MKE és IFLA hírek


MKE – Tisztújítás 2015.

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

kep1A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 2015. május 6-i küldöttközgyűlésén tisztújítást tart. A tisztújítás kiterjed a szervezetekre is, azaz a küldöttközgyűlést megelőző időszakban a szervezetek is választásokat tartanak. 17 megyei és 12 országos szakterületi szervezetben tartunk választásokat. Ebből a mai napig az alábbi 25 szervezetben történt meg a tisztújítás. Szívből gratulálok minden megválasztott szervezeti tisztségviselőnek, képviselőnek, különösen azoknak, akik immáron a második, vagy többedik ciklusban töltik be eredményesen tisztségüket. A további munkájukhoz kívánok sok erőt és jó egészséget! Egyben megköszönöm a szervezetekben a most lezárult ciklusban tisztséget betöltők, de újra nem választott tagtársak munkáját. Köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az MKE és az adott MKE szervezet a 2011-2015-ös négy éves ciklusban is eredményesen dolgozhatott. […»]


IFLA – A Lyoni nyilatkozat az ENSZ előtt

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az IFLA leendő elnöke, Donna Scheeder 2015. február 19-én lehetőséget kapott, hogy bemutassa az Lyoni Nyilatkozatként ismert IFLA dokumentumot az ENSZ közgyűlése előtt.

201502_MKEIFLA_Lyoni_1

 Donna Scheeder az ENSZ   közgyűlésén

A hozzászólás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a megnövekedett információs igények kielégítésében elsősorban az olyan információ közvetítő intézmények, mint a könyvtárak, játszhatnak/játszanak jelentős szerepet. A könyvtárak segítenek megvalósítani az ENSZ tagállamai által 2015 januárjában New Yorkban meghatározott új programját, a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development Goals, SDG). Ezek a célok várhatóan 2015 szeptemberétől lépnek az eddig ismert Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium  Development Goals, MDGs) helyébe. Az ülésszak sorozat keretében a Fenntartható Fejlődési Célokhoz illeszkedő nyilatkozatokat, törekvéseket ismerhették meg a képviselők és a jelenlévő civil egyesületek reprezentánsai. Donna Scheeder érvekkel támasztotta alá, hogy az információhoz való szabad hozzáférés egy olyan közös alapelv, mely szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a megnövekedett információ-felhasználás megalapozza és fejleszti az információs műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen alappillérje a fenntartható fejlődésnek. Ezzel a 2015 szeptemberében induló Sustainable Development Goals-nak is az egyik legfontosabb támasza lehet. […»]

Szervezeti élet


Az MKE MKSZ tisztújító taggyűlése a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_MKSZ_1

2015. március 26-án délután a BME OMIKK Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában gyűltek össze a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának (MKE MKSZ) tagjai, hogy sort kerítsenek cikluszáró és tisztújító taggyűlésükre.

A taggyűlés a résztvevők jelentős létszámára való tekintettel az előzetesen meghirdetett helyszín helyett (régi folyóiratolvasó) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában került megrendezésre, mely a rendezvény időtartama alatt időszakosan zárva tartott az olvasóközönség előtt. A taggyűlés a házigazda intézmény főigazgatójának, Liszkay Bélának a köszöntőjével kezdődött, majd Nagy Zoltán MKSZ elnök mondott nyitóbeszédet. […»]


Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_KEM

A napirend szerint a formaságok után az elmúlt öt évet átfogó beszámolókkal kezdődött a taggyűlés.  Először Kristófné Szabó Szerafina elnök adott számot a megyei szervezet tevékenységéről, majd Kissné Anda Klára a gazdasági tevékenységről és a pénzügyi helyzetről számolt be. Mindkettő pozitív mérleget vont: nőtt az egyéni és testületi tagok száma, ami a szervezet anyagi helyzetét is javította; nőtt a tagok aktivitása a szervezetben és a szervezet aktivitása az MKE működésében; sokszínű és nagyszerű kirándulások, tapasztalatcserék szerveződtek; ismét növekedésnek indult a vándorgyűléseken és az MKE programokon való részvételi arány; realizálódott a határon túli (felvidéki) együttműködés, az egyesületi-szervezeti tevékenység kiszélesedett; szakmai kitüntetések sora igazolja vissza, hogy a szervezet figyelme kiterjed tagjai és a megyében dolgozó könyvtárosok munkájára. […»]


„Állandó készenlét hatalmas háttérmunkával” – bemutatkozik a KE Egyetemi Könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az MKE Somogy Megyei Szervezet tisztújító taggyűlése a Kaposvári Egyetem könyvtárában.

201502_Szervezetielet_Somogy_1

A Somogy Megyei Szervezetben négy évvel ezelőtt megújult vezetőség vette át az elődöktől a munkát, és folytatta az egyesületi élet hagyományait. Az általuk szervezett szakmai napokon az aktuális kérdésekről elhangzó előadások továbbra is továbbképzési lehetőséget, a szakmai kirándulások pedig kötetlen találkozási alkalmakat, tapasztalatcserét jelentettek a megye könyvtárosainak. Ugyanakkor az új vezetőség más területeken is próbált lépést tartani a változásokkal, rengeteg friss erőt, újítást hozott a Szervezet életébe. […»]


Egy ízig-vérig debreceni tárlatról

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_HBSZ_Csokonai

Csokonai emlékszoba, Debreceni Református Kollégium

Az MKE Hajdú-Bihar megyei szervezetének tagjai 2015. március 23-án, délután a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában gyűltek össze. Meghallgattuk dr. Keczán Mariann muzeológus ismertetését a Debreceni Református Kollégium állandó Csokonai-kiállításáról és a Csokonai-kutatások legújabb eredményeiről. Valamennyien örömmel vettük kézbe a Csokonai emlékszobát látogató diákok számára összeállított múzeumpedagógiai füzetet (címe: Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen). […»]


Szerzői jog és iskolai könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Szerzoijog_KTENagy érdeklődés kísérte a KTE Tavaszi Szakmai Napját, mely Budapesten, 2015. április 15-én a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában került megrendezésre. Támogató partnereink: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület volt.

A köszöntők után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet Pál Roberta titkárhelyettes mutatta be.

Az előadások a tananyagfejlesztés valamint az iskolai könyvtárat érintő szerzői jogi kérdéseket és a jogi, törvényi hátteret emelte ki mindennapi életből vett, konkrét példákkal szemléltetve. Az előadásokat Dr. Takács Nóra Emese szerzői jogi ügyintéző (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és Dr. Grad-Gyenge Anikó PhD, ProArt tanácsadó tartotta. Plágium az iskolában címmel Knausz Imre, a Miskolci Egyetem egyetemi docense  tágította ismereteinket, majd a  Köznevelési reformok és az iskolai könyvtárak, lehetőségek a TÁMOP 3.1.15-ben valamint A bibliográfiai hivatkozás tanításának tartalmi, módszertani kérdései címmel Dömsödy Andrea, az OFI-PKM munkatársa, a KTE alelnöke  adott elő. […»]

Szakmai műhely


Szemléletváltásaink – gyűjtemény- vagy szolgáltatásközpontú a modern könyvtár?

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Hogyan_epitkezunk_1

Néhány gondolat arról, hogyan értelmezzük válság- és krízishelyzeteinket?

Gyűjtemény- vagy szolgáltatás-, használó vagy diszciplína, információ vagy tudásmenedzsment központú a modern könyvtár? Igen – mondhatjuk azt is, hogy együtt és külön is érvényes lehet egy könyvtári szemlélet, amely fókusz pontját valamely összetevője javára erősíti vagy rangsorolja stratégiai alapon vagy forráshiány miatt. A gyűjtemény-központú könyvtári szemlélet megváltozásáról jogos elmélkednünk a digitalizálás és a webes szolgáltatásaink növekvő szerepe során. A forráskeresés lehetőségei kitágultak, a használók kirajzottak a könyvtárból, és mielőtt elkeserednénk emiatt, sürgősen szögezzük le, hogy a könyvtárosok munkája jelentősen ott van az internet nyújtotta lehetőségekben, akár a mások által átvett módszertanuk, akár közvetlen tevékenységük alapján. […»]


PREZI

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

Az MKE Borsod Megyei Szervezet híre

201502_Szakmaimuhely_Borsod_Prezi

PREZI tréninget szervezett 2015. április 9-én az MKE Borsod Megyei  Szervezete, melyet Espán Edina titkár vezetett a Miskolci Egyetem  Könyvtár-Levéltár-Múzeum számítógépes oktatótermében. A könyvtárosok  körében meghirdetett gyakorlat nagyon sikeres volt, a következőre az egyetem  hallgatói jelentkeztek.

Nagy Gábor
MKE Borsod Megyei Szervezete


Gyermekirodalmi workshop Győrben

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szakmaimuhely_Gyermekirodalmi_workshop_1

Fodor Zsuzsa előadása

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a Könyvtárostanárok Egyesülete közös szervezésében 2015. március 17-én, kedden Kortárs Gyermekirodalmi Workshopot tartottunk Győrben a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi Klubjában. […»]

Ötágú síp


Beharangozó

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Bevezető

Illyés Gyula nagy gondolatával indítjuk új rovatunkat: „A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan. Eléri még vajon a mi nemzedékünk, hogy egy jó munka mind e nemcsak külön-külön, de más és másként is szóló sípot egyszer ismét összehangolja, illetve az eldugulástól megmenti?”

A szomszédos országok magyar könyvtárosai kezdeményezésére, az IFLA segítségével hozta létre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a magyar és magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistáját, az IFLA-HUNt, 2007-ben. A magyar és angol nyelvű szakmai levelezőlista annak érdekében jött létre, hogy az együttműködést erősítse a Magyarországon, valamint a vele szomszédos országokban vagy a világ más államaiban élő magyar, magyarul értő (esetleg már csak angolul író-olvasó) könyvtárosok és információs szakemberek között […»]


A 125 éves kincsestár – a Szabadkai Városi Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Szabadka_1

A Szabadkai Városi Könyvtárat a levéltári dokumentumok alapján Iványi István gimnáziumi tanár alapította 1890. október 13-án. A korabeli Szabadkán ez nem számított szenzációnak, az újságokban sem emlékeztek meg róla. […»]


Bibliotheca Hungarica, Somorja

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Somorja

A 18 éves Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) videókampánnyal igyekszik népszerűsíteni magát. Az egyes videókban maguk a “fórumosok” szólalnak meg és nyújtanak rövid, de alapos betekintést az intézet múltjába, jelenlegi munkájába, programjaiba. A legfrissebb ilyen videón Végh László nyilatkozik, aki a kezdetektől a Bibliotheca Hungarica szak- és kutatókönyvtár igazgatója. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Olvasókör a kaszaperi községi könyvtárban

Posted by zondaz - május 6th, 2015

201502_Szakmaibarangolasok_Kaszaper_1

Hagyományteremtő céllal és lelkesedéssel kezdtem hozzá az olvasókör megszervezéséhez. Előzménye az volt, hogy lakóhelyemen, a 60 km-re levő Mezőberényben egy jó éve már megrendezzük havonta. Célom szerint a – mintegy – 150 éves múltra visszatekintő dél-alföldi olvasóköri hagyományokat céloztam meg felújítva a mai korhoz igazítani. Nyilván, ez már nem ugyanaz, mint a nagy- és dédszüleim idejében, ám az értékeit át lehet jeleníteni a mai korba – véltem az indulásnál, s gondolom most is. […»]


Az Ipolysági Városi Könyvtár és a Váci Katona Lajos Városi Könyvtár tizenötéves munkakapcsolata (2001 – 2015).

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szakmaibarangolasok_Ipolysag_1

2004. február 13-án Ipolyság és Vác városok között testvérvárosi együttműködési megállapodás született. Ez a hivatalos tény nemcsak a kulturális intézmények, de a két város képviselőtestülete és polgármesterei között is szorosabb kapcsolatra adott lehetőséget.  […»]

Civil infó


TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Civil_tehetsegzeneolvasas A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, Neveléstudományi Doktori Iskolája, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, továbbá a Magyar Olvasástársaság 2015. április 11-én, Debrecenben, a DAB Székházban tartotta Tehetség – Zene – Olvasás címmel konferenciáját. Támogatói a Nemzeti Kulturális Alap és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet volt. […»]


A Fitz József-könyvdíjról…

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Civil_FitzFitz József 1934-ben került az OSZK-ba, és 1935 és 1945 között volt a könyvtár főigazgatója. Nevéhez különböző jelentős technikai újítások, reformok, szervezeti átalakítások és szakmai döntések fűződnek. Nevét viseli a Fitz József-könyvdíj, amelyet 1988 óta ítél oda a kulturális minisztérium minden évben az előző évi könyvtermésből a könyvtárosok szavazatai alapján kiválasztott, általuk legértékesebbnek, legszebbnek ítélt könyveknek.

Tudomásom szerint arra még nem volt példa, hogy a minisztérium felülbírálta volna a Magyar Könyvtárosok Egyesületének döntését. Nagy a felelősségünk tehát a díj odaítélésében! És mindig elmondható, hogy nehéz helyzetben van a „zsűri”, mert szerencsére a magyar könyvkiadás zömmel gyönyörű, értékes könyvekkel lepi meg az olvasót! És úgy látom, hogy a kiadók is megbecsülik a díjat: hangsúlyozzák egy-egy díjazott könyvüknél, magában a könyvben betét formájában, vagy akár a promóciós anyagukban is ezt az információt. A szerzők, írók pedig szintén büszkén említik az életrajzukban, honlapjukon, facebook-oldalukon a díjat – még akkor is, ha ezt elsősorban a könyvkiadók kapják. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

 

Múzeumok Majálisa

„Magyar Nemzeti Múzeum 20.   alkalommal rendezi meg az ország múzeumainak a találkozóját, a Múzeumok   Majálisát. A 20. Majálison a múzeumok – a 20. század embereiként – a 20/20-at   értelmezik és értelmezik újra, sok-sok szempontból, és itt osztják ki az Év   Múzeuma és az Év Kiállítása díjakat.”

201502_Programajanlo_1

2015. május 16-17., Budapest

[…»]

Mentor


ESPÁN EDINA

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Mentor_EspanA Miskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum könyvtárosa, az MKE Borsod Megyei Szervezet titkára.

Napi munkám során a Huntéka könyvtári rendszer és a MIDRA (egyetemi repozitórium) rendszergazdája vagyok. Ezek mellett kezdő Prezi tréningeket tartok az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak. Szívesen konzultálok vagy tartok előadást ezekben a témakörökben.

Portré


BAKA GYÖRGYI, AZ ALKOTÓ KÖNYVTÁROS

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Portre_Baka_1

Baka Györgyi

1951. április 16-án született Budapesten. A szombathelyi Tanítóképző Intézetben népművelő-könyvtáros diplomát szerzett 1973-ban. Teljes munkaidőmet (38 évet) népművelői és könyvtári munkával töltöttem Budapesten, Százhalombattán, Érden és Törökbálinton. Mindkét tevékenységet szívből szerettem, és igyekeztem a tőlem telhető legmagasabb színvonalon végezni.”- vallja Baka Györgyi. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Konyvajanlo

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

90 éves az OSZK Zeneműtára = The Music Collection of the National Széchényi Library is 90 years old. – A 2014. május 8-án megrendezett egynapos zenetudományi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. – Összefogl. angol nyelven
In: Magyar zene. –  52. (2014) 3., tematikus szám, p. 235-367. […»]

Sziporkák


Április 14-e a Könyvtárosok világnapja

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Sziporkakamelyet két nagy szervezet, az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezett.

Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Ezen a napon a könyvtárak különböző programokat szerveznek a látogatóknak. […»]