Beszámoló az MKE Jogi Szekció tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

„Elődök lombjából növekszik, s utódok táplálkoznak belőle” (Illyés Gyula)

2019. február 6-án tartotta meg beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója az Országos Széchényi Könyvtárban. A 10 órakor kezdődő programra 31 tagtársunk érkezett, 6-an pedig meghatalmazással képviseltették magukat. 2018. december 31-én 46 egyéni és 4 testületi tagunk volt, így a határozatképességhez szükséges létszám (26 fő) bőven megvolt.

Az MKE Jogi Szekció régi és új vezetősége

A taggyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét. Elsőként a 2018-as évről szóló beszámolók hangzottak el az alábbiak szerint:

 • Elnöki-titkári beszámoló – Balog Eszter
 • Gazdasági felelős beszámolója – Nyikosné Szabó Ibolya
 • EB tájékoztatója – dr. Nagyné Gvizd Ágnes
 • Tájékoztató az MKE Tanács 2018. évi működéséről – Sándor Gertud

A beszámolók elfogadása után megtekintettük az általam összeállított képes tájékoztatót a Szekció létrejöttének körülményeiről, célkitűzéseiről és az elmúlt nyolc év eseményeiről, amelyek közül csak egy momentumot emelnék ki: a 2011-es megalakulásunktól 2018 végéig összesen 48 rendezvényünk volt, amelyeken 1716 regisztrált látogató és 186 előadó vett részt.

Ezek után a vezetőség nevében megköszöntem a tagság eddigi bizalmát, segítő támogatását, együttműködését, folyamatos aktivitását, majd vezetőségi tagjaink nevében is leköszöntem a 2015-2018 között tartó megbízatásunkról.

A leköszönő vezetőség tagjai:

ELNÖK: Sándor Gertrud

VEZETŐSÉGI TAGOK:

 • Balog Eszter titkár
 • Nyikosné Szabó Ibolya gazdasági felelős
 • Elek Judit
 • Burkus Éva

EB ELNÖK: dr. Nagyné Gvizd Ágnes

EB TAGOK:

Henn Ilona

Kovácsné Garamszegi Marianna Vadászné Szabó Anikó póttag

MKE TANÁCSI KÉPVISELŐ: Sándor Gertrud

A beszámoló taggyűlés lezárása után elkezdődött a vezetőségválasztás. A leköszönő vezetőség 2019. január 4-i döntése alapján kértük fel Haraszti Pálné, Harmados Mária és dr. Sándor Viktória tagtársainkat a tisztújítás feladatainak ellátására. A jelölő bizottság elnökének Haraszti Pálnét választották meg maguk közül. Tagjaink a jelölő bizottság felkérésére a levelezőlistánkon tettek ajánlást az új vezetőség tagjaira. Haraszti Pálné ismertette a jelöltállítás eredményét.

A jelöltek rövid bemutatkozása és a Szekció működésével kapcsolatos elképzeléseik ismertetése után a jelölő bizottság azonos összetétellel szavazatszámláló bizottsággá alakult, és titkos szavazással megválasztottuk az MKE Jogi Szekciója új vezetőségét.

A szavazás után a levezető elnök kihirdette a tisztújító taggyűlés eredményét, melynek során az alábbi tagtársaink kaptak bizalmat a Jogi Szekció vezetésére a 2019-2022 közötti időszakra:

ELNÖK: dr. Tóth Éva (35 szavazat) OGYK

VEZETŐSÉGI TAGOK:

 • dr. Horváth Eszter – titkár (34 szavazat) OGYK
 • Nyikosné Szabó Ibolya – gazdasági felelős (34 szavazat) Győri Ítélőtábla
 • Tóth Judit (34 szavazat) FSZEK
 • dr. Füzes Barnabás (33 szavazat) PTE Benedek Ferenc Szakkönyvtár

EB ELNÖK: Sándor Gertrud (35 szavazat)

EB TAGOK: (2 főre lehetett érvényesen szavazni)

 • Henn Ilona (34 szavazat) SZTE Klebelsberg Könyvtár
 • Miszler Tamás (25 szavazat) Pécs Csorba Győző Könyvtár
 • Rutkai Ágnes póttag (8 szavazat) Gazdasági Versenyhivatal

MKE TANÁCSI KÉPVISELŐ: (1 főre lehetett érvényes szavazatot leadni)

 • Tóth Judit (19 szavazat) FSZEK
 • dr. Tóth Éva 16 szavazat OGYK

Az új vezetőség nevében dr. Tóth Éva elnök asszony köszönte meg a tagság bizalmát. A kölcsönös gratulációkkal a taggyűlés hivatalos része lezárult.

A büféebéd után még megtekintettük az “Ezerszer Júlia – Arcok és kérdőjelek” és “A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye” című kiállításokat.

A leköszönő vezetőség nevében szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik 1998-2011 között bármilyen módon közreműködtek szekciónk létrehozásának munkálataiban, és a 2011-es megalakulásunktól napjainkig segítették, támogatták működésünket! Külön köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a taggyűlésünk eredményességéhez részvételükkel, szavazatukkal, munkájukkal hozzájárultak.

Az új vezetőségnek szívből gratulálok, sok sikert kívánok, és kérem a tagságot, hogy segítő együttműködésükkel támogassák munkájukat a további sikerek, eredmények elérésében!

Sándor Gertrud, a Jogi Szekció korábbi elnöke

Comments are closed.

Blog Home