MKE és IFLA hírek


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlése – Sopron, 2014. július 16-19.

Posted by zondaz - június 28th, 2014

DCIM100GOPRO

Nagyon nehéz olyan rendezvényről írni, amely még meg sem valósult. A kérés szerint arról kellene beszámolni, hol is tartunk. Kissé átfogalmaztam a megtisztelő felkérést: honnan indultunk, hol tartunk, és miben reménykedünk? […»]


Nyílt hozzáférés: Támogatnunk kell a mindenki számára elérhető digitális tartalmak terjesztését

Posted by zondaz - június 28th, 2014

IFLAAz IFLA, valamint az Association for Progressive Communications (APC – Progresszív Kommunikáció Egyesület), illetve a Washingtoni Egyetemen működő Technology and Social Change Group (TASCHA – Technológia és Társadalmi Változás Csoport) közreadott egy tájékoztató dokumentumot, amely az IKT eszközökhöz való hozzáférésről szól, és amelyben arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a könyvtárak milyen szerepet játszanak ebben a kérdésben. A dokumentum címe a következő: „Public Access: Supporting Digital Inclusion for All – Maximising The Impact of Information and Communication Technologies (ICTs) For Inclusive Social And Economic Development” vagyis Nyílt hozzáférés: a digitális tartalmak elérésének támogatása – Az IKT eszközök hatásának maximalizálása a társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében. […»]

Szervezeti élet


Pest megyei könyvtárosok napja(i)

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Visegrád

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének már 17 éves hagyománya, hogy a legkülönbözőbb helyszíneken, legkülönbözőbb közegben évente megtartja a Pest megyei könyvtárosok napját. Általában a nyár elején, változatos, soha nem egysíkú, szakmai vagy kevésbé szakmai, de mindenképpen kötetlen, baráti légkörben, általában fehér asztal mellett (is) találkozunk mi, Pest megyei könyvtárosok. 2004 óta ezen a napon adjuk át a Téka-díjakat, illetve 2009 óta a Nagy Ferenc-díjat. […»]


Mindennapi kenyerünk a mese

Posted by zondaz - június 28th, 2014

mindennapi_kenyerunk

Bács-Kiskun megye gyermekkönyvtárosainak szervezett szakmai napot 2014. május 15-én, a Családok napján a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház. Luzsi Margó, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője tartott előadást, melyben a gyermekeinkkel való beszélgetés fontosságát hangsúlyozta, s a mesét, mint kapcsolatteremtésre, bizalomépítésre és problémamegoldásra kitűnően alkalmas eszközt helyezte középpontba. […»]

Szakmai műhely


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 18. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 28th, 2014

VKMA Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció 2014.06.05-én az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában tartotta a vállalati könyvtárosok 18. műhelybeszélgetését az új szolgáltatások marketingje témakörben. A műhelybeszélgetés iránti érdeklődés minden eddigit felülmúlt, több mint 40-en érdeklődtek a téma iránt.

Köszönjük Szabó Emesének és munkatársainak, hogy lehetővé tették nagy múltú könyvtáruk megismerését, és teret adtak 18. műhelybeszélgetésünknek!

Dr. Buka Ágnes főigazgató helyettes asszony köszöntője után látogatást tehettünk a Kutatóközpont érdekes kristálynövesztő laboratóriumában, majd részletesen tájékozódhattunk a könyvtár jelenlegi helyzetéről, működési körülményeiről, további terveiről. Ez alkalommal a hangsúlyt az e-dokumentumokkal kapcsolatos új szolgáltatások tervezésére, bevezetésére, megismertetésére helyeztük, ezért már a bevezető előadás is érintette az ezzel kapcsolatos kihívásokat, fejlesztési elképzeléseket. Természetesen szóba kerültek azok a problémák is, amelyek az állandóan változó felhasználói igények kielégítésére törekedve rendszeresen jelentkeznek, pl. a digitális jártasság különbözőségével, a hozzáférési jogosultságok eltérő szintjeinek kezelésével, vagy akár az elektronikus dokumentumok szerzői jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban. […»]


Egyházi könyvtárak a 21. század elején

Posted by zondaz - június 28th, 2014

EgyháziAz idén huszadik születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2014. március 25-én konferenciát rendezett az Országos Széchényi Könyvtárban. A program célja az volt, hogy a tágabb szakma, a világi könyvtárak megismerjék az egyházi gyűjtemények eredményeit, a 21. század könyvtári feladataira adott válaszait, a lehetőségeket és a megoldásokat. A konferencia fővédnöke a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) volt. Köszöntötte a rendezvényt dr. Vígh Annamária az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Bakos Klára, az MKE elnöke, dr. Boka László, az OSzK tudományos igazgatója, Baranya Péter, az EKE korábbi elnöke. Fontos, hogy az egyházi gyűjtemények bekerüljenek a magyar kulturális élet vérkeringésébe, ne a szakmától elszigetelten működjenek, hanem a világi könyvtárakkal együttműködésben végezzék értékmentő munkájukat, és feleljenek meg korunk szakmai kihívásainak – hangzott el többek között az üdvözlő beszédekben. Bakos Klára, a konferencia moderátora elismeréssel szólt az egyházi könyvtárak fejlődéséről, az eredmények bemutatásáról, a modernitás jegyében összeállított szakmai programról. A konferencia előadói voltak: Török Beáta (Sapientia Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest), Ásványi Ilona (Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma), dr. Kovács Béla Lóránt (Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen), Kertiné Rózsa Anikó (Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet Könyvtára, Debrecen), Balogh Ferenc (Főegyházmegyei Könyvtár, Eger), Baranya Péter (Piarista Központi Könyvtár, Budapest), Kövécs Ildikó (Gál Ferenc Főiskola Könyvtára, Szeged). […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Tovább erősödtek a testvérkönyvtári kapcsolatok

Posted by zondaz - június 28th, 2014

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezete (továbbiakban MKE KEMSZ) és a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár (JAMK) mindig is fontosnak tartotta a kapcsolattartást a határon túli könyvtárakkal.

1_Szlovákok a JAMKban

Szlovák kollégák a JAMK-ban

E kapcsolatépítés példájaként a JAMK rendszeresen ajándékoz az állományából kivont, de még jó állapotú könyvtári dokumentumokat erdélyi könyvtáraknak, alapítványoknak, publikálási lehetőséget biztosít saját lapjában – az egykori Téka Témában, későbbiekben a KeMLIB-ben – a határon túli kollégák számára. Örömmel ad helyet kétévente megjelenő évkönyvében külhoni könyvtárosok tanulmányai számára. […»]


A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kirándulása a „Napfény városába”

Posted by zondaz - június 28th, 2014

2014. május 27.
(szubjektív beszámoló)

KEMSZ_Szeged1

Amikor az utolsó egyesületi gyűlésen eldőlt, hogy a tagság többsége azt szeretné, hogy az „évi rendes” célállomása Szeged legyen, kicsit berzenkedtem. Messze van, nagyon korán kell kelni, meleg van, megsülök a buszban stb., miért ide, amikor közelebb is van rengeteg érdekes hely, dolog, intézmény, amit érdemes lenne megnéznünk! Meg a börtönkönyvtár, micsoda extrém ötlet! […»]

Civil infó


A Könyvtári Intézet felhívása az internet káros hatásai elleni, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szűrőprogram használatára

Posted by zondaz - június 28th, 2014

class-640x240

Felhívjuk a könyvtárak figyelmét, hogy a  2013. évi CCXLV. törvény 20. §-a szerint (hatályos: 2014. IX. 1-től!) : A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A  nyilvános könyvtár az  általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.” […»]


Programajánló

Posted by zondaz - június 28th, 2014

MKE 46. Vándorgyűlése

Július 17-19. között Sopronban kerül megrendezésre az MKE 46. Vándorgyűlése, amelynek mottója: Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája. A szekcióprogramokról és egyéb  rendezvényekről a Vándorgyűlés honlapján számos információ megtalálható.

DCIM100GOPRO

2014. július 17-19.
Sopron

[…»]

Mentor


Fehér Miklós

Posted by zondaz - június 28th, 2014

feher_miklosAz Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet munkatársa, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály megbízott vezetője. Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

     • Könyvtári alapdokumentumok (AO, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, Könyvtárhasználati Szabályzat)
     • Állománynyilvántartás, törlés az állományból
     • Könyvtári jó gyakorlatok a közösségfejlesztésben

Portré


Boda Miklós, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Éppen két éve, 2012.06.20-án jelent meg webmagazinunk elődjének, az MKE Verzó című hírlevelének első száma, amelyben bemutattuk az irodalomtörténészt és Itália-járó fotográfust. Boda Miklós most ünnepelte 80. születésnapját, ebből az alkalomból ismételjük meg a róla szóló írást, és további jó egészséget, sikerekben gazdag aktív éveket kívánunk neki! (a szerk.)

1_Boda

Fotó: Boda Miklós 

„Alkotó könyvtárosok” című rovatunkat a széles körű ismertségnek és elismertségnek örvendő pécsi könyvtáros, Boda Miklós „portréjával” indítjuk. Portrénk alanya 1961 szeptemberében lett gyakorló könyvtáros, miután az ELTE magyar-könyvtár szakos hallgatójaként befejezte 1956 szeptemberében, úgyszólván a forradalom küszöbén megkezdett tanulmányait. Kerek fél évszázaddal ezelőtt történt mindez; a Budapesten nemrég átvett aranydiploma is emlékeztet a nem akármilyen évfordulóra. Miután első munkahelyén, a Pécsi Egyetemi Könyvtárban nem csupán a neki tetsző munkát, de az életre szóló kapcsolatot is megtalálta, kolléganője, az ugyancsak elismerésre méltó könyvtárosi pályát befutó Szepes Zsuzsa (Boda Miklósné dr.) személyében, 2012. is „évfordulós” év az életében. Az 50. házassági évfordulójuk éve, melyet népes családi körben (három – immáron házas – gyermek, kilenc unoka) ünnepelhettek. […»]

Szakirodalmi ajánló


Kis KTE könyvek – Könyvtárhasználati óravázlatok

Posted by zondaz - június 28th, 2014

KonyvtarhasznalatiOravazlatok

A Könyvtárostanárok Tavaszi Szakmai Napján Barátné dr. Hajdu Ágnes egyetemi docens, mint szerkesztő mutatta be a Kis KTE könyvek legújabb kötetét.  A 7. kötet címe: Könyvtárhasználati óravázlatok.  Szerkesztők: Barátné dr. Hajdu Ágnes, Cs. Bogyó Katalin és dr. Eigner Judit. A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak KTE tagok számára elérhető. […»]


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Amberg Eszter: Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2013. évi változásairól
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 3-6.

Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak és a nyilvánosság
In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2014) 4., p. 3-13.

Balogh András: Modern és posztmodern “könyvtár-filozófiák” : könyvtár-fenomenológiai, de(kon)strukciós kísérlet két (anti)tézisben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 7-30.  […»]

Sziporkák


A 2010. évi Bajai Vándorgyűlés pályázatának, a „Könyvtári humorzsák”-nak anyagából

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Jámbor Mária, Baja, II. helyezett saját gyűjtéséből:

Szőke nő…
Ha a 20. század nagy gondolkodói közül beszélhetne valakivel, legyen az akár élő, vagy halott; vajon ki lenne az? A szöszi rövid gondolkodás után: – Az élő.

Olvasni jó!
Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.
– Kérem, mondja el egy napját! […»]