Egyházi Dóra

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár – igazgató (2015-),

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – alelnök (2017-)

Életrajz

Komáromban a Selye János Gimnáziumban érettségizett 2006-ban. Ezután Szombathelyre került, ahol a Berzsenyi Dániel Főiskola rajz szakán kezdte el tanulmányait. Közben az iskola átnevezésre került, így a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja mester diplomáját vehette át 2011-ben vizuális- és környezetkultúra tanár szakon és informatikus-könyvtáros végzettséggel.

2010-től a gútai Magán Szakközépiskola (Schola Privata Gutaiensis) tanára lett, ahol a belsőépítész szak főbb szaktantárgyait oktatta. Az oktató-nevelő munka mellett szakmai workshopokat szervezett diákjainak. 2013-tól a könyvtáros szakma felé fordult, s a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárban kezdett el dolgozni. Itt a legfőbb feladata az oktatók publikációs tevékenységének regisztrációja – ezen belül a hivatkozások adminisztrációja lett. 2015 májusában az ERASMUS+ keretében a csehországi Ostravában vett részt szakmai tanulmányúton. 2015-től egy új lehetőséget kapott – fél évig megbízott igazgatóként dolgozott a könyvtárban, majd az igazgatói posztot megpályázva, elnyerte azt.

A könyvtár vezetése több kihívással állította szembe. Az elkövetkezendő négy év feladatokban gazdag időszak volt. A könyvtári munka megfelelő szervezése, szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, új partnerkapcsolatok kiépítése, a könyvtár szolgáltatásainak bővítése, hatékonyabbá tétele, valamint a könyvtári kommunikáció élénkítése lett a fő cél. Egy akadémiai éven keresztül lehetőség nyílt tantárgyat is indítani Szakirodalom-kutatás módszertana címmel. Kidolgozásra került egy játékos olvasószolgálati (felhasználóképző) játék is.

Meghatározó esemény volt a 2016 szeptemberétől októberéig tartó „Könyvtár, ami összeköt” program, amelyen ösztöndíjasként vehetett részt. Olyan életre szóló élményeket és tapasztalatokat szerezhetett, amelyből napi szinten tud meríteni, az emberi kapcsolatokról nem is beszélve.

2017 tavaszán megválasztották a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnökének, s ettől fogva ismét kitárult egy új ablak. Sokkal összetettebb, globálisabb kihívással találta magát szemben, hiszen Szlovákia magyar könyvtárosainak érdek-képviselete lett az új a feladata. Ettől fogva rendszeresen vesz részt konferenciákon, szakmai találkozókon előadóként (Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése, konferenciája, csongrádi Kárpát-medencei Könyvtárosok Találkozója).

2019-ban egy kutatói ösztöndíjat nyert el a szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alapnál, melynek címe: Szlovákia többségében magyarlakta településeinek könyvtári helyzete.

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének jelene

2019. szeptember 25-27-én kerül megrendezésre a „Tudás tárháza: Könyvtár a neved?” címet viselő szakmai konferencia nemzetközi részvétellel, amely keretében ünnepeljük az egyesület megalakulásának 20. évfordulóját.

Az egyesület új elnöksége 2017. óta tevékenykedik, én is ezóta vagyok tagja. Az addigi munkát folytattuk és nagy lendülettel kezdtünk bele új tervek szövésébe.

A Könyvtári Intézet által támogatott, s közös szervezésben megvalósuló képzések továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek. A résztvevők mindig nagyon hálásak, így újra- és újra bebizonyosodik, hogy van miért ezen az úton haladnunk tovább. 2018. óta nagy erőkkel készülünk a konferenciára, sikerült pályázati támogatást is nyernünk a Kisebbségi Kulturális Alapnál. Egy másik pályázat is segíti munkánkat.

Elnyertem egy kutatási ösztöndíjat, amelynek keretében Szlovákia többségében magyarlakta településeinek könyvtári helyzetét mérjük fel. Embert próbáló munka ez, amire mindig is szükség volt, csak erőforrás hiányában nem valósult meg. Nagy reményeket fűzünk ehhez, szeretnénk továbbvinni és minél jobban bevonni az egyesületi életbe a tagokat. Több találkozót, szakmai továbbképzést szeretnénk, aktivizálni a könyvtárosokat. Ez persze leginkább (emberi és anyagi) erőforrás kérdése, hiszen ötletekből nincs hiány.

Folyamatosan részt veszünk a magyarországi és a határon túli szakmai konferenciákon, ha tehetjük, minél több résztvevővel. Igyekszünk mindig előadót is biztosítani, hogy hallassunk is a nálunk zajló szakmai történésekről – hiszen szerencsére jó gyakorlatból nálunk sincs hiány. Weblapunkat (www.szmke.sk) folyamatosan fejlesztjük, egyre több az információ, Facebook oldalunkon (www.facebook.com/szmke) is aktívan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket a tevékenységünkről.

Van még min javítani, sok még a teendő, egyre több. A könyvtárosok lelkesedéséből merítünk energiát. Ezen az úton szeretnénk tovább haladni – továbbra is a könyvtárosok és az olvasók szolgálatában!

Egyházi Dóra, Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár,

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Comments are closed.

Blog Home