A World Library and Information Congress, 85th IFLA General Conference and Assembly egy „First Timer” szemével

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az International Federation of Library Associations and Institutions 2019. évi világkongresszusára augusztus 24–30. között került sor Athénban. A 85. World Library and Information Congress-en a Magyar Könyvtárosok Egyesülete regisztrációs költségeket átvállaló ösztöndíjának, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogatásának köszönhetően vehettem részt.

A több mint 130 országból érkező közel 3500 résztvevő ezen az éves kongresszuson 278 szakmai programot, szekcióülést látogathatott, továbbá első kézből tájékozódhatott a kiállítók és a poszterek készítői által ismertetett területekről, cégekről, fejlesztésekről; és vehetett részt könyvtárlátogatási és kulturális programokon, kirándulásokon. Az előzetes tervezést, majd helyben a programok közötti eligazodást elsősorban a kongresszus mobilapplikációja segítette: nyomtatott programfüzetek korlátozott számban álltak csak rendelkezésre, a környezettudatos szemlélet jegyében. Az újoncokra gondolva ezenkívül a megnyitó előtt tartottak egy Newcomers Session-t, amelyen az elinduláshoz szükséges legfontosabb információkat mondták el.

A plenáris előadások és szekcióülések bárki számára nyitottak voltak, örvendetes módon egy részüket online is közvetítették; tematikájukban pedig igyekeztek felölelni a könyvtár- és információtudomány minden szegmensét, tekintettel a földrajzi távolságból vagy kulturális-gazdasági hangsúlyeltolódásokból, illetve könyvtártípusból adódó különbségekre is. A konferencia programjába szervesen beépülve, de jól azonosítható módon jelentek meg az IFLA rendezvényei. Ezek lehetőséget biztosítottak – a főbb tisztségviselőktől az egyes bizottságok tagjaiig – a szakterületi vezetők, meghatározó szakemberek előadásainak látogatására, a kötetlenebb formában történő beszélgetésekre; a szervezet éves közgyűlésén való részvételre, és nem utolsósorban a 2019–2024 közötti stratégia részletes megismerésére. A kongresszus mintegy harmadik rétegeként jelentek meg a kulturális programok: a fél- vagy egész napos könyvtári kirándulások, az új görög nemzeti könyvtárnál megrendezett kulturális est, illetve az egyes szekciók, könyvtáros szervezetek, vagy cégek, adatbázis-szolgáltatók által szervezett napközbeni vagy esti találkozók.

WLIC-n először résztvevőként az IFLA-ról és működéséről, új stratégiájáról szóló főbb rendezvényeken igyekeztem a teljességre törekedve részt venni. Az elnök- és vezetőség-, irányítótestület-váltás (Barátné Dr. Hajdu Ágnes személyében magyar érdekeltséggel), illetve a közgyűlés meghatározó eseménye mellett az IFLA stratégiája kapott idén kiemelt szerepet. Az erről szóló tájékoztatás sikeresen megvalósult: mind nyelvezetében (hiszen a világ minden tájáról és sokféle típusú könyvtárból érkeztek a résztvevők), mind a kommunikációs formákban (például szóróanyagok, előadások és beszélgetések, vagy az azonosulást kifejező közös, a stratégiát kézben tartó tömeges fényképezkedés) széles skálán mozogtak az egyes kapcsolódó lehetőségek, ezért garantáltan mindenkihez eljuthatott a tartalma. A stratégia szemléletes bemutatásán túl számomra az egyik legizgalmasabb IFLA-s esemény Stephen Wyber előadása volt. A „Why the EU Matters for You – IFLA” című prezentáció a rosszabb és jobb forgatókönyveket ismertetve azt feszegette, hogy a formálódó Európai Parlament és Európai Bizottság fényében milyen változásokra számíthatnak a könyvtárak, milyen lehetőségek valósulhatnak meg.

A kongresszus öt kiemelt napjának hatalmas szakmai kínálatából elsősorban a munkahelyemhez, a felsőoktatási-tudományos könyvtárakhoz hangsúlyosabban kapcsolódó plenáris előadásokat és szekciókat látogattam. Ennek keretében fő témacsoportok köré sorakoztatva a formai feldolgozás, az online források nyilvántartása és hitelessége, az open access és a repozitóriumok, illetve a régi könyvek kezelése témákból válogattam a programokat. A felsőoktatási könyvtárakban egyre hangsúlyosabbá váló feladat, a hallgató sikeresség elősegítése a multikulturális környezetről, míg a könyvtárszakos szakmai gyakorlatosokkal foglalkozás és az óratartás a könyvtárosképzésről szóló szekciókra vezetett el.

Általános benyomásként megfogalmazható, hogy a legnagyobb előadótermekben tartott, jellemzően egy előadós plenáris előadások az átfogó, áttekintést segítő jellegük, míg az akár 3–7 előadást is felsorakoztató szekciók – ahol a világ minden tájáról hallhattunk jó gyakorlatokat vagy éppen kihívásokat –, a mindennapjaink problémáira is érdemben reflektáló voltuk miatt voltak szakmailag inspirálók és jelentettek élményt. Utóbbiból külön kiemelném a „Session 181 The Data Dialogue: Metadata collaboration in a changing world – Cataloguing”, a „Session 208 Serial, Continuing Resource and Scholarly Communication Related Standards – Serials and Other Continuing Resources” és a „Session 248 Moving Beyond Traditional Collections & Services: Supporting Science in Innovative Ways – Science and Technology Libraries with Reference and Information Services and AV and Multimedia” című szekciókat. A „Session 235 IFLA Metadata Reports – Cataloguing with Subject Analysis & Access and Bibliography” az egyes munkacsoportok bemutatkozása és jelenlegi helyzetük, céljaik felvázolása, míg a „Session 128 Resource Sharing Tips and Tricks 2 – Resource Sharing and Document Delivery” címűt a rendkívül részletekbe menő és hiteles forrásgyűjteménye miatt érzem különösen hasznosnak. Az utóbbi szekció azonban másban is jelentősen eltért a többitől.

Az idei kongresszus jelmondata, a „Dialogue for Change”, amely a konferenciaanyagokon túl az előadói pulpitusokról is gyakorta visszaköszönt, mintegy kommunikációs és magatartási iránymutatóként, elvárásként szolgálva a résztvevőknek is, az általam látogatott konferenciaprogramok közül itt valósult a leghatékonyabban. Részben irányítottan, részben maguktól léptek itt interakcióba egymással a közönség tagjai, és alakult ki érdemi, egymást építő párbeszéd.

Az előadások kapcsán kell megemlíteni, hogy sem az előadók, sem a poszterszekció résztvevői között nem volt magyar. A kiállítók sorában azonban két fővel jelen volt a Monguz Kft., az Európai Unió Kiadóhivatalának pultjánál pedig egy volt ELTE BTK-s informatikus könyvtáros csoporttársam, Gerencsér Anikó tájékoztatta az érdeklődőket.

A kulturális programok között a kulturális esten az új görög nemzeti könyvtár épületét és környezetét, a félnapos szakmai kirándulás keretében az Academy of Athens Library-t, a Bank of Greece Library-t és a Parnassos Literary Society’s Library-t ismerhettem meg.

A Stavros Niarchos Foundation Cultural Center-ben elhelyezkedő, 2017-ben átadott korszerű épületben szabadpolcos állományrészek, számítógépes- és tanulószobák, gyermek- és tinédzserrészleg, továbbá nyílt és zártabb, elvonulásra is alkalmas olvasói terek, tetőterasz és kiállítóhelyiségek szolgálják ki a nemzeti könyvtár olvasóinak igényeit az egyik szárnyban hat, a másikban nyolc emeleten.

Mind könyvtárépítészeti, mind állományelhelyezési szempontból élesen különbözött tőle a könyvtártúrán meglátogatott három intézmény. Mindhárom könyvtár műemléképületben helyezkedik el, és ez erősen korlátozza a lehetőségeiket. Az Academy of Athens Library földszinti és alagsori helyiségeinek egy részébe nem jut be természetes fény, a padló kő, az olvasói terek és a feldolgozó helyiség kicsi, ellenben a méretéből adódóan rendezvényteremnek is használható könyvelosztó az idő java részében kényszerűen üresen áll. A Bank of Greece Library elegáns környezetben, modern informatikai felszereléssel és egy tágas olvasói térrel áll az olvasói rendelkezésére. A szakkönyvtár gyűjtőköréből adódóan az állomány jelentős része angol nyelvű, valamint a könyvek és periodikák mellett előfizetéssel hozzáférhetővé teszik a nálunk is ismert gazdasági és legnagyobb citációs adatbázisokat. A Parnassos Literary Society könyvtára az egyesület életébe szervesen beépülve, annak sokrétű feladatait támogatva helyezkedik el a palota néhány helyiségében. A koncerteknek, kiállításoknak, előadásoknak is helyt adó épületben mindössze egy fő látja el a könyvtárosi teendőket. Állománya jellegéből fakadóan elsősorban humántudományi, a használói leginkább a kutatók közül kerülnek ki, a raktározás lehetőségei pedig itt voltak a legszolidabbak. Ezzel kapcsolatban összességben is szomorú volt tapasztalni, hogy amíg Athénban járva mindenütt teljesen természetes volt a légkondicionáló megléte és működése (sőt, a kongresszusnak helyt adó Megaron Athens International Conference Centre-ben többször túlzásba is vitele), addig e három közül egy könyvtárban sem volt lehetőség az állomány megfelelő hőmérsékleten és páratartalom mellett tárolására.

A kongresszus az inspiráló szakmai élményeken túl a nyitott, rendkívül oldott és barátságos közegéről, továbbá a magyar résztvevőkkel folytatott hasznos és jó hangulatú beszélgetésekről is emlékezetes marad.

Dr. Szabó Panna osztályvezető-helyettes,
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Comments are closed.

Blog Home