MKE és IFLA hírek


Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapjához

Posted by zondaz - november 6th, 2014

Fehér Miklósnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkárának bevezetője:

Kedves Tagtársak,

Haraszti Katalin alábbiakban közlésre kerülő honlappal kapcsolatos felvetéseit érdemes és meg is kell fontolni.

Az foglalkoztat, hogy vajon egy ilyen országos szervezetnek, amilyenek mi vagyunk, és amely ennyire tagolt belsőleg, amelynek önálló arculattal és tevékenységgel, esemény- és dokumentumtárral rendelkező szervezeti egységei vannak, van-e szüksége egy közös, “igazi” honlapra. […»]


Barátné Hajdu Ágnes beszámolója az 2014. augusztus 15. és 21. között megrendezett 80. IFLA konferenciáról

Posted by zondaz - november 6th, 2014

11_MKEIFLA_02_kong_kep1A konferencián Lyonban egyesületünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte. Az idei IFLA  konferencia szlogenje, vezető témája: „Könyvtárak, állampolgárok, közösségek: együtt a tudásért” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő emberi kihívásaira is válaszokat keres.

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár nyolcadik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként. […»]

Szervezeti élet


60 éves az érdi könyvtár

Posted by zondaz - november 8th, 2014

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2014. szeptember 24-én megünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból megrendezésre került Érd testvérvárosai könyvtárosainak találkozója. A testvérvárosi kollégákat arra kértük, hogy ismertessék meg velünk országuk könyvtárügyét, valamint térjenek ki a könyvtári gyakorlatukra, osszák meg velünk annak szépségeit, sikereit, nehézségeit. […»]


Tóth Tamás érdi alpolgármester beszéde, amit az érdi könyvtár 60. születésnapi ünnepségén mondott

Posted by zondaz - november 8th, 2014

IMG_0016Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Előadók!

Szeretettel köszöntöm mindannyiukat a „Könyvtárak Érden és testvérvárosaiban” című tanácskozáson. Külön tisztelettel köszöntöm testvérvárosaink képviselőit! Örülök, hogy ismét alkalom nyílt arra, hogy találkozhassunk, eszmét cserélhessünk, ezúttal könyvtárainkról, ezekről az igen fontos közösségi és kulturális intézményeinkről.

Érd az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú városa, ami azt is jelenti, hogy sok, a tudásra még éhes és nyitott fiatal ember él itt, akiknek igazi közösségi teret jelenthet a könyvtár. És nemcsak a könyvek miatt, hanem mert könyvtáraink hétről-hétre változatos, színes, színvonalas programokkal is várják az érdeklődőket. […»]


Bemutatkozik az MKE Mezőgazdasági Szekciója

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szervezetielet_03_MSZ_kep1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szekciójának alapítása 1989-re nyúlik vissza, amikor felvetődött, hogy a Műszaki Szekción belül Mezőgazdasági Csoport alakuljon. A Csoport megalakulásának okait az MKE jubileumi évkönyvében Cserey Lászlóné és Lőrincz Ferenc a következőkkel foglalta össze: bár az AGROINFORM (az OMgK jogelődje) amely a 70-es években még a mezőgazdasági könyvtárak hálózati központja volt, a 80-as évek végére elvesztette ezt a szerepét, ugyanakkor a rendszerváltás idején kapcsolatokat épített ki a külföldi agrárdokumentációs központokkal (FAO, CAB, USDA National Agricultural Library) és a külföldi tapasztalatokat továbbra is átadta a mezőgazdasági könyvtárosoknak, vagyis a mezőgazdasági könyvtárosok továbbra is szoros kapcsolatban maradtak egymással. Emellett a számítógépes adatbázisok agrárkönyvtárakban való megjelenése és a gyarapítási költségek drasztikus emelkedése „mind-mind erősítették a mezőgazdasági területen működő könyvtárak és könyvtárosok közös gondolkodásának és cselekvésének szükségességét.” […»]

Szakmai műhely


Tudományos diskurzusok online – Beszámoló a Library 2.014 konferenciáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaimuhely_01_Library_konf

Idén immár negyedik alkalommal rendezték meg október 8-9-én a Library 2.0 elnevezésű nemzetközi, online konferenciát. A konferencia 2011-ben indult, a The School of Library and Information Science at San José State University szervezésében. A konferencia különlegessége, hogy egy időben, a világ összes pontjáról lehetőség nyílik a könyvtáros és információs szakemberek számára mind a konferencián való előadásra, mind a részvételre. A konferencia célja a könyvtárak jövőjéről való diskurzus megerősítése, kiterjesztése. A legnagyobb előnye a konferenciának, hogy teret biztosít azoknak a kutatóknak, könyvtárosoknak, fiatal könyvtáros hallgatóknak a diskurzusban való részvételre, akiknek nincs lehetőségük a külföldi konferenciákon való részvételre. […»]


Röviden a pedagógus életpálya-modellről

Posted by zondaz - november 8th, 2014

 

11_Szakmaimuhely_02_ped_modell

Kép forrása: http://images.hvg.hu

Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja egy kiemelt uniós projekt keretében fogott hozzá 2012-ben, hogy a pedagógusminősítés eszközrendszerét kidolgozza. Az életpálya-modell forrása a 2011. évi közoktatási tv. 64-65. §, az előmeneteli rendszerről a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet foglalkozik, valamint született egy ezt támogató útmutató, amelynek 20014-ben már második javított változatát adták ki. Ez utóbbi nem egyszerű tájékoztató kiadvány, hanem a minősítő vizsgára és minősítési eljárásra való felkészítésben, a minősítési eljárások kivitelezésében és az e-portfólióval kapcsolatos minden kérdésben is segíteni igyekszik, kitérve az értékelésre, a kompetenciaelemek indikátoraira, fogalommagyarázatokat és dokumentummintákat is kínál. […»]


Országos Könyvtári Napok 2014. Tatabánya – Beszámoló és vita a könyvtári életpálya-modell kidolgozásáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaimuhely_03_kvt_modell_1

Kép forrása: http://m.cdn.blog.hu

Nem csak a társadalmi presztízs, hanem a személyes motiváció, a szakmai ön- és megbecsülés, a folyamatos szakmai fejlődés és előrelépés lehetősége az, amit egy életpálya-modellnek tartalmaznia és biztosítania kell az igazságos minősítés mellett. Olyan rendszert jelent, amelyben súlya van a szakmai és egyéni tudásnak, a képességeknek, értékelik az elért eredményeket, a pályakezdőket támogatják a gyakorlat megszerzésében, a gyakorlattal rendelkezők pedig nem hagyják elavulni tudásukat. Nem csupán teljesítményalapú bértáblát, hanem szakmai elismerést jelent. Legyen az pedagógus, szociális munkás, ápoló vagy éppen könyvtáros, azért válassza azt hivatásának, mert megtalálja benne a helyét, vonzó számára az egyéni teljesítmény értékelése, támogatást kap fejlődésére és kiszámítható az előmeneteli rendszere. […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Beszámoló az Országos Könyvtári Napok bajai rendezvénysorozatáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaibarangolások_01_OKN_Baja_zz_1

Hétfőn a Bajai Honpolgár folyóirat jubileumi bemutatkozásával indult a rendezvények sora a könyvtárban. Huszonöt év, 4350 cikk, 480 szerző: röviden így foglalható össze a mérleg. Elsőként a Bajai Honpolgár Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mezeiné dr. Kopasz Mária megköszönte az eddigi támogatásokat, és kifejezte reményét, hogy a lap még évtizedekig fenn tud maradni. Nemes Gábor, az alapító szerkesztő bizottság elnöke, jelenlegi kuratóriumi tag felidézte, hogyan illeszkedett bele a 25 évvel ezelőtt útjára induló folyóirat a helyi sajtótörténetbe. – A Bajai Honpolgár egy védendő védtelen – jelentette ki, utalva Nebojszki László régóta tartó természetvédelmi sorozatának címére, majd ismertette a lap létrejöttének körülményeit. Leszögezte: rögtön az induláskor világossá vált, hogy ebbe a kiadványba a politika semmilyen formában nem fér bele, és ezt azóta minden szerkesztő bizottság szem előtt tartotta. Napjainkban 500 példányban jelenik meg, előfizetői a világ számos pontján föllelhetők, hiszen egyfajta hídként is szolgál a Bajáról elszármazottak és szülőföldjük között. […»]


Országos Könyvtári Napok – Szépmíves hagyatékok, pályázati lehetőségek

Posted by zondaz - november 8th, 2014

Beszámoló a Borsod-Abaúj Zemplén megyei könyvtárosok szakmai napjáról

 

Százhúsz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó könyvtáros vett részt az Országos Könyvtári Napok keretében tartott október 18-i szakmai napon Mezőcsáton. Kilenc évvel ezelőtt Venyigéné Makrányi Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár akkori igazgatója kezdeményezésére szervezték meg az első megyei könyvtáros találkozót. Azóta minden évben más-más településre invitálják a kollégákat – szakmai továbbképzésre, tapasztalatcserére, személyes beszélgetésekre…

11_Szakmaibarangolások_02_OKN_Miskolc_1

Könyvtárosok a mezőcsáti zsinagógában

[…»]


Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció beszámolója az Őrvidéken, Dél-Csehországban és a Duna menti Felvidéken tett őszi tanulmányútjáról – 2014. október 7-11.

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaibarangolások_03_MKSZ_1

Česky’-Krumlov

A Szekció idén is folytatta az évente megszervezett, a Kárpát-medencét és környékét bejáró barangolásait. Az eddigi újaink során még nem érintett Nyugat-Magyarországon és Ausztriában elterülő Őrvidéken keresztül haladva Sopronban töltöttük el az első éjszakát. Innen vezetett utunk Ausztriába,  ahol meglátogattuk Alsóőrt,  Kismartont, az Esterházy és Haydn emlékhelyeket.  Két napot töltöttünk Dél-Csehországban, ahol megtekintettük Ceské-Budejovice és Ceské-Krumlov gyönyörű látnivalóit, majd – már hazafelé tartva – a Duna-mentén Dévény, Pozsony, Dunaszerdahely és Komárom emlékeit. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

Könyvek nélküli könyvtár
Tájékoztatás elektronikus forrásokból
A téma ezúttal könyvtárközeli: az elektronikus forrásokból való tájékoztatás tapasztalatairól, gyakorlatáról és lehetőségeiről szól például a Corvinus Egyetem, az OSZK, a Halis István Városi Könyvtár vagy a Telekom könyvtárának képviselője. 11_Civil_kep_1
2014. november 13.
Budapest

[…»]

Mentor


BODONYI ESZTER

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

11_Mentor_Bodonyiinformációs menedzser, az Infodok Kft. által működtetett Magyar Telekom Infotéka munkatársa.

Az elmúlt években komoly tapasztalatokat szereztem a különböző jogi- és céginformációs adatbázisok menedzselésében, kezdve a kiválasztástól a szerződéskötésen át az optimális keresési technikák alkalmazásáig. Ebben a témában szívesen segítek az érdeklődő könyvtáros hallgatóknak, szakdolgozóknak.

Portré


Mándli Gyula, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Portré_Mándli Gyula

Fotó: Gál Jenő, 2008

Mándli Gyula több évtizede fotózik, ez idő alatt közel 40000 képet készített és legkülönfélébb – köztük számos „könyvtáros”-pillanatot örökített meg. A könyvtári események és MKE  rendezvények megörökítését az MKE Verzó harmadik számában  (2012. október 29.) közölt írásunkat megismételve, munkájához további sok sikert kívánva köszönjük meg Mándli Gyulának, az alkotó könyvtárosnak. (a szerk.) […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Baranya Péter: Egyházi könyvtárak adatbázis-fejlesztései
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 8., p. 22-30.

Bitai Judit – Hegedüs Éva: A muzeális állomány feltárása a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban
In: Collectanea Sancti Martini. – 1. (2013) 1., p. 353-362.

Bogyó Katalin, Cs.: A gyakorlóiskolai könyvtárak könyvtárpedagógiai lehetőségei
In: Módszertani közlemények. – 53. (2013) 3., p. 16-25. […»]

Sziporkák


A gyermekkönyvtárban mindig történik valami

Posted by zondaz - november 6th, 2014

Modern varázslatok

A Népmese Napján már több éve egy nagy játékot szervezünk a gyermekeknek. Több helyszínen különböző feladatokkal várjuk őket. Ilyenkor mindig elvarázsoljuk a könyvtárat is. Mesebeli tájakra érkeznek a gyerekek, veszélyes helyeken kell átkelniük az óriások nyomában, ezt-azt meg is kell találniuk.

Idén azok, akik nyitott szemmel jártak, egy csillogó varázskőre akadtak, amit persze használniuk is kellett. A hirtelen rejtélyesen elromlott számítógépből kellett volna előcsalogatni a képeket. […»]