MKE és IFLA hírek


A 2019. évi tisztújítás előkészítése

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

jutt_sablon

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének 4 éves mandátuma 2019 áprilisában lejár. Az elnökség, a választást előkészítendő – az alapszabály előírásainak megfelelően – egyesületi választási bizottságot hozott létre.

A választási bizottság tagjai:
Horváth Tamás – a választási bizottság vezetője,
Tóth Judit
Bárdosi Mónika
Budavári Klára
Kovács Beatrix
Murányi Lajos
Vasné Mészáros Katalin

A választást jelölési folyamat előzi meg, melyet 2019 márciusában le kell zárnunk. Ezt követően történik meg a választás, előreláthatóan áprilisban vagy májusban. […»]


Gondolatok a könyvtárban – szubjektív beszámoló a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójáról

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Összehozták a kellemest a hasznossal, szokták mondani. Régi, de igaz mondás, ezt a magyar könyvtáros társadalom is bizonyíthatja. A 150 éves Országgyűlési Könyvtár ünneplését összehozták az esedékes könyvtáros világtalálkozóval, melyet immár 8. alkalommal tartottak meg.

Véletlenül lettem könyvtáros. A könyvtár választott engem, s nem volt más, bele kellett tanulnom. Emlékszem, akkor még sokáig nézegettem az álláshirdetéseket, hátha… De maradtam. Most már tudom, miért történt így. […»]


Nemzetközi IFLA szeminárium

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_1

A nemzetközi rendezvény résztvevői
Tüske Lászlóval és Vízi Lászlóval

Ahogy arról már több egyesületi fórumon is hírt adtunk, 2017-ben sikerrel pályáztunk az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 2017-ben kiírt International Advocacy Programme (IAP) pályázatán egy regionális érdekérvényesítési szeminárium megrendezésére. A bizottság a beküldött 115 pályázatból tízet választott ki az egész világon, kettőt Európából és ezek között volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázata! A pályázók mindegyike 12 ezer eurót kapott a vállalt célok megvalósítására. Pályázatunk címe: Let’s work together on library advocacy! Regional workshop for librarians from the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, the Ukraine and Hungary (Együtt a könyvtárak érdekérvényesítéséért! Regionális szeminárium cseh, lengyel, román, szlovák, ukrán és magyar könyvtárosok részvételével). […»]


Hatalmas siker! – A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az IFLA Zöld Könyvtár Díj helyezettjei között

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_MKEIFLA_ENSULIB_Zold_konyvtar_1

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) a könyvtári és információs szolgáltatások, valamint a felhasználók érdekeit képviselve, stratégiájának megfelelően számos nemzetközi programhoz is csatlakozik (pl. ENSZ Fenttartható Fejlődési Célok, ENSZ 2030 Agenda, WIPO stb.). Feladatát több szekcióban, érdekcsoportot működtetve látja el. Ez utóbbiak közül az egyik a tíz éve alakult ENSULIB – Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja, mely az IFLA szervezeti struktúrában a szekcióvá válás előtti lépcső, illetve olyan feladatokat felvállaló egység, amely aktuális, több szekciót is érintő témákat vállal fel – fogalmazta meg a szakma környezetvédelmi ajánlásait, foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal összefüggő fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával, és emellett a könyvtárosok és felhasználók környezettudatos szemléletének növelésével. Összeállított egy olyan ellenőrző listát, amely segít a környezettudatos könyvtári feladatok áttekintésében, illetve a lehetőségek számbavételével, amely komoly segítség lehet egy új szemlélet kialakításában és fenttartásában. […»]


Az MKE 50 Vándorgyűlés statisztikája, ahogy mi látjuk!

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_MKEIFLA_MKE50 statisztika


Vándorgyűléseink története

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_MKEIFLA_Vandorgyuleseink_tortenete_0

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti életének egyik jelentős, ha nem legjelentősebb eseménye az évről-évre megrendezésre kerülő vándorgyűlés. Különleges alkalom ez, hiszen az év közbeni, különböző szakterületeket érintő konferenciák, rendezvények kisebb-nagyobb fórumai mellett ez az a lehetőség, amikor az egyébként már erősen tagolódott könyvtáros szakma minden ágazatának képviselői összegyűlhetnek, a szakmai nyilvánosság előtt kerül sor az elismerések átadására, szekcióülések keretében előadások tartására, baráti találkozón a közös mulatságra, kirándulásokon a rendező város környékének megismerésére. […»]


Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésén

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

2018. július 3-6. Keszthely

201804_MKEIFLA_VGY_Dijak_1

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50., ünnepi Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is. […»]


A 2018. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2017-ben megjelent könyvekből a könyvtáros szakma javaslatára a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a kiadók betűrendjében):

 • Gyermekvilágháború – 1914-1918 rajzokban / szerk. Bogdán Melinda – EKE OFI OPKM
 • Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem – Pagony kiadó
 • Fráter Erzsébet: A Biblia növényei – Scolar kiadó

A Fitz József könyvdíjat a miskolci vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Fekete Péter kulturális államtitkár adta át. Gratulálunk a díjazottaknak! […»]


Rövid élménybeszámolók az 50. vándorgyűlés résztvevőitől

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

2018. július 4-én a kora délutáni órákban érkeztem Keszthelyre. A nap első közös programja a Georgikon Majormúzeum és Élménygazdaság meglátogatása volt. Este a Vándorgyűlésen részt vevő MTA BTK-s kolléganőkkel Keszthely főterén beszélgettünk egy-egy pohár bor társaságában, majd belehallgattunk a Happy Dixiland Band koncertjébe. Ezután a Balaton parton csatlakoztam a KSH-s kollégákhoz, akik a Vándorgyűlés idejére tiszteletbeli KSH dolgozóvá fogadtak.

201804_MKEIFLA_Rovid_elmenybeszamolok_1

Másnap reggel jógával kezdtük a napot a napsütéses Balaton parton. Mivel már jó ideje jógázom, ennek a programnak nagyon örültem, és annak is, hogy sok kolléga volt nyitott rá. A szekciók közül, mivel nem volt zenei szekció, így a jogi előadásokat hallgattam meg. Az előadások közül leginkább a GDPR-ról érdekelt, mert eddig még nem mélyedtem el a témában. […»]


Várunk az 50. Vándorgyűlésen!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége
Keszthely, 2018. július 3–6.

201803_MKEIFLA_Vandorgyules_1

Helyszínek:

 • Pannon Egyetem D épület
 • Balaton Színház

[…»]


Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017-ben végzett munkájáról[1]

A 2017-ben megalapításának nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

1. Szervezeti keretek és a tagság

Taglétszámunk 2017-ben: 2 252 egyéni és 91 testületi tag.

A megoszlás az előző évekhez hasonló nagyságrendű, de 2017-ben is érzékelhető egy kisebb növekedés. Továbbra is jellemző, hogy nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében. […»]


Az IFLA Global Vision európai regionális workshopja Párizsban

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_MKEIFLA_IFLA_Global_Vision_1

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) a világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek első számú szószólója. Legjelentősebb szakmai tevékenysége nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, a könyvtárak helyzetét bemutató statisztikák és egyéb információforrások közreadása. Ezek mellett kiemelkedő munkát végez a könyvtárak szakmai tevékenységének és jövőjének támogatásában. […»]


50 éves az MKE Vándorgyűlések sorozata

Posted by zondaz - május 9th, 2018

Az évforduló előtt tisztelegve az MKE elnöksége kihelyezett ülést tartott Tatán, az első vándorgyűlés helyszínén

201802_MKEIFLA_MKE_kihelyezett_ules_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége áprilisi ülését Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban tartotta meg annak emlékére, hogy az Egyesület itt tartotta 1. Vándorgyűlését 1969-ben. A vándorgyűlések sora azóta töretlen – helyszíneiről, témáiról itt található további információ -, idén az 50. kerül sorra Keszthelyen „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége” címmel (honlap). […»]


Színes paletta, érdekes megközelítések

Posted by zondaz - május 9th, 2018

– Beszámoló az „Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások” című nemzetközi konferenciáról

201802_MKEIFLA_Kompetencia_konferencia_0

Harmadik alkalommal rendezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok kompetenciáival kapcsolatos nemzetközi tanácskozást. Az Országos Széchényi Könyvtárban 2018. március 14-én megrendezett konferencián tizenhárom előadás irányította rá a hallgatóság figyelmét azokra a XXI. századi társadalmi, környezeti és kulturális hatásokra, melyekre a könyvtáros szakmában dolgozóknak fel kell készülniük. Érdekes képet kaphattunk arról, hogy milyen válaszokat adnak ezekre a kihívásokra a nemzetközi és a helyi színtéren működő könyvtárosok. […»]


Elköszönés Bazsóné Megyes Kláritól, mint a Tanács elnökétől

Posted by zondaz - március 5th, 2018

2018. január 16-án Bazsóné Megyes Klára, a Tanács korábbi elnöke, személyesen is elköszönt az MKE Elnökségétől.

201801_MKEIFLA_Bazsone

Jómagam először 2006-ban kerültem vele kapcsolatba. Akkor éppen az MKE Választási Bizottságának elnökeként tevékenykedett, egyéb funkciói mellett.  Értesített arról, hogy jelölést kaptam az MKE elnökségi pozícióra. Elmondta teendőimet. Határozott, ugyanakkor együttműködő. támogató, önzetlen segítő embert ismertem meg személyében. […»]

Szervezeti élet


A Gyermekkönyvtáros Szekció őszi szakmai napja Szegeden

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Helyszín: Somogyi Károly Városi és Megye Könyvtár; Szeged, Dóm tér 1.-4.
Időpont: 2018. november 15.

201806_Szervezetielet_GYK_szakmai_nap_1

Hallgatóság

Csongrád megyébe, Szegedre látogattunk el őszi szakmai napunk alkalmából. Sikaláné Sánta Ildikó igazgató köszöntötte a résztvevőket, akik az ország számos könyvtárából érkeztek. Büszkén mesélte el, hogy a Vándorbagoly-díj elnyerése óta “mit látott és hallott a bagoly”. Összesen 75 000 gyermek látogatót, amely a 14 év alattiak körében 100 ezer kölcsönzést jelentett és 400 foglalkozást. Ehhez kapcsolódott a távolabbi részlegekben végzett lelkiismeretes munka nyomán még közel 200 foglalkozás. Utalt az új Hetvenkedők c. új módszertani kiadványukra, és végül reményét fejezte ki, hogy a “bagoly továbbrepülve” az évek során eljut az ország sok-sok gyermekkönyvtárába. […»]


Közösség – partnerség – gyermekkönyvtár

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Szigethalom korábban még nem adott otthont a PEMKESZ rendezvényeinek, így érdeklődéssel vártuk, hogy a szakmai nap kapcsán megismerkedjünk ezzel a településsel és az ott dolgozókkal is. Már a regisztráció és a „welcome”-sütemények fogyasztása közben is megcsodálhattuk a könyvtár épületét.

201806_Szervezetielet_Kozosseg_partnerseg_PEMEKSZ_1

Az egybegyűlteket röviden köszöntötte a Gyermekkönyvtáros Műhely vezetője, Szamosvári Istvánné, majd felkonferálta az első fellépőket, a helybeli Csengettyű Bábcsoport tagjait, akik a Kippkopp és Tipptopp című Marék Veronika-mesét adták elő. A csoportot helyi óvónők alapították, a bábokat is maguk varrták. Nem csak helyben sikeresek, hanem még a határon túlra, Szabadkára is eljutottak. […»]


Elismerésekkel ünnepelte születésnapját a kaposvári megyei könyvtár

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

201806_Szervezetielet_Elismeresek_Kaposvar_1

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár hagyományosan novemberben ünnepli „születésnapját”, a Vármegyei Könyvtár alapítójára, Festetics László grófra emlékezve. Az ünnepség keretében a Takáts Gyula Megyei Könyvtár fenntartói, vezetői az MKE Somogy Megyei Szervezet elnökével koszorút helyeznek el a könyvtár előtt álló Festetics-emlékoszlop előtt. Szintén az ünnepi rítus része, hogy törzsgárda-ünnepség keretében oklevéllel és emlékplakettel köszöntik a Somogy megyei könyvtári hálózatban több évtizedet eltöltött kollégákat, illetve átadják a megyei könyvtár dolgozói által megszavazott „Könyvtárért, az olvasókért” díjat. Az ünnepi pillanatok mellett minden évben szakmai program (benne könyvtáros egyesületi taggyűlés) is várja a megye különböző könyvtártípusaiban tevékenykedő könyvtárosait. […»]


Használó – közönség – közösség

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában alcímmel tartotta meg jubileumi 20. konferenciáját a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Győrben 2018. július 25. és 27. között. Immár második alkalommal élveztük a győri kollégák vendégszeretetét, 10 évvel ezelőtt is a város adott otthont szervezetünk országos tanácskozásának 2008-ban.

A konferencia megnyitóján Radnóti Ákos, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere és Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója köszöntötte a közel 20 településről érkező helyismereti szakembert.

201805_Szervezetielet_Hasznalo_Kozosseg_HKSZ_1

Győri házigazdáink sajtótájékoztatót tartanak

Borsa Kata, a Magyar Fesztiválszövetség alelnöke ismertette a Mi vagyunk az áramlás elnevezésű programot, amellyel Győr pályázik a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre. A programterv eleminek megvalósításában szerepet kapnak a helytörténeti értékek is. […»]


Paragrafusok hálójában – Beszámoló az MKE Jogi Szekciójának keszthelyi programjáról

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

2018. július 3-6. között került sor Keszthelyen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 50. Jubileumi Vándorgyűlésére, amelynek központi témája „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége”, melyhez szekciónk a „Paragrafusok hálójában” című rendezvénnyel kapcsolódott.

201804_Szervezetielet_Paragrafusok_halojaban_1

Látogatás a Keszthelyi Járásbíróságon

A látogatóink kimagasló száma (133+~30 fő) és a hallgatói visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a Jogi Szekció programjai nagy sikert arattak. […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció programja az 50. Vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója (MKSZ) gazdag programmal – kiállítással, slideshow-val, szakmai előadásokkal, helytörténeti hajókirándulással – készült az 50. ünnepi Vándorgyűlésre.

201804_Szervezetielet_MKSZ_2

Az MKSZ bemutatkozása az 50 év tükrében

A “Műszaki Könyvtáros Szekciónk az MKE vándorgyűléseken az elmúlt 50 évben”  című tablókiállítás – amely Nagy Zoltán, Tolnai György és Karasz Lajos közös munkája – 20 kép közreadásával foglalta össze  emlékeinket az 1970-es Miskolcon tartott vándorgyűléstől kezdve a legutóbbi, 2017-es, és  ugyancsak Miskolcon zajlott vándorgyűlésig. […»]


A Könyvtárostanárok Egyesületének programja az MKE 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete is képviseltette magát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete jubileumi, 50. vándorgyűlésén, Keszthelyen.

A vándorgyűlés első napján, 2018. július 4-én – hagyományainknak megfelelően – egy helyi iskolai könyvtár közös meglátogatásával indult a programunk. A főtéren lévő nagy múltú Keszthelyi Vajda János Gimnázium könyvtárába látogattunk el, ahol Hegedüs Diána könyvtárostanár és kolléganője, Tóthné Villányi Márta fogadott bennünket. A könyvtárlátogatáson a könyvtárostanárok mellett gyermek- és közkönyvtárosok is részt vettek.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_1

A könyvtárat az iskola padlásterében alakították ki. A hangulatos belső terekben szülői segítségnek és céges támogatásoknak köszönhetően modern bútorok fogadják a látogatókat. […»]


Bemutatkozott a 150 éves Országgyűlési Könyvtár

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Társadalomtudományi Szekció vándorgyűlési szekcióprogramja

201804_Szervezetielet_150_eves_TTSZ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésének tematikájába jól illeszkedett az idén 150 éves Országgyűlési Könyvtár részletes bemutatkozása. […»]


A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció vándorgyűlési összefoglalója

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_Szervezetielet_TTSZ_vandorgyules

A 2018. évi Vándorgyűlés a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció számára ünnepléssel kezdődött, Dr. Téglási Ágnes, szekciónk előző elnöke MKE emlékérem kitüntetésben részesült. A kitüntetéshez ezúton is szeretettel gratulálunk! […»]


„…mennél gazdagabb a múltad, annál több fonallal kapaszkodhatsz a jövőbe”

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_1

címmel tartotta szekcióülését Keszthelyen a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Mennyeiné Várszegi Judit elnök moderálásával. A szép számú közönséget még a nagy meleg sem tartotta vissza az előadások meghallgatásától. Szinte mindegyik kapcsolódott a helyszínhez, Zalához, a Balatonhoz. […»]


A Mezőgazdasági Szervezet vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Előremutató gondolatok a könyvtárakban címmel tartotta vándorgyűlési szekcióülését a Mezőgazdasági Szervezet. Szervezetünk 1990 végi megalakulása óta több vándorgyűlésen tartott szekcióülést, melyek többnyire más szekciókkal együtt kerültek megrendezésre. Önállóan most szerepeltünk harmadjára. A rendelkezésünkre bocsájtott terem megtelt, volt pillanat, amikor minden szék foglalt volt! Három előadásra került sor. Ezeket Darabosné Maczkó Beáta, a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár könyvtárosa, Knoll Petra, az Állatorvosi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum könyvtárosa és Tamáska Lajos, az INKA Alapítvány programmenedzsere tartotta. […»]


„Negyvenöt éve a Vándorgyűléseken”

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

A Bibliográfiai Szekció szakmai programja az MKE 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen

201804_Szervezetielet_Negyvenot_eve_BSZ_1

Az 1973-ban alapított Bibliográfiai Szekció 45. vándorgyűlés-programjának moderátora Szőnyi Éva szekció elnök, az MKE 50. Vándorgyűlés szakmai napján, bevezető gondolatként arra utalt, hogy a nemzeti (és az egyetemes) bibliográfiai szolgáltatás/produktum jobban megváltozott az elmúlt negyven évben, mint az azt megelőző évszázad során. A 19. század utolsó harmadában adták közre a „szakmánkat alapító, nagy bibliográfus triász tagjai – Szabó Károly, Petrik Géza, és id. Szinnyei József (Pogány György megfogalmazása szerint) – az első nemzeti bibliográfiák hatalmas köteteit és száz esztendő múltán, a 20. század utolsó harmadában is még könyvészetekben, kötetekben, a Kurrens Nemzeti Bibliográfiát éppenséggel kétheti füzetekben (az után azokat is évenként kumulált kötetekben) adták közre. Szorgos bibliográfusok kézzel, majd írógéppel írták katalógus cédulákra, kartonokra a könyvek adatait, az utóbb sokszorosított cédulák nyomdába kerültek, hogy nemzeti, helytörténeti, vagy prominens személyek bio-bibliográfiáinak köteteit jelentessék meg, s majdan a könyvtárakban szolgálják a kutató munkát. […»]


CSMKE – Beszámoló az MKE 50. Vándorgyűléséről

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_Szervezetielet_CSMKE

Ahogy az elmúlt években már gyakorlattá vált, a CSMKE igyekszik támogatni tagjainak részvételét az MKE Vándorgyűléseken. Az ehhez kapcsolódó pályázat egyik feltétele, hogy hosszabb-rövidebb szakmai beszámolókat kérünk publikálással. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018.06.07 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtára

201803_Szervezetielet_Vallalati_konyvtarosok_1

A vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetését GDPR témában az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában szervezte a Műszaki Könyvtáros Szekció. A rendezvény kiugróan sikeres volt, a résztvevők sok kérdésükre kaphattak választ a szakértőtől, és a már szintén igazi szakértőnek számító kollégáktól. Az olvasó hosszú beszámolóra készüljön, amelynek készítői igyekeztek minden olyan információt rögzíteni, ami pótolhatatlanul hasznos lehet azok számára, akik még bizonytalanok a tennivalók terén. […»]


Az olvasónak mindig igaza van?

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Olvasószolgálatos Műhelynap Ceglédbercelen
(Pest Megyei Könyvtárosok Szervezete)

201803_Szervezetielet_Az_olvasonak_mindig_1

Van úgy, hogy a dolgok nem minden részletükben az előre megtervezett módon zajlanak, mégis a lehető legjobban történnek! A 2018. április 25-én rendezett ceglédberceli olvasószolgálatos műhelynapot sokáig emlegetni fogják azok, akik ott voltak. A vendéglátók figyelmessége, a kedves meglepetések, a nyáriasan szép idő, a kellemes helyszín és nem utolsó sorban a résztvevők jó hangulata teszi felejthetetlenné ezt a napot. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ünnepi konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018. május 28-án, 43 fő részvételével megrendezésre került a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 50 éves jubileumi, ünnepi konferenciája.

Molnárné Varga Katalin az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke az előadók és résztvevők köszöntése után felkérte Dr. Kovács Béla Lórántot, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját üdvözlő beszéde megtartására. Dr. Kovács Béla Lóránt köszöntőjében kiemelte, hogy az egyesület több mint szakemberek egymással együttműködő csoportja, hiszen közösséget alkot. Önmagán túlmutató társadalmi kör, mert képes más társadalmi közösségek felé képviselni magát. E rendezvény lehetőséget ad arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra az emberekre, akik elkötelezetten szolgáltak és szolgálnak minden időben és körülmények között. […»]


Csanádi Imre a Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Szervezetielet_Csanadi_Konyvfesztival

Még emlékezhetünk a magunk mögött hagyott Kodály-évre, amely nagyszabású rendezvényeivel, és az emlékéven túlnyúló kezdeményezéseivel, kiadványaival továbbra is figyelmünk középpontjában tartja a kodályi életművet, benne a híres megállapítással: „Senki se túlságosan nagy arra, hogy a kicsinyeknek írjon, sőt, igyekeznie kell, hogy elég nagy legyen rá”.

Az idei könyvfesztivál egyik eseménye annak a költőnek életpályáját és költészetét mutatta be, aki a magyar gyerekköltészet legkiválóbb mesterei közé tartozik. A pódiumbeszélgetés célja azonban több volt ennél és ezt a cím is kifejezte: CSANÁDI IMRE KÖLTŐI VILÁGA. […»]


Tinik a könyvtárban – Kamaszokra hangolva

Posted by zondaz - május 14th, 2018

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2018. április 22.

201802_Szervezetielet_Konyvfesztival_Tinik

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – a Könyvtáros Klub mellett idén ismét a Supka Géza teremben szervezhetett könyvtárszakmai előadásokat. A rendelkezésünkre álló két órát a “kamaszokra hangoltuk”. A nagyon tartalmas két óra alatt szinte sosem látott tömeg volt a teremben. Minden előadásból nagyon sokat tanulhattak a hallgatók. […»]


Beszámoló a Műszaki Szekció programjáról a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - május 14th, 2018

A Műszaki Könyvtáros Szekció könyvfesztiváli rendezvényén a kora esti időpont ellenére zsúfolásig megtelt a nagy fesztiválcsarnok B. épületének galériáján lévő Könyvtáros Klub terme. Az érdeklődők között igen nagy számban jelentek meg szekciónk tagtársai, de az MKE elnöke, Barátné Dr. Hajdu Ágnes, és több más szakmai szervezet vezetője is a résztvevők között volt.

Az elmúlt évek jó gyakorlatának megfelelően idén is két jelentős új művet mutattunk be.

1. Mein Budapest – Prof. Dr. Magyar Kázmér színes fényképes albuma

201802_Szervezetielet_Konyvfesztival_MKSZ_1

Magyar Kázmér professzor, aki több európai egyetem díszdoktora, külön azért utazott haza Budapestre, hogy ezt a remekművet ismertethesse a hazai érdekelődő közönséggel.

A sajtó és a Magyar Rádió munkatársai is nagy érdeklődést mutattak a hazai könyvkiadás területén ritkaságnak számító, a digitális képközlés magas színvonalát képviselő német nyelven íródott reprezentatív kötet iránt. A könyv A/3 méretnél is nagyobb formátumú, 271 oldalán, fényes műnyomó papíron digitális technikával nyomtatott 100 színes fényképpel mutatja be Európa német nyelvterületen élő lakosságának Budapestet. […»]


Helyismereti könyvtárosok a Nemzeti Könyvtárban

Posted by zondaz - május 14th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2018. március 16-án, a Budai Várban, az Országos Széchényi Könyvtár falai között tartotta közgyűlését és szakmai napját.

201802_Szervezetielet_Helyismereti_1

Először a könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárát látogattuk meg, ahol Vasné Dr. Tóth Kornélia mutatta be a gyűjteményt. A nyomtatványtár 1935 óta működik a könyvtár önálló részlegeként és 1985-ben költözött a mai helyére. Az 1711 után Magyarországon nyomtatott, vagy külföldön megjelent magyar vonatkozású plakátokat, kisnyomtatványokat gyűjti. A tár mintegy 4 millió önálló dokumentumot őriz, melynek egy része már online elérhető. Itt található az ország legjelentősebb, mintegy 120.000 darabos grafikai plakátgyűjteménye. […»]


Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének Szegedi Regionális Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - május 14th, 2018

201802_Szervezetielet_Konyvtarostanarok_1

„Szóra-késztető: Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel” címmel a Könyvtárostanárok Egyesülete és a CSMKE iskolai könyvtári szekciója regionális szakmai napot szervezett 2018. március 8-án Szegeden. A szakmai nap megrendezését a KTE által korábban meghirdetett pályázata tette lehetővé. Az egyesület „Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok” címmel hirdetett pályázatot iskolai könyvtári munkaközösségeknek az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan. A pályázat célja az volt, hogy elkészüljön az útmutató magyarországi kiegészítése, mely bemutatja a magyarországi helyzetképet, illetve összegyűjti a magyarországi jó gyakorlatokat és megoldási javaslatokat. […»]


Kitüntetés és szakmai nap a Könyvtárosok világnapján

Posted by zondaz - május 14th, 2018

Április 14-e a Könyvtárosok világnapja. 2003 óta ünnepli ezen a napon a könyvtáros társadalom önmagát, illetve a szakmát. 2008 óta a MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezete nemcsak elméletben ünnepel: ekkor alapította ugyanis a kiemelkedő munkát végzett és végző egyesületi tag könyvtárosok elismerésére a Csendes János díjat (nyugalmazott kollégák részére) és a Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat (aktív, kiemelkedő munkát végző könyvtárosok számára).

201802_Szervezetielet_Kituntetes_es_szakmai_nap_Szabolcs

2018-ban a Csendes János díj nem került kiosztásra. A Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat a 7 fős kuratórium V. Kokovay Zsuzsanna tagtársunknak ítélte.

Laudáció

V. Kokovay Zsuzsanna a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár vezetője. 1982, azaz főiskolai hallgató kora óta, tagja az egyesületnek. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szak elvégzése után az intézmény könyvtárosa lett. Az ELTE könyvtár szakának elvégzése után a könyvtár tanszék oktatójaként tevékenykedett. […»]


Beszámoló az MKSZ évadnyitó rendezvényéről

Posted by zondaz - március 6th, 2018

A Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSZ) tagsága szokás szerint idén is az OSZK Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatához kapcsolódva jött össze 2018. január 25-én délután az OSZK VIII. szinten lévő Társalgó termében.

201801_Szervezetielet_Beszamolo_MKSZ_1

Nagy Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a Műszaki Szekció 2018-as programjainak tervezetét. […»]


Beszámoló taggyűlés és szakmai nap Nyíregyházán

Posted by zondaz - március 6th, 2018

201801_Szervezetielet_Beszamolo_taggyules_Nyiregyhaza

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete gyönyörű, hóeséses napon tartotta a 2018-as év első taggyűlését, melyet szakmai programmal is összekötöttünk. […»]


Látogatóban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet könyvtárában

Posted by zondaz - március 6th, 2018

Az MKE Múzeumi Szekciójának szakmai napja a Pesti Vigadóban, 2018. február 12-én

201801_Szervezetielet_MMKI

A Magyar Művészeti Akadémia – 2017 novembere óta a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) – könyvtára még viszonylag fiatal intézmény, így a szakmai kapcsolatok építése kiemelt jelentőségű a könyvtár számára. Mindemellett a könyvtár az elmúlt évek hasonló rendezvényei után harmadszor látta vendégül a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) valamelyik tagszervezetét. […»]


Beszámoló a PEMEKSZ éves közgyűléséről

Posted by zondaz - március 6th, 2018

Az MKE Pest Megyei Szervezete 2018. február 21-én tartotta a közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Nehezítette az összejövetelt a zord időjárás, a megbetegedések, mégis Bazsóné Megyes Klári hathatós szervezésének köszönhetően 105 fő részvételével tarthattuk meg összejövetelünket. A levezető elnök Megyes Klára titkár volt.

201801_Szervezetielet_PEMEKSZ_1

Amíg a mandátumvizsgáló bizottság megállapította a határozatképességet, Péterfi Rita vezetőségi tagunk, az OPKM igazgatója előadását hallgathattuk. Olvasunk-e? Járunk-e könyvtárba? Olvasási és könyvtárhasználati szokásaink egy országos vizsgálat tükrében. […»]

Szakmai műhely


„Határtalan tudomány – határtalan könyvtár”

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Országos könyvtárszakmai konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

201806_Szakmaimuhely_Tudomany_unnepe_NKE_1

2018. november 14-én „Határtalan tudomány – Határtalan Könyvtár” címmel rendezett országos könyvtárszakmai konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A Ludovika Főépületben található Széchenyi Díszteremben az ország minden pontjáról közel 100 kolléga gyűlt össze. […»]


„Lehetséges utak”

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

a Közkönyvtári Egylet és a Szegedi Egyetem Egészségtudományi és Szociális képzési kar közös konferenciának beszámolója

201806_Szakmaimuhely_Lehetseges_utak

A konferenciára 2018. december 7-én Szegeden, az egyetem előadó termében került sor.

A program alcíme Szociális és egészségügyi képzések könyvtári környezetben, ami jól tükrözi azt a törekvést, amely életre hívta ezt a konferenciát. […»]


Az út a könyvtárba vezet – beszámoló a KTE őszi szakmai napjáról

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Digitális kor – digitális oktatás – iskolai könyvtár

Utak a jövő iskolai könyvtára és tananyaga felé

2018. október 25-én kb. 150 fő részvételével az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban tartotta a Könyvtárostanárok Egyesülete az Őszi Szakmai Napját.

201806_Szakmaimuhely_KTE_1

Okos, színes, közvetlen: ezzel jellemezhető az 2018-as őszi szakmai nap. […»]


A jogi szakkönyvtárakat érintő kihívásokra hívta fel a figyelmet az Európai Unió Bírósága által szervezett szakmai konferencia Luxembourgban

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Az Európai Unió Bírósága 2018. október 4-én konferenciát szervezett a modern jogi szakkönyvtárakat érintő kihívásokról Luxembourgban. Hazánkat Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője képviselte.

201805_Szakmaimuhely_Jogi_szakkonyvtarak_1

A szakmai rendezvénynek az Európai Bíróság adott otthont. Az Európai Unió Bírósága fő feladata, hogy az európai uniós jogszabályokat mindegyik EU-s tagállam azonos módos értelmezze és alkalmazza, illetve, hogy az EU-s országok és intézmények betartsák az EU-jogszabályok rendelkezéseit. […»]


Stratégia, együttműködés, diskurzus, megújulás, avagy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer együttműködése a hazai szakkönyvtári hálózattal

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_Szakmaimuhely_Strategia_egyuttmukodes_1

2018. szeptember 10-én „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal II.” címmel szakmai konferenciát szervezett az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója. A szakmai rendezvény, a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg, délelőtti és délutáni programrészekkel. A konferencia délelőtti helyszíne a Kúria volt, ahol köszöntőbeszédet mondott Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke. A rendezvény délutáni programjának a Fővárosi Törvényszék adott helyett, itt Dr. Tóth Gyula, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese, köszöntötte a vendégeket. […»]


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének konferenciája Nyíregyházán

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Megújulva – megmaradva. Tradíció és innováció a muzeális gyűjteményekben volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) idei konferenciájának címe. A 2018. június 25-27. között megrendezett eseményre az ország 36 egyházi könyvtárának több mint 80 munkatársa érkezett Nyíregyházára.

201804_Szakmaimuhely_EKE_konf_1

Ásványi Ilona elnök és Kövécs Ildikó titkár a közgyűlésen

Az EKE 1994-ben alakult, felekezeti hovatartozástól független, ökumenikus szervezet. A csatlakozott gyűjtemények között vannak katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius, izraelita, baptista felekezetű könyvtárak hazánkból és a határainkon túli magyar lakta területekről, pl. Kolozsvárról, Gyulafehérvárról. Az egyesülés célja az egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, a tapasztalatok kicserélése és a továbbképzés. […»]


Mesterséges intelligencia a könyvtárban

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Paradigmaváltás, fenyegetés vagy megoldás?

A mesterséges intelligenciára izgalmas, de a könyvtárakat nem igazán érintő fejlődési irányként gondoltunk a nagyjából 50 évvel ezelőtti kezdetektől. Később néha felvillant az érdeklődésünk elsősorban a nagyarányú információnövekedés miatt, de általában kicsit utópiaként kezeltük a kérdést.

Noha a könyvtári szakterületen folyamatosan aktuális volt az adatok és információk gépi azonosítása, felismerése és keresése, könyvtári szempontból átütő eredmények csak a közelmúltban, az utóbbi 3 évben születtek. A természetes nyelvi keresés, a beszédfelismerés, a gépi tanulás programjai meghozták az első sikeres alkalmazásokat, pl. az ún. chatbotokat, könyvtári robotokat, gépesített asszisztensi funkciókat. A természetes nyelven alapuló információkezelés első példái (pl. a Semantic Scholar) nyomán felmerül a kérdés, vajon a strukturált szemantikai adathálózatok és adatformátumok átléphető fejlődési iránnyá válnak-e, vagy inkább jelentős, nélkülözhetetlen alapot szolgáltatnak a természetes nyelvre épülő információ feldolgozásnak? […»]


Könyvtári minőségmenedzsment: a K1 műhelynap összefoglalója

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018. május 2-án a Könyvtári Intézet azzal a céllal hirdette meg K1 szakmai napját, hogy az április 3-án megjelent Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatra jelentkező intézményeknek tájékoztatást nyújtson a pályázatról, annak feltételeiről és az új értékelési rendszerről (KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Rendszere).

201803_Szakmaimuhely_Konyvtari_minosegmenedzsment

Magát a pályázatot egy év kihagyás után, az új jogszabály megjelentetése mellett (33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet) az EMMI írta ki. A jogszabály alapján a Könyvtári Intézetnek kellett kidolgoznia egy új minőségügyi – könyvtári szempontrendszert, valamint feladatául kapta a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítését is. Utóbbiból kifolyólag megfogalmazta Szabályzatát és Ügyrendjét, előkészítette a pályázati felhívást, és értékelnie kell a beérkező pályázatokat, továbbá koordinálnia a pályázó intézmények helyszíni vizsgálatát. (Az idézett dokumentumok megtalálhatóak a Könyvtári Intézet Minőségmenedzsment oldalán.) […»]


150 éves az Országgyűlési Könyvtár

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Szakmaimuhely_150_eves_az_OGYK_1

Az Országgyűlési Könyvtár olvasóterme napjainkban

A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására az 1860-as évek végén a Képviselőház hozta létre. 1866-tól többször felvetődött ennek igénye, de végül az 1868-as házszabály 215. paragrafusa mondta ki, hogy a „A Ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak”. Bár az adminisztratív és a költségvetési feltételek teljesülését követően a könyvtár végül 1870-ben kezdte meg tényleges működését, jelképes jelentősége miatt az említett házszabály elfogadásának évét, 1868-at tekintjük a könyvtár alapítási évének. […»]


A Jövő Könyvtára felé

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Gondolkodj strukturáltan – A tudománymetria és a forrásgyűjtés alapjai

201803_Szakmaimuhely_Jovo_konyvtara_fele_1

Drótos László, a miskolci webináriumi sorozat szerkesztője a 17. rész bevezetőjében jelezte: napjainkban a tudományos publikációs tevékenység alapjaiban megváltozott, átalakult. Számtalan eszköz, lehetőség, fejlesztés segít a kutatási eredmények megjelenítésében, láthatóvá tételében. Ezekkel az új technológiákkal a könyvtáraknak, könyvtárosoknak, munkatársaknak lépést kell tartaniuk. Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója kiegészítésében elmondta, hogy ugyan megváltozott, de szoros a kapcsolat az oktatók-kutatók és a könyvtárosok között. Ez a minőségi kapocs segít a megalapozáshoz egy új publikációs készségű csapatnak. […»]


Marketing a könyvtárakban,

Posted by zondaz - május 14th, 2018

avagy a szerelmes olvasó – beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi Tagozata által szervezett szakmai napról

Marketing a könyvtárakban – avagy a szerelmes olvasó címmel tartott szakmai konferenciát az Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi Tagozata a Gödöllői Városi Könyvtárban 2018. április 18-án.

201802_Szakmaimuhely_IKSZ_marketing_1

A nagy érdeklődéssel övezett napon a könyvtárosok elméleti és gyakorlati ismeretekkel is gazdagodtak. A vendégeket dr. Gémesi György polgármester köszöntötte, majd elsőként dr. Szabó Zoltán egyetemi docens próbálta meg 40 percbe összesűríteni a szolgáltatásmarketing alapjait. Előadásának legfontosabb mondanivalója volt, hogy a marketing lényege: a fogyasztó van a fókuszban. A fogyasztó, aki kényelmes és lusta, és a negatív élményeit sokkal szívesebben osztja meg, mintha valamivel elégedett. […»]


A JÖVŐ KÖNYVTÁRA FELÉ

Posted by zondaz - május 14th, 2018

„A szabad magyar e-könyv: korlátlan ingyenes olvasói választék?”

201802_Szakmaimuhely_A_jovo_konyvtara

A miskolci sorozat 16. előadásában dr. Kerekes Pál (Phd címzetes egyetemi docens ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet) beszélt az e témában gyűjtött bőséges tapasztalatairól. Az első korai próbálkozás (PUBLIO Kiadó), a szerzői kiadásról (self-publishing) szóló 2015-ös kötete és a KORUNK friss, 2018-as februári tanulmánya (Könyvingyenesség a nyomtatott és a digitális korban) „…kutatja a független könyv keletkezését és létmódját.” […»]


A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: eredményes 2017-es év

Posted by zondaz - március 6th, 2018

A hatékony tudásalapú igazságszolgáltatás egyik alapvető feltétele a magas színvonalon működő bírósági könyvtári rendszer. A hazai Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (OBKR) működtetését és fejlesztési irányait alapvetően meghatározzák a hagyományos könyvtári értékek és szolgáltatások megőrzése, a 21. századi trendek, illetve a modern információs technológia alkalmazásának lehetőségei. 2016-ban új stratégiai fejlesztési terv született az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer megújítása és fejlesztése céljából.

201801_Szakmai_muhely_A_megujulo_OBKR_1

Bírósági Könyvtárak Közös Katalógusa

Az elmúlt években – különös tekintettel a 2017-es évre – az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben számos eredmény született, amelyek a fejlesztők reményei szerint még hatékonyabban tudják a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók információs igényeit teljesíteni és olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak. […»]


MeRSZ online okoskönyvtár az Akadémiai Kiadó fejlesztésében

Posted by zondaz - március 6th, 2018

201801_Szakmai_muhely_MERSZ

Az Akadémiai Kiadó 2016 januárjában indította el új online tartalomszolgáltatását MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás) néven. A magyar nyelvű tudományos alapművek, összefoglaló kézikönyvek, felsőoktatási tankönyvek elektronikus gyűjteménye jelenleg több mint 250 mű elektronikus elérését biztosítja, s ez a szám 2018 végére eléri a 400-at.

A 2016-ban kifejezetten erre a célra létrehozott és azóta is nagy erőkkel fejlesztett, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható online okoskönyvtár tudása messze felülmúlja a jelenleg ismert egyéb e-könyves megoldásokét. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt, használatához mindössze egy böngészőre és internetkapcsolatra van szükség. […»]


A jövő könyvtára felé

Posted by zondaz - március 6th, 2018

201801_Szakmai_muhely_A_jovo_konyvtara_1

A miskolci webináriumi sorozat 13. részében dr. Fodor János (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet) „Közvetítő jelenlét. A könyvtári tartalomszolgáltatás szereplehetőségei” címmel tartott tájékoztatást 2017 novemberében. Előadásában a könyvtárak információközvetítő tevékenységének újfajta lehetőségeiről, formáiról beszélt, továbbá arról, hogyan építették be a könyvtárszakos hallgatók oktatásába a tartalomszolgáltatási ismereteket (ld. még Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2015. 11-12. szám). […»]

Ötágú síp


A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

„Amint megszabadulunk attól a kényszertől, hogy tevékenységünknek jövedelmet kell generálnia, a határ a csillagos ég.” Max Tegmark

201806_Otagusip_Topolya_1

Ez lehetne akár a jelmondata is a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtárnak, mert szinte minden közösségteremtő megmozdulása kapcsán elmondható, hogy rendkívül szerény anyagi keretek között mozogva igyekszik létrehozni valamit. Az utóbbi 15 évben számos olyan – vidékünkön – formabontó kezdeményezése volt, amely egyedülálló a térségben, és megmozgatta a közösség apraját és nagyját. […»]


Kiss László – iskolai könyvtáros a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban

Posted by zondaz - november 11th, 2018

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Kikről tudhattunk meg többet az előző számokban? Elsőként a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel. Majd őt követte Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának bemutatkozása. Ő ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012 januárjától 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára. Zágorecz-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárának vezetője – szintén IFLA-HUN alapító tag – a webmagazin ezt megelőző számában vallott szakmai kapcsolatrendszeréről, elhivatottságáról.

E bemutatkozásokon mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

Haraszti Pálné rovatvezető, IFLA-HUN moderátor

201805_Otagusip_Kiss_Laszlo

Kiss László iskolai könyvtáros,
Mikes Kelemen Elméleti Líceum (Sepsiszentgyörgy)
[…»]


Könyvtáros példaképek, publikációs tevékenység

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

A magyar nemzetiségi könyvtárosoknak nagyon fontos, hogy legyenek könyvtáros példaképeik, akik szakmailag is segítik a munkájukat. Én könyvtárostanárként dolgozom az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárában.

201804_Otagusip_Konyvtaros_peldakepek

1991-ben Budapesten az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén szereztem könyvtárosi diplomát, majd 2006-ban ugyanezen a tanszéken doktori fokozatban is részesültem. Disszertációm címe: A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1845-től 2004-ig, alcíme: A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. […»]


Juhász András, az OSZK munkatársa

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata az előző számban indult: ott a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel.

E bemutatkozáson mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

A második bemutatkozó Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012. januártól 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára.

Haraszti Pálné rovatszerkesztő
IFLA-HUN moderátor

201803_Otagusip_OSZK_kiadvanycsere

Magyar nemzeti identitása fenntartásához, nyelvi, kulturális önazonossága ápolásához az Országos Széchényi Könyvtár is segítséget nyújt Kárpát-medencei nemzeti közösségeinknek. Az erre szolgáló érdemi eszközöket azonban a hazai kultúrpolitika az utóbbi évtizedek során, különösképp 1997-2002-2008 óta a gyakorlatban szinte teljességgel elvonta. A trianoni Magyarország mai határain túli nemzetrészek, ottani közösségeink magyar érdekeltségű intézményeivel fennálló széleskörű OSZK kiadványcsere kapcsolattartás céljaira – így erdélyi s partiumi kiadványcsere partneri hálózata fenntartásához s bővítéséhez – az OSZK-nak vissza kell kapnia a magyar normatív támogatás erkölcsi és anyagi lehetőségét. […»]


Összefoglaló a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

(megjelent az IFLA-HUN levelezőlistán)

201803_Otagusip_Karpat_medencei_konyvtarosok_1

Épp egy hete zajlott le – ismét szép sikerrel – a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon. Hagyomány lett, amit 2006-ban saját erőből kezdett meg a Csemegi Károly Könyvtár: erősíteni a szakmai kapcsolatokat, az összetartozás érzését a magyarországi és a külhoni könyvtárosok között, mindezt május utolsó vasárnapján kezdve a baráti együttléttel, s folytatni az azt követő hétfőn szakmai tanácskozással. […»]


Tóth Bátori Erzsébet könyvtáros, dokumentátor

Posted by zondaz - május 9th, 2018

Újvidék, Szerbia

Bemutatkozás

Az újvidéki Magyar Szó Lapkiadó Kft. könyvtárosaként és dokumentátoraként immár több mint harminc éve állok a közösségem szolgálatára. Tevékenységem sokoldalú és változatos. Alaptevékenységnek számít a napilap munkatársainak és a lapkiadóházhoz kapcsolódó szellemi kör dokumentumokkal való ellátása. A felhasználók azok az írók, szerkesztők, művészek, jelenlegi munkatársak és nyugalmazott kollégák, akik könyvet vagy újságcikket készítenek, de sok esetben anyaországi kérdéseket, kérelmeket is kapok nemcsak személyesen, hanem a napilap honlapján keresztül vagy más hazai és anyaországi könyvtárosi körök ajánlása alapján.

201802_Otagusip_Toth_Batori_1

Tóth Bátori Erzsébet

Igyekszem eleget tenni minden megkeresésnek, sok esetben más intézmények segítségét is kikérem, ilyen például a Szerb Matica (Matica srpska) könyvtára, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, levéltárak, múzeumok és más olyan intézmények, egyének, kollégák, akik segítségére mindig számíthatok, mert mi kisebbségi helyzetben egymásra vagyunk utalva. Ez a helyzet roppant nagy szolidaritást eredményezett könyvtárosi, levéltárosi, muzeológusi szakmai körökben. Példaként megemlíthetem azt a parlamenti képviselői kérelmet, amely a selyemhernyó-tenyésztésre vonatkozott. Tudva, hogy vidékünkön egyedülálló és messze földön is elismert technológia létezett, az Országgyűlés Könyvtárából érkezett kérdésre ketten tudtunk csak választ és ajánlott irodalmat szolgáltatni a Szerb Matica könyvtárosával, s csak a nálunk megjelent irodalomból válogathattunk. […»]


Felolvasómaratonok Kárpát-medence szerte – könyvtári szervezésben

Posted by zondaz - március 5th, 2018

Közel negyvenezren szólaltatták meg Petőfi Sándor műveit a 10. nemzetközi felolvasómaratonon 2018. február 20-án, amelyhez – a korábbi alkalmakhoz hasonlóan – a világ bármely pontjáról lehetett csatlakozni.

201801_Otagusip_Felolvasomaraton

A nemzetközi felolvasómaratonon évről-évre a magyar irodalom egy-egy kiemelkedő alkotójának életműve szólal meg. A maraton fő szervezője ötödik éve a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szakmai napja

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

201806_Szakmaibarangolasok_Helyismereti_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2018. november 29-én tartotta meg ez évi szakmai napját. Az ország számos pontjáról érkező mintegy 40 tag két budapesti kiállításon vett részt. Délelőtt a nyilvánosság előtt viszonylag nemrég, 2008-ban megnyitott Sziklakórházat látogattuk meg vezetéssel, 60 percben. […»]


Szabolcsi Könyvtárosok Érmihályfalván

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

201806_Szakmaibarangolasok_Ermihalyfalva_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezetének tagjai 2018. december 8-án ismét Érmihályfalvára látogattak, hogy ajándékot vigyenek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány keretében működő iskolaotthon lakóinak. […»]


Bécsi kirándulás

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója adventi kulturális szakmai napot szervezett Bécsbe, amelynek során meglátogatták a Monet kiállítást az Albertinában.

201806_Szakmaibarangolasok_Becs_MKSZ_1

A mintegy 41 különböző európai, amerikai, ázsiai és  ausztráliai  múzeumból másfél év munkájával összeválogatott Monet életmű anyag átfogó betekintést nyújtott a festő munkásságába. Méltán számíthatott tehát a kiállítás kiemelkedő érdeklődésre, annál is inkább, mert január elején bezár, így sokan az utolsó pillanatban is törekszenek a meglátogatására. Szerencsére a csoport – nem utolsó sorban Lassy-Beelitz Friderika munkatárs szívélyes segítségének köszönhetően – tudott még belépőjegyet szerezni. […»]


A Mezőgazdasági Szervezet két őszi programjáról

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Ez év szeptember végén, október elején az MKE Mezőgazdasági Szervezete két programot rendezett: szeptember 28-án a Jókai-kertbe kirándultunk, október 11-én a Dreher-sörgyárat tekintettük meg.

A Svábhegyen található Jókai-kert egykoron Jókai Mór kertje volt, melyet egy elhagyatott kőbányából saját keze munkájával tett virágzó gyümölcsös- és szőlőskertté. Ma három intézmény osztozik a kerten, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Petőfi Irodalmi Múzeum. […»]


Kalandozás a Felvidéken

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Az MKE Mezőgazdasági Szervezetének kirándulása 2018. 08. 29. – 09. 02. között

Liptószentmiklóson, a Szent Miklós-templom árnyékában

A Mezőgazdasági Szervezet idén a Felvidék szép városait, természeti értékeit vette célba. Sokszor eszünkbe idéződtek Mikszáth, Jókai örökbecsű mondatai, és a szemünk előtt peregtek a kitűnő regények kiváló televíziós adaptációi. Persze Kassán emlékeztünk Máraira is, Selmecbányán pedig Petőfi nyomaira bukkantunk. […»]


A Várkert Bazár Medárdkor – A Mezőgazdasági Szervezet kulturális programja

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Június 27-én délután szép számban gyülekeztünk a Várkert Bazár előtt, miközben Medárd szintén gyülekezőt fújt felhőinek a fejünk felett. Szerencsére az égiek megkíméltek minket és csak kisebb csöpögések zavarták meg az élvezetet.

A királyi kertek lezárására kapott megbízást Ybl Miklós a kiegyezés után, és a budai Dunaparton sétálgatva ötlött fel benne a terv: a pesti oldali korzó mintájára a budai oldalon is létre kell hozni egy hasonló teret. Ezért aztán a Főpavilont a négy évszak szobrával, a Zsolnay-kúttal és Jungfer Gyula kovácsoltvas főkapujával – amelyet két méltóságteljes oroszlán őriz – tengelybe állította az akkori Vigadóval.

Főpavilon a négy évszak szobrával […»]


Theodora császárné és a végvári vitézek – kirándulás

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésének záró napján kerekedett fel közel 50 fővel csapatunk a Balaton- felvidéki egész napos túrának Sebestyénné Horváth Margit vezetésével.

201804_Szakmaibarangolasok_Theodora_1

Keszthelyről az egyetem kollégiuma elől indultunk, kirándulásunk első állomása a balatongyöröki Szépkilátóhoz vezetett. Miután kigyönyörködtük magunkat a táj szépségében, kis pogácsával, pálinkával vendégeltük meg a résztvevőket, ezzel is tovább oldva az eddig sem túlfeszült hangulatot. Idegenvezetőnknek, Katona Csabának köszönhetően rengeteg új információval gyarapodtak a résztvevők, az egész túra folyamán vicces anekdotákkal egészítette ki a különböző helyszínek nevezetességeiről való tudnivalókat, hozzáértésével, humorával lehengerelve a kiránduló csapatot. […»]


„Megőrzésre átvettük tőletek…”

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

Beszámoló az MKE Pest Megyei Szervezete lengyelországi tanulmányútjáról, 2018. június 21. – június 24.

A PEMEKSZ szervezésében 2018 júniusában Lengyelország déli területére utaztunk. A program célja azon területek fölkeresése, amelyek a versailles-i békerendszer révén Magyarországtól kerültek át Lengyelországhoz, tehát itt Árva és a Szepesség egy részéről van szó.

Lengyelország 100 évvel ezelőtt, 1918-ban visszanyerte függetlenségét, egységét. Amíg az I. világháború vége nekünk a tragédiát (a trianoni békeszerződést) hozta, addig Lengyelországban nemzeti ünnepként ülik meg 1918. november 11-ét. Sokan nem tudják, de a történelmi Magyarország területéből is részesült Lengyelország, azt még kevesebben, hogy ezek a területek semmiképpen nem maradtak volna Magyarországé, hanem Szlovákiát (Csehszlovákiát) illették volna.

Tudtam, hogy érdemes lesz fölkeresni ezt a – tulajdonképpen két – területet, ami a zakopanei „beszögellés” két oldalán helyezkedik el: Árva megye, illetve a Szepesség pici (összesen mintegy 25 ezer főnyi, 2 Budapestnyi) területéről van szó. Bejártuk ezt a két területet, Zakopane volt a bázisunk (ami a lengyel Tátra fővárosa, nem volt Magyarország része sohasem).

201804_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZ_Lengyelorszag_2

Első napon, utazás közben megálltunk Besztercebányán, a mai Szlovákia egyik legjelentősebb városában. Gyönyörködtünk a főtér szép házaiban, a templomokban, a Mátyás-ház külsejében, a vármaradványokban. Visszagondolhattunk a magyar történelmi időkre, hiszen visszaköszönt a házakból, a műemlékekből (Mátyás-ház, Bél Mátyás, Thurzó-család stb.).

Átérve Lengyelországba, a hajdani Árva északi részét jártuk be: Felsöbölönke (Felső-Zubrycza) skanzenjét néztük meg. Emlékeznünk kell a Moniak-családra, akik elmagyarosodott lengyelek voltak, és akiknek a nevéhez, házához fűződik a skanzen megalapítása. Megnéztük a működő vízimalmot, a fűrészgépet, a méhkaptárokat. Számomra a legemlékezetesebb volt az „Emlék” feliratú dísztányér.

A következő fontos megállónk volt Kisárva (Orawka) temploma volt. A fatemplom ugyan Keresztelő Szent Jánosnak van fölszentelve, de szinte mindenki a Magyar szentek templomának nevezi a rengeteg magyar szentet és történelmi személyt ábrázoló kép miatt. (49 magyar szent és személy van ábrázolva a XVII. század második felétől, ennyi magyar szentábrázolás nincs sehol a világon egy helyen!)

201804_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZ_Lengyelorszag_3

Átmentünk Chocholów falun, ami majdnem skanzennek tekinthető a régi faházak miatt. Majd Zakopane következett, a lengyelek egyik „szent helye”! Miután Lengyelországban nincs sok hegy, a Magas-Tátrához hasonló pedig pláne nincs, valóban fontos a számukra, ennek a fővárosa pedig a kb. 27 ezres, goralok által lakott Zakopane. Magáról a városról a harmadik napon tudtunk meg sok mindent Csomor Márton idegenvezetőtől, dehát magunk is fölkészülhettünk. Megismertük a település történetét, a gorálokat, a jellegzetes zakopanei építészeti stílust, a templomokat, és a sportlétesítményekre (síugró sánc, sípályák) is vetettünk egy pillantást.

201804_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZ_Lengyelorszag_4

A fatemplomok mellett érdekes kontraszt volt a Fatimai Szűzanyának szentelt modern templom – ami gyönyörűen mutatja, hogy miképp lehet összhangba hozni a hagyományt és a modernséget. Itt a katolikus vallás hívői szentmisén is részt vehettek. Megnéztük a II. János Pál pápa-oltárt is, ami a templom mögött van fölállítva. Eredetileg a síugrósáncon állt, ott mondott misét a lengyel pápa, de aztán áthelyezték ehhez a templomhoz. Fontos megállónk volt a Szent Kelemen templom és a „kiválóak temetője”, ahol a Zakopanehoz kapcsolható jeles személyek nyugszanak (Chalubinski, Sabala, Felczak stb.).

A második napon kerestük föl a szepesi területeket, zömmel csak átmentünk a régi, Magyarországhoz tartozó településeken (Alsó-, Felsőlápos, Újterebes), de Szepesgyörkén meg is álltunk, bekukkantottunk a templomba. Tudtuk, hogy itt soha nem voltak igazán magyarok: néhány pap, földesúr, és természetesen a tisztviselők éltek a vidéken. De nincs rossz emlékük a „magyar időkről” (amik egyébként az utolsó másfél évszázadban inkább osztrák idő voltak). Bővebben lehet olvasni erről egyébként a Megőrzésre átvettük tőletek c. könyvben, amit volt módom dedikáltatni a szepesi vár jelenlegi „úrnőjével”, a múzeum igazgatójával – és aki a könyvnek a címét adta, ihlette. Egyébként végig jellemző volt, hogy hangsúlyozták a lengyelek: ezek bizony magyar területek voltak – és ők megőrzik a számunkra. Gondozzák, nem titkolják, nem másítják meg a történelmi múltat. A szepesi terület „központja” volt a nedeci vár, amit természetesen nem hagytunk ki. De mielőtt a Berzeviczy-család által alapított, majd több tulajdonos által birtokolt várral ismerkedünk volna, megmásztuk Czorsztyn várát is.

201804_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZ_Lengyelorszag_5

A két vár a Dunajec folyó két, ellentétes oldalán áll: mellett a két objektum – ki is használtuk a vizet, hajóval mentünk a két vár között. (Hogy a folyóduzzasztás milyen következményekkel járt, abba nem mennék bele. De megkapták a kárpótlást – már amennyire ez lehetséges – azok, akiknek a faluját elárasztották.)

Megismerkedtünk tehát a környékkel, Zakopaneval, a hajdani magyar területekkel, majd picit mélyebben bevethettük magunkat a zakopanei piac gyönyöreibe.

Azt hiszem, ma már eligazodna mindenki a lengyel Tátra fővárosában, hiszen a szálláshelyünk is a városközpontban volt, és valóban bejárhattuk a települést. Akinek volt energiája (és a társaság felének volt!), fölment a Gubalowkára siklóval, ahonnan gyönyörű a kilátás a Magas-Tátrára. Ugyan ködös-havas idő volt, de az élmény maradandó. Hazafelé megálltunk Körmöcbányán, itt a főteret jártuk körbe, ugyancsak megemlékezve a magyar történelemről.

201804_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZ_Lengyelorszag_6

És a szakmai program sem maradt ki: fölkerestük a zakopanei könyvtárat, a kollégákra a frászt hoztuk az időben érkezésünkkel. Az biztos, hogy a könyvtár szociális funkciójáról is képet kaptunk (velünk együtt hajléktalanok is érkeztek). De a zsámbéki könyvtárban is jártunk, valamint kívülről megnéztük a körmöcbányai könyvtárat is.

Öröm volt együtt lenni a kollégákkal, a kollégák barátaival, családtagjaival. És Lengyelország visszavár minket/mindenkit!

Bazsóné Megyes Klára
szervező


A Társadalomtudományi Szekció szakmai kirándulása Drezdába

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A Társadalomtudományi Szekció 2018. évi szakmai kirándulásának résztvevői Drezdával és Szászország egyéb nevezetességeivel ismerkedtek meg június 12. és 17. között. Szállásunk Drezdában volt, onnan csillagtúra jelleggel jártuk be a látnivalókat.

201803_Szakmaibarangolasok_TTSZ_Drezda_1

Az első napon elég hosszú utazásban volt részünk, hiszen a Brno-Prága közötti autópálya építése sok időt vett el tőlünk, így este már csak egy sétát tehettünk Drezda óvárosában: a Zwinger, a Staatsoper, a Hofkirche, a Residenz­schloss, az újjáépített Frauenkirche, a Fürstenzug (a szász uralkodók felvonulása: 102 méter hosszú fríz), a Brühl-terasz az Elba felett, a Kultúr­palota, két óra hossza alatt bejárható távolság. Több útitársunk sok évtized után látta újra Drezdát, és elcsodálkozott a visszaépített utcák és a beépített terek látványán. Mindenki nagyon vágyott arra, hogy az évtizedekig romokban álló Frauenkirchét eredeti pompájában megnézhesse, ez a következő napon sikerült is. A német mérnökök a megmaradt eredeti köveket bonyolult számítógépes eljárással azonosították, és az új kövek közé, a helyükre tették őket. Ezek a kövek kormosak, feketék, jól láthatók szabad szemmel is. […»]


Szakmai nap Nagyszalontán

Posted by zondaz - május 14th, 2018

201802_Szakmaibarangolasok_Nagyszalonta_1

Április 14 szerényen húzódik meg a sokféle világnap között, és sokan nem tudják, hogy ez a nap a könyvtárosok világnapja, a könyvtáros társadalom ünnepe. Így mi is ünnepeltünk kicsit, és ez az ünnep egyben tisztelgés volt Arany János szülőfalujában Arany János munkássága előtt. 2018. április 18-án, a Békés Megyei Könyvtár és a MKE Békés Megyei Szervezetének a világnap alkalmából megtartott szakmai napján, Nagyszalontára indult a busz a megye könyvtárosaival, és Rostás Norberttel, az EMMI könyvtári referensével, szakmai napunk előadójával. […»]


Könyvtárosok világnapján a Balaton-felvidéken

Posted by zondaz - május 14th, 2018

201802_Szakmaibarangolasok_Balaton_Felvidek_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet harmadik éve elkötelezetten igyekszik felhívni a könyvtárfenntartók és a társadalom minél szélesebb körének figyelmét a világszerte, április 14-én ünnepelt könyvtárosok világnapjára. Teszi ezt oly módon, hogy a megye könyvtárai számára rendkívüli szünnapot kér egy közös szakmai, egyesületi programhoz, alkalmat teremtve ezzel a könyvtárosok munkájának elismeréséhez. […»]


Cseh és lengyel világörökségek

Posted by zondaz - március 5th, 2018

A Társadalomtudományi Szekció 2017-es szakmai útja

A 2017-es szakmai kiránduláson Csehországban és Lengyelországban jártunk, ahol főként világörökségi látnivalókkal ismerkedtünk. Szakmai programként a 2017-ben 200. évét ünneplő Ossolineumba látogattunk el, illetve a lengyel-cseh határon lévő Papírmalom múzeumot néztük meg.

201801_Szakmaibarangolasok_Cseh_es_lengyel_1

Az első napon először a bájos morva városkába, Kromerizbe utaztunk, ahol a főteret és a Virágos kertet (a Világörökség részét) néztük meg. (A püspöki székhelyű városban ülésezett 1848-ban a Habsburg Birodalom alkotmányozó nemzetgyűlése.) Délután Olmützbe (Olomouc) érkeztünk, melynek gyönyörű tereivel, templomaival, szökőkútjaival ismerkedtünk. A főtéren álló Szentháromság-oszlop szintén a Világörökség része. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

 

Mézeskalács város a Bálnában

A kiállítás 2018. december 22-től 2019. február 23-ig látogatható. A téli szünetben (dec. 22-től és január 2-ig) délelőtt 11 órától 14 óráig, illetve délután 16 órától 20 óráig tart nyitva a kiállítás, zárva lesz december 24-én, 25-én, 26-án, 31-én és január 1-jén. 2019. január 3-tól a Mézeskalácsváros vasárnaponként és hétfőnként zárva tart és délután 4 órától este 8 óráig tart nyitva.

201806_Civil_Programajanlo_1

http://www.mezeskalacsvaros.hu/
2018. december 22 – 2019. február 23.

 

[…»]


Bánfai József (1954-2018)

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett és nagyra becsült kollégánk, Bánfai József 2018. december 9-én örökre itt hagyott bennünket.

Józsi 1954. április 23-án született Pécsett. A Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakának elvégzése után, 1977. március 16-án került a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának folyóiratosztályára. Rövid feldolgozói munka után tájékoztató könyvtárosként találta meg hivatását, amelyet haláláig folytatott az Olvasók megelégedésére. […»]


In memoriam Tóthné Szemes Erzsébet (1947-2018)

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_Civil_In_memoriam_Szemes_Erzsebet

Életének 71. évében elhunyt Tóth Lászlóné Szemes Erzsébet, a Székesfehérvári Városi Könyvtár címzetes igazgatója, főtanácsosa. […»]


Elhunyt Liszkay Béla

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_Civil_Liszkay_Bela

Életének 65. évében elhunyt Liszkay Béla, a BME OMIKK nyugalmazott főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának megbecsült tagja. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - november 11th, 2018

 

404 – Ki őrzi meg az internetet?

„A rendezvényen áttekintést adunk az év végén záruló, az OKR program keretében zajló webarchiválási pilot projekt http://mekosztaly.oszk.hu/mia tapasztalatairól, eredményeiről és jövőbeni terveinkről. Ezt követően öt szakmai előadás hangzik el, melyeket kerekasztal-beszélgetés követ az együttműködési lehetőségekről a különféle közgyűjteményi területeket képviselő meghívott vendégeinkkel.”

201805_Civil_Programajanlo_1

http://www.oszk.hu/rendezvenyek/404-ki-orzi-meg-az-internetet
2018. november 15., OSZK

 

[…»]


Állami kitüntetések könyvtárosoknak augusztus 20-a alkalmából

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk alkalmából könyvtáros munkatársainkat is jutalmazta Szinnyei József-díjjal és a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel.

Kep0

SZINNYEI JÓZSEF DÍJBAN részesült:

201804_Civil_Allami_dijak_1

Fülöp Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár nyugalmazott főigazgatója, […»]


Programajánló

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja
„A fesztivál idei jelmondata a látogatóbarát múzeum koncepcióját középpontba helyezve, illetve Szabó Magda születésének századik évfordulója apropóján: „Az ajtó nyitva áll”. „ Képtalálat a következőre: „muzeumok őszi fesztiválja”

http://oszifesztival.hu/
2018. október 1 – november 11.

 

[…»]


Hanák Gábor az idei Kosáry Domokos-díjas

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Civil info_Kosary_dij_3

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadója tiszteletére és emlékének megörökítésére születésének 100. évfordulója alkalmából, 2013-ban. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - május 14th, 2018

Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok

„Idén 89. alkalommal kerül megrendezésre az Ünnepi Könyvhét, amelyhez a 2001-es Olvasás Éve óta 17. alkalommal kapcsolódnak a Gyermekkönyvnapok.”

201802_Civil_Programajanlo_1

2018. június 7-1

 

[…»]


Programajánló

Posted by zondaz - március 6th, 2018

25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
„Az immáron 25. alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a nemzetközi könyves világ jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma.” 201801_Civil_Programajanlo_1

http://konyvfesztival.com/2018/kiallitoknak/index_magyar.html
2018. április 19-22., Millenáris

 

[…»]

Mentor


Kucska Zsuzsa

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban több helyen dolgoztam gyermekkönyvtárosként, 24 évig a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban (Liszt Ferenc tér), a főváros legnagyobb – ma már az egyetlen önálló – gyermekkönyvtárában. Ez a könyvtár mindig is élen járt az új kezdeményezésekben: óvodás klub szülőkkel együtt (1992), folyamatos felolvasás 57, 87, 100 órában, történeti játszóházi forma, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok ellátása, cica a könyvtárban stb.

Több éven át tanítottam az ELTE BTK-n, a jászberényi Eszterházy Károly Főiskolán (ma Egyetem). Különböző gyermekkönyvtári témákat érintő szakdolgozatok konzulense voltam. Jelenleg a Könyvtári Intézet továbbképzésén tanítok. […»]


Giczi András Béla

Posted by zondaz - november 11th, 2018

a Cselekvő közösségek – Aktív közösségi szerepvállalás EFOP-projekt szakmai vezetője az OSZK-ban, az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának titkára

Számos korábbi szakmai megbízatásom révén szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

– Online elérhető tartalmak beszerzése, szolgáltatása
– Szakterületi / tudományos tájékoztatás kérdései
– Intézmények közösségi alapú működtetési modellje


Sándor Gertrud

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_Mentor_Sandor_Gertrud

A Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Szakkönyvtárának vezetője vagyok.
Szakmai pályafutásomat a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban kezdtem olvasószolgálatos könyvtárosként, majd a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam, ahol egy új iskolai könyvtár kialakítása, az iskola majd 1200 tanulójának és 100 tanárának könyvtári ellátása volt a feladatom. Ebben az időszakban dolgoztam ki a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának módszertanát, 1990-ben a Zala Megyei Pedagógiai Intézet és a Közoktatásfejlesztési Alap támogatásával megjelent a Könyves füzet c. tankönyvem 1-4. osztályosok számára. […»]


Fazokas Eszter

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Mentor_Fazokas_Eszter

A Könyvtári Intézet egyik osztályaként működő Könyvtártudományi Szakkönyvtárban dolgozom 1986 óta, alapjáraton gyarapító könyvtárosként. Az állományalakításon kívül persze, más típusú tevékenységekben is módom nyílt részt venni:

– Szívesen keresek válaszokat a szakterülethez tartozó referenszkérdésekre (és az esetek nagy részében találok is ).

– Több mint húsz éve rendszeresen készítek referátumokat angol nyelvű cikkekből a Könyvtári Figyelő Külföldi folyóirat-figyelő rovatába.

– Minőségirányítási pályázat keretében könyvtárhasználati felmérést végeztem a Szakkönyvtárban, és három másik könyvtár (OPKM, KSH, OMGK) munkatársaival alakított munkacsoportban minőségmutatók alkalmazásával értékeltük könyvtáraink teljesítményét („Könyvtári minőség 21”). Részt vettem a Könyvtári Intézet TQM típusú minőségbiztosítási munkafolyamatában is. […»]


Szóllás Péter

Posted by zondaz - május 8th, 2018

201802_Mentor_Szollas

2004 óta dolgozom könyvtárosként a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban. Az elmúlt évek során szinte mindennel foglalkoztam, ami egy közepes méretű városi könyvtárban előfordulhat: olvasószolgálat, helytörténet, katalogizálás és gyűjteményszervezés, kistelepülési könyvtári ellátás, EU-s pályázatok, minőségirányítás, könyvtári informatika. Tevékenyen részt veszek a könyvtár alapdokumentumainak és szabályzatainak létrehozásában, folyamatos naprakészen tartásában.

A könyvtár informatikai felelőseként a feladataim közé tartozik a HunTéka integrált könyvtári rendszer adminisztrációja, feladatom a kollégák belső továbbképzése, valamint ellátom a rendszerkönyvtárosi feladatokat is. Szívesen foglalkozok a könyvtár közösségi funkciójával, a hagyományos könyvtári szolgáltatások modernizálásának kérdéseivel. […»]


KUKKONKA Judit

Posted by zondaz - március 5th, 2018

201801_Mentor_Kukkonka_judit

A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Gyűjteményi és helyismereti osztályának osztályvezetője, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének tagja, a Nagy Háború Blog munkatársa.

email: kukkonka.judit@sk-szeged.hu

telefon: 06/62-425-525-114 mellék

fb: facebook.com/judit.kukkonka

 

Szívesen konzultálok kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal az alábbi témákban:

 • helytörténeti szaktájékoztatás
 • helyismereti módszertani munka
 • közösségi programok szervezése (várostörténeti)
 • kiállítás szervezés
 • könyvtártörténeti, helytörténeti kutatás

Portré


Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont ny. főigazgatója,
tankönyvkutató, történelemdidaktikus, folyóirat főszerkesztő,
egyetemi oktató, professzor emerita

201806_Portre_Dardai_Agnes_1

Egy életre keltett idézet: „Jelet rakj az úton végig.” Nemes célok, tevékeny évek, tartalmas élet. Felkészültség, szervezettség, rendszeresség, lendület és derűs életszemlélet. Tömören ennyi. De ha élete regényét kellene megírnom, az bizonyára hat kötet, de talán hét is lenne. (a szerk.)

Dárdai Ágnes 1954. július 29-én született Siklóson. Az általános iskolát Harkányban, középiskolai tanulmányait Pécsett, a Leőwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán végezte (1972). A József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem-német szakos középiskolai tanári (1977), az ELTE Bölcsészettudományi Karán könyvtárszakos diplomát (1981). A Pedagógiai Doktori Iskolát az ELTE-n végezte el 1998-ban. Tudományos fokozatai: dr. univ. JATE Szeged, történettudomány (1983); PhD, ELTE BTK, neveléstudomány (2001); habilitáció, ELTE BTK, történettudomány (2006); ugyanitt egyetemi tanár, neveléstudomány (2011). […»]


GUTAI ISTVÁN

Posted by zondaz - november 11th, 2018

ny. könyvtárigazgató, író, szociográfus és helytörténet-kutató

201805_Portre_Gutai_Istvan_1

„1950-ben – ahogy Illyés Gyula írja a Puszták népében: „Tolnának is az alján,” a Sárköz legkisebb falujában, Sárpilisen születtem. Édesapám „kilábolt” a paraszti népségből, aztán a bátaszéki fűtőházban, majd az otthoni cseretelepen, utána a decsi malomban dolgozott, később buszkalauz lett. Raktári segédmunkásként ment nyugdíjba. Édesanyám, született Tóth Ilona kedvezőbb történelmi körülmények között sikeres mezőgazdasági vállalkozó (üzletasszony) lehetett volna, de a helyi tanács hivatalsegédje lett. […»]


Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, PhD

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

főkönyvtáros, osztályvezető, kutató, történetíró, felelős szerkesztő

201804_Portre_Dr_ Schmelczer_Pohanka_Eva_1

1976. november 25-én Pohánka Éva néven született Zalaegerszegen. Középiskolai tanulmányait Zalaegerszegen a Zrínyi Miklós Gimnáziumban végezte (1991–1995). A Pécsi Tudomány-egyetemen szerzett történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát, anyanyelvi nevelési specializációval (2001). Diplomamunkáját „Török, német között vagiunk elepedve…– A magyar rendek politikai kiútkeresése a XVII. század második felében” címmel írta. Doktori védésének témája a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Történeti Tanszék Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18-20. században” című doktori képzésén, A pécsi püspöki könyvtár története (1774–1945) volt (2011). 2012. március 14-től bölcsészdoktor Cum laude minősítéssel. 2002-től a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának könyvtárosa (a Klimo Könyvtár, Vas István Könyvtára, Országgyűlési Gyűjtemény, Irattár, Kézirattár kezelője, kutatótermi szaktájékoztató). 2008. március 1-jétől a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályának osztályvezetője, főkönyvtáros. […»]


Csonka Miklósné ny. könyvtárostanár, jógaoktató, karnagy

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Portre_Csonka_Miklosne_1

Csonka Miklósné Gillich Mária Gabriella néven született 1945. március 24-én Komlón. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-ének-zene szakán általános iskolai tanár oklevelet szerzett (1968). A Baranya Megyei Könyvtár 1 éves könyvtárkezelői tanfolyamán középfokú könyvtárosi szakvizsgát tett 1983-ban. Közel öt évig tanított szimultán a Komlói Kisegítő Általános Iskolában (1968/69- 1973) és a Komlói Belvárosi Általános Iskolában (1969-1975). 25 éven át (1975-2000) az immár több névváltozást megért Komlói Steinmetz Miklós Egészségügyi és Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárostanára volt. […»]


BALOGH MIHÁLY

Posted by zondaz - május 11th, 2018

Az „örök tanár” könyvtáros és helytörténetíró

201802_Portre_Balogh_Mihaly_1

„1943. május 30-án születtem Kunszentmiklóson, a mostani lakásomtól kb. száz méterre, egy nádtetős kis vályogházban. Azóta élek ebben a kiskunsági városkában.

Mindkét nagyapám vasutas volt, vasutasok voltak a szüleim, nagynénéim és nagybátyáim, meg az ő házastársaik is. A mi nemzedékünkben viszont – nővéremnek és nekem négy unokatestvérünk volt illetve van – nem akadt egy vasutas sem. […»]


Diriczi Zoltán, a könyvtárvezető népzenész

Posted by zondaz - március 5th, 2018

201801_Portre_Diriczi_Zoltan_1

Fotó: Király Ferenc

1982. január 24-én született Budapesten, de Diósdra. Könyvtáros, történelem szakos tanár. 2012 óta a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárvezetője, s azóta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének. Nős, egy kislány boldog édesapja. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

150 éves az Országgyűlési Könyvtár. – Képek a könyvtár történetéből
In: Múlt-kor (Budapest). – (2018) ősz., p. 112-115. : ill., 10 fotó

Bánkeszi Katalin

Módszertan és eszköztár elektronikus tanulási környezetben / Bánkeszi Katalin, Szepesi Judit. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 28. (2018) 3., p. 377–390. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2018. évi találkozójáról / Ásványi Ilona. – Bibliogr. Jegyzetekben. – A találkozón megrendezett közgyűlésről és a Megújulunk-megmaradunk. Muzeális gyűjtemények – modern kihívások, avagy a könyvtár, könyvtáros, könyvtárosság identitásváltozása című konferenciáról
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 27. (2018) 6., p. 22-27.

Bálint István Ábrahám

Mozgáskorlátozottak és érzékszervi fogyatékossággal élők könyvtárhasználata / Bálint István Ábrahám. – Elhangzott a Könyvtári Intézet által 2018. május 25-én, a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében rendezett Egyetemi technológiai kutatások témájú szakmai napon. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 27. (2018) 5., p. 8-12. ill., 3 fotó

Bánkeszi Katalin

E-learning szerkesztő tanfolyam a Könyvtári Intézetben / Bánkeszi Katalin, Szepesi Judit
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 27. (2018) 3., p. 20-23. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Adatkezelési tájékoztató az Arcanum Digitális Tudománytár online szolgáltatáshoz / [közread.] Fonyó Istvánné
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 65. (2018) 6., p. 363-368.

Ásványi Ilona

Megmaradva-megújulva : az egyházi-felekezeti könyvtárak helyzete, feladatai a 21. század elején / Ásványi Ilona. – Bibliogr.
In: Per aspera ad astra. – 5. (2018) 1., p. 97-108. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bánkeszi Katalin

Javaslatok az elektronikus tanulási környezet kialakításához / Bánkeszi Katalin, Szepesi Judit. – (E-learning és a könyvtárak). – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 28. (2018) 1., p. 83-90.

Bényei Miklós

Lokalitás – többféle látószögből / Bényei Miklós. – Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XIX. Országos Konferenciáján, 2017. júl. 26-án elhangzott előadás szerkesztett, kiegészített változata. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 28. (2018) 1., p. 74-82.

Béres Judit

Irodalomterápia Litvániában – egy birštonasi konferencia margójára / Béres Judit. – Bibliogr.
In: Orvosi könyvtárak. – 15. (2018) 1., p. 80-85. : ill., 5 fotó […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - május 8th, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások : MKE szakmai konferencia, OSZK, 2018. március 14. / Ásványi Ilona
In: EKE Hírlevél. – 15. (2018) 1., p. 14-16. : ill., 1 fotó

Barátné Hajdu Ágnes

A könyvtárhasználati órák értékelésének speciális módszerei / Barátné Hajdu Ágnes, Németh Katalin. – Bibliogr.
In: A tanulás és a tanítás értékelése / szerk. Károly Krisztina és Homonnay Zoltán. – […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - március 5th, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Aczél-Partos Adrienn

Szakmai nap az adatvédelemről : beszámoló / Aczél-Partos Adrienn. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2017. nov. 30-i rendezvényéről
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 18-19. : ill., 12 fotó

Bán Magdolna

Könyvtári statisztika 2020 / Bán Magdolna. – Tanácskozás a statisztika megújításáról
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 16-17. : ill., 16 fotó

Bánkeszi Katalin

Az elektronikus tanulás, avagy Gondolatok az e-learning világáról / Bánkeszi Katalin, Szepesi Judit. – (E-learning és a könyvtárak). – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 4., p. 541-548. […»]

Sziporkák


Adventi naptár

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ebben az évben egy igazán tartalmas adventi naptárral kíván áldott Karácsonyi Ünnepeket és békés, boldog Új Évet minden olvasójának és minden könyvtárosnak!

A jókívánságokhoz csatlakozik a Könyvtárvilág webmagazin szerkesztősége is!

201806_Sziporkak_Adventi_naptar


Karácsonyi és Újévi sziporkák

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

201806_Sziporkak_idezetek_1

„Van a karácsonyban valami, ami újra meg újra visszaröpít magunkhoz, az emlékeinkhez, vágyainkhoz, egész gyermeki lényünkhöz, amellyel még mindig tágra nyílt szemmel, ámuldozva várjuk a csodát a titokzatos ajtó mögött.”
Nicolas Barreau […»]


Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_Sziporkak_2

Rajzos könyvtári viccek a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Könyvtárának honlapján!


Gellér Ferencné: Dongók és dongófullánkok

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A debreceni élclapokról írt kitűnő és részletes monográfiát a szerző, aki lényegében két szakaszra bontotta a sajtókiadványok és a szatirikus Dongó színpad történetét. Az első Dongó korszak 1861-től 1915-ig ível, a második 1953-tól 1964-ig (ebben volt együtt a színpad és az újság is).

201804_Sziporkak_Dongo

Az első Dongó újság még a kiegyezés előtt jelent meg, talán szabadabb idők nyitányaként. A név a debreceni hagyományra utal, amelyet Jókai is feldolgozott. Debrecenben kidobolták/hogy a Dongót ne dalolják. […»]


Murphy a könyvtár átépítéséről

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Sziporkak

 • Amint leszedik a tetőszerkezetet, beköszönt az esős évszak!
 • Fáradságot nem kímélve mindent lefóliázol, kivéve azt a helyet, ahol végül beázik!
 • Azon a héten, amikor kibontják a falat, 20 fok lesz! Mínuszban!
 • Amikor leszedték a tetőt, kibontották a falat, kiderül, hogy hiányzik a további munkához elengedhetetlenül szükséges alapanyag!
 • Nem létezik olyan tervező, aki elhinné neked, hogy az, ami szép, egy könyvtárban nem feltétlenül praktikus!
 • Ha szabadságról jössz vissza építkezés idején, és senkit nem ismerve, az első utadba kerülő, szimpatikus embertől megkérdezed, hogy: “Ki volt az az őrült, aki a lépcsőt pont oda álmodta meg?”, a tervezővel beszélsz!
 • A tavak csodálatosak, kivéve, ha a könyvtáron belül hullámzanak!
 • Mindig akad olyan elvetemült olvasó, aki kijátssza éberségedet és besurran, hogy mikor két kézzel tartjátok a leszakadni készülő plafont, megkérdezze: “Nem hozhatnám vissza ezt a két könyvet?”
 • Magas rangú, fontos vendégek csak akkor akarják megtekinteni a könyvtárat, ha egy rongyos felmosóronggyal éppen a beázás nyomait próbálod eltüntetni!
 • Mikor a kivitelező érkezik, ragyog a nap, a könyvtár csodás, és mindig akad valaki, aki
  megjegyzi: “De gyönyörűek lettetek!” Ezek után próbáld meg elmagyarázni, hogy jogosak voltak a kifogásaid!
 • Átépítés után boldogan berendezkedtek, és mikor mindent a helyére pakoltatok, megdöbbenve veszitek észre, hogy már megint nincs egy talpalattnyi üres helyetek sem. Most már csak azt nem értitek, hogyan fértetek el eddig fele ekkora helyen!
 • A költöző könyvtárosnál senki nem tudja jobban, hogy mi az a “nehéz tudomány”!

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyűjtéséből


A Könyvtári Humorzsák gyűjtéséből (2010)

Posted by zondaz - május 8th, 2018

 

201802_Sziporkak

Bevezető: A gazdasági elvek érvényesülése miatt a kultúra területén nem kívánatos szabályzókat vezethetnek be, hozzá nem értő emberek véleménye alapján. Reméljük a könyvtárak nem a befejezetlen szimfónia sorsára jutnak… […»]


Március 1-jén van az International Hug-a-Librarian-Day

Posted by zondaz - március 6th, 2018

azaz az Ölelj meg egy könyvtárost! nemzetközi nap!

201801_Sziporkak_Oleljmeg_1

Forrás: http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2018-03-01/ma_van_az_olelj_meg_egy_konvtarost_vilagnap.html […»]