20 éves a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

„Mert mi a könyvtár? Könyvek tárháza, információk lelőhelye, közösségi tér.
És benne a könyvtáros? A kulturális hagyaték gyűjtője, gondozója,
Az írott szó közvetítője, információk közreadója. Ember, embertársai szolgálatában.“
(Kecskés Ildikó)

Szeptember végén szakmai konferenciával emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

A SZMKE egy civil szervezet, mely egyesületként fogja közre a felvidéki magyar könyvtárosokat, egyben érdekvédelmüket is szolgálja. Megalakulásának gondolata, szükségessége 1997-ben, Somorján, egy szakmai továbbképzésen fogalmazódott meg, melyen a Győr-Moson-Sopron megyei és a szlovákiai magyar könyvtárosok vettek részt. 1999 márciusában a Somorjai Városi Könyvtárban alakult meg a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Szövetsége. Már megalakulásakor feladatául tűzte ki a szlovákiai magyar könyvtárosok szakmai képzését, szakmai utak, előadások szervezését, mindezt magyar nyelven. Az egyesület alakuló közgyűlése folyó év júniusában került sor Losoncon, elnöke Halász Péter kassai könyvtáros lett. Ezután egyre több szakmai találkozóra, továbbképzésre, előadásra került sor szerte az ország magyarlakta területein. Felvették a kapcsolatot a magyarországi könyvtárosokkal, könyvtárakkal – az évek során egyre szorosabb lett a kapcsolat a Magyar Könyvtári Egyesülettel, az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel és más szakmai szervezettel. A magyarországi szakemberek és szervezetek támogatását máig is élvezzük. A felvidéki könyvtárosok továbbképzése a budapesti Könyvtári Intézet jóvoltából történik. A MKE szervezésében részt vehettünk előadásokon, szakmai napokon, konferenciákon, tapasztalatcseréken, partneri könyvtárak látogatásán, szakmai utakon, a Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi konferenciáján. Fiatal könyvtárosok részt vehetnek a Magyar Országgyűlés elnöke által meghirdetett Könyvtár, ami összeköt – Kárpát medencei fiatal magyar könyvtárosok együtt működése c. ösztöndíjprogramnak.

Az elmúlt húsz év történéseit, tapasztalait megvitatni, ünnepelni 2019. szeptember 25.-27.-én jöttek össze a felvidéki magyar könyvtárosok, egyesületi tagok és meghívott vendégeik a Tudás tárháza: könyvtár a neved? című jubileumi szakmai konferencián, Érsekújvárott. A rendezvény a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének ünnepi ülésével kezdődött. Másnap, a szakmai program kezdetén Tökmagok, a helyi Czuczor Gergely Alapiskola tánccsoportjának üdvözlő tánca csalt mosolyt a résztvevők arcára. Utána Rigó Konrád a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának államtitkára, Klein Otokar, Érsekújvár város polgármestere, Farkas István, Nyitra megyei képviselő, Hodossy Gyula a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, Zsok Gizella, a SZMKE egykori elnöke, valamint Kecskés Ildikó, a SZMKE elnöke, az érsekújvári könyvtár munkatársa köszöntötte a mintegy kilencvenes létszámú résztvevőt.

Farkas Iván Nyitra megyei képviselő köszöntője

A program színvonalas előadásokkal folytatódott: Barátné Hajdu Ágnes egyetemi docens, MKE elnöke a könyvtárosi kompetenciák új kihívásairól, Dr. Fodor Péter a  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a ma és holnap könyvtáráról, Ramháb Mária az IKSZ elnöke, a Bács-Kiskun Megyei katona József Könyvtár igazgatója az IKSZ híd szerepéről, Dr. Hangodi Ágnes az OSZK Könyvtári Intézetének osztályvezetője a határon túli magyar könyvtárosok képzéséről, Dr. Redl Károly az Országgyűlési Könyvtárból a Könyvtár, ami összeköt c. ösztöndíjprogramról, Illés Péter a CSIK Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgatója a csongrádi Kárpát-medencei könyvtárosok konfereciájáról, Dr. Tóth Máté az OSZK osztályvezetője az olvasási és könyvtárhasználati szokásokról, Egyházi Dóra a Selye János Egyetem könyvtár igazgatója Szlovákia többségében magyarlakta településeinek könyvtárainak helyzetéről, Nagy Katalin az esztergomi Helischer János Városi Könyvtárból az olvasó-magyar könyv(tár) kapcsolatáról, Mikolasek Zsófia igazgató az  épülő tatabányi József Attila Megyei Könyvtárat, Lukács Erika, a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárból az olvasás galaxisáról, Kovačič Gizella az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárból a könyvtár családi programjairól, Smidt Veronika, a szőgyéni Községi Könyvtár vezetője pedig a könyvtár, mint közösségépítő tér témájában tartottak rövidebb-hosszabb előadást. A gazdag és változatos programból ki-ki kiválaszthatta a maga számára legérdekesebb, leghasznosabb előadást. A kedves kollégák, kolleginák, az egyes előadásokat teljes terjedelmükben megnézhetik és élvezhetik a www.szmke.sk honlapon.

Az esti ünnepi program a köszönő- és elismerő oklevelek átadásával folytatódott. Köszönő oklevelet vehettek át a hazai és magyarországi társszervezetek, intézmények képviselői, elismerő oklevelet a könyvtárosi munkát elhivatottan végző hazai könyvtárosok. Kecskés Ildikó egy kis meglepetést is készített a konferencia résztvevői számára: a miután a színpadon álló díjazottak kibontották ajándékukat, egy kis lámpást, elsötétült a terem és a lámpások fénye ragyogta be a színpadot, azt üzenve: legyenek a könyvtárosok a jövőben is a fény, az információ a tudás hordozói.

Ezután zenei program következett – az újvári  Kor-zár együttes koncertjén tapsolták vörösre tenyerüket a résztvevők. A nap záróakkordja a polgármester ünnepi fogadása volt. A születésnapi tortát mindenki szívesen megkóstolta. Finom is volt!

Az utolsó napon, pénteken helytörténeti séta volt a programon Újvár belvárosában. Meglátogattuk még az Ernest Zmeták Galériát, az Anton Bernolák Könyvtárat, valamint a Thain János Múzeum tárlatát.

Ez volt hát a konferencia három napja. Ez a találkozás, ez az együtt töltött idő alkalmat adott arra, hogy a könyvtárosok felvázolják eddigi tevékenységüket, eszmét cseréljenek, megfogalmazzák új feladataikat, felvázolják jövőbeni céljaikat – és nem utolsósorban – találkozzanak, együtt ünnepeljenek. Lehetőséget adott arra is, hogy köszönetüket és elismerésüket fejezzék ki azok irányába, akik munkájukkal bármilyen módon segítették a szervezet létrejöttét, tevékenységét és fennmaradását.

Mgr. Kontár Judit, Galántai Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home