MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015. évi tisztújításának előkészítése

Posted by zondaz - december 31st, 2014

kep1A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének 4 éves mandátuma 2015 márciusában lejár. Az elnökség, a választást előkészítendő – az alapszabály előírásainak megfelelően – egyesületi választási bizottságot hozott létre.

A választási bizottság tagjai:

 • Horváth Tamás – a választási bizottság vezetője,
 • Bazsóné Megyes Klára
 • Bárdosi Mónika
 • Budavári Klára
 • Kovács Beatrix
 • Murányi Lajos
 • Oláhné Gócza Krisztina
 • Vasné Mészáros Katalin […»]

Az IFLA trendjelentés Splitben

Posted by zondaz - december 31st, 2014

A Horvát Könyvtáros Egyesület 2014. október 15 és 18 között tartotta kétévenkénti konferenciáját, mely egyben alkalmat adott a szokásos éves közgyűlésnek is.

12_MKEIFLA_IFLA_1

12_MKEIFLA_IFLA_2

Városi könyvtár Splitben

Gerald Leitner és Donna Schreeder

Az első napon a nagy érdeklődéssel kísért horvát könyvhónap ünnepélyes megnyitója volt a városi könyvtárban. A fővárosi könyvtár munkatársai, köztük a magyar kollégák által jól ismert Zdenka Sviben, ekkor terítették a könyvhét egységes PR anyagait: katalógus, plakát, könyvjelzők, stb. is, melyet majd a helyi könyvtárosok továbbítanak a régió könyvtáraiba a területi felépítésnek megfelelően. […»]


Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapjához

Posted by zondaz - november 6th, 2014

Fehér Miklósnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkárának bevezetője:

Kedves Tagtársak,

Haraszti Katalin alábbiakban közlésre kerülő honlappal kapcsolatos felvetéseit érdemes és meg is kell fontolni.

Az foglalkoztat, hogy vajon egy ilyen országos szervezetnek, amilyenek mi vagyunk, és amely ennyire tagolt belsőleg, amelynek önálló arculattal és tevékenységgel, esemény- és dokumentumtárral rendelkező szervezeti egységei vannak, van-e szüksége egy közös, “igazi” honlapra. […»]


Barátné Hajdu Ágnes beszámolója az 2014. augusztus 15. és 21. között megrendezett 80. IFLA konferenciáról

Posted by zondaz - november 6th, 2014

11_MKEIFLA_02_kong_kep1A konferencián Lyonban egyesületünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte. Az idei IFLA  konferencia szlogenje, vezető témája: „Könyvtárak, állampolgárok, közösségek: együtt a tudásért” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő emberi kihívásaira is válaszokat keres.

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár nyolcadik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként. […»]


Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. vándorgyűlése – Sopron, 2014. július 17-19.

DCIM100GOPRO

I. rész – Nyitó plenáris ülés – GYIK rendezvényközpont

Orbán Júlia, a Rendezvényközpont köszöntője után Bakos Klára, az MKE elnöke üdvözli a vendégeket. Az elnökség tagjai: Dr. Vígh Annamária, EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Prof. Dr. Varga László, NYME tudományos és külügyi rektorhelyettes, Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármester, Fráter Olivér, Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettes, ifj. Sarkady Sándor, NYME Központi Könyvtár és Levéltár főigazgató, Horváth Csaba, Széchenyi István Városi Könyvtár igazgató. […»]


A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Idén is a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén kerültek átadásra az MKE díjak, amelyeket Bakos Klára elnök asszony adott át a díjazottaknak.

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. Ezen a napon adták át az MKE és az IKSZ által 2000-ben közösen alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díjat valamint a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Év fiatal Könyvtárosa Különdíjat” is. […»]


A Fitz József- könyvdíj – 2014

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Díjazottak önvallomásai

Dr. Hajdu Edit: Magyar Szőlőfajták

Amikor a Magyar szőlőfajták című könyvet megírtam, azt gondoltam, hogy a magyar szőlőtermesztőket ez a könyv szolgálni fogja, segíti őket a szőlőültetvények helyes fajtaszerkezetének kialakításában, amire olyan nagy szükség van. A másik célom pedig az volt, hogy a könyv olvasói ismerjék meg részletesen a szőlőfajtákat azért, hogy azokat szakszerűen ápolják, termésükből minőségi végterméket (étkezési szőlőt, bort, szaporítóanyagot) állítsanak elő és maximálisan használják ki a fajták genetikai kapacitását. […»]


Megemlékezés Asbóth Miklós könyvtárosról, helytörténészről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_MKEIFLA_AsbóthAsbóth Miklós (Sopron, 1943. okt. 14. – Kalocsa, 2014. július 24.) könyvtáros, helytörténész. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Sopronba végezte. A több mint 400 éves Berzsenyi Dániel Gimnáziumban letett érettségi után, 1962 őszén a soproni Berzsenyi Dániel könyvesboltba került gyakornoknak. Egy éves gyakornokoskodása után a bolt eladója lett. 1965 nyarán kinevezték a kalocsai könyvesbolt vezetőjévé. Tíz évig vezette a könyvesboltot, majd 1975 őszén a Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtár könyvtárosa lett. Az ELTE bölcsészettudományi karán 1976-1982 között elvégezte a könyvtár-történelem szakot. 1975-től, a több név- és szervezeti változást megért, könyvtár munkatársa volt. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlése – Sopron, 2014. július 16-19.

Posted by zondaz - június 28th, 2014

DCIM100GOPRO

Nagyon nehéz olyan rendezvényről írni, amely még meg sem valósult. A kérés szerint arról kellene beszámolni, hol is tartunk. Kissé átfogalmaztam a megtisztelő felkérést: honnan indultunk, hol tartunk, és miben reménykedünk? […»]


Nyílt hozzáférés: Támogatnunk kell a mindenki számára elérhető digitális tartalmak terjesztését

Posted by zondaz - június 28th, 2014

IFLAAz IFLA, valamint az Association for Progressive Communications (APC – Progresszív Kommunikáció Egyesület), illetve a Washingtoni Egyetemen működő Technology and Social Change Group (TASCHA – Technológia és Társadalmi Változás Csoport) közreadott egy tájékoztató dokumentumot, amely az IKT eszközökhöz való hozzáférésről szól, és amelyben arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a könyvtárak milyen szerepet játszanak ebben a kérdésben. A dokumentum címe a következő: „Public Access: Supporting Digital Inclusion for All – Maximising The Impact of Information and Communication Technologies (ICTs) For Inclusive Social And Economic Development” vagyis Nyílt hozzáférés: a digitális tartalmak elérésének támogatása – Az IKT eszközök hatásának maximalizálása a társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében. […»]


Műhelynapok

Posted by zondaz - április 27th, 2014

kep1 kep2

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte meg az Országos Könyvtárügyi Konferenciát Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan szakmai fórumot teremtett, amely a szakmát érintő változásokat kívánta feltárni és a szakma képviselőinek részvételével megjelölni a közelmúltban bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat adó irányokat, kereteket és lehetőségeket.

Célunk volt a fejlesztési erőforrások keresése, együttműködési lehetőségek átgondolása és meghatározása más nemzeti fejlesztési stratégiákkal.

Fő célkitűzésünk az elkövetkező ciklusra szólóan a könyvtárügy stratégiai alapvetéseinek kidolgozása. Az országos konferencia a munka kezdetét jelentette.

A Műhelynapok sorozat megrendezésével az MKE tovább lépett. […»]


A Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciája Nagyváradon

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Mircea Regneală, a Román Könyvtáros Egyesület elnöke meghívására Barátné Hajdu Ágnes képviselte a  Magyar Könyvtárosok Egyesületét a Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciáján – National Conference of Romanian Library Association (ABR) – és az MKE alelnökeként köszöntötte a rendezvényen résztvevő a román kollégákat. A 2013. szeptember 4 és 6 között megrendezett nagyváradi konferencia témája: A könyvtár – kutatás, tudás és kultúra volt. […»]

Szervezeti élet


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 19. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 31st, 2014

– 2014.11.27. –
Adatbázisok menedzselése
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete

12_Szervezetielet_Vállalati könyvtárosok_v1Köszönjük dr. Kiszl Péter intézetigazgatónak és munkatársainak, hogy meleg vendégszeretettel fogadták műhelybeszélgetésünket. A résztvevők alaposan megtöltötték a termet, sokakat érdekelt az adatbázisok kiválasztásának, megrendelésének és menedzselésének kérdése.

Az intézet rövid bemutatása után Varga Klára, az ELTE Informatikai és fejlesztési osztályának vezetője tartott vitaindítót. Beszámolójában rámutatott, hogy az EISZ keretében hozzáférhető adatbázisok kezelése, használata egyrészt kiszámíthatóbb a magas fokú szabályozottság miatt, másrészt kevesebb lehetőséget ad a gyorsan változó igényekhez való alkalmazkodáshoz. A meghatározott keretek természetesen behatárolják a könyvtári használatot is: az adatbázisokból nyert dokumentumok elektronikusan nem, csak nyomtathatóan adhatók oda, és csak oktatási célra. A tabletes, okostelefonos használat még csak kialakulóban van, bár igény egyre inkább lenne erre. […»]


Beszámoló a Jogi Szekció őszi szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

 – 2014. november 5. –
”…e percznek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat le kebelemre.„ (Kossuth)

12_Szervezetielet_Jogi_OGYKAz MKE Jogi Szekciója 2014. november 5-én tartotta meg őszi szakmai napját, melynek szervezését és megrendezését az Országgyűlési Könyvtár munkatársai vállalták fel Markója Szilárd és dr. Tóth Éva vezetésével.

Nagy örömmel fogadták ezt szekciónk tagjai, hiszen így lehetőséget kaptunk arra, hogy a Markója Szilárd igazgató úr vezetése alatt minden tekintetben hatalmas megújuláson átesett intézményben lezajlott eddigi változásokat megismerhessük.

Sándor Gertrud, a Jogi Szekció elnöke és Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója a Deák-teremben üdvözölte a megjelenteket, melyen szekciónk 42 fővel képviseltette magát. Igazgató úr köszöntőjében rámutatott arra, hogy az utóbbi években sok változás történt az Országgyűlési Könyvtárban. A legszembetűnőbb talán az, hogy a korábban leválasztott tereket az átépítés során megnyitották, így nagyobb és a Duna-felőli ablakok révén világosabb terek várják most az ide látogató olvasókat. Az átépítés során törekedtek az eredeti állapotok visszaállítására és az olvasói terek növelésére. A látványos külső megújulás mellett önmagukért beszélnek a tartalmi újítások, melyek révén hatékonyabb munkaszervezéssel zajlik a szolgáltatás. A régi nyolc szervezeti, osztályból kettő lett: Nyilvános Szolgáltatások Osztálya és a Gyűjteményszervezési Osztály. Az intézményvezető kiemelte a tervszerű állományapasztás, a digitalizálás, az összehangolt szolgáltatás-fejlesztés, a közös és egységes adatbázis-kezelés, a projekt-alapú gondolkodás és a könyvtári marketing fontosságát. […»]


Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szervezetielet_KTE

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. november 6-án az OFI-PKM dísztermében tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját. „A könyvtárostanári munka támogatása: szaktanácsadás, tanfelügyelet” című rendezvényt a NKA és az OFI-PKM támogatta.

Dr. Csík Tibor az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettesének és Szakmári Klára a KTE elnökének köszöntője után az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából meghirdetett „Kampányolj az etikus forráshasználat mellett!” című diákpályázatok értékelése, és az eredményhirdetés, díjátadás következett. Rendkívül ötletes, jól kidolgozott, bárhol megvalósítható kampányanyagokat ismerhettek meg a jelenlévők. […»]


60 éves az érdi könyvtár

Posted by zondaz - november 8th, 2014

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2014. szeptember 24-én megünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból megrendezésre került Érd testvérvárosai könyvtárosainak találkozója. A testvérvárosi kollégákat arra kértük, hogy ismertessék meg velünk országuk könyvtárügyét, valamint térjenek ki a könyvtári gyakorlatukra, osszák meg velünk annak szépségeit, sikereit, nehézségeit. […»]


Tóth Tamás érdi alpolgármester beszéde, amit az érdi könyvtár 60. születésnapi ünnepségén mondott

Posted by zondaz - november 8th, 2014

IMG_0016Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Előadók!

Szeretettel köszöntöm mindannyiukat a „Könyvtárak Érden és testvérvárosaiban” című tanácskozáson. Külön tisztelettel köszöntöm testvérvárosaink képviselőit! Örülök, hogy ismét alkalom nyílt arra, hogy találkozhassunk, eszmét cserélhessünk, ezúttal könyvtárainkról, ezekről az igen fontos közösségi és kulturális intézményeinkről.

Érd az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú városa, ami azt is jelenti, hogy sok, a tudásra még éhes és nyitott fiatal ember él itt, akiknek igazi közösségi teret jelenthet a könyvtár. És nemcsak a könyvek miatt, hanem mert könyvtáraink hétről-hétre változatos, színes, színvonalas programokkal is várják az érdeklődőket. […»]


Bemutatkozik az MKE Mezőgazdasági Szekciója

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szervezetielet_03_MSZ_kep1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szekciójának alapítása 1989-re nyúlik vissza, amikor felvetődött, hogy a Műszaki Szekción belül Mezőgazdasági Csoport alakuljon. A Csoport megalakulásának okait az MKE jubileumi évkönyvében Cserey Lászlóné és Lőrincz Ferenc a következőkkel foglalta össze: bár az AGROINFORM (az OMgK jogelődje) amely a 70-es években még a mezőgazdasági könyvtárak hálózati központja volt, a 80-as évek végére elvesztette ezt a szerepét, ugyanakkor a rendszerváltás idején kapcsolatokat épített ki a külföldi agrárdokumentációs központokkal (FAO, CAB, USDA National Agricultural Library) és a külföldi tapasztalatokat továbbra is átadta a mezőgazdasági könyvtárosoknak, vagyis a mezőgazdasági könyvtárosok továbbra is szoros kapcsolatban maradtak egymással. Emellett a számítógépes adatbázisok agrárkönyvtárakban való megjelenése és a gyarapítási költségek drasztikus emelkedése „mind-mind erősítették a mezőgazdasági területen működő könyvtárak és könyvtárosok közös gondolkodásának és cselekvésének szükségességét.” […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlés, Sopron – 2014

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Szubjektív beszámoló a szervezői oldalról nézve

10_Szervezetielet_Tompa

Néhány héttel ezelőtt arról írtam, hol is tartunk a 2014-es Vándorgyűlés szervezésében, most pedig már azt kellene összefoglalnom, miképp éltük meg mi, helyi rendezők azokat a napokat. Kör e-mail-ben kértem meg munkatársaimat: írják le véleményüket. A beérkező válaszok nagyon komoly önkritikákat tartalmaznak az értékelés mellett. […»]


Élménybeszámoló az MKE 46. vándorgyűléséről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

2014. július 17 és 19 között Sopron adott otthont az MKE Vándorgyűlésének. Amíg a találkozók történetében ez jelentette a 46. alkalmat, számomra – mint gyakorló könyvtáros – másodszor nyílt lehetőség arra, hogy részt vehessek rajta. A rendezvény hangulata már a vonatra-szállás pillanatában magával ragadott, ugyanis már ekkor érezhetővé vált a közösség ereje: a sok-sok ismerős arc, az időnként felhangzó „könyvtáros-konferenciás” beszélgetések, a közös úti cél mind-mind kézzelfoghatóvá tette a könyvtárosok állandóan létező, ám fizikai közösségként kevésbé megtapasztalható társaságát. A vonatút pedig csak a kezdete volt ennek a benyomásnak, Sopronban ugyanis folyamatosan erősített ezen az érzésen valamennyi mosollyal kísért találkozás az ismerős-ismeretlen kollégákkal. […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A MÚLT JÖVŐJE! – Új intelligens szolgáltatások a műszaki és az orvosi könyvtárak világában

Idén az MKSZ a MOKSZ-szal közösen szervezte meg az MKE 46. Vándorgyűlésének programját, így a két elnök, Nagy Zoltán (MKSZ) és Dr. Vasas Lívia (MOKSZ) együtt vezették a tanácskozást.

10_Szervezetiélet_MKSZ1

Az akadálymentesített és légkondicionált szenátusi tanácsteremben a korábban adott 55-60 férőhelyet a nagy érdeklődése való tekintettel már a kezdés idejére 80 fő elhelyezésére kellett bővíteni. […»]


Az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az érem másik oldala címmel tartott szekcióülést az MKE TSzSz a soproni vándorgyűlésen, 2014. július 18-án délelőtt 10:00 és13:00 óra között.

Moderátorok: Téglási Ágnes és Holl András, az MTA KIK főigazgató-helyettesei

10_2_6-1

Országos programok esetében legtöbbször csak a „központ” szava hallatszik, a centralizált rendszerek irányítói folyamatosan tájékoztatják partnereiket, tagjaikat, azonban párbeszéd, kétoldalú eszmecsere legtöbbször csak kétirányú kommunikáció formájában jelentkezik, a többség nem értesül ezekről. […»]


Az MKE Bibliográfiai Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Egyetemi könyvtári szolgáltatások –
tudományos, intézményi repozitóriumok

Moderátor: Szőnyi Éva elnök (MKE Bibliográfiai Szekció)

10_2_5-1

Amint az idei, 46. Vándorgyűlés fő témája – az intelligens szolgáltatások kérdése – napvilágra került, a Bibliográfiai Szekcióban azon nyomban tudtuk, hogy az egyetemi könyvtári szolgáltatások köré fogjuk szervezni a szakmai programunkat. Fontosnak tartottuk, hogy nemzetközi kitekintést is adjunk az egyetemi könyvtárak fejlődési irányairól, valamint tájékoztassuk az érdeklődőket a hazai egyetemi könyvtárak egyik aktuális szolgáltatásáról – a tudományos egyetemi repozitóriumok építéséről és minősítéséről. […»]


Az Olvasószolgálati Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az Olvaszószolgálati Szekció a soproni vándorgyűlésen a könyvtárak szolgáltatásközpontúságát, illetve a modern technikai újításokat helyezte előadásainak középpontjába. A Modernizált könyvtár címmel jelzett szekcióülésen négy előadást hallhattak a jelenlévők hat előadó tolmácsolásában. […»]


A Helyismereti Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A helyismereti szekció 2011 óta nem tart külön éves összejöveteleket, hanem a „nagy egyesület” keretein belül szervezi és bonyolítja le szakmai programjait. Ez alkalommal Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője volt a soproni tanácskozás moderátora.

10_Szervezetielet_HKSZ
Fotó: Mándli Gyula

  […»]


A Mezőgazdasági Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_Szervezetiélet_MSZ1

A könyvtári vándorgyűlések történetében először tartott önálló szekcióülést a Mezőgazdasági Szekció. Az ülésen öt előadás hangzott el. Az első kettő az oktatásról, a harmadik a felhasználók elvárásairól, az utolsó kettő gyakorlati alkalmazásokról szólt. […»]


Az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az MKE Társadalomtudományi szekciója Korszerű szolgáltatások kreatív felhasználóknak címmel rendezett ülést Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem P épületének nagy előadójában, 13 órai kezdettel, Murányi Lajosnak, a Társadalomtudományi szekció volt elnökének a moderálásával.

A program ún. szponzori előadással kezdődött, melyen Tolnai Gáborné Lakatos Mónika (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár, Győr) és Berger Ágoston (Monguz Kft.) számolt be digitalizálási tevékenységükről (A Europeana Inside projekt megvalósítása a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtárban). […»]


Pest megyei könyvtárosok napja(i)

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Visegrád

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének már 17 éves hagyománya, hogy a legkülönbözőbb helyszíneken, legkülönbözőbb közegben évente megtartja a Pest megyei könyvtárosok napját. Általában a nyár elején, változatos, soha nem egysíkú, szakmai vagy kevésbé szakmai, de mindenképpen kötetlen, baráti légkörben, általában fehér asztal mellett (is) találkozunk mi, Pest megyei könyvtárosok. 2004 óta ezen a napon adjuk át a Téka-díjakat, illetve 2009 óta a Nagy Ferenc-díjat. […»]


Mindennapi kenyerünk a mese

Posted by zondaz - június 28th, 2014

mindennapi_kenyerunk

Bács-Kiskun megye gyermekkönyvtárosainak szervezett szakmai napot 2014. május 15-én, a Családok napján a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház. Luzsi Margó, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője tartott előadást, melyben a gyermekeinkkel való beszélgetés fontosságát hangsúlyozta, s a mesét, mint kapcsolatteremtésre, bizalomépítésre és problémamegoldásra kitűnően alkalmas eszközt helyezte középpontba. […»]


Bemutatkozik az MKE Somogy Megyei Szervezet

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Hivatalosan 1966. július 5-én alakult meg az MKE Somogy megyei helyi csoportja Kellner Béla és Szita Ferenc (a megyei könyvtár akkori vezetői) előkészítő munkája után. Folyamatos működésünknek köszönhetően ma közel fél évszázados szakmai múltra tekinthetünk vissza.

 1.kep  2.kep

[…»]


Beszámoló az MKE MKSZ szakmai napjáról a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - április 27th, 2014

wb8sze_1_1

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója februárban anyaintézményében, a BME OMIKK-ban tartotta idei első szakmai napját. Nagy Zoltán elnök köszöntőjét követően, Liszkay Béla, a könyvtár főigazgatója tartott előadást „A műszaki könyvtárak szerepe, jövőbeli fejlődési lehetőségei és új útjai” címmel. Főigazgató előadásában elsősorban azokról a változásokról, fejlesztésekről beszélt, amelyek az elmúlt időszakban voltak, illetve várhatók a könyvtárban. […»]


Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Válallati_kvt

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében 2005 óta immár 17. alkalommal találkoztak a vállalati könyvtárosok, hogy megosszák egymással gyakorlati tapasztalataikat, megvalósított ötleteiket és esetenként kudarcaikat. A félévente, általában májusban és decemberben tartott műhelybeszélgetés témáit a résztvevők választják, aktuális érdeklődésükhöz igazodva. […»]


Papp István a TTSZ tiszteletbeli tagja lett

Posted by zondaz - február 28th, 2014

papp2011A Társadalomtudományi szekció az elmúlt évben tiszteletbeli tagjává választotta Papp Istvánt, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettesét, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ korábbi igazgatóját szakmai és egyesületi tevékenysége elismeréséül. A szekció elhatározását az elnökség messzemenően támogatta.

Papp István 1965-től egy ciklusban, majd 1972-től több cikluson át folyamatosan az elnökség tagja volt. 1990 és 1994 között főtitkárként dolgozott. A rendszerváltást követően – az egyesületek újraalakulásának időszakában – sikerrel menedzselte az MKE ügyeit, és mindig igen sokat tett az MKE nemzetközi kapcsolatainak az építéséért, egyebek között azzal, hogy Magyarországot képviselte az IFLA-ban (a közkönyvtári és a könyvtárépítészeti szekcióban, az IFLA Journal szerkesztőjeként stb.), és jó kapcsolatokat alakított ki a szomszéd országok egyesületeivel.

Főtitkári megbízását követően 1994-tól ismét elnökségi tagként vett részt az elnökség munkájában. Kezdeményezésére és áldozatos munkájának köszönhetően készült el 2006-ban A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Szakmai kitüntetései: Szabó Ervin-emlékérem (1981), MKE-emlékérem (1985), Széchényi Ferenc díj (2000), Füzéki István-emlékérem (2005). […»]

Szakmai műhely


A (G)LAM nemzetközi digitális kooperáció (galériák), könyvtárak, múzeumok és levéltárak digitális konvergenciája

Posted by zondaz - december 31st, 2014

A digitális kollaboráció a hálózatok világában nem választás, hanem ésszerűség  

A LAM (vagy GLAM: galleries, libraries, archives, museums) – galéria-könyvtár-múzeum-archívum/levéltár digitalizálása során sok nemzetközi szintű projekt tanúsága szerint külföldön több mint 10 éves múltja van a kooperáción alapuló fejlesztéseiknek. Elterjedt fejlődési irányról beszélhetünk, megvalósult az együttműködés gyakorlata, kialakultak keretei, szabályai és követelményei. A digitalizálás során ún. kurátorok alkalmazására került sor, feladatuk a folyamatok tervezése, támogatása, közös digitális stratégia kialakítása és a fejlesztés szakmai irányítása a különböző diszciplínák és intézmény típusok között. [1.] A szaktevékenységhez összetett kompetencia és képzettségi követelmények, továbbképzések társultak, és kialakult a kurátorok képzését szolgáló felnőttképzés is. Az állami szakmai oktatás ezt a kooperációs lehetőséget még kevéssé tükrözi a tananyagban. A különböző LAM intézmény típusokban ezért a kompetencia követelmények jól körülhatároltak, és ahol nem jöttek létre a kollaboráció feltételei, ott még mindig tapasztalható a különállás hangsúlyozása. […»]


Beszámoló az Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferenciáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaimuhely_Infmed_1

Idén 11. alkalommal vettünk részt az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára által 2014. szeptember 25-26. között szervezett konferencián. A szekciónkba tartozó orvosi könyvtárosok számára ez a rendezvény az év legfontosabb szakmai találkozóhelye. Alkalom arra, hogy bővíthessük már meglévő ismereteinket, tudásunkat. Idén az Open Access-Open Science témáját ismertük meg a kiadók, szolgáltatók és könyvtárosok szemszögéből. Az előadások előtt, a szünetekben pedig végre személyesen találkozhattunk egymással. […»]


Sokoldalú könyvtárosok Somogyban

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaimuhely_Somogy_1Ezt a találó címet adta a somogyi könyvtárosok szakmai napjáról szóló tudósításának egy újságíró a helyi sajtóban, és valóban, napjainkban ez az egyik legfontosabb elvárás, amelynek meg kell felelnie a könyvtárakban dolgozó szakembereknek.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban tartott könyvtáros szakmai nap első részében egyesületi taggyűlést tartott az MKE Somogy Megyei Szervezet. Ennek keretében először „A kiszámítható életpálya” konferencia részleteiről számolt be az egyesület helyi elnöke, dr. Pintérné Kék Krisztina a megye könyvtárosainak.

Az országos konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében zajlott 2014. november 26-án az Országos Széchenyi Könyvtárban. A szervezetek célja a szakmai háttéranyag és koncepció elkészítése, ami alapját képezheti annak a könyvtáros életpálya-modellnek, amely a könyvtári munka eredményességének növelését és a könyvtárosi pálya vonzóvá tételét szolgálja majd. „Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése” – jelentette ki Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár a rendezvényen. […»]


Tudományos diskurzusok online – Beszámoló a Library 2.014 konferenciáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaimuhely_01_Library_konf

Idén immár negyedik alkalommal rendezték meg október 8-9-én a Library 2.0 elnevezésű nemzetközi, online konferenciát. A konferencia 2011-ben indult, a The School of Library and Information Science at San José State University szervezésében. A konferencia különlegessége, hogy egy időben, a világ összes pontjáról lehetőség nyílik a könyvtáros és információs szakemberek számára mind a konferencián való előadásra, mind a részvételre. A konferencia célja a könyvtárak jövőjéről való diskurzus megerősítése, kiterjesztése. A legnagyobb előnye a konferenciának, hogy teret biztosít azoknak a kutatóknak, könyvtárosoknak, fiatal könyvtáros hallgatóknak a diskurzusban való részvételre, akiknek nincs lehetőségük a külföldi konferenciákon való részvételre. […»]


Röviden a pedagógus életpálya-modellről

Posted by zondaz - november 8th, 2014

 

11_Szakmaimuhely_02_ped_modell

Kép forrása: http://images.hvg.hu

Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja egy kiemelt uniós projekt keretében fogott hozzá 2012-ben, hogy a pedagógusminősítés eszközrendszerét kidolgozza. Az életpálya-modell forrása a 2011. évi közoktatási tv. 64-65. §, az előmeneteli rendszerről a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet foglalkozik, valamint született egy ezt támogató útmutató, amelynek 20014-ben már második javított változatát adták ki. Ez utóbbi nem egyszerű tájékoztató kiadvány, hanem a minősítő vizsgára és minősítési eljárásra való felkészítésben, a minősítési eljárások kivitelezésében és az e-portfólióval kapcsolatos minden kérdésben is segíteni igyekszik, kitérve az értékelésre, a kompetenciaelemek indikátoraira, fogalommagyarázatokat és dokumentummintákat is kínál. […»]


Országos Könyvtári Napok 2014. Tatabánya – Beszámoló és vita a könyvtári életpálya-modell kidolgozásáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaimuhely_03_kvt_modell_1

Kép forrása: http://m.cdn.blog.hu

Nem csak a társadalmi presztízs, hanem a személyes motiváció, a szakmai ön- és megbecsülés, a folyamatos szakmai fejlődés és előrelépés lehetősége az, amit egy életpálya-modellnek tartalmaznia és biztosítania kell az igazságos minősítés mellett. Olyan rendszert jelent, amelyben súlya van a szakmai és egyéni tudásnak, a képességeknek, értékelik az elért eredményeket, a pályakezdőket támogatják a gyakorlat megszerzésében, a gyakorlattal rendelkezők pedig nem hagyják elavulni tudásukat. Nem csupán teljesítményalapú bértáblát, hanem szakmai elismerést jelent. Legyen az pedagógus, szociális munkás, ápoló vagy éppen könyvtáros, azért válassza azt hivatásának, mert megtalálja benne a helyét, vonzó számára az egyéni teljesítmény értékelése, támogatást kap fejlődésére és kiszámítható az előmeneteli rendszere. […»]


A Nyugat-Magyarországi Egyetem története a kezdetektől napjainkig

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Mastalírné dr. Zádor Márta előadása a vándorgyűlés 0. napján

10_Szakmaimuhely_NYME

Ezzel a címmel tartott felejthetetlen előadást a soproni vándorgyűlés úgynevezett nulladik napján a Ligneum Látogatóközpontban kora este.  Érdekes előadását végig egykori és mai bejátszásokkal, hangfelvételekkel tarkította. Bemutatójával egészen 1735-ig repített minket a történelemben, amikor is Selmecbányán megalakult a Bányatisztképző Iskola.  A „selmeci időkben” az erdészeti felsőoktatás még a bányászati és kohászati szakoktatáshoz kötődve volt jelen az iskola keretein belül.  Enne oka az volt, hogy mind a bányászat, mind a kohászat fát, fakitermelést igényelt. Ehhez azonban szigorúan szabályozott fakivágásokra, majd újratelepítésekre volt szükség. 1770-ben akadémiai rangot kapott az intézmény, Császári és Királyi Bányászati Akadémia lett a neve.  Ennek ellenére ekkor még mindig nem működött önálló erdészeti tanszék az akadémián.  Erre egészen 1807-ig kellett várni, amikor Wilkens Henrik tanár előbb elképzelte, majd 1808-ban szentesítette, végül 1809-ben megvalósította az erdészeti tanszék létrehozását. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 18. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 28th, 2014

VKMA Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció 2014.06.05-én az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában tartotta a vállalati könyvtárosok 18. műhelybeszélgetését az új szolgáltatások marketingje témakörben. A műhelybeszélgetés iránti érdeklődés minden eddigit felülmúlt, több mint 40-en érdeklődtek a téma iránt.

Köszönjük Szabó Emesének és munkatársainak, hogy lehetővé tették nagy múltú könyvtáruk megismerését, és teret adtak 18. műhelybeszélgetésünknek!

Dr. Buka Ágnes főigazgató helyettes asszony köszöntője után látogatást tehettünk a Kutatóközpont érdekes kristálynövesztő laboratóriumában, majd részletesen tájékozódhattunk a könyvtár jelenlegi helyzetéről, működési körülményeiről, további terveiről. Ez alkalommal a hangsúlyt az e-dokumentumokkal kapcsolatos új szolgáltatások tervezésére, bevezetésére, megismertetésére helyeztük, ezért már a bevezető előadás is érintette az ezzel kapcsolatos kihívásokat, fejlesztési elképzeléseket. Természetesen szóba kerültek azok a problémák is, amelyek az állandóan változó felhasználói igények kielégítésére törekedve rendszeresen jelentkeznek, pl. a digitális jártasság különbözőségével, a hozzáférési jogosultságok eltérő szintjeinek kezelésével, vagy akár az elektronikus dokumentumok szerzői jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban. […»]


Egyházi könyvtárak a 21. század elején

Posted by zondaz - június 28th, 2014

EgyháziAz idén huszadik születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2014. március 25-én konferenciát rendezett az Országos Széchényi Könyvtárban. A program célja az volt, hogy a tágabb szakma, a világi könyvtárak megismerjék az egyházi gyűjtemények eredményeit, a 21. század könyvtári feladataira adott válaszait, a lehetőségeket és a megoldásokat. A konferencia fővédnöke a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) volt. Köszöntötte a rendezvényt dr. Vígh Annamária az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Bakos Klára, az MKE elnöke, dr. Boka László, az OSzK tudományos igazgatója, Baranya Péter, az EKE korábbi elnöke. Fontos, hogy az egyházi gyűjtemények bekerüljenek a magyar kulturális élet vérkeringésébe, ne a szakmától elszigetelten működjenek, hanem a világi könyvtárakkal együttműködésben végezzék értékmentő munkájukat, és feleljenek meg korunk szakmai kihívásainak – hangzott el többek között az üdvözlő beszédekben. Bakos Klára, a konferencia moderátora elismeréssel szólt az egyházi könyvtárak fejlődéséről, az eredmények bemutatásáról, a modernitás jegyében összeállított szakmai programról. A konferencia előadói voltak: Török Beáta (Sapientia Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest), Ásványi Ilona (Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma), dr. Kovács Béla Lóránt (Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen), Kertiné Rózsa Anikó (Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet Könyvtára, Debrecen), Balogh Ferenc (Főegyházmegyei Könyvtár, Eger), Baranya Péter (Piarista Központi Könyvtár, Budapest), Kövécs Ildikó (Gál Ferenc Főiskola Könyvtára, Szeged). […»]


Országos bírósági könyvtári nyílt napok a Kúrián

Posted by zondaz - április 27th, 2014

BirosagA tudásmenedzsment fejlesztése az elmúlt években kulcsfontosságú szerepet kapott a szervezeti és könyvtári fejlesztésekben. Egy intézmény sikeres működésének nagyon fontos alapja a korszerű és modern tudásmenedzsment megléte. A 21. században az intézményeknek és a könyvtáraknak is tudásalapúvá kell válniuk, ekkor válhatnak igazán eredményessé és hatékonnyá.

A tudásmenedzsment lassan behálózza az egész világot, mert egyre jobban felismerik jelentőségét és fontosságát. Azonban a tudásmenedzsment csak akkor lesz sikeres, ha vannak olyan alkalmazottak, szakemberek, akiknek elsődleges feladata, hogy mások ismereteit megszerezzék és rendszerezzék, segítsék a tudáshálózatok működését, felállítsanak és fenntartsanak technológiai infrastruktúrákat. Ennek köszönhetően a bírósági intézményekben és a bírósági könyvtárakban is egyre nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni a tudásmenedzsmentre és a tudásmegosztó tevékenységre. […»]


Telt házzal zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja

Posted by zondaz - április 27th, 2014

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. április 3-án rendezte Tavaszi Szakmai Napját az OFI – PKM Dísztermében. A regisztráltak (és a regisztrációról lekésett kollégák) száma pontosan mutatja a téma aktualitását:

A pedagógus portfólió különös tekintettel a könyvtárostanári területre

KTE1

Dr Varga Katalin, az OFI-PKM igazgatójának és Szakmári Klára, a KTE elnökének a köszöntőjével indult a nap.

A délelőtt két előadója Dr. Kotschy Beáta főiskolai tanár és Hock Zsuzsanna könyvtár-pedagógiai szakértő volt.

Dr. Kotschy Beáta a pedagógus portfólióról beszélt, melyben kitért a megújulási folyamatát élő pedagógus társadalomra, ebben a portfólió szerepére, illetve arra, hogy ebben a számunkra még idegen értékelési rendszerben való eligazodáshoz, a benne való sikeres megfeleléshez a gondolkodásunk átállítására van szükség. […»]


EseményFigyelő a Könyvtártudományi Szakkönyvtár honlapján

Posted by zondaz - április 27th, 2014

wbmag8_szm_2A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 2013 decemberében mutatta be az „Események az ország könyvtáraiban” elnevezésű program-előrejelző szolgáltatását: http://ki.oszk.hu/konyvtar/e-konyvtar/esemenyek-az-orszag-konyvtaraiban/

Az eseményfigyelővel az a célunk, hogy folyamatosan láthatóvá tegyük, milyen gazdag és sokrétű programkínálattal várják a könyvtárak használóikat. Úgy gondoljuk, ez javára válhat a könyvtáraknak – mert eseményeik propagálásának új eszköze lehet; a használóknak – mert láthatják, hogy a könyvtárak tárt karokkal várják őket; a fenntartóknak – mert ez is bizonyítja, hogy könyvtáraik megérdemlik a támogatást; na és nekünk se rossz – hiszen mi lehetünk a jó hír hozói: a könyvtárakban országszerte pezsgő élet folyik. […»]


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) konferenciáról jelentjük

Posted by zondaz - április 27th, 2014

TURIZMUS, KIÁLLÍTÁSOK AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAKBAN

EgyhaziAz Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 2014. március 25-én konferenciát rendezett az OSZK-ban. A szervezők nem titkolt célja az volt a konferencia megrendezésével, hogy közelebb hozzák a világi könyvtárosokhoz azokat a tevékenységeket, amelyek az egyházi gyűjtemények, az EKE tagkönyvtárak keretében folynak.

Így merült föl, hogy az egyik előadás a kulturális turizmusról, az egyházi könyvtárak e területen meglévő lehetőségeiről szóljon. Balogh Ferenc, a téma előadója az egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóhelyetteseként számos könyvtári programot, kiállítást menedzselt már. De nem pusztán ennek apropóján vállalkozott a közös gondolkodásra, tapasztalatai megosztására, hanem azért is, mert sajátos rálátása van a területre. Ugyanis tagja az Egerben működő Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának. Tapasztalatait így szélesebb körből meríti. […»]


Minősített Könyvtárak 2014-ben

Posted by zondaz - február 28th, 2014

MkvtJanuár 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Nemzeti Színházban adta át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Halász János kultúráért felelős államtitkár a Minősített Könyvtár címmel járó oklevelet a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárnak, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltárnak. […»]


Új generációs könyvtári rendszerek – integrált könyvtári rendszerek transzformációja a könyvtári szolgáltatási platformok együttesében

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Rszakm_1endszereink vizsgálata során fel kell tennünk a kérdést: Hogyan válhat a könyvtár a digitális értéklánc (egyik) legfőbb összetevőjévé?

AZ 1980-90-es években kivirágzott integrált könyvtári rendszerek (IKR) kínálata jó néhány éve nem nyújt egyedüli és megfelelő lehetőséget a könyvtárakban jelentkező olvasói igények kiszolgálásához, különösen a fiatalabb generáció körében.

Miközben elsirattuk a hagyományos könyvtárainkat, néhány éves tanácstalanság jellemezte útkereséseinket az új jelenségek befogadása, az új szerepek felvállalása terén. Hogyan tudjuk a Google generációkat visszahódítani a könyvtárakba, milyen funkciókkal tudjuk megkülönböztetni és kiemelni magunkat a tartalomszolgáltatók mezőnyében, hogyan alakítsuk ki a partneri szerepet a digitális kiadókkal és forrásgazdákkal, miként támogassuk a web2.0 és a social networking jelenséghez társuló új típusú felhasználói aktivitást, amely a keresésben, a véleményalkotásban, sőt a tartalmak létrehozásában (blog, fórum, tagging, folksonomy stb.) is erőteljesen jelentkezett? […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Az MKE Tolna Megyei Szervezetének híre…

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaibarangolasok_IllyesIllyés Gyulára emlékeztünk Szekszárdon 2014. november 4-én. A már hagyományos Illyés ünnepségen a „földik” főhajtással koszorúztak Farkas Pál szobránál a megyei könyvtár bejáratában. Elekes Eduárdné nyugalmazott könyvtárigazgató elevenítette fel a 20 évvel ezelőtti névfelvétel – amely jelentős kortárs irodalomtörténeti esemény is volt egyben – körülményeit, emlékeit. Endreffyné Takács Mária, aki hosszú ideig gondozta az Illyés-hagyatékot, bensőséges hangon beszélt munkájáról, a családhoz fűződő kapcsolatáról. […»]


Sikeres szakmai nap a Fővárosi Törvényszék könyvtárában

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szakmaibarangolasok_FT2014. november 17-én második alkalommal tartott a FT Könyvtára Szakmai napot, amely a Kihívások – Távoli elérésű elektronikus dokumentumok a bírósági könyvtárakban címet viselte. Az eseményen nagy számban vettek részt érdeklődő bírósági vezetők, bírák, könyvtárosok, és egyetemi hallgatók egyaránt. A program dr. Fazekas Sándor elnök úr beszédével vette kezdetét, majd Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros ismertette a törvényszék könyvtárának tevékenységét a szakmai nap témájának szemszögéből. Előadásában kitért arra, hogy a gyarapítás során – az új tendenciáknak megfelelően – a figyelem középpontjába főként az elektronikus dokumentumok és az e-könyvek kerültek. […»]


Sün Tóbiás Könyvtárában

Posted by zondaz - december 31st, 2014

jártak a Pest megyei gyermekkönyvtáros12_Szakmaibarangolasok_PEMEKSZok november 5-én. A könyvtár valójában az Óbudai Platán Könyvtár gyermekkönyvtára, így tulajdonképpen nem hazai földön, Pest megyében voltunk, hanem „külföldre” mentünk tapasztalatcserére.

A szervezet vezetősége úgy döntött, hogy Némedi Tivadarné és Szamosvári Istvánné szervezésében ismerjük meg közelebbről ezt az óbudai könyvtárat az őszi szervezeti műhelytalálkozó keretében. Gyulai Ivánné, a könyvtár vezetője tájékoztatott a munkájukról, helyzetükről. Gyermekkönyvtárosai, Némethné Kapus Krisztina és Pandurné Pápics Ildikó a Sün Tóbiás programot ismertette, illetve bemutatta a zsebszínházat, ami forgószínpad szerűen működik és segítségével a közönséget is bevonhatják a történetekbe. […»]


Beszámoló az Országos Könyvtári Napok bajai rendezvénysorozatáról

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaibarangolások_01_OKN_Baja_zz_1

Hétfőn a Bajai Honpolgár folyóirat jubileumi bemutatkozásával indult a rendezvények sora a könyvtárban. Huszonöt év, 4350 cikk, 480 szerző: röviden így foglalható össze a mérleg. Elsőként a Bajai Honpolgár Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mezeiné dr. Kopasz Mária megköszönte az eddigi támogatásokat, és kifejezte reményét, hogy a lap még évtizedekig fenn tud maradni. Nemes Gábor, az alapító szerkesztő bizottság elnöke, jelenlegi kuratóriumi tag felidézte, hogyan illeszkedett bele a 25 évvel ezelőtt útjára induló folyóirat a helyi sajtótörténetbe. – A Bajai Honpolgár egy védendő védtelen – jelentette ki, utalva Nebojszki László régóta tartó természetvédelmi sorozatának címére, majd ismertette a lap létrejöttének körülményeit. Leszögezte: rögtön az induláskor világossá vált, hogy ebbe a kiadványba a politika semmilyen formában nem fér bele, és ezt azóta minden szerkesztő bizottság szem előtt tartotta. Napjainkban 500 példányban jelenik meg, előfizetői a világ számos pontján föllelhetők, hiszen egyfajta hídként is szolgál a Bajáról elszármazottak és szülőföldjük között. […»]


Országos Könyvtári Napok – Szépmíves hagyatékok, pályázati lehetőségek

Posted by zondaz - november 8th, 2014

Beszámoló a Borsod-Abaúj Zemplén megyei könyvtárosok szakmai napjáról

 

Százhúsz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó könyvtáros vett részt az Országos Könyvtári Napok keretében tartott október 18-i szakmai napon Mezőcsáton. Kilenc évvel ezelőtt Venyigéné Makrányi Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár akkori igazgatója kezdeményezésére szervezték meg az első megyei könyvtáros találkozót. Azóta minden évben más-más településre invitálják a kollégákat – szakmai továbbképzésre, tapasztalatcserére, személyes beszélgetésekre…

11_Szakmaibarangolások_02_OKN_Miskolc_1

Könyvtárosok a mezőcsáti zsinagógában

[…»]


Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció beszámolója az Őrvidéken, Dél-Csehországban és a Duna menti Felvidéken tett őszi tanulmányútjáról – 2014. október 7-11.

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szakmaibarangolások_03_MKSZ_1

Česky’-Krumlov

A Szekció idén is folytatta az évente megszervezett, a Kárpát-medencét és környékét bejáró barangolásait. Az eddigi újaink során még nem érintett Nyugat-Magyarországon és Ausztriában elterülő Őrvidéken keresztül haladva Sopronban töltöttük el az első éjszakát. Innen vezetett utunk Ausztriába,  ahol meglátogattuk Alsóőrt,  Kismartont, az Esterházy és Haydn emlékhelyeket.  Két napot töltöttünk Dél-Csehországban, ahol megtekintettük Ceské-Budejovice és Ceské-Krumlov gyönyörű látnivalóit, majd – már hazafelé tartva – a Duna-mentén Dévény, Pozsony, Dunaszerdahely és Komárom emlékeit. […»]


42. Csongrád Megyei Könyvtárosnap

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_Szakmaibarangolasok_Csongrad

2014-ben ismét Mórahalmon tartottuk a mi kis vándorgyűlésünket. Utoljára 2005-ben találkoztunk itt. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, sok homokot elhordott a szél Homokháton. A gyorsan fejlődő, 25 éves kisváros ismét nagy szeretettel fogadta a megye könyvtárosait. […»]


Tovább erősödtek a testvérkönyvtári kapcsolatok

Posted by zondaz - június 28th, 2014

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezete (továbbiakban MKE KEMSZ) és a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár (JAMK) mindig is fontosnak tartotta a kapcsolattartást a határon túli könyvtárakkal.

1_Szlovákok a JAMKban

Szlovák kollégák a JAMK-ban

E kapcsolatépítés példájaként a JAMK rendszeresen ajándékoz az állományából kivont, de még jó állapotú könyvtári dokumentumokat erdélyi könyvtáraknak, alapítványoknak, publikálási lehetőséget biztosít saját lapjában – az egykori Téka Témában, későbbiekben a KeMLIB-ben – a határon túli kollégák számára. Örömmel ad helyet kétévente megjelenő évkönyvében külhoni könyvtárosok tanulmányai számára. […»]


A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kirándulása a „Napfény városába”

Posted by zondaz - június 28th, 2014

2014. május 27.
(szubjektív beszámoló)

KEMSZ_Szeged1

Amikor az utolsó egyesületi gyűlésen eldőlt, hogy a tagság többsége azt szeretné, hogy az „évi rendes” célállomása Szeged legyen, kicsit berzenkedtem. Messze van, nagyon korán kell kelni, meleg van, megsülök a buszban stb., miért ide, amikor közelebb is van rengeteg érdekes hely, dolog, intézmény, amit érdemes lenne megnéznünk! Meg a börtönkönyvtár, micsoda extrém ötlet! […»]


Ha tavasz, akkor Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és Könyvtáros Klub!

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Konyvfesztival1Mint már több éve, a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idén is a Millenárison került megrendezésre, és a kellemetlen időjárás ellenére több mint
60 000 érdeklődőt vonzott. A Könyv és a Szerzői Jog Világnapjához kapcsolódó rendezvény díszvendég országa idén Törökország. […»]


Látogatás a Budapest Music Centerben (2014. március 31.)

Posted by zondaz - május 1st, 2014

2014. március 31. – MKE zenei szekció

A Budapest Music Centerről (BMC) a honlapjuk révén az alábbiakat tudhatjuk meg:
BMC_nagyterem„1996-ban alapította Gőz László. Elsődleges cél egy olyan zenei információs központ kialakítása volt, amely összegyűjti és nemzetközi viszonylatban is hozzáférhetővé teszi a magyar klasszikus és jazz zenészek, valamint a magyar kortárs zenedarabok adatait. Az információs központ folyamatosan bővülő internetes zenei adatbázisaiban jelenleg 3000 művész és 10500 zenemű adatai szerepelnek, és az ingyen látogatható zenei könyvtára mintegy 90 ezer könyvet, kottát, hanglemezt számlál. Utazó pavilonjával két éven keresztül 12 magyar és európai helyszínen népszerűsítette a magyar zenét és zeneművészeket, 2008-ban pedig útjára indította az Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyt. […»]


Cseh kastélyok és más szépségek

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Az MKE Mezőgazdasági Szervezetének kora őszi kirándulása

Időpont: 2014. szeptember 10–14.
Utazás kényelmes autóbusszal.
Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban
Ellátás: félpanziós
Részvételi díj: 59 000.- Ft
(Ha elég jelentkező lesz, néhány belépő is ki fog jönni ebből az összegből.)
(Szállás, félpanziós ellátás, autóbusz költség, idegenvezetés)
Belépők (7 helyre): 1125.-, 65 év felett: 786.- CZK
Jelentkezési határidő: 2014. május 1.
Előleg befizetése: 2014. május 15. Előleg: 30 000.- Ft.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2014. augusztus 15. […»]


Könyvtári tanulmányút Torockóra

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Az MKE Fejér Megyei Szervezete 2013. augusztus 1-3. között az ”Europa Nostra” díjas Torockóralátogatott. A program nagyon gazdag volt, Torockó mellett Nagyvárad és Kolozsvár nevezetességeivel is megismerkedtünk. […»]


Egy szép májusi nap Pécsett

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete jóvoltából szép szombati programban lehetett részünk május 25-én. Pécs felé vettük az útirányt, hogy meglátogassuk a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontot, illetve a Zsolnay Kulturális Negyedet. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

Könyvek nélküli könyvtár
Tájékoztatás elektronikus forrásokból
A téma ezúttal könyvtárközeli: az elektronikus forrásokból való tájékoztatás tapasztalatairól, gyakorlatáról és lehetőségeiről szól például a Corvinus Egyetem, az OSZK, a Halis István Városi Könyvtár vagy a Telekom könyvtárának képviselője. 11_Civil_kep_1
2014. november 13.
Budapest

[…»]


Programajánló

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Kulturális Örökség Napjai

Az idei évben szeptember 20-21-én szervezzük a Kulturális Örökség Napjait. Központi témánk a historizmus kora, az I. világháborúhoz és a holokauszthoz kapcsolódó épületek.

kep_1

 2014. szeptember 20-21.
Országos rendezvény […»]


Állami kitüntetések és szakmai díjak az Alkotmány Ünnepe alkalmából

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vígadóban.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

10_Civil_Lovagkereszt

Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője […»]


A Könyvtári Intézet felhívása az internet káros hatásai elleni, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szűrőprogram használatára

Posted by zondaz - június 28th, 2014

class-640x240

Felhívjuk a könyvtárak figyelmét, hogy a  2013. évi CCXLV. törvény 20. §-a szerint (hatályos: 2014. IX. 1-től!) : A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A  nyilvános könyvtár az  általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.” […»]


Programajánló

Posted by zondaz - június 28th, 2014

MKE 46. Vándorgyűlése

Július 17-19. között Sopronban kerül megrendezésre az MKE 46. Vándorgyűlése, amelynek mottója: Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája. A szekcióprogramokról és egyéb  rendezvényekről a Vándorgyűlés honlapján számos információ megtalálható.

DCIM100GOPRO

2014. július 17-19.
Sopron

[…»]


Létrejött, illetve megújult a Civil Információs Portál

Posted by zondaz - május 1st, 2014

22A portál célja, hogy egy honlapon összesítve legyenek elérhetők a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó nyilvános információk. A portál további célja, hogy megjelenítési felületet biztosítson egy országos civil adatbázisnak, amely segítségével a központi államigazgatási szerveknél nyilvántartott, civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatok együttesen jelenhetnek meg és le is kérdezhetők. […»]


A civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésével kapcsolatos

Posted by zondaz - május 1st, 2014

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

A civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) 30. § (1) bekezdése értelmében köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (minden év május 31. napja) letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A civil szervezet ezen kötelezettségének oly módon köteles eleget tenni, hogy beszámolóját és közhasznúsági mellékletét papír alapon meg kell küldenie az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban OBH) részére közzététel végett.

Az OBH csak a pontosan kitöltött, eredeti, megfelelően aláírt, hiánytalan és beazonosítható okiratokat tudja befogadni és a honlapon közzétenni.

A beszámoló letétbe helyezésénél a Bíróság honlapján megjelent gyakorlati tudnivalókra célszerű figyelemmel lenni.

Fehér Miklós,
MKE főtitkár


Megjelent a „Szimfónia” című (TÁMOP-3.3.16/13-1 kódszámú) felhívás

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Összesen 300 millió forintos keretösszegű európai uniós pályázat ad most lehetőséget arra, hogy a pályázók az oktatás eredményességét és hatékonyságát javítsák egy Magyarországon új, oktatási, zenei, zenekari módszer adaptálásával, annak pilotként történő kipróbálásával. A pályázat elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók magas szintű oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének javítását és társadalmi beilleszkedését. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Múzeumok éjszakája

A fővárosban immáron tizenegyedik, vidéki városainkban kilencedik alkalommal látogathatjuk az éjszaka leple alatt azokat az intézményeket, melyek régmúlt korok hangulatát adják vissza, vagy a művészet szépségével varázsolnak el bennünket. A Szent Iván napjához igazodó eseményen azonban nem csak múzeumjainkat látogathatjuk a szokatlan időpontban, hanem állatkertek, vadasparkok, fürdők, arborétumok, kulturális központok is helyet kapnak a programsorozatban.

kep_1

 2014. június 21. éjféltől – június 22. éjfélig
Országos program

[…»]


Programajánló

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Filmgyári capriccio II. – Színészek és színésznők

A Filmgyári capriccio II. színészek és színésznők jelenetfotóit tartalmazza. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény gazdag képanyagába 1948-tól szinte napjainkig. A több mint 40 tabló közel 500 fotója a színészek felejthetetlen játékán kívül a standfotósok munkájának is méltó emléket állít. A magyar standfotózás több évtizedet átívelő képeit tárja a közönség elé a kiállítás.

kep_1

2014. január 22 – március 29.
OSZK Ars Librorum kiállítótér, Budapest

[…»]


MI A TEENDŐ? – Közhasznú civil szervezeteknek

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Nemsokára életbe lépnek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései. A civil szervezetekre vonatkozó szabályokról az Európa Ház 2014. január 30-án tartott tájékoztatót Budapesten. […»]


Csökkentett NKA támogatás a könyvtári szakfolyóiratokra

Posted by zondaz - február 28th, 2014

nka

2014. évre az NKA folyóirat-kiadás kollégiuma a következő összegeket ítélte meg az országos könyvtári szakfolyóiratok hagyományos megjelentetésére:

Könyv és Nevelés: 1 millió Ft
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros: 2,5 millió Ft
Könyvtári Figyelő: 2 millió Ft

Sajnálatos módon egyáltalán nem részesült támogatásban a Könyvtári Levelező/lap és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. […»]

Mentor


Gerencsér Judit

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Mentor_Gerencséra Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE Jogi Szekció titkára, az MKE PR Munkabizottságának tagja és a „Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja” szerkesztőbizottsági tagja

Szívesen konzultálok vagy tartok előadást az alábbi témákról, ill. segítek az alábbi szakmai tevékenységekben:

 • Jogi könyvtárak Magyarországon
 • Bírósági könyvtári információs rendszer Magyarországon […»]

BODONYI ESZTER

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

11_Mentor_Bodonyiinformációs menedzser, az Infodok Kft. által működtetett Magyar Telekom Infotéka munkatársa.

Az elmúlt években komoly tapasztalatokat szereztem a különböző jogi- és céginformációs adatbázisok menedzselésében, kezdve a kiválasztástól a szerződéskötésen át az optimális keresési technikák alkalmazásáig. Ebben a témában szívesen segítek az érdeklődő könyvtáros hallgatóknak, szakdolgozóknak.


ERŐSNÉ SULLER ILDIKÓ

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának csoportvezetője.
Szívesen osztja meg tapasztalatait, ad tanácsokat, ötleteket az alábbi témákban:

ErosneSullerIldiko

     • gyermekkönyvtári programok szervezése
     • gyermektáborok szervezése
     • pályázati lehetőségek kiaknázása
     • segítségnyújtás a gyermekkönyvtári programok terén felmerülő kapcsolatokban, elérhetőségekben
     • ötletek a különböző korosztályok számára szervezett/szervezhető klubok, tevékenységek terén
     • kézművesprogramok, -tevékenységek, -technikák

Fehér Miklós

Posted by zondaz - június 28th, 2014

feher_miklosAz Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet munkatársa, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály megbízott vezetője. Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

     • Könyvtári alapdokumentumok (AO, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, Könyvtárhasználati Szabályzat)
     • Állománynyilvántartás, törlés az állományból
     • Könyvtári jó gyakorlatok a közösségfejlesztésben

DR. AMBERG ESZTER

Posted by zondaz - április 27th, 2014

ambergerAz OSZK Projektiroda jogásza, az MKE Jogi Szekció Ellenőrző Bizottságának elnöke
Szívesen konzultálok vagy tartok előadást a könyvtárak jogi szabályozásáról és szerzői jogi kérdésekről.

 


Könyvtárosok felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók/tagok számára

Posted by zondaz - március 1st, 2014

Tóth Máté
mentor_kep2_01az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet kutatója, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtár- és információtudományi Inézetének adjunktusa.
Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal, szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

– Könyvtártudományi kutatás, kérdőíves vizsgálatok lebonyolítása
– Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben
– Web 2.0 és szemantikus technológiák a könyvtári szolgáltatásokban
– Elektronikus tartalomszolgáltatás
– A könyvtárak mint közösségi terek

Portré


Bemutatkozik Horváth Hella!

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Portre_Hella1_v1Alkotó könyvtáros, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársa

Az origamit gyermekként ismertem meg. Akkor még a csákó, vitorláshajó, sótartó és más egyszerűbb figurák hajtogatásán kívül nem ismertem mást. Majd a kisfiam születése adott indíttatást ezeknek a modelleknek a felidézésére. Közben ismét főiskolás lettem, akkor láttam egy „ezer papír” technikával készített hattyút. Távolabbról nézve ez a madár úgy tűnt, mintha kerámiacsipkéből készült volna. Közelebbről derült ki, hogy papír. Nem hagyott nyugodni a gondolat: én is szeretnék ilyet. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a székesfehérvári Vadmadárkórház felkérésére alapítványuk támogatóinak munkájukért köszönetképpen az általam készített „ezer papír”hattyúkat adományoztak. […»]


Mándli Gyula, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Portré_Mándli Gyula

Fotó: Gál Jenő, 2008

Mándli Gyula több évtizede fotózik, ez idő alatt közel 40000 képet készített és legkülönfélébb – köztük számos „könyvtáros”-pillanatot örökített meg. A könyvtári események és MKE  rendezvények megörökítését az MKE Verzó harmadik számában  (2012. október 29.) közölt írásunkat megismételve, munkájához további sok sikert kívánva köszönjük meg Mándli Gyulának, az alkotó könyvtárosnak. (a szerk.) […»]


Ferróné Mencsik Rita, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

10_Portré_Ferróné Mencsik Rita1969. március 1-jén született Kecelen. A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Házban dolgozik gyermekkönyvtáros, művelődésszervező és kézműves oktatóként. Informatikus könyvtáros diplomája mellett népi játék és kismesterségek oktatója, közművelődési szakember II. – népi játszóházi foglalkozásvezető, keramikus, fazekas és zománc-műves végzettségekkel is rendelkezik. A tűzzománcozás technikáját B. Boros Ilona iparművésztől és Stekly Zsuzsa zománcművestől tanulta. Rendszeresen tart meseórákat, könyvtári órákat, könyvtári és kézműves foglalkozásokat gyerekeknek; kerámia, tűzzománc tehetséggondozást középiskolásoknak és felnőtteknek. Olvasást népszerűsítő vetélkedőket, versenyeket bonyolít, olvasótáborokat vezet, kiállításokat, kulturális rendezvényeket szervez, és kézműves táborokban oktatja a hagyományos (népi) és modern iparművészeti technikákat. […»]


Boda Miklós, az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Éppen két éve, 2012.06.20-án jelent meg webmagazinunk elődjének, az MKE Verzó című hírlevelének első száma, amelyben bemutattuk az irodalomtörténészt és Itália-járó fotográfust. Boda Miklós most ünnepelte 80. születésnapját, ebből az alkalomból ismételjük meg a róla szóló írást, és további jó egészséget, sikerekben gazdag aktív éveket kívánunk neki! (a szerk.)

1_Boda

Fotó: Boda Miklós 

„Alkotó könyvtárosok” című rovatunkat a széles körű ismertségnek és elismertségnek örvendő pécsi könyvtáros, Boda Miklós „portréjával” indítjuk. Portrénk alanya 1961 szeptemberében lett gyakorló könyvtáros, miután az ELTE magyar-könyvtár szakos hallgatójaként befejezte 1956 szeptemberében, úgyszólván a forradalom küszöbén megkezdett tanulmányait. Kerek fél évszázaddal ezelőtt történt mindez; a Budapesten nemrég átvett aranydiploma is emlékeztet a nem akármilyen évfordulóra. Miután első munkahelyén, a Pécsi Egyetemi Könyvtárban nem csupán a neki tetsző munkát, de az életre szóló kapcsolatot is megtalálta, kolléganője, az ugyancsak elismerésre méltó könyvtárosi pályát befutó Szepes Zsuzsa (Boda Miklósné dr.) személyében, 2012. is „évfordulós” év az életében. Az 50. házassági évfordulójuk éve, melyet népes családi körben (három – immáron házas – gyermek, kilenc unoka) ünnepelhettek. […»]


BÖRZSÖNYI NÓRA

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Munkaidőben könyvtáros, szabadidőben fotós

Börzsönyi Nóra1982. május 19-én született Budapesten. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2007-ben történelem (MA), 2008-ban informatikus könyvtáros (MA) képesítést szerzett. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 2006 februárjától 2012 szeptemberéig a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának Gyűjteményszervezési osztályán feladata az idegen nyelvű könyvek gyarapítása, formai feldolgozása, a nemzetközi csere bonyolítás és a közösségi média oldalak gondozása volt. 2012 szeptemberétől munkaköre megváltozott. Jelenleg az Alkalmazásfejlesztés és elektronikus publikálás osztály munkatársaként honlapszerkesztő és közösségimédia-felelős.

Az „Erasmus adminisztratív személyzet mobilitása” program keretében több alkalommal tett látogatást külföldi intézményekben. 2011 augusztusában egy hetet töltött Kielben, a ZBW German National Library of Economics-ban, majd 2012 szeptemberében ugyanezen intézmény hamburgi telephelyére látogatott speciális területek (közösségimédia-használat, honlapszerkesztés, adatbázisok kezelése, e-források, könyvtári marketing) megismerése céljából. 2013 szeptemberében pedig Finnországban, a Turkui Egyetem Könyvtárában töltött egy hetet, ahol lehetősége volt megtapasztalni a finn könyvtári rendszer sajátosságait és közelebbről megismerni az egyetemi könyvtár részeként működő közgazdaságtudományi szakkönyvtárat. A ZBW-vel a látogatások óta is tartja a kapcsolatot, miután a BCE Központi Könyvtára a ZBW által szervezett EconBiz nemzetközi partnerhálózat tagja lett. […»]


Hornyánszkyné Kühne Katalin – Portré önmagamról

Posted by zondaz - február 28th, 2014

1_Arckép1947-ben születtem Szegedtől 20 km-re, most Mórahalomnak hívják. Ott, nagyszüleimnél töltöttem minden nyarat. Az alföldi táj, az ott élő egyszerű emberek tisztasága meghatározta életemet. Három hónapos koromtól Miskolcon élek.  Édesapám Kühne László gimnáziumi tanár, édesanyám háztartásbeli volt, nővérem szintén könyvtáros. Férjem erdőmérnök, fiam programozó matematikus.1977-ben diplomáztam a Debreceni Tanítóképző Intézetben könyvtár-népművelés szakon, kiegészítő vizsgát tettem Nyíregyházán 1979-ben. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - december 30th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona
“… arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok…” : húszéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése / Ásványi Ilona
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 9., p. 3-11.

Barátné Hajdu Ágnes
Diákok olvasási szokásai két szegedi középiskolában. 1. rész, A minta és a szabadidős tevékenységek / Barátné Hajdu Ágnes. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyv és nevelés. – 16. (2014) 3., p. 34-52. […»]


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - november 3rd, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Baranya Péter: Egyházi könyvtárak adatbázis-fejlesztései
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 8., p. 22-30.

Bitai Judit – Hegedüs Éva: A muzeális állomány feltárása a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban
In: Collectanea Sancti Martini. – 1. (2013) 1., p. 353-362.

Bogyó Katalin, Cs.: A gyakorlóiskolai könyvtárak könyvtárpedagógiai lehetőségei
In: Módszertani közlemények. – 53. (2013) 3., p. 16-25. […»]


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Amberg Eszter: Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredményei
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 5., p. 16-20.

Amberg Eszter: A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 2., p. 151-155.

Ásványi Ilona: “… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ‘alak’, siralmasan megbukott…”. – A könyvtáros alakja a szépirodalomban. Kosztolányi Dezső írásaival
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 6., p. 42-52. […»]


Kis KTE könyvek – Könyvtárhasználati óravázlatok

Posted by zondaz - június 28th, 2014

KonyvtarhasznalatiOravazlatok

A Könyvtárostanárok Tavaszi Szakmai Napján Barátné dr. Hajdu Ágnes egyetemi docens, mint szerkesztő mutatta be a Kis KTE könyvek legújabb kötetét.  A 7. kötet címe: Könyvtárhasználati óravázlatok.  Szerkesztők: Barátné dr. Hajdu Ágnes, Cs. Bogyó Katalin és dr. Eigner Judit. A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak KTE tagok számára elérhető. […»]


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Amberg Eszter: Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2013. évi változásairól
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 3-6.

Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak és a nyilvánosság
In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2014) 4., p. 3-13.

Balogh András: Modern és posztmodern “könyvtár-filozófiák” : könyvtár-fenomenológiai, de(kon)strukciós kísérlet két (anti)tézisben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 23. (2014) 3., p. 7-30.  […»]


Szakirodalmi válógatás

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Befejezetlen szimfónia? : a felsőoktatási szakfelügyeletről / Cserey Lászlóné. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 1., p. 22-28.

Bibliográfiai kérdések az MTMT-ben – a Bibliográfiai Szakbizottság munkája / Dudás Anikó. – A IX. Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencián elhangzott előadás szerkesztett, frissített, kibővített változata
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 1., p. 5-17.

Biblioterápia : a könyvtár(os) lehetőségei a börtönben / Csorba-Simon Eszter. – Pécsi tapasztalatok
In: Tudásmenedzsment. – 14. (2013) TDK-klsz., p. 71-83. […»]


Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - március 1st, 2014

Magyar nyelvű szakcikkek

Adattármustra. [35. r.], E-könyvesboltok 2. / Dávid Adrienne, Ternai Zita In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 60. (2013) 11/12., p. 494-507.

Angliai tapasztalatok, 2013. május 28-31. / Koltay Klára, Téglási Ágnes In: Könyvtári levelező/lap. – 25. (2013) 12., p. 3-7.

Digital signage megoldások / Polereczki Anett. – A K2 kísérleti műhely 2013. június 6-i Egyetemi technológiai kutatások c. rendezvényén elhangzott előadás a digitális kijelző rendszerek típusairól és társadalmi elfogadottságáról. In: Könyvtári figyelő. – 23. (2013) 4., p. 710-720. […»]

Sziporkák


Könyvek karácsonya

Posted by zondaz - december 30th, 2014

12_Sziporkak_1

Pár évvel ezelőtt láthattunk először képeket könyvekből épített karácsonyfákról. A következő linken meg is lehet tekinteni az akkori műveket más könyvtáriban megvalósítható karácsonyi ötletekkel együtt: http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.hu/2011/12/karacsonyi-otletek.html […»]


A gyermekkönyvtárban mindig történik valami

Posted by zondaz - november 6th, 2014

Modern varázslatok

A Népmese Napján már több éve egy nagy játékot szervezünk a gyermekeknek. Több helyszínen különböző feladatokkal várjuk őket. Ilyenkor mindig elvarázsoljuk a könyvtárat is. Mesebeli tájakra érkeznek a gyerekek, veszélyes helyeken kell átkelniük az óriások nyomában, ezt-azt meg is kell találniuk.

Idén azok, akik nyitott szemmel jártak, egy csillogó varázskőre akadtak, amit persze használniuk is kellett. A hirtelen rejtélyesen elromlott számítógépből kellett volna előcsalogatni a képeket. […»]


Játék a könyvtárosokkal

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2014

Lassan vége a nyárnak, kezdődik a komoly munka, új kihívások, problémák elé nézünk, kevés időnk van kikapcsolódni, az meg eszünkbe sem jut, hogy játékosan fogjuk fel saját foglalkozásunkat. Pedig erre már évszázadokkal ezelőtt is történtek kísérletek. Talán sokunknak ismerős a kép, amelyen Giuseppe Archimboldo festménye így ábrázolta a Könyvtáros urat 1590 körül:

10_Sziporkák_konyvtaros1

Megtaláltam a téma mai újrafogalmazását is Peter Sis cseh születésű művésztől és Martins de Barrostól: […»]


A 2010. évi Bajai Vándorgyűlés pályázatának, a „Könyvtári humorzsák”-nak anyagából

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Jámbor Mária, Baja, II. helyezett saját gyűjtéséből:

Szőke nő…
Ha a 20. század nagy gondolkodói közül beszélhetne valakivel, legyen az akár élő, vagy halott; vajon ki lenne az? A szöszi rövid gondolkodás után: – Az élő.

Olvasni jó!
Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.
– Kérem, mondja el egy napját! […»]


Könyvtárosok Világnapja

Posted by zondaz - május 1st, 2014

Pár évvel ezelőtt egy szép tavaszi napon két kedves olvasónk egy tortával állított be a könyvtárba, amit nekünk hoztak a Könyvtárosok Világnapja alkalmából. Bevallom, innen tudtuk meg, hogy van ilyen világnap is.

Ahogy a világhálón körülnéztem e világnappal kapcsolatban, több helyen találtam humoros képeket, írásokat, vicceket a könyvtárosokról. Remélem, nem csak a világnapon lopódzhat be a könyvtárakba a mosoly és a derű. […»]


Történetek a gyermekkönyvtárból

Posted by zondaz - március 1st, 2014

sziporkakBertike

Bertike törzsolvasónk a maga három évével. Hol apukával tűnik fel, aki órákig mesél neki egy sarokban, hol anyukával hozza vissza a könyveket. Beszélni nem sokat szokott, megértéséhez amúgy is tolmács kell valamelyik szülő személyében. Azt azért szavak nélkül is tudjuk, hogy kedvencei a dinoszauruszok.

Egyik alkalommal egy kétes tisztaságú, meghatározhatatlan tárggyal érkezett, határozottan állította, hogy ez nem más, mint egy dínócsont. Alig tudtuk rábeszélni arra, hogy tegyük egy nejlonzacskóba, mint egy igazi leletet. […»]