MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évi jubileumi konferenciája

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar díszterme

2015. november 25. 10.30-15.00

2015. november 25-én került megrendezésre az a jubileumi konferencia, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója alkalmából szerveztek. Az Egyesületet 1935-ben alapították Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete néven.

12308762_399564063573438_305854935441698856_n […»]


MKE 80 – videopályázat informatikus könyvtáros hallgatók számára

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Az MKE Elnöksége célul tűzte ki, hogy könyvtár szakos hallgatók is részesei legyenek e nagy esemény megünneplésének, ezért egy pályázati felhívást tett közzé, amelynek hivatalos eredményhirdetésére 2015. november 25-én került sor a jubileumi konferencián. A feladat az volt, hogy a hallgatók készítsenek 1-2 perces interjút egy, az élet bármely területéről közismert személlyel. A nyertes videókat készítő hallgatók az MKE 48. Vándorgyűlésén regisztrációs díj fizetése nélkül vehetnek részt. […»]

Szervezeti élet


A Pest Megyei Szervezet Gyermekkönyvtáros Műhelye Aszódon

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_PEMEKSZ

2015-ben Aszódon tartottuk a PEMEKSZ Gyermekkönyvtáros Műhelyének szakmai napját, 45 fő részvételével. A moderátor Kovács Csilla ellenőrző bizottsági tag volt. Az ő rövid köszöntése után Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy megyei szintű rendezvénynek adhat otthont intézménye, amely az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően elérte azt a színvonalat, hogy érdemes legyen a figyelemre – persze az érdeklődést folyamatosan fenn is kell tartani, főleg a rendezvényeken keresztül. Ha ezek közül csak a könyvtáriakat tekintjük, a közművelődésieket nem, akkor is átlépték a rendezvényeken az ezres gyermeklátogatói számot az utóbbi évben. Két munkatársuk kiváló szakmai tudásának és szervezőkészségének köszönhető, hogy mindezzel meg tudnak birkózni, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy feladatként megkapták a múzeum felügyeletét is, amely 19 környékbeli településért is felelős. Megemlítendő még a munkatársak pedagógiai gyakorlata, amit kiválóan kamatoztatnak a gyermekrendezvények szervezésekor. Odler Zsolt hozzászólása végén a gyermekek olvasóvá nevelésének a fontosságáról szólt. […»]


Beszámoló a Nógrád Megyei Szervezet szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Nograd

„Könyvtárosok a közösségért!” – volt a címe annak a szakmai napnak, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezet és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közösen rendezett 2015. november 9-én. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 22. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 30th, 2015

2015.11.26. Richter Gedeon Nyrt. Műszaki könyvtára
Elektronikus dokumentumok szerzői joga

201506_Szervezetielet_Muhelybeszelgetes

Köszönjük Wittinghoff Juditnak és a Richter könyvtárosainak, hogy vendégül látták 22. műhelybeszélgetésünket, és hogy érdekes bemutatót szerveztek számunkra a gyógyszeripari nagyvállalat hipermodern kutatólaboratóriumában! […»]


A Mezőgazdasági Szervezet jubileumi taggyűlése

Posted by zondaz - december 30th, 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

2015. december 10-én került sor az MKE Mezőgazdasági Szervezet évzáró taggyűlésére. A taggyűlés egyben ünnep is volt, 25 éve, 1990. december 11-én alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezete.

Elsőként a szervezet elnöke és ezen cikk szerzője, Horváth Tamás üdvözölte a megjelent tagokat és vendégeket, Bazsóné Megyes Klárát, Dömsödy Andreát, Kóródy Juditot, Nagy Zoltánt, dr. Redl Károlyt, és Villám Juditot. […»]


Szakmai nap a könyvtárosok helyzetéről, a könyvtáros életpálya modell

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Kvteletpalya

A könyvtáros társadalmat régóta foglalkoztató és érzékenyen érintő kérdés került terítékre 2015. november 30-án, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott szakmai napon. A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által közösen szervezett program fókuszában a könyvtáros életpálya modell alakulása állt. […»]


Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_KTE_1

Az Óbudai Árpád Gimnázium  adott otthont  2015. november 04-én, a KTE Őszi Szakmai Napjának, melynek témája  A könyvtárostanári munka támogatása, értékelése, az információkeresés tanítása volt.

A szakmai nap első részében megemlékeztünk Bondor Erika (volt KTE elnök, a KTE emlékérem létrehozója) munkásságáról. A szívszorító percek után az idei kitüntetetteinket köszöntöttük. […»]

Szakmai műhely


Beszámoló a 2015-ös “Könyvtár, ami összeköt” programról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaimuhely_Konyvtar ami osszekot

A Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel meghirdetett ösztöndíj 2011-ben indult. 2011-2012-2013 szeptemberében, 2014 novemberében, és 2015 októberében nyolc határon túli és két magyarországi könyvtáros töltött egyidejűleg egy-egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban. […»]


A Kód órája a könyvtárban

Posted by zondaz - december 30th, 2015

„A legjobb módja, hogy megjósold a jövőt az, ha feltalálod.” (Alan Kay)

Bár a fenti idézet első olvasásra kissé túlzásnak tűnik, de számomra azt mutatja, hogy az ötleteinknek, majd tetteinknek milyen nagy, jövőt meghatározó hatása van.

Az Andreetti Károly Községi Könyvtár egy iskola épületében kapott helyett. Kettős funkciójú könyvtárként iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Az olvasóim 85 %-a gyerek. Már többször ajánlottam nekik a programozást, de a kezdeti kudarcok után feladták. […»]


Értéktárak a könyvtárakban

Posted by zondaz - december 30th, 2015

együttműködés a települési értéktár bizottságokkal

201506_Szakmaimuhely_ertektar

Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete tevékenységében hagyománnyá vált, hogy az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatához illeszkedően tematikus programokkal csatlakozik. Az IKSZ ajánlásaiból a települési értéktárak bemutatását, az ahhoz való kapcsolódást tűztük napirendre, annál is inkább, hisz szervezetünk az utóbbi években – kezdeményezőként, a megyei könyvtárral együttműködve – a megye könyvtárosainak részvételével, több színvonalas rendezvénnyel és tanácskozással, ill. egy módszertani kiadvány megjelentetésével vett részt az országos jelentőséggel bíró nemzeti értéktár vagy – közismert gyűjtőnevén a – hungarikum programban. Üdvözöltük az OKN-t koordináló szakmai szervezet javaslatát azért is, mert a téma kapcsán felhívja a társadalom figyelmét a könyvtárak helyismereti információs szolgáltatásaira, erősíti, erősítheti a partneri együttműködést az értéktár bizottságokat működtető önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a mozgalmat támogató személyekkel. Mert úgy gondoljuk, tapasztaljuk, hogy az értékgyűjtés folyamatában – általánosságban szólva – nem támaszkodnak még eléggé a könyvtárak lokális információira, a rendszerszerű működésben lévő lehetőségekre, a könyvtárosok tudására. Vannak persze példaértékű kezdeményezések, jó gyakorlatok (pld. Miskolc, Újfehértó, Kecskemét, Debrecen, Tatabánya, és reméljük máshol is), ám egy hatékonyabb együttműködés a hungarikum ügy szereplőivel, koordinátoraival az értékgyűjtés eredményességét feltétlenül szolgálná. És nem utolsó sorban szakmánk presztízsét is. […»]

Ötágú síp


Egy válság-faragta, mégis elkötelezett községi könyvtáros

Posted by zondaz - december 30th, 2015

A felvidéki magyar könyvtárosokat (egyéneket és egyesületüket) bemutató sorozat újabb fejezetében Bolya Dudás Anita (32 éves) köbölkúti községi könyvtárossal ismerkedhetnek meg a Könyvtárvilág webmagazin olvasói.

201506_otagusip_Bolya_Kobolkut_1

Köbölkúti könyvtár, gyermekfoglalkozás

Kedves Anita, miért és hogyan lettél könyvtáros?

Vállalkozóként tudtam, milyen keményen kell dolgozni az itthoni piacon, hogy a családnak meglegyen a havi betevője. 2011-ben az érezhető munkaerő-piaci válság és a településemen meghirdetett könyvtári munkalehetőség arra késztetett, hogy megpályázzam a megüresedett posztot. Volt elég időm alaposan utána nézni e munkának, mert addig csak felhasználóként ismertem a könyvtárat. M. Csepécz Szilvia egykori könyvtáros, valamint férjem biztatására belevágtam e kihívásba, az állást nagy örömre megnyertem.  […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Szeretetbefőtt avagy fogadott keresztszülők lettek a könyvtárosok

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaibarangolasok_Szeretetbefott_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezetének tagjai 2015. szeptember 26-án Érmihályfalván, az ottani Bank Utcai Napközi Otthonban, valamint Nagykárolyban jártak szakmai kirándulás keretében.

Utunk célja elsősorban az volt, hogy szervezetünk csatlakozott a Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány Keresztszülői programjához. A Szent Ferenc Alapítványt az erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán. Céljuk, ahogyan ők fogalmaznak, „segítsék a legkisebbeket, azokat, akik másnak nem kellenek!” […»]


A Mezőgazdasági Szervezet kirándulása Egerbe

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaibarangolasok_Mezogazdasagi_Eger_1

Az MKE Mezőgazdasági Szervezete őszi útját 2015. október 14-15-re Egerbe szervezte. Kirándulásunk során az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárát, a Főegyházmegyei Könyvtárat és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat néztük meg, valamint városnézésen vettünk részt. […»]


Beszámoló a helyismereti könyvtárosok szakmai kirándulásáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2015. november 30-án, a Magyar Tudomány Ünnepe hónapjának utolsó napján szakmai programot szervezett az idén 150 éves Magyar Tudományos Akadémia székházába.

201506_Szakmaibarangolasok_Helyismereti_1

A szubjektív összefoglalóban elsősorban olyan háttérinformációkról számolnék be, amelyeket a gyűjtemények vezetői osztottak meg velünk kalauzolásuk során. […»]


Egy nap Bajnán – a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kirándulása

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaibarangolasok_Bajna_1

Mint arról beszámoltunk a KeMLIB korábbi számában, Pallagi Tibor, Bajna község polgármestere és Erdősné Csík Katalin, a település könyvtárosa meginvitálta a 2015-ös megyei Könyvtári Hetet nyitó konferencián az egybegyűlteket községükbe (lásd KeMLIB V. évf. 10. szám Könyvtár, értéktár – A Komárom-Esztergom megyei XLIV. Könyvtári Hét szakmai nyitó programjáról). Mivel az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet évente két kirándulást szervez, s köztük az egyik célja a megyén belüli települések értékeinek megismerése és a helyi könyvtárak meglátogatása, Kissné Anda Klára, a szervezet elnöke máris kapott az alkalmon, és jelezte polgármester úr felé az egyesület részvételi szándékát egy esetleges bajnai kiránduláson. […»]

Civil infó


Új kiadvány

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors – Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében

201506_Civilinfo_uj_kiadvany

Az Argumentum Kiadó gondozásában ez év tavaszán jelent meg Székelyföldi intézményi sors – Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében címmel az a monográfia, mely a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum könyvtárának történetét mutatja be. Tudományos szempontból igényt tarthat a könyvtártörténeti, erdélyi intézménytörténeti, általános könyvtártudományi, gyűjteménytörténeti és a kisebbségtörténeti kutatók figyelmére is. De haszonnal forgathatja mindenki, akinek érdeklődése a két intézmény sorsa és Erdély magyar kultúrtörténete felé fordul.

A tudományos igényű kiadvány értékeit számos kritika, recenzió, könyvajánló taglalja, alább az Eirodalom erdélyi irodalmi portál ismertetése:

„A Székelyföldi intézményi sors – két meg­határozó kul­turális közgyűjtemény történetének tükrében Erdélyi kul­turális intézménytörténeti feltáró mun­ka, mely alulról jövő kez­deményezéssel alapított, he­lyi és ma­gyar álla­mi segélyek­kel fenn­tar­tott és fej­lesz­tett, majd Tri­a­non után ide­gen ha­tal­mi kézben vi­szon­tagságos évti­ze­de­ket túlélő emb­le­ma­ti­kus, nagy múltú intézmények hányat­tatása­i­ban mu­tat­ja meg a székelyföldi ki­sebbségi kultúra sorsát. A két intézmény: a sep­si­szentgyörgyi Székely Nem­ze­ti Múzeum és a székely­ud­var­he­lyi Haáz Rezső Múzeum Tu­dományos Könyvtára (további­ak­ban: SZNM és HRMTK)[…»]

Mentor


Haszonné Kiss Katalin

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

10653692_963929303634321_2428314315674472199_n

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. számú régiójának igazgatója

[…»]

Portré


PORTRÉ ÖNMAGAMRÓL

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Szegedi Miklósné vagyok, Kardos Erzsébet Terézia néven láttam meg a napvilágot 1948. október 16-án Megyaszón, családunkban harmadik lánygyermekként.

201506_Portre_Szegedi_1

Szüleim iparos emberek voltak ugyan, de falusi viszonylatban a szegényebb emberek számát szaporították, mert a család megélhetésének biztosításához a földművesek életét is fel kellett vállalniuk, és ebben a munkában képességeink szerint nekünk, gyermekeknek is részt kellett vennünk.

Két nővérem – 7 és 6 évvel idősebbek – már iskolába jártak, könyveik, füzeteik számomra varázslatos titkok hordozói voltak, amit én nagy boldogsággal „lestem el” tőlük, ötévesen már magam is írtam-olvastam, és „hallgatóként” velük ballagtam minden nap az iskolába, ahol engedélyt kaptam, hogy az első osztályosok közé beülhessek…

A családi munkákban komoly feladatom volt: míg a család többi tagja kapált, vagy aratott, nekem a bocikat kellett őriznem, amíg legelésztek… a kezemben könyvvel sétálgattam mellettük és olvastam… hát így kerültem én nagyon korán szoros barátságba a könyvvel, az irodalommal…

Középiskolai osztályfőnököm volt a magyar tanárunk, szerette, ha a diák önállóan dolgozik, ha az elemzésekbe a saját érzéseit, gondolatait szövi bele… Mikor ilyen házi feladatokat kaptunk, gyakran mondogatta: „nem bánom, ha az egész dolgozatod idézetekből is áll, de jelöld meg a forrást-szerzőt, és tudd, miért citáltad oda éppen azokat a sorokat…” Így aztán lelkesen vetettük bele magunkat a pataki nagykönyvtár titokzatos csendjébe a felkészülés ürügyén, amit kollégistaként óriási szabadságnak  éreztünk… így született  pl. Madách tragédiájából 25 oldalas házi dolgozat, és közben észrevétlenül tanultam a „könyvtárat”… […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

EKE – 2015 – Sárospatak : harmadik nap – 2015. július 1. / Ásványi Ilona. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének éves összejöveteléről

In: EKE Hírlevél. – 12. (2015) 3., p. 8-10. : ill., 12 fotó

 

Bálint Ágnes

BETH közgyűlés 2015 – Bologna : 2015, 44th assembly Bologna – “Copyrights and our rights” / Bálint Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 12. (2015) 3., p. 14-15. […»]

Sziporkák


Sziporkák 2.0-1

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Sziporkak

Olvasó: Van egy kis problémám.
Könyvtáros: Mi lenne az?
Olvasó: Jaj, ne nézzen ilyen kétségbeesetten!
Könyvtáros: :D
Olvasó: Na látja, ez sokkal jobb! Rég láttam ilyen szép nagy mosolyt. Na szóval az van, hogy olyan szétszórt vagyok, mint egy marék rizs. Elhagytam az olvasójegyem, de a múltkor csináltattam másikat. És most elhagytam az újat… De megtaláltam a régit!
Könyvtáros: :D Találunk megoldást. […»]