MKE és IFLA hírek


Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az előadás köszöntőként hangzott el a Kaposváron az MKE 53. vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén.

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!

Utoljára 2019-ben Székesfehérváron voltunk ebben a körben együtt. Micsoda évek vannak mögöttünk!

A COVID egész életünket megváltoztató hatással volt munkánkra, egyéni és közösségi életünkre. 2020-ban a nemzetközi szervezetekhez hasonlóan a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nagy rendezvényei elmaradtak, majd 2021-ben pedig online vándorgyűlést tartottunk.  A 2020. március 25-ére meghirdetett Kihívások és kompetenciák c. konferenciánkat a március 12-én bejelentett pandémia miatt el kellett halasztanunk, ugyanakkor már szinte teljesen összeállt a program, amely arra indította az MKE elnökségét, hogy az első ijedtségünk után rendezzük a sorainkat és megnyissuk az MKE YouTube csatornáját, majd az őszre 4 alkalomra elosztva online hozzáférést biztosítsunk a kompetencia konferencia előadásaihoz. Egy-egy napon 2-4 előadást tettünk fel az Internetre, ezzel azt is optimalizálva, hogy mennyi videót tudnak egyszerre megnézni a kollégák. A videók természetesen előadásonként elkülönültek, önállóan is meghallgathatók voltak. Újításként az angol nyelvű prezentációkat magyar felirattal láttuk el, hisz ez a konferenciasorozat az, amely során biztosítottuk a szimultán tolmácsolást, így téve lehetővé a nemzetközi kommunikációt. Elmondva egyszerűnek tűnik, de komoly kihívások előtt álltak előadóink és munkatársaink is, akiknek a videószerkesztéstől a hangoptimalizcióig, a fordítástól a YouTube technikai ismeretéig mindent el kellett sajátítani.  Összeállít egy stabil csapat az elnökség és az iroda munkatársaiból, akik az első sikereken felbuzdulva 2021. febr. 26-án elindították az MKE Akadémia online előadássorozatot, melyet azóta is töretlenül folytatunk. […»]


IFLA hírek

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az IFLA Newsletter 2022. szeptemberi számának kiemelt témája az információhoz való hozzáférés kérdése, amely köztudottan az IFLA egyik fő célját jelenti. Ez, amellett, hogy mindenkinek alapvető joga, lényeges feltételét képezi sok egyéb jog érvényesülésének, gondoljunk csak az oktatásra, az egészségre, a kultúrára, a tudományra. Az információhoz való hozzáférés a jó és hatékony kormányzásnak is szerves része. […»]


2022 – Egyesületünk a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by Oros Sándor - november 3rd, 2022

Két év kényszerszünet után szeptember legvégén ismét megrendezésre került a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenáris területén. Ennek keretén belül 2 napra megnyílt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyvtáros Klubja is, amely szeptember 30-án és október 1-jén összesen 15 óra időtartamban, 11 rendezvényt 5 blokkba sorolva, jobbnál jobb programokkal állt az érdeklődők rendelkezésére, valamint a kiállítótérben standot működtetett a Pedro Kft.-vel közös megosztásban […»]

Szervezeti élet


Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekciónak a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában tartott rendezvényéről

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Szekciónk rendezvényére 2022. szeptember 30-án pénteken délután fél 6-kor került sor a Könyvtáros Klub rendezvényeinek helyet adó Osztovits teremben a Millenáris D épületében. A két év után újra megrendezésre került Nemzetközi Könyvfesztiválon Történeti dokumentumaink és a sajtó jeles emlékei a jövőt szolgálják címet kapta programunk. […»]


Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás – Beszámoló a Bibiliográfiai Szekció és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szakmai programjáról az MKE 53. vándorgyűlésén

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

A Bibliográfiai Szekció tagjai nagy örömmel készültek Kaposvárra a 2022. évben, amikor ismét jelenléti Vándorgyűlésen találkozhattunk kollégáinkkal. Különösen ünnepi pont volt a bibliográfusok számára, amikor a Plenáris ülés második részében, a kitüntetett kollégáink között üdvözölhettük a Kertész Gyula emlékérem ez évi díjazottjaként Gazdag Lizát, a BSZ hosszú időkön át hivatalban lévő gazdasági felelősét!

A második, szakmai napon tartott programunkat a helytörténészekkel közösen rendeztük, ennek megfelelően a két levezető elnök Dr. Szőnyi Éva (elnök, MKE Bibliográfiai Szekció) és Mennyeiné Várszegi Judit (elnök, MKE Helyismereti Könyvtárosok) voltak. A két szakmai szervezet részéről végül is összesen kilenc előadó mutatkozott be, így szponzori előadást már nem tudtunk fogadni. […»]


Miskolci könyvtárünnep

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

„Sokan és sokszor számba vették már az olvasás nyújtotta előnyöket, jótékony következményeket, s tudjuk azt is, ezek a hatások az olvasás nélkül csak részlegesen, vagy csak komoly erőfeszítések árán érhetők el, valósíthatók meg a személyiség fejlődésében. Az olvasás révén ugyanis, szinte észrevétlenül jutunk intellektuális és érzelmi gazdagodáshoz, műveltség- és tudás gyarapodáshoz.

Ha intézményekhez akarnám kötni a fejlődési folyamat egyes állomásait, úgy fogalmazhatnék: a családban kell történjék a megalapozás, előkészítés, az érzelmi ráhangolás, az iskolában a készség kialakítása, az olvasási igény megszilárdítása, a könyvtárakban az érdeklődés folyamatos fenntartása, kiszélesítése, elmélyítése.” /Bartos Éva (szerk.); Segített a könyv, a mese: Vallomások életről, irodalomról, olvasásról. Magyar Olvasástársaság, Budapest, 1999./ […»]


Alapításának 55. évfordulóját ünnepelte az MKE Vas Megyei Szervezete

Posted by Oros Sándor - november 3rd, 2022

Az alapítás napjára időzítve tartotta meg egyesületünk tagsága szeptemberi ünnepi megemlékezését. Öt évvel korábban az alapító tagok előtti tisztelgést állítottuk a középpontba, ezúttal pedig egy emlékezésfolyammal tekintettünk vissza az időben. Azokat a tagtársainkat kértük emlékeik felidézésére, akik a mögöttünk hagyott évtizedekben különösen elkötelezetten törődtek közösségünkkel. Akiknek nagy szerepük van abban, hogy tagságunk mind a mai napig értéknek tekinti a hívatás melletti civil elköteleződést, a generációk és könyvtári hálózatok közötti kapcsolattartást és együttműködést. […»]

Szakmai műhely


Green Libraries Manifesto – Zöldkönyvtárak Kiáltványa

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az éghajlati és környezeti válság hatása már most is érezhető globális és helyi szinten egyaránt.  Mindenkit érint, de valószínűleg az emberiség leghátrányosabb rétegeit a legsúlyosabban. Éppen azokat, akik a legkevésbé felelősek a válságért.

Könyvtárként meghatározó, véleményformáló szerepünk van az általunk szolgált közösségekben. Ezzel a kiáltvánnyal egy közös jövőképet szeretnénk megfogalmazni: saját környezetvédelmi intézkedéseinkkel példát mutatva olvasóinknak, és erőnket arra fordítva, hogy tájékoztassuk és inspiráljuk az embereket a pozitív cselekvésre és az alkalmazkodóképesség fejlesztésére közösségeinkben. […»]


„A jövő könyvtára” – Szakmai konferencia Székelyudvarhelyen 2022. augusztus 25-26-án

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 2018-ban rendezte meg először „A jövő könyvtára” címet viselő szakmai konferenciát, melyet – a 2020-as pandémiás év kihagyásával – azóta is minden évben lelkesen megszerveznek. 2022 augusztusának végén az Országgyűlési Könyvtárból dr. Redl Károly igazgató és a Szakreferensi Osztályról Villám Judit és Maltsik Balázs vett részt a több napos konferencián, melyre a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Erdélyből és az anyaországból is érkeztek könyvtárosok. A kétnapos, színvonalas konferencia célja intézmények bemutatása, szakmai tevékenységek ismertetése, valamint a könyvtárak előtt álló jelen- és jövőbeli kihívások megbeszélése mellett a Kárpát-medencei magyar könyvtárosok közötti kapcsolatépítés, kapcsolattartás volt. Az eseményen több mint 100 könyvtáros vett részt. Újra találkozhattunk a „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíj-programunk egykori résztvevőivel is. […»]


Fejlődésben a megye könyvtárai – beszámoló egy tatabányai konferenciáról

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az Országos Könyvtári Napok nyitányaként minden évben szakmai konferenciát rendez a József Attila Megyei és Városi Könyvtár. 2022. október 3-án a tanácskozás témája a könyvtárak fejlődése, fejlesztése volt. Szó esett mindazokról az erőfeszítésekről, melyeket a könyvtárak azért vívnak, hogy a kultúrafogyasztók meghatározó célpontjaivá váljanak, vagy megtartsák ezt a pozíciójukat. Nem kis feladat ez ebben a költségtakarékos és virtuális tér felé elmozduló világban. […»]

Ötágú síp


Fülöp Éva: Iskolai könyvtárosi, hitoktató szakmai pályámról

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

A kezdetek

Egy kis felvidéki faluból származom, Perbenyikből. A falu gróf Majláth József kastélyának, a kastélyban működő mezőgazdasági szakiskolának és egyéb kulturális eseményeknek köszönhetően egyre ismertebb.

Olyan családban nőttem fel, ahol az olvasás a nap kellemesebbik része volt. Ki verssel, ki regénnyel a kezében, ki rendszeres bibliaolvasással zárta a napot. Könyvtárba nem jártunk – szerettük, ha a könyv a saját tulajdonunkban van. Szerettük újra kézbe venni – én aláhúzni is – a szép vagy érdekes, fontos gondolatokat. Amíg a betűvetést nem ismertem, mesehallgató voltam. Édesapám olyan élethűen tudott mesélni, hogy nem elaltattak, hanem életre keltettek a történetek. Végül kénytelen volt kitalálni egy mesét egy egész éjszakán át ázó kisgömböcről, amelyben a gömböcnek áznia kellett, nekem meg aludnom :-) […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Veszprémiek Tatabányán

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az MKE Veszprém megyei szervezete évek óta szervez tanulmányi kirándulásokat tagjai számára. Idén szeptember 13-án ismét útnak indultunk. Ezúttal a cél a nemrégiben átadott tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár. Természetesen, ha arra jártunk, megtekintettük az ikonikus turul szobrot, valamint a nagyon szépen felújított majki remeteséget. […»]


Szakmai kirándulás Budapestre

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Ez az őszi szakmai utunk már-már hagyományosnak is mondható, hiszen a pandémia idejét leszámítva tavasszal és ősszel is sikerült eddig egy-egy szakmai kirándulással kedveskedni tagjainknak. Viszont az 53. Vándorgyűlésben segédkező kollégák jutalma is lett volna, sajnos nem sokan tudtak élni a lehetőséggel egyéb szakmai elfoglaltság miatt.  […»]

Civil infó


Mándli Gyula a Füzéki István Emlékérem díjazottja 2022-ben

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Könyvtári közéletünk szép eseményére került sor október 20-án az Országos Széchényi Könyvtárban. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és dr. Füzéki Bálint 2002-ben alapította meg a Füzéki István Emlékérem díjat, melyet minden éven egy kiemelkedő életpályát, szakmai-közéleti tevékenységet magáénak tudó könyvtáros számára ítélünk oda. Füzéki István fiatal könyvtáros volt, a KSH munkatársa, az 1956-os forradalom idején az egyetemi nemzetőrzászlóalj tagja – mártírhalált halt, a szovjetek végezték ki. Az Országos Széchényi Könyvtárban, a bejárattal szembeni falon márványtábla őrzi emlékét. […»]


Programajánló

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Focus on Open Sciences konferencia

  1. november 8.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ és a Scientific Knowledge Services szervezésében 2022. november 8-án, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódóan ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Focus on Open Science konferencia. A rendezvény célja, hogy bemutassa, az európai intézmények miként kezelik a nyílt tudomány térnyerésével kapcsolatos kihívásokat. […»]

Mentor


Villám Judit

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

1993-tól dolgozom az Országgyűlési Könyvtárban. Húsz évig a képviselők tájékoztatása, a képviselőknek szóló beszédírási háttéranyagok és médiaszemlék készítése volt a fő feladatom. Történészként 1996-tól a Magyar Parlamenti Gyűjtemény gyűjteményvezetésével és a nyilvánosság tájékoztatásával is megbíztak, és e mellett a könyvtár muzeális gyűjteményével kapcsolatos munkákat is végeztem. […»]

Portré


Szőnyegi Hajnalka, nyugalmazott helyismereti könyvtáros, helytörténetíró

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Szőnyegi Hajnalka Sárbogárdon született 1958. szeptember 12-én, itt járt iskolába is. Diplomáját a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-könyvtár szakán szerezte 1981-ben. Szakmai pályafutását 1980-ban a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban kezdte. Könyvtárosként a szakmai munka minden területével foglalkozott. A zenei könyvtárosi tanfolyam elvégzése után katalogizálta a könyvtár hanglemezállományát. A helyi Petőfi Sándor Gimnáziumban könyvtár fakultációt vezetett, melynek hatására tanítványai közül többen könyvtáros szakon tanultak tovább az egyetemen. Ebben az időben lett tagja, majd egyik vezetője a városban működő honismereti szakkörnek. 1992-ben költözött Székesfehérvárra, ahol a Fejér Megyei Levéltárban helyezkedett el. Itt részben könyvtárosi, részben levéltárosi munkát végzett. 1980 óta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. […»]

Szakirodalmi ajánló


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona
Az egyházi könyvtárak útkeresése az 1990-es évek második felétől napjainkig / Ásványi Ilona. – Bibliogr.
In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. – 69. (2022) 7., p. 366-370.
https://doi.org/10.3311/tmt.13189 […»]

Sziporkák


Halloween a könyvtárakban

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Tavaly a könyvtárakban állított ötletes karácsonyfákból mutattunk néhányat, idén a Halloween alkalmából készített könyvtári dekorációkból szemlézünk. […»]