MKE és IFLA hírek


Az MKE 53. Vándorgyűlése – Kaposvár, 2022. július 14-16.

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Hosszú évek óta tervben volt egy újabb Somogy megyei vándorgyűlés megrendezése, mivel Somogyország utoljára 1981-ben látta vendégül a könyvtárosokat. Azonban az elnökség megkeresését évről-évre kénytelenek voltunk visszautasítani, mivel mindig akadt valamilyen külső tényező, ami nehezítette volna a szervezést. […»]


Ízelítő a 87. IFLA világkongresszus témáiból

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Az utóbbi két évben online rendezték meg az IFLA-konferenciákat is. Két év kihagyás után idén július végén újra személyesen találkozhatnak a résztvevők a világ minden tájáról Dublinban a 87. IFLA világkongresszuson. A szervezők kedvcsinálónak közzétettek néhányat a napirendre kerülő fő témák közül:

  • Hogyan birkózzunk meg az álhírekkel könyvtárunkban
  • Agilis megközelítés a könyvtárban: a projektmenedzsment, együttműködés és innováció módszerei és eszközei
  • Hogyan változtatják meg a fenntartható fejlődési célok életünket?
  • Egyenlőség, sokszínűség, befogadás a könyvtárakban
  • A könyvtárosok mint a bizonyítékok közvetítői krízis idején
  • Klímaakció a könyvtárakban: a fenntarthatóbb jövőért a fiatalok bevonásával és ösztönzésével
  • A digitális készségek „élesítése”
  • Európai könyvtárak háború idején: válaszok az ukrajnai válságra
  • Mesterséges intelligencia: új perspektívák és hatásuk a könyvtárakra

[…»]


Beszámoló az MKE 2022. májusi küldöttközgyűléséről

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet jelenleg is fennáll, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2022. évi küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg az MKE Alapszabálya alapján.

A meghívóban olyan részletességgel tüntettük fel a napirendet és a döntési javaslatokat, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthatták, és a határozati javaslatok tervezetét is közöltük a küldöttekkel. […»]

Szervezeti élet


Ahol az olvasó – és a gyermekkönyvtáros – terem(t) Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja, Orosháza, 2022. május 16.

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Ahol az olvasó terem(t) a jelmondata az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárnak. Most az olvasók mellett ott terem(tet)tek a gyermekkönyvtárosok is. Ilyen sokszor talán még egyetlen programja sem maradt el sem a Szekciónak, sem a Könyvtárnak. Giness rekordot döntöttünk.

Első alkalommal még igazán meg sem tudtuk hirdetni az eseményt, csak a program volt egyeztetve az előadókkal, a vírushelyzet miatt be kellett zárni a könyvtárakat. De, ha már a díjat meghirdettük, sőt, az elbírálás is megtörtént, legalább kerüljön át a következő könyvtárba, hogy nyitáskor lássák a gyerekek, és a Titokládába betehessék üzeneteiket. Így a Jászberényiekkel november 18-án elutaztunk Orosházára. A könyvtár előtt, maszkban, teával és pogácsával vártak bennünket a mindig vidám és kedves könyvtárosok. A Bagoly átadása megtörtént, sőt kedvesen végig kalauzoltak városuk kedvenc helyein. […»]


Beszámoló a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének közgyűléséről

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2022. május 3-án tartotta beszámoló közgyűlését a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtárának Rendezvénytermében. A napirend a 2021. évi tevékenység ismertetésén, az Ellenőrző Bizottság beszámolóján, az alapszabály néhány pontjának módosításán túl szakmai programmal és a Kisalföldi Könyvtáros-díj átadásával vált teljessé. […»]


Legyünk reziliensek!

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2022. május 18-án tartotta beszámoló taggyűlését az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol két szakmai programra is sor került.

Az OSZK nemrég megnyílt Vershaza. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – emblematikussá vált verseink című időszaki kiállítását Sudár Annamária szakavatott, lebilincselő, sok háttér információt adó, számunkra is több újdonsággal szolgáló kurátori vezetésével tekintjük meg. […»]


Pest megyei Könyvtárosnap Abonyban

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

A Pest megyei szervezet életében régóta hagyomány, hogy júniusban a Könyvtárosnapon találkoznak a megye könyvtárosai. Az idei évben június 22-én, Abonyban került megrendezésre a megyei könyvtárosnap. Vendéglátó intézményünk az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely elnevezésű intézmény volt. A házigazdánk pedig Simon Szabina intézményvezető, valamint Pusztai Jánosné és Zelei Tímea könyvtárosok voltak. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának az Álmok álmodói 20 kiállításon tett látogatásáról

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Szekciónk több mint harminc tagja 2022. június 23-án látogatást tett a Millenárison, ahol Gazda István professzor úr szakértő kalauzolásával tekinthettük meg az Álmok álmodói 20 kiállítást. […»]

Szakmai műhely


A stratégialkotás többszempontú megközelítése – beszámoló

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

2022. május 2-3. között került megrendezésre a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban (JAMK) a Könyvtári stratégiatervezés a megváltozott kultúrafogyasztás tükrében című országos szakmai konferencia. Feltételezem, hogy nemcsak én, hanem a könyvtárszakma is nagy érdeklődéssel várta a tanácskozást, hiszen folytonosan változó világunkban jövőképet, missziót megfogalmazni talán nem olyan merész dolog, de a megvalósításhoz vezető utat kikövezni, támpontokat keresni, azaz stratégiát alkotni – ahogy ezt az utóbbi évek globális bizonytalanságai is bizonyították –, már nem olyan egyszerű feladat. […»]


Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája 2022., Csongrád

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Két pandémiás évet kihagyva, a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) közös szervezésében május 29-én és 30-án rendezték meg Csongrádon a sorrendben 15. Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját. […»]

Ötágú síp


Beszélgetés Vázsonyi Csillával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet könyvtárosával

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Személyes találkozásunkra a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) legutóbbi kompetencia-konferenciáján került sor idén májusban, ahol előadó is voltál. Azon túl, hogy mondandód értékes volt és jól felkészülten adtad elő, figyelemre méltónak tartom, hogy – fiatalságod ellenére rutinosként – visszautaltál, visszahivatkoztál az előtted elhangzott előadásra. Ez mutatja a figyelmet, amivel előadótársadat követted, valamint azt is, hogy mindjárt aktívan alkalmaztad is a tudást, amit abból az előadásból merítettél. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


I. Könyvtári Piknik Ceglédbercelen

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezte és a Ceglédberceli Művelődési Ház és Könyvtár 2022. május 25.-én hagyományteremtő szándékkal Könyvtári Pikniket szervezett.

[…»]

Civil infó


A 2022-es jubileumi év Kosáry Domokos-díjasa: Orosz István akadémikus

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Egy évtizede a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (KDKL) kezdeményezésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelőd intézményének Szenátusa Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadójának, tudományszervező könyvtárigazgatójának tiszteletére. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a tudós születésének 100. évfordulója alkalmából alapított díjjal őrizzük és mutassuk meg azt a szellemi méltósággal és cselekvő erővel létrehozott időtálló értéket, amit Kosáry Domokos alkotott. Célul tűztük ki azt is, hogy minél szélesebb körben megismertessük Kosáry könyvtári területen végzett példát adó munkáját és mindenkor tanúsított emberi nagyságát, tartását. […»]


Programajánló

Posted by Oros Sándor - július 3rd, 2022

Magyar márkák, magyar plakátok. A csokoládétól a rádióig

2022. szeptember 30-ig, OSZK

[…»]

Mentor


Istók Anna

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Gazdasági agrármérnöki végzettségemet a Gödöllői Szent István Egyetem vidékfejlesztési szakán szereztem meg 2000-ben, ahol a kétéves szakirányos képzés alatt igyekeztem minél hatékonyabban részt venni a Vidékfejlesztési és Szaktanácsadói Intézet munkájában, mely oktatásunkat vezette. Ennek során több olyan kutatási munkában vettem részt, mely a vidéki életformák lehetőségeit vizsgálta: biogazdálkodás, turizmus, informális gazdaság szerepe ma vidéken. Emellett az általános képzés keretében mezőgazdasági és általános gazdasági tapasztalatokat szereztem. Mindezeken túl egyetemi oktatásom alatt igyekeztem a lehető legszélesebb képzést megszerezni az alapoktatás mellett, így sikeresen elvégeztem egy agrárújságírói (egy éves), egy mezőgazdasági szaktanácsadói (kétéves) és egy angol nyelvű szakfordítói (hároméves) képzést. A megszerzett gazdasági és egyéb ismeretek, és a teljesen másfajta szemlélet mindig is segítette könyvtári munkámat. […»]

Portré


Varga István, a Fonyódi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott intézményvezetője, könyvtáros, könyvtári-informatikus, helytörténeti kutató

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Varga István 1971. szeptember 1-jén született Nagykőrösön. Általános – és középiskolai tanulmányait is itt végezte; a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban érettségizett 1990-ben. Még ugyanezen évben a Szabó Károly Városi Könyvtárban (Nagykőrös) helyezkedett el helyismereti-, tájékoztató segédkönyvtárosként. 1994-ben elvégezte a könyvtáros-asszisztens képzést az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjában. 1997-ben kiváló minősítésű diplomás könyvtáros lett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Szegeden. Diplomamunkája: a Ki kicsoda Nagykőrösön? – 2007-ben kibővítve, könyvalakban is megjelent. […»]

Szakirodalmi ajánló


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Fodor János
Műveltség és digitális kompetenciák / Fodor János. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 23. (2021) 4., p. 47-56.
https://epa.oszk.hu/03300/03300/00035/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2021_4_047-056.pdf

Fodor Péter
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a pandémia idején / Fodor Péter
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 12., p. 3-7.
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/4274 […»]

Sziporkák


Állatok a könyvtárban

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Az előző számban könyvtári macskák volt a téma, de természetesen a könyvtárakban más állatok is előfordulnak.

Első helyen a kutyákat kell említeni, akiknek nagy szerepük lehet a gyermekek olvasási készségeinek fejlesztésében. Számos kísérlet és kutatás igazolta, hogy ha a kutyáknak való felolvasás a gyerekek számára szórakoztató, és fokozza az olvasás élményét.  Az olvasó gyerekekről és a terápiás kutyákról készült képek mindig rendkívül aranyosak. Egy, a könyvtári kutyákról szóló fotóalbumban több mint 100 ilyen kép is található, és mi magunk is tölthetünk fel képet. […»]