MKE és IFLA hírek


Hogyan alkalmazzuk az érdekérvényesítést és a marketinget a könyvtárban? MKE – Szakmai Nap – OSZK – 2019. november 13.

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendezvényén a szervezők lehetőséget kívántak teremteni a könyvtárszakmai érdekérvényesítéssel és a hatékony könyvtári marketinggel kapcsolatos kérdések, tapasztalatok megvitatására, új ismeretek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati módszerek, eszközök alkalmazásának elsajátítására. […»]

Szervezeti élet


(Könyvtáros) generációk egymás közt

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének idén megújult vezetősége a helyi egyesületi élet színesítésén igyekezve szervezte meg 2019. november 19-én a Nyílt szakmai nap címmel futó, s így a találkozás célját is egyértelműen meghatározó, remélhetően sorozattá bővülő rendezvényét. A körmendi Faludi Ferenc Könyvtárban a résztvevőket elnökként és házigazdaként is köszöntő Mecsériné Doktor Rozália beszélt a program céljáról, kereteiről, hangsúlyozva azt, hogy nem a több évtizedes múltra visszatekintő megyei szakmai napokkal próbál az vetekedni, hanem az évenkénti nagy találkozások közötti kapcsolattartást és egymás megismerését szeretné támogatni. A tervek szerint – ahogy az első alkalommal, úgy a továbbiakban is – egy vendégelőadó mellett a megyében dolgozó könyvtárosok bemutatkozását szorgalmaznák, valamely aktualitás, például (szakmai) utazás, továbbképzés, bevezetett innováció mentén. A meghívóra nem véletlenül került fel a „nyílt” jelző sem, hiszen cél az is, hogy az egyesületben tagságot (még) nem vállaló kollégák is csatlakozhassanak. […»]


Örményországtól a miskolci bagolyröptetésig – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Miskolc, 2019. október 21.

Az ősz szekciónk életében mindig a bagolyröptéről szól. Aki teheti, elutazik abba a városba, ahol éppen a Vándorbagoly lakik. Az idén Miskolcon várt rá a csodálatos barna madarunk.

[…»]


Gyermekkönyvtári műhelynap Kerepesen

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. november 6-án Kerepesen került sor a Gyermekkönyvtári Műhelynapra. A rendezvény az egy épületben található Forrás Művelődési Házban és Szabó Magda Városi Könyvtárban zajlott. Az összegyűlt 50 főt Bakai Kálmán alpolgármester köszöntötte. Mint elmondta, fontos, hogy elektronizált világunkban az írott és nyomtatott kultúrát is eljuttassuk a gyerekeknek. A PEMEKSZ nevében Juhász-Kiss Regina, a Gyermekkönyvtári Műhely vezetője, a rendezvény moderátora szólt hozzánk. A házigazdák nevében Kis-Simon Judit könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket és a helyben élő Telegdi Ágnes írónőt, aki a nap további részében is szerepet kapott.

[…»]


Muzeális könyvtárak – szakmai nap Nyíregyházán

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi szervezete által szervezett és rendezett programok célja a magas szintű szakmaiság és a lehetőségeinken belüli színes tematika. Próbálunk időszerűek, az aktualitásokhoz kapcsolódóak lenni, vannak azonban időtálló témáink is. […»]


Lassan változó könyvtárkép – Idén is törzsgárda ünnepség és szakmai nap a kaposvári megyei könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. november 19-én került sor a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Somogy Megyei Szervezete által megrendezett szakmai napra.

A program az MKE helyi szervezetének taggyűlésével kezdődött, ahol az egyesület titkára, Hertelendy Helga előadásában kitért az új elnökség eddigi munkájára, az elmúlt évek helyi és országos érdekeltségű könyvtári és olvasásnépszerűsítő programjaira, valamint megemlítette a jövőben várható, a könyvtárak munkatársait is érintő eseményeket, úgymint az MKE 52. Vándorgyűlését vagy a nyáron megrendezésre kerülő 92. Ünnepi Könyvhetet. […»]


Megtartotta tisztújító taggyűlését az MKE Bibliográfiai Szekciója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. december 13-án, Luca napján tisztújító taggyűlést tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója. A korábbi vezetőség tagjai közül többen jelezték, hogy már nem kívánnak tisztséget vállalni. Leköszönt titkári teendőiről Trencsényi Katalin, gazdasági tisztségéről Gazdag Tiborné (Liza), vezetőségi tagságáról Berke Barnabásné, ellenőrző bizottsági tagságáról pedig Nagy Katalin és Dr. Varga Lajosné. Morvai Zsuzsanna, korábbi ellenőrző bizottsági elnök már korábban lemondott tisztségéről, így 2018-tól Vasbányai Ferenc látta el ezt a feladatot. […»]


Mi történt velünk 2019-ben? Az MKE Heves Megyei Szervezet eseményeinek, programjainak rövid összefoglalója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019-ben is mozgalmasra sikeredett szervezetünk élete. Az év első szervezeti eseménye a tisztújító taggyűlés volt. 2019. március 11-én tartott választás eredményesen zárult, minden leadott szavazat érvényes volt. Tagjaink ismételten Bodor Katalint választották a szervezet elnökének, a titkári feladatokra Verle Ágnest választották meg. A vezetőség soraiba a következő tagokat választották meg: Sinkovits Erika, Varga Lászlóné, Dr. Novotnyné Baláti Judit, Csépányi Zoltán. Az Ellenőrző bizottság elnöke: Sohajdáné Bajnok Katalin, Ellenőrző bizottság: Pauer Erika, Kovács Attila. […»]


Szabolcsi könyvtárosok Érmihályfalván

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete képviseletében november 30-án – immár 5. alkalommal – látogattuk meg a Böjte Csaba nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány Érmihályfalvi Iskolaháza lakóit, akiknek, könyvekkel, édességekkel, játékokkal kedveskedtünk. Az egyesület keresztgyerekének, Sass Imike 15 éves tanulónak többek között karóra ajándékozásával szereztünk nagy örömöt. […»]


Adatkönyvtárak, adatkönyvtárosok – Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése 30.

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

30. műhelybeszélgetésünk vendéglátója a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár volt, amelyet házigazdánk, Farkasné Kripner Veronika mutatott be a közel 30 résztvevőnek. Az épület a 1920-as években épült, eredetileg a Hotel Bellevue szállodaként, 1948-tól tartozik a mezőgazdasági minisztérium fennhatósága alá. Országos szakkönyvtári jegyzéken szereplő nyilvános könyvtár. Jelentős információs szerepe volt a 2000-es években, amikor az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) magyarországi pontja lett. Ezen kívül eMagyarország pont. EU-s olvasóteremmel rendelkeznek, valamint itt működik a Könyvgazda könyvesbolt, de helyszínt adnak egy fordítóirodának is. A könyvtár két raktárral rendelkezik. Megnövekedett munkát jelent számukra, hogy az agrárminisztériumtól sorra megkapják a megszűnő ágazatok könyvgyűjteményeit: pl. húsüzem, vízgazdálkodás stb., amely jelenleg elhelyezési és feldolgozási kihívásokat jelent. […»]

Szakmai műhely


PRESSDOK – a floppyújságtól az adatbázisig avagy a magyar sajtóadatbázis megszületésének körülményei, okai és korai jellemzői

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A szerző jelen írása a szubjektív szakmai visszaemlékezések sorába tartozik (Rusk hajdani amerikai külügyminiszter „As I saw it” c. könyvéből merítve a stílusjegyeket). A szerző arra törekszik, hogy a megélt valóságot adatokkal is alátámasztva, lehetőleg torzítás mentesen visszaidézze. Elnézést kér azért, hogy néhol egyes szám első személyt, néhol pedig többes szám első személyt használ – utóbbit akkor teszi, amikor egy csapattevékenység keretében végzett saját munkájáról is ír.

[…»]


Ahány könyv, annyi élmény – workshop az olvasásért

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Az én könyvtáram program 2019-ben két jelentős témanapot is tartott. Tavasszal a Könyvtárostanárok Egyesületével közösen szervezett Digitális tananyagfejlesztés az én könyvtáramért című eseményen több mint 170-en vettek részt. Ennek sikerén felbuzdulva került megszervezésre az Ahány könyv, annyi élmény – workshop az olvasásért című rendezvény a Lurdy Konferenciaközpontban 2019. november 15-én, mintegy 200 könyvtáros, pedagógus, olvasásnépszerűsítés iránt elkötelezett szakember részvételével. Az esemény meghívott előadói és workshop-vezetői úgy kerültek kiválasztásra, hogy bemutatóik, prezentációik által esszenciálisan adtak egy képet a projekt eddig elért eredményeiről éppúgy, mint arról a sürgető és fontos igényről is, hogy az olvasáskultúra-fejlesztése, a digitális írástudás közvetítése, könyvtárhasználat, információkeresés fejlesztése a projekt lezárultával is kiemelt támogatást kell, hogy élvezzen. […»]


Könyvtári beszélgetések 2019 – Programsorozat a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet könyvtárában

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Művészeti Akadémia – 2017 novembere óta a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet – könyvtára 2019-ben „Könyvtári beszélgetések” címmel új rendezvénysorozatot indított útnak. Az első félévben négy, a második félévben két alkalommal adtunk otthont egy-egy érdekes, színes szakmai programnak különböző témákban meghívott előadókkal, mely alkalmakról most rövid összefoglalóban számolunk be. […»]

Ötágú síp


Balogh Mihály: Röpke visszatekintő, avagy tétova számvetés a könyvtárostanárság(om)ról

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

Az alábbi írás közreadásával tisztelegni szeretnék a 2019. évi Füzéki-díjas, a hajdani MKE alelnök, az IFLA-HUN egyik alapító tagjának munkássága előtt. A többi érdemet – ideértve a jelenleg is aktív könyvtári értékmentő tevékenységet – most nem is említettem…

Haraszti Pálné rovatvezető

Balogh Mihály

Röpke visszatekintő, avagy tétova számvetés a könyvtárostanárság(om)ról

(Elhangzott a Bod Péter Társaság ülésén a budapesti Eötvös József Gimnáziumban 2006 tavaszán) […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Utolsó csoportos látogatóként a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti Szakkönyvtárában

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete hagyományos évzáró összejövetelét 2019. november 28-án tartotta Budapesten. A szervezet meghívólevele a gyülekező színhelyeként a Szépművészeti Múzeum lépcsőjére invitálta tagjait, hogy egy városligeti szobornéző séta után meglátogassuk a Mezőgazdasági Múzeumban található Agrártörténeti Szakkönyvtárat. […»]


Beszámoló az MKSZ kecskeméti tanulmányútjáról

Posted by Buzai Csaba - december 10th, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának tagjai 2019.12.03-án Kecskemétre látogattak. A kirándulás során Meglátogatták a nevezetes Cifrapalotát, s azon belül a Modern Képtárat, amelyet Gyergyádesz László művészettörténész mutatott be. […»]

Civil infó


Kordos László emléknap Miskolcon

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Emléknapot rendezett 2019. október 21-én Zahuczky László, a Herman Ottó Múzeum könyvtárvezetője Kordos László (1909-1992) életútjának bemutatásával. A jeles napon a Múzeum könyvtárának olvasóterme felvette az ismert könyvtáros, pedagógus, művelődéspolitikus nevét. A névadó portréjával ellátott termet Dr. Szolyák Péter mb. igazgató avatta fel. […»]


Mészáros Antal (1937-2019)

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Antal az ELTE magyar-könyvtár szakán végzett. Pályafutása első részét Komárom-Esztergom megyében töltötte, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban dolgozott, vezette a Tatai Járási Könyvtárat két éven keresztül, ekkor vette fel a könyvtár Móricz Zsigmond nevét. 1978-ban került Győrbe, dolgozott a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Könyvtárában, majd a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban, végül a Győri Városi Könyvtárban. Itt az iskolai könyvtárak módszertani munkáját koordinálta 1995-ig nyugdíjba vonulásáig. Több könyvtárhasználati tankönyv társszerzője, szerkesztője, s könyvtárszakmai cikkek szerzője is volt. Aktív éveiben az egyesületi munkából is jelentősen kivette részét, fő szervezője volt az 1969-ben elsőként megrendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlésének Tatán, majd a 15. (1983) és 25. (1993) győri vándorgyűléseknek szintén. Nevéhez fűződik a Magyar Könyvtárügyért Alapítvány létrehozása, amely 1993 és 2008. között működött. […»]

Mentor


Kaszás Veronika

Posted by Buzai Csaba - december 6th, 2019

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Terézvárosi Gyermekkönyvtárának vezetője vagyok, ami a főváros egyetlen önálló gyerekkönyvtára, s mint ilyen tradicionálisan módszertani központ is egyben. 20 év gyerekkönyvtárosi szakmai tapasztalattal rendelkezem, mely során, ― a Színművészeti Egyetemen végzett színházi nevelőként, drámapedagógusként ― a kezdetektől élményközpontú, interaktív drámafoglalkozásokat tartok óvodástól középiskolás korig, ahol a résztvevők a népmesék, a történelem, vagy irodalmi művek szereplőivé is válnak. Szívügyem a megszokott könyvtári terek kreatív újragondolása. Minimális költségből, ám meglepő módon átalakított, újraértelmezett könyvtári tereinkbe is az élménypedagógia inspiráló, kreativitásra ösztönző játékosságát visszük bele. […»]

Portré


Korompay Dóra festőművész

Posted by Buzai Csaba - december 6th, 2019

Művészete – egyedi tehetségét kibontakoztatva – rokoni szálakban rejlő örökséget (Gundelfingen Gyula festőművész; Szinyei Merse Pál festőművész) visz tovább. Keze alatt megelevenedik az ecset, életre keltve tájakat, embereket, felidézve emlékeket, eseményeket. Képeivel elvarázsol… a világ kevesebb lenne nélküle. (a szerk.)

„Magamról annyit tudnék mondani, hogy egy nagyon kíváncsi ember vagyok, mindig is az voltam. A Várnegyed, a Halászbástya és környékbeli csendes kis utcácskák mindig nagyon fontosak az életemben, ott nőttem fel, ott játszottam. 6 éves korom óta megvan most is gyerekkori barátnőm, játszótársam. A diófa tetejéről, ahol sokat olvastam, sokat is láttam, még talán a Dunát is… Pici kislányként bejárkáltam a közelben lakó festőművészek műtermébe, ahol nagyon otthon éreztem magam.” […»]

Szakirodalmi ajánló


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Baranya Péter

Előjelekről csak utólag látni, hogy jeleztek.” : állományvédelmi interjú Baranya Péterrel, a Piarista Központi Könyvtár igazgatójával / [riporter] Horváth Adrienn. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28. (2019) 5., p. 25-34. : ill., 6 fotó […»]

Sziporkák


Sziporkák

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Pihentető szép Karácsonyt és sikerekben gazdag, szerencsés Új Évet kíván

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és a Könyvtárvilág webmagazin!