MKE és IFLA hírek


Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Tisztújítás

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2019

2019. május 8-án (szerdán) kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlésére. A jelölési folyamat során az alábbi kollégák kaptak megfelelő számú jelölést, és vállalták a jelöltséget. […»]

Szervezeti élet


Beszámoló közgyűlés és tavaszi szakmai nap Győrött

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2019. április 2-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára Rendezvénytermében. A közgyűlésen dr. Sándor Viktória elnök beszámolt az egyesület 2018. évi tevékenységéről, szakmai valamint pénzügyi helyzetéről. Az Ellenőrző Bizottság nevében Berente Erika, az EB tagja tartotta meg beszámolóját. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolókat, valamint megválasztotta a Kisalföldi Könyvtáros-díj elbíráló bizottság három tagját: Figula Anikót (a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatóját), Gyurics Zoltánnét és Ormosi Anikót (nyugdíjas kollégákat), a bizottság további két tagját az elnökség delegálta Berente Erika és Magdics Erika személyében. […»]


Kettős ünnep a könyvtárosok világnapján

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Hivatásunk napját minden év április 14-én ünnepeljük. Hagyomány, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet ünnepi taggyűléssel emlékezik meg e napról. Az idén erre április 8-án került sor.

Az ünnepséget középiskolások hangszeres produkciói nyitották meg. Majd az egyesületünk által 2008-ban alapított díjak átadására került sor. A díjak kitüntetettjei kiemelkedő munkájuk, a könyvtári szolgáltatások, fejlesztések és értékek terjesztésében végzett magasszintű tevékenységük elismeréseképpen részesülnek díjazásban.

[…»]


Beszámoló a Digitális Örökségünk Útján konferenciáról

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 2019. február 27.-én az OSZK-ban megtartotta szakmai konferenciáját Nemzeti dokumentumkincsünk országos könyvtári digitalizálási stratégiája és megvalósítása az OSZK-ban címmel.. Az OSZK Dísztermét  közel kétszáz fős hallgatóság töltötte meg, amely az előadásokat nagy érdeklődéssel követte végig. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az átlagon felüli érdeklődés a konferencia magas színvonalának és a témák aktualitásának volt köszönhető.

[…»]


Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának cikluszáró és tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A taggyűlésre 2019. április 11-én került sor a BME-OMIKK könyvtárában a korábbi Természettudományi Olvasóteremben került sor.

Nagy Zoltánnak, a Szekció elnökének bevezető szavai után Marton József Ernő, a BME-OMIKK főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, értékelve nagy múltú szervezetünk eddigi eredményeit. Molnár Klára, a BME-OMIKK testületi képviselője a házigazdák nevében ismertette a taggyűlés programját, majd Dr. Füredi Mihály levezető elnök felkérte Antal Lajosné Ellit, hogy ismertesse a tisztújítás folyamatát. Előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy az eddigi vezetőség változatlan formában folytassa munkáját további egy évig, és készítse elő a vezetőség „fiatalítását”. Az előterjesztést a jelenlévő tagság egyhangúan megszavazta. […»]


26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE Gyermekkönyvtáros Szekció programja

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Millenáris, Könyvtáros Klub, 2019. április 27.

Ismét ott voltunk a Könyvfesztiválon! A szombati napot a Könyvtáros Klubban a mi szekciónk nyitotta. Az első előadást Dienes Éva – FSZEK, Sárkányos Gyerekkönyvtár könyvtár vezetője tartotta Kortárs vagy/és klasszikus, az ismeretterjesztőről (nem) is beszélve címmel. Rengeteg ötletet kaphattunk arról, hogy a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket hogyan használhatjuk fel egy-egy téma feldolgozásához könyvtári foglalkozásokon, irodalom ajánlásához. […»]

Szakmai műhely


Szakkönyvtári seregszemle 2019. március 12.

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és az MKE Társadalomtudományi Szekció immár negyedik alkalommal rendezte meg a Szakkönyvtári Seregszemlét. A konferencia célja ismét a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása és az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása volt. A konferenciakezdő köszöntéseket Kincses Áron, a KSH Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettese és Villám Judit, a MKE Társadalomtudományi Szekciója elnöke mondta el. Sörény Edina főosztályvezető (EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály) előadásában a 2018 júliusában létrejött főosztály feladatairól, a könyvtári megújulás szükségességéről szólt. A szakkönyvtárakat is érintő törvényi változásokat is ismertette. […»]


25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

2019. március 5-én közel száz aktív és egykori egyházi és nem egyházi könyvtáros munkatárs találkozott a PPKE JÁK Dísztermében, hogy megünnepelje az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 25. születésnapját. […»]


Időszaki kiadványok repertóriumai

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Miért készít(ett) valaki repertóriumokat? – tehetnénk fel a kérdést, így mindjárt a történetünk elején, mikor is a repertórium készítés korántsem teljesen magától értetődő ösvényére lépünk. Ennek oka lehet kalandvágy, egy korszak megismerése az újságok rovatain keresztül, lehet szakdolgozat készítésének kiegészítése, lehet nyugdíjkiegészítés (lásd Galambos), esetleg kötögetés helyett, vagy egyszerűen csak a Hírlapolvasóban eltöltött végtelen számú órák kitöltése valamivel… […»]

Ötágú síp


PhDr. Mgr. Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének első elnöke

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Halász Péter

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban?


Elsőként a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel. Majd őt követte Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának bemutatkozása. Ő ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012 januárjától 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára. Zágorecz-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetője – szintén IFLA-HUN alapító tag – a webmagazin ezt megelőző számában vallott szakmai kapcsolatrendszeréről, elhivatottságáról.


Most Halász Péter felvidéki könyvtáros visszatekintő írását adjuk közre, aki – immár nyugdíjasként – szülővárosa, Szepsi helytörténetét tárja fel. Benne is az IFLA-HUN egyik alapító tagját tisztelhetjük.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Könyvtárak, ha találkoznak…

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

2017 őszén az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtárának meghívására Egerbe látogatott. A két intézmény munkatársainak részvételével zajló szakmai nap apropóját az adta, hogy az OPKM ezen a napon nyitotta meg „Gyermekvilágháború” 1914-1918 rajzokban c. időszaki kiállítását a Kepes Intézetben. Számunkra azért is különösen emlékezetes ez az esemény, mivel a kiállítás anyagát bemutató katalógus 2018-ban Fitz-díjban részesült. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

EBSCO információs nap

2019. május 7. MTA KIK

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/rendezvenyek/57-ebsco-informacios-nap.html […»]


Elment a kiváló könyvtáros kolléga, író, költő – In memoriam Neményi László (1936-2019)

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Életének 83. évében elhunyt NEMÉNYI LÁSZLÓ, a Székesfehérvári Városi Könyvtár nyugalmazott, címzetes igazgatója. […»]

Mentor


Horváth Eszter

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

A Magyar Telekom Infotékában dolgozom, így komoly ismereteim vannak a vállalati, intézményi könyvtárak működtetésének korszerű módszereiről. Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az OLIB integrált rendszer hatékony használatával, az erre alapuló online szolgáltatások kialakításával, üzleti információszolgáltatással kapcsolatban, és fordulhattok hozzám hatékony marketingötletekért is.

horvath.eszter3@ext.telekom.hu, +36 30 1795821

Portré


Keszthelyiné Sragner Márta nyugalmazott könyvtáros, kutató, bibliográfus, amatőrcsillagász, főszerkesztő

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2019

A „csillagok lánya,” aki a mindennapjait szebbé, teljesebbé téve maradandót alkotott és alkot a tudomány és az emberiség javára. (a szerk.)

1947. április 19-én születtem Rajkán, Győr-Moson-Sopron megyében. Édesapám gazdálkodó volt, édesanyám háztartásbeli. Hárman voltunk testvérek. 1949-ben kitelepítettek bennünket, Győrbe költöztünk rosszabb körülmények közé. Édesapám fuvarosként majd lóápolóként dolgozott, csak később lett állattenyésztési agronómus. Jó és szabad gyerekkorom volt, rengeteg háziállat vett körül. 1953-1961 között a József Attila úti Általános Iskola tanulója voltam, majd Kőszegre kerültem a Mezőgazdasági Technikumba, állatszeretetem miatt. Fizikailag nehéz iskola volt, nem voltam hozzászokva a kapáláshoz, disznóetetéshez, de a további életemhez jó alapot adott. A kőszegi 4 év alatt önállóságot, fegyelmet, rendszeretetet, a munka iránti tiszteletet, a munka szeretetét tanultam meg. […»]

Szakirodalmi ajánló


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Aczél-Partos Adrienn

Beszámoló az EKE 25. születésnapjára rendezett ünnepségről / Aczél-Partos Adrienn
In: EKE Hírlevél. – 16. (2019) 1., p. 10-13. […»]

Sziporkák


Sziporkák

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Ezekért a pillanatokért érdemes élni…