Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának cikluszáró és tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A taggyűlésre 2019. április 11-én került sor a BME-OMIKK könyvtárában a korábbi Természettudományi Olvasóteremben került sor.

Nagy Zoltánnak, a Szekció elnökének bevezető szavai után Marton József Ernő, a BME-OMIKK főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, értékelve nagy múltú szervezetünk eddigi eredményeit. Molnár Klára, a BME-OMIKK testületi képviselője a házigazdák nevében ismertette a taggyűlés programját, majd Dr. Füredi Mihály levezető elnök felkérte Antal Lajosné Ellit, hogy ismertesse a tisztújítás folyamatát. Előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy az eddigi vezetőség változatlan formában folytassa munkáját további egy évig, és készítse elő a vezetőség „fiatalítását”. Az előterjesztést a jelenlévő tagság egyhangúan megszavazta.

Ezt követően Nagy Zoltán elnök összefoglalta az elmúlt öt év szakmai tevékenységét, és egyenként értékelte a vezetőségi tagok munkáját. Külön kiemelte a Balassi Könyvkiadó által ajándékozott kb. 15 000 db ajándék könyv átadásának megszervezését és lebonyolítását a határon túli magyar iskoláknak, könyvtáraknak, illetve a közelmúltban lezajlott, nagy sikerű Nemzeti dokumentumkincsünk országos könyvtári digitalizálási stratégiája és megvalósítása az OSZK-ban című konferenciát.

Pastyik Endre titkár gazdag adattartalmú jelentésében ismertette a Szekció rendezvényeinek, belföldi és külföldi tanulmányútjainak, szakmai konferenciáinak és műhelybeszélgetéseinek sorát.

 Farkas István, az MKSZ EB elnöke  rendezett és szabályszerű pénzügyi tevékenységet folytató  munkáról számolt be, amelyet elsősorban Fazekas Gáborné Jutkának, az MKSZ gazdasági felelősének köszönhető.

Ezek után a levezető elnök  szavazásra tette fel az elhangzott beszámolókat, amelyeket a megjelent tagságunk egyhangú döntéssel elfogadott.

Ezt követően került sor Dr. Gazda István  professzor úrnak, a MATI igazgatójának sokak által várt Régi magyar tudósvilág digitális térben című vetített képekkel gazdagított igen érdekes előadására, amelyben bemutatta azokat a jeles személyeket, akiknek munkássága máig  hat a magyar műszaki fejlődésre s a műegyetemi oktatásban is meghatározó szereplők.

Ezalatt a szavazat és mandátum vizsgáló bizottság tagjai elvégezték munkájukat s vezetőjük kihirdette az eredményt, amely szerint a jelenlegi vezetőség  tagjai kaptak  további bizalmat az MKSZ vezetésére, és még egy új személyt is megválasztottunk póttagnak.

Szerény büfé mellett kötetlen beszélgetésre is alkalom nyílt, így egy igen eredményes tisztújító taggyűlést zárhattunk be kora este 6 óra körül

Foto: Takács Ildikó és Tolnai György

További részletek és fotók a Műszaki könyvtáros Szekció honlapján, illetve a BME-OMIKK honlapján Molnár Klára szerkesztésében.

Nagy Zoltán, a Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke

 

Comments are closed.

Blog Home