MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2013. május 8-án tartotta küldöttközgyűlését az Országos Széchényi Könyvtárban.

Posted by zondaz - május 28th, 2013

A küldöttközgyűlés igazán „súlyos” témákat tárgyalt meg, hiszen napirendjén az elmúlt évi beszámoló, s annak kapcsán a közhasznúsági jelentés elfogadása, az új egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata, az ügyvitel finanszírozás, a 2014. január 1-től érvényes új tagdíjak, valamint az Alapszabály módosítás szerepelt.

Mint látható, a napirendek egy része az előző év értékeléséhez kapcsolódik. Az MKE az elmúlt esztendőben rendkívül gazdag tevékenységet tudhat maga mögött, gondoljunk csak a sikeres Vándorgyűlésre, majd ősszel az Országos Könyvtári Konferenciára. Bakos Klára minderről részletesen szólt a küldöttközgyűlés résztvevőinek. […»]


A 79. IFLA konferencia Szingapúrban

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

IFLA WLIC 2013 logo

Az 1927-ben alapított IFLA (International Federation of Library Associations), a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi  Szövetsége, a könyvtári érdekeket képviselő szervezetek vezető nemzetközi testülete, melynek jelenleg 1500 tagja van, a világ 150 országából.

A Magyar könyvtárosok Egyesülete 1938 óta tagja az IFLA-nak, ahová számos kiemelkedő, munkájukkal nemzetközi elismerést kivívó IFLA vezetőségi tagot, szekcióelnököt delegált, akik közül számosan IFLA-elismerést kaptak tevékenységükért. […»]

Szervezeti élet


Olvasószolgálati Műhelytalálkozó

Posted by zondaz - május 24th, 2013

A Pest Megyei Szervezet 2013. április 17-én olvasószolgálati műhelytalálkozót szervezett Érden „A könyvtár mint harmadik hely” témában. Előadóink voltak Tóth Máté, Péterfi Rita, Tóthné Kurán Júlia, Lázár Gergő, Fülöp Attiláné, Sebestyénné Majchrowska Ewa.

pest_m_1 pest_m_2

Ebéd után a mintegy 70 résztvevő megtekintette a felújított érdi főteret, a zenei könyvtárat és látogatást tett a Magyar Földrajzi Múzeumban. […»]


Az MKE Veszprém Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - május 24th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete az országban az elsők között, 1966-ban alakult meg, majd 1975-ben újult erővel kezdte meg tevékenységét. Megyei szervezetünk meghatározó tagja a ma is aktív Balogh Ferencné, Marika volt, aki a megyei könyvtár gyermek-könyvtárosaként, módszertanosaként, majd igazgatóhelyetteseként is nagyon jól ismerte a megye könyvtárosait. Négy cikluson át, mint az egyesület titkára, kettőben pedig az egyesület elnökeként is azon dolgozott, hogy összefogja, szakmailag támogassa, segítse, a közösség élményét, az összefogás erejét biztosítsa megyebeli kollégáinak. Ezt a szellemiséget igyekszik továbbvinni a jelenlegi vezetőség is. […»]

Szakmai műhely


Digitális Képarchívum

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

Digitális Képarchívum

A Digitális Képarchívum 2007-ben jelent meg a keptar.oszk.hu címen (ma már a rövidebb dka.oszk.hu URL-en is elérhető). A szolgáltatás az OSZK-ban működő Magyar Elektronikus Könyvtár egyik „különgyűjteménye”, ahhoz hasonló külalakkal és funkciókkal; a fejlesztését a MEK Egyesületen keresztül az Internet Szolgáltatók Tanácsa szponzorálja. A DKA célja a magyar vonatkozású digitális vagy digitalizált képek szelektív gyűjtése, hosszú távú megőrzése, leírása és nyilvános szolgáltatása. […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Könyvtárosok, figyelem! Új helyen a Könyvtártudományi Szakkönyvtár!

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Az őszi országos könyvtárügyi konferencia, s azóta számos rendezvény résztvevői már megtapasztalhatták, hogy a Könyvtári Intézet szakkönyvtára (KSZK) 2012 nyarán elköltözött az OSZK nyolcadik emeletéről, így jött létre az a tágas tér, amely a konferencia helyszínéül szolgált. Megnyugtatásul: a szakkönyvtár az OSZK épületében maradt, mindössze egy emelettel lejjebb költözött, az (északi) nagyolvasó keleti, Oroszlános udvar felőli szárnyába (mindez érthetőbben, térképen ábrázolva itt: http://www.oszk.hu/emelet7a).

[…»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - május 25th, 2013

műKINCSvadászat
Ady Endre: Májusi zápor

A műKINCSvadászat az irodalomterápiára épülő, könyvtári keretek között megvalósítható foglalkozásforma, melynek célja a személyiség egészséges fejlődésének a segítse, az önismeret, a kommunikációs képességek és a kreativitás fejlesztése. A találkozókon a kiválasztott irodalmi művek élményszintű, csoportmunkában történő feldolgozása zajlik, igazi, hamisítatlan szellemi wellness. Bárki bármikor csatlakozhat. Bennünk vérré válik az irodalom!

a

2013. május 30. 17 óra
Veres Pálné Gimnázium Könyvtára, Budapest

[…»]


Szakmai rendezvény az irodalmi művek digitalizálásához és a digitális könyvkiadáshoz kapcsolódó szerzői jogi kérdésekről SzTNH

Posted by zondaz - május 25th, 2013

2013. április 9.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) által szervezett szerzői jogi szakmai rendezvény elsősorban az irodalmi művek digitalizálásához és a digitális könyvkiadáshoz kapcsolódó szerzői jogi kérdésekre fókuszált. A rendezvénynek a Garibaldi Bisztró különterme adott otthont, ahol kiemelkedő számban képviseltették magukat a könyvkiadók, a könyvtárak és a szerzői jogi szakma képviselői, valamint az irodalmi művek digitalizálása iránt érdeklődők.

Bánki Zsolt és Radics Péter (Petőfi Irodalmi Múzeum) a Digitális Irodalmi Akadémia és az Ottlik Géza: Hajnali háztetők, irodalmi séta okostelefonra alkalmazás szerzői jogi vonatkozásait mutatták be. […»]


Az MKE Jogi Szekciója a XX. Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - május 24th, 2013

2013. április 19.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legsikeresebb programjai közé tartoznak minden évben a Könyvtáros Klub keretében zajló bemutatók, workshop-ok, előadások, amelyek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szervezésében valósulnak meg. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szakmai programmal vett részt az MKE Jogi szekció a Könyvtáros Klub munkájában. Káldos János, az OSZK Könyvtári Intézet könyvtárosa, az ELDORADO projekt vezetője, Az Eldorado és az Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer címmel tartott érdekfeszítő előadást a szép számmal összegyűlteknek. […»]

Mentor


TIPPEK, TRÜKKÖK, TANÁCSOK

Posted by zondaz - május 24th, 2013

Megkérdeztük: hogyan növelhetnénk az MKE szervezetek/szekciók taglétszámát?

Hamburger Antalne


Hamburger Antalné
Fotó:Boda Miklós

Az Apáczai Nevelési Központ Könyvtár (Pécs) gyermekkönyvtára vezetőjének, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete elnökének javaslata:

Szervezetünkben az új tagok toborzásának egyik bevált módja a szakmai utak szervezése. A kirándulások célpontja mindig egy könyvtár meglátogatása. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget teremtenek a kötetlen, jó gyakorlatokat bemutató tapasztalatcserére. Emellett a település kulturális értékeivel, műemlékeivel is megismerkedünk. Befejezésül a fehér asztal mellett elköltött ebéd vagy vacsora közösségteremtő ereje szintén nagyon fontos. Közös élményeinket megosztjuk, nemcsak a résztvevők számára küldjük el fényképeinket, hanem rendezvényeinken rendszeresen beszámolókat tartunk tagjainknak. A rövidebb utak nagyobb népszerűségen örvendenek, de több napos kirándulásokra is sor került már. […»]


Könyvtárosok grátis felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók számára

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

Baratne Hajdu Agnes

 


Barátné Hajdu Ágnes

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző kar főiskolai tanára, az MKE külügyekért felelős alelnöke, a CSMKE vezetőségi tagja, az IFLA Tudásmenedzsment Szekciója Állandó Bizottságának tagja.

Szívesen konzultálok vagy tartok előadást az alábbi témákról, ill. segítek a külügyi kapcsolatok építésében az MKE szervezeteinek és tagjainak: […»]

Portré


G. Szász Ilona: a könyvtáros, meseíró, bábszínházi dramaturg

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

G. Szász Ilona fotója

G. Szász Ilona, az „alkotó könyvtáros”, 1953. február 24-én született Budapesten. A Madách Imre Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar-könyvtár-esztétika szakán szerzett diplomát.

1976-tól a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa. Gyermekkönyvtáros a csepeli és a kelenföldi könyvtárban; gyermek-részlegvezető; főkönyvtárigazgató-helyettes, könyvtárvezető-helyettes, majd könyvtárvezető a Kőbányai Könyvtárban. 2013-ban vonult nyugdíjba. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi válogatás

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

Magyar nyelvű szakcikkek 

  • A felhasználói bizalom és a népszámlálási adatok digitális szolgáltatása. Múlt, jelen, jövő Magyarországon és Nagy-Britanniában / Lencsés Ákos – Rózsa Dávid. – In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. – 59. évf., 1. sz. (2013) p. 33–44.
  • A folyamatmenedzsment szerepe és jelentősége az EKSZ minőségirányítási rendszerében / Boda Gáborné. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 25. évf., 1. sz. (2013) p. 3-9.
  • A könyvtár mint információs rendszer / Burai István. – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. – 22. évf., 2. sz. (2013) p. 7-14. […»]

Sziporkák


Jelenetek egy könyvtár életéből

Posted by Dávid Bogi - május 24th, 2013

Feltétlen bizalom

 Az alsó tagozatos gyermekek számára a katalógus fogalma nehezen megvilágítható. Azonban szükséges megküzdeni ezzel a nehéz kérdéssel, mert gyakorlati tapasztalataink szerint később már nem lesz rá alkalmunk. A rávezető kérdés több alkalommal sajátos eredményre vezetett: […»]


Opus

Posted by Dávid Bogi - május 24th, 2013

Sok szép és vidám emléket őrzök a pécsi Egyetemi Könyvtárból, ahol könyvtáros életem első tízegynéhány évét töltöttem. A munka mellett szelíd csipkelődésre is gyakran adódott alkalom, mondandóm „előadására” pedig ott voltak a családi estek, szilveszteri összejövetelek. Az akaratlan „témaszolgáltatásban” a könyvtárvezetés járt az élen. Hogy mást ne mondjak, egy főnyeremény volt számomra a könyvtárvezetés azon intézkedése, mely a házon belüli kávézás szabályozását, mondhatni központosítását szolgálta, alapos előkészítést és „kodifikációt” követően. Vagy amikor éppenséggel nem tett megfelelő intézkedéseket a kerekes kúthoz hasonlatos olvasószolgálati könyvlift megjavíttatására, netán a kiváltására. („Dolgozók kezei maradtak bent!” – protestált a szakszervezetis, Tibcsinek becézett raktárosunk a lift alsó állomásánál tevékenykedő „forgalmisták” sérelmeire hivatkozva.) A téma egyébként is a folyosón hevert, nem csoda hát, hogy az akkori táncdalfesztivál úgyszólván minden dalát sikerült „könyvtárosítanom”. […»]