Hitelesség a helytörténetírásban – a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete vándorgyűlési szekcióüléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

 

Azt gondolom, az MKE 51. vándorgyűlésének témája a mi szekciónk alapelveihez, céljaihoz volt a leginkább testhezálló: Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek.

Nemcsak a könyvtárak helyismereti/helytörténeti gyűjtőkörének, feladatainak felel meg ez a meghatározás, de általában is a könyvtárak alapfeladatának, a hiteles szakmai információszolgáltatásnak is! Mi, helyismereti könyvtárosok azokat az információkat igyekszünk nyújtani, amelyek hitelesek – aztán majd mindenki levonja a maga következtetéseit –, remélhetően szintén hitelesen, a valóságnak megfelelően.

A szekciónk egész napos programot szervezett (ahogy már évek óta): délelőtt olyan szakmai előadásokra került sor, melyek mások érdeklődésére is számot tarthattak – délután viszont a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti gyűjteményével ismerkedtünk meg.

A délutáni programban szerepelt még egy másik Fejér megyei város, Dunaújváros szolgáltatásairól szóló előadás is.

Mindezt megelőzte a nyitó plenáris ülésen egy minket érintő ünnepélyes pillanat: Kertész Gyuláné Katalin asszony közreműködésével átadtuk a Kertész Gyula Emlékérmet Gulyás Erzsébet tagtársunknak, aki a Jászberényi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgató-helyettese, helyismereti könyvtáros. A laudációt olvasni lehet a honlapunkon.

Szekcióprogramunkat 60-70 fő látogatta a Hotel Magyar Király Tróntermében, délután már kevesebben, szinte csak a szekciótagok voltak jelen. De miután ez egy összeszokott közösség, ennek (is) nagyon örülünk! És mindig örülünk egymásnak, a szakmai gondok megosztása lehetőségének. És persze a nyugdíjasok és a fiatalok találkozásának!

Kezdésként „Az utolsó szó jogán” című filmet néztük meg Burján Zsigmond, a film rendezője kommentálásával. Jól megalapozta a következő két előadás témáját is (még akkor is, ha a film „főszereplőjének”, Siklósi Gyula régésznek a következtetéseit más történészek vitatják).

A filmet követően Bödő István főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára igazgatóhelyettese „Levéltári források a helytörténeti kutatásban a koraközépkortól 1914-ig” címmel tartott a történeti kutatásokat elősegítő témában előadást.

A prezentációban elsősorban a Fejér megyei tapasztalatait ismertette, de ezek más megyék esetében is felhasználhatóak, hiszen nagyrészt azonos forrásanyagra lehet alapozni egy adott település történetének megírása során.

Majd Magony Imre könyvtáros, a Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársa következett, aki izgalmasan beszélt a „Királynék koronázása Székesfehérváron” témakörről. Az előadás a királynék koronázási szertartását és esküvőjét elevenítette fel, bemutatta e ceremóniák főszereplőinek az életútját, a király mellett betöltött szerepköreiket. És a királynék azért kerültek az előadás középpontjába, mert személyük nem egyszer jelentősen befolyásolta a történelmi események alakulását. És mert a megidézett királynékat kivétel nélkül Szent István bazilikájában koronázták királynévá, így joggal mondhatták: Székesfehérvár „megér egy misét”.

Ebéd után maradtunk a légkondicionált “trónteremben” és csak az előadások után mentünk át a könyvtár helyismereti kutató- és irodatermébe (aminek nagysága sokakat irigylésre késztetett). Még a trónteremben meghallgattuk a Vörösmarty Könyvtár és a szintén Fejér megyei dunaújvárosi könyvtár helyismereti munkájának ismertetését, majd megnézhettük a kiállítást, magát a gyűjteményt. Farkas Edit és Hajdu Hajnalka „Helyismeret a digitális térben” címmel beszéltek a Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti munkájáról. Bemutatták a helyismereti csoport 2016 óta üzemelő önálló honlapjának felépítését, ezen keresztül adatbázisaikat, főbb szolgáltatásaikat, a digitalizáló tevékenységét.

„Tárgyak, képek, mozgóképek: Virtuális múzeum, képtár, tv-archívum a dunaújvárosi József Attila Könyvtár helyismereti gyűjteményében” címmel pedig  Tóth Éva intézményvezető tartott ismertetőt Oláh Bernadett, Fábián Péter helyismereti könyvtárosok közreműködésével. Bemutatták a néhány évtizedes múltra visszatekintő szocialista város, Dunaújváros közelmúltjának képi kordokumentumainak megjelenését a könyvtár helyismereti gyűjteményében, adatbázisaiban, a „képtár- virtuális múzeum – médiatár” létrejöttét.

A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Mennyeiné Várszegi Judit elnök vezetésével tartalmas vándorgyűlési szekciót tartott, az összefoglaló mondat kifejezi a programunk alapgondolatait:

„A társadalom néha rájön, hogy az igazságból hiányzik az “i”. A tucatáruk és -szolgáltatások után a minőség és menedzsmentje, a középszerűség hatására a tehetség és gondozása került a figyelem középpontjába. Az álhírek özönében a hitelesség hiányát érezzük legégetőbben. Itt Fehérváron a hitelességet, a mindenki számára elfogadhatót (és kötelező erejűt) jártuk körül az Árpád-kortól napjaink információszolgáltatásáig.”

Bazsóné Megyes Klára, HKSZ-tag

Comments are closed.

Blog Home