MKE és IFLA hírek

Szervezeti élet


Beszámoló az 52. Vándorgyűlés MKSZ programjáról

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Miután az Műszaki Könyvtáros Szekciónak elmaradt szinte minden rendezvénye 2020-ban a Covid-19 világjárvány miatt, sem a vándorgyűlésre, sem az évvégi szokásos Luca napi beszámoló taggyűlésünkre nem kerülhetett sor, pedig komoly terveink voltak többek között a szekciónk ötven éves működésének szakmai értékelését illetően is. […»]


Jogász hivatásrendek nemzedékeinek szakirodalmi ellátása

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Az MKE 52. Vándorgyűlés tematikájához (Nemzedékek szolgálatában: 2020-2021. Kihívás, kreativitás, könyvtár) illeszkedve a Jogi Szekció 2021. július 9-én, 13 órától megtartott online programjában (MS Teams felület) a jogi hivatásrendek nemzedékeinek szakirodalmi ellátásáról hallgattunk meg előadásokat. A szekció életében is aktívan résztvevő jogi szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak munkatársai mutatták be az intézményeik működését, szolgáltatásaikat. Igyekeztünk átfogni a jogi/jogászi munka széles körét és annak támogatását: az alkotmánybírák, közjegyzők, bírók, ügyvédek és a joghallgatók szakirodalom ellátását. […»]


A Bibliográfiai Szekció beszámolója az 52. Vándorgyűlésről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Bibliográfiai Szekció számára az 52. Vándorgyűlés ismét különösen ünnepi pillanatokkal kezdődött, mégpedig a plenáris ülés díjátadó részében: szekciónk vezetőségi tagja, Bárdosi Mónika MKE Emlékérem kitüntetésben részesült, az ünnepség végén pedig a Kertész Gyula-emlékérem kitüntetettjének személyében Borsos Attila bibliográfiai tevékenysége előtt tiszteleghettünk! […»]


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet beszámolója az 52. Vándorgyűlésről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Részlet Czakóné Gacov Katalin előadásából

Szekciónk Így hódítsd meg a jövő nemzedékét című programja az ifjúsági korcsoport megszólítását helyezte középpontba. […»]


Könyvtár + Közösség + Élmény + Tudás + Megújulás = Generációk könyvtára

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

Egyesületünk, a Pest Megyei Szervezet társszervezőként önálló szekciót is szervezett az 52. vándorgyűlésen Generációk könyvtára címmel. A program összeállításánál kiemelten fókuszáltunk a közkönyvtári szolgáltatásfejlesztések, trendek bemutatására – az olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat, digitális írástudás jó gyakorlatainak megismertetésével. A szakmai előadások a könyvtárak olvasóvá nevelő, közösségépítő, tanulástámogató tevékenységét mutatták be.  […»]


Könyvtárosnap a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei Szervezete (PEMEKSZ) minden évben könyvtárosnapot szervez a megye könyvtárosai számára. A program mindig más településen kerül megrendezésre, 2021-ben ezt a feladatot a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár vállalta. […»]


Halis Podcast – hallgatnivaló az olvasójegy mellé

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Halis Podcast plakátja

Az előadást a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 52. vándorgyűlésén az Olvasószolgálati szekcióban tartotta Benke Dániel és Varga Tünde. […»]


45 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete idén ünnepelte alapításának 45. jubileumi évfordulóját. A szervezet 1976-ban alakult, 41 fővel. A taglétszám egy kicsit megkopott az elmúlt évek alatt, de a szakmai elhivatottság és hit a mai napig töretlen. A megye könyvtárosaiból álló egyesület tagjainak a célja, hogy olyan értéket képviseljenek, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar könyvtári rendszerben. Az elmúlt időszakban a közösség tagjai aktívan részt vettek országos szakmai eseményeken, konferenciákon. A tagok szívesen közreműködnek a szakmai élethez kapcsolódó helyi kezdeményezésű rendezvényeken, programokon. […»]


55 éves a Veszprém megyei szervezet

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története több mint 80 évre nyúlik vissza. Ilyen hosszú idő alatt számtalan változást él meg minden szervezet. A kül- és belpolitikai átalakulások, a kulturális változások nagy töréseket okoznak egy egyesület életében. Az igazán hasznos és erős szervezet túléli ezeket a változásokat, igyekszik mindig megújulni, időben reagálni, vagy néha formálni is azokat. A második világháború és az azt követő új világrend mindenki életében hatalmas törést okozott. Egyesületünk életében is komoly váltás történt. Azonban az 1960-as évekre sikerült megújulni, és kialakult a ma is folyton változó, de létező szervezeti struktúra. […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció újraindítási munkaterve

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

A Műszaki Könyvtáros Szekció 2021.06.9-én „kihelyezett” vezetőségi ülést tartott a Budai Várban az OSZK mellett nemrégiben átadott Főőrségi épületben megnyitott kávézóban, ahol érdekes kiállítás mutatja be a királyi palota őrségének több évszázados történetét. […»]


Rövid összefoglaló a 2021. évi Szakkönyvtári Seregszemle előadásairól

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2021

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója és az Országos Széchényi Könyvtár közös szervezésében idén a járványhelyzetre való tekintettel a virtuális térben került megrendezésre az immár sokéves múltra visszatekintő Szakkönyvtári Seregszemle elnevezésű konferencia. […»]


A könyvtáros szakma díjazottjai Békés megyében

Posted by Buzai Csaba - március 2nd, 2021

Bár „Az év könyvtárosa Békésben” és „Az év KSZR könyvtárosa Békésben” díjat minden évben egy a Békés Megyei Könyvtárban szervezett szakmai napon, a megye könyvtárosainak jelenlétében vehetik át az arra érdemesnek választottak, 2020-ban ezt a programot sem lehetett megszervezni. Az elismerések átadása ettől függetlenül megtörtént.

[…»]


Rendkívüli helyzet a könyvtárakban II. rész (online) – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 32. műhelybeszélgetéséről

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

32. műhelybeszélgetésünkön, 2020.02-09-én folytattuk a technikai problémák miatt félbeszakadt júniusi online összejövetelünket a járványügyi helyzet miatt bevezetett új könyvtári szolgáltatásokról, megváltozott munkakörülményeinkről. A beszélgetéshez az Országos Széchényi Könyvtár Microsoft Teams online konferenciaszolgáltatását használtuk fel. A műhelybeszélgetésre azok a kollégák kaptak értesítést, akik már korábban részt vettek a workshopon. […»]


Luca Nap 2020 – Műszaki Könyvtáros Szekció

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A Műszaki Könyvtáros Szekció hagyományos Luca Napi rendezvényét ebben az évben sajnálatosan meggátolta a pandémia megkövetelte távolságtartás, ezért idén a régi szép Luca Napokra emlékezünk. […»]


Bagolyröpte – VándorBagoly díj

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Idén a Gyermekkönyvtáros Szekció az Orosházán esedékes szokásos őszi szakmai napját a járvány miatt nem tudta sajnos megtartani, pedig az orosházi gyerekkönyvtárosok nagyon készültek rá. Az online program nem adhat olyan élményt, amit egy ilyen találkozáson átélnek a résztvevők, hiszen a helyi könyvtár – mint a gyermekkönyvtári programok általában – könyvtári játékkal készül, mellyel a saját munkájukat, könyvtárukat, városukat mutatják be. […»]


Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak éves közgyűlése

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A járványhelyzet miatt a szokott éves beszámoló közgyűlést a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2020. szeptember 8-án tartotta. A közgyűlésen az egyesület elnöke, dr. Sándor Viktória megtartotta a 2019-es évről szóló beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság jelentését Berente Erika, az EB tagja ismertette a tagsággal. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót. […»]


Ünnepi ülés a Könyvtárosok Világnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2009 óta ünnepi ülésen emlékezik meg a Könyvtárosok Világnapjáról. Ez a számunkra oly jeles emléknap az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (ALA) kezdeményezésére jött létre azért, hogy a társadalomban tudatosítsák a könyvtárak és az ott dolgozók munkájának fontosságát. […»]


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének éves közgyűlése

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A tavaly 25. születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) legfontosabb eseménye minden évben a nyári háromnapos találkozó, melynek programja közgyűlés, konferencia, szakmai délelőtt és kirándulás. A rendezvénynek minden évben más-más egyházi felekezeti könyvtár ad otthont, más-más helyszínen. […»]


Heves Megye könyvtárainak élete a vírushelyzet során és az azt követő időszakban

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Mindenki számára komoly megpróbáltatást jelentett a vírus okozta veszélyhelyzet és a bezártság. Az ország más könyvtáraihoz hasonlóan a Heves megyei könyvtárak számára is elsődleges fontosságú az olvasóik kiszolgálása, melyet a nehéz körülmények ellenére is kreatívan és színvonalasan oldottak meg. A megyében működő összes könyvtár folyamatosan dolgozott, bár személyesen nem fogadhatták olvasóikat. Az egyetemi könyvtárban, a községi és városi könyvtárakban dolgozó munkatársak kérésünkre elmesélték, milyen kényszer szülte szolgáltatásokat biztosítottak a veszélyhelyzet idején felhasználóik számára. A beszámoló nem nyújt teljes képet a megye könyvtárosainak munkájáról, csupán egy kis szeletét tudjuk bemutatni annak a sokrétű, kreatív munkának, amit Heves megyében végeztek munkatársaink. […»]


Rendkívüli helyzet a könyvtárakban – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 31. műhelybeszélgetéséről

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

A 31. műhelybeszélgetésre – 2020.06.25. csütörtökön 14.00-15:30 – rendhagyó módon nem egy vendéglátó intézményben került sor, hanem online térben, ahová a résztvevők otthonról vagy a munkahelyükről jelentkeztek be. A beszélgetéshez a Wigner Fizikai Kutatóközpont által üzemeltetett nyílt forráskódú Let’sMeet online konferenciaszolgáltatást vettük igénybe. Az erőforrások korlátozottsága miatt ez a műhelybeszélgetés nem lett meghirdetve a Katalisten, így csak azok a kollégák kaptak értesítést, akik már korábban részt vettek a workshopon. Így 25-en terveztük a részvételt, és csak 3 kollégának nem sikerült különböző okok miatt a csatlakozás. […»]


Szakkönyvtári Seregszemle ötödször – 2020. március 10.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A KSH Könyvtárának és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának szervezésében idén is megvalósult a szakkönyvtárak helyzetével foglalkozó könyvtárszakmai konferencia. Kálmán Rita, a KSH Könyvtár általános főigazgató-helyettese (összefoglalónk írása idején már megbízott főigazgatója), köszöntötte az idén is szép számú résztvevőt. Idén is készült felvétel a konferenciáról, ami a prezentációval együtt megnézhető a könyvtár honlapján. […»]


Jé, ez is gyerekkönyvtár?! – az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció taggyűlése és szakmai napja

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A remek szakmai napot a FSZEK XII. kerület Ugocsa úti könyvtárában rendeztük meg, 2020. február 20-án. Hagyományos éves taggyűlésünk után – hol minden rendben találtatott – nagy izgalommal vetettük bele magunkat az eseményekbe. Felfedeztük a FSZEK XII. kerületi Ugocsa utcai könyvtárát, vendéglátóink szíves szóval, kávéval és egyéb földi jókkal vártak. Szakmai napunk egyik fontos témája pedig az volt, hogy megismerjük, hogy nagy szakkönyvtáraink hogyan vonzzák be a gyerekolvasókat. […»]


PEMEKSZ – közgyűlés 2020.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2020. február 19-én tartotta éves közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Az érkezők kávé és sütemény mellett beszélgethettek, illetve az érdeklődők vezetéssel megtekinthették az intézménynek otthont adó szecesziós Tündérpalotát.

A közgyűlés résztvevői

A közgyűlés moderátora Bazsóné Megyes Klára volt. A Mandátumszámláló Bizottság elnökeként Béresné Dávid Magdolna bejelentette, hogy a 183 egyéni és 15 testületi tagból 109 van jelen, így a határozatképesség megvan. A jegyzőkönyvvezetést Nida Judit, a hitelesítést Béresné Dávid Magdolna és Kondriné Varga Nelli vállalták, ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Barátné Hajdú Ágnes MKE-elnök köszöntötte volna az egybegyűlteket, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Ezután elfogadtuk a napirendet. […»]


Beszámoló-évértékelő taggyűlés Nyíregyházán – MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

2020. február 10-én beszámoló és évértékelő taggyűlés keretében tekintettük át a 2019-es szervezeti évünket Nyíregyházán a MZSMVK kamaratermében. […»]


Boldog születésnapot, Márta! Pallósiné Dr. Toldi Márta ünneplése

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Múlt december derekán, egy hétköznap délutánt választottunk az ünneplésre. Már hetek óta érkeztek a visszajelzések, egyre bővült a vendéglista. Szájról szájra adtuk a hírt, a közelgő kerek születésnapról. Meglepetést akartunk szerezni, bár tudtuk, hogy a teljes titoktartás szinte lehetetlen. Márta amúgy is ismer minket, meg fogja sejteni. […»]


(Könyvtáros) generációk egymás közt

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének idén megújult vezetősége a helyi egyesületi élet színesítésén igyekezve szervezte meg 2019. november 19-én a Nyílt szakmai nap címmel futó, s így a találkozás célját is egyértelműen meghatározó, remélhetően sorozattá bővülő rendezvényét. A körmendi Faludi Ferenc Könyvtárban a résztvevőket elnökként és házigazdaként is köszöntő Mecsériné Doktor Rozália beszélt a program céljáról, kereteiről, hangsúlyozva azt, hogy nem a több évtizedes múltra visszatekintő megyei szakmai napokkal próbál az vetekedni, hanem az évenkénti nagy találkozások közötti kapcsolattartást és egymás megismerését szeretné támogatni. A tervek szerint – ahogy az első alkalommal, úgy a továbbiakban is – egy vendégelőadó mellett a megyében dolgozó könyvtárosok bemutatkozását szorgalmaznák, valamely aktualitás, például (szakmai) utazás, továbbképzés, bevezetett innováció mentén. A meghívóra nem véletlenül került fel a „nyílt” jelző sem, hiszen cél az is, hogy az egyesületben tagságot (még) nem vállaló kollégák is csatlakozhassanak. […»]


Örményországtól a miskolci bagolyröptetésig – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

Miskolc, 2019. október 21.

Az ősz szekciónk életében mindig a bagolyröptéről szól. Aki teheti, elutazik abba a városba, ahol éppen a Vándorbagoly lakik. Az idén Miskolcon várt rá a csodálatos barna madarunk.

[…»]


Gyermekkönyvtári műhelynap Kerepesen

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. november 6-án Kerepesen került sor a Gyermekkönyvtári Műhelynapra. A rendezvény az egy épületben található Forrás Művelődési Házban és Szabó Magda Városi Könyvtárban zajlott. Az összegyűlt 50 főt Bakai Kálmán alpolgármester köszöntötte. Mint elmondta, fontos, hogy elektronizált világunkban az írott és nyomtatott kultúrát is eljuttassuk a gyerekeknek. A PEMEKSZ nevében Juhász-Kiss Regina, a Gyermekkönyvtári Műhely vezetője, a rendezvény moderátora szólt hozzánk. A házigazdák nevében Kis-Simon Judit könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket és a helyben élő Telegdi Ágnes írónőt, aki a nap további részében is szerepet kapott.

[…»]


Muzeális könyvtárak – szakmai nap Nyíregyházán

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi szervezete által szervezett és rendezett programok célja a magas szintű szakmaiság és a lehetőségeinken belüli színes tematika. Próbálunk időszerűek, az aktualitásokhoz kapcsolódóak lenni, vannak azonban időtálló témáink is. […»]


Lassan változó könyvtárkép – Idén is törzsgárda ünnepség és szakmai nap a kaposvári megyei könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. november 19-én került sor a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Somogy Megyei Szervezete által megrendezett szakmai napra.

A program az MKE helyi szervezetének taggyűlésével kezdődött, ahol az egyesület titkára, Hertelendy Helga előadásában kitért az új elnökség eddigi munkájára, az elmúlt évek helyi és országos érdekeltségű könyvtári és olvasásnépszerűsítő programjaira, valamint megemlítette a jövőben várható, a könyvtárak munkatársait is érintő eseményeket, úgymint az MKE 52. Vándorgyűlését vagy a nyáron megrendezésre kerülő 92. Ünnepi Könyvhetet. […»]


Megtartotta tisztújító taggyűlését az MKE Bibliográfiai Szekciója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. december 13-án, Luca napján tisztújító taggyűlést tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója. A korábbi vezetőség tagjai közül többen jelezték, hogy már nem kívánnak tisztséget vállalni. Leköszönt titkári teendőiről Trencsényi Katalin, gazdasági tisztségéről Gazdag Tiborné (Liza), vezetőségi tagságáról Berke Barnabásné, ellenőrző bizottsági tagságáról pedig Nagy Katalin és Dr. Varga Lajosné. Morvai Zsuzsanna, korábbi ellenőrző bizottsági elnök már korábban lemondott tisztségéről, így 2018-tól Vasbányai Ferenc látta el ezt a feladatot. […»]


Mi történt velünk 2019-ben? Az MKE Heves Megyei Szervezet eseményeinek, programjainak rövid összefoglalója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019-ben is mozgalmasra sikeredett szervezetünk élete. Az év első szervezeti eseménye a tisztújító taggyűlés volt. 2019. március 11-én tartott választás eredményesen zárult, minden leadott szavazat érvényes volt. Tagjaink ismételten Bodor Katalint választották a szervezet elnökének, a titkári feladatokra Verle Ágnest választották meg. A vezetőség soraiba a következő tagokat választották meg: Sinkovits Erika, Varga Lászlóné, Dr. Novotnyné Baláti Judit, Csépányi Zoltán. Az Ellenőrző bizottság elnöke: Sohajdáné Bajnok Katalin, Ellenőrző bizottság: Pauer Erika, Kovács Attila. […»]


Szabolcsi könyvtárosok Érmihályfalván

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete képviseletében november 30-án – immár 5. alkalommal – látogattuk meg a Böjte Csaba nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány Érmihályfalvi Iskolaháza lakóit, akiknek, könyvekkel, édességekkel, játékokkal kedveskedtünk. Az egyesület keresztgyerekének, Sass Imike 15 éves tanulónak többek között karóra ajándékozásával szereztünk nagy örömöt. […»]


Adatkönyvtárak, adatkönyvtárosok – Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése 30.

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

30. műhelybeszélgetésünk vendéglátója a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár volt, amelyet házigazdánk, Farkasné Kripner Veronika mutatott be a közel 30 résztvevőnek. Az épület a 1920-as években épült, eredetileg a Hotel Bellevue szállodaként, 1948-tól tartozik a mezőgazdasági minisztérium fennhatósága alá. Országos szakkönyvtári jegyzéken szereplő nyilvános könyvtár. Jelentős információs szerepe volt a 2000-es években, amikor az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) magyarországi pontja lett. Ezen kívül eMagyarország pont. EU-s olvasóteremmel rendelkeznek, valamint itt működik a Könyvgazda könyvesbolt, de helyszínt adnak egy fordítóirodának is. A könyvtár két raktárral rendelkezik. Megnövekedett munkát jelent számukra, hogy az agrárminisztériumtól sorra megkapják a megszűnő ágazatok könyvgyűjteményeit: pl. húsüzem, vízgazdálkodás stb., amely jelenleg elhelyezési és feldolgozási kihívásokat jelent. […»]


Fenyves Márta tagtársunk köszöntése 90. születésnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója október 3-án egy kihelyezett vezetőségi ülésen, baráti, családias találkozó keretében köszöntötte Fenyves Márta ma is aktív tagtársunkat 90. születésnapja alkalmából. […»]


Beszámoló az MKE 51. Vándorgyűlésének a Társadalomtudományi Szekció által rendezett szekcióüléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A szekció a „Könyvtárak és adatbázisok az oktatás és kutatás szolgálatában” témát tárgyalta. Az első előadó, Rózsa Dávid (KSH Könyvtár) a könyvtáraknak a közösségi médiában való megjelenésének fontosságáról, annak hasznáról beszélt. Statisztikai adatokkal mutatta be többek közt a közösségi média elterjedését, a közösségi médiával töltött időt a világban, az internettel való ellátottságot és a közösségi médiahasználatot Magyarországon. Ismertette a legnépszerűbb platformokat, majd a könyvtárak, könyves platformok, könyvtárgyak közösségi médiabeli megjelenésére mutatott példákat. Véleménye szerint a könyvtáraknak erőteljesebb jelenléte lenne szükséges a ma még kiaknázatlan platformokon (moly.hu, Snapchat), de a könyvtár bármilyen megjelenése a közösségi médiában a könyvtári hitelesség imázsát bővíti. […»]


Rövid beszámoló az Műszaki és a Múzeumi szekció közös rendezvényéről az MKE 51. Vándorgyűlésén, Székesfehérváron

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Közös programunk a Múzeumi Szekcióval komoly sikert hozott, mert 2019. július 4-én délelőtt 10 órakor a nagy meleg és a kora reggeli kisplenáris ülés ellenére a Magyar Király Szálló Casino terme megtelt érdeklődő könyvtáros kollégákkal és múzeumi szakemberekkel.

[…»]


Hitelesség a helytörténetírásban – a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete vándorgyűlési szekcióüléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

 

Azt gondolom, az MKE 51. vándorgyűlésének témája a mi szekciónk alapelveihez, céljaihoz volt a leginkább testhezálló: Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek. […»]


Bibliográfusok Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent László Termében

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Az MKE 51. Vándorgyűlésén ismét az első napon a plenáris ülésen érte a bibliográfusok közösségét az öröm, amikor a Bibliográfiai Szekció titkára, Trencsényi Katalin részesült az MKE Emlékérem – kitüntetésben. […»]


Jogi Szekció a Vándorgyűlésen

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Székesfehérváron megrendezett 51. Vándorgyűlés témája, a “Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek” nagyon inspiráló volt a jogi tájékoztatásban dolgozók számára. A vezetőséggel ennek eredményeként bőséges programkínálatot állítottunk össze a Jogi Szekció július 4-én, a Törvényszéken tartott ülésére. A kicsit hosszúra sikerült előadásfolyam 10.15-től 14.30-ig tartott. Ezt követően Dian Zsuzsanna, a Törvényszék munkatársa, könyvtárosa még megmutatta nekünk az épületet, a könyvtárat. Láthattunk egy kis tárgyalótermet is. A sétánk során sokat mesélt az ott folyó munkáról. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Itt is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Zsuzsannának a magas szintű szervezést, a fogadtatást. Nagyon kulturált keretek közt tudtuk megtartani programunkat. Végig velünk volt egy technikus munkatárs, aki leste minden kívánságunkat. Igazán lenyűgöző volt ez a profizmus. Köszönjük. […»]


Tiszteletbeli tagok a TTSz-ben

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Társadalomtudományi Szekció (TTSz) vezetősége ezúton értesíti az MKE tagjait, hogy a közelmúltban kezdeményezte, hogy Dr. Gerő Gyula és Dr. Szabó Sándor legyen a szekció tiszteletbeli tagja. Az elnökség 2019. május 17-i ülésén ezt a kezdeményezést jóváhagyta. […»]


Marketing a könyvtárban – szakmai nap Vecsésen

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

A PEMEKSZ Olvasószolgálatos Műhelye április 24-én szakmai napot tartott Vecsésen Marketing a könyvtárban – hogyan látnak bennünket? címmel. Az összejövetel célja a szakmai előadások mellett az is volt, hogy ünnepi műsorral köszönjük meg a vezetőség közelmúltban leköszönt tagjainak a munkáját. A rendezvény moderátora Bautista Soldevila Katalin volt.

Beszélgetés a rendezvény előtt

[…»]


Átalakuló társadalom, változó kultúra, alkalmazkodó könyvtár?!

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Könyvtár szakmai nap a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egyletének szervezésében az Óbudai Platán Könyvtárban 

Miben nyilvánul meg a szolidaritás ma a kultúra területén? Lehet-e a kultúra a szolidaritás alapja? Milyen társadalmi fordulóponthoz érkeztünk? Mi ma a könyvtáros feladata? Ezekre az aktuális és meghatározó kérdésekre keresve a választ került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesület Közkönyvtári Egyletének 2019. évi szakmai napja május 22-én az Óbudai Platán Könyvtárban. […»]


Tisztújító közgyűlés és szakmai nap Kaposváron

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Kaposvárott április 16-án a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezetével közösen rendezett szakmai napot A marketing és pr lehetőségei a könyvtárban címmel. Ezen belül valósult meg a taggyűlés, és idén tisztújító közgyűlésre is sor került. […»]


26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE Gyermekkönyvtáros Szekció programja

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Ismét ott voltunk a Könyvfesztiválon! A szombati napot a Könyvtáros Klubban a mi szekciónk nyitotta. Az első előadást Dienes Éva (FSZEK, Sárkányos Gyerekkönyvtár könyvtár vezetője) tartotta „Kortárs vagy/és klasszikus, az ismeretterjesztőről (nem) is beszélve” címmel. Rengeteg ötletet kaphattunk arról, hogy a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket hogyan használhatjuk fel egy-egy téma feldolgozásához könyvtári foglalkozásokon, irodalom ajánlásához. […»]


Beszámoló közgyűlés és tavaszi szakmai nap Győrött

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2019. április 2-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára Rendezvénytermében. A közgyűlésen dr. Sándor Viktória elnök beszámolt az egyesület 2018. évi tevékenységéről, szakmai valamint pénzügyi helyzetéről. Az Ellenőrző Bizottság nevében Berente Erika, az EB tagja tartotta meg beszámolóját. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolókat, valamint megválasztotta a Kisalföldi Könyvtáros-díj elbíráló bizottság három tagját: Figula Anikót (a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatóját), Gyurics Zoltánnét és Ormosi Anikót (nyugdíjas kollégákat), a bizottság további két tagját az elnökség delegálta Berente Erika és Magdics Erika személyében. […»]


Kettős ünnep a könyvtárosok világnapján

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Hivatásunk napját minden év április 14-én ünnepeljük. Hagyomány, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet ünnepi taggyűléssel emlékezik meg e napról. Az idén erre április 8-án került sor.

Az ünnepséget középiskolások hangszeres produkciói nyitották meg. Majd az egyesületünk által 2008-ban alapított díjak átadására került sor. A díjak kitüntetettjei kiemelkedő munkájuk, a könyvtári szolgáltatások, fejlesztések és értékek terjesztésében végzett magasszintű tevékenységük elismeréseképpen részesülnek díjazásban.

[…»]


Beszámoló a Digitális Örökségünk Útján konferenciáról

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 2019. február 27.-én az OSZK-ban megtartotta szakmai konferenciáját Nemzeti dokumentumkincsünk országos könyvtári digitalizálási stratégiája és megvalósítása az OSZK-ban címmel.. Az OSZK Dísztermét  közel kétszáz fős hallgatóság töltötte meg, amely az előadásokat nagy érdeklődéssel követte végig. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az átlagon felüli érdeklődés a konferencia magas színvonalának és a témák aktualitásának volt köszönhető.

[…»]


Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának cikluszáró és tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

A taggyűlésre 2019. április 11-én került sor a BME-OMIKK könyvtárában a korábbi Természettudományi Olvasóteremben került sor.

Nagy Zoltánnak, a Szekció elnökének bevezető szavai után Marton József Ernő, a BME-OMIKK főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, értékelve nagy múltú szervezetünk eddigi eredményeit. Molnár Klára, a BME-OMIKK testületi képviselője a házigazdák nevében ismertette a taggyűlés programját, majd Dr. Füredi Mihály levezető elnök felkérte Antal Lajosné Ellit, hogy ismertesse a tisztújítás folyamatát. Előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy az eddigi vezetőség változatlan formában folytassa munkáját további egy évig, és készítse elő a vezetőség „fiatalítását”. Az előterjesztést a jelenlévő tagság egyhangúan megszavazta. […»]


26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE Gyermekkönyvtáros Szekció programja

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Millenáris, Könyvtáros Klub, 2019. április 27.

Ismét ott voltunk a Könyvfesztiválon! A szombati napot a Könyvtáros Klubban a mi szekciónk nyitotta. Az első előadást Dienes Éva – FSZEK, Sárkányos Gyerekkönyvtár könyvtár vezetője tartotta Kortárs vagy/és klasszikus, az ismeretterjesztőről (nem) is beszélve címmel. Rengeteg ötletet kaphattunk arról, hogy a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket hogyan használhatjuk fel egy-egy téma feldolgozásához könyvtári foglalkozásokon, irodalom ajánlásához. […»]


Éves közgyűlés és tisztújítás az MKE Pest Megyei Szervezetében, 2019. január 16.

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetében négy év elteltével ismét elérkezett a tisztújítás ideje. A levezető elnök Bazsóné Megyes Klára titkár volt. A közgyűlést köszöntötte Fehér Miklós, az MKE alelnöke, a Könyvtári Intézet igazgatója: megköszönte a leköszönő elnök és a vezetőség munkáját. Sikeres 4 évet zártunk, az utóbbi időszakban többször is megyénkben dolgozó könyvtáros kapta az Év Fiatal Könyvtárosa díját illetve különdíját.

201901_Szervezetielet_Eves_kozgyules_PEMEKSZ_1

Fülöp Attiláné és Bazsóné Megyes Klára

[…»]


Beszámoló az MKE Jogi Szekció tisztújító taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

„Elődök lombjából növekszik, s utódok táplálkoznak belőle” (Illyés Gyula)

2019. február 6-án tartotta meg beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója az Országos Széchényi Könyvtárban. A 10 órakor kezdődő programra 31 tagtársunk érkezett, 6-an pedig meghatalmazással képviseltették magukat. 2018. december 31-én 46 egyéni és 4 testületi tagunk volt, így a határozatképességhez szükséges létszám (26 fő) bőven megvolt.

Az MKE Jogi Szekció régi és új vezetősége

[…»]


Az MKE Társadalomtudományi Szekciója február 28-án, a Központi Statisztikai Hivatal Keleti Károly termében tartotta tisztújító taggyűlését

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

Villám Judit és Dr. Murányi Lajos éves beszámolója után került sor a vezetőségválasztásra.

[…»]


Tisztújítás az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetében – 2019. február 25.

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

2019. február 25-én került sor a MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetében a tisztújító taggyűlésre. […»]


A Gyermekkönyvtáros Szekció őszi szakmai napja Szegeden

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Helyszín: Somogyi Károly Városi és Megye Könyvtár; Szeged, Dóm tér 1.-4.
Időpont: 2018. november 15.

201806_Szervezetielet_GYK_szakmai_nap_1

Hallgatóság

Csongrád megyébe, Szegedre látogattunk el őszi szakmai napunk alkalmából. Sikaláné Sánta Ildikó igazgató köszöntötte a résztvevőket, akik az ország számos könyvtárából érkeztek. Büszkén mesélte el, hogy a Vándorbagoly-díj elnyerése óta “mit látott és hallott a bagoly”. Összesen 75 000 gyermek látogatót, amely a 14 év alattiak körében 100 ezer kölcsönzést jelentett és 400 foglalkozást. Ehhez kapcsolódott a távolabbi részlegekben végzett lelkiismeretes munka nyomán még közel 200 foglalkozás. Utalt az új Hetvenkedők c. új módszertani kiadványukra, és végül reményét fejezte ki, hogy a “bagoly továbbrepülve” az évek során eljut az ország sok-sok gyermekkönyvtárába. […»]


Közösség – partnerség – gyermekkönyvtár

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Szigethalom korábban még nem adott otthont a PEMKESZ rendezvényeinek, így érdeklődéssel vártuk, hogy a szakmai nap kapcsán megismerkedjünk ezzel a településsel és az ott dolgozókkal is. Már a regisztráció és a „welcome”-sütemények fogyasztása közben is megcsodálhattuk a könyvtár épületét.

201806_Szervezetielet_Kozosseg_partnerseg_PEMEKSZ_1

Az egybegyűlteket röviden köszöntötte a Gyermekkönyvtáros Műhely vezetője, Szamosvári Istvánné, majd felkonferálta az első fellépőket, a helybeli Csengettyű Bábcsoport tagjait, akik a Kippkopp és Tipptopp című Marék Veronika-mesét adták elő. A csoportot helyi óvónők alapították, a bábokat is maguk varrták. Nem csak helyben sikeresek, hanem még a határon túlra, Szabadkára is eljutottak. […»]


Elismerésekkel ünnepelte születésnapját a kaposvári megyei könyvtár

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

201806_Szervezetielet_Elismeresek_Kaposvar_1

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár hagyományosan novemberben ünnepli „születésnapját”, a Vármegyei Könyvtár alapítójára, Festetics László grófra emlékezve. Az ünnepség keretében a Takáts Gyula Megyei Könyvtár fenntartói, vezetői az MKE Somogy Megyei Szervezet elnökével koszorút helyeznek el a könyvtár előtt álló Festetics-emlékoszlop előtt. Szintén az ünnepi rítus része, hogy törzsgárda-ünnepség keretében oklevéllel és emlékplakettel köszöntik a Somogy megyei könyvtári hálózatban több évtizedet eltöltött kollégákat, illetve átadják a megyei könyvtár dolgozói által megszavazott „Könyvtárért, az olvasókért” díjat. Az ünnepi pillanatok mellett minden évben szakmai program (benne könyvtáros egyesületi taggyűlés) is várja a megye különböző könyvtártípusaiban tevékenykedő könyvtárosait. […»]


Használó – közönség – közösség

Posted by zondaz - november 11th, 2018

Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában alcímmel tartotta meg jubileumi 20. konferenciáját a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Győrben 2018. július 25. és 27. között. Immár második alkalommal élveztük a győri kollégák vendégszeretetét, 10 évvel ezelőtt is a város adott otthont szervezetünk országos tanácskozásának 2008-ban.

A konferencia megnyitóján Radnóti Ákos, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere és Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója köszöntötte a közel 20 településről érkező helyismereti szakembert.

201805_Szervezetielet_Hasznalo_Kozosseg_HKSZ_1

Győri házigazdáink sajtótájékoztatót tartanak

Borsa Kata, a Magyar Fesztiválszövetség alelnöke ismertette a Mi vagyunk az áramlás elnevezésű programot, amellyel Győr pályázik a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre. A programterv eleminek megvalósításában szerepet kapnak a helytörténeti értékek is. […»]


Paragrafusok hálójában – Beszámoló az MKE Jogi Szekciójának keszthelyi programjáról

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

2018. július 3-6. között került sor Keszthelyen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 50. Jubileumi Vándorgyűlésére, amelynek központi témája „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége”, melyhez szekciónk a „Paragrafusok hálójában” című rendezvénnyel kapcsolódott.

201804_Szervezetielet_Paragrafusok_halojaban_1

Látogatás a Keszthelyi Járásbíróságon

A látogatóink kimagasló száma (133+~30 fő) és a hallgatói visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a Jogi Szekció programjai nagy sikert arattak. […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció programja az 50. Vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója (MKSZ) gazdag programmal – kiállítással, slideshow-val, szakmai előadásokkal, helytörténeti hajókirándulással – készült az 50. ünnepi Vándorgyűlésre.

201804_Szervezetielet_MKSZ_2

Az MKSZ bemutatkozása az 50 év tükrében

A “Műszaki Könyvtáros Szekciónk az MKE vándorgyűléseken az elmúlt 50 évben”  című tablókiállítás – amely Nagy Zoltán, Tolnai György és Karasz Lajos közös munkája – 20 kép közreadásával foglalta össze  emlékeinket az 1970-es Miskolcon tartott vándorgyűléstől kezdve a legutóbbi, 2017-es, és  ugyancsak Miskolcon zajlott vándorgyűlésig. […»]


A Könyvtárostanárok Egyesületének programja az MKE 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete is képviseltette magát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete jubileumi, 50. vándorgyűlésén, Keszthelyen.

A vándorgyűlés első napján, 2018. július 4-én – hagyományainknak megfelelően – egy helyi iskolai könyvtár közös meglátogatásával indult a programunk. A főtéren lévő nagy múltú Keszthelyi Vajda János Gimnázium könyvtárába látogattunk el, ahol Hegedüs Diána könyvtárostanár és kolléganője, Tóthné Villányi Márta fogadott bennünket. A könyvtárlátogatáson a könyvtárostanárok mellett gyermek- és közkönyvtárosok is részt vettek.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_1

A könyvtárat az iskola padlásterében alakították ki. A hangulatos belső terekben szülői segítségnek és céges támogatásoknak köszönhetően modern bútorok fogadják a látogatókat. […»]


Bemutatkozott a 150 éves Országgyűlési Könyvtár

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Társadalomtudományi Szekció vándorgyűlési szekcióprogramja

201804_Szervezetielet_150_eves_TTSZ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésének tematikájába jól illeszkedett az idén 150 éves Országgyűlési Könyvtár részletes bemutatkozása. […»]


A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció vándorgyűlési összefoglalója

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_Szervezetielet_TTSZ_vandorgyules

A 2018. évi Vándorgyűlés a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció számára ünnepléssel kezdődött, Dr. Téglási Ágnes, szekciónk előző elnöke MKE emlékérem kitüntetésben részesült. A kitüntetéshez ezúton is szeretettel gratulálunk! […»]


„…mennél gazdagabb a múltad, annál több fonallal kapaszkodhatsz a jövőbe”

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_1

címmel tartotta szekcióülését Keszthelyen a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Mennyeiné Várszegi Judit elnök moderálásával. A szép számú közönséget még a nagy meleg sem tartotta vissza az előadások meghallgatásától. Szinte mindegyik kapcsolódott a helyszínhez, Zalához, a Balatonhoz. […»]


A Mezőgazdasági Szervezet vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Előremutató gondolatok a könyvtárakban címmel tartotta vándorgyűlési szekcióülését a Mezőgazdasági Szervezet. Szervezetünk 1990 végi megalakulása óta több vándorgyűlésen tartott szekcióülést, melyek többnyire más szekciókkal együtt kerültek megrendezésre. Önállóan most szerepeltünk harmadjára. A rendelkezésünkre bocsájtott terem megtelt, volt pillanat, amikor minden szék foglalt volt! Három előadásra került sor. Ezeket Darabosné Maczkó Beáta, a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár könyvtárosa, Knoll Petra, az Állatorvosi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum könyvtárosa és Tamáska Lajos, az INKA Alapítvány programmenedzsere tartotta. […»]


„Negyvenöt éve a Vándorgyűléseken”

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

A Bibliográfiai Szekció szakmai programja az MKE 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen

201804_Szervezetielet_Negyvenot_eve_BSZ_1

Az 1973-ban alapított Bibliográfiai Szekció 45. vándorgyűlés-programjának moderátora Szőnyi Éva szekció elnök, az MKE 50. Vándorgyűlés szakmai napján, bevezető gondolatként arra utalt, hogy a nemzeti (és az egyetemes) bibliográfiai szolgáltatás/produktum jobban megváltozott az elmúlt negyven évben, mint az azt megelőző évszázad során. A 19. század utolsó harmadában adták közre a „szakmánkat alapító, nagy bibliográfus triász tagjai – Szabó Károly, Petrik Géza, és id. Szinnyei József (Pogány György megfogalmazása szerint) – az első nemzeti bibliográfiák hatalmas köteteit és száz esztendő múltán, a 20. század utolsó harmadában is még könyvészetekben, kötetekben, a Kurrens Nemzeti Bibliográfiát éppenséggel kétheti füzetekben (az után azokat is évenként kumulált kötetekben) adták közre. Szorgos bibliográfusok kézzel, majd írógéppel írták katalógus cédulákra, kartonokra a könyvek adatait, az utóbb sokszorosított cédulák nyomdába kerültek, hogy nemzeti, helytörténeti, vagy prominens személyek bio-bibliográfiáinak köteteit jelentessék meg, s majdan a könyvtárakban szolgálják a kutató munkát. […»]


CSMKE – Beszámoló az MKE 50. Vándorgyűléséről

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_Szervezetielet_CSMKE

Ahogy az elmúlt években már gyakorlattá vált, a CSMKE igyekszik támogatni tagjainak részvételét az MKE Vándorgyűléseken. Az ehhez kapcsolódó pályázat egyik feltétele, hogy hosszabb-rövidebb szakmai beszámolókat kérünk publikálással. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018.06.07 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtára

201803_Szervezetielet_Vallalati_konyvtarosok_1

A vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetését GDPR témában az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában szervezte a Műszaki Könyvtáros Szekció. A rendezvény kiugróan sikeres volt, a résztvevők sok kérdésükre kaphattak választ a szakértőtől, és a már szintén igazi szakértőnek számító kollégáktól. Az olvasó hosszú beszámolóra készüljön, amelynek készítői igyekeztek minden olyan információt rögzíteni, ami pótolhatatlanul hasznos lehet azok számára, akik még bizonytalanok a tennivalók terén. […»]


Az olvasónak mindig igaza van?

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Olvasószolgálatos Műhelynap Ceglédbercelen
(Pest Megyei Könyvtárosok Szervezete)

201803_Szervezetielet_Az_olvasonak_mindig_1

Van úgy, hogy a dolgok nem minden részletükben az előre megtervezett módon zajlanak, mégis a lehető legjobban történnek! A 2018. április 25-én rendezett ceglédberceli olvasószolgálatos műhelynapot sokáig emlegetni fogják azok, akik ott voltak. A vendéglátók figyelmessége, a kedves meglepetések, a nyáriasan szép idő, a kellemes helyszín és nem utolsó sorban a résztvevők jó hangulata teszi felejthetetlenné ezt a napot. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ünnepi konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018. május 28-án, 43 fő részvételével megrendezésre került a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 50 éves jubileumi, ünnepi konferenciája.

Molnárné Varga Katalin az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke az előadók és résztvevők köszöntése után felkérte Dr. Kovács Béla Lórántot, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját üdvözlő beszéde megtartására. Dr. Kovács Béla Lóránt köszöntőjében kiemelte, hogy az egyesület több mint szakemberek egymással együttműködő csoportja, hiszen közösséget alkot. Önmagán túlmutató társadalmi kör, mert képes más társadalmi közösségek felé képviselni magát. E rendezvény lehetőséget ad arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra az emberekre, akik elkötelezetten szolgáltak és szolgálnak minden időben és körülmények között. […»]


Csanádi Imre a Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Szervezetielet_Csanadi_Konyvfesztival

Még emlékezhetünk a magunk mögött hagyott Kodály-évre, amely nagyszabású rendezvényeivel, és az emlékéven túlnyúló kezdeményezéseivel, kiadványaival továbbra is figyelmünk középpontjában tartja a kodályi életművet, benne a híres megállapítással: „Senki se túlságosan nagy arra, hogy a kicsinyeknek írjon, sőt, igyekeznie kell, hogy elég nagy legyen rá”.

Az idei könyvfesztivál egyik eseménye annak a költőnek életpályáját és költészetét mutatta be, aki a magyar gyerekköltészet legkiválóbb mesterei közé tartozik. A pódiumbeszélgetés célja azonban több volt ennél és ezt a cím is kifejezte: CSANÁDI IMRE KÖLTŐI VILÁGA. […»]


Tinik a könyvtárban – Kamaszokra hangolva

Posted by zondaz - május 14th, 2018

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2018. április 22.

201802_Szervezetielet_Konyvfesztival_Tinik

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – a Könyvtáros Klub mellett idén ismét a Supka Géza teremben szervezhetett könyvtárszakmai előadásokat. A rendelkezésünkre álló két órát a “kamaszokra hangoltuk”. A nagyon tartalmas két óra alatt szinte sosem látott tömeg volt a teremben. Minden előadásból nagyon sokat tanulhattak a hallgatók. […»]


Beszámoló a Műszaki Szekció programjáról a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - május 14th, 2018

A Műszaki Könyvtáros Szekció könyvfesztiváli rendezvényén a kora esti időpont ellenére zsúfolásig megtelt a nagy fesztiválcsarnok B. épületének galériáján lévő Könyvtáros Klub terme. Az érdeklődők között igen nagy számban jelentek meg szekciónk tagtársai, de az MKE elnöke, Barátné Dr. Hajdu Ágnes, és több más szakmai szervezet vezetője is a résztvevők között volt.

Az elmúlt évek jó gyakorlatának megfelelően idén is két jelentős új művet mutattunk be.

1. Mein Budapest – Prof. Dr. Magyar Kázmér színes fényképes albuma

201802_Szervezetielet_Konyvfesztival_MKSZ_1

Magyar Kázmér professzor, aki több európai egyetem díszdoktora, külön azért utazott haza Budapestre, hogy ezt a remekművet ismertethesse a hazai érdekelődő közönséggel.

A sajtó és a Magyar Rádió munkatársai is nagy érdeklődést mutattak a hazai könyvkiadás területén ritkaságnak számító, a digitális képközlés magas színvonalát képviselő német nyelven íródott reprezentatív kötet iránt. A könyv A/3 méretnél is nagyobb formátumú, 271 oldalán, fényes műnyomó papíron digitális technikával nyomtatott 100 színes fényképpel mutatja be Európa német nyelvterületen élő lakosságának Budapestet. […»]


Helyismereti könyvtárosok a Nemzeti Könyvtárban

Posted by zondaz - május 14th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2018. március 16-án, a Budai Várban, az Országos Széchényi Könyvtár falai között tartotta közgyűlését és szakmai napját.

201802_Szervezetielet_Helyismereti_1

Először a könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárát látogattuk meg, ahol Vasné Dr. Tóth Kornélia mutatta be a gyűjteményt. A nyomtatványtár 1935 óta működik a könyvtár önálló részlegeként és 1985-ben költözött a mai helyére. Az 1711 után Magyarországon nyomtatott, vagy külföldön megjelent magyar vonatkozású plakátokat, kisnyomtatványokat gyűjti. A tár mintegy 4 millió önálló dokumentumot őriz, melynek egy része már online elérhető. Itt található az ország legjelentősebb, mintegy 120.000 darabos grafikai plakátgyűjteménye. […»]


Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének Szegedi Regionális Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - május 14th, 2018

201802_Szervezetielet_Konyvtarostanarok_1

„Szóra-késztető: Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel” címmel a Könyvtárostanárok Egyesülete és a CSMKE iskolai könyvtári szekciója regionális szakmai napot szervezett 2018. március 8-án Szegeden. A szakmai nap megrendezését a KTE által korábban meghirdetett pályázata tette lehetővé. Az egyesület „Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok” címmel hirdetett pályázatot iskolai könyvtári munkaközösségeknek az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan. A pályázat célja az volt, hogy elkészüljön az útmutató magyarországi kiegészítése, mely bemutatja a magyarországi helyzetképet, illetve összegyűjti a magyarországi jó gyakorlatokat és megoldási javaslatokat. […»]


Kitüntetés és szakmai nap a Könyvtárosok világnapján

Posted by zondaz - május 14th, 2018

Április 14-e a Könyvtárosok világnapja. 2003 óta ünnepli ezen a napon a könyvtáros társadalom önmagát, illetve a szakmát. 2008 óta a MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezete nemcsak elméletben ünnepel: ekkor alapította ugyanis a kiemelkedő munkát végzett és végző egyesületi tag könyvtárosok elismerésére a Csendes János díjat (nyugalmazott kollégák részére) és a Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat (aktív, kiemelkedő munkát végző könyvtárosok számára).

201802_Szervezetielet_Kituntetes_es_szakmai_nap_Szabolcs

2018-ban a Csendes János díj nem került kiosztásra. A Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat a 7 fős kuratórium V. Kokovay Zsuzsanna tagtársunknak ítélte.

Laudáció

V. Kokovay Zsuzsanna a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár vezetője. 1982, azaz főiskolai hallgató kora óta, tagja az egyesületnek. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szak elvégzése után az intézmény könyvtárosa lett. Az ELTE könyvtár szakának elvégzése után a könyvtár tanszék oktatójaként tevékenykedett. […»]


Beszámoló az MKSZ évadnyitó rendezvényéről

Posted by zondaz - március 6th, 2018

A Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSZ) tagsága szokás szerint idén is az OSZK Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatához kapcsolódva jött össze 2018. január 25-én délután az OSZK VIII. szinten lévő Társalgó termében.

201801_Szervezetielet_Beszamolo_MKSZ_1

Nagy Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a Műszaki Szekció 2018-as programjainak tervezetét. […»]


Beszámoló taggyűlés és szakmai nap Nyíregyházán

Posted by zondaz - március 6th, 2018

201801_Szervezetielet_Beszamolo_taggyules_Nyiregyhaza

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete gyönyörű, hóeséses napon tartotta a 2018-as év első taggyűlését, melyet szakmai programmal is összekötöttünk. […»]


Látogatóban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet könyvtárában

Posted by zondaz - március 6th, 2018

Az MKE Múzeumi Szekciójának szakmai napja a Pesti Vigadóban, 2018. február 12-én

201801_Szervezetielet_MMKI

A Magyar Művészeti Akadémia – 2017 novembere óta a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) – könyvtára még viszonylag fiatal intézmény, így a szakmai kapcsolatok építése kiemelt jelentőségű a könyvtár számára. Mindemellett a könyvtár az elmúlt évek hasonló rendezvényei után harmadszor látta vendégül a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) valamelyik tagszervezetét. […»]


Beszámoló a PEMEKSZ éves közgyűléséről

Posted by zondaz - március 6th, 2018

Az MKE Pest Megyei Szervezete 2018. február 21-én tartotta a közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Nehezítette az összejövetelt a zord időjárás, a megbetegedések, mégis Bazsóné Megyes Klári hathatós szervezésének köszönhetően 105 fő részvételével tarthattuk meg összejövetelünket. A levezető elnök Megyes Klára titkár volt.

201801_Szervezetielet_PEMEKSZ_1

Amíg a mandátumvizsgáló bizottság megállapította a határozatképességet, Péterfi Rita vezetőségi tagunk, az OPKM igazgatója előadását hallgathattuk. Olvasunk-e? Járunk-e könyvtárba? Olvasási és könyvtárhasználati szokásaink egy országos vizsgálat tükrében. […»]


Zöld könyvtár – Szakmai nap

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A MKE Szabolcs-Szatmár megyei Területi Szervezete 2017.11.13-án, egy borongós őszi napon -úgyszólván – üde témát tűzött napirendre. Zöld könyvtár. Mit jelent ez a kifejezés? Megtudtuk, de haladjunk sorjában.

201706_Szervezetielet_Zoldkonyvtar_1

Dr. Kührner Éva, az MKE Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Terület Szervezet elnökének köszöntő szavai után az első előadónk dr. Kiss Ferenc volt (Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettes, Környezettan Intézeti Tanszék vezetője). Élményszerű, látványos, érzelmekre is ható előadásának címe: Globális és lokális környezettudatosság. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete évzáró taggyűlése

Posted by zondaz - január 7th, 2018

2017. december 4-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezetének évzáró taggyűlése.

201706_Szervezetielet_Nograd_1

Ezen a napon került sor a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és az MKE Nógrád Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodás aláírására. A két szervezet közötti együttműködés már több évtizedes múltra tekint vissza, de a hivatalos dokumentációra most került sor. […»]


Helyünk, helyzetünk, jövőnk – a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai napja

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Helyünk, helyzetünk, jövőnk – Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja címmel tartotta meg 2017. november 7-én Budapesten a Könyvtárostanárok Egyesülete a hagyományos Őszi Szakmai Napját. Az ünneplés, az egyesület életét érintő kérdések és a szakmai megbeszélések egyaránt helyet kaptak a nap programjában.

201706_Szervezetielet_KTE_1

A Könyvtárostanárok Egyesülete önállóságának huszadik évfordulóját ünnepli 2017-ben (előtte 1986-tól a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belüli szekcióként működött). A KTE volt elnöke, Balogh Mihály emlékezett a kezdetek nehézségeire, örömeire, majd a szünetben elnöki köszöntő után egy nagy születésnapi torta közös elfogyasztásával folytatódott az ünneplés. […»]


Kisalföldi Könyvtáros-díj – Dénes Zsuzsanna

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2017. december 5-én tartotta évzáró rendezvényét a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtárának rendezvénytermében. Az ünnepi programot az Ister Gitárzenekar kamaraműsora nyitotta meg. A délelőtt folyamán hagyományteremtő céllal adtuk át első alkalommal a Kisalföldi Könyvtáros-díjat.

201706_Szervezetielet_Kisalfoldi_konyvtaros_dij_1

Dénes Zsuzsanna

A díjat az egyesület azzal a céllal alapította meg 2017 májusában, hogy elismerje a Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő elkötelezett könyvtáros kollégák kiemelkedő szakmai munkáját. Az elismerést minden évben egy könyvtáros kaphatja meg, a díj odaítéléséről egy ötfős testület dönt felterjesztés alapján. Az átadásra minden év decemberében kerül sor, az egyesület alapításának évfordulója kapcsán. […»]


Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozó Érden

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Kamaszok – irodalom – olvasás – könyvtár

2017. november 8.

Idén ősszel szép számban érkeztünk Érdre, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba, hogy részt vegyünk a PEMEKSZ idei utolsó rendezvényén, a Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozón. Mivel az érintett korosztály éppen a gyermek és felnőtt részleg közötti átmenetet jelenti, így érthető, hogy sokakat érdekelt a program.

201706_Szervezetielet_Gyermekkonyvtaros_1

Először Sebestyénné Majchrowska Ewa, az érdi könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke szólt néhány szót. Öröm műhelynapot szervezni, ha ilyen nagy érdeklődést tapasztalunk – mondta. […»]


Adomány Érmihályfalvára

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének küldöttsége december 12-én Érmihályfalván járt.

201706_Szervezetielet_Ermihalyfalva

2015-ben kerültünk kapcsolatba Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány Keresztszülői programjával. Ekkor voltunk először a közel tízezres, magyar többségű városban és ekkor fogadtuk keresztgyermekünkké Sas Imikét. […»]


Együttes élmény

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2017 novemberében évzáró programként látogatást tett az Országházban és az Országgyűlési Könyvtárban. Bár úgy gondolom, hogy többségünk volt már az Országházban, az érdeklődők száma azt mutatja, hogy mégis jó volt a kezdeményezés.

201706_Szervezetielet_Egyuttes_elmeny_1

A budapesti programjainknál megkerülhetetlen megemlíteni Sándor Tibor nevét. Munkája, kapcsolatai, ismertsége révén minden alkalommal a legautentikusabb személyeket nyeri meg számunkra. Köszönjük, és reméljük, hogy a továbbiakban is élvezzük ennek előnyeit! […»]


„Az én könyvtáram”

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Törzsgárda ünnepség és szakmai nap Kaposváron

2017. november 21-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete, valamint a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében tartott szakmai napra és a hagyományosan megrendezett éves törzsgárda ünnepségre.

201706_Szervezetielet_Az_en_konyvtaram_1

A program az MKE helyi szervezetének taggyűlésével kezdődött, majd a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosai tartottak előadást a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt a könyvtárszakmát érintő komponenséről. […»]


A szakma megújul

Posted by zondaz - január 7th, 2018

201706_Szervezetielet_A_szakma_megujul

A XII. Országos Könyvtári Napok keretén belül a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Komárom-Esztergom Megyei Szervezete a jövő évben bekövetkező, a szakmát érintő változásokról beszámoló előadókat hívott meg a József Attila Megyei és Városi Könyvárba. Az október 2-ai szakmai nap délutánját az előadássorozat háziasszonya, Kisné Anda Klára kolleganőnk, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg és vezette le. Az előadások témái a közeli jövő adminisztratív változásai, a fejlődő, digitális világban helyet kapó és foglaló könyvtári alkalmazások köré csoportosultak. […»]


Ünnepelt az MKE Vas Megyei Szervezete

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Szervezetielet_Unnepelt_Vas_1

1967. szeptember 16-án, az országban ötödikként alakult meg az MKE Vas Megyei Csoportja. Ebből az alkalomból gyűlt össze a tagság jubileumi ünnepi rendezvényre egy nappal a kerek évforduló előtt. Egymásra figyelő, önbizalmat erősítő örömünnepnek és azon pályatársaink előtti tisztelgő emlékezésnek szánta a szervezet vezetősége ezt az alkalmat, akik már a hatvanas évek elején csatlakoztak a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köréhez, majd követőikkel fél évszázada életre hívták a megye könyvtárosait összefogó csoportot. […»]


A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” szakmai konferencia

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója szakmai konferenciát szervezett 2017. szeptember 13-án: „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_1

A konferencia résztvevői a Kúrián

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A szakmai konferencia lehetőséget kívánt teremteni a szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is. A tanácskozás elősegítette, hogy a magyarországi könyvtárak – köztük a bírósági könyvtárak – szolgáltatásai és fejlesztési elképzelései, illetve eredményei minél szélesebb körben ismerté váljanak.  […»]


A Jogi szekció rendezvénye az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Gulág-emlékév lezárása adta a kiinduló okot, hogy a jogi könyvtárosok számára a jogfosztottságot a középpontba állító speciális szakmai programot állítsunk össze. A maga nemében ez a harmadik olyan rendezvényünk volt, amelyben az emlékezetnek és az emlékeztetésnek nagy szerep jutott.

201705_Szervezetielet_Jogi_szekcio_1

Az előző kettőről röviden: a jogi egyetem- és könyvtáralapító Dr. Zlinszky János, majd a magyar jogi bibliográfia nagyasszonya, dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin úgy beszéltek nekünk a szakmai életpályájukról, hogy abba belesűrítették annak a kornak a jellemzését is, amelyben a munkásságuk megkezdődhetett. S bár mindkettőjük a jog hatalmát dicsérte, egyikük a jog- és államtudományok professzoraként és alkotmánybíróként, másikuk bibliográfusként és könyvtárigazgatóként, megtudhattuk tőlük, hogy miként élték át a jogfosztottságot is, egyéni sorsukban és családjaikkal együtt. […»]


Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja – 2017. október 16.

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Idén a Békés Megyei Könyvtárban tartottuk szakmai napunkat, egybekötve VándorBagoly díjunk átadásával.

201705_Szervezetielet_Gyermekkonyvtaros_1

Rakonczás Szilvia igazgatónő és Szecseiné Pápay Judit szekcióelnök köszöntötte a szép számban egybegyűlteket. Nagy várakozással indultunk az események felé, bizony nem csalódtunk, fantasztikus napunk volt. Kint szikrázó napsütés, bent jókedv, kitűnő szakmai program folyt. […»]


Szekcióülés a Zöld Könyvtár jegyében.

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Beszámoló a Mezőgazdasági Szervezet és a Múzeumi Szekció üléséről

Ebben az évben az MKE miskolci vándorgyűlésén közösen rendezett szekcióülést a Mezőgazdasági Szervezet és a Múzeumi Szekció. Összesen hat előadásra kerül sor, melyből az első kettő történeti jellegű volt, majd az azt követő négy, különféle zöld könyvtári kezdeményezéseket mutatott be.

201704_Szervezetielet_VGY_Zold_Konyvtar

Néhányan az előadók közül: Nagyné Simon Csilla, Dubniczky Zsolt, Steinerbrunner Győzőné […»]


Zeneisek a Vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. Vándorgyűlésén, Miskolcon a szokásokhoz híven a Zenei Könyvtárosok Szervezete is tartott szekcióülést.

Programjaink vezérfonala ez alkalommal „A zenei gyűjtemények a gyermekekért” volt. Legnagyobb örömünkre sok olyan érdeklődő, látogató is eljött hozzánk, aki nem tagja szervezetünknek, ez a lehető legjobb visszaigazolás volt arra nézve, hogy sikerült igazán aktuális témát és előadókat választanunk.

201704_Szervezetielet_VGY_Zenei_1

Fotó: Gellért Mária […»]


Határtalanul együttműködünk!

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Beszámoló az MKE Jogi Szekciója vándorgyűlési programjáról

“…megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre
Magyar a magyarért.
Bárhol is vagyunk, mi összetartozunk
Hát örüljünk egymásnak
Amikor találkozunk.”
Méry Péter

01 kep […»]


„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz!”

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A miskolci vándorgyűlés emlékezetes marad szervezetünk tagsága számára. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Mennyeiné Várszegi Judit, egyesületünk elnöke MKE-emlékérem kitüntetésben részesült. Évek óta hagyomány továbbá, hogy a szervezetünk által alapított Kertész Gyula emlékérem átadására az MKE Vándorgyűlés alkalmával kerül sor. Idén Sándor Tibor könyvtároshoz, a Budapesti Gyűjtemény (FSZEK) vezetőjéhez került az emlékérem, aki szakmai munkája mellett elnökségi tagjaként is nagy szerepet vállal a Helyismereti Szervezet életében.

201704_Szervezetielet_VGY_Helyismereti_1 […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Helyszín: A/6.fsz., XVIII.előadó
Időpont: 2017. július 6. (csütörtök)

A tavalyi évben megfogalmazott célokhoz és feladatokhoz szervesen illeszkedett a vándorgyűlés ez évi aktuális témája „Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában.” A két szekció közös programjának moderátora Haszonné Kiss Katalin volt, a Közkönyvtári Egylet elnöke.

201704_Szervezetielet_VGY_Gyermekkonyvtaros_Kozkonyvtari_1 […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció az MKE 49. Vándorgyűlésén

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A Műszaki Könyvtáros Szekció „Műszaki könyvtárosok a magyar társadalom haladásáért régen és ma” című programján Nagy Zoltán szekcióelnök köszöntötte az érdeklődőket és hívta fel a figyelmet a szellemi totóra, melyen értékes nyeremények találnak gazdára, kiemelten a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása.

Nagy Zoltán az MKSZ elnöke átadja a Vizsolyi Biblia hasonmását a győzteseknek […»]


Ha nyár, akkor MKE Vándorgyűlés! – tudja ezt már jól a könyvtáros társadalom

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

Személyes élmények a 49. MKE Vándorgyűlésről

Minden évben izgatottan várom az újabb találkozót, ahol a könyvtáros szakma apraja-nagyja és a velük együtt dolgozó szervezetek és szolgáltatók képviselői baráti légkörben, kötetlen és közvetlen formában találkozhatnak és ismerkedhetnek egymással. Minden egyes alkalom új szakmai kapcsolatok és új barátságok kialakulását ajándékozza az erre nyitott résztvevőknek.

201704_Szervezetielet_Ha_nyar_1 […»]


A Bibliográfiai Szekció az MKE 49. Vándorgyűlésén – Miskolc, 2017.

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A Bibliográfiai Szekció számára már a szerdai Plenáris ülés díjkiosztóján elkezdődtek az ünnepi pillanatok, amikor gazdasági felelősünk, Gazdag Liza részesült az MKE emlékérem kitüntetésben.

Liza1 (1) […»]


„Justitia szolgálatában”

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Az MKE Jogi Szekciója a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

„A könyvek oltalmat nyújtanak a világ ellen; megszabadítanak a gondoktól; magukba gyűjtik a szépség töredékeit. És olykor egészen megzavarnak, annyira lenyűgöznek.” Laurence Plazenet

A könyv és a könyvtáros elválaszthatatlanok, kéz a kézben járnak, és az ilyen nagy könyves ünnepek összehozzák a kiadókat, a könyvtárosokat és a könyvszerető közönséget. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyvtáros Klubjában – ahogy minden évben – most is egymást érték az MKE egyes szekcióinak előadásai.

A Jogi Szekció megalakulása óta aktív résztvevője volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiváloknak, így az idei rendezvényen is szakmai programmal képviseltettük magunkat, amelyre „Justitia szolgálatában” címmel került sor 2017. április 21-én, pénteken 13 órakor. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 25. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 29th, 2017

2017.06.08. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Könyvtáros Szekció

A könyvtárközi kölcsönzés témájában rendezett műhelybeszélgetésre a szokott nagy érdeklődés mellett került sor a 150 éves KSH Könyvtárban. A vendéglátók képviseletében Rózsa Dávid köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy műhelybeszélgetésünk mennyire beleillik az évfordulós rendezvényeik sorába. A könyvtár történetét, működését, korszerű szolgáltatásait, további terveit és nagyszerű ügyfélelégedettségi eredményeit Fülöp Ágnes főigazgató asszony mutatta be. […»]


Helytörténet és digitalizáció – Műhelynap Üllőn

Posted by zondaz - június 29th, 2017

P1100733.JPG

Embert próbáló áprilisi hóvihart kellett leküzdenie mindannak a több mint 60 embernek, akik 2017. április 19-én eljöttek Üllőre, a PEMEKSZ Olvasószolgálatos Műhelyének találkozójára. […»]


Tavaszi programok és események Somogyban

Posted by zondaz - június 29th, 2017

4Raktártúra a levéltárban.jpg

Az MKE Somogy Megyei Szervezete 2017. április 25-én beszámoló taggyűlést és szakmai napot tartott, amelynek keretében a tagság elfogadta a 2016-os beszámolót és a 2017. évi munkatervet. Megszemléltük új honlapunkat, amelyre folyamatosan feltöltjük dokumentumainkat. […»]


Pest megyei könyvtárosok napja Budakeszin

Posted by zondaz - június 29th, 2017

konyvtaros_nap_2017-05.jpg

A krónikás ezúttal a házigazda szerepét is ellátta. Hónapok óta készültünk, hogy a könyvtárosnapon minden rendben menjen, ehhez a vezetőségtől is nagyon sok segítséget kaptunk. Köszönjük az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az emeleti termeket és az udvart, és technikai segítséget is nyújtottak a rendezvényhez. Mivel a programnak volt szabad téri része is, ezért nagy szerencse volt, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, és napsütés várt ránk, ugyanakkor a szeles idő miatt nem volt elviselhetetlen a hőség sem. A rendezvény ideje alatt az előtérben megtekinthető volt Tőkés Ágnes budakeszi kolléganő természetfotóinak kiállítása. […»]


Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Jasz_Nagykun_bemutatkozas_1

Megalakulás:

„1975. december 8-án alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnok Megyei Szervezete, nyolcvanfős taglétszámmal. Az alakuló ülés dr. Kardos Józsefnét választotta elnökévé.

Az alakulás utáni évek legfontosabb feladata az egyesületi tagság szervezése, a tagtoborzás volt. A könyvtáraknak kiküldött belépési nyilatkozatok visszaérkezése nyomán, két év alatt a taglétszám 120 főre nőtt, az egyesület a megye könyvtárosainak 60%-át magába foglalta.” […»]


A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének rövid bemutatkozása

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Csongrad

Az Egyesület részletes története és bemutatása a 2011-ben megjelent A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009: jubileumi kiadvány című kötetben olvasható. A kötetben lévő anyag átszerkesztve és kibővítve önálló kötetben is megjelent.[1] Most ebben a pár sorban csak néhány gondolatot vázolnék fel. […»]


Sétáltunk Szabó Magda útjain

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Szabomagda_1

Az MKE Hajdú-Bihar megyei szervezetének csoportja 2017. március 20-án délután Szabó Magda élete helyszíneinek nyomába eredt dr. Keczán Mariann muzeológus vezetésével. Az Oratóriumban megcsodáltuk az írónő gályarab őséről, Jablonczay “Pethes” Jánosról készült festményt, Kiss Bálint alkotását, amelyet nemrég restauráltak. Szinte éreztük, amint az ódon falak között “több réteg kopírozódik egymásra” (Holtig haza). Ott kaptuk meg a múzeumpedagógiai célból összeállított, fotókkal illusztrált füzetet is a sétáról. Túránk “nem középiskolás fokon” folytatódott. […»]


A könyvtárosok mentális egészségének megőrzése

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Mentalis_egeszseg_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2017. március 20-án megtartotta idei első szakmai napját, ahol arról hallgathattak az érdeklődők előadást, hogy lehetnek-e stresszesek a könyvtárosok? […»]


Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet ünnepi közgyűlése

Posted by zondaz - május 1st, 2017

2017. április 10-én, a Könyvtárosok Világnapja alkalmából ünnepi közgyűlést tartott szervezetünk. Bevezető beszédében Zselinszki Lászlóné, a szervezet titkára kiemelte e nap jelentőségét életünkben. A 2003-ban az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) által kezdeményezett ünnepnap célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a könyvtárosok értékteremtő, a folyamatosan bővülő tudás és információ átadását – megosztását segítő munkájára. […»]


Egy tartalmas szakmai nap

Posted by zondaz - május 1st, 2017

Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezet 2017. március 6-án, hétfőn tartotta idei első szakmai napját. A program – miként máskor is – sokszínű és ismeretekben gazdag volt.

201702_Szervezetielet_Szakmai_nap_BKMSZ_1

Délelőtt 10 órától Rózsa Dávid, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának főigazgató-helyettese tartott előadást „Wikivé lesz minden. Közös tudás és tudásközösség a Wikipédia-univerzumban” címmel. Az előadó röviden felvázolta a Wikipédia történetét, majd leginkább a benne való keresés, tájékozódás gyakorlati kérdéseire tért ki. […»]


Nórára emlékeztünk

Posted by zondaz - május 1st, 2017

2016. április 14-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár emléktábla avatással egybekötött ülést rendezett Hernádi Istvánné (1939-2015) tiszteletére.

201702_Szervezetielet_Hernadi_Nora_1

Az emléknap alapgondolata Borkuti Lászlótól eredt, aki a megyei szervezet 2015. évi elnökségi ülésén vetette fel először annak megszervezését. Elképzeléseit a 2016. február 3-ai elnökségi ülésen ismertette, amelyet az elnökség több tagja támogatott, így felelősévé is egyhangúlag őt választották meg. Ekkor javasolta Zahuczky László, hogy a könyvtárosok világnapján kerítsünk sort a megemlékezésre, természetesen a családdal, hozzátartozókkal egyeztetve. Az emlékezéshez végül a miskolci bibliotéka is csatlakozott. […»]


„Múltidéző” program az MKE Vas Megyei Szervezetével

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Szervezetünk vezetősége 2015-ben határozta el, hogy küldöttekkel vendégségbe megy, vagyis lakóhelyükön keresi fel a megye könyvtárügyében hosszú időn át tevékenykedő, jelentős szakmai életutat teljesítő, már nyugdíjas éveiket élő tagtársait.

201701_Szervezetielet_Multidezo_Vas_1 […»]


Beszámoló az MKSZ „Az IT evolúciója” című programjáról az Óbudai Egyetemen

Posted by zondaz - március 26th, 2017

A Műszaki könyvtáros Szekció tagjai és vendégeik ellátogattak az Óbudai Egyetemen a Dr. Kutor László egyetemi docens gyűjteményéből összeállított kiállításra, amely „Az IT evolúciója” címmel bemutatja az információ technológia történetét és jövőjét. A remek interaktív demonstrációval ellátott kiállítást Dr. Kutor László vezetésével nézhették végig a jelenlévők, lebilincselő előadása még a laikusokat vagy a műszaki témákat nem igazán kedvelő hallgatókat is igazán lekötötte.

201701_Szervezetielet_MKSZ_рbudai_Egyetem_1

Dr. Kutor László bemutatja az általa létesített állandó kiállítást […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 20.

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szervezetielet_MKSZ_1

A résztvevők először megtekinthették Arany János Toldi trilógiája különböző kötetrészeinek eredeti kéziratát a költő gyöngybetűs javításaival és átírásaival együtt. […»]


40 éves lett a Társadalomtudományi szekció

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szervezetielet_40_Вves_TTSZ_1

Az MKE Társadalomtudományi szekciója 1977. január 17-én alakult. A 40 éves évfordulót 2017. február 3-án az OSZK dísztermében ünnepeltük, ahol a szekció történetét elevenítette fel dr. Murányi Lajos és Villám Judit, volt és jelenlegi szekcióelnök, és a könyvtárak jövőjéről beszélt egy-egy előadásban Nagy Zsuzsanna főigazgató, (Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár), valamint Gerencsér Judit MKE főtitkár. […»]


Minőségirányítási szakmai nap és PEMEKSZ-közgyűlés Szentendrén

Posted by zondaz - március 13th, 2017

Gazdag program várta az érdeklődő könyvtárosokat 2017. február 22-én Szentendrén. Bár a két programon külön-külön is részt lehetett venni, a könyvtárosok zöme mindkettő iránt érdeklődött.

201701_Szervezetielet_Minsgirnyts_PEMEKSZ_1

[…»]


Zala Megye Könyvtárügyéért díjat kapott Major Árpád nyugalmazott könyvtárigazgató

Posted by zondaz - január 10th, 2017

könyvtárosok

Az MKE Zala Megyei Szervezete 2016. áprilisban tartott taggyűlésén igény merült fel arra, hogy a megye kiválóan dolgozó tagjait a szervezet megjutalmazza, és ezzel példaképül állítsa a tagtársak elé. A taggyűlés 2./2016. sz. határozata alapján döntést hozott arról, hogy Zala Megye Könyvtárügyéért díjat alapít, melyet minden év decemberében a Könyvtárosok Karácsonyán ad át a kitüntetett kollégának. […»]


50 éves a Somogy Megyei Szervezet Törzsgárda ünnepség és szakmai nap Kaposváron

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_szervezetielet_smsz_50_eves_1

2016. november 29-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete, valamint a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében a helyi MKE szervezet 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre és szakmai napra. A jubileumi ünnep egybeesett az évente hagyományosan megrendezett törzsgárda ünnepséggel, amely során az egy vagy több évtizede hivatását űző somogyi könyvtárosokat köszöntötték. […»]


Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - január 10th, 2017

Az egyesület 1968. június 3-án alakult 130 fővel. Az országos elnökség Csűry Istvánt, az egyetemi könyvtár igazgatóját bízta meg a megyei szervezet megalakításának előkészítésével. Az egyesület célja az országos szakmai kérdések helyi szinten történő megvitatása, a könyvtárak közötti együttműködés megvalósítása, a szakmai találkozók, rendezvények, bemutatók megtartása, képzés és továbbképzések támogatása volt, és ma is az.

Tagság

A tagságot az egyetemi könyvtárosok, a városi, a megyei és az akkor még létező szakszervezeti, a vidéki, iskolai, műszaki-agrár és orvosi könyvtárosok képviselték. Ez a sokszínűség máig jellemzi egyesületünket. A társadalmi-politikai változások jelentősen befolyásolták a taglétszámot. 1991-től, a közkönyvtárakat érintő megszorítások, létszámleépítések, a szakszervezeti könyvtárhálózat megszüntetése és az egyetemi integrációs folyamat a létszám csökkenését eredményezte. […»]


Jobb adni, mint kapni – Az MKE Borsod Megyei Szervezetének adományakciója

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_szervezetielet_bmsz_jobb_adni_mint_kapni

Ahogy az elmúlt évben, az idén is megszervezte a „cipősdoboz” gyűjtő akciót az MKE Borsod Megyei Szervezete. A tavalyi siker mozgósította most is a munkatársakat, tekintélyes mennyiségű ajándék gyűlt össze. A célhelyszín a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Terület-ellátási Csoportjának javaslata alapján két ellátóegység volt, Mezőcsát és Kazincbarcika. Az ottani kollégák gyakorlati tapasztalatára épül majd a további elosztómunka. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 24. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - január 10th, 2017

2016.12.08. Egis Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Könyvtár

201606_mksz_muhelybeszelgetes_01

Köszönjük Hajdú Ildikó osztályvezetőnek, Alexi Anna könyvtárvezetőnek és a könyvtár munkatársainak, hogy vendégül láttak minket a nagy múltú Egis Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Könyvtárában! […»]


Békéscsabára, a Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárába „repült” VándorBagoly díjunk

Posted by zondaz - november 13th, 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2012-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának vezetősége megalapította a VándorBagoly díjat. A bagoly szobor elvándorolt hozzánk Bulgáriából, és hozta magával azt a nemzetközi üzenetet, hogy mennyire fontos az olvasás, a könyv szeretete, és mekkora a felelősségünk a jövő generációjával szemben. Ezután minden évben tovább „repül” egy gyermekkönyvtárba, oda ahol ezt az üzenetet a legszínvonalasabban, legkreatívabban adják tovább a gyermekeknek. A VándorBagoly díj átadására minden évben a Gyermekkönyvtáros Szekció őszi szakmai napján kerül sor. Jár hozzá egy Titkok Ládája is, melybe a gyermekolvasók rejthetik titkos üzeneteiket. […»]


Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozó Vácon

Posted by zondaz - november 13th, 2016

Mivel ősz van, ezért a PEMEKSZ Gyermekkönyvtáros Műhelye menetrend szerint megtartotta találkozóját, ezúttal Vácon, a Katona Lajos Városi Könyvtárban. A moderátor Szamosvári Istvánné vezetőségi tag, a Gyermekkönyvtáros Műhely vezetője volt.

201605_szervezetielet_pemeksz_gyermekkonyvtaros_1

Először Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke köszöntötte a tanácskozást. Mint elmondta, nő a könyvtár szerepe a kisgyermekesek megszólításában, ez ad kiemelt fontosságot a gyermekkönyvtárosok munkájának. Külön örömünkre szolgál, hogy a megyén belül annyi helyen működik sikeresen a gyermekkönyvtár, hogy elegendő volt a kollégákat meghívni a jó gyakorlati példák bemutatására, nem volt szükség külső előadók felkérésére. […»]


Látogatás a NÉBIH-ben és az OMSZ-ben

Posted by zondaz - november 13th, 2016

Az MKE Mezőgazdasági Szervezet ez évi harmadik rendezvényére 2016. szeptember 29-én került sor. Aznap két egymással szomszédos intézménybe látogattunk el, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalba (NÉBIH) és az Országos Meteorológiai Szolgálatba (OMSZ). Az első helyen az intézmény könyvtárát, a másodikon a könyvtárat és a muzeális gyűjteményt tekintettük meg.

201605_szervezetielet_mgsz_latogatas_nebih_omsz_1

A Meteorológiai Szolgálat könyvtárában

A NÉBIH könyvtárában Zókáné Barna Tímea, a NÉBIH Elnöki Titkárságának vezetője és Tóthné Csáki Katalin könyvtáros fogadott minket. Először Barna Tímea ismertette a NÉBIH tevékenységét. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012-ben jött létre a 2007-ben alapított Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogutódjaként. Székhelye a II. kerületi Keleti Károly utcában van, de több telephellyel rendelkezik. Jelenleg kb. 1200 fő dolgozik náluk. A NÉBIH különböző igazgatóságai a növénytermesztés és -védelem, állattenyésztés és -gyógyászat, élelmiszer- és takarmánybiztonság, talaj- és erdővédelem ügyeiben járnak el. Az igazgatóságok alá több mint negyven laboratórium tartozik, melyekben állategészségügyi, borászati, élelmiszeripari, növényvédelmi és takarmányozási laborvizsgálatok folynak. A hatósági feladatok (legújabban online horgászvizsga és -jegy kiadása) mellett szemléletformáló programokat is bonyolít a NÉBIH. A 2013-ban kormányhatározattal elfogadott és 2023-ig szóló Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia végrehajtása is a NÉBIH feladata. […»]


KEMSZ – Egyesületi délután a szakmai napon

Posted by zondaz - november 13th, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezete az utóbbi években igyekszik kihasználni a lehetőséget, hogy a Könyvtári Hét első napján tartalmas szakmai programmal egyesületi délutánra is sort kerítsen. Idén a könyvtárban előforduló konfliktushelyzetek megoldására, a helyes kommunikációra fókuszálhattunk, valamint az egyesület 2016-os évben eddig megvalósított célkitűzéseiről, főbb eseményeiről és a pénzügyi helyzetéről is tájékozódhattak a tagok.

201605_szervezetielet_kemsz_1

A kommunikáció, a személyközi és az online kapcsolattartás könyvtári eszközeiről Ludasi Tünde Csevegés – Posztolás – Tájékoztatás: Partnerünk az olvasó című előadásából szerezhettünk jó alapokat. Tünde, aki mindamellett, hogy tapasztalt könyvtáros kolléga, az MKE Marketing és Kommunikációs Bizottságának is a tagja. Előadásában rendszerezett és áttekinthető formában nyújtotta át mindazt az elméleti tudást, melyet a kommunikáció témakörében, s ezen belül kiemelten a könyvtári kontextusban felmerülő kommunikációs eszközök és helyzetek tekintetében érdemes ismernünk. […»]


MKE Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja és rendkívüli elnökválasztás Dunaújvárosban

Posted by zondaz - november 13th, 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2016. szeptember 16. József Attila Könyvtár, Dunaújváros – szikrázó napsütés, remek programok és hangulat. E mondat jellemezte nagyrészt szakmai napunkat, persze történt azért más is.:-)…

Először is nagy-nagy köszönet a vendéglátóknak, a dunaújvárosi József Attila Könyvtár könyvtárosainak: kiemelten Tóth Éva intézményvezetőnek, Törökné Antal Mária és Pokornyi Orsolya gyermekkönyvtárosoknak. […»]


Zeneis-zenés vándorgyűlés Veszprémben

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Szervezetielet_VGY_Zenei_1

Az MKE Zenei Szervezete, mint minden évben, a veszprémi vándorgyűlésen is szervezett saját programot. Talán csak mi éreztük úgy, talán véletlen volt, de a szokásoson túl még néhány ajándék zenés pillanata, momentuma is volt az idei találkozónak.

Kezdődtek a zenei csemegék a csütörtöki hivatalos programok utáni koncerttel. Óriási köszönet a szervezőknek a Mendelssohn Kamarazenekar előadásáért! Okosan felépített, színvonalas, szívet melengető élményben lehetett részünk. […»]


Beszámoló az MKE Veszprém Megyei Szervezete szekcióüléséről

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Kapcsolat – könyvtár – együttműködés. felelősséggel a sikeres közösségekért”
A Magyar Könyvtárosok Egyesület 48. vándorgyűlése Veszprémben
2016. július 7-9.

Moderátor: Pardiné Mórocz Magdolna
A szekció mottója:
Értékmentés modern információs platformokon határon innen és túl a közösségek fennmaradásáért és megerősítésért.

201604_Szervezetielet_VGY_Veszprem_1

A vándorgyűlés programjainak tervezésekor kétkedések közepette merült fel a gondolat, hogy a megyei szervezetünknek is legyen külön programja. Lesznek-e vajon érdeklődők, hiszen a sok szekció számtalan jobbnál jobb előadást kínál. Tudunk–e mi is valami érdekeset nyújtani a kollégáknak? Először a Mikes Kelemen Programról szóló előadás ötlete merült fel, hiszen az országban egyedüli könyvtárosként várpalotai munkatársunk mehetett a program keretében Amerikába. Aztán jött a többi ötlet. Az első előadást leszámítva képzeletbeli utazásban lehetett része a hallgatóságnak a hét előadónak köszönhetően. Egy Balaton-parti városi könyvtárból a megyei könyvtáron át a Felvidékre jutottunk: Komáromba, majd Párkányba, s végül Amerikában kötöttünk ki. Az előadások mindegyike a vándorgyűlés mottójának szellemét tükrözte, legyen szó helyismereti munkáról, közös katalógusról, közös keresőfelületről, értéktárról, „kincskeresésről”, egy határon túli kétnyelvű könyvtár programjairól vagy hungarika-gyűjtésről. […»]


A Társadalomtudományi Szekció beszámolója a veszprémi vándorgyűlésen lezajlott programjáró

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Társadalomtudományi Szekció csúcsot döntött a felkért előadók és előadások számát illetően: összesen 9 témáról hallhattunk 15 meghívott előadót. Az idő szorítása miatt a beszámolók rendkívül lényegre törők voltak — és nagy érdeklődést váltottak ki. A Pannon Egyetem A épületének előadótermében a leglátogatottabb időszakban 90-nél is többen követték az eseményeket.

201604_Szervezetielet_VGY_TTSZ

Az első előadáson Szepesi Judit (SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék), és Dr. Sinka Róbert (Qulto-Monguz Kft.) ismertette a Szegedi Tudományegyetem BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék és a Monguz Kft közös kísérleti projektjét, melyben a Huntéka katalógusmodulját oktatták a hallgatóknak a cég Moodle alapú elektronikus oktatástámogató és tartalomkezelő rendszerének segítségével. Ez a bárki számára könnyen elérhető és használható eszköz moduláris felépítésű, lehetőséget ad az önellenőrzésre, motivációs célú elismerő „kitűzőket” lehet vele gyűjteni, a tanfolyam elvégzésével pedig „Monguz certificate” kapható. Az előadás hangsúlyos gondolata volt, hogy a módszer nem az oktatói munka automatizálását célozza, hanem az információs kor igényeinek megfelelő tanulásmódszertant és eszközrendszert ad. […»]


Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció vándorgyűlési programjairól

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése
Veszprém, 2016. július 7-9.

201604_Szervezetielet_VGY_MKSZ_1

A Műszaki Könyvtáros Szekció programjában Széchenyi Istvánra, mint a reformkor nagy hazai és nemzetközi kitekintésű kapcsolatteremtőjére fókuszáltunk, s számos tevékenysége közül a Balaton és a reformkori turizmus kifejlesztésére. Ennek keretében a hajózás technológiai fejlődésében elért eredményeket s azok máig tartó pozitív hatását mutatták be előadóink, különböző érdekes kiállítások, fejtörők és találós kérdések formájában is. Programunkat Nagy Zoltán köszöntője és ismertetője nyitotta meg. […»]


Olvasóvá nevelés, közösségfejlesztés: adatok, következtetések, módszerek

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A KTE vándorgyűlési programjairól

Az elmúlt évekhez hasonlóan az MKE vándorgyűlés keretében a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2016-ban, Veszprémben is két programot szervezett.

201604_Szervezetielet_VGY_KTE_1

Csütörtök délelőtt ellátogattunk a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába, ahol már várt bennünket Dr. Kovácsné Balázs Tünde, az iskola tagozatvezetője és kollégái. A kedves vendéglátás közben bemutatta az iskola pedagógiai célkitűzéseit és egyedi jellemzőit. Ezután egy különleges helyszínre vezették a résztvevőket: az iskola volt légópincéjében kialakított iskolamúzeumba! Kalauzunk a gyűjtemény jelenlegi gondozója, Demény Pál volt, aki a bemutatta a különlegességeket, egyedi kincseket, a elemi népiskolától napjainkig, a cserkész és úttörő emlékeket, a kiemelkedő pedagógusok óravázlatait, feljegyzéseit, kitüntetéseit. Láthatók régi tankönyvek, kézimunkalapok, taneszközök, tablók, fotók, a sport- és kulturális sikereket bemutató oklevelek, érmek és serlegek is. Jelentős volt az iskolában a zenei élet, a kórusmunka. A kiállítást szemlélve többünknek felidéződött az 40-50 évvel ezelőtti gyermekkora! […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése Veszprémben

Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés:
Felelősséggel a sikeres közösségekért”

Helyszín: Hangvilla – konferencia terem
Idő: 2016. július 8. (péntek)

201604_Szervezetielet_VGY_KKE_GYKSZ

“Felelősséggel a sikeres közösségekért” című témakör mentén, indult el a két szekció közös programja.

A moderátor Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet elnöke volt, aki felvezetőjében hangsúlyozta a felelősséget és lehetőséget, amely könyvtárak a közösségalakító tevékenységét övezi. […»]


Beszámoló a Jogi Szekció 2016. évi vándorgyűlési programjairól

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

“Adj szárnyakat azoknak, akiket szeretsz, hogy repülhessenek,
gyökereket, hogy visszajöjjenek, és okot, hogy maradjanak”
Dalai láma

201604_Szervezetielet_VGY_Jogi_1

Pécs, Eger, Győr, Sopron és Szolnok után immár hatodik alkalommal vehetett részt a Jogi Szekció vándorgyűlési rendezvényen.

Idei helyszínünk Veszprém, a királynék városa volt. A gazdag történelmi örökséggel és állandóan pezsgő, kulturális élettel, jelentős egyetemmel rendelkező város méltó színtere volt a könyvtárosok ez évi legjelentősebb seregszemléjének, mely rekord számú, közel 800 könyvtáros részvételével zajlott. 1979-ben, 37 évvel ezelőtt már rendezett Veszprém Vándorgyűlést. […»]


Mi a kultúra alapú fejlesztés kulcsa?

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Miként lehet sikeres a helyismereti könyvtáros?
Mitől van varázsereje egy bizonyos széknek?

Mindezekre a kérdésekre választ kapott az érdeklődő, ha részt vett a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szekcióprogramján. A szervezet Helyi könyvtáros – helyi közösségek – lokális identitás. A helyismereti könyvtáros régi-új szerepben címmel tartotta szekcióprogramját a veszprémi vándorgyűlésen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES […»]


Egyetemi könyvtárak együttműködése – felelősséggel a sikeres bibliográfiai szolgáltatásokért!

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Beszámoló a Bibliográfiai Szekció szakmai programjáról

MKE 48. Vándorgyűlése

Veszprém, 2016

201604_Szervezetielet_VGY_Bibl_1

A Kertész Gyula emlékérem átadása pár éve már a Vándorgyűlés plenáris ülésén történik, így az MKE Bibliográfiai Szekció számára csütörtökön megkezdődött a szakmai program, egy kis megemlékezéssel: 2005-ben a Veszprémben tartott HKSZ Konferencia keretében a Bibliográfiai és Helytörténész szakmai szervezet a nagy helytörténész bibliográfus Dr. Kertész Gyula emlékének ápolására, a kimagasló bibliográfusi illetve helytörténeti munkásság, életmű elismerésére évenként odaítélendő emlékérmet alapított. Az elismerést váltakozva ítéli oda az arra érdemesnek tartott könyvtáros kollégának a két szakmai szervezet vezetősége. 2005-ben az alapítók között, a Bibliográfiai Szekció titkáraként Berényi Ibolya is ott volt Veszprémben – így egy bő évtized múltán különösen emelte az ünnepi alkalmat a díjazott személye, amennyiben a kitüntetést 2016-ban Dr. Berényi Ernőné (Varga Ibolya Katalin), a DEENK Társadalomtudományi Könyvtárának nyugalmazott igazgatója vehette át. […»]


Hagyományos rendezvény – nem hagyományos helyszínen

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Könyvtári kitüntetések ünnepélyes átadása a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete hagyományosan a Könyvtárosok világnapja (április 14.) alkalmából rendezi kitüntetés átadó ünnepségét immár 8 éve. Kétféle kitüntetés kerül átadásra az ünnep alkalmából: a nyugdíjas tagjaink számára alapított Csendes János díj, valamint az aktív dolgozó egyesületi tagok számára alapított Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári kultúrájáért díj. A díjak átadása szakmánk ünnepén hagyomány, viszont idén új helyszínen ünnepeljük azt. Fennállásunk óta először az egyesület bázisának számító Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár helyett a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán tartottuk ünnepi gyűlésünket dr. Kührner Éva egyesületi elnök jóvoltából, aki a főiskolai könyvtár szakmai vezetője.  […»]


Könyvtárosnap Zsámbékon

Posted by zondaz - július 6th, 2016

2016. június 8.

201603_Szervezetielet_PEMEKSZ_Zsambek_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei szervezete 2016-ban Zsámbékon tartotta a könyvtárosnapot.

Igen szép számban, 135-en gyűltünk össze a Művelődési Házban. A délelőtti szakmai program moderátora Bazsóné Megyes Klára volt. Először Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Kiemelte, milyen nagy öröm számára, hogy az egykori kollégák továbbra is eljárnak közénk a nyugdíjba vonulásuk után, ugyanakkor a pályára lépő fiatalok is csatlakoznak szervezetünkhöz. Utána Horváth László, Zsámbék polgármestere lépett a mikrofonhoz, kellemes és tartalmas időtöltést kívánt Zsámbékon. Balázs Csilla, a Művelődési Ház igazgatója is szólt az egybegyűltekhez, Kristály Istvánné igazgatóhelyettes, könyvtáros pedig egy verssel lepett meg bennünket. Az intézmény megkapta a vándorbotot 1 évre az érdiektől, felkötve rá Zsámbék szalagját is.  […»]


Nem hagyományos dokumentumok és adattárak kezelése

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Beszámoló a vállalati könyvtárak 23. műhelybeszélgetéséről – 2016.06.02.,
Lechner Tudásközpont Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

201603_Szervezetielet_MKSZ_Lechner_1

Köszönjük Kis Yvette-nek, Hámori Zsófinak és Tóth Laurának, hogy vendégül látták 23. műhelybeszélgetésünket a Lechner Tudásközpontban (LTK), és bemutatták impozáns, 8000 m2-en elterülő, többszintes raktárukat a felújított ipartörténeti jelentőségű épületben, ahol sok évtizedre visszamenően őrzik és szolgáltatják a magyarországi, állami megrendelésre készült épületek tervdokumentumait. Megismerhettük az LTK egyedi megoldásait a tervdokumentumok archiválásában, szolgáltatásában, az online kereshetőség biztosításában, és szó esett az egyedi dokumentumokra vonatkozó szerzői jogokról, amelyeknek betartatása különösen bonyolult, és a kötelező tervpéldányok beadásának nehézségeiről is. […»]


Sándorfalván jártunk

Posted by zondaz - július 6th, 2016

– avagy egy rövid beszámoló a 44. Csongrád Megyei Könyvtárosnapról

201603_Szervezetielet_CSMKE_Sandorfalva

2016. június 23-án immáron 44. alkalommal találkoztak a Csongrád megyei könyvtárosok. […»]


VándorBagoly díj

Posted by zondaz - május 21st, 2016

2012-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának vezetősége megalapította a VándorBagoly díjat.

201602_Szervezetielet_Vandorbagoly

A szobor elvándorolt hozzánk Bulgáriából, és hozta magával azt a nemzetközi üzenetet, hogy mennyire fontos az olvasás, a könyv szeretete, és mekkora a felelősségünk a jövő generációjával szemben.  Ezután minden évben tovább „repül” egy gyermekkönyvtárba, oda, ahol ezt az üzenetet a legszínvonalasabban, legkreatívabban adják tovább a gyermekeknek. […»]


Stressz a könyvtárban?

Posted by zondaz - május 21st, 2016

Az MKE Somogy Megyei Szervezet szakmai napja

201602_Szervezetielet_SMSZ_Stressz_1

Az MKE Somogy Megyei Szervezet 2016. március 8-án tartotta tavaszi szakmai napját. A taggyűlésen napirend előtt Halász Lászlóné, az MKE SMSZ korábbi elnöke megemlékezett a közelmúltban elhunyt Horváth Éva, nagybajomi könyvtáros kollégánkról, aki 1964-től 1995-ig dolgozott a könyvtárban. Munkásságának évtizedei alatt gyermekek és felnőttek százaival szerettette meg a könyveket és az olvasást, nyugdíjasként is mindennapjainak része volt a könyvtár, ahol nagyon sok fiatalt nevelt olvasó felnőtté és több kollégát is a könyvtáros pálya felé irányított. Elhivatottan és rajongással gondozta Gyergyai Albert hagyatékát. A sport és a közösségi élet is fontos volt számára, az egyesületi rendezvényeken és a szakmai kirándulásokon mindig szívesen vett részt. Közösségi munkásságáért megkapta Nagybajom Város Díszpolgári címét és két évvel ezelőtt az 50 éves könyvtárosi munkásságáért törzsgárda emlékérmet vehetett át. Mi sem tudunk szebben búcsúzni Évától, mint szeretett városa: „Ha el is mentem, itt maradt a léptem…” […»]


Könyvtárosok világnapja Komárom-Esztergom megyében

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_Szervezetielet_KEMSZ_1

Forrás: Anton Bernolák Könyvtár

Az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére április 14. világszerte a könyvtárosok világnapja. […»]


Az MKE Heves Megyei Szervezetének tavaszi taggyűlése

Posted by zondaz - május 21st, 2016

Kipróbáltuk, ajánljuk! – Avagy milyen színes a Heves megyei könyvtári foglalkozások palettája

201602_Szervezetielet_HMSZ_1

Az egyesületi éves első taggyűlésre 2016. április 4-én került sor a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. A program Bodor Katalin elnök programismertetésével kezdődött. A tagság elfogadta az éves munkatervet. Az elnök elmondta, hogy az egyesület a közösségi médiában is megjelenik; az új facebook oldalán a tagság még hatékonyabban, gyorsabban informálható a közösséget érintő eseményekről. Prezentációjában kiemelte az egyesület összetartó erejét, szervezetünk csaknem 100 aktív taggal büszkélkedhet. Gyümölcsöző a kapcsolat az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtárával, melynek köszönhetően évről évre számos új hallgató válik egyesületi taggá. […»]


Hírek a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete háza tájáról

Posted by zondaz - május 21st, 2016

Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2016. április 6-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fogadótermében.

201602_Szervezetielet_HKSZ_1

A határozatképes taggyűlés meghallgatta és elfogadta az elnök szakmai és a titkár pénzügyi beszámolóját a 2015-ös évről, ezután a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására is sor került. […»]


Emlékülés Hernádi Istvánné Nóra tiszteletére

Posted by zondaz - május 21st, 2016

A Könyvtárosok Világnapján, 2016. április 14-én a Magyar Könyvtárosok Borsod megyei Szervezete és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár HERNÁDI ISTVÁNNÉ tiszteletére emléktáblát avatott és emlékülést szervezett.

201602_Szervezetielet_BMSZ_1

Hernádi Istvánné (1939-2015) Nóra, közel négy évtizeden át meghatározó személy volt Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, alkalmanként az ország könyvtári életében. Vezetői pozíciókban -SZMT Megyei Könyvtár, Miskolci Városi Könyvtár, MKE Megyei Szervezet elnök, MKE országos alelnök- eredményesen érvényesítette nagy szakmai tudását, kiváló szervezőkészségét, kulturális érzékenységét. […»]


Szülinapos szervezeteket köszöntött az MKE Elnökség

Posted by zondaz - március 28th, 2016

MKE Tanácsülés, 2016. február 17.

A Tanácsülésen Baráthné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony köszöntötte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete idei első tanácsülésének résztvevőit az OSZK-ban. Gerencsér Judit főtitkárral felváltva számoltak be az elmúlt időszak jelentős eseményeiről és elnökségi munkájáról. […»]


A Jogi Szekció születésnapi programja az Alkotmánybíróságon

Posted by zondaz - március 28th, 2016

jogi1_201601

Régi vágyunk teljesült azzal. hogy a Jogi Szekció kérését elfogadva engedélyt kaptunk dr. Bitskey Botond főtitkár úrtól az Alkotmánybíróság Hirdetőtermének és könyvtárának megtekintésére, melyért ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni. […»]


Az MKE Borsod Megyei Szervezetének évnyitó taggyűlése

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

 201601_szervelet_Borsod_1

Az MKE Borsod Megyei Szervezetének 2016. évi évnyitó taggyűlése Gulyás Lászlóné elnök

beszámolójával kezdődött. Ismertette a tisztújítás során megújult és átalakult vezetőséget. Szólt a szervezeti élet sokszínűségéről, kiemelve Laki Lukács László Szinnyei József díját. E magas szakmai elismerést Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elsőként kapta meg ma már nyugdíjas kollégánk, aki 1996-1999 között elnöke is volt Szervezetünknek. […»]


Magasan kezdtünk: a víztoronyban!

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete taggyűléséről

201601_szervelet_Hajdu

Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2016. február elsején szokatlan helyszínen, a Nagyerdei Víztoronyban tartotta év eleji taggyűlését. A tavalyinál többen jöttek el, talán azért, mert sokan még nem jártak e különös helyen. […»]


Hírek a Pest Megyei Szervezet életéből

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

201601_szervelet_Pest_1

Február 24-én lezajlott az OSZK-ban az idei első rendezvényünk, a közgyűlés.

Elsőként Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnökasszony előadását hallgattuk meg az MKE-ről, a hosszabb távú tervekről. Majd Werner Ákos igazgató  a Pest Megyei Könyvtár elképzeléseit mutatta be. Jávorka Brigitta és Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársai a városi könyvtárak helyzetéről adtak gyorsjelentést, ami valóban „gyors” volt. Olvasható a honlapunkon, érdemes böngészni! […»]


A Pest Megyei Szervezet Gyermekkönyvtáros Műhelye Aszódon

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_PEMEKSZ

2015-ben Aszódon tartottuk a PEMEKSZ Gyermekkönyvtáros Műhelyének szakmai napját, 45 fő részvételével. A moderátor Kovács Csilla ellenőrző bizottsági tag volt. Az ő rövid köszöntése után Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy megyei szintű rendezvénynek adhat otthont intézménye, amely az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően elérte azt a színvonalat, hogy érdemes legyen a figyelemre – persze az érdeklődést folyamatosan fenn is kell tartani, főleg a rendezvényeken keresztül. Ha ezek közül csak a könyvtáriakat tekintjük, a közművelődésieket nem, akkor is átlépték a rendezvényeken az ezres gyermeklátogatói számot az utóbbi évben. Két munkatársuk kiváló szakmai tudásának és szervezőkészségének köszönhető, hogy mindezzel meg tudnak birkózni, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy feladatként megkapták a múzeum felügyeletét is, amely 19 környékbeli településért is felelős. Megemlítendő még a munkatársak pedagógiai gyakorlata, amit kiválóan kamatoztatnak a gyermekrendezvények szervezésekor. Odler Zsolt hozzászólása végén a gyermekek olvasóvá nevelésének a fontosságáról szólt. […»]


Beszámoló a Nógrád Megyei Szervezet szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Nograd

„Könyvtárosok a közösségért!” – volt a címe annak a szakmai napnak, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezet és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közösen rendezett 2015. november 9-én. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 22. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 30th, 2015

2015.11.26. Richter Gedeon Nyrt. Műszaki könyvtára
Elektronikus dokumentumok szerzői joga

201506_Szervezetielet_Muhelybeszelgetes

Köszönjük Wittinghoff Juditnak és a Richter könyvtárosainak, hogy vendégül látták 22. műhelybeszélgetésünket, és hogy érdekes bemutatót szerveztek számunkra a gyógyszeripari nagyvállalat hipermodern kutatólaboratóriumában! […»]


A Mezőgazdasági Szervezet jubileumi taggyűlése

Posted by zondaz - december 30th, 2015

SAMSUNG CAMERA PICTURES

2015. december 10-én került sor az MKE Mezőgazdasági Szervezet évzáró taggyűlésére. A taggyűlés egyben ünnep is volt, 25 éve, 1990. december 11-én alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezete.

Elsőként a szervezet elnöke és ezen cikk szerzője, Horváth Tamás üdvözölte a megjelent tagokat és vendégeket, Bazsóné Megyes Klárát, Dömsödy Andreát, Kóródy Juditot, Nagy Zoltánt, dr. Redl Károlyt, és Villám Juditot. […»]


Szakmai nap a könyvtárosok helyzetéről, a könyvtáros életpálya modell

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Kvteletpalya

A könyvtáros társadalmat régóta foglalkoztató és érzékenyen érintő kérdés került terítékre 2015. november 30-án, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott szakmai napon. A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által közösen szervezett program fókuszában a könyvtáros életpálya modell alakulása állt. […»]


Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_KTE_1

Az Óbudai Árpád Gimnázium  adott otthont  2015. november 04-én, a KTE Őszi Szakmai Napjának, melynek témája  A könyvtárostanári munka támogatása, értékelése, az információkeresés tanítása volt.

A szakmai nap első részében megemlékeztünk Bondor Erika (volt KTE elnök, a KTE emlékérem létrehozója) munkásságáról. A szívszorító percek után az idei kitüntetetteinket köszöntöttük. […»]


A Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja Székesfehérvárott.

Posted by zondaz - november 2nd, 2015

2015. szeptember 9.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helyszínek: Vörösmarty Mihály Könyvtár, Tolnai u. Tagkönyvtár

Hetedhét Játékmúzeum, városnézés

Egy ideje már terveztük, hogy vezetőségi üléseinket más-más helyszínen, egy-egy vezetőségi tagunk „birodalmában” tartjuk. Kitűnő lehetőség könyvtárak és új kollegák megismerésére, az új környezetben még a szakmázás is sokkal izgalmasabb.

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna felajánlotta, hogy szívesen lát minket, és a program is olyannyira összeállt, hogy már a szolnoki vándorgyűlésen szórólapon osztottuk a lehetőséget, invitáltuk a könyvtárosokat. […»]


Évfordulós emlékülés Komárom-Esztergom megyében

Posted by zondaz - november 2nd, 2015

201505_Szervezetielet_KEMSZ_1

Ebben az évben több évfordulóra is sor kerül a Magyar Könyvtárosok Egyesülete háza táján. 80 éves az MKE, és több tagszervezete csatlakozott hozzá – ahogy a Komárom-Esztergom megyei is – 55 évvel ezelőtt. Erre emlékeztek emlékülés keretében Tatabányán 2015. szeptember 7-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban.  […»]


Beszámoló az MKE Társadalomtudományi szekciójának vándorgyűlési szekcióüléséről

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az MKE 47. Vándorgyűlésén a Társadalomtudományi szekció „Minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában” címmel Villám Judit szekcióelnök moderálásában tartott szekcióülést. A tanácskozást szponzori előadás nyitotta meg: a Monguz Kft. bemutatta a Qulto Plágiumkereső programot, Czoboly Miklós belföldi kereskedelmi vezető előadásában.

Lencsés Ákos főosztályvezető – Rózsa Dávid főigazgató-helyettes (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Olvasószolgálati Főosztály és Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály) „Megújuló szakmai és közművelődési szolgáltatások a KSH Könyvtárban” címmel tartott előadást, melyben az előadók áttekintették azokat a fejlesztéseket, változásokat, amelyek az elmúlt években végbementek a szolgáltatások területén. A könyvtár a tudásközvetítés, tudástermelés, illetve a közösségi programok szervezése terén is újított. Csatlakoztak az MTMT-hez, történeti statisztikai tudástárat, repozitóriumot építenek, kiadványokat adnak ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az országos jelentőségű könyvtárközi kölcsönzési programra, több digitalizálási projektben vesznek részt, önálló kutatási és kiadói tevékenységgel bővítették repertoárjukat, és mind közvetlen, mind tágabb környezetük számára igyekeznek XXI. századi színvonalú szolgáltatásokat nyújtani. […»]


Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása: hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő eszközeihez – az MKE Bibliográfiai Szekciójának rendezvénye

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Vándorgyűlés plenáris ülése előtt – még csütörtökön délben – ünnepélyes aktusra került sor, amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója (BSZ) és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a 2005-ben közösen alapított Kertész Gyula emlékérem Alapító okiratának 2015-ben kiegészített változatát, az eredeti alapítókkal közösen, aláírásával pecsételte meg.

201504_Szervezetielet_Bibiliografiai_szekcio-1

A pénteki szakmai napon a BSZ forró hangulatú és a felfokozott várakozásnak megfelelő programot bonyolított le, amelynek első negyedórájában Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazgatója tartott tájékoztatót Az ELDORADO oktatási anyagai, képzési programjai témakörben. […»]


Szolnokon, a Tisza fővárosában jártunk! – A Jogi Szekció beszámolója az MKE 47. Vándorgyűléséről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Jogi_1

2015. július 15-18. között tartotta 47. Vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnokon, amelynek központi témája „ A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”. Az idei rendezvény programjához a szekció az „Open Access, avagy a nyílt hozzáférés a jogtudomány tükrében” című programmal kapcsolódott. […»]


A Mezőgazdasági Szervezet beszámolója a Vándorgyűlésen tartott előadásaikról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Mezogazdasagi_1

A szolnoki vándorgyűlésen tartott szekcióülésünk az Agrárium és vízügy. Múltból a jövő felé címet viselte. Az ülésen négy plusz egy előadásra került sor. Egyetemi könyvtári gyakorlatokról adott elő Tompa Zsoltné, Kissné Bognár Krisztina és Barna Marianna. Dr. Nagy István a Tiszáról tartott előadást. A szponzori előadást Udvardy-Nagy István tartotta. […»]


A Múzeumi Szekció beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Múzeumi Szekció vendéglátója, előadásainak helyszíne ez évben a Damjanich János Múzeum volt, amely minden szempontból kitett magáért. Miután tavaly a záró plenáris után értesítettük a kollégákat a szolnoki helyszínről, egy éven át lehetett felkészülni az összejövetelre és kitalálni a programot. Ennek minden előnyét élvezhettük összejövetelünk alkalmából: szívesen fogadott, látott és várt vendégek voltunk, s házigazdáink tényleg szívüket-lelküket kitették a program sikere érdekében.

201504_Szervezetiélet_Muzeumi_1

Dr. Horváth László múzeumigazgató vendégköszöntője és nyitóelőadása,
oldalán dr. Szoleczky Emese, a nap moderátora […»]


Előzetes beszámoló az MKSZ 2015. évi szolnoki Vándorgyűlésén végzett munkájáról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

Július 16-án délután a nyitó nagy plenáris ülésen, ahol az MKE új elnöksége Barátné Dr. Hajdu Ágnes vezetésével bemutatkozott, a megjelent több mint 700 fős tagság előtt vehették át az MKE emlékérem kitüntetést azok a könyvtárosok, akiknek kiemelkedő munkájuk, elért eredményeik alapján az egyesület vezetősége megítélte. Szekciónk tagságára nézve is megtisztelő, hogy ebben az évben egyik legaktívabb tagunk, Wittinghoff Judit, a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki Könyvtárának vezetője is részesült a kitüntetésben.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_1

Wittinghoff Judit

Tagságunk nevében szívből gratulálunk Juditnak, aki már második ciklusában titkára az MKSZ vezetőségének! […»]


Hungaricana bemutató a Kisplenáris ülésen

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Hungaricana

A könyvtáros vándorgyűlések visszatérő szokása, hogy a 2. nap reggelén kisplenáris ülésre kerül sor. Így volt ez Szolnokon is. Dr. Redl Károly az MKE alelnökének moderálása mellett került sor a Hungaricana Közgyűjteményi Portál bemutatására. A bemutatót Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója, Dr. Kenyeres István, a Budapest Főváros Levéltár Főigazgatója és Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kiadó ügyvezető igazgatója tartották. […»]


A Zenei Könyvtárosok Szervezete a szolnoki vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Zenei

Úgy gondolom, hogy a Zenei Könyvtárosok Szervezete pontosan olyan programot szervezett és bonyolított le, amilyenek mi vagyunk. Családias, nagyon jó légkörben folyt és tényleg azokról a szakmai kérdésekről volt szó, amik a mindennapjainkban is foglalkoztatnak bennünket.

Szekcióülésünkre nem a Szolnoki Főiskola épületében – ahol általában a programok zajlottak -, hanem a Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti Szalonjában került sor. Ezúton is nagy-nagy köszönet érte Bartáné Engel Arankának, helyi “képviselőnknek” és természetesen minden kolléganőjének, akik a szervezésben és a lebonyolításban részt vettek. Igazán jól éreztük magunkat! […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

“Segítő munka a közkönyvtárakban” címmel  indult el a két szekció munkája a kitűzött közös gondolat mentén.

A moderátor  Haszonné Kiss Katalin volt, a Közkönyvtári Egylet elnöke.

– Az első előadó Horváth Judit pszichológus, “Veszélyes üzem” című előadására hamar megtelt a terem. Mi könyvtárosok kerültünk a középpontba a megnövekedett mentálhigiénés feladatainkkal, amelyek az oktatási intézmények hárításából, a család hagyományos funkcióinak kényszerű átalakulásából és a reszocializációs feladatokból adódhatnak. Pozitív az a többlettudás, mellyel a könyvtárosok rendelkeznek ahhoz, hogy a fent említett helyzetet megoldják, pl.:szemlélet, irányultság, készség, aktivítás, saját szakterület ismerete stb. […»]


„Kávéházi szekció”

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Messze jövendővel komolyan vetettek „öszve jelenkort” a szolnoki Kávéházi szekció (2015. júl. 17.) előadásainak előadói és hallgatói. A szervező tudatosan tervezte a párbeszéd lehetőségét: minden 20 perces előadást 10 perces diskurzus követett.


Az MKE Zenei Szervezete a Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában

Posted by zondaz - június 28th, 2015

4-201503_Szervezetiélet_Zenei_1A Zenei Szervezet 2015. április 25-én Rockenbauer Zoltán “Bartók és a Nyolcak – zene és képzőművészet kapcsolata a modernizmusban” című előadásával vett részt a Könyvtáros Klub programjaiban. Az előadó érdekesen és élvezetesen vezetett be bennünket a Nyolcak művészetébe és Bartókhoz fűződő kapcsolatukba. […»]


A Borsod Megyei Szervezet híre…

Posted by zondaz - június 28th, 2015

4-201503_Szervezetielet_Zenei_01

Évek óta sikeres rendezvényünk az „Ismerjük meg egymás könyvtárát” sorozat. Idén május közepén egy Miskolc melletti kistelepülésre, Bükkaranyosra látogattunk.

A helytörténeti barangolással összekötött könyvtárlátogatás szervezője és lebonyolítója Munkácsi Szilvia volt, aki 25 éve megbízási díjas könyvtárosa a falunak, egyben a Miskolci Egyetem Könyvtár-Levéltár-Múzeum Selmeci Gyűjteményének  munkatársa, s a Borsod megyei Szervezet vezetőségi tagja is. […»]


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet Ünnepi Könyvheti programjáról

Posted by zondaz - június 28th, 2015

Hagyományainkhoz híven, a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete idén is könyvbemutatókkal csatlakozik az Ünnepi Könyvhét helyi rendezvénysorozatához. A 2015. június 8-i egyesületi rendezvényen a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében két új, nagyformátumú kézikönyv bemutatására várjuk az MKE megyei szervezet tagjait, a könyvtáros kollégákat és a bibliofil közönséget. […»]


Kitüntetés a Könyvtárosok világnapján

Posted by zondaz - június 28th, 2015

1-201503_Szabolcs_Kituntetes_FutakyA MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2009 óta ünnepi taggyűlésen emlékezik meg a Könyvtárosok Világnapjáról. Ez a számunkra oly jeles emléknap az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (ALA) kezdeményezésére jött létre azért, hogy a társadalomban tudatosítsák a könyvtárak és az ott dolgozók munkájának fontosságát. […»]


Az MKE MKSZ tisztújító taggyűlése a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_MKSZ_1

2015. március 26-án délután a BME OMIKK Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában gyűltek össze a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának (MKE MKSZ) tagjai, hogy sort kerítsenek cikluszáró és tisztújító taggyűlésükre.

A taggyűlés a résztvevők jelentős létszámára való tekintettel az előzetesen meghirdetett helyszín helyett (régi folyóiratolvasó) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában került megrendezésre, mely a rendezvény időtartama alatt időszakosan zárva tartott az olvasóközönség előtt. A taggyűlés a házigazda intézmény főigazgatójának, Liszkay Bélának a köszöntőjével kezdődött, majd Nagy Zoltán MKSZ elnök mondott nyitóbeszédet. […»]


Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_KEM

A napirend szerint a formaságok után az elmúlt öt évet átfogó beszámolókkal kezdődött a taggyűlés.  Először Kristófné Szabó Szerafina elnök adott számot a megyei szervezet tevékenységéről, majd Kissné Anda Klára a gazdasági tevékenységről és a pénzügyi helyzetről számolt be. Mindkettő pozitív mérleget vont: nőtt az egyéni és testületi tagok száma, ami a szervezet anyagi helyzetét is javította; nőtt a tagok aktivitása a szervezetben és a szervezet aktivitása az MKE működésében; sokszínű és nagyszerű kirándulások, tapasztalatcserék szerveződtek; ismét növekedésnek indult a vándorgyűléseken és az MKE programokon való részvételi arány; realizálódott a határon túli (felvidéki) együttműködés, az egyesületi-szervezeti tevékenység kiszélesedett; szakmai kitüntetések sora igazolja vissza, hogy a szervezet figyelme kiterjed tagjai és a megyében dolgozó könyvtárosok munkájára. […»]


„Állandó készenlét hatalmas háttérmunkával” – bemutatkozik a KE Egyetemi Könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az MKE Somogy Megyei Szervezet tisztújító taggyűlése a Kaposvári Egyetem könyvtárában.

201502_Szervezetielet_Somogy_1

A Somogy Megyei Szervezetben négy évvel ezelőtt megújult vezetőség vette át az elődöktől a munkát, és folytatta az egyesületi élet hagyományait. Az általuk szervezett szakmai napokon az aktuális kérdésekről elhangzó előadások továbbra is továbbképzési lehetőséget, a szakmai kirándulások pedig kötetlen találkozási alkalmakat, tapasztalatcserét jelentettek a megye könyvtárosainak. Ugyanakkor az új vezetőség más területeken is próbált lépést tartani a változásokkal, rengeteg friss erőt, újítást hozott a Szervezet életébe. […»]


Egy ízig-vérig debreceni tárlatról

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_HBSZ_Csokonai

Csokonai emlékszoba, Debreceni Református Kollégium

Az MKE Hajdú-Bihar megyei szervezetének tagjai 2015. március 23-án, délután a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában gyűltek össze. Meghallgattuk dr. Keczán Mariann muzeológus ismertetését a Debreceni Református Kollégium állandó Csokonai-kiállításáról és a Csokonai-kutatások legújabb eredményeiről. Valamennyien örömmel vettük kézbe a Csokonai emlékszobát látogató diákok számára összeállított múzeumpedagógiai füzetet (címe: Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen). […»]


Szerzői jog és iskolai könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Szerzoijog_KTENagy érdeklődés kísérte a KTE Tavaszi Szakmai Napját, mely Budapesten, 2015. április 15-én a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában került megrendezésre. Támogató partnereink: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület volt.

A köszöntők után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet Pál Roberta titkárhelyettes mutatta be.

Az előadások a tananyagfejlesztés valamint az iskolai könyvtárat érintő szerzői jogi kérdéseket és a jogi, törvényi hátteret emelte ki mindennapi életből vett, konkrét példákkal szemléltetve. Az előadásokat Dr. Takács Nóra Emese szerzői jogi ügyintéző (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és Dr. Grad-Gyenge Anikó PhD, ProArt tanácsadó tartotta. Plágium az iskolában címmel Knausz Imre, a Miskolci Egyetem egyetemi docense  tágította ismereteinket, majd a  Köznevelési reformok és az iskolai könyvtárak, lehetőségek a TÁMOP 3.1.15-ben valamint A bibliográfiai hivatkozás tanításának tartalmi, módszertani kérdései címmel Dömsödy Andrea, az OFI-PKM munkatársa, a KTE alelnöke  adott elő. […»]


Könyvbemutató

Posted by zondaz - március 8th, 2015

201501_TTSZ_Gero

2015. január 16-án, pénteken került sor az MKE Társadalomtudományi szekciójának rendezvényére az OSZK VIII. emeletén.

Az apropó az volt, hogy most jelent meg Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológiájának 4. kötete (2008-2010, Pótlások 996-2007), amelyet Ungváry Rudolf mutatott be, majd beszélgetés következett a szerzővel. […»]


Biztató évkezdés Hajdú-Biharban

Posted by zondaz - március 8th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar megyei Szervezete 2015. február 2-án tartotta beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését. A taglétszám hét fővel gyarapodott tavaly a tagdíjak emelkedése mellett. Szeretnénk, ha több Debrecenen kívül, Hajdú-Bihar megyében élő (debreceni szóhasználattal: „vidéki”), továbbá fiatal kolléga, felsőoktatásban hallgató is tagja lenne a szervezetnek. A vidéki kollégák nehezen jutnak el a debreceni rendezvényekre. A fiatalok alacsony létszámának lehetséges okait is érdemes lenne megvizsgálnunk. A tagok száma évek óta 40–50 fő között mozog, ugyanakkor személyileg a tagság majdnem negyede kicserélődött. A pénzügyi és adóváltozások miatt jelenleg nincs a szervezetnek testületi tagja. […»]


Tisztújítás a Mezőgazdasági Szervezetben

Posted by zondaz - március 8th, 2015

2014. december 16-án az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Ujhelyi Termében tartotta évzáró közgyűlését az MKE Mezőgazdasági Szervezete.

A közgyűlés Miltényi Szilárdné Zsuzsira, a szervezet korábbi elnökére való egyperces néma emlékezéssel kezdődött, aki augusztusban közúti balesetben vesztette életét. […»]


Tisztújító közgyűlés a PEMEKSZ-ben

Posted by zondaz - március 8th, 2015

201501_Szervezetiélet_PEMEKSZ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete (PEMEKSZ) közgyűlést tartott 2015. február 18-án, az OSZK 6. emeleti dísztermében. Az összejövetelnek kettős célja volt: egyrészt a vezetőség szokás szerint beszámolt a 2014-es pénzügyi évről, másrészt – mivel lejárt a mandátuma – a teljes négyéves időszak tevékenységeit is összegezte leköszönése előtt. […»]


Beszámoló a vállalati könyvtárosok 19. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - december 31st, 2014

– 2014.11.27. –
Adatbázisok menedzselése
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete

12_Szervezetielet_Vállalati könyvtárosok_v1Köszönjük dr. Kiszl Péter intézetigazgatónak és munkatársainak, hogy meleg vendégszeretettel fogadták műhelybeszélgetésünket. A résztvevők alaposan megtöltötték a termet, sokakat érdekelt az adatbázisok kiválasztásának, megrendelésének és menedzselésének kérdése.

Az intézet rövid bemutatása után Varga Klára, az ELTE Informatikai és fejlesztési osztályának vezetője tartott vitaindítót. Beszámolójában rámutatott, hogy az EISZ keretében hozzáférhető adatbázisok kezelése, használata egyrészt kiszámíthatóbb a magas fokú szabályozottság miatt, másrészt kevesebb lehetőséget ad a gyorsan változó igényekhez való alkalmazkodáshoz. A meghatározott keretek természetesen behatárolják a könyvtári használatot is: az adatbázisokból nyert dokumentumok elektronikusan nem, csak nyomtathatóan adhatók oda, és csak oktatási célra. A tabletes, okostelefonos használat még csak kialakulóban van, bár igény egyre inkább lenne erre. […»]


Beszámoló a Jogi Szekció őszi szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

 – 2014. november 5. –
”…e percznek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat le kebelemre.„ (Kossuth)

12_Szervezetielet_Jogi_OGYKAz MKE Jogi Szekciója 2014. november 5-én tartotta meg őszi szakmai napját, melynek szervezését és megrendezését az Országgyűlési Könyvtár munkatársai vállalták fel Markója Szilárd és dr. Tóth Éva vezetésével.

Nagy örömmel fogadták ezt szekciónk tagjai, hiszen így lehetőséget kaptunk arra, hogy a Markója Szilárd igazgató úr vezetése alatt minden tekintetben hatalmas megújuláson átesett intézményben lezajlott eddigi változásokat megismerhessük.

Sándor Gertrud, a Jogi Szekció elnöke és Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója a Deák-teremben üdvözölte a megjelenteket, melyen szekciónk 42 fővel képviseltette magát. Igazgató úr köszöntőjében rámutatott arra, hogy az utóbbi években sok változás történt az Országgyűlési Könyvtárban. A legszembetűnőbb talán az, hogy a korábban leválasztott tereket az átépítés során megnyitották, így nagyobb és a Duna-felőli ablakok révén világosabb terek várják most az ide látogató olvasókat. Az átépítés során törekedtek az eredeti állapotok visszaállítására és az olvasói terek növelésére. A látványos külső megújulás mellett önmagukért beszélnek a tartalmi újítások, melyek révén hatékonyabb munkaszervezéssel zajlik a szolgáltatás. A régi nyolc szervezeti, osztályból kettő lett: Nyilvános Szolgáltatások Osztálya és a Gyűjteményszervezési Osztály. Az intézményvezető kiemelte a tervszerű állományapasztás, a digitalizálás, az összehangolt szolgáltatás-fejlesztés, a közös és egységes adatbázis-kezelés, a projekt-alapú gondolkodás és a könyvtári marketing fontosságát. […»]


Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - december 31st, 2014

12_Szervezetielet_KTE

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. november 6-án az OFI-PKM dísztermében tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját. „A könyvtárostanári munka támogatása: szaktanácsadás, tanfelügyelet” című rendezvényt a NKA és az OFI-PKM támogatta.

Dr. Csík Tibor az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettesének és Szakmári Klára a KTE elnökének köszöntője után az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából meghirdetett „Kampányolj az etikus forráshasználat mellett!” című diákpályázatok értékelése, és az eredményhirdetés, díjátadás következett. Rendkívül ötletes, jól kidolgozott, bárhol megvalósítható kampányanyagokat ismerhettek meg a jelenlévők. […»]


60 éves az érdi könyvtár

Posted by zondaz - november 8th, 2014

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2014. szeptember 24-én megünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból megrendezésre került Érd testvérvárosai könyvtárosainak találkozója. A testvérvárosi kollégákat arra kértük, hogy ismertessék meg velünk országuk könyvtárügyét, valamint térjenek ki a könyvtári gyakorlatukra, osszák meg velünk annak szépségeit, sikereit, nehézségeit. […»]


Tóth Tamás érdi alpolgármester beszéde, amit az érdi könyvtár 60. születésnapi ünnepségén mondott

Posted by zondaz - november 8th, 2014

IMG_0016Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Előadók!

Szeretettel köszöntöm mindannyiukat a „Könyvtárak Érden és testvérvárosaiban” című tanácskozáson. Külön tisztelettel köszöntöm testvérvárosaink képviselőit! Örülök, hogy ismét alkalom nyílt arra, hogy találkozhassunk, eszmét cserélhessünk, ezúttal könyvtárainkról, ezekről az igen fontos közösségi és kulturális intézményeinkről.

Érd az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú városa, ami azt is jelenti, hogy sok, a tudásra még éhes és nyitott fiatal ember él itt, akiknek igazi közösségi teret jelenthet a könyvtár. És nemcsak a könyvek miatt, hanem mert könyvtáraink hétről-hétre változatos, színes, színvonalas programokkal is várják az érdeklődőket. […»]


Bemutatkozik az MKE Mezőgazdasági Szekciója

Posted by zondaz - november 8th, 2014

11_Szervezetielet_03_MSZ_kep1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szekciójának alapítása 1989-re nyúlik vissza, amikor felvetődött, hogy a Műszaki Szekción belül Mezőgazdasági Csoport alakuljon. A Csoport megalakulásának okait az MKE jubileumi évkönyvében Cserey Lászlóné és Lőrincz Ferenc a következőkkel foglalta össze: bár az AGROINFORM (az OMgK jogelődje) amely a 70-es években még a mezőgazdasági könyvtárak hálózati központja volt, a 80-as évek végére elvesztette ezt a szerepét, ugyanakkor a rendszerváltás idején kapcsolatokat épített ki a külföldi agrárdokumentációs központokkal (FAO, CAB, USDA National Agricultural Library) és a külföldi tapasztalatokat továbbra is átadta a mezőgazdasági könyvtárosoknak, vagyis a mezőgazdasági könyvtárosok továbbra is szoros kapcsolatban maradtak egymással. Emellett a számítógépes adatbázisok agrárkönyvtárakban való megjelenése és a gyarapítási költségek drasztikus emelkedése „mind-mind erősítették a mezőgazdasági területen működő könyvtárak és könyvtárosok közös gondolkodásának és cselekvésének szükségességét.” […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlés, Sopron – 2014

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Szubjektív beszámoló a szervezői oldalról nézve

10_Szervezetielet_Tompa

Néhány héttel ezelőtt arról írtam, hol is tartunk a 2014-es Vándorgyűlés szervezésében, most pedig már azt kellene összefoglalnom, miképp éltük meg mi, helyi rendezők azokat a napokat. Kör e-mail-ben kértem meg munkatársaimat: írják le véleményüket. A beérkező válaszok nagyon komoly önkritikákat tartalmaznak az értékelés mellett. […»]


Élménybeszámoló az MKE 46. vándorgyűléséről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

2014. július 17 és 19 között Sopron adott otthont az MKE Vándorgyűlésének. Amíg a találkozók történetében ez jelentette a 46. alkalmat, számomra – mint gyakorló könyvtáros – másodszor nyílt lehetőség arra, hogy részt vehessek rajta. A rendezvény hangulata már a vonatra-szállás pillanatában magával ragadott, ugyanis már ekkor érezhetővé vált a közösség ereje: a sok-sok ismerős arc, az időnként felhangzó „könyvtáros-konferenciás” beszélgetések, a közös úti cél mind-mind kézzelfoghatóvá tette a könyvtárosok állandóan létező, ám fizikai közösségként kevésbé megtapasztalható társaságát. A vonatút pedig csak a kezdete volt ennek a benyomásnak, Sopronban ugyanis folyamatosan erősített ezen az érzésen valamennyi mosollyal kísért találkozás az ismerős-ismeretlen kollégákkal. […»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A MÚLT JÖVŐJE! – Új intelligens szolgáltatások a műszaki és az orvosi könyvtárak világában

Idén az MKSZ a MOKSZ-szal közösen szervezte meg az MKE 46. Vándorgyűlésének programját, így a két elnök, Nagy Zoltán (MKSZ) és Dr. Vasas Lívia (MOKSZ) együtt vezették a tanácskozást.

10_Szervezetiélet_MKSZ1

Az akadálymentesített és légkondicionált szenátusi tanácsteremben a korábban adott 55-60 férőhelyet a nagy érdeklődése való tekintettel már a kezdés idejére 80 fő elhelyezésére kellett bővíteni. […»]


Az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az érem másik oldala címmel tartott szekcióülést az MKE TSzSz a soproni vándorgyűlésen, 2014. július 18-án délelőtt 10:00 és13:00 óra között.

Moderátorok: Téglási Ágnes és Holl András, az MTA KIK főigazgató-helyettesei

10_2_6-1

Országos programok esetében legtöbbször csak a „központ” szava hallatszik, a centralizált rendszerek irányítói folyamatosan tájékoztatják partnereiket, tagjaikat, azonban párbeszéd, kétoldalú eszmecsere legtöbbször csak kétirányú kommunikáció formájában jelentkezik, a többség nem értesül ezekről. […»]


Az MKE Bibliográfiai Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Egyetemi könyvtári szolgáltatások –
tudományos, intézményi repozitóriumok

Moderátor: Szőnyi Éva elnök (MKE Bibliográfiai Szekció)

10_2_5-1

Amint az idei, 46. Vándorgyűlés fő témája – az intelligens szolgáltatások kérdése – napvilágra került, a Bibliográfiai Szekcióban azon nyomban tudtuk, hogy az egyetemi könyvtári szolgáltatások köré fogjuk szervezni a szakmai programunkat. Fontosnak tartottuk, hogy nemzetközi kitekintést is adjunk az egyetemi könyvtárak fejlődési irányairól, valamint tájékoztassuk az érdeklődőket a hazai egyetemi könyvtárak egyik aktuális szolgáltatásáról – a tudományos egyetemi repozitóriumok építéséről és minősítéséről. […»]


Az Olvasószolgálati Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az Olvaszószolgálati Szekció a soproni vándorgyűlésen a könyvtárak szolgáltatásközpontúságát, illetve a modern technikai újításokat helyezte előadásainak középpontjába. A Modernizált könyvtár címmel jelzett szekcióülésen négy előadást hallhattak a jelenlévők hat előadó tolmácsolásában. […»]


A Helyismereti Szekció vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A helyismereti szekció 2011 óta nem tart külön éves összejöveteleket, hanem a „nagy egyesület” keretein belül szervezi és bonyolítja le szakmai programjait. Ez alkalommal Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője volt a soproni tanácskozás moderátora.

10_Szervezetielet_HKSZ
Fotó: Mándli Gyula

  […»]


A Mezőgazdasági Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_Szervezetiélet_MSZ1

A könyvtári vándorgyűlések történetében először tartott önálló szekcióülést a Mezőgazdasági Szekció. Az ülésen öt előadás hangzott el. Az első kettő az oktatásról, a harmadik a felhasználók elvárásairól, az utolsó kettő gyakorlati alkalmazásokról szólt. […»]


Az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vándorgyűlési beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Az MKE Társadalomtudományi szekciója Korszerű szolgáltatások kreatív felhasználóknak címmel rendezett ülést Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem P épületének nagy előadójában, 13 órai kezdettel, Murányi Lajosnak, a Társadalomtudományi szekció volt elnökének a moderálásával.

A program ún. szponzori előadással kezdődött, melyen Tolnai Gáborné Lakatos Mónika (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár, Győr) és Berger Ágoston (Monguz Kft.) számolt be digitalizálási tevékenységükről (A Europeana Inside projekt megvalósítása a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtárban). […»]


Pest megyei könyvtárosok napja(i)

Posted by zondaz - június 28th, 2014

Visegrád

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének már 17 éves hagyománya, hogy a legkülönbözőbb helyszíneken, legkülönbözőbb közegben évente megtartja a Pest megyei könyvtárosok napját. Általában a nyár elején, változatos, soha nem egysíkú, szakmai vagy kevésbé szakmai, de mindenképpen kötetlen, baráti légkörben, általában fehér asztal mellett (is) találkozunk mi, Pest megyei könyvtárosok. 2004 óta ezen a napon adjuk át a Téka-díjakat, illetve 2009 óta a Nagy Ferenc-díjat. […»]


Mindennapi kenyerünk a mese

Posted by zondaz - június 28th, 2014

mindennapi_kenyerunk

Bács-Kiskun megye gyermekkönyvtárosainak szervezett szakmai napot 2014. május 15-én, a Családok napján a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház. Luzsi Margó, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője tartott előadást, melyben a gyermekeinkkel való beszélgetés fontosságát hangsúlyozta, s a mesét, mint kapcsolatteremtésre, bizalomépítésre és problémamegoldásra kitűnően alkalmas eszközt helyezte középpontba. […»]


Bemutatkozik az MKE Somogy Megyei Szervezet

Posted by zondaz - április 27th, 2014

Hivatalosan 1966. július 5-én alakult meg az MKE Somogy megyei helyi csoportja Kellner Béla és Szita Ferenc (a megyei könyvtár akkori vezetői) előkészítő munkája után. Folyamatos működésünknek köszönhetően ma közel fél évszázados szakmai múltra tekinthetünk vissza.

 1.kep  2.kep

[…»]


Beszámoló az MKE MKSZ szakmai napjáról a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - április 27th, 2014

wb8sze_1_1

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója februárban anyaintézményében, a BME OMIKK-ban tartotta idei első szakmai napját. Nagy Zoltán elnök köszöntőjét követően, Liszkay Béla, a könyvtár főigazgatója tartott előadást „A műszaki könyvtárak szerepe, jövőbeli fejlődési lehetőségei és új útjai” címmel. Főigazgató előadásában elsősorban azokról a változásokról, fejlesztésekről beszélt, amelyek az elmúlt időszakban voltak, illetve várhatók a könyvtárban. […»]


Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Válallati_kvt

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében 2005 óta immár 17. alkalommal találkoztak a vállalati könyvtárosok, hogy megosszák egymással gyakorlati tapasztalataikat, megvalósított ötleteiket és esetenként kudarcaikat. A félévente, általában májusban és decemberben tartott műhelybeszélgetés témáit a résztvevők választják, aktuális érdeklődésükhöz igazodva. […»]


Papp István a TTSZ tiszteletbeli tagja lett

Posted by zondaz - február 28th, 2014

papp2011A Társadalomtudományi szekció az elmúlt évben tiszteletbeli tagjává választotta Papp Istvánt, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettesét, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ korábbi igazgatóját szakmai és egyesületi tevékenysége elismeréséül. A szekció elhatározását az elnökség messzemenően támogatta.

Papp István 1965-től egy ciklusban, majd 1972-től több cikluson át folyamatosan az elnökség tagja volt. 1990 és 1994 között főtitkárként dolgozott. A rendszerváltást követően – az egyesületek újraalakulásának időszakában – sikerrel menedzselte az MKE ügyeit, és mindig igen sokat tett az MKE nemzetközi kapcsolatainak az építéséért, egyebek között azzal, hogy Magyarországot képviselte az IFLA-ban (a közkönyvtári és a könyvtárépítészeti szekcióban, az IFLA Journal szerkesztőjeként stb.), és jó kapcsolatokat alakított ki a szomszéd országok egyesületeivel.

Főtitkári megbízását követően 1994-tól ismét elnökségi tagként vett részt az elnökség munkájában. Kezdeményezésére és áldozatos munkájának köszönhetően készült el 2006-ban A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Szakmai kitüntetései: Szabó Ervin-emlékérem (1981), MKE-emlékérem (1985), Széchényi Ferenc díj (2000), Füzéki István-emlékérem (2005). […»]


Beszámoló a GYEMSZI IRF Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár szakmai napjáról

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

60 éves fennállását ünnepli idén a GYEMSZI IRF Országos Egészségtudományi Szakkönyvtára. Az évfordulót október 16-án az EMMI V. kerület, Arany János u. 6-8 sz. alatt található épület nagytermében szakmai nappal ünnepeltük meg.

60ev_039

A több mint 100 fős rendezvény nyitó előadását Dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke tartotta „Barangolás az orvosi tudás dzsungelében” címmel. A kitűnő előadás után következtek a köszöntők: Sörény Edina, az EMMI Könyvtári Osztályának vezető tanácsosa, Dr. Vasas Lívia, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége elnöke, Nagy Zoltán, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke és végül a házigazda jogán Dr. Surján György főigazgató-helyettes köszöntötte a résztvevőket. […»]


Nyílt nap a Kúrián és a Fővárosi Törvényszék Könyvtárában

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

Az MKE Jogi Szekciója az egyesület egyik legfiatalabb szakterületi szervezete. Megalakulásától kezdve aktívan szervezi szakmai programjait. November 13-án a Fővárosi Törvényszéket és a Kúriát mutatta be izgalmas előadások kíséretében.

Kuria_1

A Markó utca 16. szám alatt működő Kúria épülete eredetileg Igazságügyi Minisztériumnak épült (1913-1918), később a Vegyipari, valamint a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium székelt itt. 1980-ban kapta meg a Legfelsőbb Bíróság. Jelenleg a Fővárosi Ítélőtábla és a Legfőbb Ügyészség is itt működik. […»]


Néhány szó a Zenei Szervezet két őszi szakmai programjáról

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

zenei_1

Október 17-én és 18-án Szekszárdon jártunk, ahol többek között az Illyés Gyula Megyei Könyvtár zenei gyűjteményének 40 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztünk. A szekszárdiak a szakmai programok mellett a város rövid bemutatásával, két hangverseny szervezésével és a Liszt-emlékek megtekintésével tették teljessé az ott eltöltött két napot. […»]


Év végi programok Somogyban

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

Az MKE Somogy Megyei Szervezetének hírei

Kaposvári Szabadegyetem

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár valamint az Egyetemi Könyvtár Kaposvári Szabadegyetem címmel indított előadássorozatot 2013 januárjában. A tizedik, egyben az idei utolsó előadáson Prof. Dr. Kolláth Zoltán csillagász beszélt a fényszennyezés káros hatásairól és kalauzolta a népes hallgatóságot a Zselici Csillagoségbolt-parkban és mutatott rá, hogy napjainkban a csillagos ég látványa is megőrzésre szorul, ám szerencsénkre, a közeli erdeink még mentesek ettől a szennyeződéstől.  Az előadássorozat sikere az egyesületi tag kollégák szervező munkájának köszönhető. […»]


Bemutatkozik az MKE Heves Megyei Szervezete

Posted by zondaz - november 11th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete mintegy 40 éve végzi munkában, sikerekben gazdag tevékenységét. Területi szervezetünk 1975-ben alakult, akkor adott otthont Eger az MKE VII. Vándorgyűlésének. A következő években mozgalmas szervezeti élet folyt; 1976-ban az egyesületi tagok száma már meghaladta a 100 főt. Az országos tendenciákkal megegyezően a 90-es évek elején a létszám drámai csökkenést mutat – összefüggésben egyéb társadalmi folyamatokkal. 1999-ben ismét örvendetesen nőtt a taglétszám, 80 főre emelkedett a Heves Megyei Szervezet tagjainak száma.

02_MKE_kep1

30. évi jubileumi taggyűlés […»]


Olyan a könyvtár, mint a könyvtárosa

Posted by zondaz - november 10th, 2013

Júniusban az árvízi helyzet miatt inkább a könyvtárosnap elhalasztása mellett döntöttünk, ezért szeptember 11-én gyűltünk össze Ráckevén. Reggel még eléggé szomorú időjárás fogadta a résztvevőket, de ezt ellensúlyozta a ráckeveiek vendégszerető fogadtatása, még a liszt- és cukorérzékenyekre is gondoltak a gyümölcsös köleskásával. 

A 103 résztvevős tanácskozás a következő mottó jegyében zajlott: Olyan a könyvtár, mint a könyvtárosa. Azért ezt választottuk, mert olyan sokszor esik szó a technikai feltételekről, az állomány összetételéről, a pénzügyi helyzetről, hogy néha nem árt beszélni arról sem, aki mindezt működteti, vagyis a könyvtárosról.  […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlése

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

kep1A konferencia fő témája: Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért

Az MKE 45. Vándorgyűlésén többször is találkozhattunk idézetekkel, jelmondatokkal. Az egyiket rögtön a logón találjuk: „Eger a Te történeted.”

Ügyes, okos és mindenki számára saját „megfejtést” lehetővé tévő szlogen ez. Valóban mindenki megfogalmazhatja a maga történetét, amiről érdemes szólnia, amit érdemes ajánlania mások számára akár a Vándorgyűlés, a három nap gazdag eseménysora, akár Eger, akár Eger történelmi múltja, vagy az „Egri csillagok”, Gárdonyi halhatatlan remekműve, egyben mindannyiunk egyik kedves olvasmányélménye kapcsán. […»]


A korszerű könyvtár küldetése és feladatai

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Előzetes szakmai vitaanyag a 2014-2020-as könyvtári stratégia elkészítéséhez.


Doncsev András parlamenti államtitkár (EMMI) beszéde a Vándorgyűlés plenáris ülésén – Eger, 2013. július 18.

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

kep3Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért

Tisztelt Elnök Asszony, Polgármester Úr, Főtitkár Asszony, Rektor Úr, Igazgató Asszony és Főigazgató Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében tisztelettel köszöntöm a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 45. Vándorgyűlésén részt vevő könyvtárosokat, amelyre a szervezők tájékoztatása alapján több mint 700 fő érkezett az ország különböző településéről a különböző típusú könyvtárak képviseletében. […»]


Sörény Edina vezető tanácsosnak, az EMMI könyvtári osztálya munkatársának előadása a Vándorgyűlés kisplenáris ülésén

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

kep4A Vándorgyűlés kisplenáris ülésén Sörény Edina, az EMMI könyvtári osztályának vezető jogtanácsosa összefoglalta a jelenlegi könyvtári stratégia megvalósulásának helyzetét. Az eredmények felsorolása mellett részletesen kitért a szakma hazai és nemzetközi környezetének változásaira, a pályázati rendszer átalakulására, és ismertette a 2014-2020-as könyvtári stratégia fő célkitűzéseit. Az előadás itt tekinthető meg.


A Vándorgyűlésen előterjesztett stratégiai vitaanyaghoz a szervezetektől és a vezetőség tagjaitól eddig beérkezett észrevételek

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

MKE Társadalomtudományi szekció véleménye

  • A szakmai vitaanyagot javasoljuk oldalszámozással, számozott fejezetekkel ellátni az egyértelmű tagolás, használat érdekében.
  • Az értelmet zavaró félregépeléseket, rossz szerkesztéseket is ki kell javítani.
  • A vitaanyagban lévő betűszavakat, rövidítéseket fel kell oldani, mindenki számára érthetővé kell tenni (IKT, RFID, IKR, MJV, stb.) A nem mindenki által ismert újdonságokat lábjegyzetelni kell (digitális stúdió).
  • Általános meglátásunk: folytatódik és erősödik az a tendencia, ami szerint a könyvtár=közkönyvtár. A könyvtári rendszer differenciáltsága, az egyes könyvtártípusok eltérő feladatellátása, hogy a feladatmegosztásról ne is szóljunk, a sajátosságaikban rejlő értékek, mind veszendőbe megy ilyen fokú uniformizálás mellett.
  • Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti könyvtári feladatok ellátása az információs technológia fejlődése és a globalizáció következtében egyre fontosabb és bonyolultabb feladat, több kormányzati odafigyelést és támogatást érdemelne.
  • A szakkönyvek, szakmai publikációk pedig éppúgy a nemzeti kulturális örökség részei, mint a szépirodalmi alkotások, megőrzésük, feldolgozásuk és közzétételük nélkül nemzeti kultúránk lesz szegényebb. A vitaanyagban is sokkal többször lehetne a szakkönyvtárak szerepéről szólni (pl. az első oldal 8. bekezdése, 5. oldal open access hálózat kialakítása, stb.). […»]

A Bibiliográfiai Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

A Bibliográfiai Szekció szakmai rendezvényének előadásait az Egri Vándorgyűlés témáit szem előtt tartva – a tudás szabad áramlását és a szellemi javakhoz való hozzáférést, itt Európában – az elmúlt évszázadok könyvtári fejlődéstörténésének kitüntetett momentumaiból állította össze. Az egységes koncepció mellett haladó előadásoknak nagy sikerük volt.

DSCF3327

[…»]


A Helyismereti Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Helyi értékőrzés – lokális információk szabad és egyenlő hozzáférése a 21. században.

helyismereti

A Főiskola Auditorium Digitáriumában tartott szekcióülés Mándli Gyula köszöntésével kezdődött. A Szervezet elnöksége a vándorgyűlésen Mándli Gyulának, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnökének, eddigi munkásságának elismeréseként a „Kertész Gyula emlékérmet” adományozta, melyhez a Szervezet tagsága az ülésen gratulált. Külön köszöntőt mondott Kertész Gyuláné, a díj névadójának özvegye. […»]


A Könyvtárostanárok Egyesületének beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Hogyan lehetek/maradhatok könyvtárostanár? Képzési lehetőségek

A kérdés aktualitását a napjainkban zajló változások adják. Egyrészt éppen átalakulóban van a felsőoktatás rendszere, az eddigi bolognai rendszer helyett a tanárképzés ismét osztatlan képzés lett. A másik fontos változás, hogy a közoktatás rendszerében az iskolák 2013. január 1-től a KLIK irányítása alá tartoznak.

könyvtárostanári

[…»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Műszaki könyvtárak a szabad tudásáramlás fejlesztéséért.

Szép sikert hozott a Műszaki Szekció programja Egerben az MKE 45. Vándorgyűlésén.

Elsőként fontos megemlítenünk, hogy Eger megújulva, s az alapos előkészítés mellett igen nagy szeretettel fogadta az MKE közel 700 könyvtárosát.

muszaki2

Az MKSZ szekció ülését 2013. július 19-én 11 órától az Eszterházy Károly Főiskola patinás régi könyvtártermeinek egyikében, a földszinti 112. számú termében tarthattuk meg. […»]


A Társadalomtudományi Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Kihívások és megoldások a 21. század könyvtárában.

Az MKE Társadalomtudományi Szekciója július 19-én, pénteken 13 órakor kezdte ülését Murányi Lajos és Villám Judit moderálásával. Elsőként a CEIBA cég (Štúrovo, Szlovákia) bemutatójára került sor, ahol Jutka Veresova a könyvtárak munkáját segítő szolgáltatásokat ismertette.

társadalomtud

[…»]


Ízelítő a vándorgyűlés szabadidős programjaiból

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Városnéző és Líceumi séták

11_kep1Városnéző és Líceum látogató sétacsoportok július 18-án és 19-én minden órában indultak a Líceum aulájából. A csoportokat Kárpáti János, Kiss Péter, Nagy Andor valamint Patkós Attila kalauzolta Egerben, valamint a Líceum területén. A magas létszámmal induló csoportok alapos idegenvezetés mellett ismerték meg a megyeszékhely gyöngyszemeit. […»]


A könyvtár új útja – minikonferencia az MKE Társadalomtudományi Szekciója szervezésében

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

TTSZ_konferencia_1Egy évvel ezelőtt az MKE Társadalomtudományi Szekciója A könyvtár új útjai címmel minikonferenciát szervezett. A szakmai nap arra keresett válaszokat, hogy a digitális kor hogyan és mennyiben befolyásolja a könyvtárak szerepét és működését. A rendezvény egyszerinek indult, a felvetődött kérdések, ötletek alapján azonban a szekció vezetése fontosnak tartotta, hogy legyen egy fórum, ahol az „új utak” bemutatásra kerülhetnek, ahol lehetőség van elmondani és meghallgatni, ki milyen utakon jár, ahol lehetőség van ötleteket adni és kapni. Bízunk benne, hogy A könyvtár új útjai minikonferencia egy ilyen fórum. […»]


Könyvbemutató

Posted by zondaz - május 27th, 2013

kte_tanevkezdo_buek_2012_Az Alkotó könyvtáros sorozat keretében a Könyvtárostanárok Egyesülete, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete sok szeretettel várnak mindenkit Balogh Mihály könyvtárostanár-helytörténész, az OPKM ny. főigazgatója, a KTE volt elnökének könyvbemutatójára 2013. május 30-án, csütörtökön 17 órától az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvénytermében:

Kettős kötésÍrásai tükrében Balogh Mihály könyvtáros, helytörténész

A köteteket bemutatja a szerző, Tölgyesi József a Neveléstörténet c. lap szerkesztője és Szakmári Klára, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke. […»]


Bemutatkozik az MKE Fejér Megyei Szervezete

Posted by zondaz - május 27th, 2013

Az MKE Fejér Megyei Szervezete 1970. december 9-én alakult meg 18 taggal. 1971-ben kezdődött a szervezet érdemi működése a továbbképzések megszervezésével. A taglétszám folyamatosan nőtt, 1973-ban már 67 fő volt

Jelentősebb események:

1975. Elkészült a Fejér Megyei Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata.

1978-tól folyamatosan vettek részt a könyvtárosok a Vándorgyűléseken.

1984. Pályázat a Fejér megyében dolgozó könyvtárosok részére 5 témakörben. 2. helyezést elért dolgozat: Könyv-és könyvtáros kép a Videoton Elektronikai Vállalatnál. (Első helyezést nem adtak ki.) […»]


Együttműködés, partnerség Komárom-Esztergom megyében

Posted by zondaz - május 27th, 2013

Nem csak az MKE, hanem – meggyőződésem szerint – a legtöbb szervezet marketingtevékenysége hagy némi kívánnivalót maga után. Nincs ez másképp Komárom-Esztergom megyében sem. Hogy ez miből adódik? Talán a könyvtárosok nem elég rámenősek? Még mindig nem tanultuk meg, hogy kiaknázzuk a lehetőségeket, vagy csak az egyre több feladat és szolgáltatás, a napi rutin foglal le, a ki és mit, nem pedig a hogyan gondos megtervezése?

Elképzeléseink talán vannak, érezzük a hiányosságokat, tudjuk, hogy másképp kéne: ha nem kapunk, akkor meg kell teremtenünk a forrást, fel kell hajtanunk a lehetőségeket. […»]


Olvasószolgálati Műhelytalálkozó

Posted by zondaz - május 24th, 2013

A Pest Megyei Szervezet 2013. április 17-én olvasószolgálati műhelytalálkozót szervezett Érden „A könyvtár mint harmadik hely” témában. Előadóink voltak Tóth Máté, Péterfi Rita, Tóthné Kurán Júlia, Lázár Gergő, Fülöp Attiláné, Sebestyénné Majchrowska Ewa.

pest_m_1 pest_m_2

Ebéd után a mintegy 70 résztvevő megtekintette a felújított érdi főteret, a zenei könyvtárat és látogatást tett a Magyar Földrajzi Múzeumban. […»]


Az MKE Veszprém Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - május 24th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete az országban az elsők között, 1966-ban alakult meg, majd 1975-ben újult erővel kezdte meg tevékenységét. Megyei szervezetünk meghatározó tagja a ma is aktív Balogh Ferencné, Marika volt, aki a megyei könyvtár gyermek-könyvtárosaként, módszertanosaként, majd igazgatóhelyetteseként is nagyon jól ismerte a megye könyvtárosait. Négy cikluson át, mint az egyesület titkára, kettőben pedig az egyesület elnökeként is azon dolgozott, hogy összefogja, szakmailag támogassa, segítse, a közösség élményét, az összefogás erejét biztosítsa megyebeli kollégáinak. Ezt a szellemiséget igyekszik továbbvinni a jelenlegi vezetőség is. […»]


A Pest Megyei Szervezet életéből…

Posted by zondaz - április 21st, 2013

Február 13-án Budakeszin, a temetőben emlékeztünk Nagy Ferencre, hajdani elnökünkre, aki idén lenne 55 éves és már 10 éve nincs közöttünk. […»]


Az MKE Társadalomtudományi szekciója

Posted by zondaz - március 24th, 2013

A Társadalomtudományi szekció 36 éve sikeresen működik. 2012-ben 149 egyéni tagja volt, akik főként társadalomtudománnyal foglalkozó budapesti szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak, tudományos intézetek és minisztériumok könyvtárosai. Évente sokszínű és bőséges, szakmai és közösségépítésre is alkalmas programkínálatból választhatnak tagjaink, úgymint:

  • a szekció által szervezett szakmai konferenciák és vándorgyűlési szekcióülések, […»]

Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferencia 5. szekciójának munkájáról

Posted by zondaz - március 24th, 2013

(2012. november 22-23.)

Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül

A szekcióvezető a plenáris ülésen elhangzott előadások, és a szakmában megfogalmazódó kérdések alapján az alábbi bevezetőben felvázolt témákat javasolta megvitatásra. […»]

Szakmai műhely

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó

Mentor

Portré

Szakirodalmi ajánló

Sziporkák