Átalakuló társadalom, változó kultúra, alkalmazkodó könyvtár?!

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Könyvtár szakmai nap a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egyletének szervezésében az Óbudai Platán Könyvtárban 

Miben nyilvánul meg a szolidaritás ma a kultúra területén? Lehet-e a kultúra a szolidaritás alapja? Milyen társadalmi fordulóponthoz érkeztünk? Mi ma a könyvtáros feladata? Ezekre az aktuális és meghatározó kérdésekre keresve a választ került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesület Közkönyvtári Egyletének 2019. évi szakmai napja május 22-én az Óbudai Platán Könyvtárban.

Mai átalakulóban lévő társadalmunkban egyfajta kulturális hasadást megélve jogosan merülhetnek fel a kérdések: Miben nyilvánul meg a szolidaritás ma a kultúra területén? Társadalmi normaképző ma a szolidaritás? A kultúra egyet jelent ma a társadalmi felelősség vállalással? Mi a könyvtáros feladata a jelenleg egyfajta kulturális hasadást megélő társadalomban? Hogyan képezzen hidat a könyvtár intézménye azon hat generáció között, akik jelenleg a társadalmat alkotják? Ezen kérdések fontosságára és aktuálitására hívták fel a figyelmet az előadók az Óbudai Platán Könyvtárban megrendezett szakmai napon.

A társadalmi szolidaritás és a kulturális identitás jelenlegi kapcsolódási pontjaiba – hogy miként alakul ma a társadalmi szolidaritás és ez milyen hatást gyakorol az egyéni vagy közösségi kulturális szokásainkra, élményeinkre – Dr. Laki Ildikó vezette be az érdeklődőket. A Milton Friedmann Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem ETSZK szociológusa, könyvtárosa arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a tudás rögzítésének és átadásának formái sokszor és sokat változtak a történelem folyamán, azonban ennyire rövid idő alatt és ennyire radikális eltérések még nem mutatkoztak pár évtized alatt. A társadalmunkban jelenleg is végbemenő változást Dr. Berzsenyi Emese vallástörténész is megerősítette, és a különböző generációk jellegzetességeit érintve, történelmi vonulatokat bemutatva reflektált a könyvtárosok lehetőségeire, melyek segíthetik a szakembert a kulturális különbségekhez való hozzáállásban, kezelésében. Mindezt jól kiegészítette és megerősítette a jelenlévő könyvtárosok szakmai tapasztalata. Az előadásokat követően az előadók szakmai segítségével tapasztalatokat cserélve, közös diskurzus vezetett a válaszok megtaláláshoz és azok könyvtárszakmai életbe történő adaptálásának lehetőségéhez.

A társadalmi átalakulás és a kialakuló kulturális változás okozta kommunikációs nehézségeket, gondolkodásbeli, nézőpontbeli különbséget mindenki átélte és érzi mindennapos könyvtári munkája során, melyet a földrajzi adatságok és különbségek tovább fokoznak. Remélhetőleg azonban mindezt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egyletének szakmai napját követően már mindenki tudatosabban képes kezelni. Definálni tudjuk a tapasztalt jelenséget, nem érnek váratlanul a következmények és egy új tudás birtokában tudunk reflektálni a változó folyamatokra, mert a társadalom átalakul, a kultúra változik, a kérdés, hogy ezt könyvtárosként felismerjük-e és képesek vagyunk-e alkalmazkodni?

Sándorné Támcsu Tímea, Óbudai Platán Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home