MKE és IFLA hírek


Állásfoglalás és szakmai vélemény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatban

Posted by Buzai Csaba - május 7th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre 2020. április 9-én 17.45-kor kapta meg a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.

Az MKE – a nagyon nehéz időkeretet adta lehetőségek függvényében – együttműködve egyesületi szervezeteinkkel, tagtársainkkal és konzultálva társszakmai szervezetekkel szakmai véleményt alakított ki és elnökségi döntés alapján csatlakozott a Közgyűjteményi és közművelődési szervezetek állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról című törvényjavaslatról c. dokumentumhoz. […»]


Tenni és láttatni!

Posted by Buzai Csaba - április 28th, 2020

 

A koronavírus járvány többeket ösztönzött már számvetésre. Az a drámai változás, ami végbement az emberek életében, ilyen rövid idő alatt, egyszerűen elképzelhetetlen (volt idáig). Többen úgy gondolkodnak, hogy az emberiség saját bűneit, illetve a bűnökért kapott szenvedést kell, hogy megélje. Az áldozatok azért kellenek, mert eddig nem a jó úton jártunk. Lám, kitisztultak a patakok, a folyók, a gyárak közelében is újra átlátható a levegő, lecsökkent a széndioxid általi környezeti terhelés. Mások másképpen értelmezik a dolgokat.  Másképpen az emberek reakcióit vagy a környezetünkben bekövetkező változásokat. Abban viszont mindenki egyetért – legalábbis pillanatnyilag – hogy a járvány, még ha gyorsan úrrá is tudunk lenni a fertőzésen, és a megfelelő gyógyszerekkel a további tragédiákat el tudjuk kerülni, akkor is tartósan alakítja át életünket. Ezentúl másra és máshogy fogunk költeni, mint tettük azt eddig. Máshogy kell az iparban a gyártási folyamatokat, pl. a beszállítást menedzselni. Máshogy kell készletezni. Máshogy kell a munkát szervezni. Máshogy kell az együttműködéseket kialakítani. […»]

Szervezeti élet


Szakkönyvtári Seregszemle ötödször – 2020. március 10.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A KSH Könyvtárának és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának szervezésében idén is megvalósult a szakkönyvtárak helyzetével foglalkozó könyvtárszakmai konferencia. Kálmán Rita, a KSH Könyvtár általános főigazgató-helyettese (összefoglalónk írása idején már megbízott főigazgatója), köszöntötte az idén is szép számú résztvevőt. Idén is készült felvétel a konferenciáról, ami a prezentációval együtt megnézhető a könyvtár honlapján. […»]


Jé, ez is gyerekkönyvtár?! – az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció taggyűlése és szakmai napja

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A remek szakmai napot a FSZEK XII. kerület Ugocsa úti könyvtárában rendeztük meg, 2020. február 20-án. Hagyományos éves taggyűlésünk után – hol minden rendben találtatott – nagy izgalommal vetettük bele magunkat az eseményekbe. Felfedeztük a FSZEK XII. kerületi Ugocsa utcai könyvtárát, vendéglátóink szíves szóval, kávéval és egyéb földi jókkal vártak. Szakmai napunk egyik fontos témája pedig az volt, hogy megismerjük, hogy nagy szakkönyvtáraink hogyan vonzzák be a gyerekolvasókat. […»]


PEMEKSZ – közgyűlés 2020.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2020. február 19-én tartotta éves közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Az érkezők kávé és sütemény mellett beszélgethettek, illetve az érdeklődők vezetéssel megtekinthették az intézménynek otthont adó szecesziós Tündérpalotát.

A közgyűlés résztvevői

A közgyűlés moderátora Bazsóné Megyes Klára volt. A Mandátumszámláló Bizottság elnökeként Béresné Dávid Magdolna bejelentette, hogy a 183 egyéni és 15 testületi tagból 109 van jelen, így a határozatképesség megvan. A jegyzőkönyvvezetést Nida Judit, a hitelesítést Béresné Dávid Magdolna és Kondriné Varga Nelli vállalták, ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Barátné Hajdú Ágnes MKE-elnök köszöntötte volna az egybegyűlteket, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Ezután elfogadtuk a napirendet. […»]

Szakmai műhely


Csak azért is megcsináljuk! – Beszámoló a Minőség és innováció című online szakmai napról

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A koronavírussal kapcsolatos korlátozások miatt a Könyvtári Intézet a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokra felkészítő szakmai napját nem tudta a tervezett időpontban, március 11-én az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezni. A fizikai korlátok azonban nem szegték kedvünket, sőt, áthelyeztük a rendezvényt az online tér tágas és biztonságos berkeibe. A tervezett négy előadó helyett hárommal, de március 17-én megtartottuk a szakmai napot. […»]


Az önértékelés tézisei – Beszámoló Bajnok Tamara „Önértékelés a gyakorlatban” című előadásáról

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Április 23-án folytatódott a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokra való felkészítés Bajnok Tamara online szemináriumával. Az előadó a könyvtári önértékelés folyamatát, értékelését, tapasztalatokon alapuló gyakorlati tudnivalóit járta körbe. […»]


OPKM iskolai könyvtári webinárium – egy hiánypótló szolgáltatás

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Webinárium

A webinárium műfaja nem újdonság könyvtári és iskolai területen sem, számos példát találunk itthon és külföldön is. Hazai jó gyakorlatként jó szívvel ajánljuk a Digitális Témahét program webes előadásait, a külföldi példák közül pedig az amerikai School Library Journal (SLJ) szemináriumait. Ez utóbbi különösen könyvtárostanárok számára lehet érdekes, ahol egy-egy kiemelt téma kapcsán szerzők, kiadók, könyvtáros és könyvtári szakemberek beszélgetését lehet figyelemmel kísérni, s kérdezni is lehet tőlük a chatfunkció segítségével. […»]


Rövid beszámoló a Könyvtárak.hu (Tudás. Élmény. Kapcsolat. Pont Neked) honlap működésének első hónapjáról

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

“Tudás-pont, élmény-pont, kapcsolat-pont – pont neked” szlogennel Könyvtárak.hu címen (https://www.konyvtarak.hu/) új szolgáltatás indult a Könyvtári Intézet gondozásában. Az integráló felületen a könyvtárakhoz köthető kulturális programok, oktatási lehetőségek között, valamint digitális tartalmak és gyermekkönyvek, illetve egyéb, a könyvtárakhoz köthető kulturális tartalmak között lehet válogatni. […»]

Ötágú síp


Bemutatkozik Horváth Tamás, az MKE tanács elnöke (2019 – )

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Már kiskoromban szerettem olvasni, ha jól emlékszem, általános iskola 2. vagy 3. osztályától tagja voltam a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár III. kerületi Dömös (ma Templom) utcai gyerekkönyvtárának. Mondhatnám, innen egyenes út vezetett a könyvtárba, de ez nem igaz. Otthon megvolt C. W. Ceram „A régészet regénye” című könyve, és ennek hatására általános iskolában még régész akartam lenni. Sőt! 8. osztályban (1989/1990) még arra is gondoltam, hogy szakács leszek. Így gimnáziumba és vendéglátóipari szakközépbe is jelentkeztem, aztán az előbbibe vettek fel. Középiskolában döntöttem el, hogy történelmet szeretnék tanulni az egyetemen. A Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium gimnáziumi osztályába járva azt láttam, hogy a legtöbb tanárunk kétszakos. Gondoltam, nem árt, ha több szakra járok, könnyebb lesz elhelyezkedni. Vacilláltam a levéltár és könyvtár között, végül a könyvtár szakot választottam. Érettségim évében, 1994-ben nem vettek fel az egyetemre. 1996-ban sikerült a felvételi. Előtte 11 hónapig a FSZEK XIII. kerületi Pannónia utcai fiókkönyvtárában dolgoztam, négyórás állásban.  […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Könyvtárak a koronavírus idején – villámkörkép a világból

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A koronavírus világjárvánnyá válásával párhuzamosan, bő másfél-két hónapja a könyvtárak világszerte szüneteltetik a nyitva tartásukat, és kiemelt hangsúlyt kapnak a többnyire home office-ban dolgozó könyvtárosok által működtetett online szolgáltatások. Bármelyik ország könyvtári rendszerét is vesszük górcső alá, akad néhány magától értetődő közös nevező. A zárva tartáson kívül talán a legfontosabb a távoli szolgáltatások, a könyvtári adatbázisok, a (nem csak saját) digitális gyűjtemények és az olvasójegyek online kezelhetőségének kiemelt ajánlása, a helyben használható digitális szolgáltatások távoli elérésének biztosítása a beiratkozott használóknak (ha a technikai feltételek adottak), valamint a könyvkölcsönzések automatikus meghosszabbítása vagy az izolált könyvvisszavételi lehetőségek. Általános jelenség még az ingyenesen elérhető (nem feltétlenül könyvtári, például a közmédia vagy egyéb tartalomszolgáltatók által nyújtott) médiaszolgáltatások népszerűsítése is a könyvtárak kommunikációs csatornáin. Cikkünkben a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára által válogatott jó gyakorlatok közül szemezgetünk. […»]

Civil infó


Szabó Sándor 85. születésnapjára

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Fotó: lis.elte.hu

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hosszú évtizedek óta ismerem a Tanár urat – igaz, az többször változott az idők folyamán, hogy melyikünk éppen milyen „ pozícióban” volt… Ezért e születésnapi köszöntőben nem a szokványos életrajz-idézéssel készültem, hanem egy kicsit személyesebbre igyekszem hangolni mondanivalómat, bár csak egy vagyok a szakma sok száz képviselője közül, aki nagyon-nagyon sokat kapott a Tanár úrtól, nem csak a szakmai tudást, hanem azt is, amit úgy hívunk: szakmai alázat, szakmaszeretet, szakmai élettapasztalat. Mindazért tehát, ami Tőle kaptunk, hálával és köszönettel tartozunk. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

A magyar törvényhozás ezer éve
Országgyűlési Múzeum

Országgyűlési Múzeum – Állandó Kiállítás

A kiállítás 8 fejezetben, kronologikus sorrendben tárja a látogatók elé a magyar parlamentarizmus gyökereit, kialakulását és fejlődését egészen a rendszerváltozásig. […»]

Mentor


Nagy Andor

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályán 2016 óta dolgozom. Munkámat elsősorban azért szeretem, mert rendkívül változatos és kihívásokkal teli. Foglalkozom könyvtártudományi kutatásokkal, szakmai konferenciák szervezésével, multimédiás tartalmak előállításával, a Könyvtárak.hu portál tartalmi és technikai fejlesztésével és a kulturális statisztikai adatszolgáltatás országos szintű koordinálásával. […»]

Portré


Hicsik Dóra könyvtárvezető, helytörténész, Kosztolányi – kutató

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Hicsik Dóra 1981. november 30-án született Szabadkán (Szerbia). 2006-ban középiskolai magyar tanár képesítést szerzett az Újvidéki Egyetemen. 2008-ban könyvtáros szakvizsgát tett Újvidéken, a Matica Srpska könyvtárban, majd egy évvel később rendezvényszervezőként végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Jelenleg a Szegedi Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában (Modern magyar irodalom) PHD tanulmányokat folytat. Doktori tanulmányának témája: A Bácsmegyei Napló irodalmi melléklete (1928–1941) c. bibliográfia. […»]

Szakirodalmi ajánló


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Aczél-Partos Adrienn

“Mi lett veled, emberke?” : “Érzem, hogy a helyemen vagyok” – dr. Aczél-Partos Adrienn könyvtárvezető, jogász, megbízott oktató / [riporter] Vincze Barbara
In: Devecseri újság (Devecser). – 2. (2019) 14., p. 8. : ill., 1 fotó […»]

Sziporkák


Most humor helyett

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Koronavírus, egy könyv a vírusról gyerekeknek címmel jelent meg Elizabeth Jenner, Kate Wilson és Nia Roberts szerzők összeállításában, a népszerű angol illusztrátor, Axel Scheffler rajzaival az a kiadvány, amelyből a 4-10 éves gyerekek sok mindent megtudhatnak a koronavírusról és a COVID-19 nevű betegségről. A könyv választ ad a legtöbb felmerülő kérdésre, és hozzájárul ahhoz is, hogy feldolgozzák a félelmeiket. Mindent elmond a vírusról, amit tudni érdemes, anélkül, hogy félelmet keltene. Magyarra a könyvet Rét Viktória fordította, a magyarországi Pagony kiadó pedig mindenki számára ingyenesen letölthetővé és terjeszthetővé tette.