Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Tisztújítás

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2019

2019. május 8-án (szerdán) kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlésére. A jelölési folyamat során az alábbi kollégák kaptak megfelelő számú jelölést, és vállalták a jelöltséget.

Elnökjelölt:

Barátné dr. Hajdu Ágnes

Főtitkárjelölt:

Gerencsér Judit

Elnökségi tagjelölt:

Bencsikné Kucska Zsuzsanna
Bognárné dr. Lovász Katalin
Czakóné Gacov Katalin
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Giczi András Béla
Haszonné Kiss Katalin
Istók Anna
Kiss Gábor
Molekné Kőrösi Beatrix
Oros Sándor
Dr. Redl Károly
Rózsa Dávid
Szeberényi Gábor
Szóllás Péter
Török Beáta
Venyigéné Makrányi Margit

Ellenőrző Bizottság elnökjelölt:

Dr. Amberg Eszter

Ellenőrző Bizottság tagjelölt:

Fülöp Attiláné
Dr. Hangodi Ágnes
Magdics Erika
Nuridsány Judit
Pogány György

A választáskor 1 elnököt, 1 főtitkárt, 7 elnökségi tagot, 1 EB elnököt és 4 EB tagot választunk. A jelöltek önéletrajza és a kiemelt jelöltek választási programja elérhető az MKE honlapján.

Az önéletrajzokat a személyes adatkezelési törvény értelmében a választás után egy héten belül törölni fogjuk a honlapról, és bármilyen formában másolt, elmentett változatukkal is ugyanígy kötelező eljárni.

Horváth Tamás, MKE választási bizottsági elnök

 

Comments are closed.

Blog Home