MKE és IFLA hírek


„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése –
Szolnok, 2015. július 16-18.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2015. július 16-18. között Szolnokon tartotta 47. vándorgyűlését, amelyet az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnoki Főiskola és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény közreműködésével rendezett meg.

249_vandorgyules_szolnok

A 47. vándorgyűlésen a külföldi vendégeken, a határon túli magyar kollégákon kívül, több mint 700 hazai szakember és könyvtáros hallgató vett részt az ország minden részéről, és a szakma minden területéről. […»]


A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_1

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. 1998 óta a díjazottak között van minden évben egy határon túl élő könyvtáros, aki sokat tesz a Magyarországon és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. […»]


Vándorgyűlés szervezői szemmel

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Szervezok

„Mint aki halkan belelépett.”
Karinthy Frigyes 

I. Persze

Sosem fog kiderülni, hogy először kitől, mikor és hol hangzott el, hogy Szolnokon lesz a negyvenhetedik. Megszoktuk a fogalmazást: a vándorgyűlést megszervezni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki beleegyezik és nem ellenzem. […»]

Szervezeti élet


Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása: hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő eszközeihez – az MKE Bibliográfiai Szekciójának rendezvénye

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Vándorgyűlés plenáris ülése előtt – még csütörtökön délben – ünnepélyes aktusra került sor, amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója (BSZ) és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a 2005-ben közösen alapított Kertész Gyula emlékérem Alapító okiratának 2015-ben kiegészített változatát, az eredeti alapítókkal közösen, aláírásával pecsételte meg.

201504_Szervezetielet_Bibiliografiai_szekcio-1

A pénteki szakmai napon a BSZ forró hangulatú és a felfokozott várakozásnak megfelelő programot bonyolított le, amelynek első negyedórájában Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazgatója tartott tájékoztatót Az ELDORADO oktatási anyagai, képzési programjai témakörben. […»]


Szolnokon, a Tisza fővárosában jártunk! – A Jogi Szekció beszámolója az MKE 47. Vándorgyűléséről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Jogi_1

2015. július 15-18. között tartotta 47. Vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnokon, amelynek központi témája „ A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”. Az idei rendezvény programjához a szekció az „Open Access, avagy a nyílt hozzáférés a jogtudomány tükrében” című programmal kapcsolódott. […»]


A Mezőgazdasági Szervezet beszámolója a Vándorgyűlésen tartott előadásaikról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Mezogazdasagi_1

A szolnoki vándorgyűlésen tartott szekcióülésünk az Agrárium és vízügy. Múltból a jövő felé címet viselte. Az ülésen négy plusz egy előadásra került sor. Egyetemi könyvtári gyakorlatokról adott elő Tompa Zsoltné, Kissné Bognár Krisztina és Barna Marianna. Dr. Nagy István a Tiszáról tartott előadást. A szponzori előadást Udvardy-Nagy István tartotta. […»]


A Múzeumi Szekció beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Múzeumi Szekció vendéglátója, előadásainak helyszíne ez évben a Damjanich János Múzeum volt, amely minden szempontból kitett magáért. Miután tavaly a záró plenáris után értesítettük a kollégákat a szolnoki helyszínről, egy éven át lehetett felkészülni az összejövetelre és kitalálni a programot. Ennek minden előnyét élvezhettük összejövetelünk alkalmából: szívesen fogadott, látott és várt vendégek voltunk, s házigazdáink tényleg szívüket-lelküket kitették a program sikere érdekében.

201504_Szervezetiélet_Muzeumi_1

Dr. Horváth László múzeumigazgató vendégköszöntője és nyitóelőadása,
oldalán dr. Szoleczky Emese, a nap moderátora […»]


Előzetes beszámoló az MKSZ 2015. évi szolnoki Vándorgyűlésén végzett munkájáról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

Július 16-án délután a nyitó nagy plenáris ülésen, ahol az MKE új elnöksége Barátné Dr. Hajdu Ágnes vezetésével bemutatkozott, a megjelent több mint 700 fős tagság előtt vehették át az MKE emlékérem kitüntetést azok a könyvtárosok, akiknek kiemelkedő munkájuk, elért eredményeik alapján az egyesület vezetősége megítélte. Szekciónk tagságára nézve is megtisztelő, hogy ebben az évben egyik legaktívabb tagunk, Wittinghoff Judit, a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki Könyvtárának vezetője is részesült a kitüntetésben.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_1

Wittinghoff Judit

Tagságunk nevében szívből gratulálunk Juditnak, aki már második ciklusában titkára az MKSZ vezetőségének! […»]


Hungaricana bemutató a Kisplenáris ülésen

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Hungaricana

A könyvtáros vándorgyűlések visszatérő szokása, hogy a 2. nap reggelén kisplenáris ülésre kerül sor. Így volt ez Szolnokon is. Dr. Redl Károly az MKE alelnökének moderálása mellett került sor a Hungaricana Közgyűjteményi Portál bemutatására. A bemutatót Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója, Dr. Kenyeres István, a Budapest Főváros Levéltár Főigazgatója és Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kiadó ügyvezető igazgatója tartották. […»]


A Zenei Könyvtárosok Szervezete a szolnoki vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Zenei

Úgy gondolom, hogy a Zenei Könyvtárosok Szervezete pontosan olyan programot szervezett és bonyolított le, amilyenek mi vagyunk. Családias, nagyon jó légkörben folyt és tényleg azokról a szakmai kérdésekről volt szó, amik a mindennapjainkban is foglalkoztatnak bennünket.

Szekcióülésünkre nem a Szolnoki Főiskola épületében – ahol általában a programok zajlottak -, hanem a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában került sor. Ezúton is nagy-nagy köszönet érte Bartáné Engel Arankának, helyi “képviselőnknek” és természetesen minden kolléganőjének, akik a szervezésben és a lebonyolításban részt vettek. Igazán jól éreztük magunkat! […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

“Segítő munka a közkönyvtárakban” címmel  indult el a két szekció munkája a kitűzött közös gondolat mentén.

A moderátor  Haszonné Kiss Katalin volt, a Közkönyvtári Egylet elnöke.

– Az első előadó Horváth Judit pszichológus, “Veszélyes üzem” című előadására hamar megtelt a terem. Mi könyvtárosok kerültünk a középpontba a megnövekedett mentálhigiénés feladatainkkal, amelyek az oktatási intézmények hárításából, a család hagyományos funkcióinak kényszerű átalakulásából és a reszocializációs feladatokból adódhatnak. Pozitív az a többlettudás, mellyel a könyvtárosok rendelkeznek ahhoz, hogy a fent említett helyzetet megoldják, pl.:szemlélet, irányultság, készség, aktivítás, saját szakterület ismerete stb. […»]


„Kávéházi szekció”

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Messze jövendővel komolyan vetettek „öszve jelenkort” a szolnoki Kávéházi szekció (2015. júl. 17.) előadásainak előadói és hallgatói. A szervező tudatosan tervezte a párbeszéd lehetőségét: minden 20 perces előadást 10 perces diskurzus követett.

Szakmai műhely


Létezhet-e könyvtár katalógus nélkül?

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Szakmaimuhely

Néhány héttel ezelőtt a magyar szakmai közösségben is élénk érdeklődést váltott ki Simone Kortekaas és Bianca Kramer “Thinking the unthikable: a library without catalogue” című írása, mely az UKSG Insights című folyóiratában jelent meg tavaly novemberben. Az Utrechti Egyetemi Könyvtár (UBU) munkatársai által jegyzett írás joggal borzolja fel a kedélyeket, hiszen már a címében is olyasmit feszeget, amit sokan elképzelhetetlennek tartanak: egy könyvtárat, melyben nincs katalógus! […»]

Ötágú síp


Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája – Csongrád, 2015. május 31. – június 1.

201504_Otagu_Szucs

„Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében” címmel tartott előadást Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár munkatársa, az IKSZ égisze alatt tartott idei Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáján (Csongrád, 2015. május 31-június 1.) […»]


A szlovéniai könyvtárosok képviselőjének, Dr. habil. Zágorec-Csuka Juditnak a beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Otagu_ZagorecRészt vettem a magyar könyvtárosok éves nemzetközi konferenciáján, amelyre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének az elnöke, Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes és dr. Redl Károly, a MKE alelnöke hívtak meg, mint határon túli magyar könyvtárost.

A vándorgyűlés 2015.07.16-án délelőtt kezdődött azzal, hogy a határon túli magyar könyvtárosokat külön plénaris ülésre hívta meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a vezetősége és ünnepélyes keretek közt üdvözöltek bennünket, mint vendégeket. A plenáris ülésen lehetőségünk volt bemutatkozni a jelenlevő könyvtárosoknak és a vezetőségnek.  Azt követően 14 órakor volt a konferencia nyitó plenáris ülése a Szolnoki Főiskola előadótermében, amelynek keretében Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes, az MKE elnöke, valamint Závogyán Magdolna, a kultúráért felelős helyttes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) mondtak beszédet. A MKE díjakat és kitüntetésket is adott át a könyvtárosoknak, akik munkájukkal kiemelkedtek a magyar könyvtáros társadalomban. Aznap este a Szolnoki Légierőzenekar műsorát hallgattuk meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban Szolnok város központjában. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Könyvtáros hivatás, felkészülés a hivatás teljesítésére

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Szakmaibarangoaások_konyvtaros_hivatas

A Vándorgyűléssel szinte egy időben (július 13-án és 20-án) zajlottak Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban az általuk szervezett egy éves segédkönyvtáros tanfolyam záró vizsgái. A hallgatók kitűnően felkészültek voltak, így mindenki (diák, de a tanár is!) sikeresen vizsgázott és megtörtént a diplomák ünnepélyes átadása is. Ekkor a csoport szószóló diákja kipattant középre és az alábbi beszéddel lepett meg bennünket. […»]

Civil infó


A 2015. évi Fitz-díjról …

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Civil_Fitz_5

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2014-ben megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

 • Berg Judit: Lengekalendárium – Sanoma, Central Mediacsoport
 • Haraszthy László (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon – Pro Vértes Alapítvány
 • Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története – Vince Kiadó […»]

Programajánló

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

 

Kulturális Örökség Napjai
„1984-ben Franciaországban Történelmi Műemlékek Nyílt Napja címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedő, várhatóan széles érdeklődésre számot tartó műemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat és ingyen, szakszerű vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat.” 201504_Civil_Programaj_1
2015. szeptember 19-20.

[…»]

Mentor


Dr. Sándor Viktória

Posted by zondaz - szeptember 13th, 2015

201504_Mentor

Győr Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának vezetője, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének elnöke

Szívesen konzultálok kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal az alábbi témákban:

       • jogi szaktájékoztatás
       • bírósági könyvtárak helyzete Magyarországon
       • bírósági információs rendszer fejlesztés és katalogizálás a bírósági könyvtárakban
       • jogi tezaurusz bírósági környezetben

Portré


LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Portre_1könyvtáros, helytörténeti kutató, vászonszövő

L é l e k t ő l   l é l e k i g

„Laki paraszt gyereknek születtem 1953. július 10-én Miskolcon, nagycsaládban legkisebbnek. Gyerekkoromat a Cserehát két falujában, Lakon és Nyomáron töltöttem. Örömmel emlékezem rájuk, nagycsaládunkra, meghatározó volt szerepük életemben. Kis megszakításokkal 1967-től élek családommal a Bódva-völgyében, az időközben várossá lett Edelényben. Szeretem hazánk e kies, szép vidékét. Soha sem tudtam elhagyni, sok jóval kecsegtető hívások ellenére sem. Itt érettségiztem és a kis kitérők után ide tértem vissza, könyvtárosként, helytörténeti – néprajzi kutatóként, vászonszövőként. Mindég szerettem és szeretem, amit csináltam, soha nem nyolc órában. Otthon érzem e vidéken magam, tettem is érte (gondolom). […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Balázs Ildikó

Az Üveghegyen innen, az Óperencián túl… – gyermekbirodalom a könyvtárban / Balázs Ildikó
In: Kaptár. – 24. (2015) 1., p. 7-8. – A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtárának szolgáltatásai
http://hirlaptar.vfmk.hu/kaptar/2015/2015_01_120.pdf […»]

Sziporkák


Könyvtárosok – kicsit másképp

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Sziporkak

Két érdekes kezdeményezésre bukkantam a nyár végén.

Pécsett immár második alkalommal rendezték meg az Europa Cantat nemzetközi kórusfesztivált. A háromévente megszervezésre kerülő rangos zenei eseményt először 1988-ban látta vendégül a város. 2015. július 24-e és augusztus 2-a között ismét a zenéé lett a főszerep 10 napon át. Több mint 50 országból négyezer résztvevő 130 programmal ajándékozta meg a városlakókat és a vendégeket. A délelőtti műhelyfoglalkozásokat esténként koncertek és közös éneklések követték a legszebb helyszíneken sok, változatos kísérő programmal kiegészítve. […»]