MKE és IFLA hírek


A Könyvtárvilág 10 éve

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

2013. februárjában az NKA támogatásával megjelent a Könyvtárvilág, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete webmagazinjának első száma. Egy mondat a pályázatból:

„A kiadvánnyal a legfőbb célunk az MKE tevékenységének bemutatása, imázsának növelése, az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő értékek megjelenítése, szervezeteink/szekcióink és partnerkapcsolataink hosszú távú együttműködésének továbbfejlesztése volt.” […»]


MKE Akadémia

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

  • 2 év
  • 22 előadás
  • 7 óra 27 perc 28 mp előadás

Ez alatt az idő alatt szó esett az alábbi témákról (a teljesség igénye nélkül): […»]


IFLA hírek

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Ez alkalommal az IFLA 2023. évi 1. hírleveléből szemezgetünk.

2022 decemberében, az ENSZ magas szintű politikai fórumának előkészítéseképpen, a Dag Hammarskjöld könyvtár látta vendégül az IFLA egyik szakértői tanácskozását. A címe ez volt: Könyvtárak, információ és integritás. Az integritás ebben a vonatkozásban az információk megbízhatóságára és arra utal, hogy mit lehet tenni e megbízhatóság garantálása érdekében. A megbízhatóság követelménye a legkülönbözőbb területeket érinti: a hiteles kormányzati tájékoztatást, az újságírók szakmai normáit, az etikus tudományos kutatást és annak kommunikációját. A tanácskozás azt vette számba, hogy milyen trendek alakítják az információhoz való hozzáférést és a fenntartható fejlődést. A következő trendeket állapították meg: […»]

Szervezeti élet


Tisztújító közgyűlés és szakmai nap a MKE Békés Megyei Szervezeténél

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

2023 első szakmai találkozójának elsődleges célja az egyesület vezetőségének megválasztása volt. A napot Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármesterének köszöntője indította. Beszédében fontosnak tartotta a könyvtárosok megbecsülését. Fenntartóként kiemelte a megyei könyvtár munkáját a szolgáltatások sokszínűségének biztosításában, mely az utóbbi évek nehézségei ellenére is színvonalas programokat kínálnak a betérőknek. […»]


Az NKE-n tartotta szakmai napját a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szekciója

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A Nemzeti közszolgálati Egyetem (NKE) Egyetemi Könyvtárának vendége volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója február 23-án. […»]


Tisztújító közgyűlés a PEMEKSZ-ben

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2023. február 22-én tartotta éves közgyűlését, amely egyben tisztújítás is volt. A Helyszínt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum biztosította.

Mivel a vezetés 4 éves ciklusa ebben az évben lejárt, a találkozót megelőzően megalakult a Választási Bizottság Nida Judit, Velkei Hajnalka, Malik Tamásné személyében, akik megszervezték az előkészületeket, összeállították a jelölteket, ügyeltek a szabályos lebonyolításra. […»]


Luca naptól Veronika kendőjéig – Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció 2022-es évéről

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A Műszaki Szekcióban sokéves hagyománya van a december 13-án, Luca napján megtartott beszámolóknak az egész éves munkánkról.  A 2022. évi Luca napi beszámoló ez alkalommal 2023. január 13-ára, péntekre csúszott át – ily módon a Luca széke még a szokottnál is lassabban készült el. No de „ami késik nem múlik!” – végül sor került a számadásra. […»]


1 millió forintot rajzoltak nekünk! – Beszámoló a KTE iskolai könyvtárbővítési pályázatáról

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Az iskolai könyvtár az a hely, ahol a 21. század fiataljai biztosan találkozhatnak könyvekkel. Azért, hogy a diákok úgy érezzék, megéri a könyvtárba bemenni, alapvetően fontos, hogy a könyvtárak friss és a diákok számára izgalmas, vonzó állománnyal rendelkezzenek. Ez ma csak kis mértékben jellemzi a magyar iskolai könyvtárakat. Ez ellen kívánt tenni a Pagony Kiadó Rajzolj nekem! jótékonysági akciója, melyen 2022-ben az iskolai könyvtárakért rajzoltak a neves illusztrátorok. […»]


A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének idei Kölcsey-érem díjasa Csizmadia Edit, a Somogyi-könyvtár munkatársa

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Szeged könyvtárosai közül 2003 óta egy fő híján húszan részesültek már Kölcsey-érem kitüntetésben. A Kölcsey Ferencről elnevezett díj minden év elején hagyományosan a Magyar Kultúra Napján kerül átadásra s mint civil szervezet, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének is lehetősége van javaslattételre. […»]

Szakmai műhely


A nemes gróf „csak” nemzeti könyvtárt alapított

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Évtizedek óta hallom/olvasom, hogy a Nemzeti Múzeumot gróf Széchényi Ferenc alapította, most pedig arról adtak hírt a Magyar Narancs 2022. dec. 8-i számában, hogy a Nemzeti Múzeum alapításának 220. évfordulóját ünnepelték fényes részvétellel.

Berlász Jenő, a kitűnő történész több mint 40 évvel ezelőtt adta közre mintaszerű intézménymonográfiáját: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1867. Bp. OSZK 1981. 555 p. Nagyszabású műve sajnos torzón maradt, de az időszak keretein belül tisztázta az alapítás körülményeit és időpontját. Mindent tőle tudok ebben a témában, és csodálkozom, hogy az intézmény kései utódai, mai vezetői ezt a tévedést – mai szlogennel: csúsztatást – szó nélkül hagyják. […»]

Ötágú síp


Évfordulós beszélgetés dr. Murányi Lajossal, az MTA Könyvtárának ny. osztályvezetőjével

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Dr. Murányi Lajos ez év februárjában töltötte be 80. életévét.

Kedves Lajos! Tisztelői nevében is mondom: Isten éltesse és tartsa meg számos éven át, egészségben!

Köszönöm szépen a jókívánságait, és azt is, hogy megkeresett a Könyvtárvilág részéről! […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


„Egy író emlékei és egy könyvtár árulkodó nyomai a háborúról” – a BME OMIKK-ban jártunk

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Budapest ostroma a második világháborúban súlyos károkat okozott a Budapesti Műszaki Egyetem épületeiben, köztük a Pecz Samu tervezte könyvtárépületben is. Rendhagyó könyvtártúránkon Bernáth Zsófia művészettörténész kalauzolt bennünket és vette számba a könyvtárat ért veszteségeket. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Networkshop

A HUNGARNET Egyesület a Neumann Technológiai Platform együttműködésével immár 32. alkalommal rendezi meg a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját, a NETWORKSHOP-ot. A rendezvény befogadó házigazdája ezúttal a Pannon Egyetem lesz Veszprémben. […»]


Jelölési felhívás Kosáry Domokos-díj adományozására – 2023

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelőd intézménye Szenátusának támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (KDKL) névadója emlékének méltó megörökítésére Kosáry Domokos-díjat alapított. […»]


DR. UJVÁRINÉ FŰZY ÁGNES (1941-2023)

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Dr. Ujváriné Fűzy Ágnes 1941. február 11-én született Pécsett. Szülővárosában, a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett. A Debreceni Tanárképző Főiskolán népművelő-könyvtár szakos diplomát szerzett (1969), a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar szakon (1971), majd ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedagógia szakon végzett (1981). […»]

Mentor


Koglerné Hernádi Ágnes

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Szerettem volna színésznő, pedagógus, sportriporter lenni és könyvtáros, kulturális menedzser lettem. Középiskolai osztályfőnököm tanácsára jelentkeztem a könyvtári fakultációra, melynek elvégzésével könyvtárasszisztensi végzettséget szereztem. Ekkor még nem sejtettem, hogy az itt szerzett tudás és tapasztalat meghatározza pályámat. Végigjártam a könyvtári munka lépcsőfokait, amely megalapozta vezetővé válásomat. Közel negyedévszázados vezetői tapasztalattal rendelkezem. […»]

Portré


TÍZÉVES A PORTRÉ!

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

2008-ban jelent meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete kiadásában a Madártávlat című antológia. Az antológia „olyan kettős kötődésű” emberek szellemi portréját mutatja be, akik a könyvtárosi tevékenységgel szerves szimbiózisban irodalmi munkásságot is folytatnak, vállalják alkotói ambíciójukat és a publikálással járó nyilvános megmérettetést.” (Csűrös Miklós) […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Danyi Melinda
Tudománytámogatás és -disszemináció – a könyvtár jövőidőben : a BME OMIKK Tudománytámogatási Osztályának bemutatása / Danyi Melinda, Boczkó-Balla Enikő, Bernáth Zsófia. – Bibliogr.
In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. – 70. (2023) online first
https://doi.org/10.3311/tmt.13207 […»]

Sziporkák


Könyvtárak a TikTokon

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A TikTok videómegosztó közösségi hálózati szolgáltatás nagyon rövid idő alatt vált az USA kultúrájában domináns közösségi médiaalkalmazássá, a Z generáció esetében pedig a legjelentősebb oldallá. A rövid formátumú legfeljebb három perces videók hang, videó és statikus képek kombinációjára, szövegekre, hashtagekre, hangulatjelekre és animációkra támaszkodnak, így fejezve ki a tartalmat. Fontos elemük (lehet) a zene, amelyhez a videók készítői hozzáigazítják a speciális effektusokat. Jellemzőek a trendek, amikor egy új ötletet, vizuális megoldást alkalmaznak a tartalomkészítők. (Forrás: Kollár Bettina Adrienn: Könyves influencerek olvasásnépszerűsítő tevékenységei és az online könyves közösségek jellemzői: Különös tekintettel a magyar influencerek tevékenységére. Szakdolgozat. Budapest, ELTE TÁTK, 2022. 82 p.) […»]