MKE és IFLA hírek


Könyvtárosok a programozás hetén az Európai Parlamentben

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_mkeifla_kodol%d0%b0s_hete_1

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Programozás Hetét az EU tagországai, köztük Magyarország is. A rendezvény fő célja, hogy ebben az egy hétben közelebb hozzák a tanárokhoz, diákokhoz, szülőkhöz a programozást. A szervezők mindenkit bíztatnak arra, hogy programozni ma már bárki meg tud tanulni, akinek csak minimális érdeklődése és affinitása is van a téma iránt. A magyarországi programok koordinátora az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ): kapcsolatot tart az európai szervezőkkel, összefogja és egy platformra hozza a keresletet és kínálatot, vagyis a programot kínáló cégeket és az érdeklődő iskolákat. […»]


Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_mkeifla_fejlesztes_trendek_bevezeto

Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében címmel nagy sikerű konferenciasorozatot szervezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete november 9-én és 22-én.

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége, az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a közelmúltban a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjéről felelősséggel gondolkodók számára meghatározó fontosságú dokumentumokat tett közzé, az IFLA trendeket 2013-ban, 2016-ban a Lyoni nyilatkozatot pedig 2014 nyarán. Ezekhez a dokumentumokhoz csatlakozik a Marrakesh Treaty 2013 (A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződés – Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) közösen). […»]


Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA-trendek és a Lyoni Deklaráció tükrében konferencia 1-2.

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_mkeifla_fejlesztes_trendek_besz%d0%b0molo

Kiemelten fontos konferenciára került sor két részben az IFLA-trendekre és a Lyoni Deklarációra vonatkozóan 2016. november 9-én és 22-én a Magyar Könyvtáros Egyesület szervezésében. A rendezvényre az OSZK patinás, 6. emeleti dísztermében került sor. […»]

Szervezeti élet


Zala Megye Könyvtárügyéért díjat kapott Major Árpád nyugalmazott könyvtárigazgató

Posted by zondaz - január 10th, 2017

könyvtárosok

Az MKE Zala Megyei Szervezete 2016. áprilisban tartott taggyűlésén igény merült fel arra, hogy a megye kiválóan dolgozó tagjait a szervezet megjutalmazza, és ezzel példaképül állítsa a tagtársak elé. A taggyűlés 2./2016. sz. határozata alapján döntést hozott arról, hogy Zala Megye Könyvtárügyéért díjat alapít, melyet minden év decemberében a Könyvtárosok Karácsonyán ad át a kitüntetett kollégának. […»]


50 éves a Somogy Megyei Szervezet Törzsgárda ünnepség és szakmai nap Kaposváron

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_szervezetielet_smsz_50_eves_1

2016. november 29-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete, valamint a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében a helyi MKE szervezet 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre és szakmai napra. A jubileumi ünnep egybeesett az évente hagyományosan megrendezett törzsgárda ünnepséggel, amely során az egy vagy több évtizede hivatását űző somogyi könyvtárosokat köszöntötték. […»]


Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - január 10th, 2017

Az egyesület 1968. június 3-án alakult 130 fővel. Az országos elnökség Csűry Istvánt, az egyetemi könyvtár igazgatóját bízta meg a megyei szervezet megalakításának előkészítésével. Az egyesület célja az országos szakmai kérdések helyi szinten történő megvitatása, a könyvtárak közötti együttműködés megvalósítása, a szakmai találkozók, rendezvények, bemutatók megtartása, képzés és továbbképzések támogatása volt, és ma is az.

Tagság

A tagságot az egyetemi könyvtárosok, a városi, a megyei és az akkor még létező szakszervezeti, a vidéki, iskolai, műszaki-agrár és orvosi könyvtárosok képviselték. Ez a sokszínűség máig jellemzi egyesületünket. A társadalmi-politikai változások jelentősen befolyásolták a taglétszámot. 1991-től, a közkönyvtárakat érintő megszorítások, létszámleépítések, a szakszervezeti könyvtárhálózat megszüntetése és az egyetemi integrációs folyamat a létszám csökkenését eredményezte. […»]


Jobb adni, mint kapni – Az MKE Borsod Megyei Szervezetének adományakciója

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_szervezetielet_bmsz_jobb_adni_mint_kapni

Ahogy az elmúlt évben, az idén is megszervezte a „cipősdoboz” gyűjtő akciót az MKE Borsod Megyei Szervezete. A tavalyi siker mozgósította most is a munkatársakat, tekintélyes mennyiségű ajándék gyűlt össze. A célhelyszín a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Terület-ellátási Csoportjának javaslata alapján két ellátóegység volt, Mezőcsát és Kazincbarcika. Az ottani kollégák gyakorlati tapasztalatára épül majd a további elosztómunka. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 24. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - január 10th, 2017

2016.12.08. Egis Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Könyvtár

201606_mksz_muhelybeszelgetes_01

Köszönjük Hajdú Ildikó osztályvezetőnek, Alexi Anna könyvtárvezetőnek és a könyvtár munkatársainak, hogy vendégül láttak minket a nagy múltú Egis Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Könyvtárában! […»]

Szakmai műhely


„MOOCs ” – tömeges, nyílt, online közösségi oktatás a hálón – „Massive, open, online courses”

Posted by zondaz - január 8th, 2017

A globális hálózatokon az információk és adatok áramlása („flow”) visszafordíthatatlan folyamatokat generált a szabad, önálló, csoportos tanulás és a tanulási közösségek fejlődésében. A nyitás kézenfekvő, a videón, filmeken, prezentációkon jelenleg is hozzáférhető előadásokat egy szolgáltatási keretrendszerbe helyezik változatos lehetőségekkel: regisztráció, fórumok, online kommunikációs formák, beszámolás, konzultációk, vizsgázás, stb. és „élő”, online előadásokkal egészítik ki. Ajánlott, azonnal hozzáférhető forrásanyag gyűjteményt javasolnak a tananyaghoz az oktatók és a könyvtárak együttműködésében. […»]


KTE Jubileumi Őszi Szakmai Nap: Iskolai könyvtárügy 2016

Posted by zondaz - január 8th, 2017

2016. november 23-án tartotta a Könyvtárostanárok Egyesülete az szokásos őszi szakmai napját. Az idei azonban ünnepélyesebb, hiszen 30 éve alakult egyesületünk! Az egybegyűlteket Balogh Mihály volt elnök, az alapítók egyike köszöntötte, a tőle megszokott humorral és elgondolkodtató megállapításokkal. Örömmel, ismerősként üdvözli a Fáklya Klub termét, melyen az eltelt idő nem változtatott szinte semmit. Visszaemlékezésében pár perc alatt elröppen a harminc év, kedves és jelenlévő pályatársakkal, és kedves, de sajnálatosan már jelen nem lehető pályatársakkal is. Ezt követően ünnepélyesen átadják a KTE emlékérmeit az idei díjazottaknak, Dr. Eigner Juditnak, Tiba Gabriellának és dr. Dömsödy Andreának. A laudációk és fotók elérhetők az egyesület honlapján. […»]

Ötágú síp


Kapocs Könyvtári Csoport – Vajdaság, Szerbia

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_otagusip_vajdasag_1

A Kapocs Könyvtári Csoport tíz délvidéki könyvtár – az adai Szarvas Gábor Könyvtár, a csókai Közművelődési Központ Népkönyvtára, a Felsőhegyi Olvasókör, a kishegyesi Népkönyvtár, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, a topolyai Népkönyvtár, a szenttamási Népkönyvtár, az újvidéki Magyar Tanszék könyvtára, az Újvidéki Magyar Olvasókör és a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ Városi Könyvtára – összefogásával jött létre 1999-ben. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció Esztergomba szervezett szakmai útjáról

Posted by zondaz - január 8th, 2017

2016. november 10.

Az MKE MKSZ egész napos szakmai kirándulást szervezett Esztergomba 2016. november 10-én. 36 főből álló csoportunk reggel 8 óra körül indult el Budapestről, majd autóbuszunk egyenesen az esztergomi Suzuki gyár főbejáratához vitt minket.

Látogatás a Suzuki autógyárban

201606_szakmaibarangolasok_mksz_esztergom_1

Az autógyárban 9:30-kor már várt bennünket Barlay Gábor úr, a Suzuki Gyár Kompetencia és szervezetfejlesztési csoportjának vezetője, akivel több hónapon keresztül előkészítettük csoportunk látogatását. Itt csatlakozott hozzánk a helyi kísérőnk és mentorunk, Mészáros Zoltán úr, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár igazgatóhelyettese is. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - január 8th, 2017

FOLIO nap

„Képzeljünk el egy olyan közösséget, amely együttesen dolgozik  azokon az új technológiákon, amelyek kielégítik az összes mai modern könyvtár egyedi funkcionális elvárásait, miközben a könyvtárak számára nyitva hagyja az utat a növekedés és a fejlődés irányába.”

http://www.oszk.hu/rendezvenyek/folio-platform-bemutatoja

201606_civil_programok_1

2017. január 17., OSZK

[…»]

Mentor


Dr. Redl Károly

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_mentor_redlAz Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese vagyok. 1978 óta dolgozom különböző beosztásokban, az Országgyűlési Könyvtárban. Fő érdeklődési területeim a jogi, politológiai, törvényhozási szaktájékoztatás, a kulturális jog és az érdekvédelem.

Második ciklusban vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egyik alelnöke. 2016-tól a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kuratóriumának tagja vagyok. Szívemhez nagyon közel áll a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok programja, aminek a kezdetektől szakmai vezetője vagyok.

Örömmel és szívesen konzultálok minden kedves kollégával, akit az említett szakterületek érdekelnek.

Portré


Portré önmagamról – VÁMOS RITA

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_portre_v%d0%b0mos_rita_1

1974-ben születtem, gyermekkoromat Pomázon töltöttem. Szentendrén jártam gimnáziumba, majd 1993-től Budapesten éltem. Első munkahelyem 1993-1995 között az Országos Széchényi Könyvtár volt, ahol érettségi után – még képzetlenül – hírlap előkészítőként dolgoztam a Mikrofilmtárban.

Levelezőként végeztem el a könyvtár szakot – informatika specializációval – Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán, és utána ugyanott multimédia-fejlesztő, majd rendszer- informatikus felsőfokú OKJ szakképesítést is szereztem. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - január 8th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bálint Ágnes

Nyílt hozzáférés a humántudományokban : beszámoló a BETH éves közgyűléséről és konferenciájáról : Helsinki, 2016.09.03-07. / Bálint Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 25-27. : ill., 8 fotó

Balogh András

Könyvtár(os), ami (aki) összeköt / Balogh András. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 11., p. 3-19.

Bán Magdolna

Beszámoló a szarvasi találkozó szakmai programjairól / Bán Magdolna
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 7-8. : ill., 14 fotó […»]

Sziporkák


Járnak-e a könyvtárba angyalok?

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_szipork%d0%b0k

A gyermekkönyvtár dél körül inkább egy iskola zsibongójához hasonlatos. Az órák után ide érkező gyerekek mindent akarnak, csak éppen olvasni nem, játszanak, hevernek a kicsiknek szánt puffokon, elbújnak a könyvespolcok közé, hogy csak a szolidabb szabadidő eltöltési módokat említsem. A téli szünet előtti napon és abban az esetben, ha az ember egyedül van, ez még csak hatványozódik. […»]