MKE és IFLA hírek

Szervezeti élet

Szakmai műhely

Ötágú síp


Bemutatkozik Bodnár Róbert, a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár digitális műhelyének irodavezetője

Posted by Oros Sándor - május 7th, 2024

 

 

Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem 1983-ban. A gyermekkoromat az említett várostól 12 kilométerre fekvő Sáromberkén töltöttem. Ez a közepes méretű falu barokk Teleki-kastélyáról ismert, melyet gr. Teleki Sámuel erdélyi kancellár építtetett, illetve híres a település az itt megtelepült gólyapopulációról is. […»]


Búcsú Matuska Mártontól, a vajdasági magyar közösség oszlopos tagjától

Posted by Oros Sándor - március 10th, 2024

Matuska Márton

Matuska Márton 1936. október 12-én született Temerinben, elhunyt 2024. február 13-án, Szegeden.

Általános iskolát Temerinben, gimnáziumot Újvidéken végzett. 1957-1961 között az újvidéki Mezőgazdasági Egyetem hallgatója volt. 1956-tól újságíró, riporter, rovatvezető, a Magyar Szó c. napilap munkatársa. Feleségével, Kovács Máriával, aki a könyvtáros hivatást választotta, igazi közösségszervező munkát végzett Újvidéken, olvasókörök formájában is. Ekképpen a vajdasági magyar könyvtárosokat tömörítő KAPOCS csoport egyik alapító tagja lett, részt vett rendezvényeiken. […»]


Bemutatkozik Kozma Adrienn, a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatónője

Posted by Oros Sándor - január 6th, 2024

 

1992. március 30-án születettem Szabadkán (Szerbia). 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar informatikus könyvtáros alapképzésen, majd 2017-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán informatikus könyvtáros (tartalomfejlesztő szakirány) mesterképzésen sikeres záróvizsgát tettem. […»]


Egy hajóban: a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakmai napja

Posted by Oros Sándor - november 8th, 2023

2023. augusztus végén hirdette meg a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (SzMKE) elnöksége a szakmai rendezvényt, melyet szeptember 17-19-ikére Kassára szerveztek. A szakmai rendezvénynek a Kassai Állami Tudományos Könyvtár Kulturális és Oktatási Központja adott otthont.

Tegdes Egyházi Dóra, az SzMKE elnöke közzétette a részletes programot. […»]


Az Ausztriában őrzött corvinák kodikológiai feltárása – Interjú a közös magyar–osztrák projektről Rozsondai Marianne-nal és Zsupán Edinával

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

Dr. Rozsondai Marianne kötéstörténész               Dr. Zsupán Edina filológus, kodikológus

A téma webmagazinunkban való bemutatását az Országos Széchényi Könyvtár egy tavaszi sajtótájékoztatója is inspirálta, amelyet a Corvina könyvtár virtuális újraegyesítési programja keretében 2023. április 12-én tartottak.

„Rózsa Dávid főigazgató bemutatta a virtuális egyesítés munkáját, Zsupán Edina, az ELKH – OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport kutatója, a corvinák egyik hazai szakértője pedig a kutatásról és a bővülő digitális szolgáltatásról tartott előadást. Ebben a corvina.hu használatát mutatta be, rávilágítva a különböző szűrési lehetőségekre, illetve bemutatta a honlap más értékes részeit, mint például a kódexkötések leírásait tartalmazó oldalakat. Előadása második részében a Veronából újonnan érkező három digitális corvinamásolatról, Titus Livius történeti művének három kódexéről beszélt.” (…) […»]


Beszélgetés Villám Judittal, az MKE Társadalomtudományi Szekciójának elnökével, az MKE egyik új alelnökével

Posted by Oros Sándor - július 10th, 2023

Beszélgetésünk aktualitását az MKE idei tisztújítási eredményei adják. Az MKE Társadalomtudományi szekciójában újra Téged választottak elnöknek, ám az MKE elnökségi tagjának is megválasztottak. Gratulálok ezeknek a tisztségeknek az elnyeréséhez! Mindkét eredményt hosszú évek kitartó munkája, a tagság körében megszerzett ismertség és népszerűség támasztja alá. […»]


Búcsú a képírótól – Mándli Gyula (1953-2023), a váci Katona Lajos Városi Könyvtár ny. igazgatója

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Kedves Kollégák!

Megrendülten tudatjuk, hogy 2023. március 13-án elhunyt Mándli Gyula könyvtáros, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének alapító, folytonos elnökségi tagja, több cikluson át elnöke. A szervezet 2013-ban Kertész Gyula Emlékéremmel ismerte el tevékenységét. […»]


Évfordulós beszélgetés dr. Murányi Lajossal, az MTA Könyvtárának ny. osztályvezetőjével

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Dr. Murányi Lajos ez év februárjában töltötte be 80. életévét.

Kedves Lajos! Tisztelői nevében is mondom: Isten éltesse és tartsa meg számos éven át, egészségben!

Köszönöm szépen a jókívánságait, és azt is, hogy megkeresett a Könyvtárvilág részéről! […»]


Beszélgetés Varga Róbert könyvtárossal, a Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatójával

Posted by Oros Sándor - december 30th, 2022

(fotó: Varga Róbert – készítette Varga Benedek)

Varga Róbertben kedves hajdani küzdőtársamat köszönthetem: együtt dolgoztunk a határon túli könyvtárak számára kiírt NKÖM pályázatok bíráló bizottságában és az MKE elnökségében is. A webmagazinba szánt beszélgetésünkben visszaidézzük szakmai pályájának fontos törekvéseit, állomásait, kitérünk hazai és határon túli kapcsolataira, publikációs tevékenységére – és kérdezem kedves időtöltéseiről, kedvenc olvasmányairól is.

Haraszti Katalin: Először a gyökerekről kérdezlek. Honnan ered a családtörténet és a helytörténet iránti érdeklődésed? A kérdésemhez hozzáteszem, hogy olvastam a „Haza-vallomás” c. írásodat a Képírás c. online folyóiratban. Megkapott és másoknak is olvasásra ajánlom! […»]


Fülöp Éva: Iskolai könyvtárosi, hitoktató szakmai pályámról

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

A kezdetek

Egy kis felvidéki faluból származom, Perbenyikből. A falu gróf Majláth József kastélyának, a kastélyban működő mezőgazdasági szakiskolának és egyéb kulturális eseményeknek köszönhetően egyre ismertebb.

Olyan családban nőttem fel, ahol az olvasás a nap kellemesebbik része volt. Ki verssel, ki regénnyel a kezében, ki rendszeres bibliaolvasással zárta a napot. Könyvtárba nem jártunk – szerettük, ha a könyv a saját tulajdonunkban van. Szerettük újra kézbe venni – én aláhúzni is – a szép vagy érdekes, fontos gondolatokat. Amíg a betűvetést nem ismertem, mesehallgató voltam. Édesapám olyan élethűen tudott mesélni, hogy nem elaltattak, hanem életre keltettek a történetek. Végül kénytelen volt kitalálni egy mesét egy egész éjszakán át ázó kisgömböcről, amelyben a gömböcnek áznia kellett, nekem meg aludnom :-) […»]


Dömsödy Andrea, a Könyvtárostanárok Egyesületének alelnöke Pályakép – újabb pályaszakasz előtt

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

Dömsödy Andrea

Iskoláim 

Az általános iskolát szülővárosomban, Gödöllőn végeztem. Már alsótagozatosként tanár szerettem volna lenni. A későbbiek során egyre jobban érdekelt az irodalom és a történelem, így adta magát, hogy majd magyar-történelem szakos tanár legyek. Az aszódi gimnáziumban Hódi Gyuláné, magyartanárom által kidolgozott komplex tantervű humán tagozatra jártam. Ági néninek nemcsak a tanterve, de órái is meghatározóak voltak. […»]


Beszélgetés Vázsonyi Csillával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet könyvtárosával

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Személyes találkozásunkra a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) legutóbbi kompetencia-konferenciáján került sor idén májusban, ahol előadó is voltál. Azon túl, hogy mondandód értékes volt és jól felkészülten adtad elő, figyelemre méltónak tartom, hogy – fiatalságod ellenére rutinosként – visszautaltál, visszahivatkoztál az előtted elhangzott előadásra. Ez mutatja a figyelmet, amivel előadótársadat követted, valamint azt is, hogy mindjárt aktívan alkalmaztad is a tudást, amit abból az előadásból merítettél. […»]


Illés Péter könyvtár- és múzeumigazgató, Csongrád

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Lehetséges, hogy nem véletlenül vagyunk épp ott, ahol vagyunk, tehát ott kell helytállni, kitartóan, alázatos szolgálattal”

“…Pedig nem rejtőzöm – csak igazában nem vagyok.

Cselekszem és szenvedek, mint a többi,

de legbenső mivoltom maga a nemlét.

Barátom, nincs semmi titkom.

Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért

miként képzelheted, hogy te látsz engem?”

(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 4.) […»]


Bednárik Prokec Zita a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár (Vajdaság, Szerbia) munkatársa bemutatkozása

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Fotó: Bednárik Prokec Zita

TANULMÁNYOK:
2021– Óbudai Egyetem BGK – Mechatronikai mérnöki mesterszak

2003 – 2006 Szabadkai Műszaki Főiskola – Informatika szakirány

MUNKAHELY: Juhász Erzsébet Könyvtár

NYELVISMERET: szerb, angol

HOBBI: olvasás, jóga, séta, futás […»]


Bemutatkozik: Kovács Eszter, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

 

2007 óta dolgozom a kolozsvári Egyetemi Könyvtár (teljes nevén: Kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár) könyvtárosaként, 2011-től az Olvasószolgálati és Tájékoztatási Osztály vezetőjeként. Eredeti végzettségem szerint bölcsész vagyok, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szereztem egyetemi, majd mesterdiplomát német-orosz szakon.

Könyvtár- és információtudományi képzésre csak pár évvel később iratkoztam be, munka mellett (ekkor a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó munkatársaként dolgoztam szerkesztőként, de azelőtt az egyetem nemzetközi kapcsolatok, illetve kommunikációs és tájékoztatási osztályán is volt alkalmam tapasztalatot szerezni). A posztgraduális képzés elvégzése után versenyvizsgáztam könyvtárosi állásra – noha korábbi munkahelyeimet is szerettem, ma már szinte elképzelhetetlen számomra, hogy nem mindig itt, a könyvtárban dolgoztam…

[…»]


In Memoriam Szente Ferenc, a Kölcsey Ferenc Alapítvány alapítója

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2021

Szente Ferenc (1933. július 22. – 2021. október 1.) 1955-1960-ig a Baranya Megyei Könyvtárban, 1960-tól 1994-ig az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott, először a Könyvtártudományi és Módszertani Központban (KMK), a Közművelődési Könyvtárak Módszertani Osztály tudományos munkatársa, majd csoportvezetője, később a Hálózatfejlesztési Osztály vezetőjeként. 1982-ben a KMK igazgatója lett, 1986-1994-ig – megtartva KMK igazgatói címét is – az OSZK főigazgató-helyettese volt. […»]


Szőcs Endre, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének bemutatkozása

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Szőcs Endre, az RMKE elnöke

„A betű öl. Gyilkolja, apasztja a sötétség baczillusait.”
(Kner Izidor)

Azokban a békés, boldog ’70-es években születtem és cseperedtem, amikor még a KGST tagállamai irigykedve néztek Erdély (Románia) felé, amikor a Varsói Szerződést felrúgó Romániát csodálta a világ, istenítette az Egyesült Államok. Persze ez sem tartott soká (csak kb. 20 évet…), hisz a történelem néha helyre teszi a dolgokat, néha meglepetéseket tartogat, néha fanyar humorral váratlan fordulatot vesz … […»]


Beszélgetés Ramháb Máriával, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökével

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Ramháb Mária

Kedves Mária, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagjaként is köszöntelek. A webmagazinba szánt interjúban az országos szakmai rendezvények szervezőjét, az irodalomtanárt, a Rózsahölgyek támogatóját is faggatom közelmúltról, jelenről és a jövő terveiről. […»]


Kapcsolódás, inspiráció, ötletbörze – Online Könyvtári Roadshow a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének szervezésében

Posted by Buzai Csaba - április 28th, 2021

Változatos szakmai programok jellemezték a 2021. március 15-19. között online térben megrendezett Könyvtári Roadshow-t. Az eseményt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezte a szlovákiai magyar könyvtárosok és az egyesület tagjai számára. A programokon összesen 53-an vettek részt. A résztvevők fele városi, vagy regionális városi könyvtárban dolgozik. Összesen 23 település 28 könyvtárának könyvtárosai voltak jelen a virtuális térben. A szakmai program öt nap leforgása alatt minden könyvtártípus számára tudott hasznos szakmai tartalmat közvetíteni. […»]


Helytörténeti cikkadatbázis építésébe kezdett a Bibliotheca Hungarica (Szlovákia)

Posted by Buzai Csaba - március 2nd, 2021

A Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákia) szakkönyvtára, a Bibliotheca Hungarica kiemelt feladatának tekinti a helytörténeti/helyismereti irodalom gyűjtését és archiválását. Állománygyarapításának is lényeges aspektusa az ilyen jellegű dokumentumok és információk összegyűjtése és feldolgozása, visszakereshetővé tétele, valamint az információk szakszerű szolgáltatása. Téved az, aki azt gondolja, hogy ez kimerül a falumonográfiák alapos feldolgozásában. A könyvtári állomány számos tanulmánykötetének, konferenciakötetének, gyűjteményes munkájának vannak helytörténeti vonatkozású írásai, amelyek adatai rendre feldolgozásra kerülnek a Huntéka könyvkatalógusban. […»]


Mgr. Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete leköszönő elnökének gondolatai

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Címzettek: az SzMKE elnöksége és tagjai, könyvtáros kollégák, könyvtárak fenntartói, sajtó képviselői, partnereink határon innen és azon túl […»]


Bemutatkozik Heinermann Péter, az újvidéki Szerb Matica Könyvtárának nyugalmazott könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista alapító tagja

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A bánsági Nagybecskereken (1953-ban jugoszláv, ma szerb terület) születtem 1953. december 4-én. Az általános- és középiskolát szülővárosomban végeztem, majd 1972-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén kezdtem meg tanulmányaimat. Az 1975/76-os tanévben új képzés, négyszemeszteres könyvtárosi szak indult a tanszéken, így a hallgatók, köztük, nagy örömömre én is, első ízben folytathattunk tanulmányokat ebben a témakörben is. Abban bíztam, hogy beteljesül életem vágya és egyszer könyvtárosi pályára léphetek! Tanáraim, Csáky Sörös Piroska és Pastyik László igyekezett beavatni a könyvtártudomány rejtelmeibe és felkészíteni jövőbeni hivatásomra, ezért ma is, végtelen hálával tartozom nekik. […»]


Beszélgetés életről és a Szentírásról Ásványi Ilonával

Posted by Buzai Csaba - augusztus 11th, 2020

Beszélgetés életről és a Szentírásról Ásványi Ilonával, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatójával, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnökével.

Az ide kattintva meghallgatható beszélgetés a Mária Rádió “Tálentum” című műsorának keretében hangzott el, 2018. november 30-án 22 órakor. […»]


100 éve történt – Könyvtárak Trianonról és hatásáról, avagy könyvtárak által fellelhető emlékek

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

A COVID-19 világjárvány a könyvtárakat is bezáratta. Ez a kényszer a virtuális tér hatványozott használatát eredményezte. Két könyvtári produktumra hívom fel alább a figyelmet:

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye virtuális kiállítást készített Trianon témájában: “Döntés Párizsban, hatása Budapesten / A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár trianoni emlékoldala” címmel, alcímmel. […»]


Bemutatkozik Horváth Tamás, az MKE tanács elnöke (2019 – )

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Már kiskoromban szerettem olvasni, ha jól emlékszem, általános iskola 2. vagy 3. osztályától tagja voltam a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár III. kerületi Dömös (ma Templom) utcai gyerekkönyvtárának. Mondhatnám, innen egyenes út vezetett a könyvtárba, de ez nem igaz. Otthon megvolt C. W. Ceram „A régészet regénye” című könyve, és ennek hatására általános iskolában még régész akartam lenni. Sőt! 8. osztályban (1989/1990) még arra is gondoltam, hogy szakács leszek. Így gimnáziumba és vendéglátóipari szakközépbe is jelentkeztem, aztán az előbbibe vettek fel. Középiskolában döntöttem el, hogy történelmet szeretnék tanulni az egyetemen. A Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium gimnáziumi osztályába járva azt láttam, hogy a legtöbb tanárunk kétszakos. Gondoltam, nem árt, ha több szakra járok, könnyebb lesz elhelyezkedni. Vacilláltam a levéltár és könyvtár között, végül a könyvtár szakot választottam. Érettségim évében, 1994-ben nem vettek fel az egyetemre. 1996-ban sikerült a felvételi. Előtte 11 hónapig a FSZEK XIII. kerületi Pannónia utcai fiókkönyvtárában dolgoztam, négyórás állásban.  […»]


Egy felvidéki bizonyságtétel Czinke Zsolt tollából, aki Isten kegyelméből két hivatás munkálója immár két évtizede

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Ebben a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő azon könyvtárosok mutatkozhatnak be, akik az IFLA-HUN levelezőlista tagjai is egyben. 

Fotó: Dr. Czinke Zsolt

A középkorban, amikor egy idegen belépett egy városkapun, a kapuban álló őr két dolgot kérdezett az érkezőtől: ki vagy, és mit akarsz? […»]


Balogh Mihály: Röpke visszatekintő, avagy tétova számvetés a könyvtárostanárság(om)ról

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

Az alábbi írás közreadásával tisztelegni szeretnék a 2019. évi Füzéki-díjas, a hajdani MKE alelnök, az IFLA-HUN egyik alapító tagjának munkássága előtt. A többi érdemet – ideértve a jelenleg is aktív könyvtári értékmentő tevékenységet – most nem is említettem…

Haraszti Pálné rovatvezető

Balogh Mihály

Röpke visszatekintő, avagy tétova számvetés a könyvtárostanárság(om)ról

(Elhangzott a Bod Péter Társaság ülésén a budapesti Eötvös József Gimnáziumban 2006 tavaszán) […»]


Ünnepeltek a szlovákiai magyar könyvtárosok!

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2019

Szeptember 25-27. között zajlott a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakmai konferenciája, amely az egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából került megrendezésre Érsekújvárott. Köszöntőt mondtak: Ing. Rigó Konrád, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának államtitkára, Mgr. art. Klein Otokar, Érsekújvár város polgármestere, a konferencia védnöke, Ing. Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője, Muzsla község polgármestere; Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke; Zsok Gizella, az SZMKE egykori elnöke, az SZMKE alapító tagja; Mgr. Kecskés Ildikó, az SZMKE elnöke, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár könyvtáros szaktanácsadója. […»]


“Tudás tárháza: könyvtár a neved?”

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2019

SZMKE 20. jubileumi, szakmai konferencia, nemzetközi részvétellel, 2019. szeptember 25-27., Érsekújvár

Kecskés Ildikó SZMKE elnök köszöntő – múltbatekintő gondolatai a jelen helyzetről és a jövő kapcsán […»]


20 éves a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

„Mert mi a könyvtár? Könyvek tárháza, információk lelőhelye, közösségi tér.
És benne a könyvtáros? A kulturális hagyaték gyűjtője, gondozója,
Az írott szó közvetítője, információk közreadója. Ember, embertársai szolgálatában.“
(Kecskés Ildikó)

Szeptember végén szakmai konferenciával emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. […»]


Zsok Gizella: Életpálya

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban?

Tóth Bátori Erzsébetről, a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosáról, Juhász Andrásról, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársáról, Zágorecz-Csuka Juditról, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetőjéről. […»]


Egyházi Dóra

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár – igazgató (2015-),

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – alelnök (2017-)

[…»]


PhDr. Mgr. Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének első elnöke

Posted by Buzai Csaba - április 26th, 2019

Halász Péter

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban?


Elsőként a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel. Majd őt követte Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának bemutatkozása. Ő ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012 januárjától 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára. Zágorecz-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetője – szintén IFLA-HUN alapító tag – a webmagazin ezt megelőző számában vallott szakmai kapcsolatrendszeréről, elhivatottságáról.


Most Halász Péter felvidéki könyvtáros visszatekintő írását adjuk közre, aki – immár nyugdíjasként – szülővárosa, Szepsi helytörténetét tárja fel. Benne is az IFLA-HUN egyik alapító tagját tisztelhetjük.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor […»]


Kecskés Ildikó, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár könyvtáros szaktanácsadója, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

Posted by Buzai Csaba - február 19th, 2019

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Eddig Tóth Bátori Erzsébet, Juhász András, Zágorecz-Csuka Judit, Kiss László írásait közölhettük.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor

[…»]


A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

„Amint megszabadulunk attól a kényszertől, hogy tevékenységünknek jövedelmet kell generálnia, a határ a csillagos ég.” Max Tegmark

201806_Otagusip_Topolya_1

Ez lehetne akár a jelmondata is a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtárnak, mert szinte minden közösségteremtő megmozdulása kapcsán elmondható, hogy rendkívül szerény anyagi keretek között mozogva igyekszik létrehozni valamit. Az utóbbi 15 évben számos olyan – vidékünkön – formabontó kezdeményezése volt, amely egyedülálló a térségben, és megmozgatta a közösség apraját és nagyját. […»]


Kiss László – iskolai könyvtáros a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban

Posted by zondaz - november 11th, 2018

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban? Elsőként a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel. Majd őt követte Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának bemutatkozása. Ő ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012 januárjától 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára. Zágorecz-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetője – szintén IFLA-HUN alapító tag – a webmagazin ezt megelőző számában vallott szakmai kapcsolatrendszeréről, elhivatottságáról.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor

201805_Otagusip_Kiss_Laszlo

Kiss László iskolai könyvtáros,
Mikes Kelemen Elméleti Líceum (Sepsiszentgyörgy)
[…»]


Könyvtáros példaképek, publikációs tevékenység

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

A magyar nemzetiségi könyvtárosoknak nagyon fontos, hogy legyenek könyvtáros példaképeik, akik szakmailag is segítik a munkájukat. Én könyvtárostanárként dolgozom az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárában.

201804_Otagusip_Konyvtaros_peldakepek

1991-ben Budapesten az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén szereztem könyvtárosi diplomát, majd 2006-ban ugyanezen a tanszéken doktori fokozatban is részesültem. Disszertációm címe: A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1845-től 2004-ig, alcíme: A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. […»]


Juhász András, az OSZK munkatársa

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata az előző számban indult: ott a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel.

E bemutatkozáson mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

A második bemutatkozó Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012. januártól 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára.

Haraszti Pálné rovatszerkesztő
IFLA-HUN moderátor

201803_Otagusip_OSZK_kiadvanycsere

Magyar nemzeti identitása fenntartásához, nyelvi, kulturális önazonossága ápolásához az Országos Széchényi Könyvtár is segítséget nyújt Kárpát-medencei nemzeti közösségeinknek. Az erre szolgáló érdemi eszközöket azonban a hazai kultúrpolitika az utóbbi évtizedek során, különösképp 1997-2002-2008 óta a gyakorlatban szinte teljességgel elvonta. A trianoni Magyarország mai határain túli nemzetrészek, ottani közösségeink magyar érdekeltségű intézményeivel fennálló széleskörű OSZK kiadványcsere kapcsolattartás céljaira – így erdélyi s partiumi kiadványcsere partneri hálózata fenntartásához s bővítéséhez – az OSZK-nak vissza kell kapnia a magyar normatív támogatás erkölcsi és anyagi lehetőségét. […»]


Összefoglaló a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

(megjelent az IFLA-HUN levelezőlistán)

201803_Otagusip_Karpat_medencei_konyvtarosok_1

Épp egy hete zajlott le – ismét szép sikerrel – a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon. Hagyomány lett, amit 2006-ban saját erőből kezdett meg a Csemegi Károly Könyvtár: erősíteni a szakmai kapcsolatokat, az összetartozás érzését a magyarországi és a külhoni könyvtárosok között, mindezt május utolsó vasárnapján kezdve a baráti együttléttel, s folytatni az azt követő hétfőn szakmai tanácskozással. […»]


Tóth Bátori Erzsébet könyvtáros, dokumentátor

Posted by zondaz - május 9th, 2018

Újvidék, Szerbia

Bemutatkozás

Az újvidéki Magyar Szó Lapkiadó Kft. könyvtárosaként és dokumentátoraként immár több mint harminc éve állok a közösségem szolgálatára. Tevékenységem sokoldalú és változatos. Alaptevékenységnek számít a napilap munkatársainak és a lapkiadóházhoz kapcsolódó szellemi kör dokumentumokkal való ellátása. A felhasználók azok az írók, szerkesztők, művészek, jelenlegi munkatársak és nyugalmazott kollégák, akik könyvet vagy újságcikket készítenek, de sok esetben anyaországi kérdéseket, kérelmeket is kapok nemcsak személyesen, hanem a napilap honlapján keresztül vagy más hazai és anyaországi könyvtárosi körök ajánlása alapján.

201802_Otagusip_Toth_Batori_1

Tóth Bátori Erzsébet

Igyekszem eleget tenni minden megkeresésnek, sok esetben más intézmények segítségét is kikérem, ilyen például a Szerb Matica (Matica srpska) könyvtára, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, levéltárak, múzeumok és más olyan intézmények, egyének, kollégák, akik segítségére mindig számíthatok, mert mi kisebbségi helyzetben egymásra vagyunk utalva. Ez a helyzet roppant nagy szolidaritást eredményezett könyvtárosi, levéltárosi, muzeológusi szakmai körökben. Példaként megemlíthetem azt a parlamenti képviselői kérelmet, amely a selyemhernyó-tenyésztésre vonatkozott. Tudva, hogy vidékünkön egyedülálló és messze földön is elismert technológia létezett, az Országgyűlés Könyvtárából érkezett kérdésre ketten tudtunk csak választ és ajánlott irodalmat szolgáltatni a Szerb Matica könyvtárosával, s csak a nálunk megjelent irodalomból válogathattunk. […»]


Felolvasómaratonok Kárpát-medence szerte – könyvtári szervezésben

Posted by zondaz - március 5th, 2018

Közel negyvenezren szólaltatták meg Petőfi Sándor műveit a 10. nemzetközi felolvasómaratonon 2018. február 20-án, amelyhez – a korábbi alkalmakhoz hasonlóan – a világ bármely pontjáról lehetett csatlakozni.

201801_Otagusip_Felolvasomaraton

A nemzetközi felolvasómaratonon évről-évre a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életműve szólal meg. A maraton fő szervezője ötödik éve a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. […»]


A Mikes Kelemen Program 3 éve

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Otagusip_Mikes_1

Az Országos Széchényi Könyvtár három éve csatlakozott a Mikes Kelemen Programhoz – röviden Mikes Programhoz -, ami ez alatt az idő alatt több száz könyvtár működését támogatta, több százezer dokumentumot szállított kontinenseken keresztül Magyarországra – több száz ember munkájának köszönhetően – az adományozóktól a megajándékozottakig. […»]


dr. Csáky Sörös Piroska egyetemi tanár, könyv- és sajtótörténész 2017. szeptember 28-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Otagusip_Csaky_1

Dr. Csáky Sörös Piroska 1938. december 27-én született Óbecsén. 1959 őszén iratkozott az akkor megnyílt magyar tanszékre, ahol később a tanszék könyvtárát vezette. Könyvtárosi szakvizsgát Belgrádban tett, majd Budapesten folytatta a posztgraduális képzést az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Tanszékén. Egész életét a könyvek világában töltötte – hangzott el a méltatásban. Nyugdíjasként, 2008 óta az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ elnökségi tagja. Jelenleg a 60 éves FORUM Könyvkiadó adattárán dolgozik, de nem mondott le régi álmáról sem, hogy feltérképezze a templomainkban, kegyhelyeinken található magyar szentek közül Szent Erzsébet ábrázolását. Dr. Csáky Sörös Piroska a vajdasági magyar élet kulturális alakítása és szellemi örökségének kutatása terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben. Az elismerés átvételekor kiemelte, hogy nagy szerencse érte, hiszen egész életében azzal foglalkozott, amit szeretett, az ifjúság körében töltötte életét, és segítette őket eligazodni a tudományok és a könyvek világában. […»]


Tízéves az IFLA-HUN össz-magyar könyvtári levelezőlista

Posted by zondaz - szeptember 11th, 2017

Miskolc, 2017. július 6.

(az MKE Vándorgyűlésen elhangzott előadás szerkesztett változata)

Az MKE Jogi szekció elnöke felkért, hogy tartsak előadást az IFLA-HUN levelezőlistáról a Magyar Könyvtárosok Egyesületének miskolci vándorgyűlésén. Idén ugyanis éppen 10 éve, hogy ezt az MKE-s szolgáltatást útjára tudtuk indítani a határon túli kollégák kérésére. […»]


A nemzetiségi könyvtárosok szakmai kompetenciái a magyar nemzetiség kulturális életében Szlovéniában 2.

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A szlovéniai magyar könyvtárosságról Dr. Zágorec-Csuka Judittól kértünk és kaptunk áttekintő írást. A beszámoló komplexitása és hossza miatt írását két részben adjuk közre.

Az 1. rész fejezetcímei, emlékeztetőül:

  • Bevezető
  • Helyzetkép
  • A nemzetiségi könyvtárosok alapkompetenciái
  • Hogyan kívánják ezt a nemzetiségi könyvtárosok megvalósítani?

Kapcsolatépítés Magyarországgal, az anyaországgal

A nemzetiségi könyvtárosoknak fontos megismerniük az anyaország, Magyarország könyvtári programját, kisebbségi szemléletét és politikáját. Fontos tényezőnek számít a tájékozódásuk és a kapcsolatépítésük magyar–magyar viszonylatban is: pályázatok írása, bekapcsolódásuk a kulturális programokba, továbbképzési lehetőségekbe stb.
Kapcsolatot kell tartaniuk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE), a Magyar Könyvtárostanárok Egyesületével és a regionális könyvtáros-egyesületekkel is. Magam 2001-től tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Rendszeresen meghívnak a vándorgyűléseikre és szakmai konferenciáikra is, ahol reális helyzetképet kaphatok a magyarországi könyvtárügyről és a magyar könyvtárosok szakmai eredményeiről. Legutóbb előadóként szerepeltem az MKE „Szakmai ismeretek és készségek – Átalakuló hivatás” című nemzetközi konferencián, amelyet Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban szerveztek meg, 2017. március elsején. […»]


A nemzetiségi könyvtárosok szakmai kompetenciái a magyar nemzetiség kulturális életében Szlovéniában

Posted by zondaz - április 28th, 2017

A szlovéniai magyar könyvtárosságról Dr. Zágorec-Csuka Judittól kértünk és kaptunk áttekintő írást. A beszámoló komplexitása és hossza miatt írását két részben adjuk közre.
Haraszti Pálné rovatszerkesztő, MKE/IFLA-HUN moderátor

1. rész

Bevezető

Szlovéniában körülbelül 130.000 magyar könyv van elhelyezve a kétnyelvű vagy nemzetiségi programmal működő könyvtárakban Lendván (városi könyvtár), Muraszombatban (Murska Sobota, megyei, regionális könyvtár), valamint a kétnyelvű iskolai könyvtárakban (Lendva, Göntérháza, Dobronak, Pártosfalva). Mindegyik könyvtártípusnak van nemzetiségi programja és a pozitív diszkrimináció elve alapján működik. Ezek a kétnyelvű és nemzetiségi programmal működő könyvtárak multikulturális környezetben vannak elhelyezve, partnerség és alkalmazkodás jellemző rájuk, hiszen Szlovénia északkeleti régiójában működnek, a szlovén–magyar–horvát és az osztrák határ mentén, elsősorban együttműködve Magyarországgal, az anyaországgal. Több kultúrát és könyvállományt integrálnak. Alapcéljuk az együttélés, amely kétirányú: a szlovén–magyar és a magyar–magyar kapcsolattartásra irányulnak. A dialógus mindig két egyenrangú partner között lehetséges. Ezt az elvet hirdetik a szlovéniai kétnyelvű könyvtárak a nemzetiségileg vegyesen lakott (magyar–szlovén) településeken a Muravidéken, Szlovéniában.

201702_Otagusip_Szlovenia_1

A Muravidék térképe napjainkban. […»]


Horvátországi magyar könyvgyűjtemények múltja, jelene és jövője

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Tisztelt Olvasóink!

Lassan bezárul a képzeletbeli kör, amit a felvidéki magyar könyvtárosság szakmai szervezetének bemutatásával kezdtünk. Az alábbi sorok Szlavóniáról és Dél-Baranyából szólnak. Legközelebb Szlovénia magyar könyvtárosairól olvashatunk, majd – ha megszólaltathatók lesznek:)) – burgenlandi kollégáinkat mutatjuk be az „Ötágú síp” rovatban.
A horvátországi bemutatkozó anyagot olvasva döbbentem rá, hogy micsoda történelmi háttérképet is kaptunk a szakmai beszámolókkal együtt. Most például Rabbi Zsolt kollégánk azt írja, hogy „… a honvédő háborút követő időszakban… a magyar kötődésű könyvtárak száma lecsökkent” – mintha tegnap lett volna a jugoszláv polgárháború, mintha csak tegnap bombázta volna a NATO a szerbiai (nem egyszer magyar) célpontokat, mintha csak tegnap érkeztek volna a menekülők, mintha…

Becsüljük meg a békés építkezések idejét és lehetőségét!

Haraszti Katalin rovatvezető
IFLA-HUN moderátor

[…»]


Kapocs Könyvtári Csoport – Vajdaság, Szerbia

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_otagusip_vajdasag_1

A Kapocs Könyvtári Csoport tíz délvidéki könyvtár – az adai Szarvas Gábor Könyvtár, a csókai Közművelődési Központ Népkönyvtára, a Felsőhegyi Olvasókör, a kishegyesi Népkönyvtár, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, a topolyai Népkönyvtár, a szenttamási Népkönyvtár, az újvidéki Magyar Tanszék könyvtára, az Újvidéki Magyar Olvasókör és a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ Városi Könyvtára – összefogásával jött létre 1999-ben. […»]


A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) XI. vándorgyűlése

Posted by zondaz - november 13th, 2016

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

Gyimesközéplok, 2016. szeptember 22-23.

A helyismeret kézen fogva jár a lokálpatriotizmussal…
aki ezzel foglalkozik, az kötődik a hazájához.”
Kiss Jenő, tiszteletbeli elnök

201605_otagusip_rmke_vandorgyules

A vándorgyűlés a romániai magyar könyvtárosok legnagyobb hagyományos szakmai rendezvénye, amelyet a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervez. Idén a Kájoni János Megyei Könyvtár (Csíkszereda, Hargita m.) és a Gyimesközéploki Községi Könyvtár (Hargita m.) társszervezőként járult hozzá a konferencia sikeréhez. A kétnapos rendezvényt a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány is támogatta. Gyimesközéplokon 2016. szeptember 22-23. között került sor a szakmai találkozóra, 51 résztvevővel. […»]


ReMeK – a romániai magyar könyvtárosok hírlevele

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Webmagazin jelen számában a harmadik olyan szomszédos országba érünk, ahol magyar könyvtárakat és könyvtárosokat, valamint szervezeteiket tudjuk bemutatni: Romániába.

A bemutatások sorát egy közösségi szolgáltatásnak, a romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevelének köszöntésével kezdjük. Miért a köszöntés? Íme, a magyarázat!

Haraszti Pálné
IFLA-HUN moderátor

201604_Otagusip_REMEK […»]


Beszélgetés Dányi Évával, az Országos Széchényi Könyvtár Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó osztályának vezetőjével a Mikes Programról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

201603_Otagosip_Mikes

Mikor és hogyan indult a Mikes Program? Miért a névadás? Mik a program fő céljai?

A Diaszpóra Tanács III. ülésének zárónyilatkozata (2013. november) fogalmazta meg először hivatalos formában a tengerentúli diaszpórában élő magyarok és leszármazottainak igényét arra, hogy a családoknál összegyűlt, de már nem használt könyvtári jellegű dokumentumokat hazaküldhessék. Némely tengerentúli magyar közösségben, ahol még lelkes önkéntesek máig fenntartják a magyar könyvtárat, már évek-évtizedek óta befogadják az olyan családi gyűjteményeket, ahol a leszármazottak nem olvasnak, esetleg már nem is beszélnek magyarul, és felmenőik elhunyta után nem akarják tovább őrizni a magyar könyveket. […»]


Dr. Poráczky Rozália kapta idén az EMKE Monoki István díját

Posted by zondaz - május 21st, 2016

 

201602_Otagusip_EMKE

2016. április 9-én ünnepélyes keretek között kerültek kiosztásra különböző kategóriákban 2016 EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) díjai.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslatára idén a rangos Monoki díjat a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár főigazgató helyettese, Dr. Poráczky Rozália kapta.  […»]


A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete 2002-2016

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_Otagu_karpatalja_1

Ughy Jenő szép gondolata:
„Keressük hát magunk is a könyvek nagy adományát, az irodalmi élményt és osszuk meg olvasóinkkal. Tanítsuk meg őket arra, hogyan találják meg a művek szépségét, hogyan érthetik meg eszméit, hogyan különböztethetik meg az értékeset az értéktelentől, az igazat a hazugtól, az emberit az embertelentől. Nem több és nem kevesebb ez, mint a könyvtáros hivatás.” […»]


A jövő könyvtára – Közösségi könyvtárak Szlovákiában

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

A könyvtári szakmán belül még manapság is sokat ismételt kérdés, hogy mi lesz a klasszikus könyvtári rendszerrel, és milyenek lesznek a jövőben a könyvtárak? A felgyorsult és internet uralta világban, milyen szerepet tud betölteni egy könyvtár? Milyen szolgáltatást tudnak nyújtani egy olyan világban, ahol szinte bármit megtalál az ember egy néhány perces internetes keresés után?  […»]


Közösségi Könyvtárak – Kommunitná kniznica

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

2015. június 16-17 Zsolna/Zilina – Rajecfürdő/Rajecké Teplice

Szlovákiában, mindig egy másik városi könyvtárban, 2008-tól tartanak cseh és lengyel könyvtárosok bevonásával nemzetközi könyvtári tapasztalatcserét és tréninget. Ezeken az alkalmakon arra keresik a választ, hogy a nyilvános/közösségi könyvtárak hogyan tudnak megfelelni változó korunk kihívásainak, ezzel segítve egy tudásalapú, információs társadalom megteremtését. A projekt elnevezése szinte mindent magába foglal: Könyvtár – Közösség – Kreativitás. […»]


Kárpátaljai magyar könyvtárosok – a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

201601_otagu_karpatalja_001

Kárpátalján két magyar könyvtáros egyesület működik: a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (KMKE) és a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesülete. A KMKE-ről az alábbiakban közlünk friss összeállítást, míg a másik szervezetet a webmagazin következő számában mutatjuk be. […»]


Egy válság-faragta, mégis elkötelezett községi könyvtáros

Posted by zondaz - december 30th, 2015

A felvidéki magyar könyvtárosokat (egyéneket és egyesületüket) bemutató sorozat újabb fejezetében Bolya Dudás Anita (32 éves) köbölkúti községi könyvtárossal ismerkedhetnek meg a Könyvtárvilág webmagazin olvasói.

201506_otagusip_Bolya_Kobolkut_1

Köbölkúti könyvtár, gyermekfoglalkozás

Kedves Anita, miért és hogyan lettél könyvtáros?

Vállalkozóként tudtam, milyen keményen kell dolgozni az itthoni piacon, hogy a családnak meglegyen a havi betevője. 2011-ben az érezhető munkaerő-piaci válság és a településemen meghirdetett könyvtári munkalehetőség arra késztetett, hogy megpályázzam a megüresedett posztot. Volt elég időm alaposan utána nézni e munkának, mert addig csak felhasználóként ismertem a könyvtárat. M. Csepécz Szilvia egykori könyvtáros, valamint férjem biztatására belevágtam e kihívásba, az állást nagy örömre megnyertem.  […»]


A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az indulástól 2008-ig

SZMKE2

1997 októberében a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen, Győr-Moson-Sopron megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével, továbbképzést tartott Somorján a Bibliotheca Hungaricában. Ezen az összejövetelen a résztvevők szükségesnek érezték egy szlovákiai magyar könyvtáros egyesület létrehozását.
A Bibliotheca Hungarica vállalta a  szakmai szervezet létrehozását és a könyvtárosok szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. […»]


Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája – Csongrád, 2015. május 31. – június 1.

201504_Otagu_Szucs

„Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében” címmel tartott előadást Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár munkatársa, az IKSZ égisze alatt tartott idei Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáján (Csongrád, 2015. május 31-június 1.) […»]


A szlovéniai könyvtárosok képviselőjének, Dr. habil. Zágorec-Csuka Juditnak a beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Otagu_ZagorecRészt vettem a magyar könyvtárosok éves nemzetközi konferenciáján, amelyre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének az elnöke, Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes és dr. Redl Károly, a MKE alelnöke hívtak meg, mint határon túli magyar könyvtárost.

A vándorgyűlés 2015.07.16-án délelőtt kezdődött azzal, hogy a határon túli magyar könyvtárosokat külön plénaris ülésre hívta meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a vezetősége és ünnepélyes keretek közt üdvözöltek bennünket, mint vendégeket. A plenáris ülésen lehetőségünk volt bemutatkozni a jelenlevő könyvtárosoknak és a vezetőségnek.  Azt követően 14 órakor volt a konferencia nyitó plenáris ülése a Szolnoki Főiskola előadótermében, amelynek keretében Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes, az MKE elnöke, valamint Závogyán Magdolna, a kultúráért felelős helyttes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) mondtak beszédet. A MKE díjakat és kitüntetésket is adott át a könyvtárosoknak, akik munkájukkal kiemelkedtek a magyar könyvtáros társadalomban. Aznap este a Szolnoki Légierőzenekar műsorát hallgattuk meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban Szolnok város központjában. […»]


Dr. Végh László, a Bibliotheca Hungarica (Somorja, Szlovákia) igazgatója

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Otagusip_Vegh

Somorján érettségizett 1967-ben, majd a pozsonyi Comenius Egyetem politológia–szociológia szakán 1972-ben szerzett diplomát és doktori címet. 1981-ig a pozsonyi Kultúrakutató Intézet tudományos munkatársa. 1981–1990 között a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának nemzetiségi ügyekben illetékes főelőadója, majd 1990-től 1992-ig A. Nagy Lászlónak, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökének szaktanácsadója. 1993–1995 között a Csemadok Országos Választmányának főtitkára. […»]


A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül

Posted by zondaz - június 28th, 2015

(a cikk a 3K 2015. márciusi számában megjelent írás rövidített változata)

1-201503_Otagusip_Hangodi

A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002-2003-as tanévtől kezdve. A „Határon túli könyvtárak fejlesztési programjának” 2007-es kulturális kormányzati elfogadása óta 2011 végéig, a rendszeres és kiszámítható kulturális minisztériumi támogatásnak köszönhetően a tevékenység a fejlesztési programnak megfelelően haladt: a képzéseken (…) 97 intézményből összesen 535 fő vett részt. (A fejlesztési program terveiről, eredményeiről és a Könyvtári Intézet által szervezett képzésekről lásd Bartos Éva beszámolóit: 3K 2006. 11. és a 2010. 7.) […»]


Beharangozó

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Bevezető

Illyés Gyula nagy gondolatával indítjuk új rovatunkat: „A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan. Eléri még vajon a mi nemzedékünk, hogy egy jó munka mind e nemcsak külön-külön, de más és másként is szóló sípot egyszer ismét összehangolja, illetve az eldugulástól megmenti?”

A szomszédos országok magyar könyvtárosai kezdeményezésére, az IFLA segítségével hozta létre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a magyar és magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistáját, az IFLA-HUNt, 2007-ben. A magyar és angol nyelvű szakmai levelezőlista annak érdekében jött létre, hogy az együttműködést erősítse a Magyarországon, valamint a vele szomszédos országokban vagy a világ más államaiban élő magyar, magyarul értő (esetleg már csak angolul író-olvasó) könyvtárosok és információs szakemberek között […»]


A 125 éves kincsestár – a Szabadkai Városi Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Szabadka_1

A Szabadkai Városi Könyvtárat a levéltári dokumentumok alapján Iványi István gimnáziumi tanár alapította 1890. október 13-án. A korabeli Szabadkán ez nem számított szenzációnak, az újságokban sem emlékeztek meg róla. […»]


Bibliotheca Hungarica, Somorja

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Somorja

A 18 éves Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) videókampánnyal igyekszik népszerűsíteni magát. Az egyes videókban maguk a “fórumosok” szólalnak meg és nyújtanak rövid, de alapos betekintést az intézet múltjába, jelenlegi munkájába, programjaiba. A legfrissebb ilyen videón Végh László nyilatkozik, aki a kezdetektől a Bibliotheca Hungarica szak- és kutatókönyvtár igazgatója. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó

Mentor

Portré

Szakirodalmi ajánló

Sziporkák