MKE és IFLA hírek


Gyorsjelentések az MKE 52. vándorgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A rendhagyó módon online megrendezett vándorgyűlésről – a naprakész tájékoztatás érdekében – Kecskeméti Gergely, az OSZK Információ- és Tartalomszolgáltatási Főosztályának vezetője a könyvtárosok levelezőlistáján, a KATALIST-en naponta közzétette a kollégái által készített gyorsjelentéseket. […»]


Az 52. MKE Vándorgyűlés szekcióinak „egyoldalas” beszámolói

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A Határon túli körkép szekció

A szekcióülés segítségével egy körképet adtunk a Kárpát-medencei könyvtárak sokrétű gyakorlatáról a pandémiás időszakban. […»]


Fitz-díjak 2019 és 2020

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2019-ben és 2020-ban megjelent könyvekből a könyvtáros szakma javaslatára a következő 6 könyvet jutalmazta Fitz József-díjjal az Emberi Erőforrások Minisztériuma: […»]


Külföldi könyvtári körkép a COVID után – összefoglaló

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Kilenc ország, kilenc gyakorlat – az online formában lebonyolított találkozásunk teremtette meg a lehetőséget erre nemzetközi körképre. […»]

Szervezeti élet


Beszámoló az 52. Vándorgyűlés MKSZ programjáról

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Miután az Műszaki Könyvtáros Szekciónak elmaradt szinte minden rendezvénye 2020-ban a Covid-19 világjárvány miatt, sem a vándorgyűlésre, sem az évvégi szokásos Luca napi beszámoló taggyűlésünkre nem kerülhetett sor, pedig komoly terveink voltak többek között a szekciónk ötven éves működésének szakmai értékelését illetően is. […»]


Jogász hivatásrendek nemzedékeinek szakirodalmi ellátása

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Az MKE 52. Vándorgyűlés tematikájához (Nemzedékek szolgálatában: 2020-2021. Kihívás, kreativitás, könyvtár) illeszkedve a Jogi Szekció 2021. július 9-én, 13 órától megtartott online programjában (MS Teams felület) a jogi hivatásrendek nemzedékeinek szakirodalmi ellátásáról hallgattunk meg előadásokat. A szekció életében is aktívan résztvevő jogi szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak munkatársai mutatták be az intézményeik működését, szolgáltatásaikat. Igyekeztünk átfogni a jogi/jogászi munka széles körét és annak támogatását: az alkotmánybírák, közjegyzők, bírók, ügyvédek és a joghallgatók szakirodalom ellátását. […»]


A Bibliográfiai Szekció beszámolója az 52. Vándorgyűlésről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Bibliográfiai Szekció számára az 52. Vándorgyűlés ismét különösen ünnepi pillanatokkal kezdődött, mégpedig a plenáris ülés díjátadó részében: szekciónk vezetőségi tagja, Bárdosi Mónika MKE Emlékérem kitüntetésben részesült, az ünnepség végén pedig a Kertész Gyula-emlékérem kitüntetettjének személyében Borsos Attila bibliográfiai tevékenysége előtt tiszteleghettünk! […»]


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet beszámolója az 52. Vándorgyűlésről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Részlet Czakóné Gacov Katalin előadásából

Szekciónk Így hódítsd meg a jövő nemzedékét című programja az ifjúsági korcsoport megszólítását helyezte középpontba. […»]


Könyvtár + Közösség + Élmény + Tudás + Megújulás = Generációk könyvtára

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Egyesületünk, a Pest Megyei Szervezet társszervezőként önálló szekciót is szervezett az 52. vándorgyűlésen Generációk könyvtára címmel. A program összeállításánál kiemelten fókuszáltunk a közkönyvtári szolgáltatásfejlesztések, trendek bemutatására – az olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat, digitális írástudás jó gyakorlatainak megismertetésével. A szakmai előadások a könyvtárak olvasóvá nevelő, közösségépítő, tanulástámogató tevékenységét mutatták be.  […»]


Könyvtárosnap a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete (PEMEKSZ) minden évben könyvtárosnapot szervez a megye könyvtárosai számára. A program mindig más településen kerül megrendezésre, 2021-ben ezt a feladatot a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár vállalta. […»]


Halis Podcast – hallgatnivaló az olvasójegy mellé

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Halis Podcast plakátja

Az előadást a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 52. vándorgyűlésén az Olvasószolgálati szekcióban tartotta Benke Dániel és Varga Tünde. […»]


45 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete idén ünnepelte alapításának 45. jubileumi évfordulóját. A szervezet 1976-ban alakult, 41 fővel. A taglétszám egy kicsit megkopott az elmúlt évek alatt, de a szakmai elhivatottság és hit a mai napig töretlen. A megye könyvtárosaiból álló egyesület tagjainak a célja, hogy olyan értéket képviseljenek, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar könyvtári rendszerben. Az elmúlt időszakban a közösség tagjai aktívan részt vettek országos szakmai eseményeken, konferenciákon. A tagok szívesen közreműködnek a szakmai élethez kapcsolódó helyi kezdeményezésű rendezvényeken, programokon. […»]

Szakmai műhely


A könyvtáros ahol tud, segít!

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Mint bizonyára sokan tudják, vezetek egy lengyel-magyar egyesületet is, nekik is szervezem a kirándulásokat, nemcsak az MKE Pest Megyei Szervezetének. Hosszú évek óta így van ez, de most, nyugdíjasként összegyűjtöttem azokat a találkozásokat, ahol könyvtárosok segítettek, vezettek bennünket. Talán másokat is érdekel ez az összesítés!

[…»]


Láthatatlan tér Jászberény – Városi Könyvtárért Alapítvány MOL Alapítvány – Helyi Érték Program

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Előzmények

A jászberényi Városi Könyvtárért Alapítvány egy 1998 óta működő szervezet, melynek elsődleges feladata a Jászberényi Városi Könyvtár munkájának segítés. Jelenleg 3 fős kuratórium vezeti. Alapítványunk az Interneten talált rá a MOL Alapítvány pályázati felhívására, a Helyi Érték programra, még 2019-ben. A kuratórium rövid tanácskozása után úgy döntöttünk, hogy belevágunk a pályázatba egy olyan céllal, melyet régóta szerettünk volna megvalósítani. […»]

Ötágú síp


Szőcs Endre, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének bemutatkozása

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Szőcs Endre, az RMKE elnöke

„A betű öl. Gyilkolja, apasztja a sötétség baczillusait.”
(Kner Izidor)

Azokban a békés, boldog ’70-es években születtem és cseperedtem, amikor még a KGST tagállamai irigykedve néztek Erdély (Románia) felé, amikor a Varsói Szerződést felrúgó Romániát csodálta a világ, istenítette az Egyesült Államok. Persze ez sem tartott soká (csak kb. 20 évet…), hisz a történelem néha helyre teszi a dolgokat, néha meglepetéseket tartogat, néha fanyar humorral váratlan fordulatot vesz … […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Kerékpártúra Felsőtárkányba

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Az 52. Vándorgyűlés tiszteletére az MKE Vezetősége 52 km-es kerékpártúrát szervezett, amihez a Heves Megyei Szervezet is csatlakozott. Vállalkozó kedvű tagjainkkal a Vándorgyűlés első napján, július 8-án bicikliztünk el Felsőtárkányba, rövidebb távon, mintegy 26 kilométert megtéve. Egerből kerékpárosút halad Felsőtárkányba, ezért az autós forgalomtól védve lehet tekerni, kényelmesen, biztonságosan, gyerekekkel is könnyen megtehető ez a kirándulás. […»]

Civil infó


Dr. Virágos Márta a 2021. évi Kosáry Domokos-díjas

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A gödöllői Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jogelőd intézményének Szenátusa Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadójának, tudományszervező könyvtárigazgatójának tiszteletére a tudós születésének 100. évfordulója alkalmából. […»]


Állami díjas könyvtárosok 2021. augusztus 20-án

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Szinnyei József-díjat kapott dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója és Dr. Prokai Margit főkönyvtáros, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója augusztus 27-én a Pesti Vigadóban, amelyet Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára adott át. A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Dante-kódex bemutató az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban
2021. szeptember 18.

A Kulturális Örökség Napjai keretében 2021. szeptember 18-án 15.30 órától megtekintheti egyik legértékesebb műtárgyunkat, az 1343 és 1354 között keletkezett Dante-kódexet, mely a nagyközönség számára utoljára 2007-ben volt látható. […»]

Mentor


Farkas Ferenc, a FSZEK Központi Könyvtára Olvasószolgálati osztályának vezetője

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Pont 25 esztendeje, 1996-tól vagyok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa. 2002-től a Lőrinci Nagykönyvtár vezetőjeként dolgozva az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodások, pályázatok révén gazdag rendezvénykínálat biztosítását, moduláris használóképző programok szervezését valósítottuk meg. A több mint harminc előadásból álló „Világképző – kultúra, tudomány, művészet” sorozatot is ennek keretében szerveztük, Palya Beától Földes László Hobóig, Kiss Tibortól Kepes Andrásig számos beszélgetőpartnerrel volt módom egy asztalhoz ülni. A könyvtár számos kezdeményezésnek volt aktív részese, többek között roma integrációs, hátránykompenzációs és pedagógiai programoknak is. […»]

Portré


Szabó Krisztina könyvtáros, grafikus, designer

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Extrovertált személyiség, introvertált beütésekkel. Egy baranyai kis faluban, a Csorba Győző Könyvtár BKSZR rendszerén belül működtett Hásságy Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen látja el feladatát. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bujdosóné Dani Erzsébet
A múlt fényében építeni a jövőt : bemutatkozik a könyvtár új vezetője, Bujdosóné dr. Dani Erzsébet / [riporter] Turai Laura
In: Kecskeméti lapok (Kecskemét). – 117. (2021) 9., p. 11. : ill., 1 fotó […»]

Sziporkák


VISIT YOUR LIBRARY – TODAY!

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A könyveket/könyvtárakat népszerűsítő videókban szívesen szólaltatnak meg híres és népszerű embereket. Erre példa az ALA alábbi videója, melyben Harrison Ford – Jack London: A vadon szava című regényéből készült film főszereplője – hívja fel a figyelmet arra, hogy a közkönyvtárakban a filmbéli történethez hasonlóak várnak felfedezésre könyvek, videók és játékok formájában.  […»]