MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015. évi tisztújításának előkészítése

Posted by zondaz - december 31st, 2014

kep1A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének 4 éves mandátuma 2015 márciusában lejár. Az elnökség, a választást előkészítendő – az alapszabály előírásainak megfelelően – egyesületi választási bizottságot hozott létre.

A választási bizottság tagjai:

  • Horváth Tamás – a választási bizottság vezetője,
  • Bazsóné Megyes Klára
  • Bárdosi Mónika
  • Budavári Klára
  • Kovács Beatrix
  • Murányi Lajos
  • Oláhné Gócza Krisztina
  • Vasné Mészáros Katalin […»]

Az IFLA trendjelentés Splitben

Posted by zondaz - december 31st, 2014

A Horvát Könyvtáros Egyesület 2014. október 15 és 18 között tartotta kétévenkénti konferenciáját, mely egyben alkalmat adott a szokásos éves közgyűlésnek is.

12_MKEIFLA_IFLA_1

12_MKEIFLA_IFLA_2

Városi könyvtár Splitben

Gerald Leitner és Donna Schreeder

Az első napon a nagy érdeklődéssel kísért horvát könyvhónap ünnepélyes megnyitója volt a városi könyvtárban. A fővárosi könyvtár munkatársai, köztük a magyar kollégák által jól ismert Zdenka Sviben, ekkor terítették a könyvhét egységes PR anyagait: katalógus, plakát, könyvjelzők, stb. is, melyet majd a helyi könyvtárosok továbbítanak a régió könyvtáraiba a területi felépítésnek megfelelően. […»]

Szervezeti élet


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 19. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 31st, 2014

– 2014.11.27. –
Adatbázisok menedzselése
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete

12_Szervezetielet_Vállalati könyvtárosok_v1Köszönjük dr. Kiszl Péter intézetigazgatónak és munkatársainak, hogy meleg vendégszeretettel fogadták műhelybeszélgetésünket. A résztvevők alaposan megtöltötték a termet, sokakat érdekelt az adatbázisok kiválasztásának, megrendelésének és menedzselésének kérdése.

Az intézet rövid bemutatása után Varga Klára, az ELTE Informatikai és fejlesztési osztályának vezetője tartott vitaindítót. Beszámolójában rámutatott, hogy az EISZ keretében hozzáférhető adatbázisok kezelése, használata egyrészt kiszámíthatóbb a magas fokú szabályozottság miatt, másrészt kevesebb lehetőséget ad a gyorsan változó igényekhez való alkalmazkodáshoz. A meghatározott keretek természetesen behatárolják a könyvtári használatot is: az adatbázisokból nyert dokumentumok elektronikusan nem, csak nyomtathatóan adhatók oda, és csak oktatási célra. A tabletes, okostelefonos használat még csak kialakulóban van, bár igény egyre inkább lenne erre. […»]


Beszámoló a Jogi Szekció őszi szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

 – 2014. november 5. –
”…e percznek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat le kebelemre.„ (Kossuth)

12_Szervezetielet_Jogi_OGYKAz MKE Jogi Szekciója 2014. november 5-én tartotta meg őszi szakmai napját, melynek szervezését és megrendezését az Országgyűlési Könyvtár munkatársai vállalták fel Markója Szilárd és dr. Tóth Éva vezetésével.

Nagy örömmel fogadták ezt szekciónk tagjai, hiszen így lehetőséget kaptunk arra, hogy a Markója Szilárd igazgató úr vezetése alatt minden tekintetben hatalmas megújuláson átesett intézményben lezajlott eddigi változásokat megismerhessük.

Sándor Gertrud, a Jogi Szekció elnöke és Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója a Deák-teremben üdvözölte a megjelenteket, melyen szekciónk 42 fővel képviseltette magát. Igazgató úr köszöntőjében rámutatott arra, hogy az utóbbi években sok változás történt az Országgyűlési Könyvtárban. A legszembetűnőbb talán az, hogy a korábban leválasztott tereket az átépítés során megnyitották, így nagyobb és a Duna-felőli ablakok révén világosabb terek várják most az ide látogató olvasókat. Az átépítés során törekedtek az eredeti állapotok visszaállítására és az olvasói terek növelésére. A látványos külső megújulás mellett önmagukért beszélnek a tartalmi újítások, melyek révén hatékonyabb munkaszervezéssel zajlik a szolgáltatás. A régi nyolc szervezeti, osztályból kettő lett: Nyilvános Szolgáltatások Osztálya és a Gyűjteményszervezési Osztály. Az intézményvezető kiemelte a tervszerű állományapasztás, a digitalizálás, az összehangolt szolgáltatás-fejlesztés, a közös és egységes adatbázis-kezelés, a projekt-alapú gondolkodás és a könyvtári marketing fontosságát. […»]


Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szervezetielet_KTE

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. november 6-án az OFI-PKM dísztermében tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját. „A könyvtárostanári munka támogatása: szaktanácsadás, tanfelügyelet” című rendezvényt a NKA és az OFI-PKM támogatta.

Dr. Csík Tibor az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettesének és Szakmári Klára a KTE elnökének köszöntője után az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából meghirdetett „Kampányolj az etikus forráshasználat mellett!” című diákpályázatok értékelése, és az eredményhirdetés, díjátadás következett. Rendkívül ötletes, jól kidolgozott, bárhol megvalósítható kampányanyagokat ismerhettek meg a jelenlévők. […»]

Szakmai műhely


A (G)LAM nemzetközi digitális kooperáció (galériák), könyvtárak, múzeumok és levéltárak digitális konvergenciája

Posted by zondaz - december 31st, 2014

A digitális kollaboráció a hálózatok világában nem választás, hanem ésszerűség  

A LAM (vagy GLAM: galleries, libraries, archives, museums) – galéria-könyvtár-múzeum-archívum/levéltár digitalizálása során sok nemzetközi szintű projekt tanúsága szerint külföldön több mint 10 éves múltja van a kooperáción alapuló fejlesztéseiknek. Elterjedt fejlődési irányról beszélhetünk, megvalósult az együttműködés gyakorlata, kialakultak keretei, szabályai és követelményei. A digitalizálás során ún. kurátorok alkalmazására került sor, feladatuk a folyamatok tervezése, támogatása, közös digitális stratégia kialakítása és a fejlesztés szakmai irányítása a különböző diszciplínák és intézmény típusok között. [1.] A szaktevékenységhez összetett kompetencia és képzettségi követelmények, továbbképzések társultak, és kialakult a kurátorok képzését szolgáló felnőttképzés is. Az állami szakmai oktatás ezt a kooperációs lehetőséget még kevéssé tükrözi a tananyagban. A különböző LAM intézmény típusokban ezért a kompetencia követelmények jól körülhatároltak, és ahol nem jöttek létre a kollaboráció feltételei, ott még mindig tapasztalható a különállás hangsúlyozása. […»]


Beszámoló az Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferenciáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaimuhely_Infmed_1

Idén 11. alkalommal vettünk részt az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára által 2014. szeptember 25-26. között szervezett konferencián. A szekciónkba tartozó orvosi könyvtárosok számára ez a rendezvény az év legfontosabb szakmai találkozóhelye. Alkalom arra, hogy bővíthessük már meglévő ismereteinket, tudásunkat. Idén az Open Access-Open Science témáját ismertük meg a kiadók, szolgáltatók és könyvtárosok szemszögéből. Az előadások előtt, a szünetekben pedig végre személyesen találkozhattunk egymással. […»]


Sokoldalú könyvtárosok Somogyban

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaimuhely_Somogy_1Ezt a találó címet adta a somogyi könyvtárosok szakmai napjáról szóló tudósításának egy újságíró a helyi sajtóban, és valóban, napjainkban ez az egyik legfontosabb elvárás, amelynek meg kell felelnie a könyvtárakban dolgozó szakembereknek.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban tartott könyvtáros szakmai nap első részében egyesületi taggyűlést tartott az MKE Somogy Megyei Szervezet. Ennek keretében először „A kiszámítható életpálya” konferencia részleteiről számolt be az egyesület helyi elnöke, dr. Pintérné Kék Krisztina a megye könyvtárosainak.

Az országos konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében zajlott 2014. november 26-án az Országos Széchenyi Könyvtárban. A szervezetek célja a szakmai háttéranyag és koncepció elkészítése, ami alapját képezheti annak a könyvtáros életpálya-modellnek, amely a könyvtári munka eredményességének növelését és a könyvtárosi pálya vonzóvá tételét szolgálja majd. „Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése” – jelentette ki Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár a rendezvényen. […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Az MKE Tolna Megyei Szervezetének híre…

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaibarangolasok_IllyesIllyés Gyulára emlékeztünk Szekszárdon 2014. november 4-én. A már hagyományos Illyés ünnepségen a „földik” főhajtással koszorúztak Farkas Pál szobránál a megyei könyvtár bejáratában. Elekes Eduárdné nyugalmazott könyvtárigazgató elevenítette fel a 20 évvel ezelőtti névfelvétel – amely jelentős kortárs irodalomtörténeti esemény is volt egyben – körülményeit, emlékeit. Endreffyné Takács Mária, aki hosszú ideig gondozta az Illyés-hagyatékot, bensőséges hangon beszélt munkájáról, a családhoz fűződő kapcsolatáról. […»]


Sikeres szakmai nap a Fővárosi Törvényszék könyvtárában

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaibarangolasok_FT2014. november 17-én második alkalommal tartott a FT Könyvtára Szakmai napot, amely a Kihívások – Távoli elérésű elektronikus dokumentumok a bírósági könyvtárakban címet viselte. Az eseményen nagy számban vettek részt érdeklődő bírósági vezetők, bírák, könyvtárosok, és egyetemi hallgatók egyaránt. A program dr. Fazekas Sándor elnök úr beszédével vette kezdetét, majd Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros ismertette a törvényszék könyvtárának tevékenységét a szakmai nap témájának szemszögéből. Előadásában kitért arra, hogy a gyarapítás során – az új tendenciáknak megfelelően – a figyelem középpontjába főként az elektronikus dokumentumok és az e-könyvek kerültek. […»]


Sün Tóbiás Könyvtárában

Posted by zondaz - december 31st, 2014

jártak a Pest megyei gyermekkönyvtáros12_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZok november 5-én. A könyvtár valójában az Óbudai Platán Könyvtár gyermekkönyvtára, így tulajdonképpen nem hazai földön, Pest megyében voltunk, hanem „külföldre” mentünk tapasztalatcserére.

A szervezet vezetősége úgy döntött, hogy Némedi Tivadarné és Szamosvári Istvánné szervezésében ismerjük meg közelebbről ezt az óbudai könyvtárat az őszi szervezeti műhelytalálkozó keretében. Gyulai Ivánné, a könyvtár vezetője tájékoztatott a munkájukról, helyzetükről. Gyermekkönyvtárosai, Némethné Kapus Krisztina és Pandurné Pápics Ildikó a Sün Tóbiás programot ismertette, illetve bemutatta a zsebszínházat, ami forgószínpad szerűen működik és segítségével a közönséget is bevonhatják a történetekbe. […»]

Civil infó

Mentor


Gerencsér Judit

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Mentor_Gerencséra Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE Jogi Szekció titkára, az MKE PR Munkabizottságának tagja és a „Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja” szerkesztőbizottsági tagja

Szívesen konzultálok vagy tartok előadást az alábbi témákról, ill. segítek az alábbi szakmai tevékenységekben:

  • Jogi könyvtárak Magyarországon
  • Bírósági könyvtári információs rendszer Magyarországon […»]

Portré


Bemutatkozik Horváth Hella!

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Portre_Hella1_v1Alkotó könyvtáros, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársa

Az origamit gyermekként ismertem meg. Akkor még a csákó, vitorláshajó, sótartó és más egyszerűbb figurák hajtogatásán kívül nem ismertem mást. Majd a kisfiam születése adott indíttatást ezeknek a modelleknek a felidézésére. Közben ismét főiskolás lettem, akkor láttam egy „ezer papír” technikával készített hattyút. Távolabbról nézve ez a madár úgy tűnt, mintha kerámiacsipkéből készült volna. Közelebbről derült ki, hogy papír. Nem hagyott nyugodni a gondolat: én is szeretnék ilyet. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a székesfehérvári Vadmadárkórház felkérésére alapítványuk támogatóinak munkájukért köszönetképpen az általam készített „ezer papír”hattyúkat adományoztak. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - december 30th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona
“… arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok…” : húszéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése / Ásványi Ilona
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 9., p. 3-11.

Barátné Hajdu Ágnes
Diákok olvasási szokásai két szegedi középiskolában. 1. rész, A minta és a szabadidős tevékenységek / Barátné Hajdu Ágnes. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyv és nevelés. – 16. (2014) 3., p. 34-52. […»]

Sziporkák


Könyvek karácsonya

Posted by zondaz - december 30th, 2014

12_Sziporkak_1

Pár évvel ezelőtt láthattunk először képeket könyvekből épített karácsonyfákról. A következő linken meg is lehet tekinteni az akkori műveket más könyvtáriban megvalósítható karácsonyi ötletekkel együtt: http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.hu/2011/12/karacsonyi-otletek.html […»]