Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén 2019. július 3-5. Székesfehérvár

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is.

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetés

MKE emlékérem

Berente Erika, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér könyvtárosa, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete Ellenőrző Bizottságának tagja

„Az egyesületi életet sok hasznos ötlettel, javaslattal támogatja. Fontosnak tartja azon kollégák munkáját és megbecsülését, akik a háttérben dolgoznak, vagy kis könyvtárakban végzik munkájukat nagy lelkesedéssel és hivatástudattal, ezért kezdeményezte egy helyi díj alapítását is.” Laudáció

Demecs Éva, a Budapest Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

„Szakmai egyesületei tevékenysége során kreatívan, nagyon eredményesen részt vesz a Szekció programjainak szervezésében, nevéhez fűződik a 2012-ben elindított A Könyvtár új útjai mini-konferenciasorozat elindítása, amelyet eddig ötször szervezett meg. Nagy érdemei vannak a Szekció hatékony kommunikációs és a marketing eszközeinek működtetésében is.” Laudáció

Dézsi János, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója, az MKE Békés Megyei Szervezetének elnöke

„Aktív tevékenységével méltón képviseli a szakmai közösséget az országos és a megyei egyesületi munkában… Számos országos és helyi rendezvény, szakmai program kezdeményezője, támogatója. A környezetében lévő embereket mindig gondolkodásra és tettekre inspirálja. Nyitottsága, példamutató munkabírása és a kollégákkal való jó viszonya a sikeres munkája alapja.” Laudáció

Fábiánné Sáray Anna, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtárvezetője, az MKE Veszprém Megyei Szervezete vezetőségi tagja

„Kiemelkedő könyvtári szakmai munkája mellett a közösségi szervezőképessége is említést érdemel. A 2016-os veszprémi vándorgyűlés előkészítését és lebonyolítását könyvtárosként és könyvtárvezetőként is messzemenőkig támogatta, a rendezvény sikerességét nagyban elősegítette. Fábiánné Sáray Anna személyében egy olyan embert ismerhetünk meg, aki mind szakmai munkájában, mind közösségi emberként az igazi KÖNYVTÁROS.” Laudáció

Trencsényi Katalin, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár könyvtárosa, az MKE Bibliográfiai Szekciója titkára

„A Bibliográfiai Szekció szakmai feladatainak szervezésében kulcsfontosságú szereppel játszik. 2006 óta tölti be a titkári tisztséget. A Bibliográfiai Szekció éves programtervének összeállításában feltétlenül számíthatnak kollégái konstruktív ötleteire, az országos rendezvények tekintetében éppúgy, mint a Debrecenben tartott tudományos konferenciák szervezésében és sikeres lebonyolításában.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa díj

Bors Anikó, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára olvasószolgálati könyvtárosa

Dolgozatának címe: Lépésről lépésre a statisztika felé – Gamifikáció a KSH Könyvtárban

„Pályafutását a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárában kezdte, majd a budapesti Kosztolányi Dezső Gimnáziumban tevékenykedett. További munkatapasztalatokat szerzett Szentendrén, a megyei könyvtárban, ahol a tájékoztatás mellett a könyvtárhasználati órák tartásába és a különféle rendezvények szervezésébe kapcsolódott be. 2016 márciusától dolgozik jelenlegi munkahelyén, ahol többek között az Iskolai Közösségi szolgálatosok munkáját koordinálja.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa különdíj

Farkas Edit, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár könyvtárosa

Dolgozatának címe: A helyismereti tevékenység népszerűsítése Székesfehérváron és Fejér Megyében

„2009-ben Baján, majd 2012-ben Szegeden végzett könyvtár szakon. Már tanulmányai során vonzódott a helyismereti tevékenység részletes megismeréséhez, a régi könyves állományhoz. Önkéntesként bekapcsolódott a zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi könyvei feldolgozásába, melyek között vallási, jogi, történelmi, politikai, természettudományi, filozófiai munkák mellett szótárak, lexikonok és szépirodalom is található.” Laudáció

Kertész Gyula-emlékérem

A Kertész Gyula-emlékérmet 2019-ben Gulyás Erzsébet, a Jászberényi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese, a „helytörténet nagymestere” vehette át jelentős tudományos életművéért. Az eseményen jelen volt és gratulált a kitüntetettnek Kertész Gyula özvegye is, aki a díjat alapította. Laudáció

Füzéki István díj 2018.

Dr. Dörnyei Sándor, bibliothecarius emeritus, az 1956-os tevékenységért meghurcolt könyvtörténész, bibliográfus

„A díjat a kuratórium döntése alapján, a forradalom évfordulójához kötve adjuk át minden évben a Nemzeti Könyvtárban az ott elhelyezett emléktáblát is megkoszorúzva. Ugyanakkor a díjazottat a plenáris ülés keretében is köszöntjük, ezzel is lehetőséget teremtve a megelőző években végzett kiemelkedő teljesítmény széles nyilvánosság előtti elismerésére.”

Az MKE Elnöksége és tagsága sok szeretettel gratulál a díjazottaknak!

Kóródy Judit, Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka
Műszaki Könyvtáros Szekció

Comments are closed.

Blog Home