25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

2019. március 5-én közel száz aktív és egykori egyházi és nem egyházi könyvtáros munkatárs találkozott a PPKE JÁK Dísztermében, hogy megünnepelje az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 25. születésnapját.

Meghívást kaptak az egyházi könyvtáros munkatársak, a már nyugdíjas kollégák, a könyvtárosszakma jeles képviselői, a társ szakmai szervezetek vezetői, a minisztérium mostani és egykor munkatársai, mindenki, aki részt vett az Egyesülés munkájában, tevékenységében az elmúlt negyedszázadban. Ásványi Ilona, az egyesület elnöke, köszöntőjében elmondta: örömteli, hogy érzékelhetően, tapasztalhatóan mindenki jól érzi magát az egyesülés körében, aki kapcsolatba kerül a szervezettel, szívesen vesznek részt rendezvényeiken.

A gyülekező közösséget egy régi fotókból összeállított vetítés fogadta. Az ünneplők megilletődve nézegették egykori önmagunkat, és azoknak a képeit, akik már hazaértek az Égi hazába.

Az örömteli összejövetel a Monarchia Vonósnégyes muzsikájával kezdődött, majd Köntös László lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei igazgatója mondott imát.

Utána köszöntők következtek. Először Ásványi Ilona az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és a 25 éves egyesületet, majd Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője szólt az egyházi könyvtárak fontosságáról, jelentőségéről, méltatva az egyházi könyvtárosok törekvéseit. Őt követte Barátné Hajdu Ágnes az MKE elnöke, aki az MKE és az EKE közös projektjeiről beszélt, és személyes élményeket is felidézett a 2015-ös, sárospataki EKE konferenciáról. Végül Ramháb Mária az IKSZ elnöke szólt elismeréssel az EKE tevékenységéről és az egyesületi munka jelentőségéről.

Az ünnepi összejövetelen három előadás hangzott el. Szelestei Nagy László a kezdetekről szólt, arról, hogyan vetődött fel egyesülés alapításának gondolata. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzor emeritusa az Országos Széchényi Könyvtár egykori munkatársaként az egyházi gyűjtemények felelőseként tevékenykedett, személyes kapcsolata volt a különböző felekezetű könyvtárvezetőkkel. Ezáltal sikerült bevonni az egyházi könyvtárakat olyan országos projektekbe, mint a védett dokumentumok nyilvántartása, az országos ősnyomtatványkatalógus elkészítése, az egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai kötetek megjelentetése. Elmondta, hogy a rendszerváltozás után nagyobb lehetőség nyílt az egyházi könyvtárak szakmai összefogására, realitássá vált az érdekképviseletük megvalósítása, a finanszírozás rendezése. Egykori tanárát, Bánhegyi Miksa bencés atyát, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóját megnyerve az ügynek 1994-ben megalakult az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a magyar egyházi-felekezeti könyvtárak ökumenikus szellemiségű-lelkiségű, szakmai szervezete. Miksa atya két cikluson át volt az egyesület elnöke, a pannonhalmi könyvtár pedig – Magyarország legrégebbi könyvtára lévén – az EKE szellemi központja, a mai napig. Szelestei Nagy László volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése első titkára.

Második előadóként Ásványi Ilona az EKE elnöke idézte fel az egyesület elmúlt 25 évét, az egyesülés tevékenységét, hogy a rendszerváltás után milyen utat tettek meg az egyházi könyvtárak napjainkig.

A harmadik előadó, Monok István nem tudott személyesen részt venni az összejövetelen, de elküldte előadását, melyet Kurta József a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára vezetője tolmácsolt. Az MTA KIK főigazgatója Megfontolások egy szükséges egyházi könyvtári stratégiához címmel készítette el előadását.

Egy köszöntéssel induló és egy hatalmas torta elfogyasztásával záródó – miközben a résztvevők elénekelték az Éljen soká, éljen soká, éljen soká, számos éven át, Egészségben, békességben, éljen soká, számos éven át görögkatolikus köszöntőt – ebéd után a program visszaemlékezésekkel folytatódott.

Kövécs Ildikó az Egyházi Könyvtárak Egyesülése titkára az Egyházi Könyvtárak Egyesülése egykori munkatársaira emlékezett, felidézte arcvonásaikat, egy-egy jellemző mozzanatot életükből.

Ezután visszaemlékezések következtek. Baranya Péter, a Piarista Rend Központi Könyvtára vezetője, 2010 és 2013 között az EKE elnöke, Berecz Ágnes, a Ráday Könyvtár igazgatója, az EKE elnökségi tagja, Béres-Muszka Ibolya, a Magyar Unitárius Egyház Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetője, az EKE elnökségi tagja, 2013 és 2016 között titkára, Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára vezetője, 2004 és 2007 között az EKE titkára és EKE elnökségi tagja és Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának vezetője vallottak az Egyházi Könyvtárak Egyesüléséhez fűződő kapcsolatukról, emlékeikről, élményeikről.

Jó hangulatú ünnepség, örömteli találkozás, meghitt emlékezések és személyes beszélgetések után indultak haza az ünneplők.

Ásványi Ilona

Comments are closed.

Blog Home