MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évi jubileumi konferenciája

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar díszterme

2015. november 25. 10.30-15.00

2015. november 25-én került megrendezésre az a jubileumi konferencia, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója alkalmából szerveztek. Az Egyesületet 1935-ben alapították Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete néven.

12308762_399564063573438_305854935441698856_n […»]


MKE 80 – videopályázat informatikus könyvtáros hallgatók számára

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Az MKE Elnöksége célul tűzte ki, hogy könyvtár szakos hallgatók is részesei legyenek e nagy esemény megünneplésének, ezért egy pályázati felhívást tett közzé, amelynek hivatalos eredményhirdetésére 2015. november 25-én került sor a jubileumi konferencián. A feladat az volt, hogy a hallgatók készítsenek 1-2 perces interjút egy, az élet bármely területéről közismert személlyel. A nyertes videókat készítő hallgatók az MKE 48. Vándorgyűlésén regisztrációs díj fizetése nélkül vehetnek részt. […»]


Dinamikus Könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és átalakulás 81. IFLA konferencia, Cape Town, 2015. augusztus 15-21.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_IFLA_konfAz IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. […»]


Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_MKE80

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének történeti utódja, 2015-ben ünnepli fennállása 80. évfordulóját. A jubileumi konferencia 2015. november 25-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dísztermében kerül megrendezésre. […»]


„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése –
Szolnok, 2015. július 16-18.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2015. július 16-18. között Szolnokon tartotta 47. vándorgyűlését, amelyet az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnoki Főiskola és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény közreműködésével rendezett meg.

249_vandorgyules_szolnok

A 47. vándorgyűlésen a külföldi vendégeken, a határon túli magyar kollégákon kívül, több mint 700 hazai szakember és könyvtáros hallgató vett részt az ország minden részéről, és a szakma minden területéről. […»]


A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_1

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. 1998 óta a díjazottak között van minden évben egy határon túl élő könyvtáros, aki sokat tesz a Magyarországon és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. […»]


Vándorgyűlés szervezői szemmel

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Szervezok

„Mint aki halkan belelépett.”
Karinthy Frigyes 

I. Persze

Sosem fog kiderülni, hogy először kitől, mikor és hol hangzott el, hogy Szolnokon lesz a negyvenhetedik. Megszoktuk a fogalmazást: a vándorgyűlést megszervezni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki beleegyezik és nem ellenzem. […»]


Barátné dr. Hajdu Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét, beválasztották az IFLA Governing Boardjába

Posted by zondaz - június 28th, 2015

3-201503_Hajdu_IFLANagy örömmel és lelkesedéssel adunk tájékoztatást és hírt arról, hogy az MKE elnökét, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docenst, beválasztották az IFLA Governing Boardjába.

Ez nagyon nagy megtiszteltetés Barátné dr. Hajdu Ágnes és teljes magyar szakmai közösségük számára. Magyar nemzetiségű képviselő ilyen magas pozíciót még soha nem töltött be az IFLA szervezetében.

Barátné dr. Hajdu Ágnes méltán érdemli meg a kitüntető megválasztást, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, s fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedik a könyvtár- és információtudomány hazai és nemzetközi világában. […»]


AZ MKE KÖZHASZNÚ ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE – 2015. MÁJUS 6.

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves MKE küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlést üdvözölte Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya főosztályvezetője, aki megköszönte Bakos Klára Elnök Asszony 12 éves áldozatos és elhivatott szakmai munkáját, illetve a leköszönő Elnökség sikeres elmúlt négy éves szakmai tevékenységét. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése

Posted by zondaz - június 28th, 2015

1-201503_MKEIFLA_vandorgyules

Szolnok, 2015. július 16-18.
„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”
Helyszín: Szolnoki Főiskola

Társszervezők:

MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
Szolnoki Főiskola
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

2015-ben Szolnokra várja tagjait, a szakma művelőit, szimpatizánsait és bírálóit a nyolcvan éves Magyar Könyvtárosok Egyesülete. […»]


MKE – Tisztújítás 2015.

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

kep1A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 2015. május 6-i küldöttközgyűlésén tisztújítást tart. A tisztújítás kiterjed a szervezetekre is, azaz a küldöttközgyűlést megelőző időszakban a szervezetek is választásokat tartanak. 17 megyei és 12 országos szakterületi szervezetben tartunk választásokat. Ebből a mai napig az alábbi 25 szervezetben történt meg a tisztújítás. Szívből gratulálok minden megválasztott szervezeti tisztségviselőnek, képviselőnek, különösen azoknak, akik immáron a második, vagy többedik ciklusban töltik be eredményesen tisztségüket. A további munkájukhoz kívánok sok erőt és jó egészséget! Egyben megköszönöm a szervezetekben a most lezárult ciklusban tisztséget betöltők, de újra nem választott tagtársak munkáját. Köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az MKE és az adott MKE szervezet a 2011-2015-ös négy éves ciklusban is eredményesen dolgozhatott. […»]


IFLA – A Lyoni nyilatkozat az ENSZ előtt

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az IFLA leendő elnöke, Donna Scheeder 2015. február 19-én lehetőséget kapott, hogy bemutassa az Lyoni Nyilatkozatként ismert IFLA dokumentumot az ENSZ közgyűlése előtt.

201502_MKEIFLA_Lyoni_1

 Donna Scheeder az ENSZ   közgyűlésén

A hozzászólás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a megnövekedett információs igények kielégítésében elsősorban az olyan információ közvetítő intézmények, mint a könyvtárak, játszhatnak/játszanak jelentős szerepet. A könyvtárak segítenek megvalósítani az ENSZ tagállamai által 2015 januárjában New Yorkban meghatározott új programját, a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development Goals, SDG). Ezek a célok várhatóan 2015 szeptemberétől lépnek az eddig ismert Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium  Development Goals, MDGs) helyébe. Az ülésszak sorozat keretében a Fenntartható Fejlődési Célokhoz illeszkedő nyilatkozatokat, törekvéseket ismerhették meg a képviselők és a jelenlévő civil egyesületek reprezentánsai. Donna Scheeder érvekkel támasztotta alá, hogy az információhoz való szabad hozzáférés egy olyan közös alapelv, mely szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a megnövekedett információ-felhasználás megalapozza és fejleszti az információs műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen alappillérje a fenntartható fejlődésnek. Ezzel a 2015 szeptemberében induló Sustainable Development Goals-nak is az egyik legfontosabb támasza lehet. […»]


Főtitkári beszámoló a 2014. október – 2015. február közötti időszak eseményeiről a 2015. március 3-i Tanácsülés számára

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Legutóbbi Tanácsülés 2014. szeptember 30-án, kedden volt.

A március 3-i Tanácsülés tervezett napirendje:

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Fehér Miklós főtitkár
A tagsági helyzetről, tagdíjakról Hantal Zsófia, Molnár Jánosné
Információk az országos választásokról Horváth Tamás
Szervezeti bemutatkozás Jogi Szekció
A szervezeti közgyűlésekről, választásokról Bazsóné Megyes Klára
Programjavaslat az idei évre Fehér Miklós
A Fitz-díj előkészítéséről Bazsóné Megyes Klára
Új képviselők bemutatása Bazsóné Megyes Klára

Az elnökség a beszámolási időszakában 5 alkalommal ülésezett (október – február). […»]

Szervezeti élet


A Pest Megyei Szervezet Gyermekkönyvtáros Műhelye Aszódon

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_PEMEKSZ

2015-ben Aszódon tartottuk a PEMEKSZ Gyermekkönyvtáros Műhelyének szakmai napját, 45 fő részvételével. A moderátor Kovács Csilla ellenőrző bizottsági tag volt. Az ő rövid köszöntése után Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy megyei szintű rendezvénynek adhat otthont intézménye, amely az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően elérte azt a színvonalat, hogy érdemes legyen a figyelemre – persze az érdeklődést folyamatosan fenn is kell tartani, főleg a rendezvényeken keresztül. Ha ezek közül csak a könyvtáriakat tekintjük, a közművelődésieket nem, akkor is átlépték a rendezvényeken az ezres gyermeklátogatói számot az utóbbi évben. Két munkatársuk kiváló szakmai tudásának és szervezőkészségének köszönhető, hogy mindezzel meg tudnak birkózni, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy feladatként megkapták a múzeum felügyeletét is, amely 19 környékbeli településért is felelős. Megemlítendő még a munkatársak pedagógiai gyakorlata, amit kiválóan kamatoztatnak a gyermekrendezvények szervezésekor. Odler Zsolt hozzászólása végén a gyermekek olvasóvá nevelésének a fontosságáról szólt. […»]


Beszámoló a Nógrád Megyei Szervezet szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Nograd

„Könyvtárosok a közösségért!” – volt a címe annak a szakmai napnak, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezet és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közösen rendezett 2015. november 9-én. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 22. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 30th, 2015

2015.11.26. Richter Gedeon Nyrt. Műszaki könyvtára
Elektronikus dokumentumok szerzői joga

201506_Szervezetielet_Muhelybeszelgetes

Köszönjük Wittinghoff Juditnak és a Richter könyvtárosainak, hogy vendégül látták 22. műhelybeszélgetésünket, és hogy érdekes bemutatót szerveztek számunkra a gyógyszeripari nagyvállalat hipermodern kutatólaboratóriumában! […»]


A Mezőgazdasági Szervezet jubileumi taggyűlése

Posted by zondaz - december 30th, 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

2015. december 10-én került sor az MKE Mezőgazdasági Szervezet évzáró taggyűlésére. A taggyűlés egyben ünnep is volt, 25 éve, 1990. december 11-én alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezete.

Elsőként a szervezet elnöke és ezen cikk szerzője, Horváth Tamás üdvözölte a megjelent tagokat és vendégeket, Bazsóné Megyes Klárát, Dömsödy Andreát, Kóródy Juditot, Nagy Zoltánt, dr. Redl Károlyt, és Villám Juditot. […»]


Szakmai nap a könyvtárosok helyzetéről, a könyvtáros életpálya modell

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Kvteletpalya

A könyvtáros társadalmat régóta foglalkoztató és érzékenyen érintő kérdés került terítékre 2015. november 30-án, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott szakmai napon. A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által közösen szervezett program fókuszában a könyvtáros életpálya modell alakulása állt. […»]


Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_KTE_1

Az Óbudai Árpád Gimnázium  adott otthont  2015. november 04-én, a KTE Őszi Szakmai Napjának, melynek témája  A könyvtárostanári munka támogatása, értékelése, az információkeresés tanítása volt.

A szakmai nap első részében megemlékeztünk Bondor Erika (volt KTE elnök, a KTE emlékérem létrehozója) munkásságáról. A szívszorító percek után az idei kitüntetetteinket köszöntöttük. […»]


A Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja Székesfehérvárott.

Posted by zondaz - november 2nd, 2015

2015. szeptember 9.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helyszínek: Vörösmarty Mihály Könyvtár, Tolnai u. Tagkönyvtár

Hetedhét Játékmúzeum, városnézés

Egy ideje már terveztük, hogy vezetőségi üléseinket más-más helyszínen, egy-egy vezetőségi tagunk „birodalmában” tartjuk. Kitűnő lehetőség könyvtárak és új kollegák megismerésére, az új környezetben még a szakmázás is sokkal izgalmasabb.

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna felajánlotta, hogy szívesen lát minket, és a program is olyannyira összeállt, hogy már a szolnoki vándorgyűlésen szórólapon osztottuk a lehetőséget, invitáltuk a könyvtárosokat. […»]


Évfordulós emlékülés Komárom-Esztergom megyében

Posted by zondaz - november 2nd, 2015

201505_Szervezetielet_KEMSZ_1

Ebben az évben több évfordulóra is sor kerül a Magyar Könyvtárosok Egyesülete háza táján. 80 éves az MKE, és több tagszervezete csatlakozott hozzá – ahogy a Komárom-Esztergom megyei is – 55 évvel ezelőtt. Erre emlékeztek emlékülés keretében Tatabányán 2015. szeptember 7-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban.  […»]


Beszámoló az MKE Társadalomtudományi szekciójának vándorgyűlési szekcióüléséről

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az MKE 47. Vándorgyűlésén a Társadalomtudományi szekció „Minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában” címmel Villám Judit szekcióelnök moderálásában tartott szekcióülést. A tanácskozást szponzori előadás nyitotta meg: a Monguz Kft. bemutatta a Qulto Plágiumkereső programot, Czoboly Miklós belföldi kereskedelmi vezető előadásában.

Lencsés Ákos főosztályvezető – Rózsa Dávid főigazgató-helyettes (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Olvasószolgálati Főosztály és Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály) „Megújuló szakmai és közművelődési szolgáltatások a KSH Könyvtárban” címmel tartott előadást, melyben az előadók áttekintették azokat a fejlesztéseket, változásokat, amelyek az elmúlt években végbementek a szolgáltatások területén. A könyvtár a tudásközvetítés, tudástermelés, illetve a közösségi programok szervezése terén is újított. Csatlakoztak az MTMT-hez, történeti statisztikai tudástárat, repozitóriumot építenek, kiadványokat adnak ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az országos jelentőségű könyvtárközi kölcsönzési programra, több digitalizálási projektben vesznek részt, önálló kutatási és kiadói tevékenységgel bővítették repertoárjukat, és mind közvetlen, mind tágabb környezetük számára igyekeznek XXI. századi színvonalú szolgáltatásokat nyújtani. […»]


Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása: hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő eszközeihez – az MKE Bibliográfiai Szekciójának rendezvénye

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Vándorgyűlés plenáris ülése előtt – még csütörtökön délben – ünnepélyes aktusra került sor, amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója (BSZ) és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a 2005-ben közösen alapított Kertész Gyula emlékérem Alapító okiratának 2015-ben kiegészített változatát, az eredeti alapítókkal közösen, aláírásával pecsételte meg.

201504_Szervezetielet_Bibiliografiai_szekcio-1

A pénteki szakmai napon a BSZ forró hangulatú és a felfokozott várakozásnak megfelelő programot bonyolított le, amelynek első negyedórájában Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazgatója tartott tájékoztatót Az ELDORADO oktatási anyagai, képzési programjai témakörben. […»]


Szolnokon, a Tisza fővárosában jártunk! – A Jogi Szekció beszámolója az MKE 47. Vándorgyűléséről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Jogi_1

2015. július 15-18. között tartotta 47. Vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnokon, amelynek központi témája „ A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”. Az idei rendezvény programjához a szekció az „Open Access, avagy a nyílt hozzáférés a jogtudomány tükrében” című programmal kapcsolódott. […»]


A Mezőgazdasági Szervezet beszámolója a Vándorgyűlésen tartott előadásaikról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Mezogazdasagi_1

A szolnoki vándorgyűlésen tartott szekcióülésünk az Agrárium és vízügy. Múltból a jövő felé címet viselte. Az ülésen négy plusz egy előadásra került sor. Egyetemi könyvtári gyakorlatokról adott elő Tompa Zsoltné, Kissné Bognár Krisztina és Barna Marianna. Dr. Nagy István a Tiszáról tartott előadást. A szponzori előadást Udvardy-Nagy István tartotta. […»]


A Múzeumi Szekció beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Múzeumi Szekció vendéglátója, előadásainak helyszíne ez évben a Damjanich János Múzeum volt, amely minden szempontból kitett magáért. Miután tavaly a záró plenáris után értesítettük a kollégákat a szolnoki helyszínről, egy éven át lehetett felkészülni az összejövetelre és kitalálni a programot. Ennek minden előnyét élvezhettük összejövetelünk alkalmából: szívesen fogadott, látott és várt vendégek voltunk, s házigazdáink tényleg szívüket-lelküket kitették a program sikere érdekében.

201504_Szervezetiélet_Muzeumi_1

Dr. Horváth László múzeumigazgató vendégköszöntője és nyitóelőadása,
oldalán dr. Szoleczky Emese, a nap moderátora […»]


Előzetes beszámoló az MKSZ 2015. évi szolnoki Vándorgyűlésén végzett munkájáról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

Július 16-án délután a nyitó nagy plenáris ülésen, ahol az MKE új elnöksége Barátné Dr. Hajdu Ágnes vezetésével bemutatkozott, a megjelent több mint 700 fős tagság előtt vehették át az MKE emlékérem kitüntetést azok a könyvtárosok, akiknek kiemelkedő munkájuk, elért eredményeik alapján az egyesület vezetősége megítélte. Szekciónk tagságára nézve is megtisztelő, hogy ebben az évben egyik legaktívabb tagunk, Wittinghoff Judit, a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki Könyvtárának vezetője is részesült a kitüntetésben.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_1

Wittinghoff Judit

Tagságunk nevében szívből gratulálunk Juditnak, aki már második ciklusában titkára az MKSZ vezetőségének! […»]


Hungaricana bemutató a Kisplenáris ülésen

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Hungaricana

A könyvtáros vándorgyűlések visszatérő szokása, hogy a 2. nap reggelén kisplenáris ülésre kerül sor. Így volt ez Szolnokon is. Dr. Redl Károly az MKE alelnökének moderálása mellett került sor a Hungaricana Közgyűjteményi Portál bemutatására. A bemutatót Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója, Dr. Kenyeres István, a Budapest Főváros Levéltár Főigazgatója és Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kiadó ügyvezető igazgatója tartották. […»]


A Zenei Könyvtárosok Szervezete a szolnoki vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Zenei

Úgy gondolom, hogy a Zenei Könyvtárosok Szervezete pontosan olyan programot szervezett és bonyolított le, amilyenek mi vagyunk. Családias, nagyon jó légkörben folyt és tényleg azokról a szakmai kérdésekről volt szó, amik a mindennapjainkban is foglalkoztatnak bennünket.

Szekcióülésünkre nem a Szolnoki Főiskola épületében – ahol általában a programok zajlottak -, hanem a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában került sor. Ezúton is nagy-nagy köszönet érte Bartáné Engel Arankának, helyi “képviselőnknek” és természetesen minden kolléganőjének, akik a szervezésben és a lebonyolításban részt vettek. Igazán jól éreztük magunkat! […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

“Segítő munka a közkönyvtárakban” címmel  indult el a két szekció munkája a kitűzött közös gondolat mentén.

A moderátor  Haszonné Kiss Katalin volt, a Közkönyvtári Egylet elnöke.

– Az első előadó Horváth Judit pszichológus, “Veszélyes üzem” című előadására hamar megtelt a terem. Mi könyvtárosok kerültünk a középpontba a megnövekedett mentálhigiénés feladatainkkal, amelyek az oktatási intézmények hárításából, a család hagyományos funkcióinak kényszerű átalakulásából és a reszocializációs feladatokból adódhatnak. Pozitív az a többlettudás, mellyel a könyvtárosok rendelkeznek ahhoz, hogy a fent említett helyzetet megoldják, pl.:szemlélet, irányultság, készség, aktivítás, saját szakterület ismerete stb. […»]


„Kávéházi szekció”

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Messze jövendővel komolyan vetettek „öszve jelenkort” a szolnoki Kávéházi szekció (2015. júl. 17.) előadásainak előadói és hallgatói. A szervező tudatosan tervezte a párbeszéd lehetőségét: minden 20 perces előadást 10 perces diskurzus követett.


Az MKE Zenei Szervezete a Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában

Posted by zondaz - június 28th, 2015

4-201503_Szervezetiélet_Zenei_1A Zenei Szervezet 2015. április 25-én Rockenbauer Zoltán “Bartók és a Nyolcak – zene és képzőművészet kapcsolata a modernizmusban” című előadásával vett részt a Könyvtáros Klub programjaiban. Az előadó érdekesen és élvezetesen vezetett be bennünket a Nyolcak művészetébe és Bartókhoz fűződő kapcsolatukba. […»]


A Borsod Megyei Szervezet híre…

Posted by zondaz - június 28th, 2015

4-201503_Szervezetielet_Zenei_01

Évek óta sikeres rendezvényünk az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” sorozat. Idén május közepén egy Miskolc melletti kistelepülésre, Bükkaranyosra látogattunk.

A helytörténeti barangolással összekötött könyvtárlátogatás szervezője és lebonyolítója Munkácsi Szilvia volt, aki 25 éve megbízási díjas könyvtárosa a falunak, egyben a Miskolci Egyetem Könyvtár-Levéltár-Múzeum Selmeci Gyűjteményének  munkatársa, s a Borsod megyei Szervezet vezetőségi tagja is. […»]


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet Ünnepi Könyvheti programjáról

Posted by zondaz - június 28th, 2015

Hagyományainkhoz híven, a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete idén is könyvbemutatókkal csatlakozik az Ünnepi Könyvhét helyi rendezvénysorozatához. A 2015. június 8-i egyesületi rendezvényen a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében két új, nagyformátumú kézikönyv bemutatására várjuk az MKE megyei szervezet tagjait, a könyvtáros kollégákat és a bibliofil közönséget. […»]


Kitüntetés a Könyvtárosok világnapján

Posted by zondaz - június 28th, 2015

1-201503_Szabolcs_Kituntetes_FutakyA MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2009 óta ünnepi taggyűlésen emlékezik meg a Könyvtárosok Világnapjáról. Ez a számunkra oly jeles emléknap az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (ALA) kezdeményezésére jött létre azért, hogy a társadalomban tudatosítsák a könyvtárak és az ott dolgozók munkájának fontosságát. […»]


Az MKE MKSZ tisztújító taggyűlése a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_MKSZ_1

2015. március 26-án délután a BME OMIKK Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában gyűltek össze a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának (MKE MKSZ) tagjai, hogy sort kerítsenek cikluszáró és tisztújító taggyűlésükre.

A taggyűlés a résztvevők jelentős létszámára való tekintettel az előzetesen meghirdetett helyszín helyett (régi folyóiratolvasó) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában került megrendezésre, mely a rendezvény időtartama alatt időszakosan zárva tartott az olvasóközönség előtt. A taggyűlés a házigazda intézmény főigazgatójának, Liszkay Bélának a köszöntőjével kezdődött, majd Nagy Zoltán MKSZ elnök mondott nyitóbeszédet. […»]


Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_KEM

A napirend szerint a formaságok után az elmúlt öt évet átfogó beszámolókkal kezdődött a taggyűlés.  Először Kristófné Szabó Szerafina elnök adott számot a megyei szervezet tevékenységéről, majd Kissné Anda Klára a gazdasági tevékenységről és a pénzügyi helyzetről számolt be. Mindkettő pozitív mérleget vont: nőtt az egyéni és testületi tagok száma, ami a szervezet anyagi helyzetét is javította; nőtt a tagok aktivitása a szervezetben és a szervezet aktivitása az MKE működésében; sokszínű és nagyszerű kirándulások, tapasztalatcserék szerveződtek; ismét növekedésnek indult a vándorgyűléseken és az MKE programokon való részvételi arány; realizálódott a határon túli (felvidéki) együttműködés, az egyesületi-szervezeti tevékenység kiszélesedett; szakmai kitüntetések sora igazolja vissza, hogy a szervezet figyelme kiterjed tagjai és a megyében dolgozó könyvtárosok munkájára. […»]


„Állandó készenlét hatalmas háttérmunkával” – bemutatkozik a KE Egyetemi Könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az MKE Somogy Megyei Szervezet tisztújító taggyűlése a Kaposvári Egyetem könyvtárában.

201502_Szervezetielet_Somogy_1

A Somogy Megyei Szervezetben négy évvel ezelőtt megújult vezetőség vette át az elődöktől a munkát, és folytatta az egyesületi élet hagyományait. Az általuk szervezett szakmai napokon az aktuális kérdésekről elhangzó előadások továbbra is továbbképzési lehetőséget, a szakmai kirándulások pedig kötetlen találkozási alkalmakat, tapasztalatcserét jelentettek a megye könyvtárosainak. Ugyanakkor az új vezetőség más területeken is próbált lépést tartani a változásokkal, rengeteg friss erőt, újítást hozott a Szervezet életébe. […»]


Egy ízig-vérig debreceni tárlatról

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_HBSZ_Csokonai

Csokonai emlékszoba, Debreceni Református Kollégium

Az MKE Hajdú-Bihar megyei szervezetének tagjai 2015. március 23-án, délután a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában gyűltek össze. Meghallgattuk dr. Keczán Mariann muzeológus ismertetését a Debreceni Református Kollégium állandó Csokonai-kiállításáról és a Csokonai-kutatások legújabb eredményeiről. Valamennyien örömmel vettük kézbe a Csokonai emlékszobát látogató diákok számára összeállított múzeumpedagógiai füzetet (címe: Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen). […»]


Szerzői jog és iskolai könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Szerzoijog_KTENagy érdeklődés kísérte a KTE Tavaszi Szakmai Napját, mely Budapesten, 2015. április 15-én a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában került megrendezésre. Támogató partnereink: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület volt.

A köszöntők után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet Pál Roberta titkárhelyettes mutatta be.

Az előadások a tananyagfejlesztés valamint az iskolai könyvtárat érintő szerzői jogi kérdéseket és a jogi, törvényi hátteret emelte ki mindennapi életből vett, konkrét példákkal szemléltetve. Az előadásokat Dr. Takács Nóra Emese szerzői jogi ügyintéző (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és Dr. Grad-Gyenge Anikó PhD, ProArt tanácsadó tartotta. Plágium az iskolában címmel Knausz Imre, a Miskolci Egyetem egyetemi docense  tágította ismereteinket, majd a  Köznevelési reformok és az iskolai könyvtárak, lehetőségek a TÁMOP 3.1.15-ben valamint A bibliográfiai hivatkozás tanításának tartalmi, módszertani kérdései címmel Dömsödy Andrea, az OFI-PKM munkatársa, a KTE alelnöke  adott elő. […»]


Könyvbemutató

Posted by zondaz - március 8th, 2015

201501_TTSZ_Gero

2015. január 16-án, pénteken került sor az MKE Társadalomtudományi szekciójának rendezvényére az OSZK VIII. emeletén.

Az apropó az volt, hogy most jelent meg Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológiájának 4. kötete (2008-2010, Pótlások 996-2007), amelyet Ungváry Rudolf mutatott be, majd beszélgetés következett a szerzővel. […»]


Biztató évkezdés Hajdú-Biharban

Posted by zondaz - március 8th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar megyei Szervezete 2015. február 2-án tartotta beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését. A taglétszám hét fővel gyarapodott tavaly a tagdíjak emelkedése mellett. Szeretnénk, ha több Debrecenen kívül, Hajdú-Bihar megyében élő (debreceni szóhasználattal: „vidéki”), továbbá fiatal kolléga, felsőoktatásban hallgató is tagja lenne a szervezetnek. A vidéki kollégák nehezen jutnak el a debreceni rendezvényekre. A fiatalok alacsony létszámának lehetséges okait is érdemes lenne megvizsgálnunk. A tagok száma évek óta 40–50 fő között mozog, ugyanakkor személyileg a tagság majdnem negyede kicserélődött. A pénzügyi és adóváltozások miatt jelenleg nincs a szervezetnek testületi tagja. […»]


Tisztújítás a Mezőgazdasági Szervezetben

Posted by zondaz - március 8th, 2015

2014. december 16-án az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Ujhelyi Termében tartotta évzáró közgyűlését az MKE Mezőgazdasági Szervezete.

A közgyűlés Miltényi Szilárdné Zsuzsira, a szervezet korábbi elnökére való egyperces néma emlékezéssel kezdődött, aki augusztusban közúti balesetben vesztette életét. […»]


Tisztújító közgyűlés a PEMEKSZ-ben

Posted by zondaz - március 8th, 2015

201501_Szervezetiélet_PEMEKSZ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete (PEMEKSZ) közgyűlést tartott 2015. február 18-án, az OSZK 6. emeleti dísztermében. Az összejövetelnek kettős célja volt: egyrészt a vezetőség szokás szerint beszámolt a 2014-es pénzügyi évről, másrészt – mivel lejárt a mandátuma – a teljes négyéves időszak tevékenységeit is összegezte leköszönése előtt. […»]

Szakmai műhely


Beszámoló a 2015-ös “Könyvtár, ami összeköt” programról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaimuhely_Konyvtar ami osszekot

A Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel meghirdetett ösztöndíj 2011-ben indult. 2011-2012-2013 szeptemberében, 2014 novemberében, és 2015 októberében nyolc határon túli és két magyarországi könyvtáros töltött egyidejűleg egy-egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban. […»]


A Kód órája a könyvtárban

Posted by zondaz - december 30th, 2015

„A legjobb módja, hogy megjósold a jövőt az, ha feltalálod.” (Alan Kay)

Bár a fenti idézet első olvasásra kissé túlzásnak tűnik, de számomra azt mutatja, hogy az ötleteinknek, majd tetteinknek milyen nagy, jövőt meghatározó hatása van.

Az Andreetti Károly Községi Könyvtár egy iskola épületében kapott helyett. Kettős funkciójú könyvtárként iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Az olvasóim 85 %-a gyerek. Már többször ajánlottam nekik a programozást, de a kezdeti kudarcok után feladták. […»]


Értéktárak a könyvtárakban

Posted by zondaz - december 30th, 2015

együttműködés a települési értéktár bizottságokkal

201506_Szakmaimuhely_ertektar

Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete tevékenységében hagyománnyá vált, hogy az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatához illeszkedően tematikus programokkal csatlakozik. Az IKSZ ajánlásaiból a települési értéktárak bemutatását, az ahhoz való kapcsolódást tűztük napirendre, annál is inkább, hisz szervezetünk az utóbbi években – kezdeményezőként, a megyei könyvtárral együttműködve – a megye könyvtárosainak részvételével, több színvonalas rendezvénnyel és tanácskozással, ill. egy módszertani kiadvány megjelentetésével vett részt az országos jelentőséggel bíró nemzeti értéktár vagy – közismert gyűjtőnevén a – hungarikum programban. Üdvözöltük az OKN-t koordináló szakmai szervezet javaslatát azért is, mert a téma kapcsán felhívja a társadalom figyelmét a könyvtárak helyismereti információs szolgáltatásaira, erősíti, erősítheti a partneri együttműködést az értéktár bizottságokat működtető önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a mozgalmat támogató személyekkel. Mert úgy gondoljuk, tapasztaljuk, hogy az értékgyűjtés folyamatában – általánosságban szólva – nem támaszkodnak még eléggé a könyvtárak lokális információira, a rendszerszerű működésben lévő lehetőségekre, a könyvtárosok tudására. Vannak persze példaértékű kezdeményezések, jó gyakorlatok (pld. Miskolc, Újfehértó, Kecskemét, Debrecen, Tatabánya, és reméljük máshol is), ám egy hatékonyabb együttműködés a hungarikum ügy szereplőivel, koordinátoraival az értékgyűjtés eredményességét feltétlenül szolgálná. És nem utolsó sorban szakmánk presztízsét is. […»]


Füzéki István-emlékérem díj

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_FuzekiA Füzéki István-emlékérem díjat az MKE hagyományaihoz, pontosabban a Füzéki István-emlékérem Alapító Okiratához híven idén is ősszel, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján (október 22-én 10.30, OSZK), a megemlékezések keretében adjuk át.

„A díjat minden évben az október 23-i, illetőleg november 4-i megemlékezések keretében kell átadni.” (részlet a Füzéki István-emlékérem Alapító Okiratából)

A Díjat Dr. Füzéki Bálint, Füzéki István testvére 1992-ben abból a célból alapította, hogy ezzel emléket állítson

 • mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint
 • Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként. […»]

MTMT képzés a MOKSZ tagkönyvtárak részére

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_Szakmai_muhely_MOKSZ_1

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tagkönyvtárai részt vegyenek a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) az építésében. […»]


Létezhet-e könyvtár katalógus nélkül?

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Szakmaimuhely

Néhány héttel ezelőtt a magyar szakmai közösségben is élénk érdeklődést váltott ki Simone Kortekaas és Bianca Kramer “Thinking the unthikable: a library without catalogue” című írása, mely az UKSG Insights című folyóiratában jelent meg tavaly novemberben. Az Utrechti Egyetemi Könyvtár (UBU) munkatársai által jegyzett írás joggal borzolja fel a kedélyeket, hiszen már a címében is olyasmit feszeget, amit sokan elképzelhetetlennek tartanak: egy könyvtárat, melyben nincs katalógus! […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárak műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2015.06.11. Magyar Telekom Infotéka
20. műhelybeszélgetés

4-201503_Szakmaimuhely_Vallalati konyvtarosok

Jól gondoltuk, hogy érdemes lesz átbeszélni, honnan hová jutottak a vállalati és intézményi könyvtárak az elmúlt 10 évben – a résztvevők nagyon érdekesen mutatták be könyvtáraik „életútját”, valamennyiünknek tanulságos volt, hogy az egyre nehezedő gazdasági helyzetben, a kényszerű költségmegszorításokat, létszámleépítéseket ötletes módszerekkel, és lelkesedéssel áthidalva hogyan tudtak mégis fennmaradni, sőt fejlődni! […»]


Könyvtári teadélután – intelligens könyvtári szolgáltatásokról, trendekről, lehetőségekről

Posted by zondaz - június 28th, 2015

3-201503_Szakmaimuhely_TeadelutanA fenti címmel folytatódott a könyvtárakkal együttműködésben megrendezésre kerülő Könyvtáros Teadélután (T-Systems Magyarország kezdeményezés 2011-ben) sorozat. Idén májusban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont a rendezvénynek a felújított Ludovika téri campus gyönyörű dísztermében. A témák aktualitását a közelmúltban befejezett egyetemi „Ludita” digitális könyvtár fejlesztés, valamint az OCLC által kooperációban fejlesztett könyvtári „linked data” és egyéb szemantikus web technológia ismertetése és újdonságai adták. […»]


Beszámoló a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége konferenciájáról

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Szakmaimuhely_MOKSZ_1Március 27-én „Egészség – Információ – Könyvtár” címmel konferenciát rendezett a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, a magyar könyvtári szakmai szervezetek egyik legfiatalabb tagja. Csak jövőre lesz 20 éve, hogy 1996 októberében 40 könyvtár képviselője megalapította a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségét. A szervezet az orvosi és/vagy egészségügyi gyűjtőkörű könyvtárak egyenlőségen alapuló önkéntesen létrehozott egyesülete. […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - június 28th, 2015

1-201503_Szakmaimuhely_KonyvfesztivalBudapest, Millenáris 2015. április 23-26.

Az utóbbi évek hagyományát követve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a B épület galériáján kapott helyet. Standunk (jelölő száma: változatlanul G3), emellett állt a Könyvtáros Klub, amely általában 50 fő befogadására szokott alkalmas lenni, idén viszont időben jeleztük a Fesztiváliroda szervezőinek, hogy a Jelenkor Kiadó szombati programjára már előre 80-nál többen jelezték részvételi szándékukat, így nagyobb, több mint 80 szék elhelyezésére alkalmas klubot kerítettek külön számunkra. […»]


Szemléletváltásaink – gyűjtemény- vagy szolgáltatásközpontú a modern könyvtár?

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Hogyan_epitkezunk_1

Néhány gondolat arról, hogyan értelmezzük válság- és krízishelyzeteinket?

Gyűjtemény- vagy szolgáltatás-, használó vagy diszciplína, információ vagy tudásmenedzsment központú a modern könyvtár? Igen – mondhatjuk azt is, hogy együtt és külön is érvényes lehet egy könyvtári szemlélet, amely fókusz pontját valamely összetevője javára erősíti vagy rangsorolja stratégiai alapon vagy forráshiány miatt. A gyűjtemény-központú könyvtári szemlélet megváltozásáról jogos elmélkednünk a digitalizálás és a webes szolgáltatásaink növekvő szerepe során. A forráskeresés lehetőségei kitágultak, a használók kirajzottak a könyvtárból, és mielőtt elkeserednénk emiatt, sürgősen szögezzük le, hogy a könyvtárosok munkája jelentősen ott van az internet nyújtotta lehetőségekben, akár a mások által átvett módszertanuk, akár közvetlen tevékenységük alapján. […»]


PREZI

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

Az MKE Borsod Megyei Szervezet híre

201502_Szakmaimuhely_Borsod_Prezi

PREZI tréninget szervezett 2015. április 9-én az MKE Borsod Megyei  Szervezete, melyet Espán Edina titkár vezetett a Miskolci Egyetem  Könyvtár-Levéltár-Múzeum számítógépes oktatótermében. A könyvtárosok  körében meghirdetett gyakorlat nagyon sikeres volt, a következőre az egyetem  hallgatói jelentkeztek.

Nagy Gábor
MKE Borsod Megyei Szervezete


Gyermekirodalmi workshop Győrben

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szakmaimuhely_Gyermekirodalmi_workshop_1

Fodor Zsuzsa előadása

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a Könyvtárostanárok Egyesülete közös szervezésében 2015. március 17-én, kedden Kortárs Gyermekirodalmi Workshopot tartottunk Győrben a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi Klubjában. […»]


Miért láthatatlan (részben) a „könyvtári tudásgráf”* a hálón?

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Gondolatok az OCLC EMEA 2015. évi konferenciáján (Firenze, 2015. február 9-11.)

OCLC-1

The art of invention – culture, technology and user engagement in the digital age. Emea Regional Council Meeting 2015.

Az OCLC, a világ legnagyobb könyvtári nonprofit szolgáltatójának konferenciáján a digitális kor követelményeinek megfelelő inspirációk, megújulási törekvések és az ezeket szolgáló informatikai rendszerek kooperációjának kérdéseiről volt szó a világ 76 000 érintett intézményei és a résztvevő hallgatóság számára. […»]


A könyvtár új útjai

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Beszámoló az MKE Társadalomtudományi szekciójának és a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának közös szervezésű mini konferenciájáról

TTSZ_1

Az MKE Társadalomtudományi szekciójának és a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának közös szervezésű mini konferenciája 2014. október 30-dikán a „Korszerű szolgáltatások – kreatív felhasználóknak” alcímet viselte. 2012 óra ez már a harmadik mini-konferencia volt, ahol aktualitásokkal, a könyvtárak működését érintő kérdésekkel, új szolgáltatásokkal, új módszerekkel, technikákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2014-ben két előadás a két nagy múltú könyvtár kettős funkciójú jelenéről, két előadás pedig a könyvtárosok tudományos kutatást, publikációt támogató munkájáról szólt. […»]


A kiszámítható életpálya – országos konferencia, 2014. november 26., OSZK

Posted by zondaz - március 7th, 2015

KVT_eletpalya_1

Kép forrása: htp.//m.cdn.blog.hu

November 26-án több társszervezet (IKSZ, Pulszky Társaság, Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, KKDSZ) részvételével az OSZK adott otthont A kiszámítható életpálya címmel megrendezett országos konferenciának. Az MKE lassan egy éve foglalkozik aktívan az életpálya-modell kérdésével. Az elnökség most elérkezettnek látta az időt, hogy az eddigi munkaanyagok, előtanulmányok alapján szélesebb szakmai körben ismertesse azokat a szempontokat, gondolatokat, amelyek a könyvtári életpályát kiszámíthatóvá tehetik és bekapcsolhatják egy átfogó művelődési, kulturális életpálya-modellbe. […»]

Ötágú síp


Egy válság-faragta, mégis elkötelezett községi könyvtáros

Posted by zondaz - december 30th, 2015

A felvidéki magyar könyvtárosokat (egyéneket és egyesületüket) bemutató sorozat újabb fejezetében Bolya Dudás Anita (32 éves) köbölkúti községi könyvtárossal ismerkedhetnek meg a Könyvtárvilág webmagazin olvasói.

201506_otagusip_Bolya_Kobolkut_1

Köbölkúti könyvtár, gyermekfoglalkozás

Kedves Anita, miért és hogyan lettél könyvtáros?

Vállalkozóként tudtam, milyen keményen kell dolgozni az itthoni piacon, hogy a családnak meglegyen a havi betevője. 2011-ben az érezhető munkaerő-piaci válság és a településemen meghirdetett könyvtári munkalehetőség arra késztetett, hogy megpályázzam a megüresedett posztot. Volt elég időm alaposan utána nézni e munkának, mert addig csak felhasználóként ismertem a könyvtárat. M. Csepécz Szilvia egykori könyvtáros, valamint férjem biztatására belevágtam e kihívásba, az állást nagy örömre megnyertem.  […»]


A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az indulástól 2008-ig

SZMKE2

1997 októberében a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen, Győr-Moson-Sopron megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével, továbbképzést tartott Somorján a Bibliotheca Hungaricában. Ezen az összejövetelen a résztvevők szükségesnek érezték egy szlovákiai magyar könyvtáros egyesület létrehozását.
A Bibliotheca Hungarica vállalta a  szakmai szervezet létrehozását és a könyvtárosok szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. […»]


Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája – Csongrád, 2015. május 31. – június 1.

201504_Otagu_Szucs

„Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében” címmel tartott előadást Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár munkatársa, az IKSZ égisze alatt tartott idei Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáján (Csongrád, 2015. május 31-június 1.) […»]


A szlovéniai könyvtárosok képviselőjének, Dr. habil. Zágorec-Csuka Juditnak a beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Otagu_ZagorecRészt vettem a magyar könyvtárosok éves nemzetközi konferenciáján, amelyre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének az elnöke, Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes és dr. Redl Károly, a MKE alelnöke hívtak meg, mint határon túli magyar könyvtárost.

A vándorgyűlés 2015.07.16-án délelőtt kezdődött azzal, hogy a határon túli magyar könyvtárosokat külön plénaris ülésre hívta meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a vezetősége és ünnepélyes keretek közt üdvözöltek bennünket, mint vendégeket. A plenáris ülésen lehetőségünk volt bemutatkozni a jelenlevő könyvtárosoknak és a vezetőségnek.  Azt követően 14 órakor volt a konferencia nyitó plenáris ülése a Szolnoki Főiskola előadótermében, amelynek keretében Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes, az MKE elnöke, valamint Závogyán Magdolna, a kultúráért felelős helyttes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) mondtak beszédet. A MKE díjakat és kitüntetésket is adott át a könyvtárosoknak, akik munkájukkal kiemelkedtek a magyar könyvtáros társadalomban. Aznap este a Szolnoki Légierőzenekar műsorát hallgattuk meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban Szolnok város központjában. […»]


Dr. Végh László, a Bibliotheca Hungarica (Somorja, Szlovákia) igazgatója

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Otagusip_Vegh

Somorján érettségizett 1967-ben, majd a pozsonyi Comenius Egyetem politológia–szociológia szakán 1972-ben szerzett diplomát és doktori címet. 1981-ig a pozsonyi Kultúrakutató Intézet tudományos munkatársa. 1981–1990 között a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának nemzetiségi ügyekben illetékes főelőadója, majd 1990-től 1992-ig A. Nagy Lászlónak, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökének szaktanácsadója. 1993–1995 között a Csemadok Országos Választmányának főtitkára. […»]


A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül

Posted by zondaz - június 28th, 2015

(a cikk a 3K 2015. márciusi számában megjelent írás rövidített változata)

1-201503_Otagusip_Hangodi

A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002-2003-as tanévtől kezdve. A „Határon túli könyvtárak fejlesztési programjának” 2007-es kulturális kormányzati elfogadása óta 2011 végéig, a rendszeres és kiszámítható kulturális minisztériumi támogatásnak köszönhetően a tevékenység a fejlesztési programnak megfelelően haladt: a képzéseken (…) 97 intézményből összesen 535 fő vett részt. (A fejlesztési program terveiről, eredményeiről és a Könyvtári Intézet által szervezett képzésekről lásd Bartos Éva beszámolóit: 3K 2006. 11. és a 2010. 7.) […»]


Beharangozó

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Bevezető

Illyés Gyula nagy gondolatával indítjuk új rovatunkat: „A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan. Eléri még vajon a mi nemzedékünk, hogy egy jó munka mind e nemcsak külön-külön, de más és másként is szóló sípot egyszer ismét összehangolja, illetve az eldugulástól megmenti?”

A szomszédos országok magyar könyvtárosai kezdeményezésére, az IFLA segítségével hozta létre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a magyar és magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistáját, az IFLA-HUNt, 2007-ben. A magyar és angol nyelvű szakmai levelezőlista annak érdekében jött létre, hogy az együttműködést erősítse a Magyarországon, valamint a vele szomszédos országokban vagy a világ más államaiban élő magyar, magyarul értő (esetleg már csak angolul író-olvasó) könyvtárosok és információs szakemberek között […»]


A 125 éves kincsestár – a Szabadkai Városi Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Szabadka_1

A Szabadkai Városi Könyvtárat a levéltári dokumentumok alapján Iványi István gimnáziumi tanár alapította 1890. október 13-án. A korabeli Szabadkán ez nem számított szenzációnak, az újságokban sem emlékeztek meg róla. […»]


Bibliotheca Hungarica, Somorja

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Somorja

A 18 éves Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) videókampánnyal igyekszik népszerűsíteni magát. Az egyes videókban maguk a “fórumosok” szólalnak meg és nyújtanak rövid, de alapos betekintést az intézet múltjába, jelenlegi munkájába, programjaiba. A legfrissebb ilyen videón Végh László nyilatkozik, aki a kezdetektől a Bibliotheca Hungarica szak- és kutatókönyvtár igazgatója. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Szeretetbefőtt avagy fogadott keresztszülők lettek a könyvtárosok

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaibarangolasok_Szeretetbefott_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Szervezetének tagjai 2015. szeptember 26-án Érmihályfalván, az ottani Bank Utcai Napközi Otthonban, valamint Nagykárolyban jártak szakmai kirándulás keretében.

Utunk célja elsősorban az volt, hogy szervezetünk csatlakozott a Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány Keresztszülői programjához. A Szent Ferenc Alapítványt az erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán. Céljuk, ahogyan ők fogalmaznak, „segítsék a legkisebbeket, azokat, akik másnak nem kellenek!” […»]


A Mezőgazdasági Szervezet kirándulása Egerbe

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaibarangolasok_Mezogazdasagi_Eger_1

Az MKE Mezőgazdasági Szervezete őszi útját 2015. október 14-15-re Egerbe szervezte. Kirándulásunk során az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárát, a Főegyházmegyei Könyvtárat és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat néztük meg, valamint városnézésen vettünk részt. […»]


Beszámoló a helyismereti könyvtárosok szakmai kirándulásáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2015. november 30-án, a Magyar Tudomány Ünnepe hónapjának utolsó napján szakmai programot szervezett az idén 150 éves Magyar Tudományos Akadémia székházába.

201506_Szakmaibarangolasok_Helyismereti_1

A szubjektív összefoglalóban elsősorban olyan háttérinformációkról számolnék be, amelyeket a gyűjtemények vezetői osztottak meg velünk kalauzolásuk során. […»]


Egy nap Bajnán – a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kirándulása

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaibarangolasok_Bajna_1

Mint arról beszámoltunk a KeMLIB korábbi számában, Pallagi Tibor, Bajna község polgármestere és Erdősné Csík Katalin, a település könyvtárosa meginvitálta a 2015-ös megyei Könyvtári Hetet nyitó konferencián az egybegyűlteket községükbe (lásd KeMLIB V. évf. 10. szám Könyvtár, értéktár – A Komárom-Esztergom megyei XLIV. Könyvtári Hét szakmai nyitó programjáról). Mivel az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet évente két kirándulást szervez, s köztük az egyik célja a megyén belüli települések értékeinek megismerése és a helyi könyvtárak meglátogatása, Kissné Anda Klára, a szervezet elnöke máris kapott az alkalmon, és jelezte polgármester úr felé az egyesület részvételi szándékát egy esetleges bajnai kiránduláson. […»]


Felvidéki várak 3. A Pest Megyei Szervezet sokadik felvidéki útjáról….

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_szakmai barangolasok_pmsz_1

Szervezetünk idén (rendhagyó módon) egy második kirándulást is szervezett, mégpedig a Délvidék után a Felvidékre, a számunkra oly kedves és közeli vidékre. Ez valóban a sokadik utunk volt, hiszen számtalanszor jártunk már itt. Föltérképeztük eddig a gótikát, a várakat, a határközeli, zömmel magyarlakta településeket. A szeptemberi tanulmányutat ottani barátainkkal, kollégáinkkal szerveztük, az ő vezetésükkel mentünk az úton. Ipolyságról Pálinkás Tibor, a honti múzeum, Solmosi Márta, az ipolysági könyvtár igazgatója, Palástról pedig Szarka Katalin, a könyvtár vezetője „vitt” bennünket. […»]


Könyvtáros hivatás, felkészülés a hivatás teljesítésére

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Szakmaibarangoaások_konyvtaros_hivatas

A Vándorgyűléssel szinte egy időben (július 13-án és 20-án) zajlottak Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban az általuk szervezett egy éves segédkönyvtáros tanfolyam záró vizsgái. A hallgatók kitűnően felkészültek voltak, így mindenki (diák, de a tanár is!) sikeresen vizsgázott és megtörtént a diplomák ünnepélyes átadása is. Ekkor a csoport szószóló diákja kipattant középre és az alábbi beszéddel lepett meg bennünket. […»]


Bemutatkozik – a badacsonytomaji Városi Könyvtár és Kovács L. Krisztián könyvtáros

Posted by zondaz - június 28th, 2015

4-201503_Szakmaibarangolasok_Badacsonytomaj_1

Elmúltam 32 éves; 12 éve már annak is, hogy a szombathelyi főiskolán a könyvtártörténet órákra igyekeztem. Kiváló tanáraim és gyakorlatvezetőim voltak, sokat tanultam tőlük, sok olyat is, amit nem írnak tankönyvek, de mindennap hasznosítható. Szerencsésnek érzem magam, hogy a könyvtárszak mellett a kommunikációt választottam PR szakiránnyal, és azért is, hogy a Pécsi Egyetem kiegészítő képzését is elvégezhettem. […»]


Hasad a mag, avagy alakul a molekula!

Posted by zondaz - június 28th, 2015

Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció paksi kirándulásáról – 2015. május 27.

3-201503_Szakmaibarangolasok_MKSZ_Paks

Ezen a május végi borús, esős, korai reggelen frizurámat tépő szélben (majdnem kopasz vagyok) vártunk, védelmet nyújtó, kényelmes buszunkra. Az MKE Műszaki Szekció kalandvágyó tagjai Paksra indulnak, hogy meglátogassák országunk egyetlen atomerőművét. […»]


„Mert vén Szabadka áldalak” (Kosztolányi)

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Szakmaibarangolasok_Delvidek_1

Az MKE Pest Megyei Szervezete 2015-ben szervezett tanulmányútja a Délvidékre, Szerbia Vajdaság nevű tartományába vezetett. Természetesen elsősorban azokat a helyeket, nevezetességeket kerestük föl, amelyek magyar vonatkozásúak, ahol élnek magyarok. Miután tanulmányútról volt szó, célunk volt néhány könyvtárat is meglátogatni. […»]


„Ujjé a Népkertben és a könyvtárban is nagyszerű”

Posted by zondaz - június 28th, 2015

Könyvtári majális Miskolcon

1-201503_Szakmaibarangolasok_Majalis_1

Ha május van – és nem csak 1-jén –, akkor a legtöbb programszervező majálisként hirdeti szabadtéri rendezvényeit, mely a szép tavaszi környezetre, vidám, játékos programokra, kikapcsolódásra, szórakozásra utal. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is így hívta fel a figyelmet a május 9-én rendezett eseményre, melyet már a Nemzeti Kulturális Alaphoz történt pályázáskor is az „Ujjé a Népkertben és a könyvtárban is nagyszerű” címmel illetett. Ezzel a nagyszabású rendezvénnyel könyvtárunk csatlakozott Miskolc város napja (május 11.) ünnepi programsorozatához is. […»]


Olvasókör a kaszaperi községi könyvtárban

Posted by zondaz - május 6th, 2015

201502_Szakmaibarangolasok_Kaszaper_1

Hagyományteremtő céllal és lelkesedéssel kezdtem hozzá az olvasókör megszervezéséhez. Előzménye az volt, hogy lakóhelyemen, a 60 km-re levő Mezőberényben egy jó éve már megrendezzük havonta. Célom szerint a – mintegy – 150 éves múltra visszatekintő dél-alföldi olvasóköri hagyományokat céloztam meg felújítva a mai korhoz igazítani. Nyilván, ez már nem ugyanaz, mint a nagy- és dédszüleim idejében, ám az értékeit át lehet jeleníteni a mai korba – véltem az indulásnál, s gondolom most is. […»]


Az Ipolysági Városi Könyvtár és a Váci Katona Lajos Városi Könyvtár tizenötéves munkakapcsolata (2001 – 2015).

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szakmaibarangolasok_Ipolysag_1

2004. február 13-án Ipolyság és Vác városok között testvérvárosi együttműködési megállapodás született. Ez a hivatalos tény nemcsak a kulturális intézmények, de a két város képviselőtestülete és polgármesterei között is szorosabb kapcsolatra adott lehetőséget.  […»]


Kristófné Szabó Szerafina: Szakmai nap Budapesten

Posted by zondaz - március 7th, 2015

szb_13_1

Kép forrása: Index.hu

Ismét jól döntöttek, akik december 15-én az MKE megyei szervezetének kirándulásán vettek részt. Ők ugyanis láthatták a tél legszebb és legértékesebb kiállítását a Szépművészeti Múzeumban. Ugye nem kell nevesítenem? Persze, hogy a Rembrandt és a holland arany évszázad festészete című kiállításról van szó. Az október 31-én megnyílt kiállításnak 178 képét a világ vezető múzeumainak egész sorából kölcsönözték, az amszterdami Rijksmuseumtól a londoni National Gallery-n, a New York-i Metropolitanon és a firenzei Uffizin át a madridi Pradoig. Számos kép érkezett a stockholmi Nationalmuseumból, ahogy természetesen a Szépművészeti saját, világszinten is kiemelkedő holland gyűjteménye is szép számmal képviselteti magát a holland aranykori kiállításon. […»]

Civil infó


Új kiadvány

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors – Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében

201506_Civilinfo_uj_kiadvany

Az Argumentum Kiadó gondozásában ez év tavaszán jelent meg Székelyföldi intézményi sors – Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében címmel az a monográfia, mely a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum könyvtárának történetét mutatja be. Tudományos szempontból igényt tarthat a könyvtártörténeti, erdélyi intézménytörténeti, általános könyvtártudományi, gyűjteménytörténeti és a kisebbségtörténeti kutatók figyelmére is. De haszonnal forgathatja mindenki, akinek érdeklődése a két intézmény sorsa és Erdély magyar kultúrtörténete felé fordul.

A tudományos igényű kiadvány értékeit számos kritika, recenzió, könyvajánló taglalja, alább az Eirodalom erdélyi irodalmi portál ismertetése:

„A Székelyföldi intézményi sors – két meg­határozó kul­turális közgyűjtemény történetének tükrében Erdélyi kul­turális intézménytörténeti feltáró mun­ka, mely alulról jövő kez­deményezéssel alapított, he­lyi és ma­gyar álla­mi segélyek­kel fenn­tar­tott és fej­lesz­tett, majd Tri­a­non után ide­gen ha­tal­mi kézben vi­szon­tagságos évti­ze­de­ket túlélő emb­le­ma­ti­kus, nagy múltú intézmények hányat­tatása­i­ban mu­tat­ja meg a székelyföldi ki­sebbségi kultúra sorsát. A két intézmény: a sep­si­szentgyörgyi Székely Nem­ze­ti Múzeum és a székely­ud­var­he­lyi Haáz Rezső Múzeum Tu­dományos Könyvtára (további­ak­ban: SZNM és HRMTK)[…»]


Programajánló

Posted by zondaz - november 1st, 2015

 

Az OCLC legújabb fejlesztéseinek és rendszereinek bemutatója
Az idei negyedik rendezvényével befejeződik IKR-bemutatósorozat, melynek keretében az OCLC legújabb rendszereit (WorldCat és WMS) ismerhetik meg. A bemutató angol nyelvű, amelyen tolmácsolást nem biztosítunk. A bemutató ingyenes, de előzetes internetes regisztrációhoz kötött. kep1
2015. november 17. Budapest, OSZK

[…»]


A 2015. évi Fitz-díjról …

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Civil_Fitz_5

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2014-ben megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

 • Berg Judit: Lengekalendárium – Sanoma, Central Mediacsoport
 • Haraszthy László (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon – Pro Vértes Alapítvány
 • Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története – Vince Kiadó […»]

Programajánló

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

 

Kulturális Örökség Napjai
„1984-ben Franciaországban Történelmi Műemlékek Nyílt Napja címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedő, várhatóan széles érdeklődésre számot tartó műemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség előtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat és ingyen, szakszerű vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat.” 201504_Civil_Programaj_1
2015. szeptember 19-20.

[…»]


Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség tisztújító közgyűléséről

Posted by zondaz - június 28th, 2015

3-201503_Civil_IKSZAz Informatikai és Könyvtári Szövetség 2015. május 13-án tartotta tisztújító közgyűlését az OSZK Dísztermében. Dr. Fodor Péter elnöki  beszámolóját és a pénzügyi jelentést a közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

Dr. Sepseyné dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője szólt a megjelentekhez, méltatta az Informatikai és Könyvtári Szövetség munkáját, mely szerinte a döntéshozók felé és a társadalom felé egyaránt közvetíti és képviseli a könyvtáros szakma érdekeit. […»]


Versek – és versolvasók – a villamoson

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Civil_Versvillamos_1

Hová tűntek a városi közlekedési eszközökről az olvasó emberek? Vannak erre válaszaink – de a miskolci könyvtárosok nem érték be a magyarázattal. Az Ünnepi Könyvhét alkalmából egy egész villamost feldíszítettek, hogy minél többen újra átélhessék: olvasni jó, még utazás közben is! […»]


Programajánló

Posted by zondaz - június 28th, 2015

 

Budapesti Nyári Fesztivál
„Budapesti Nyári Fesztivál az idén 76 éves Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Új bemutatók: opera, balett, musical, klasszikus zenei műfajokban. Kiállítások az utcán, a színház udvarán és a víztoronyban, nosztalgia járművek programokkal, zászlóba öltöztetett Budapest, ünnepi NYITÓ és ZÁRÓ előadások ajándékba, sétahajó a Margitszigetre a hét minden napján, Színházi hajójárat az előadásokra.”  1-201503_Civil_Praj_1
2015. június 6 – augusztus 31., Budapest

[…»]


TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Civil_tehetsegzeneolvasas A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, Neveléstudományi Doktori Iskolája, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, továbbá a Magyar Olvasástársaság 2015. április 11-én, Debrecenben, a DAB Székházban tartotta Tehetség – Zene – Olvasás címmel konferenciáját. Támogatói a Nemzeti Kulturális Alap és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet volt. […»]


A Fitz József-könyvdíjról…

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Civil_FitzFitz József 1934-ben került az OSZK-ba, és 1935 és 1945 között volt a könyvtár főigazgatója. Nevéhez különböző jelentős technikai újítások, reformok, szervezeti átalakítások és szakmai döntések fűződnek. Nevét viseli a Fitz József-könyvdíj, amelyet 1988 óta ítél oda a kulturális minisztérium minden évben az előző évi könyvtermésből a könyvtárosok szavazatai alapján kiválasztott, általuk legértékesebbnek, legszebbnek ítélt könyveknek.

Tudomásom szerint arra még nem volt példa, hogy a minisztérium felülbírálta volna a Magyar Könyvtárosok Egyesületének döntését. Nagy a felelősségünk tehát a díj odaítélésében! És mindig elmondható, hogy nehéz helyzetben van a „zsűri”, mert szerencsére a magyar könyvkiadás zömmel gyönyörű, értékes könyvekkel lepi meg az olvasót! És úgy látom, hogy a kiadók is megbecsülik a díjat: hangsúlyozzák egy-egy díjazott könyvüknél, magában a könyvben betét formájában, vagy akár a promóciós anyagukban is ezt az információt. A szerzők, írók pedig szintén büszkén említik az életrajzukban, honlapjukon, facebook-oldalukon a díjat – még akkor is, ha ezt elsősorban a könyvkiadók kapják. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

 

Múzeumok Majálisa

„Magyar Nemzeti Múzeum 20.   alkalommal rendezi meg az ország múzeumainak a találkozóját, a Múzeumok   Majálisát. A 20. Majálison a múzeumok – a 20. század embereiként – a 20/20-at   értelmezik és értelmezik újra, sok-sok szempontból, és itt osztják ki az Év   Múzeuma és az Év Kiállítása díjakat.”

201502_Programajanlo_1

2015. május 16-17., Budapest

[…»]


Programajánló

Posted by zondaz - március 8th, 2015

Nagy olvasási kihívás 2015

„Ha már egy olyan könyved sincs otthon, amit még ne olvastál volna el, ha már senki nem tud olyan olvasnivalót ajánlani Neked, amit már ne tudnál fejből oda-vissza, akkor ez a játék Neked való! Ha úgy érzed, keveset olvasol, pedig igenis szeretnél, akkor még motivációként is jól jöhet ez a kihívás! Kalandozz egy kicsit a könyvek világában!” kep_5

2015.

[…»]

Mentor


Haszonné Kiss Katalin

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

10653692_963929303634321_2428314315674472199_n

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. számú régiójának igazgatója

[…»]


Nuridsány Judit

Posted by Gerencsér Judit - november 2nd, 2015

Budaros_Nuridsany_judit  Az ELTE TTK Kari Könyvtár vezetője.

[…»]


Dr. Sándor Viktória

Posted by zondaz - szeptember 13th, 2015

201504_Mentor

Győr Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának vezetője, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének elnöke

Szívesen konzultálok kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal az alábbi témákban:

       • jogi szaktájékoztatás
       • bírósági könyvtárak helyzete Magyarországon
       • bírósági információs rendszer fejlesztés és katalogizálás a bírósági könyvtárakban
       • jogi tezaurusz bírósági környezetben

OROSZI EVELIN

Posted by zondaz - június 28th, 2015

201503_Mentor_OrosziAz EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány könyvtárvezetője, az IKSZ felügyelő bizottságának elnökhelyettese, TEMI elnökségi tag.

Kollégákkal, könyvtáros hallgatókkal szívesen konzultálok az alábbi témákban:

– letéti ellátás gyakorlata
– könyvtári gyakorlatok a közösségfejlesztésben
– iskolai közösségi szolgálat a könyvtárban
– rendezvény szervezés, új típusú rendezvények a könyvtárban.


ESPÁN EDINA

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Mentor_EspanA Miskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum könyvtárosa, az MKE Borsod Megyei Szervezet titkára.

Napi munkám során a Huntéka könyvtári rendszer és a MIDRA (egyetemi repozitórium) rendszergazdája vagyok. Ezek mellett kezdő Prezi tréningeket tartok az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak. Szívesen konzultálok vagy tartok előadást ezekben a témakörökben.


HICSIK DÓRA

Posted by zondaz - március 7th, 2015

201501_Mentor_Hicsika Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa

Minden érdekel, ami könyvtári munka. Jelenleg digitalizálok, de dolgoztam már a könyvtár minden osztályán. Kedvencem a helyismereti részleg. A mi könyvtárunk háromnyelvű (magyar, szerb, horvát), aki tehát a többnyelvűségről, a multikulturalizmusról beszélgetne, tanácskozna, szívesen csatlakozok. Emellett Kosztolányi szabadkai éveit kutatom, s szervezője vagyok a Kosztolányi-talány című vetélkedőnek is.

Portré


PORTRÉ ÖNMAGAMRÓL

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Szegedi Miklósné vagyok, Kardos Erzsébet Terézia néven láttam meg a napvilágot 1948. október 16-án Megyaszón, családunkban harmadik lánygyermekként.

201506_Portre_Szegedi_1

Szüleim iparos emberek voltak ugyan, de falusi viszonylatban a szegényebb emberek számát szaporították, mert a család megélhetésének biztosításához a földművesek életét is fel kellett vállalniuk, és ebben a munkában képességeink szerint nekünk, gyermekeknek is részt kellett vennünk.

Két nővérem – 7 és 6 évvel idősebbek – már iskolába jártak, könyveik, füzeteik számomra varázslatos titkok hordozói voltak, amit én nagy boldogsággal „lestem el” tőlük, ötévesen már magam is írtam-olvastam, és „hallgatóként” velük ballagtam minden nap az iskolába, ahol engedélyt kaptam, hogy az első osztályosok közé beülhessek…

A családi munkákban komoly feladatom volt: míg a család többi tagja kapált, vagy aratott, nekem a bocikat kellett őriznem, amíg legelésztek… a kezemben könyvvel sétálgattam mellettük és olvastam… hát így kerültem én nagyon korán szoros barátságba a könyvvel, az irodalommal…

Középiskolai osztályfőnököm volt a magyar tanárunk, szerette, ha a diák önállóan dolgozik, ha az elemzésekbe a saját érzéseit, gondolatait szövi bele… Mikor ilyen házi feladatokat kaptunk, gyakran mondogatta: „nem bánom, ha az egész dolgozatod idézetekből is áll, de jelöld meg a forrást-szerzőt, és tudd, miért citáltad oda éppen azokat a sorokat…” Így aztán lelkesen vetettük bele magunkat a pataki nagykönyvtár titokzatos csendjébe a felkészülés ürügyén, amit kollégistaként óriási szabadságnak  éreztünk… így született  pl. Madách tragédiájából 25 oldalas házi dolgozat, és közben észrevétlenül tanultam a „könyvtárat”… […»]


Portré önmagamról

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_Portre_Ronai_1RÓNAI KATALINNAK hívnak, 63 éve születtem és szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Vízöntő jegyében, mert annak minden kreatív energiáját élem és tapasztalom, amióta az eszemet tudom.

Édesapám az ötvenes években választott szakmájában nehezen boldogult, lévén, hogy rokkantan jött meg a háborúból, de nekem ő volt az etalon, ahogy keze alatt feléledtek az ágyak, fotelek, rekamiék… Édesanyám humán érdeklődése, könyvek iránti rajongása – gyermekkorában se babája, se könyve nem volt -, gyönyörű írásképe szintén támogatta az írás és a könyv szeretetét. Érzem, büszkék voltak rám. Édesanyám halála előtti napon megbékélve, mosolyogva mondta: örülök annak, hogy ilyen ügyes vagy! […»]


LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Portre_1könyvtáros, helytörténeti kutató, vászonszövő

L é l e k t ő l   l é l e k i g

„Laki paraszt gyereknek születtem 1953. július 10-én Miskolcon, nagycsaládban legkisebbnek. Gyerekkoromat a Cserehát két falujában, Lakon és Nyomáron töltöttem. Örömmel emlékezem rájuk, nagycsaládunkra, meghatározó volt szerepük életemben. Kis megszakításokkal 1967-től élek családommal a Bódva-völgyében, az időközben várossá lett Edelényben. Szeretem hazánk e kies, szép vidékét. Soha sem tudtam elhagyni, sok jóval kecsegtető hívások ellenére sem. Itt érettségiztem és a kis kitérők után ide tértem vissza, könyvtárosként, helytörténeti – néprajzi kutatóként, vászonszövőként. Mindég szerettem és szeretem, amit csináltam, soha nem nyolc órában. Otthon érzem e vidéken magam, tettem is érte (gondolom). […»]


DR. KOVÁCS EMŐKE

Posted by zondaz - június 28th, 2015

201503_Portre_1a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház igazgatója, történész

A Balaton-kutatás élete része és küldetése 

1978. április 13-án született Kaposváron. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium elvégzése után, 1996-ban felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom és történelem szakára. Mindkét szakon egyidőben diplomázott, 2001-ben. Szakdolgozatát történelem szakon A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásairól (1945-1990), magyar szakon pedig Szenteleky Kornél vajdasági irodalomszervező tevékenységéről írta. 2001-től 2004-ig az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén folytatott ösztöndíjas posztgraduális tanulmányokat. Disszertációját 2008 novemberében védte meg. […»]


BAKA GYÖRGYI, AZ ALKOTÓ KÖNYVTÁROS

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Portre_Baka_1

Baka Györgyi

1951. április 16-án született Budapesten. A szombathelyi Tanítóképző Intézetben népművelő-könyvtáros diplomát szerzett 1973-ban. Teljes munkaidőmet (38 évet) népművelői és könyvtári munkával töltöttem Budapesten, Százhalombattán, Érden és Törökbálinton. Mindkét tevékenységet szívből szerettem, és igyekeztem a tőlem telhető legmagasabb színvonalon végezni.”- vallja Baka Györgyi. […»]


Engel Judit, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - március 8th, 2015

Engel Judit

Engel Judit

Engel Judit 1967. március 13-án született Egerben. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola után az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola rajz szakát végezte el. Könyvtárosként 1988-tól 1995-ig a füzesabonyi Városi Könyvtárban dolgozott. A képzőművészet mellett a zene is mindig nagyon fontos volt számára. Kilenc évig járt zeneiskolába, és ha ideje engedi, azóta is szívesen  játszik zongorán, fuvolán. Húsz éve talált rá az Országos Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtárára, ahol az olvasószolgálati, zenei szaktájékoztatási feladatok mellett 2006-tól szervezi az „Alkotó könyvtáros” sorozat művészeti kiállításait is. Szabadidejében akvarelleket fest. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

EKE – 2015 – Sárospatak : harmadik nap – 2015. július 1. / Ásványi Ilona. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének éves összejöveteléről

In: EKE Hírlevél. – 12. (2015) 3., p. 8-10. : ill., 12 fotó

 

Bálint Ágnes

BETH közgyűlés 2015 – Bologna : 2015, 44th assembly Bologna – “Copyrights and our rights” / Bálint Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 12. (2015) 3., p. 14-15. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by Gerencsér Judit - november 1st, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ambrus Attila József
“Mindenkinek van hangja” – Olvass fel te is! / Ambrus Attila József ; [riporter] Horenka Erika
In: Vakok világa. – 81. (2015) 7, p. 34-41.

Áts József
A doktori értekezések elektronikus nyilvánosságának szabályozása / Áts József. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2., p. 168-177.

Barátné Hajdu Ágnes
Könyvtárosok identitásának meghatározó elemei: a könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben / Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott a 2013. nov. 15-én az SZTE JGYPK Felnőtt-képzési Intézete által megrendezett konferencián. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: A csoportidentitás szemiotikája / szerk. Szirmai Éva, Újvári Edit. – Szeged: SZEK JGYF K., 2015. – (2015), p. 19-33. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Balázs Ildikó

Az Üveghegyen innen, az Óperencián túl… – gyermekbirodalom a könyvtárban / Balázs Ildikó
In: Kaptár. – 24. (2015) 1., p. 7-8. – A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtárának szolgáltatásai
http://hirlaptar.vfmk.hu/kaptar/2015/2015_01_120.pdf […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - június 28th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ács Renáta

Mahara-alapú e-portfólió használata az egyetemi könyvtárhasználati képzésben / Ács Renáta. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 64-69. : ill., 6 ábra

Arató Balázs

Online szolgáltatások a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban / Arató Balázs. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 43-49.

Balogh András

Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció / Balogh András. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 1., p. 3-13. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Konyvajanlo

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

90 éves az OSZK Zeneműtára = The Music Collection of the National Széchényi Library is 90 years old. – A 2014. május 8-án megrendezett egynapos zenetudományi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. – Összefogl. angol nyelven
In: Magyar zene. –  52. (2014) 3., tematikus szám, p. 235-367. […»]


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

 

Amberg Eszter
Az alapító okirattal kapcsolatos változások a 2014. január 1-jei állapot szerint / Amberg Eszter In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) augusztus, B 5.17, p. 1-5.

Amberg Eszter
Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban / Amberg Eszter. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 418-425.

Ásványi Ilona
Beszámoló a könyvtáros életpályát vizsgáló és a könyvtáros életpályamodellt kidolgozó munkacsoport tevékenységéről In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 4., p. 15-17. […»]

Sziporkák


Sziporkák 2.0-1

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Sziporkak

Olvasó: Van egy kis problémám.
Könyvtáros: Mi lenne az?
Olvasó: Jaj, ne nézzen ilyen kétségbeesetten!
Könyvtáros: :D
Olvasó: Na látja, ez sokkal jobb! Rég láttam ilyen szép nagy mosolyt. Na szóval az van, hogy olyan szétszórt vagyok, mint egy marék rizs. Elhagytam az olvasójegyem, de a múltkor csináltattam másikat. És most elhagytam az újat… De megtaláltam a régit!
Könyvtáros: :D Találunk megoldást. […»]


Kezdő könyvtárhasználó

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_sziporkakMásodikos kisfiú most iratkozott be a könyvtárba. Csillogó szemmel hozza a kiválasztott könyvet.

–       Ezt szeretném kivenni!

–       Sajnos ezt nem tudod kikölcsönözni, mert olvasótermi!

Rettenetesen megijedt:

–       Akkor ezt olvasni kell?

 

Mesehősök új köntösben

A mesefoglalkozások alkalmával új oldalukról ismerjük meg a gyerekeket és a meséket is. Egyik kedvelt játékunk, amikor kis képecskékről kell felismerni a meseszereplőket, és egy jellemző tulajdonságuk alapján bemutatják egymásnak a gyerekek. Ebből szemezgetünk: […»]


Könyvtárosok – kicsit másképp

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Sziporkak

Két érdekes kezdeményezésre bukkantam a nyár végén.

Pécsett immár második alkalommal rendezték meg az Europa Cantat nemzetközi kórusfesztivált. A háromévente megszervezésre kerülő rangos zenei eseményt először 1988-ban látta vendégül a város. 2015. július 24-e és augusztus 2-a között ismét a zenéé lett a főszerep 10 napon át. Több mint 50 országból négyezer résztvevő 130 programmal ajándékozta meg a városlakókat és a vendégeket. A délelőtti műhelyfoglalkozásokat esténként koncertek és közös éneklések követték a legszebb helyszíneken sok, változatos kísérő programmal kiegészítve. […»]


Életképek a könyvtári munkából

Posted by zondaz - június 28th, 2015

201503_Sziporkak-1

 

Idős hölgy: Szerinted ez az? *belép egy idős házaspár*
Könyvtáros: Segíthetek?
Idős hölgy: Elnézést, bejöhetünk?
Könyvtáros: Persze! […»]


Április 14-e a Könyvtárosok világnapja

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Sziporkakamelyet két nagy szervezet, az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezett.

Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Ezen a napon a könyvtárak különböző programokat szerveznek a látogatóknak. […»]


Mit akartunk tudni a Google előtt?

Posted by zondaz - március 7th, 2015

201501_Sziporkák_Google

A New York-i közkönyvtár Instagramon tett közzé néhányat azokból a kérdésekből, amelyekkel az olvasók még a Google alapítása előtt keresték meg a könyvtárost. A The Guardian utánanézett, milyen válaszokra jutnának ma a felhasználók internetes kereséseken keresztül. […»]


Képzelt riport egy könyvfesztiválról

Posted by zondaz - március 7th, 2015

sziporka_1

Megkérdeztük az ismert pécsi kiadó, a Pannónia Könyvek – kérdéseinkre is felelősnek mutatkozó – szerkesztőjét abból az alkalomból, hogy a Megyei Könyvtár kebeléből kibújva az önállóság útjára léptek. – Kérdésünk:

– Hogyan tovább a továbbiakban?

– Nem kívánom kiadni a kiadót, bár kiadók vagyunk. Annyit azért mondhatok, hogy továbbra is kebelbarátok maradunk, de keble válogatja. No, meg a szerkesztő, de az se legyen szűkkeblű ugyebár. […»]