MKE és IFLA hírek


Dinamikus Könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és átalakulás 81. IFLA konferencia, Cape Town, 2015. augusztus 15-21.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_IFLA_konfAz IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. […»]


Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_MKE80

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének történeti utódja, 2015-ben ünnepli fennállása 80. évfordulóját. A jubileumi konferencia 2015. november 25-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dísztermében kerül megrendezésre. […»]

Szervezeti élet


A Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja Székesfehérvárott.

Posted by zondaz - november 2nd, 2015

2015. szeptember 9.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helyszínek: Vörösmarty Mihály Könyvtár, Tolnai u. Tagkönyvtár

Hetedhét Játékmúzeum, városnézés

Egy ideje már terveztük, hogy vezetőségi üléseinket más-más helyszínen, egy-egy vezetőségi tagunk „birodalmában” tartjuk. Kitűnő lehetőség könyvtárak és új kollegák megismerésére, az új környezetben még a szakmázás is sokkal izgalmasabb.

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna felajánlotta, hogy szívesen lát minket, és a program is olyannyira összeállt, hogy már a szolnoki vándorgyűlésen szórólapon osztottuk a lehetőséget, invitáltuk a könyvtárosokat. […»]


Évfordulós emlékülés Komárom-Esztergom megyében

Posted by zondaz - november 2nd, 2015

201505_Szervezetielet_KEMSZ_1

Ebben az évben több évfordulóra is sor kerül a Magyar Könyvtárosok Egyesülete háza táján. 80 éves az MKE, és több tagszervezete csatlakozott hozzá – ahogy a Komárom-Esztergom megyei is – 55 évvel ezelőtt. Erre emlékeztek emlékülés keretében Tatabányán 2015. szeptember 7-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban.  […»]


Beszámoló az MKE Társadalomtudományi szekciójának vándorgyűlési szekcióüléséről

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az MKE 47. Vándorgyűlésén a Társadalomtudományi szekció „Minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában” címmel Villám Judit szekcióelnök moderálásában tartott szekcióülést. A tanácskozást szponzori előadás nyitotta meg: a Monguz Kft. bemutatta a Qulto Plágiumkereső programot, Czoboly Miklós belföldi kereskedelmi vezető előadásában.

Lencsés Ákos főosztályvezető – Rózsa Dávid főigazgató-helyettes (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Olvasószolgálati Főosztály és Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály) „Megújuló szakmai és közművelődési szolgáltatások a KSH Könyvtárban” címmel tartott előadást, melyben az előadók áttekintették azokat a fejlesztéseket, változásokat, amelyek az elmúlt években végbementek a szolgáltatások területén. A könyvtár a tudásközvetítés, tudástermelés, illetve a közösségi programok szervezése terén is újított. Csatlakoztak az MTMT-hez, történeti statisztikai tudástárat, repozitóriumot építenek, kiadványokat adnak ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az országos jelentőségű könyvtárközi kölcsönzési programra, több digitalizálási projektben vesznek részt, önálló kutatási és kiadói tevékenységgel bővítették repertoárjukat, és mind közvetlen, mind tágabb környezetük számára igyekeznek XXI. századi színvonalú szolgáltatásokat nyújtani. […»]

Szakmai műhely


Füzéki István-emlékérem díj

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_FuzekiA Füzéki István-emlékérem díjat az MKE hagyományaihoz, pontosabban a Füzéki István-emlékérem Alapító Okiratához híven idén is ősszel, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján (október 22-én 10.30, OSZK), a megemlékezések keretében adjuk át.

„A díjat minden évben az október 23-i, illetőleg november 4-i megemlékezések keretében kell átadni.” (részlet a Füzéki István-emlékérem Alapító Okiratából)

A Díjat Dr. Füzéki Bálint, Füzéki István testvére 1992-ben abból a célból alapította, hogy ezzel emléket állítson

  • mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint
  • Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként. […»]

MTMT képzés a MOKSZ tagkönyvtárak részére

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_Szakmai_muhely_MOKSZ_1

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tagkönyvtárai részt vegyenek a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) az építésében. […»]

Ötágú síp


A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az indulástól 2008-ig

SZMKE2

1997 októberében a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen, Győr-Moson-Sopron megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével, továbbképzést tartott Somorján a Bibliotheca Hungaricában. Ezen az összejövetelen a résztvevők szükségesnek érezték egy szlovákiai magyar könyvtáros egyesület létrehozását.
A Bibliotheca Hungarica vállalta a  szakmai szervezet létrehozását és a könyvtárosok szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Felvidéki várak 3. A Pest Megyei Szervezet sokadik felvidéki útjáról….

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_szakmai barangolasok_pmsz_1

Szervezetünk idén (rendhagyó módon) egy második kirándulást is szervezett, mégpedig a Délvidék után a Felvidékre, a számunkra oly kedves és közeli vidékre. Ez valóban a sokadik utunk volt, hiszen számtalanszor jártunk már itt. Föltérképeztük eddig a gótikát, a várakat, a határközeli, zömmel magyarlakta településeket. A szeptemberi tanulmányutat ottani barátainkkal, kollégáinkkal szerveztük, az ő vezetésükkel mentünk az úton. Ipolyságról Pálinkás Tibor, a honti múzeum, Solmosi Márta, az ipolysági könyvtár igazgatója, Palástról pedig Szarka Katalin, a könyvtár vezetője „vitt” bennünket. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - november 1st, 2015

 

Az OCLC legújabb fejlesztéseinek és rendszereinek bemutatója
Az idei negyedik rendezvényével befejeződik IKR-bemutatósorozat, melynek keretében az OCLC legújabb rendszereit (WorldCat és WMS) ismerhetik meg. A bemutató angol nyelvű, amelyen tolmácsolást nem biztosítunk. A bemutató ingyenes, de előzetes internetes regisztrációhoz kötött. kep1
2015. november 17. Budapest, OSZK

[…»]

Mentor


Nuridsány Judit

Posted by Gerencsér Judit - november 2nd, 2015

Budaros_Nuridsany_judit  Az ELTE TTK Kari Könyvtár vezetője.

[…»]

Portré


Portré önmagamról

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_Portre_Ronai_1RÓNAI KATALINNAK hívnak, 63 éve születtem és szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Vízöntő jegyében, mert annak minden kreatív energiáját élem és tapasztalom, amióta az eszemet tudom.

Édesapám az ötvenes években választott szakmájában nehezen boldogult, lévén, hogy rokkantan jött meg a háborúból, de nekem ő volt az etalon, ahogy keze alatt feléledtek az ágyak, fotelek, rekamiék… Édesanyám humán érdeklődése, könyvek iránti rajongása – gyermekkorában se babája, se könyve nem volt -, gyönyörű írásképe szintén támogatta az írás és a könyv szeretetét. Érzem, büszkék voltak rám. Édesanyám halála előtti napon megbékélve, mosolyogva mondta: örülök annak, hogy ilyen ügyes vagy! […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by Gerencsér Judit - november 1st, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ambrus Attila József
“Mindenkinek van hangja” – Olvass fel te is! / Ambrus Attila József ; [riporter] Horenka Erika
In: Vakok világa. – 81. (2015) 7, p. 34-41.

Áts József
A doktori értekezések elektronikus nyilvánosságának szabályozása / Áts József. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2., p. 168-177.

Barátné Hajdu Ágnes
Könyvtárosok identitásának meghatározó elemei: a könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben / Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott a 2013. nov. 15-én az SZTE JGYPK Felnőtt-képzési Intézete által megrendezett konferencián. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: A csoportidentitás szemiotikája / szerk. Szirmai Éva, Újvári Edit. – Szeged: SZEK JGYF K., 2015. – (2015), p. 19-33. […»]

Sziporkák


Kezdő könyvtárhasználó

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_sziporkakMásodikos kisfiú most iratkozott be a könyvtárba. Csillogó szemmel hozza a kiválasztott könyvet.

–       Ezt szeretném kivenni!

–       Sajnos ezt nem tudod kikölcsönözni, mert olvasótermi!

Rettenetesen megijedt:

–       Akkor ezt olvasni kell?

 

Mesehősök új köntösben

A mesefoglalkozások alkalmával új oldalukról ismerjük meg a gyerekeket és a meséket is. Egyik kedvelt játékunk, amikor kis képecskékről kell felismerni a meseszereplőket, és egy jellemző tulajdonságuk alapján bemutatják egymásnak a gyerekek. Ebből szemezgetünk: […»]