartománya, Pannónia fővárosának alapjait fektette le. I. sz. 41-54-ig építették ki a limes egyik legnagyobb erősségévé vált légiós tábort, mellette terült el a katonai város, melyhez egy 50 000 fős polgárváros csatlakozott. A két település a II.-IV. században élte fénykorát. A városok kiterjedését és jelentősebb objektumait jól szemlélteti a bejáratnál található makett. […»]


Látogatás az Izlandi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban a Kölcsey Ferenc Olvasókör szervezésében

Posted by zondaz - július 6th, 2016

201603_Szakmaibarangolasok_Izland_1

A vulkanikus eredetű Izland neve – Jégfölde – nem teljesen illik a rendkívüli szépségű, szélsőségekkel és ellentétekkel teli szigetre. A 2016. májusi öt napos izlandi utunk során nem sok jeget láttunk. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - július 6th, 2016

26. Művészetek Völgye Fesztivál
„A Művészetek Völgye mindig közvetlen, felszabadult légkörű, a magyar kulturális, zenei, színházi, irodalmi élet színe-javát felsorakoztató programsorozat volt, és ez idén sem lesz másként..” 201603_Civil_Programajánló_1

2016. július 22-31. Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Csóromfölde

[…»]

Mentor


Rózsa Dávid

Posted by zondaz - július 5th, 2016

201603_Mentor_Rozsa

a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár főigazgató-helyettese, az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vezetőségi tagja.

2010 szeptembere óta dolgozom a KSH Könyvtárban. Az első években az olvasószolgálaton edződtem, ahol főleg szaktájékoztatással foglalkoztam. 2013 óta szervezem a könyvtárban folyó történeti kutatásokat és kutatástámogató szolgáltatásainkat, az év őszétől főigazgató-helyettesként. […»]

Portré


SZAKÁCS ESZTER költő, meseíró, könyvtáros

Posted by zondaz - július 5th, 2016

201603_Portre_Szakacs_Eszter_1

1964. április 21-én született Pécsen. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola ötvös szakán végzett 1983-ban, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, földrajz-rajz szakon szerzett diplomát 1988-ban. Egy-egy rövidebb skóciai és hollandiai tartózkodást leszámítva, 1988-tól a pécsi Egyetemi Könyvtárban dolgozik, jelenleg gyűjteményszervező könyvtárosként.  […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - július 5th, 2016

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

2015-ben KTE Emlékérmet kaptak : Könyvtárostanárok Egyesülete közleménye. – Petri Ágnes, Juhászné Belle Zsuzsanna, Bondor Erika, Pozsa Réka kitüntetése
In: Könyv és nevelés. – 18. (2016) 2., p. 124-128.

Arany Zsuzsanna

Egy hét az oroszlán barlangjában – BOBCATSSS 2016, Lyon / Arany Zsuzsanna [et al.]
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 3., p. 17-22. […»]

Sziporkák


Sziporkák 3.0

Posted by zondaz - július 5th, 2016

201603_Sziporkak

A nap bókja

Öregúrnak segítettem lefénymásolni a rádiós cikkeket.
Bácsi: Hát magácska igazán nagyon kedves! Majd még lehet keresni fogom!
Könyvtáros: Csak nyugodtan.:) […»]