MKE és IFLA hírek


Várunk az 50. Vándorgyűlésen!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége
Keszthely, 2018. július 3–6.

201803_MKEIFLA_Vandorgyules_1

Helyszínek:

 • Pannon Egyetem D épület
 • Balaton Színház

[…»]


Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017-ben végzett munkájáról[1]

A 2017-ben megalapításának nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

1. Szervezeti keretek és a tagság

Taglétszámunk 2017-ben: 2 252 egyéni és 91 testületi tag.

A megoszlás az előző évekhez hasonló nagyságrendű, de 2017-ben is érzékelhető egy kisebb növekedés. Továbbra is jellemző, hogy nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében. […»]


Az IFLA Global Vision európai regionális workshopja Párizsban

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_MKEIFLA_IFLA_Global_Vision_1

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) a világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek első számú szószólója. Legjelentősebb szakmai tevékenysége nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, a könyvtárak helyzetét bemutató statisztikák és egyéb információforrások közreadása. Ezek mellett kiemelkedő munkát végez a könyvtárak szakmai tevékenységének és jövőjének támogatásában. […»]

Szervezeti élet


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018.06.07 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtára

201803_Szervezetielet_Vallalati_konyvtarosok_1

A vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetését GDPR témában az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában szervezte a Műszaki Könyvtáros Szekció. A rendezvény kiugróan sikeres volt, a résztvevők sok kérdésükre kaphattak választ a szakértőtől, és a már szintén igazi szakértőnek számító kollégáktól. Az olvasó hosszú beszámolóra készüljön, amelynek készítői igyekeztek minden olyan információt rögzíteni, ami pótolhatatlanul hasznos lehet azok számára, akik még bizonytalanok a tennivalók terén. […»]


Az olvasónak mindig igaza van?

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Olvasószolgálatos Műhelynap Ceglédbercelen
(Pest Megyei Könyvtárosok Szervezete)

201803_Szervezetielet_Az_olvasonak_mindig_1

Van úgy, hogy a dolgok nem minden részletükben az előre megtervezett módon zajlanak, mégis a lehető legjobban történnek! A 2018. április 25-én rendezett ceglédberceli olvasószolgálatos műhelynapot sokáig emlegetni fogják azok, akik ott voltak. A vendéglátók figyelmessége, a kedves meglepetések, a nyáriasan szép idő, a kellemes helyszín és nem utolsó sorban a résztvevők jó hangulata teszi felejthetetlenné ezt a napot. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ünnepi konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018. május 28-án, 43 fő részvételével megrendezésre került a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 50 éves jubileumi, ünnepi konferenciája.

Molnárné Varga Katalin az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke az előadók és résztvevők köszöntése után felkérte Dr. Kovács Béla Lórántot, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját üdvözlő beszéde megtartására. Dr. Kovács Béla Lóránt köszöntőjében kiemelte, hogy az egyesület több mint szakemberek egymással együttműködő csoportja, hiszen közösséget alkot. Önmagán túlmutató társadalmi kör, mert képes más társadalmi közösségek felé képviselni magát. E rendezvény lehetőséget ad arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra az emberekre, akik elkötelezetten szolgáltak és szolgálnak minden időben és körülmények között. […»]


Csanádi Imre a Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Szervezetielet_Csanadi_Konyvfesztival

Még emlékezhetünk a magunk mögött hagyott Kodály-évre, amely nagyszabású rendezvényeivel, és az emlékéven túlnyúló kezdeményezéseivel, kiadványaival továbbra is figyelmünk középpontjában tartja a kodályi életművet, benne a híres megállapítással: „Senki se túlságosan nagy arra, hogy a kicsinyeknek írjon, sőt, igyekeznie kell, hogy elég nagy legyen rá”.

Az idei könyvfesztivál egyik eseménye annak a költőnek életpályáját és költészetét mutatta be, aki a magyar gyerekköltészet legkiválóbb mesterei közé tartozik. A pódiumbeszélgetés célja azonban több volt ennél és ezt a cím is kifejezte: CSANÁDI IMRE KÖLTŐI VILÁGA. […»]

Szakmai műhely


Mesterséges intelligencia a könyvtárban

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Paradigmaváltás, fenyegetés vagy megoldás?

A mesterséges intelligenciára izgalmas, de a könyvtárakat nem igazán érintő fejlődési irányként gondoltunk a nagyjából 50 évvel ezelőtti kezdetektől. Később néha felvillant az érdeklődésünk elsősorban a nagyarányú információnövekedés miatt, de általában kicsit utópiaként kezeltük a kérdést.

Noha a könyvtári szakterületen folyamatosan aktuális volt az adatok és információk gépi azonosítása, felismerése és keresése, könyvtári szempontból átütő eredmények csak a közelmúltban, az utóbbi 3 évben születtek. A természetes nyelvi keresés, a beszédfelismerés, a gépi tanulás programjai meghozták az első sikeres alkalmazásokat, pl. az ún. chatbotokat, könyvtári robotokat, gépesített asszisztensi funkciókat. A természetes nyelven alapuló információkezelés első példái (pl. a Semantic Scholar) nyomán felmerül a kérdés, vajon a strukturált szemantikai adathálózatok és adatformátumok átléphető fejlődési iránnyá válnak-e, vagy inkább jelentős, nélkülözhetetlen alapot szolgáltatnak a természetes nyelvre épülő információ feldolgozásnak? […»]


Könyvtári minőségmenedzsment: a K1 műhelynap összefoglalója

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018. május 2-án a Könyvtári Intézet azzal a céllal hirdette meg K1 szakmai napját, hogy az április 3-án megjelent Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatra jelentkező intézményeknek tájékoztatást nyújtson a pályázatról, annak feltételeiről és az új értékelési rendszerről (KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Rendszere).

201803_Szakmaimuhely_Konyvtari_minosegmenedzsment

Magát a pályázatot egy év kihagyás után, az új jogszabály megjelentetése mellett (33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet) az EMMI írta ki. A jogszabály alapján a Könyvtári Intézetnek kellett kidolgoznia egy új minőségügyi – könyvtári szempontrendszert, valamint feladatául kapta a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítését is. Utóbbiból kifolyólag megfogalmazta Szabályzatát és Ügyrendjét, előkészítette a pályázati felhívást, és értékelnie kell a beérkező pályázatokat, továbbá koordinálnia a pályázó intézmények helyszíni vizsgálatát. (Az idézett dokumentumok megtalálhatóak a Könyvtári Intézet Minőségmenedzsment oldalán.) […»]


150 éves az Országgyűlési Könyvtár

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Szakmaimuhely_150_eves_az_OGYK_1

Az Országgyűlési Könyvtár olvasóterme napjainkban

A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására az 1860-as évek végén a Képviselőház hozta létre. 1866-tól többször felvetődött ennek igénye, de végül az 1868-as házszabály 215. paragrafusa mondta ki, hogy a „A Ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak”. Bár az adminisztratív és a költségvetési feltételek teljesülését követően a könyvtár végül 1870-ben kezdte meg tényleges működését, jelképes jelentősége miatt az említett házszabály elfogadásának évét, 1868-at tekintjük a könyvtár alapítási évének. […»]


A Jövő Könyvtára felé

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Gondolkodj strukturáltan – A tudománymetria és a forrásgyűjtés alapjai

201803_Szakmaimuhely_Jovo_konyvtara_fele_1

Drótos László, a miskolci webináriumi sorozat szerkesztője a 17. rész bevezetőjében jelezte: napjainkban a tudományos publikációs tevékenység alapjaiban megváltozott, átalakult. Számtalan eszköz, lehetőség, fejlesztés segít a kutatási eredmények megjelenítésében, láthatóvá tételében. Ezekkel az új technológiákkal a könyvtáraknak, könyvtárosoknak, munkatársaknak lépést kell tartaniuk. Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója kiegészítésében elmondta, hogy ugyan megváltozott, de szoros a kapcsolat az oktatók-kutatók és a könyvtárosok között. Ez a minőségi kapocs segít a megalapozáshoz egy új publikációs készségű csapatnak. […»]

Ötágú síp


Juhász András, az OSZK munkatársa

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata az előző számban indult: ott a vajdasági Magyar Szó c. napilap szerkesztőségi könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista egyik alapító tagja, Tóth Bátori Erzsébet ismertetett meg bennünket szakmai életének mindennapjaival, küzdelmeivel és sikereivel.

E bemutatkozáson mindig a szakmai munka ismertetését értjük, némi kitekintéssel egyéb, szintén szenvedéllyel végzett tevékenységekre.

A második bemutatkozó Juhász András, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, ugyancsak IFLA-HUN alapító tag. 2012. januártól 2018 márciusáig havi rendszerességgel könyvajánló jegyzékeket állított össze és bocsátott közre tájékoztatásul az IFLA-HUN világhálós könyvtárosi levelező közösség számára.

Haraszti Pálné rovatszerkesztő
IFLA-HUN moderátor

201803_Otagusip_OSZK_kiadvanycsere

Magyar nemzeti identitása fenntartásához, nyelvi, kulturális önazonossága ápolásához az Országos Széchényi Könyvtár is segítséget nyújt Kárpát-medencei nemzeti közösségeinknek. Az erre szolgáló érdemi eszközöket azonban a hazai kultúrpolitika az utóbbi évtizedek során, különösképp 1997-2002-2008 óta a gyakorlatban szinte teljességgel elvonta. A trianoni Magyarország mai határain túli nemzetrészek, ottani közösségeink magyar érdekeltségű intézményeivel fennálló széleskörű OSZK kiadványcsere kapcsolattartás céljaira – így erdélyi s partiumi kiadványcsere partneri hálózata fenntartásához s bővítéséhez – az OSZK-nak vissza kell kapnia a magyar normatív támogatás erkölcsi és anyagi lehetőségét. […»]


Összefoglaló a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

(megjelent az IFLA-HUN levelezőlistán)

201803_Otagusip_Karpat_medencei_konyvtarosok_1

Épp egy hete zajlott le – ismét szép sikerrel – a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon. Hagyomány lett, amit 2006-ban saját erőből kezdett meg a Csemegi Károly Könyvtár: erősíteni a szakmai kapcsolatokat, az összetartozás érzését a magyarországi és a külhoni könyvtárosok között, mindezt május utolsó vasárnapján kezdve a baráti együttléttel, s folytatni az azt követő hétfőn szakmai tanácskozással. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


A Társadalomtudományi Szekció szakmai kirándulása Drezdába

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A Társadalomtudományi Szekció 2018. évi szakmai kirándulásának résztvevői Drezdával és Szászország egyéb nevezetességeivel ismerkedtek meg június 12. és 17. között. Szállásunk Drezdában volt, onnan csillagtúra jelleggel jártuk be a látnivalókat.

201803_Szakmaibarangolasok_TTSZ_Drezda_1

Az első napon elég hosszú utazásban volt részünk, hiszen a Brno-Prága közötti autópálya építése sok időt vett el tőlünk, így este már csak egy sétát tehettünk Drezda óvárosában: a Zwinger, a Staatsoper, a Hofkirche, a Residenz­schloss, az újjáépített Frauenkirche, a Fürstenzug (a szász uralkodók felvonulása: 102 méter hosszú fríz), a Brühl-terasz az Elba felett, a Kultúr­palota, két óra hossza alatt bejárható távolság. Több útitársunk sok évtized után látta újra Drezdát, és elcsodálkozott a visszaépített utcák és a beépített terek látványán. Mindenki nagyon vágyott arra, hogy az évtizedekig romokban álló Frauenkirchét eredeti pompájában megnézhesse, ez a következő napon sikerült is. A német mérnökök a megmaradt eredeti köveket bonyolult számítógépes eljárással azonosították, és az új kövek közé, a helyükre tették őket. Ezek a kövek kormosak, feketék, jól láthatók szabad szemmel is. […»]

Civil infó


Hanák Gábor az idei Kosáry Domokos-díjas

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Civil info_Kosary_dij_3

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadója tiszteletére és emlékének megörökítésére születésének 100. évfordulója alkalmából, 2013-ban. […»]

Mentor


Fazokas Eszter

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Mentor_Fazokas_Eszter

A Könyvtári Intézet egyik osztályaként működő Könyvtártudományi Szakkönyvtárban dolgozom 1986 óta, alapjáraton gyarapító könyvtárosként. Az állományalakításon kívül persze, más típusú tevékenységekben is módom nyílt részt venni:

– Szívesen keresek válaszokat a szakterülethez tartozó referenszkérdésekre (és az esetek nagy részében találok is ).

– Több mint húsz éve rendszeresen készítek referátumokat angol nyelvű cikkekből a Könyvtári Figyelő Külföldi folyóirat-figyelő rovatába.

– Minőségirányítási pályázat keretében könyvtárhasználati felmérést végeztem a Szakkönyvtárban, és három másik könyvtár (OPKM, KSH, OMGK) munkatársaival alakított munkacsoportban minőségmutatók alkalmazásával értékeltük könyvtáraink teljesítményét („Könyvtári minőség 21”). Részt vettem a Könyvtári Intézet TQM típusú minőségbiztosítási munkafolyamatában is. […»]

Portré


Csonka Miklósné ny. könyvtárostanár, jógaoktató, karnagy

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Portre_Csonka_Miklosne_1

Csonka Miklósné Gillich Mária Gabriella néven született 1945. március 24-én Komlón. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-ének-zene szakán általános iskolai tanár oklevelet szerzett (1968). A Baranya Megyei Könyvtár 1 éves könyvtárkezelői tanfolyamán középfokú könyvtárosi szakvizsgát tett 1983-ban. Közel öt évig tanított szimultán a Komlói Kisegítő Általános Iskolában (1968/69- 1973) és a Komlói Belvárosi Általános Iskolában (1969-1975). 25 éven át (1975-2000) az immár több névváltozást megért Komlói Steinmetz Miklós Egészségügyi és Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárostanára volt. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bánkeszi Katalin

Javaslatok az elektronikus tanulási környezet kialakításához / Bánkeszi Katalin, Szepesi Judit. – (E-learning és a könyvtárak). – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 28. (2018) 1., p. 83-90.

Bényei Miklós

Lokalitás – többféle látószögből / Bényei Miklós. – Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XIX. Országos Konferenciáján, 2017. júl. 26-án elhangzott előadás szerkesztett, kiegészített változata. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 28. (2018) 1., p. 74-82.

Béres Judit

Irodalomterápia Litvániában – egy birštonasi konferencia margójára / Béres Judit. – Bibliogr.
In: Orvosi könyvtárak. – 15. (2018) 1., p. 80-85. : ill., 5 fotó […»]

Sziporkák


Murphy a könyvtár átépítéséről

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Sziporkak

 • Amint leszedik a tetőszerkezetet, beköszönt az esős évszak!
 • Fáradságot nem kímélve mindent lefóliázol, kivéve azt a helyet, ahol végül beázik!
 • Azon a héten, amikor kibontják a falat, 20 fok lesz! Mínuszban!
 • Amikor leszedték a tetőt, kibontották a falat, kiderül, hogy hiányzik a további munkához elengedhetetlenül szükséges alapanyag!
 • Nem létezik olyan tervező, aki elhinné neked, hogy az, ami szép, egy könyvtárban nem feltétlenül praktikus!
 • Ha szabadságról jössz vissza építkezés idején, és senkit nem ismerve, az első utadba kerülő, szimpatikus embertől megkérdezed, hogy: “Ki volt az az őrült, aki a lépcsőt pont oda álmodta meg?”, a tervezővel beszélsz!
 • A tavak csodálatosak, kivéve, ha a könyvtáron belül hullámzanak!
 • Mindig akad olyan elvetemült olvasó, aki kijátssza éberségedet és besurran, hogy mikor két kézzel tartjátok a leszakadni készülő plafont, megkérdezze: “Nem hozhatnám vissza ezt a két könyvet?”
 • Magas rangú, fontos vendégek csak akkor akarják megtekinteni a könyvtárat, ha egy rongyos felmosóronggyal éppen a beázás nyomait próbálod eltüntetni!
 • Mikor a kivitelező érkezik, ragyog a nap, a könyvtár csodás, és mindig akad valaki, aki
  megjegyzi: “De gyönyörűek lettetek!” Ezek után próbáld meg elmagyarázni, hogy jogosak voltak a kifogásaid!
 • Átépítés után boldogan berendezkedtek, és mikor mindent a helyére pakoltatok, megdöbbenve veszitek észre, hogy már megint nincs egy talpalattnyi üres helyetek sem. Most már csak azt nem értitek, hogyan fértetek el eddig fele ekkora helyen!
 • A költöző könyvtárosnál senki nem tudja jobban, hogy mi az a “nehéz tudomány”!

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár gyűjtéséből