MKE és IFLA hírek


Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődési célok megvalósításáért

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_MKEIFLA_ENSZ2030Agenda_1

2017. november 22-én az Országos Széchényi Könyvtár adott helyet annak az országos szakmai szemináriumnak, amely igyekezett teljes képet adni az ENSZ 2030 Agenda Fenntartható Fejlődési Céljairól, a nemzeti stratégiáról és válaszokat keresett a könyvtári feladatokra. Az NKA által támogatott programon az MKE tagszervezeteiből csak negyvenen, de rendkívül aktívan vettek részt, és további munkájukra számít az Elnökség. A hazai sajátosságok figyelembe vételével a fenntartható fejlődési célokat (SDG-ket) segítő jó gyakorlatokat kell megfogalmazniuk, amelyeket az IFLA (International Federation of Library Associations – Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) felé továbbítva, és a többi nemzet gyakorlataiból is merítve, módszertani segédeszközt adhat majd a szakma képviselőinek itthon és külföldön. […»]


Könyvtár és fenntarthatóság

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Egy résztvevő beszámolója az MKE szemináriumáról:

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért.

201706_MKEIFLA_Konyvtar_es_fenntarthatosag_1

Rendhagyó programon vehettünk részt az OSZK dísztermében november 22-én. A mintegy negyven  könyvtáros az ENSZ 2030 Agenda könyvtári vonatkozásairól kapott tájékoztatást – és kiscsoportos munka  keretében átgondoltuk, megbeszéltük a lehetséges fejlesztési irányokat és elvégezhető tennivalókat. Amint arról a Könyvtárvilág is hírt adott, Donna Scheeder az ENSZ közgyűlése előtt ismertette a Lyoni Nyilatkozatot, ezzel kapcsolódva az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, melyekre röviden AGENDA 2030-ként szoktak hivatkozni. Ebben 17 fenntartható fejlesztési célt és 169 alcélt határoztak meg, pl. a szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése stb. Az első és legnyilvánvalóbb kérdés: ezekhez a kétségtelenül életbe vágó, globális horderejű problémakörökhöz a gyakorló magyar könyvtáros hogyan, miként tud kapcsolódni? A rendelkezésünkre álló, sokszor szűkös eszköz- és feltételrendszer szorításában mit tehetünk? E kérdésekre sok és sokféle választ kaptak – és alkottak meg – a résztvevők. […»]


Új elképzelések tűzijátéka az IFLA 2017-es konferenciáján

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Barátné Hajdu Ágnes személyes beszámolója az IFLA 2017-es wroclawi konferenciájáról

201705_MKEIFLA_IFLA_Konf_2017_1

Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. […»]


Füzéki István-emlékérem 2017

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_MKEIFLA_Fuzeki_1

Füzéki István emléktábla az OSZK V. emeletén

2017. október 25-én (szerdán) 11.30 órai kezdettel átadásra került a Füzéki István-emlékérem díj az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti dísztermében, ezt követően a résztvevők köszorút helyeztek el az V. emeleten található emléktáblánál.

Az MKE által működtetett díjat Dr. Füzéki Bálint, Füzéki István testvére 2002-ben abból a célból alapította, hogy ezzel emléket állítson

 • mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint
 • Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként.

Az alapító Dr. Füzéki Bálintnak azonban nemcsak ezek voltak a céljai. Szerette volna, ha a díjjal a testvére által olyannyira szeretett, s tragikusan rövid ideig művel könyvtáros szakma legkiválóbbjai is évről évre elismerést nyernének. Ennek az elismerésnek a megtestesítője a Füzéki István-emlékérem díj. […»]


Az élet minősége – Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Az MKE 49. vándorgyűlése – Miskolc, 2017.

19702270_1448972005160471_3689648512579623727_n

2017-ben Miskolc adott otthont az évről-évre megrendezendő szakmai seregszemlének, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésének. […»]


Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén 2017. július 5-7. Miskolc

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Magyar Könyvtárosok Egyesülete fényképe.

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is. […»]


A 2017. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2016-ban megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a kiadók betűrendjében):

 • Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei. Szerk. Krähling Edit. Jaffa Kiadó.
 • Tittel Kinga: Mesélő Budapest. Kolibri Kiadó
 • Munkácsy Mihály: Emlékeim, naplótöredékek, levelek. Szépmíves Kiadó

A Fitz József könyvdíjat a miskolci vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Vígh Annamária főosztályvezető adta át a Jaffa és a Kolibri Kiadó munkatársának, a Szépmíves Kiadó vezetőjének a következő könyvekre. Gratulálunk a díjazottaknak!

Indoklások

Képtalálat a következőre: „Radnóti-házaspár fényképei”

Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei. Szerk. Krähling Edit. Jaffa Kiadó. […»]


Athén – Az IFLA Global Vision programja egy fontos állomása

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Az IFLA Governing Boardja általában négyhavonta tartja szokásos üléseit. A 2017-es év első találkozását azonban a szokásoktól eltérően összekötötték az elnöki konferenciával és egy minden IFLA szervezet vezetői számára szervezett workshoppal. […»]


Felhívás a Füzéki István-emlékérem díjra történő jelölésre

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A díjat az Alapító Okirattal összhangban hagyományosan ősszel, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó, OSZK-ban megtartott ünnepség keretében adjuk át.

201704_MKEIFLA_Fuzeki

A Füzéki István-emlékérem díjat Dr. Füzéki Bálint 2002-ben hármas célból alapította: […»]


Barátné dr. Hajdu Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét, újraválasztották az IFLA Governing Boardjába!

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az MKE elnöke – a könyvtáros egyesületi tevékenységével is összhangban, elkötelezetten dolgozik évek óta a nemzetközi kapcsolatok építésén és kiteljesítésén, ezzel is támogatva a szervezetünket és a magyar könyvtárügyet. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért

Miskolci Egyetem, 2017. július 5-7.

Társszervezők:
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
MKE Borsod Megyei Szervezet

erem.jpg

A legnagyobb könyvtáros seregszemle immár negyedszer látogat Miskolcra. „Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért” mottó jegyében idén a könyvtárak társadalmi szerepe kerül előtérbe, kiemelt figyelmet kap a könyvtár és az életminőség kapcsolata. Ezt a szerepet nem lehet figyelmen kívül hagyni, hisz a könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere, azokon a településeken is jelen van, ahol már művelődési ház vagy iskola sem működik. A könyvtárak ma Magyarország legfontosabb közösségépítő helyei. Összefogják a települési, az iskolai, a felsőoktatási, valamint a szakmai és civil közösségeket, továbbá a tudományos kutatás közösségeit. […»]


Trendek, stratégiák és a Gyakorlat

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016-ben végzett munkájáról

(a 2017. május 3-ai küldöttközgyűlésen elhangzott elnöki szóbeli beszámoló rövidített változata)

201703_Trendek_strategiak_gyakorlat_beszamolo

A 2016-ben megalapításának nyolcvanegyedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően. […»]


Dániában szereztek tapasztalatokat magyar könyvtárosok

Posted by zondaz - június 29th, 2017

minden magyar könyvtár számára hasznos a skandináv modell

Az MKE Elnöksége 2017. május végén egyhetes dániai könyvtárszakmai tanulmányutat szervezett, amelyen 4 könyvtáros kolléga vett részt Magyarországról.

201703_MKEIFLA_Gerencser_Dania_1

 • Sóron Ildikó – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régió igazgatója
 • Istók Anna – a Gödöllői Városi Könyvtár könyvtárosa
 • Czakóné Gacov Katalin – a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
 • Gerencsér Judit – a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE főtitkára

[…»]


Agrárkönyvtárak a változó világban.

Posted by zondaz - május 1st, 2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Mezőgazdasági Szervezet és az IFLA Agricultural Library SIG közös rendezvénye

201702_MKEIFLA_Agrarkonyvtarak_1

2017. március 24-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárában került sor az Agrárkönyvtárak a változó világban című könyvtárszakmai rendezvényre. A workshop különleges jelentőségét az adta, hogy az 1970-es évek óta nem volt hivatalos IFLA rendezvény Magyarországon. […»]


Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_MKEIFLA_Konferencia

Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017. március 1-én az OSZK dísztermében. A teltházas rendezvényen tizenkét előadást hallhattunk, melyek egytől-egyig nagyon érdekes témákat dolgoztak fel. Többször bekukkanthattunk a jövő könyvtárába, főként a külföldi előadók által, ilyen volt az oslói (2.), illetve a hamburgi (9.) előadás is. […»]


Közkönyvtárak és az ENSZ fenntarthatósági céljai.

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Beszámoló az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartott workshopjáról.

Az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartotta a sorban immár negyedik, ezúttal európai workshopját az International Advocacy Programme (IAP) keretében.

201701_Beszamolo_IFLA_1

Könyvtárak és az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljai […»]


Összefoglaló a „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” című, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által, 2017. március 1-jén rendezett tudományos konferenciáról

Posted by zondaz - március 13th, 2017

201701_MKEIFLA_Konferencia_1

Március 1-jén, 10.00 órától az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadóterme adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” című tudományos konferenciának, amely a tavalyi rendezvényhez hasonlóan, ismét nagy sikert aratott a könyvtáros kollégák körében. Már a regisztráció során kiderült, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a konferenciára – ahogy ezt a teremben ülve, személyesen is megtapasztalhattuk, látva a nézőközönséget. […»]

Szervezeti élet


Zöld könyvtár – Szakmai nap

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A MKE Szabolcs-Szatmár megyei Területi Szervezete 2017.11.13-án, egy borongós őszi napon -úgyszólván – üde témát tűzött napirendre. Zöld könyvtár. Mit jelent ez a kifejezés? Megtudtuk, de haladjunk sorjában.

201706_Szervezetielet_Zoldkonyvtar_1

Dr. Kührner Éva, az MKE Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Terület Szervezet elnökének köszöntő szavai után az első előadónk dr. Kiss Ferenc volt (Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettes, Környezettan Intézeti Tanszék vezetője). Élményszerű, látványos, érzelmekre is ható előadásának címe: Globális és lokális környezettudatosság. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete évzáró taggyűlése

Posted by zondaz - január 7th, 2018

2017. december 4-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezetének évzáró taggyűlése.

201706_Szervezetielet_Nograd_1

Ezen a napon került sor a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és az MKE Nógrád Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodás aláírására. A két szervezet közötti együttműködés már több évtizedes múltra tekint vissza, de a hivatalos dokumentációra most került sor. […»]


Helyünk, helyzetünk, jövőnk – a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai napja

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Helyünk, helyzetünk, jövőnk – Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja címmel tartotta meg 2017. november 7-én Budapesten a Könyvtárostanárok Egyesülete a hagyományos Őszi Szakmai Napját. Az ünneplés, az egyesület életét érintő kérdések és a szakmai megbeszélések egyaránt helyet kaptak a nap programjában.

201706_Szervezetielet_KTE_1

A Könyvtárostanárok Egyesülete önállóságának huszadik évfordulóját ünnepli 2017-ben (előtte 1986-tól a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belüli szekcióként működött). A KTE volt elnöke, Balogh Mihály emlékezett a kezdetek nehézségeire, örömeire, majd a szünetben elnöki köszöntő után egy nagy születésnapi torta közös elfogyasztásával folytatódott az ünneplés. […»]


Kisalföldi Könyvtáros-díj – Dénes Zsuzsanna

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2017. december 5-én tartotta évzáró rendezvényét a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtárának rendezvénytermében. Az ünnepi programot az Ister Gitárzenekar kamaraműsora nyitotta meg. A délelőtt folyamán hagyományteremtő céllal adtuk át első alkalommal a Kisalföldi Könyvtáros-díjat.

201706_Szervezetielet_Kisalfoldi_konyvtaros_dij_1

Dénes Zsuzsanna

A díjat az egyesület azzal a céllal alapította meg 2017 májusában, hogy elismerje a Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő elkötelezett könyvtáros kollégák kiemelkedő szakmai munkáját. Az elismerést minden évben egy könyvtáros kaphatja meg, a díj odaítéléséről egy ötfős testület dönt felterjesztés alapján. Az átadásra minden év decemberében kerül sor, az egyesület alapításának évfordulója kapcsán. […»]


Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozó Érden

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Kamaszok – irodalom – olvasás – könyvtár

2017. november 8.

Idén ősszel szép számban érkeztünk Érdre, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba, hogy részt vegyünk a PEMEKSZ idei utolsó rendezvényén, a Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozón. Mivel az érintett korosztály éppen a gyermek és felnőtt részleg közötti átmenetet jelenti, így érthető, hogy sokakat érdekelt a program.

201706_Szervezetielet_Gyermekkonyvtaros_1

Először Sebestyénné Majchrowska Ewa, az érdi könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke szólt néhány szót. Öröm műhelynapot szervezni, ha ilyen nagy érdeklődést tapasztalunk – mondta. […»]


Adomány Érmihályfalvára

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének küldöttsége december 12-én Érmihályfalván járt.

201706_Szervezetielet_Ermihalyfalva

2015-ben kerültünk kapcsolatba Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány Keresztszülői programjával. Ekkor voltunk először a közel tízezres, magyar többségű városban és ekkor fogadtuk keresztgyermekünkké Sas Imikét. […»]


Együttes élmény

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2017 novemberében évzáró programként látogatást tett az Országházban és az Országgyűlési Könyvtárban. Bár úgy gondolom, hogy többségünk volt már az Országházban, az érdeklődők száma azt mutatja, hogy mégis jó volt a kezdeményezés.

201706_Szervezetielet_Egyuttes_elmeny_1

A budapesti programjainknál megkerülhetetlen megemlíteni Sándor Tibor nevét. Munkája, kapcsolatai, ismertsége révén minden alkalommal a legautentikusabb személyeket nyeri meg számunkra. Köszönjük, és reméljük, hogy a továbbiakban is élvezzük ennek előnyeit! […»]


„Az én könyvtáram”

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Törzsgárda ünnepség és szakmai nap Kaposváron

2017. november 21-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete, valamint a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében tartott szakmai napra és a hagyományosan megrendezett éves törzsgárda ünnepségre.

201706_Szervezetielet_Az_en_konyvtaram_1

A program az MKE helyi szervezetének taggyűlésével kezdődött, majd a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosai tartottak előadást a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt a könyvtárszakmát érintő komponenséről. […»]


A szakma megújul

Posted by zondaz - január 7th, 2018

201706_Szervezetielet_A_szakma_megujul

A XII. Országos Könyvtári Napok keretén belül a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Komárom-Esztergom Megyei Szervezete a jövő évben bekövetkező, a szakmát érintő változásokról beszámoló előadókat hívott meg a József Attila Megyei és Városi Könyvárba. Az október 2-ai szakmai nap délutánját az előadássorozat háziasszonya, Kisné Anda Klára kolleganőnk, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg és vezette le. Az előadások témái a közeli jövő adminisztratív változásai, a fejlődő, digitális világban helyet kapó és foglaló könyvtári alkalmazások köré csoportosultak. […»]


Ünnepelt az MKE Vas Megyei Szervezete

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Szervezetielet_Unnepelt_Vas_1

1967. szeptember 16-án, az országban ötödikként alakult meg az MKE Vas Megyei Csoportja. Ebből az alkalomból gyűlt össze a tagság jubileumi ünnepi rendezvényre egy nappal a kerek évforduló előtt. Egymásra figyelő, önbizalmat erősítő örömünnepnek és azon pályatársaink előtti tisztelgő emlékezésnek szánta a szervezet vezetősége ezt az alkalmat, akik már a hatvanas évek elején csatlakoztak a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köréhez, majd követőikkel fél évszázada életre hívták a megye könyvtárosait összefogó csoportot. […»]


A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” szakmai konferencia

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója szakmai konferenciát szervezett 2017. szeptember 13-án: „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_1

A konferencia résztvevői a Kúrián

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A szakmai konferencia lehetőséget kívánt teremteni a szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is. A tanácskozás elősegítette, hogy a magyarországi könyvtárak – köztük a bírósági könyvtárak – szolgáltatásai és fejlesztési elképzelései, illetve eredményei minél szélesebb körben ismerté váljanak.  […»]


A Jogi szekció rendezvénye az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Gulág-emlékév lezárása adta a kiinduló okot, hogy a jogi könyvtárosok számára a jogfosztottságot a középpontba állító speciális szakmai programot állítsunk össze. A maga nemében ez a harmadik olyan rendezvényünk volt, amelyben az emlékezetnek és az emlékeztetésnek nagy szerep jutott.

201705_Szervezetielet_Jogi_szekcio_1

Az előző kettőről röviden: a jogi egyetem- és könyvtáralapító Dr. Zlinszky János, majd a magyar jogi bibliográfia nagyasszonya, dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin úgy beszéltek nekünk a szakmai életpályájukról, hogy abba belesűrítették annak a kornak a jellemzését is, amelyben a munkásságuk megkezdődhetett. S bár mindkettőjük a jog hatalmát dicsérte, egyikük a jog- és államtudományok professzoraként és alkotmánybíróként, másikuk bibliográfusként és könyvtárigazgatóként, megtudhattuk tőlük, hogy miként élték át a jogfosztottságot is, egyéni sorsukban és családjaikkal együtt. […»]


Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja – 2017. október 16.

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Idén a Békés Megyei Könyvtárban tartottuk szakmai napunkat, egybekötve VándorBagoly díjunk átadásával.

201705_Szervezetielet_Gyermekkonyvtaros_1

Rakonczás Szilvia igazgatónő és Szecseiné Pápay Judit szekcióelnök köszöntötte a szép számban egybegyűlteket. Nagy várakozással indultunk az események felé, bizony nem csalódtunk, fantasztikus napunk volt. Kint szikrázó napsütés, bent jókedv, kitűnő szakmai program folyt. […»]


Szekcióülés a Zöld Könyvtár jegyében.

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Beszámoló a Mezőgazdasági Szervezet és a Múzeumi Szekció üléséről

Ebben az évben az MKE miskolci vándorgyűlésén közösen rendezett szekcióülést a Mezőgazdasági Szervezet és a Múzeumi Szekció. Összesen hat előadásra kerül sor, melyből az első kettő történeti jellegű volt, majd az azt követő négy, különféle zöld könyvtári kezdeményezéseket mutatott be.

201704_Szervezetielet_VGY_Zold_Konyvtar

Néhányan az előadók közül: Nagyné Simon Csilla, Dubniczky Zsolt, Steinerbrunner Győzőné […»]


Zeneisek a Vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. Vándorgyűlésén, Miskolcon a szokásokhoz híven a Zenei Könyvtárosok Szervezete is tartott szekcióülést.

Programjaink vezérfonala ez alkalommal „A zenei gyűjtemények a gyermekekért” volt. Legnagyobb örömünkre sok olyan érdeklődő, látogató is eljött hozzánk, aki nem tagja szervezetünknek, ez a lehető legjobb visszaigazolás volt arra nézve, hogy sikerült igazán aktuális témát és előadókat választanunk.

201704_Szervezetielet_VGY_Zenei_1

Fotó: Gellért Mária […»]


Határtalanul együttműködünk!

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Beszámoló az MKE Jogi Szekciója vándorgyűlési programjáról

“…megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre
Magyar a magyarért.
Bárhol is vagyunk, mi összetartozunk
Hát örüljünk egymásnak
Amikor találkozunk.”
Méry Péter

01 kep […»]


„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz!”

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A miskolci vándorgyűlés emlékezetes marad szervezetünk tagsága számára. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Mennyeiné Várszegi Judit, egyesületünk elnöke MKE-emlékérem kitüntetésben részesült. Évek óta hagyomány továbbá, hogy a szervezetünk által alapított Kertész Gyula emlékérem átadására az MKE Vándorgyűlés alkalmával kerül sor. Idén Sándor Tibor könyvtároshoz, a Budapesti Gyűjtemény (FSZEK) vezetőjéhez került az emlékérem, aki szakmai munkája mellett elnökségi tagjaként is nagy szerepet vállal a Helyismereti Szervezet életében.

201704_Szervezetielet_VGY_Helyismereti_1 […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Helyszín: A/6.fsz., XVIII.előadó
Időpont: 2017. július 6. (csütörtök)

A tavalyi évben megfogalmazott célokhoz és feladatokhoz szervesen illeszkedett a vándorgyűlés ez évi aktuális témája „Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában.” A két szekció közös programjának moderátora Haszonné Kiss Katalin volt, a Közkönyvtári Egylet elnöke.

201704_Szervezetielet_VGY_Gyermekkonyvtaros_Kozkonyvtari_1 […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció az MKE 49. Vándorgyűlésén

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A Műszaki Könyvtáros Szekció „Műszaki könyvtárosok a magyar társadalom haladásáért régen és ma” című programján Nagy Zoltán szekcióelnök köszöntötte az érdeklődőket és hívta fel a figyelmet a szellemi totóra, melyen értékes nyeremények találnak gazdára, kiemelten a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása.

Nagy Zoltán az MKSZ elnöke átadja a Vizsolyi Biblia hasonmását a győzteseknek […»]


Ha nyár, akkor MKE Vándorgyűlés! – tudja ezt már jól a könyvtáros társadalom

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

Személyes élmények a 49. MKE Vándorgyűlésről

Minden évben izgatottan várom az újabb találkozót, ahol a könyvtáros szakma apraja-nagyja és a velük együtt dolgozó szervezetek és szolgáltatók képviselői baráti légkörben, kötetlen és közvetlen formában találkozhatnak és ismerkedhetnek egymással. Minden egyes alkalom új szakmai kapcsolatok és új barátságok kialakulását ajándékozza az erre nyitott résztvevőknek.

201704_Szervezetielet_Ha_nyar_1 […»]


A Bibliográfiai Szekció az MKE 49. Vándorgyűlésén – Miskolc, 2017.

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A Bibliográfiai Szekció számára már a szerdai Plenáris ülés díjkiosztóján elkezdődtek az ünnepi pillanatok, amikor gazdasági felelősünk, Gazdag Liza részesült az MKE emlékérem kitüntetésben.

Liza1 (1) […»]


„Justitia szolgálatában”

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Az MKE Jogi Szekciója a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

„A könyvek oltalmat nyújtanak a világ ellen; megszabadítanak a gondoktól; magukba gyűjtik a szépség töredékeit. És olykor egészen megzavarnak, annyira lenyűgöznek.” Laurence Plazenet

A könyv és a könyvtáros elválaszthatatlanok, kéz a kézben járnak, és az ilyen nagy könyves ünnepek összehozzák a kiadókat, a könyvtárosokat és a könyvszerető közönséget. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyvtáros Klubjában – ahogy minden évben – most is egymást érték az MKE egyes szekcióinak előadásai.

A Jogi Szekció megalakulása óta aktív résztvevője volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiváloknak, így az idei rendezvényen is szakmai programmal képviseltettük magunkat, amelyre „Justitia szolgálatában” címmel került sor 2017. április 21-én, pénteken 13 órakor. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 25. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 29th, 2017

2017.06.08. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Könyvtáros Szekció

A könyvtárközi kölcsönzés témájában rendezett műhelybeszélgetésre a szokott nagy érdeklődés mellett került sor a 150 éves KSH Könyvtárban. A vendéglátók képviseletében Rózsa Dávid köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy műhelybeszélgetésünk mennyire beleillik az évfordulós rendezvényeik sorába. A könyvtár történetét, működését, korszerű szolgáltatásait, további terveit és nagyszerű ügyfélelégedettségi eredményeit Fülöp Ágnes főigazgató asszony mutatta be. […»]


Helytörténet és digitalizáció – Műhelynap Üllőn

Posted by zondaz - június 29th, 2017

P1100733.JPG

Embert próbáló áprilisi hóvihart kellett leküzdenie mindannak a több mint 60 embernek, akik 2017. április 19-én eljöttek Üllőre, a PEMEKSZ Olvasószolgálatos Műhelyének találkozójára. […»]


Tavaszi programok és események Somogyban

Posted by zondaz - június 29th, 2017

4Raktártúra a levéltárban.jpg

Az MKE Somogy Megyei Szervezete 2017. április 25-én beszámoló taggyűlést és szakmai napot tartott, amelynek keretében a tagság elfogadta a 2016-os beszámolót és a 2017. évi munkatervet. Megszemléltük új honlapunkat, amelyre folyamatosan feltöltjük dokumentumainkat. […»]


Pest megyei könyvtárosok napja Budakeszin

Posted by zondaz - június 29th, 2017

konyvtaros_nap_2017-05.jpg

A krónikás ezúttal a házigazda szerepét is ellátta. Hónapok óta készültünk, hogy a könyvtárosnapon minden rendben menjen, ehhez a vezetőségtől is nagyon sok segítséget kaptunk. Köszönjük az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az emeleti termeket és az udvart, és technikai segítséget is nyújtottak a rendezvényhez. Mivel a programnak volt szabad téri része is, ezért nagy szerencse volt, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, és napsütés várt ránk, ugyanakkor a szeles idő miatt nem volt elviselhetetlen a hőség sem. A rendezvény ideje alatt az előtérben megtekinthető volt Tőkés Ágnes budakeszi kolléganő természetfotóinak kiállítása. […»]


Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Jasz_Nagykun_bemutatkozas_1

Megalakulás:

„1975. december 8-án alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnok Megyei Szervezete, nyolcvanfős taglétszámmal. Az alakuló ülés dr. Kardos Józsefnét választotta elnökévé.

Az alakulás utáni évek legfontosabb feladata az egyesületi tagság szervezése, a tagtoborzás volt. A könyvtáraknak kiküldött belépési nyilatkozatok visszaérkezése nyomán, két év alatt a taglétszám 120 főre nőtt, az egyesület a megye könyvtárosainak 60%-át magába foglalta.” […»]


A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének rövid bemutatkozása

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Csongrad

Az Egyesület részletes története és bemutatása a 2011-ben megjelent A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009: jubileumi kiadvány című kötetben olvasható. A kötetben lévő anyag átszerkesztve és kibővítve önálló kötetben is megjelent.[1] Most ebben a pár sorban csak néhány gondolatot vázolnék fel. […»]


Sétáltunk Szabó Magda útjain

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Szabomagda_1

Az MKE Hajdú-Bihar megyei szervezetének csoportja 2017. március 20-án délután Szabó Magda élete helyszíneinek nyomába eredt dr. Keczán Mariann muzeológus vezetésével. Az Oratóriumban megcsodáltuk az írónő gályarab őséről, Jablonczay “Pethes” Jánosról készült festményt, Kiss Bálint alkotását, amelyet nemrég restauráltak. Szinte éreztük, amint az ódon falak között “több réteg kopírozódik egymásra” (Holtig haza). Ott kaptuk meg a múzeumpedagógiai célból összeállított, fotókkal illusztrált füzetet is a sétáról. Túránk “nem középiskolás fokon” folytatódott. […»]


A könyvtárosok mentális egészségének megőrzése

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Mentalis_egeszseg_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2017. március 20-án megtartotta idei első szakmai napját, ahol arról hallgathattak az érdeklődők előadást, hogy lehetnek-e stresszesek a könyvtárosok? […»]


Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet ünnepi közgyűlése

Posted by zondaz - május 1st, 2017

2017. április 10-én, a Könyvtárosok Világnapja alkalmából ünnepi közgyűlést tartott szervezetünk. Bevezető beszédében Zselinszki Lászlóné, a szervezet titkára kiemelte e nap jelentőségét életünkben. A 2003-ban az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) által kezdeményezett ünnepnap célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a könyvtárosok értékteremtő, a folyamatosan bővülő tudás és információ átadását – megosztását segítő munkájára. […»]


Egy tartalmas szakmai nap

Posted by zondaz - május 1st, 2017

Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezet 2017. március 6-án, hétfőn tartotta idei első szakmai napját. A program – miként máskor is – sokszínű és ismeretekben gazdag volt.

201702_Szervezetielet_Szakmai_nap_BKMSZ_1

Délelőtt 10 órától Rózsa Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának főigazgató-helyettese tartott előadást „Wikivé lesz minden. Közös tudás és tudásközösség a Wikipédia-univerzumban” címmel. Az előadó röviden felvázolta a Wikipédia történetét, majd leginkább a benne való keresés, tájékozódás gyakorlati kérdéseire tért ki. […»]


Nórára emlékeztünk

Posted by zondaz - május 1st, 2017

2016. április 14-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár emléktábla avatással egybekötött ülést rendezett Hernádi Istvánné (1939-2015) tiszteletére.

201702_Szervezetielet_Hernadi_Nora_1

Az emléknap alapgondolata Borkuti Lászlótól eredt, aki a megyei szervezet 2015. évi elnökségi ülésén vetette fel először annak megszervezését. Elképzeléseit a 2016. február 3-ai elnökségi ülésen ismertette, amelyet az elnökség több tagja támogatott, így felelősévé is egyhangúlag őt választották meg. Ekkor javasolta Zahuczky László, hogy a könyvtárosok világnapján kerítsünk sort a megemlékezésre, természetesen a családdal, hozzátartozókkal egyeztetve. Az emlékezéshez végül a miskolci bibliotéka is csatlakozott. […»]


„Múltidéző” program az MKE Vas Megyei Szervezetével

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Szervezetünk vezetősége 2015-ben határozta el, hogy küldöttekkel vendégségbe megy, vagyis lakóhelyükön keresi fel a megye könyvtárügyében hosszú időn át tevékenykedő, jelentős szakmai életutat teljesítő, már nyugdíjas éveiket élő tagtársait.

201701_Szervezetielet_Multidezo_Vas_1 […»]


Beszámoló az MKSZ „Az IT evolúciója” című programjáról az Óbudai Egyetemen

Posted by zondaz - március 26th, 2017

A Műszaki könyvtáros Szekció tagjai és vendégeik ellátogattak az Óbudai Egyetemen a Dr. Kutor László egyetemi docens gyűjteményéből összeállított kiállításra, amely „Az IT evolúciója” címmel bemutatja az információ technológia történetét és jövőjét. A remek interaktív demonstrációval ellátott kiállítást Dr. Kutor László vezetésével nézhették végig a jelenlévők, lebilincselő előadása még a laikusokat vagy a műszaki témákat nem igazán kedvelő hallgatókat is igazán lekötötte.

201701_Szervezetielet_MKSZ_рbudai_Egyetem_1

Dr. Kutor László bemutatja az általa létesített állandó kiállítást […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 20.

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szervezetielet_MKSZ_1

A résztvevők először megtekinthették Arany János Toldi trilógiája különböző kötetrészeinek eredeti kéziratát a költő gyöngybetűs javításaival és átírásaival együtt. […»]


40 éves lett a Társadalomtudományi szekció

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szervezetielet_40_Вves_TTSZ_1

Az MKE Társadalomtudományi szekciója 1977. január 17-én alakult. A 40 éves évfordulót 2017. február 3-án az OSZK dísztermében ünnepeltük, ahol a szekció történetét elevenítette fel dr. Murányi Lajos és Villám Judit, volt és jelenlegi szekcióelnök, és a könyvtárak jövőjéről beszélt egy-egy előadásban Nagy Zsuzsanna főigazgató, (Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár), valamint Gerencsér Judit MKE főtitkár. […»]


Minőségirányítási szakmai nap és PEMEKSZ-közgyűlés Szentendrén

Posted by zondaz - március 13th, 2017

Gazdag program várta az érdeklődő könyvtárosokat 2017. február 22-én Szentendrén. Bár a két programon külön-külön is részt lehetett venni, a könyvtárosok zöme mindkettő iránt érdeklődött.

201701_Szervezetielet_Minsgirnyts_PEMEKSZ_1

[…»]

Szakmai műhely


Open Access, a nyílt hozzáférés – A vállalati könyvtárosok 26. műhelybeszélgetése a Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében

Posted by zondaz - január 7th, 2018

201706_Szakmaimuhely_Muhelybeszelgetes_1

Az open access témában rendezett műhelybeszélgetésünk sok könyvtáros vonzott, elsősorban a felsőoktatási, kutatási intézményektől, illetve a kutatási tevékenységet folytató gyógyszeripari vállalatoktól. A beszélgetést Kutnyánszky Anikó, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárának vezetője moderálta, ahol szintén kiemelkedő fontosságú a kutatók publikációs lehetőségeinek szervezése és követése. […»]


Emberközponti tudomány – emberközpontú könyvtár

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Gondolatok az NKE Könyvtár Tudománynapi konferencián 

2017.11.24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

201706_Szakmaimuhely_Emberkozponti_1

„Smart”, intelligens, kognitív rendszerek és a „humán” tényező

A jó néhány éve tartó technológiai fejlődést követően talán természetes fordulat, hogy a közkönyvtárak és a tudományos könyvtárak rendezvényeinek előadásaiban, tematikájában (itthon és külföldön) is hangsúlyosan jelent meg az emberközpontú megoldások iránti fokozott érdeklődés. A humán oldal hangsúlyozása minden könyvtárban természetes alapkövetelmény volt eddig is, jelenleg azonban bonyolult összefüggésekben jelenik meg. […»]


Könyvtármarketing, avagy a könyvtár népszerűsítésének színterei

Posted by zondaz - november 12th, 2017

– regionális konferencia – 2017. szeptember 28.
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

201705_Szakmaimuhely_Marketing_Szeged_1

Amint az már számtalan alkalommal kiderült, marketingre igenis szüksége van a könyvtáraknak, hiszen jelen kell lennünk a médiában, jelen kell lennünk az online felületeken, informálnunk kell az embereket a szolgáltatásinkról. Ez az igény hívta életre ezt a konferenciát valamint az, hogy tanuljunk egymástól, ismerjük meg egymás módszereit, és tanuljunk az elsősorban piacgazdaságban tevékenykedő szakemberektől is, hiszen az általuk ismert és használt módszerek átültethetők könyvtári a környezetbe is. […»]


Marketing a könyvtári mindennapokban – szakmai nap Győrben

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – megyei feladatköréből adódóan – évente több alkalommal szervez továbbképzéseket, szakmai napokat Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosainak, melyek fő témái az aktuális feladatok mellett a különböző szakmai kérdések, mint például a minőségbiztosítás, a helyismereti kutatómunka támogatása, a rendezvényszervezés, vagy éppen a jó gyakorlatok bemutatása.

201705_Szakmaimuhely_Marketing_1

Könyvtárunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2017. szeptember 19-én tartotta soron következő szakmai napját „Marketing a könyvtári mindennapokban” címmel. A rendezvénynek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának nemrégiben átadott, megújult rendezvényterme adott otthont, melyre a megye nyilvános könyvtárai, valamint a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagkönyvtárai is meghívást kaptak. A téma iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott, több települést a könyvtároson kívül a polgármesterek, valamint a rendezvényszervezéssel foglalkozó szakemberek is képviseltek. […»]


A könyvtári digitalizálás jelene és jövője

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Szakmaimuhely_Digitalizalas

2017. szeptember 26-án az Országos Széchényi Könyvtárban került sor a K2 továbbképzési sorozat első rendezvényére a címben jelzett témakörben. […»]


„404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?”

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Webarchiválás workshop az Országos Széchényi Könyvtárban

201705_Szakmaimuhely_404

2017. október 13-án első alkalommal került sor kifejezetten a számítógépes világháló archiválásával foglalkozó rendezvényre az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK). Az intézmény és a Kormányzati Informatikai Ügynökség (KIFÜ) keretei között zajló Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt egyik munkacsoportjaként 2017 tavaszától nyílt mód a Digitalizálási Könyvtári Szolgáltatások Osztályán, egy kísérleti projekt keretében foglalkozni a webarchiválással. (Bővebb információt a http://mekosztaly.oszk.hu/mia oldalon lehet találni erről.) […»]


Földeákon találkoztak Csongrád megye könyvtárosai

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Immáron több évtizedes hagyomány, hogy az MKE Vándorgyűlésének mintájára Csongrád megye könyvtárosai is más-más helyszínen tartják éves könyvtárosnapjukat.

19511379_1633453410033471_3306655280816846958_n […»]


Szakkönyvtári seregszemle 2017

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozata idén is megrendezte seregszemléjét a Központi Statisztikai Hivatal Keleti Károly-termében.

201703231103217.jpg

Az első előadás afféle ráhangolódásnak is tekinthető volt; Z. Karvalics László Derek de Solla Price fogyatkozó árnyékról, a jelen és a jövő tudományáról, kontrollválságról és a kontrollforradalomról beszélt nekünk, megemlítve James R. Beninger és Christina Borgman nevét is. […»]


„GO DIGITAL” – NKE EKKL szakmai műhelykonferencia összefoglaló

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A 21. század a digitális adatvagyon kora

Felgyorsulhat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtári állományának digitalizálása azon technikai eszközök segítségével, amelyeket nemrégiben szerzett be az egyetem a KÖFOP-projekt keretében. Első körben megkezdődik a muzeális értékű könyvek és a rendszerváltás gyűjteménye iratainak digitalizálása – hangzott el a 2017. május 2-án a Ludovika főépületben tartott, a közgyűjteményi digitalizáció aktuális kérdéseiről rendezett tudományos konferencián, amit az Egyetemi Könyvtár rendezett.

201703_Szakmaimuhely_Go_Digital.jpg

A konferencia beköszöntőjében az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, Sörény Edina felhívta a figyelmet a konferencia aktualitására, a készülő országos stratégiához kapcsolódó speciális időzítésére. […»]


3. Egészség-Információ-Könyvtár konferencia

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Május 18-án rendezte meg a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ), a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára és az ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár a 3. Egészség-Információ-Könyvtár konferenciát mintegy 130 résztvevővel. A rendezvénynek a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ Tűzoltó utcai szép új épülete adott otthont.

Az idei konferencia fő témája a prevenció, a betegségmegelőzés volt, szekcióülés keretében pedig az egészségműveltség témaköréből hangzott el több előadás. […»]


EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Alapítványunk 2009 óta változatlan lendülettel működteti nyilvános és letéti könyvtárait. Ezt a munkát két teljes és egy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs végzi.

highres_456332126.jpeg

A nyilvános könyvtárunk a Bajza utcában működik és párhuzamosan ezen a helyszínen kezeljük a Magyar Írószövetség könyvtárát is. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönzést biztosítjuk az érdeklődők számára az Írószövetség közel 200 ezer kötetes könyv és folyóirat állományából. Ennek a könyvtárnak cédulakatalógusa van. Az eltelt évek alatt már több mint 10 ezer kötet adatait rögzítettük a SZIREN integrált könyvtári rendszerben. Az egyik helységben pedig az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány 8000 kötetes állománya került elhelyezésre. A 2016-os évben elvégzett vizsgálat eredményeképpen mindkét könyvtárnak helye van a nyilvános könyvtárak jegyzékén. […»]


Szellemi tulajdon – szabad a gazda?

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Könyvtárostanárok 7. szellemi műhelye – 2017. május 23.

201703_Szakmaimuhely_KTE.jpg

A Könyvtárostanárok Egyesülete meghívást kapott – a 2015-ben, a tavaszi szakmai nap közös megrendezésével kezdődő együttműködés keretében – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Hamisítás Elleni Nemzeti Titkárságától egy oktatási program bemutatójára. Bár az időpont (tanév vége, érettségik, osztálykirándulások „szezonja”) nem tűnt ideálisnak, azonban a téma: oktatási anyagok „premierje”, a szellemi tulajdon, hamisítás elleni küzdelem mindig aktuális téma. […»]


Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok – KTE pályázat iskolai könyvtári munkaközösségeknek

Posted by zondaz - június 29th, 2017

 

201703_Szakmaimuhely_KTE_palyazat.jpg

A Könyvtárostanárok Egyesülete minden évben pályázatot ír ki a könyvtárostanárok és a tanulók számra, ezzel is csatlakozva az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) által meghirdetésre kerülő Iskola könyvtárak nemzetközi hónapjához. […»]


A Könyvtárostanárok Egyesületének programja a Könyvtáros Klubban

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szakmaimuhely_KTE_Konyvfesztival

URL: http://www.ktep.hu/BNK2017 utolsó letöltés: 2017. április 23.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál immár hagyományos programjai közé tartoznak az MKE Könyvtáros Klubjának rendezvényei. A KTE az idén az IFLA Iskolai könyvtári útmutatója legújabb, magyarul megjelent kötetének bemutatását tűzte ki célul, aktívan bevonva a megjelent érdeklődőket. […»]


„Metaadat univerzum” és felhő rendszerek – könyvtárak keresztúton

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szakmaimuhely_Metaadat_1

A következő időszak eldöntendő szakmai kérdése, hogy a hazai nagykönyvtárak hogyan kapcsolódnak a nemzetközi globális/felhő rendszerekhez és technológiákhoz. Az információ globális jellegű, megjelenése, vonatkozási területe, kapcsolatai világszinten érvényesülnek. Minden ország és régió törekszik saját kulturális örökségének megőrzésére, digitalizálására és közzétételére, ennek ellenére nem a fizikai tárolási hely, vagy birtoklás válik lényegi tényezővé. […»]


Beszámoló a KTE Tavaszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - május 1st, 2017

Mi az a plusz? – gondolkodásra késztető címmel rendezte meg 2017. március 30-án a KTE 2017-es Tavaszi Szakmai Napját. A nem szokványos cím mellett a korábbi évek bevett szokásaitól eltérően nem a Tündérpalota (OPKM), hanem egy új helyszín adott otthont a rendezvénynek: a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium.

201702_Szakmaimuhely_KTE_1

Csak gratulálni tudok a szervezőknek a választáshoz: egyrészt könnyű volt megközelíteni, másrészt a hatalmas előadóterem befogadóképessége, felszereltsége (kivetítés, hangosítás, technikai személyzet segítsége) ilyen programok megtartására hivatott. Ami pedig külön jó érzéssel töltött el, hogy nem elszigetelten tanácskoztunk a kis elefántcsonttornyunkban, hanem egy lüktető, élettel teli intézmény részévé válhattunk erre a napra. Hiszen a gimnáziumban tanítás folyt, ebből kifolyólag az előadásokat halk zenei aláfestés tette izgalmassá, amikor megszólalt a dallamcsengő, diákok morajlása szűrődött be a szünetekben, és velük találkozhattunk a folyosókon. […»]


A jövő könyvtára felé

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szakmaimuhely_Jovo_konyvtara

A várható távlatokba tekintő miskolci sorozat nyolcadik előadója Dr. DUDÁS Anikó Phd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának könyvtárvezetője „Nemcsak weben lenni, hanem webből lenni – A könyvtári adatok, a névterek és a szemantikus web” címmel tartott előadást. Az eseménynek 2017 márciusában a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár volt a házigazdája. […»]


Világ repertóriuma – 1916-1917. okt.

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szakmaimuhely_Vilаg

A magyar szabadkőművesség, szólásszabadság, megalkuvást nem tűrő szabadelvűség lapjaként hirdette magát, és ezeknek az alapelveknek igyekezett, óvatos liberális vezetői ellenére is (Nyitrai József, Gerő Ödön), megfelelni. 1913 februárjában Purjesz Lajos vette át az 1910-ben indult újság felelős szerkesztői tisztét, és ettől az időponttól kezdődik az a radikális korszak, mely igazából jellemezte a „Világot”. Purjesz teremtette meg a lap egységét, a rovatok harmóniáját. Kevés ilyen nárcisztikus lap létezik, mely „Olvasóinkhoz” rovatában szinte minden számában újra és újra értelmezi önmagát, helyét a világban, helyét a magyar politikai életben, helyét az olvasói lelkekben, és persze helyét az előfizetői listákon is. […»]


A jövő könyvtára felé

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szakmaimuhely_Jov_konyvtаra_felВ_1

Miskolc két nagy könyvtára (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum) az elmúlt évben szakmai önképző sorozatot kezdett a fenti hangzatos címmel. […»]

Ötágú síp


A Mikes Kelemen Program 3 éve

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Otagusip_Mikes_1

Az Országos Széchényi Könyvtár három éve csatlakozott a Mikes Kelemen Programhoz – röviden Mikes Programhoz -, ami ez alatt az idő alatt több száz könyvtár működését támogatta, több százezer dokumentumot szállított kontinenseken keresztül Magyarországra – több száz ember munkájának köszönhetően – az adományozóktól a megajándékozottakig. […»]


dr. Csáky Sörös Piroska egyetemi tanár, könyv- és sajtótörténész 2017. szeptember 28-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Otagusip_Csaky_1

Dr. Csáky Sörös Piroska 1938. december 27-én született Óbecsén. 1959 őszén iratkozott az akkor megnyílt magyar tanszékre, ahol később a tanszék könyvtárát vezette. Könyvtárosi szakvizsgát Belgrádban tett, majd Budapesten folytatta a posztgraduális képzést az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Tanszékén. Egész életét a könyvek világában töltötte – hangzott el a méltatásban. Nyugdíjasként, 2008 óta az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ elnökségi tagja. Jelenleg a 60 éves FORUM Könyvkiadó adattárán dolgozik, de nem mondott le régi álmáról sem, hogy feltérképezze a templomainkban, kegyhelyeinken található magyar szentek közül Szent Erzsébet ábrázolását. Dr. Csáky Sörös Piroska a vajdasági magyar élet kulturális alakítása és szellemi örökségének kutatása terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben. Az elismerés átvételekor kiemelte, hogy nagy szerencse érte, hiszen egész életében azzal foglalkozott, amit szeretett, az ifjúság körében töltötte életét, és segítette őket eligazodni a tudományok és a könyvek világában. […»]


Tízéves az IFLA-HUN össz-magyar könyvtári levelezőlista

Posted by zondaz - szeptember 11th, 2017

Miskolc, 2017. július 6.

(az MKE Vándorgyűlésen elhangzott előadás szerkesztett változata)

Az MKE Jogi szekció elnöke felkért, hogy tartsak előadást az IFLA-HUN levelezőlistáról a Magyar Könyvtárosok Egyesületének miskolci vándorgyűlésén. Idén ugyanis éppen 10 éve, hogy ezt az MKE-s szolgáltatást útjára tudtuk indítani a határon túli kollégák kérésére. […»]


A nemzetiségi könyvtárosok szakmai kompetenciái a magyar nemzetiség kulturális életében Szlovéniában 2.

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A szlovéniai magyar könyvtárosságról Dr. Zágorec-Csuka Judittól kértünk és kaptunk áttekintő írást. A beszámoló komplexitása és hossza miatt írását két részben adjuk közre.

Az 1. rész fejezetcímei, emlékeztetőül:

 • Bevezető
 • Helyzetkép
 • A nemzetiségi könyvtárosok alapkompetenciái
 • Hogyan kívánják ezt a nemzetiségi könyvtárosok megvalósítani?

Kapcsolatépítés Magyarországgal, az anyaországgal

A nemzetiségi könyvtárosoknak fontos megismerniük az anyaország, Magyarország könyvtári programját, kisebbségi szemléletét és politikáját. Fontos tényezőnek számít a tájékozódásuk és a kapcsolatépítésük magyar–magyar viszonylatban is: pályázatok írása, bekapcsolódásuk a kulturális programokba, továbbképzési lehetőségekbe stb.
Kapcsolatot kell tartaniuk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE), a Magyar Könyvtárostanárok Egyesületével és a regionális könyvtáros-egyesületekkel is. Magam 2001-től tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Rendszeresen meghívnak a vándorgyűléseikre és szakmai konferenciáikra is, ahol reális helyzetképet kaphatok a magyarországi könyvtárügyről és a magyar könyvtárosok szakmai eredményeiről. Legutóbb előadóként szerepeltem az MKE „Szakmai ismeretek és készségek – Átalakuló hivatás” című nemzetközi konferencián, amelyet Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban szerveztek meg, 2017. március elsején. […»]


A nemzetiségi könyvtárosok szakmai kompetenciái a magyar nemzetiség kulturális életében Szlovéniában

Posted by zondaz - április 28th, 2017

A szlovéniai magyar könyvtárosságról Dr. Zágorec-Csuka Judittól kértünk és kaptunk áttekintő írást. A beszámoló komplexitása és hossza miatt írását két részben adjuk közre.
Haraszti Pálné rovatszerkesztő, MKE/IFLA-HUN moderátor

1. rész

Bevezető

Szlovéniában körülbelül 130.000 magyar könyv van elhelyezve a kétnyelvű vagy nemzetiségi programmal működő könyvtárakban Lendván (városi könyvtár), Muraszombatban (Murska Sobota, megyei, regionális könyvtár), valamint a kétnyelvű iskolai könyvtárakban (Lendva, Göntérháza, Dobronak, Pártosfalva). Mindegyik könyvtártípusnak van nemzetiségi programja és a pozitív diszkrimináció elve alapján működik. Ezek a kétnyelvű és nemzetiségi programmal működő könyvtárak multikulturális környezetben vannak elhelyezve, partnerség és alkalmazkodás jellemző rájuk, hiszen Szlovénia északkeleti régiójában működnek, a szlovén–magyar–horvát és az osztrák határ mentén, elsősorban együttműködve Magyarországgal, az anyaországgal. Több kultúrát és könyvállományt integrálnak. Alapcéljuk az együttélés, amely kétirányú: a szlovén–magyar és a magyar–magyar kapcsolattartásra irányulnak. A dialógus mindig két egyenrangú partner között lehetséges. Ezt az elvet hirdetik a szlovéniai kétnyelvű könyvtárak a nemzetiségileg vegyesen lakott (magyar–szlovén) településeken a Muravidéken, Szlovéniában.

201702_Otagusip_Szlovenia_1

A Muravidék térképe napjainkban. […»]


Horvátországi magyar könyvgyűjtemények múltja, jelene és jövője

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Tisztelt Olvasóink!

Lassan bezárul a képzeletbeli kör, amit a felvidéki magyar könyvtárosság szakmai szervezetének bemutatásával kezdtünk. Az alábbi sorok Szlavóniáról és Dél-Baranyából szólnak. Legközelebb Szlovénia magyar könyvtárosairól olvashatunk, majd – ha megszólaltathatók lesznek:)) – burgenlandi kollégáinkat mutatjuk be az „Ötágú síp” rovatban.
A horvátországi bemutatkozó anyagot olvasva döbbentem rá, hogy micsoda történelmi háttérképet is kaptunk a szakmai beszámolókkal együtt. Most például Rabbi Zsolt kollégánk azt írja, hogy „… a honvédő háborút követő időszakban… a magyar kötődésű könyvtárak száma lecsökkent” – mintha tegnap lett volna a jugoszláv polgárháború, mintha csak tegnap bombázta volna a NATO a szerbiai (nem egyszer magyar) célpontokat, mintha csak tegnap érkeztek volna a menekülők, mintha…

Becsüljük meg a békés építkezések idejét és lehetőségét!

Haraszti Katalin rovatvezető
IFLA-HUN moderátor

[…»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Kissné Anda Klára: Bakonysárkánytól Ácsig

Posted by zondaz - január 6th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet őszi tanulmányútját megyei helyszíneken szervezte meg, ezúttal Kisbér és környéke volt az úti cél. 2017. szeptember 11-én tartalmasnak ígérkező szakmai nap elé tekintettünk.

201706_Szakmaibarangolasok_Bakonysarkany_1

Bakonysárkány Községi Könyvtár.
Fotó Kissné Anda Klára

[…»]


A Pemeksz horvátországi tanulmányútjáról – 2017. június 29-július 2.

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A krónikás-szervező hangsúlyozza, hogy az utazás előtt soha nem járt Horvátországban! Ez egy pici előítéletet is jelenthetett, meg azt is, hogy szakavatott vezetőt kellett fölkérnünk könyvtáros kollégánk, Pastyik Endre személyében. Segítségünkre volt még Hicsik Dóri is, akit Szabadkáról ismerünk.

201705_Szakmaibarangolasok_Pemeksz_Horvatorszag_1

A társaság meglehetősen vegyes lett: Pest megyei könyvtárosok, családtagok, barátok, olvasók, ismerősök, az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesületből néhányan, Ipolyságról (Felvidék) és Szabadkáról (Délvidék) egy-egy kolléga, de zömmel összeszokott társaság volt. […»]


Növényi génbank + kúriamúzeum = Tápiószele

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Az MKE Mezőgazdasági Szervezetének kirándulása 2017. október 10-én

Az idei október 10-e igazán szép verőfényes őszi nap volt, vidáman indult a társaság a Nyugati pályaudvarról. A hazai növényi génmegőrzés bázisintézményében, a Növényi Diverzitás Központban (NöDiK) kezdtük a napot, amelyet Agrobotanikai Intézetként alapított dr. Jánossy Andor akadémikus 1959-ben.

A NöDiK a szántóföldi- és zöldségnövények génbankja. A hazánkban vadon élő őshonos flóra mintegy 800 fajának a begyűjtése és tárolása folyik itt a Pannon Magbankban, ez a magminták tisztításával, vizsgálatával és csíráztatásával jár. A begyűjtött magmintákat két helyen tárolják, ami középtávú és hosszú távú megőrzést jelent. A központ a hobbikertészekre is gondol, adminisztrációs díj befizetése ellenében génbanki mintákat kaphatnak – tudtuk meg Rédei-Pomázi Pétertől, aki kalauzunk volt a látogatás során.

114 éves magtár Középtávú magbank

[…»]


Barangolás a Felvidéken és az I. Világháborús emlékhelyeken

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Dél-Lengyelországban – 2017. október 5-8.

201705_Szakmaibarangolasok_Felvidek1

Az I. világháborús emlékhelyeket felkereső lengyelországi utazásunk megvalósítása hosszú és alapos előkészítő munkát igényelt, amelyben jelentős szerepet játszott, hogy tavaly néhányan részt vehettünk a Múzeumi Könyvtáros Szekció és a Magyar Múzeumi Történész Társulat által közösen szervezett kiránduláson, ahol a Hadtörténeti Múzeum két kiváló munkatársa, Kreutzer Andrea és Szoleczky Emese vezetésével járhattuk be elsőként e tájakat. Erről Tolnai György tagtársunkkal közösen számoltunk be a honlapunkon (www.mke.info.hu/muszaki). […»]


Látogatás az Örmény Nemzeti Könyvtárban

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Örmény könyvtár csoportkép

A Kölcsey Ferenc Olvasókör minden évben szervez könyvtárosok részére kulturális körutazáson való részvételt, amelyhez kapcsolódóan könyvtárlátogatásra is sor kerül. Az idén Grúzia és Örményország világörökségi helyszíneit (összesen nyolc) és egyéb nevezetességeit, természeti szépségeit tekintettük meg. A könyvtárlátogatás vendéglátója az Örmény Nemzeti Könyvtár volt Jerevánban. A látogatás szervezését, előkészítését dr. Nemes Erzsébet ny. főigazgató, az olvasókör elnöke végezte. […»]


Balmazújváros és Nagyhegyes, avagy a szomszéd könyvtára…

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete több mint 20 tagja 2017. június 12-én felkerekedett “a szomszédba”, Balmazújvárosba és Nagyhegyesre könyvtárakat, múzeumot, képtárat látogatni, a népi kultúrával ismerkedni. Már év elején terveztük ezt a programot. A gondos előkészítés és lebonyolítás Molnárné Varga Katalin, a hajdú-bihari szervezet elnöke és a vendéglátó könyvtárvezetők, Molnárné Nemes Margit (Balmazújváros) és Némethi Sándorné (Nagyhegyes) munkáját dicséri.

Lengyel Menyhért Köynvtár […»]


Helyismereti séták Miskolcon

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Az MKE Borsod Megyei Szervezetének évek óta sikeres programpontja a HELYISMERETI SÉTÁK sorozat. Ennek keretében Miskolc kulturális, társadalmi, gazdasági életét meghatározó intézményeibe látogatunk ismereteink megújítására, kiegészítésére. […»]


Szakmai kirándulás Nyitrára és Apponyba

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet együttműködve a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Szervezetével és a Karol Kmet’ko Kerületi Könyvtárral, ismét egy jó hangulatú és kellemes szakmai kirándulásra invitálhatta 2017. május 19-én a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosokat.

Ezúttal a tanulmányút első állomása Nyitra volt. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár utóbbi években kibővült szakmai kapcsolatainak köszönhetően Mgr. Monika Lobodášová, a nyitrai kerületi könyvtár igazgatónője szívélyesen fogadta a kis csapatot. Itt vártak már az érsekújvári könyvtárosok, Mgr. Ľubica Červená, az Anton Bernolák Könyvtár igazgatónője, aki átvette az ajándékba vitt könyveket, valamint Kovacič „Gizka”, aki a nap nagy részében tolmácsolt. A ráhangolódást egy Nyitra városát bemutató prezentáció segítette, hiszen az idő kevés volt mindent megnézni. […»]


Ismerjük meg egymás könyvtárát!

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A cím az MKE Borsod Megyei Szervezetének régóta futó sikeres sorozata, szakmai és kulturális kapcsolatteremtést jelent Miskolcon és a megye régiójában. Legutóbb Nyékládháza volt a helyszín, a felújított Egry-Szepessy kastély és a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár. […»]


A bécsi tavasz egy napja

Posted by zondaz - április 28th, 2017

A Mezőgazdasági Szervezet látogatása a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem új campusán, a Könyvtár és Oktatóközpontban

Csöppet szeles, de többnyire napos idő fogadta a könyvtárosokat április 12-én Bécsben, leszállva a Railjetről a legújabb pályaudvaron, a Südtiroler Platzon levő Hauptbahnhofon, amely a Südbahnhof helyén fogadja többek között a Budapestről érkező vonatokat 2014 óta.

Bőven időben voltunk, ezért először a Duna partjára metróztunk egy kis sétára. Innen jól látszott a szigeten túl, a másik parton fekvő UNO city, vagyis ENSZ-város, amelyet 1979-ben adtak át. Az Egyesült Nemzetek 99 évig bérelheti a központot évi 1 schillingért, azaz 7 eurócentért. Itt működik többek között az ENSZ Postahivatala, Információs Szolgálata, Menekültügyi Főbiztossága, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete, az Iparfejlesztési Szervezet, a Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatal, a Világűriroda, a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság, a Környezetvédelmi Program, a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság stb.

Bécs főpályaudvara Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem

[…»]


Szolyvai emlékpark – tisztelgés a malenkij robotra elhurcolt kárpátaljai és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatok emléke előtt

Posted by zondaz - március 26th, 2017

image001

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete 2016 februárjában pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához „Elhallgatott történelem” témakörben. A célunk az volt, hogy elzarándokoljunk a szolyvai emlékparkba, és fejet hajtsunk a malenkij robotra elhurcolt áldozatok emléke előtt. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Kultúrák és generációk
A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei
„Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Xu Beihong Művészeti Bizottság és a Sino-Európai Alapítvány a Kínai Kultúráért és Oktatásért közös szervezésében valósult meg a Kultúrák és generációk: A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei című kiállítás.” 201706_Civil_1

http://www.oszk.hu/kiallitasok/kulturak-es-generaciok

2018. január 2-12., Budapest

[…»]


LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ (1953 – 2017)

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Civil_Laki_Lukacs

Hatvannégy évesen elhunyt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének egykori (1993-1998) elnöke, a Cserehát, a Bódva-völgy, Edelény város kutatója, a népművelőkönyvtáros, a helyismerész, az őrlélek. Ezek az utóbbi kifejezések az ő meghatározásai saját magáról. Ám azt az elképesztő sokoldalúságot szinte fel sem lehetne sorolni, ami a róla szóló gyűjtő, alkotó, publikáló embert jellemezné. Gazdagon és kiválóan elvégzi ezt a KÖNYVTÁRVILÁG egyik korábbi Portré rovata a 2015/4. számban Keszi Erika Zsuzsanna összeállításával. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - november 12th, 2017

ProQuest e-könyv nap
A rendezvényen a ProQuest bemutatja Ebook Central platformját, valamint megosztja legfrissebb híreit, fejlesztéseit. Az elektronikus könyvek használata és a különféle beszerzési modellek bemutatása mellett ismertetik az EISZ tagok számára elérhető ProQuest e-könyv ajánlatot. 201705_Civil_Programok_1

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/rendezvenyek/27-proquest-e-konyv-nap.html

2017. november 7. Budapest

[…»]


Állami kitüntetések könyvtárosoknak augusztus 20-a alkalmából

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk alkalmából könyvtáros munkatársainkat is jutalmazta Szinnyei József-díjjal, Magyar Arany Érdemkereszt és Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésekkel.

201704_Civil_Allami_dijak_1 […»]


Bánkeszi Katalinnak ítélték idén a Kosáry Domokos-díjat

Posted by zondaz - június 29th, 2017

201703_Civil_Kosary_dij_1

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár a Szent István Egyetemmel közösen 2013-ban névadója tiszteletére, emlékének megörökítésére, születésének 100. évfordulója alkalmából Kosáry Domokos-díjat alapított. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért. Ezzel a témával foglalkozik a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. Vándorgyűlése

http://vandorgyules.rfmlib.hu/

word-image

2017. július 5-7. Miskolc

[…»]


Pro Publicitate díjat kapott a Csuka Zoltán Városi Könyvtár csapata!

Posted by zondaz - április 28th, 2017

201702_Civil_Pro_Publicitate
Fotó: Boros Sándor

Érd Megyei Jogú Város 2017. március 15–i központi ünnepségén (ami egyben a Magyar Sajtó Napja is) adta át T. Mészáros András polgármester és Fekete Zoltán, az Érd Médiacentrum ügyvezető-főszerkesztője Sebestyénné Majchrowska Ewa könyvtárigazgatónak a Pro Publicitate díjat. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás
„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tudományos konferenciát szervez a tavalyi márciusi sikeres konferencia folytatásaként: „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” címmel.” 201701_Civilinfo_Programajanlo_1

2017. március 1.
OSZK

[…»]

Mentor


Csontos Mara

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Mentor_Csontos_Mara

 

az Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka munkatársa

Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal,
szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

 • Külföldi könyvek, folyóiratok, adatbázisok beszerzése
 • Elektronikus dokumentumok beszerzése, feldolgozása, szolgáltatása
 • Dawsonera e-könyves adatbázis bevezetése, könyvtári testreszabása
 • Üzleti információszolgáltatás
 • Ügyféligények, ügyfélvisszajelzések felhasználása a szolgáltatások tervezésénél, fejlesztésénél

Németh Márton

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár webarchiválási projektjének webkönyvtárosaként dolgozom a Digitális Könyvtári Szolgáltatások osztályán illetve levelező tagozatos Phd hallgató vagyok a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában.

Szegeden végeztem történelem és informatikus könyvtáros bölcsész szakokon, közben szereztem a jogi karon egy Európa-politika diploma mellékletként szolgáló képesítést is. Tanulmányaimat Erasmus-képzés keretében kezdtem meg a dániai Aalborg egyetemén Európa-tanulmányok angol nyelvű mesterszakon, majd graduális hallgatóvá átminősítve 2008-ban zártam le. 2005-től 2012-ig az Országos Széchényi Könyvtárban dolgoztam rendszerkönyvtárosként. 2011-2013 között a Digital Library Learning nemzetközi mesterképzés hallgatója voltam Osloban, Tallinnban és Pármában, loughboroughi szakmai gyakorlattal körítve Nagy-Britanniában. 2014 és 2017 márciusa között digitális információs szakemberként a Monguz Kft. munkatársa voltam. […»]


Fülöp Attiláné Mirza

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója, az MKE Pest megyei Szervezetének elnöke

201704_Mentor_Fulop_Attilane […»]


Szabó Katalin

Posted by zondaz - június 29th, 2017

201703_Mentor_Szabo_Katalin_KSH.jpg

2016 márciusa óta dolgozom a KSH Könyvtárában. Fő feladatom a könyvtárközi kölcsönzés, de az olvasószolgálati teendőkből is aktívan kiveszem a részem. […»]


Kiss Annamária

Posted by zondaz - április 28th, 2017

2008 óta dolgozom a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárban. Módszertani munkatársként, majd beszerzésvezetőként is tevékenykedtem, jelenleg a Feldolgozási és Szolgáltatási Osztályt vezetem.

A feladataim közé tartozik egyrészt az állomány menedzselése: a beszerzést követő állományba vételtől a feldolgozáson át a dokumentumok elhelyezéséig, szolgáltatásáig. A nyomtatott dokumentumok kapcsán a releváns pályázatokban részt vesz a Könyvtárunk, illetve az állomány bizonyos részeinek digitalizáltatását is megkezdtük, egyre nagyobb ütemben. […»]


Kiss Gábor

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Kiss Gábor

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vagyok. 1982 óta dolgozom ebben az intézményben; helytörténeti könyvtárosként kezdtem, 1992-ben választottak meg az intézmény vezetőjének. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének is 1982 óta vagyok tagja, a Zala Megyei Szervezet elnöke voltam 1992-2002 között, most pedig – már harmadik ciklusban – az Elnökség tagja és az Egyesület alelnöke vagyok.

Könyvtárosi munkámban az általános tennivalók mellett két terület játszott jelentős szerepet: a kistelepülési könyvtári ellátás szervezése, illetve a helytörténeti kutatás, kiadványok szerkesztése, programok támogatása. Szívesen átadom tapasztalataimat akár az intézményvezetés, akár az említett szakterületek terén az eziránt érdeklődőknek.

E-mail címem: info@dfmk.hu

Portré


Juhász István P., az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Portre_Juhasz_Istvan_1

1993. április 2-án született Budapesten. Az általános iskolát Nagykátán végezte (2007), a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskolában (Szolnok) érettségizett (2011), a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán (Jászberény) szerzett informatikus könyvtáros (BA – információmenedzsment szakirány) diplomát (2014). 2015-ben elvégezte az EFEB Európai Uniós pályázatíró tanfolyamát. Idén az Alfa Kapos Képző Központ Kft. szervezésében részt vett egy bérügyintéző OKJ tanfolyamon, melyet decemberben sikeresen befejezett. Rendelkezik a 7 modulos ECDL bizonyítvánnyal. 10 évig tanult angolt, 7 évig németet; eszperantóból államilag elismert, középfokú, komplex nyelvvizsgával rendelkezik. 2014-től a Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtárosa, ”információ menedzsere”. 2016 óta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének. Írásait olvashatjuk a Csillagles és a Lámpagyújtó c. antológiákban; első könyve Papírrepülő (versek és novellák) címen jelent meg 2016-ban. […»]


NAGY EDIT, AZ ALKOTÓ KÖNYVTÁROS

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Portre_Nagy_Edit_1

Fotó: Horváth Péter

MAGAMRÓL…

SOKAN VAGYUNK, akik gyerekkorunktól fogva alkotunk. Én is így vagyok ezzel: a szüleim állandóan dolgoztak, és mint a legtöbb kisgyerek, elfoglaltam magam: az olvasás mellett rengeteget rajzoltam. Aztán van, aki ezt abbahagyja, van, aki nem. Én ez utóbbi csoportba tartozom. Legfeljebb kényszerűségből beiktatok egy-egy hosszabb-rövidebb szünetet, de mindig rájövök, hogy mekkora szükségem van az efféle kikapcsolódásra. Pihentet, feltölt, a munka során pedig barátokra, alkotótársakra talál az ember. Rájöttem arra is, hogy szeretek örömet szerezni a képzőművészet iránt érdeklődőknek. Néha a képeim szemlélőinek, máskor a szakma elismert képviselőinek véleménye tart ezen az úton. Úgy érzem, hasznos, építő jellegű kikapcsolódást nyújt, fejleszti a koncentráló-készséget, jó esetben pedig a végtermék esztétikai élményt is ad a nézőknek. […»]


Prusinszki István egyetemi hallgató, újságíró, szerkesztő

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

word-image

Fotó: Ruzsa István

Prusinszki István 1983. szeptember 19-én született Budapesten. 2003-ban szerzett újságíró szakképesítést a Budapesti Kommunikációs Főiskolán. Középiskolás korától jelennek meg írásai; több nyomtatott hírlap és folyóirat munkatársa. 2012-től tematikus blogokat is vezet. Érdekli a várostörténet és az információtudomány, hobbija a természetjárás és a fotózás. […»]


DR. BÉRES JUDIT – Egyetemi oktató, biblioterapeuta, főszerkesztő

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Budapesten született 1976. október 8-án, Zsák Judit néven. A budapesti József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetemen szerzett magyar–olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, informatikus könyvtáros, valamint művelődési és felnőttképzési menedzser diplomát. A pszichológiatudományok doktora: PhD-fokozatát a PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola Elméleti pszichoanalízis programjában szerezte 2010-ben. 2013 nyarán végzett biblioterapeutaként a PPKE szakirányú továbbképzésén. Jelenleg személyközpontú tanácsadó módszertani képzésben vesz részt a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnél. […»]


Czupi Gyula, a gólyalábas igazgató

Posted by zondaz - április 28th, 2017

201702_Portre_Czupi_1

Czupi Gyula 1958. október 6-án született Nován. Általános iskolába Dömeföldén és Pákán járt, középiskolás Nagykanizsán volt. Magyar-történelem szakos diplomát a József Attila Tudomány Egyetemen (1983), könyvtáros diplomát az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemen (1990) szerzett. Egyéb képzettségei: ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítvány (2005), Információs Társadalmi Tanácsadó (2006). 1983-tól tanított a Cserháti Szakközépiskolában, 1986-ban került a nagykanizsai Városi könyvtárba, ahol 1998-ig volt módszertani csoportvezető. 1999. január 1-jétől igazgatóként irányítja a Halis István Városi Könyvtárban folyó munkát. Számos szakmai témájú program, konferencia mondhatja előadójának. Volt könyvtárszakos hallgatók államvizsgájának vizsgaelnöke Baján és Kaposváron, tevékenykedett könyvtári szakértőként és szakfelügyelőként is. Régtől a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének tagja, egy ciklusban elnöke. 2000 és 2002 között a Pannon Tükör című kulturális folyóirat főszerkesztője. Vállalkozóként a Czupi Kiadó alapítója és tulajdonosa (1995 – ). A Nagykanizsai Gólyalábasok tagja. Szabadidős és könyvtár-népszerűsítő tevékenysége a gólyalábazás. […»]


Kocsis Katalin, az „Alkotó könyvtáros”

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Portre_Kocsis_Katalin_1

Kocsis Katalin 1953. augusztus 18-án született Zalaszentgróton. Munkájával, helytörténeti kiadványaival és zenei műveltségével országos ismertséget szerzett. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének és Nagykanizsa város Pro Urbe-díjának tulajdonosa. Kataliszt néven blogot indított, amelyben így ír önmagáról: […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bálint Ágnes

Digitalizálás az európai teológiai könyvtárakban : BETH konferencia, Zágráb, 2017. szeptember 9-12 / Bálint Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 3., p. 14-16. : ill., 2 fotó

Beke Gabriella

Kérdésemre hol a válasz? Marad-e válaszadó? : pillanatkép a magyar kórházi könyvtárak helyzetéről / Beke Gabriella, Palotai Mária. – Helyzetkép egy 2011-ben, majd 2016-ban végzett kérdőíves felmérés eredményeinek összevetése és összegzése alapján. – Bibliogr.
In: Orvosi könyvtárak. – 14. (2017) 3., p. 14-20. : ill., 4 ábra […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

Reflexiók egy szakmai továbbképzés kapcsán / Ásványi Ilona. – A jó munkahelyi közérzet kialakítása és a jól működő szervezeti kultúra. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 35-45.

Barátné Hajdu Ágnes

Az élet minősége : könyvtárosok a társadalom szolgálatában / Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott 2017. július 5-én Miskolcon, az MKE 49. vándorgyűlésén, a nyitó plenális ülés köszöntő beszédeként
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 8., p. 3-5., 28. : ill., 2 fotó […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bartók Gertrud

Hamisításról és szerzői jogról közérthetően / Bartók Gertrud
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 7. (2017) 5/6., p. 26. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

2016-ban KTE Emlékérmet kaptak : Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 19. (2017) 1., p. 109-112.

2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
In: Magyar közlöny. – (2017) 85., p. 8400-8410. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - április 28th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Arany Zsuzsanna

A 25. jubileumi BOBCATSSS konferencia az ezer tó országában / Arany Zsuzsanna [et al.]
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 2., p. 38-41. : ill., 4 fotó

Ásványi Ilona

Interjú Ásványi Ilonával / [riporter] Juhász-Laczik Albin
In: Pannonhal-ma. – 9. (2016) 3., p. 18-19. : ill., 2 fotó […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Ásványi Ilona

Beszámoló : a nyilvános könyvtári alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítését és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak megvalósítását ellenőrző szakértői, szakfelügyeleti vizsgálatról – 2016 / Ásványi Ilona
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 4., p. 20.

Ásványi Ilona

Újabb töprengések… az egyházi könyvtárak és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése régi-új feladatairól / Ásványi Ilona. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 1., p. 3-12. […»]

Sziporkák


Karácsony vicc könyvtárosoknak! Vagy nem is annyira vicc?

Posted by zondaz - január 7th, 2018

 • Könyveket szeretnék, computert… és képességet, hogy átutazhassak időn és téren!
 • OK… akkor itt egy olvasójegy a könyvtárba!

201706_Sziporkak


A királynő is olvas. Könyvajánló borús napokra

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Sziporkak_1

Ha egy esős, szürke novemberi délutánon olvasni támadna kedvünk, bátran vegyük kezünkbe Alan Bennett könyvét (Alain Bennett: A királynő is olvas. Bp. Magvető, 2009.). Bár a királynő úgy vélekedett, hogy „A könyvek nem arra valók, hogy agyonüssük velük az időt”, vágjunk csak bele! Utazásra nem ajánlanám ezt az olvasmányt, mérete ugyan kompatibilis egy női táskával, de saját példámból tudom, hogy az Intercity utazóközönségének enyhe megrökönyödését váltottam ki, midőn e könyvet olvasva végignevettem az utat Pesttől egészen Pécsig. […»]


A költő is olvas

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

Nyár végi olvasmányul ajánlom Nemes Nagy Ágnes: A szórakozottság örömei című írását a Szó és szótlanság kötetből (Bp., Magvető, 1989.)

word-image […»]


Murphy a könyvtárban

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Törvényszerűségek a könyvtárban, ahogyan a kaposvári könyvtárosok látták…

book.jpg

KÖNYVTÁROS MURPHY

avagy

ahol n dolog romolhat el, ott n+1 dolog fog elromlani (csak a könyvtárosokra kell bízni!) […»]


Volt egyszer egy …

Posted by zondaz - április 28th, 2017

201702_Sziporkak

Volt egyszer egy könyvtár. Nem volt már túl fiatal, és nem is volt túl öreg, de falai közt már előfordult olyan is, hogy hajdani gyermekolvasók gyermekei jártak oda.

Sok könyve volt, szépirodalom, szakirodalom, véres irodalom és Delfin márkájú könyvek, amelyeket zsúrkocsin szállítottak vissza a könyvtárosok a helyükre. A folyóiratokat kézzel, folyóírással írták, a verseket költészek költötték, és a könyveknek a fülükön kívül gyomruk is volt. Az elektromos katalógusban lehetett keresgélni közöttük. […»]


Egri csillagok

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Sziporkak

A gyermekkönyvtárak mindennapjai kiapadhatatlan forrásai a humornak, vicces, kedves és néha elgondolkodtató történeteknek. Az egri Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtárában megtörtént eseteket a messze földön híres mesemondó, Luzsi Margó jegyezte le honlapjukon a Héderű menüpont alatt. […»]