MKE és IFLA hírek


Műhelynapok

Posted by zondaz - április 27th, 2014

kep1 kep2

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte meg az Országos Könyvtárügyi Konferenciát Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan szakmai fórumot teremtett, amely a szakmát érintő változásokat kívánta feltárni és a szakma képviselőinek részvételével megjelölni a közelmúltban bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat adó irányokat, kereteket és lehetőségeket.

Célunk volt a fejlesztési erőforrások keresése, együttműködési lehetőségek átgondolása és meghatározása más nemzeti fejlesztési stratégiákkal.

Fő célkitűzésünk az elkövetkező ciklusra szólóan a könyvtárügy stratégiai alapvetéseinek kidolgozása. Az országos konferencia a munka kezdetét jelentette.

A Műhelynapok sorozat megrendezésével az MKE tovább lépett. […»]

Szervezeti élet


Bemutatkozik az MKE Somogy Megyei Szervezet

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Hivatalosan 1966. július 5-én alakult meg az MKE Somogy megyei helyi csoportja Kellner Béla és Szita Ferenc (a megyei könyvtár akkori vezetői) előkészítő munkája után. Folyamatos működésünknek köszönhetően ma közel fél évszázados szakmai múltra tekinthetünk vissza.

 1.kep  2.kep

[…»]


Beszámoló az MKE MKSZ szakmai napjáról a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - április 27th, 2014

wb8sze_1_1

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója februárban anyaintézményében, a BME OMIKK-ban tartotta idei első szakmai napját. Nagy Zoltán elnök köszöntőjét követően, Liszkay Béla, a könyvtár főigazgatója tartott előadást „A műszaki könyvtárak szerepe, jövőbeli fejlődési lehetőségei és új útjai” címmel. Főigazgató előadásában elsősorban azokról a változásokról, fejlesztésekről beszélt, amelyek az elmúlt időszakban voltak, illetve várhatók a könyvtárban. […»]

Szakmai műhely


Országos bírósági könyvtári nyílt napok a Kúrián

Posted by zondaz - április 27th, 2014

BirosagA tudásmenedzsment fejlesztése az elmúlt években kulcsfontosságú szerepet kapott a szervezeti és könyvtári fejlesztésekben. Egy intézmény sikeres működésének nagyon fontos alapja a korszerű és modern tudásmenedzsment megléte. A 21. században az intézményeknek és a könyvtáraknak is tudásalapúvá kell válniuk, ekkor válhatnak igazán eredményessé és hatékonnyá.

A tudásmenedzsment lassan behálózza az egész világot, mert egyre jobban felismerik jelentőségét és fontosságát. Azonban a tudásmenedzsment csak akkor lesz sikeres, ha vannak olyan alkalmazottak, szakemberek, akiknek elsődleges feladata, hogy mások ismereteit megszerezzék és rendszerezzék, segítsék a tudáshálózatok működését, felállítsanak és fenntartsanak technológiai infrastruktúrákat. Ennek köszönhetően a bírósági intézményekben és a bírósági könyvtárakban is egyre nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni a tudásmenedzsmentre és a tudásmegosztó tevékenységre. […»]


Telt házzal zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja

Posted by zondaz - április 27th, 2014

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. április 3-án rendezte Tavaszi Szakmai Napját az OFI – PKM Dísztermében. A regisztráltak (és a regisztrációról lekésett kollégák) száma pontosan mutatja a téma aktualitását:

A pedagógus portfólió különös tekintettel a könyvtárostanári területre

KTE1

Dr Varga Katalin, az OFI-PKM igazgatójának és Szakmári Klára, a KTE elnökének a köszöntőjével indult a nap.

A délelőtt két előadója Dr. Kotschy Beáta főiskolai tanár és Hock Zsuzsanna könyvtár-pedagógiai szakértő volt.

Dr. Kotschy Beáta a pedagógus portfólióról beszélt, melyben kitért a megújulási folyamatát élő pedagógus társadalomra, ebben a portfólió szerepére, illetve arra, hogy ebben a számunkra még idegen értékelési rendszerben való eligazodáshoz, a benne való sikeres megfeleléshez a gondolkodásunk átállítására van szükség. […»]


EseményFigyelő a Könyvtártudományi Szakkönyvtár honlapján

Posted by zondaz - április 27th, 2014

wbmag8_szm_2A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 2013 decemberében mutatta be az „Események az ország könyvtáraiban” elnevezésű program-előrejelző szolgáltatását: http://ki.oszk.hu/konyvtar/e-konyvtar/esemenyek-az-orszag-konyvtaraiban/

Az eseményfigyelővel az a célunk, hogy folyamatosan láthatóvá tegyük, milyen gazdag és sokrétű programkínálattal várják a könyvtárak használóikat. Úgy gondoljuk, ez javára válhat a könyvtáraknak – mert eseményeik propagálásának új eszköze lehet; a használóknak – mert láthatják, hogy a könyvtárak tárt karokkal várják őket; a fenntartóknak – mert ez is bizonyítja, hogy könyvtáraik megérdemlik a támogatást; na és nekünk se rossz – hiszen mi lehetünk a jó hír hozói: a könyvtárakban országszerte pezsgő élet folyik. […»]


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) konferenciáról jelentjük

Posted by zondaz - április 27th, 2014

TURIZMUS, KIÁLLÍTÁSOK AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAKBAN

EgyhaziAz Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2014. március 25-én konferenciát rendezett az OSZK-ban. A szervezők nem titkolt célja az volt a konferencia megrendezésével, hogy közelebb hozzák a világi könyvtárosokhoz azokat a tevékenységeket, amelyek az egyházi gyűjtemények, az EKE tagkönyvtárak keretében folynak.

Így merült föl, hogy az egyik előadás a kulturális turizmusról, az egyházi könyvtárak e területen meglévő lehetőségeiről szóljon. Balogh Ferenc, a téma előadója az egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóhelyetteseként számos könyvtári programot, kiállítást menedzselt már. De nem pusztán ennek apropóján vállalkozott a közös gondolkodásra, tapasztalatai megosztására, hanem azért is, mert sajátos rálátása van a területre. Ugyanis tagja az Egerben működő Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának. Tapasztalatait így szélesebb körből meríti. […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Ha tavasz, akkor Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és Könyvtáros Klub!

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Konyvfesztival1Mint már több éve, a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idén is a Millenárison került megrendezésre, és a kellemetlen időjárás ellenére több mint
60 000 érdeklődőt vonzott. A Könyv és a Szerzői Jog Világnapjához kapcsolódó rendezvény díszvendég országa idén Törökország. […»]


Látogatás a Budapest Music Centerben (2014. március 31.)

Posted by zondaz - május 1st, 2014

2014. március 31. – MKE zenei szekció

A Budapest Music Centerről (BMC) a honlapjuk révén az alábbiakat tudhatjuk meg:
BMC_nagyterem„1996-ban alapította Gőz László. Elsődleges cél egy olyan zenei információs központ kialakítása volt, amely összegyűjti és nemzetközi viszonylatban is hozzáférhetővé teszi a magyar klasszikus és jazz zenészek, valamint a magyar kortárs zenedarabok adatait. Az információs központ folyamatosan bővülő internetes zenei adatbázisaiban jelenleg 3000 művész és 10500 zenemű adatai szerepelnek, és az ingyen látogatható zenei könyvtára mintegy 90 ezer könyvet, kottát, hanglemezt számlál. Utazó pavilonjával két éven keresztül 12 magyar és európai helyszínen népszerűsítette a magyar zenét és zeneművészeket, 2008-ban pedig útjára indította az Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyt. […»]


Cseh kastélyok és más szépségek

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Az MKE Mezőgazdasági Szervezetének kora őszi kirándulása

Időpont: 2014. szeptember 10–14.
Utazás kényelmes autóbusszal.
Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban
Ellátás: félpanziós
Részvételi díj: 59 000.- Ft
(Ha elég jelentkező lesz, néhány belépő is ki fog jönni ebből az összegből.)
(Szállás, félpanziós ellátás, autóbusz költség, idegenvezetés)
Belépők (7 helyre): 1125.-, 65 év felett: 786.- CZK
Jelentkezési határidő: 2014. május 1.
Előleg befizetése: 2014. május 15. Előleg: 30 000.- Ft.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2014. augusztus 15. […»]

Civil infó


Létrejött, illetve megújult a Civil Információs Portál

Posted by zondaz - május 1st, 2014

22A portál célja, hogy egy honlapon összesítve legyenek elérhetők a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó nyilvános információk. A portál további célja, hogy megjelenítési felületet biztosítson egy országos civil adatbázisnak, amely segítségével a központi államigazgatási szerveknél nyilvántartott, civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatok együttesen jelenhetnek meg és le is kérdezhetők. […»]


A civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésével kapcsolatos

Posted by zondaz - május 1st, 2014

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

A civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) 30. § (1) bekezdése értelmében köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (minden év május 31. napja) letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A civil szervezet ezen kötelezettségének oly módon köteles eleget tenni, hogy beszámolóját és közhasznúsági mellékletét papír alapon meg kell küldenie az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban OBH) részére közzététel végett.

Az OBH csak a pontosan kitöltött, eredeti, megfelelően aláírt, hiánytalan és beazonosítható okiratokat tudja befogadni és a honlapon közzétenni.

A beszámoló letétbe helyezésénél a Bíróság honlapján megjelent gyakorlati tudnivalókra célszerű figyelemmel lenni.

Fehér Miklós,
MKE főtitkár


Megjelent a „Szimfónia” című (TÁMOP-3.3.16/13-1 kódszámú) felhívás

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Összesen 300 millió forintos keretösszegű európai uniós pályázat ad most lehetőséget arra, hogy a pályázók az oktatás eredményességét és hatékonyságát javítsák egy Magyarországon új, oktatási, zenei, zenekari módszer adaptálásával, annak pilotként történő kipróbálásával. A pályázat elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók magas szintű oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének javítását és társadalmi beilleszkedését. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Múzeumok éjszakája

A fővárosban immáron tizenegyedik, vidéki városainkban kilencedik alkalommal látogathatjuk az éjszaka leple alatt azokat az intézményeket, melyek régmúlt korok hangulatát adják vissza, vagy a művészet szépségével varázsolnak el bennünket. A Szent Iván napjához igazodó eseményen azonban nem csak múzeumjainkat látogathatjuk a szokatlan időpontban, hanem állatkertek, vadasparkok, fürdők, arborétumok, kulturális központok is helyet kapnak a programsorozatban.

kep_1

 2014. június 21. éjféltől – június 22. éjfélig
Országos program

[…»]

Mentor


DR. AMBERG ESZTER

Posted by zondaz - április 27th, 2014

ambergerAz OSZK Projektiroda jogásza, az MKE Jogi Szekció Ellenőrző Bizottságának elnöke
Szívesen konzultálok vagy tartok előadást a könyvtárak jogi szabályozásáról és szerzői jogi kérdésekről.

 

Portré


BÖRZSÖNYI NÓRA

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Munkaidőben könyvtáros, szabadidőben fotós

Börzsönyi Nóra1982. május 19-én született Budapesten. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2007-ben történelem (MA), 2008-ban informatikus könyvtáros (MA) képesítést szerzett. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 2006 februárjától 2012 szeptemberéig a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának Gyűjteményszervezési osztályán feladata az idegen nyelvű könyvek gyarapítása, formai feldolgozása, a nemzetközi csere bonyolítás és a közösségi média oldalak gondozása volt. 2012 szeptemberétől munkaköre megváltozott. Jelenleg az Alkalmazásfejlesztés és elektronikus publikálás osztály munkatársaként honlapszerkesztő és közösségimédia-felelős.

Az „Erasmus adminisztratív személyzet mobilitása” program keretében több alkalommal tett látogatást külföldi intézményekben. 2011 augusztusában egy hetet töltött Kielben, a ZBW German National Library of Economics-ban, majd 2012 szeptemberében ugyanezen intézmény hamburgi telephelyére látogatott speciális területek (közösségimédia-használat, honlapszerkesztés, adatbázisok kezelése, e-források, könyvtári marketing) megismerése céljából. 2013 szeptemberében pedig Finnországban, a Turkui Egyetem Könyvtárában töltött egy hetet, ahol lehetősége volt megtapasztalni a finn könyvtári rendszer sajátosságait és közelebbről megismerni az egyetemi könyvtár részeként működő közgazdaságtudományi szakkönyvtárat. A ZBW-vel a látogatások óta is tartja a kapcsolatot, miután a BCE Központi Könyvtára a ZBW által szervezett EconBiz nemzetközi partnerhálózat tagja lett. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi válógatás

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Befejezetlen szimfónia? : a felsőoktatási szakfelügyeletről / Cserey Lászlóné. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 1., p. 22-28.

Bibliográfiai kérdések az MTMT-ben – a Bibliográfiai Szakbizottság munkája / Dudás Anikó. – A IX. Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencián elhangzott előadás szerkesztett, frissített, kibővített változata
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 1., p. 5-17.

Biblioterápia : a könyvtár(os) lehetőségei a börtönben / Csorba-Simon Eszter. – Pécsi tapasztalatok
In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 71-83. […»]

Sziporkák


Könyvtárosok Világnapja

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Pár évvel ezelőtt egy szép tavaszi napon két kedves olvasónk egy tortával állított be a könyvtárba, amit nekünk hoztak a Könyvtárosok Világnapja alkalmából. Bevallom, innen tudtuk meg, hogy van ilyen világnap is.

Ahogy a világhálón körülnéztem e világnappal kapcsolatban, több helyen találtam humoros képeket, írásokat, vicceket a könyvtárosokról. Remélem, nem csak a világnapon lopódzhat be a könyvtárakba a mosoly és a derű. […»]