MKE és IFLA hírek


Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Tisztújítás

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

2023. május 3-án (szerdán) került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttgyűlésére. A tisztújítás jelölési folyamata 2022 novemberében a választási bizottság megalakulásával kezdődött. Az MKE elnöksége a következő személyeket kérte fel: Bazsóné Megyes Klára (Pest megyei Szervezet), Bárdosi Mónika (Bibliográfiai Szekció), Békésiné Bognár Noémi (Társadalomtudományi Szekció), Budavári Klára (Gyermekkönyvtáros Szekció), Hertelendy Helga (Somogy Megyei Szervezet), Horváth Tamás (Mezőgazdasági Szervezet), Kiss Barbara (Tolna Megyei Szervezet), Kukkonka Judit (Csongrád Megyei Szervezet), Verle Ágnes (Heves Megyei Szervezet) A bizottság 2022. november 29-én tartotta meg alakuló ülését, ahol Horváth Tamást választották meg a választási bizottság elnökének. Az ülésen megtörtént a feladatok ismertetése, a szervezetek felosztása a bizottsági tagok között és kialakították a menetrendet is. […»]


IFLA hírek

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Milyen témákkal készülnek az IFLA szekciói az idei nyári, rotterdami IFLA-világkonferenciára (WLIC)? Az IFLA kommunikációs fórumain sorra jelennek meg a felhívások előadások tartására a szekciókban, nyilvános üléseken és a szatellit-konferenciákon. A témákra hívjuk fel a figyelmet. […»]


Hamarosan Vándorgyűlés! – 2023. július 13-15. Tatabánya „Inspiráció – Elköteleződés – Képessé tétel – Kapcsolatrendszer”

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Kapcsolatrendszerünket kihasználva, partnereinket inspirálva, kollégáink elköteleződésével és saját magunk képessé tételével vándorgyűlés lázban égünk – a JAMK-osok, de a város és a megye is! […»]


Korszerű kompetenciák a használók és a könyvtárosok számára. Pillanatképek a könyvtárosképzésből és a könyvtárak gyakorlatából – MKE nemzetközi konferencia

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

fotó: Fodor János

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2023. március 29-én rendezte meg nemzetközi konferenciáját az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet társszervezésében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanácstermében. A nagy érdeklődés miatt a regisztrációt néhány nap után kellett zárni. A résztvevők sok új információhoz jutottak, mások szemével is láthatták szakmánkat. Mind a résztvevők, mind a lemaradók sürgetik az előadások online közreadását.
[…»]


A Könyvtárvilág 10 éve

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

2013. februárjában az NKA támogatásával megjelent a Könyvtárvilág, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete webmagazinjának első száma. Egy mondat a pályázatból:

„A kiadvánnyal a legfőbb célunk az MKE tevékenységének bemutatása, imázsának növelése, az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő értékek megjelenítése, szervezeteink/szekcióink és partnerkapcsolataink hosszú távú együttműködésének továbbfejlesztése volt.” […»]


MKE Akadémia

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

  • 2 év
  • 22 előadás
  • 7 óra 27 perc 28 mp előadás

Ez alatt az idő alatt szó esett az alábbi témákról (a teljesség igénye nélkül): […»]


IFLA hírek

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Ez alkalommal az IFLA 2023. évi 1. hírleveléből szemezgetünk.

2022 decemberében, az ENSZ magas szintű politikai fórumának előkészítéseképpen, a Dag Hammarskjöld könyvtár látta vendégül az IFLA egyik szakértői tanácskozását. A címe ez volt: Könyvtárak, információ és integritás. Az integritás ebben a vonatkozásban az információk megbízhatóságára és arra utal, hogy mit lehet tenni e megbízhatóság garantálása érdekében. A megbízhatóság követelménye a legkülönbözőbb területeket érinti: a hiteles kormányzati tájékoztatást, az újságírók szakmai normáit, az etikus tudományos kutatást és annak kommunikációját. A tanácskozás azt vette számba, hogy milyen trendek alakítják az információhoz való hozzáférést és a fenntartható fejlődést. A következő trendeket állapították meg: […»]

Szervezeti élet


Tisztújítás és kötetbemutató az MKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

A szakmai beszámoló elfogadása

2023. február 27-én a miskolci Herman Ottó Múzeumban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet tisztújító taggyűlést tartott. Zahuczky László elnök előzetesen kiküldött szakmai beszámolójából megtudhattuk, hogy a hazai koronavírus-járványhelyzet, az orosz-ukrán háború, az európai energiaválság és a rekordmagas infláció ellenére mind az egyéni, mind a testületi taglétszámot sikerült növelni. 2022-ben méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt Molnár-Bódizs Nóra, Hornyánszkyné Kühne Katalin és Espán Edina. Néhai tagtársak emlékének a taggyűléseken egyperces néma felállással adóztunk, búcsúztatásaikon a vezetőség képviselte szervezetünket. Emléküket fájó szívvel őrizzük meg. […»]


Beszámoló az MKE Somogy Megyei Szervezet cikluszáró és tisztújító taggyűléséről

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

 

Kaposvárott március 28-án a Takáts Gyula Könyvtár a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezetével közösen rendezett szakmai napot, mely egyben közgyűlés is volt. Elsőként a tisztújító közgyűlésre került sor.

A leköszönő Horváth Pétert Rázsits Veronika, a könyvtár igazgatója váltotta az elnöki székben. Szervezetünket a tanácsüléseken is ő képviseli majd. Titkárként Hertelendy Helga gyermekkönyvtárost választottuk meg. Új vezetőségi tag Wágner Zita, a Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola oktatója, póttag Schmidtné Bakó Tünde. a Takáts Gyula Könyvtár igazgatóhelyettese. Az ellenőrző bizottság elnöke Kiss Gábor, a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója, ellenőrző bizottsági tagok Füstös János, a csurgói Városi Könyvtár igazgatója és Dombóvári Kinga, a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatója, póttagként pedig Monostori Szilveszter Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár könyvtárosa kapta szervezetünk bizalmát.

Közgyűlésünk után folytatódott a szakmai nap. A résztvevő kollégákat Rázsits Veronika igazgató asszony köszöntötte, majd két izgalmas előadás következett.  „Könyvtár a kultúrák és a Gemenc kapujában” címmel Liebhauser János, az Illyés Gyula Könyvtár igazgatója mondta el szemléletes ppt előadásában saját példájukon keresztül, hogy mi fán terem a zöld könyvtár. A délelőtt utolsó előadása “A könyvtárügy Somogy megye napilapjaiban 1919–1944” című repertórium bemutatója volt. Gerő Gyula utolsó munkáját mutatta be Rácz Ágnes (OSZK), Varga Róbert nyugalmazott könyvtárigazgatónk közreműködésével.

A képeket Illyés Antónia készítette.

Hertelendy Helga titkár, Somogy Megyei Szervezet


Az MKE Társadalomtudományi Szekciójának tisztújítása

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

A MKE Társadalomtudományi Szekciója 2023. március 2-dikán tartotta tisztújító taggyűlését az Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeumban. A szekció tagjait Péterfi Rita főigazgató köszöntötte, majd épületséta és a múzeum megtekintése következett. […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezete tisztújító taggyűlése

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

A képen balról jobbra felső sor: Dóráné Mészáros Anikó, Szili Erika, Bertókné Varga Ibolya, Bognár Csilla, Kardos Ferenc, alsó sor: Gyapay Vera, Szekeresné Farkas Matild, Tóth Renáta, Majorné Virág Adrienn, Verebélyi Judit

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Zala Megyei Szervezete 2023.04.17-én tartotta tisztújító taggyűlését Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.  A taggyűlés résztvevőit először a házigazda intézmény új vezetője, Tóth Renáta (DFMVK) köszöntötte, ezt követően Bognár Csilla, (HIVK) az egyesület elnöke mondott köszöntöt és végül az országos szervezet alelnöke, Kiss Gábor (DFMVK) is beszédet mondott. […»]


Tisztújítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetben

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Két alkalommal is összegyűltek Nyíregyházán a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének tagjai a közelmúltban: március 20-án tisztújító választásra került sor a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárában, április 17-én pedig a könyvtárosok világnapjához kapcsolódó elismerések, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”-díj és a Csendes János Életmű-díj átadásának apropóján találkoztak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. […»]


Az MKE Heves Megyei Szervezetének tisztújító taggyűlése

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

2023. március 13-án zajlott a Heves Megyei Szervezet tisztújítása. A taggyűlésen igen magas számban vettek részt tagjaink, így a szavazáshoz elegendően voltunk. A tisztújítás előtt Végvári Imre marketing szakember és a Jövőmenők c. mesekönyv szerzője tartott érdekes előadást a Jövőmenőkhöz kapcsolódó iskolai foglalkozásairól. Ezt követően Bodor Katalin beszámolt az előző 4 éves szakmai munkáról. Ezután kezdődött a szavazás. A szavazás lebonyolításáról készült jegyzőkönyv honlapunk Dokumentumtárában, a Letölthető dokumentumok menüpontban érhető el. […»]


„Veszprém megye könyvtárügyéért” díjak átadása a szakmai napon

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2023. április 24-én szakmai napot tartott. A szakmai nap keretében bemutatták a könyvtár RFID technológiára épülő új szolgáltatásait. A nap részben a hivatalos átadó ünnepe volt az automatakölcsönzőnek, a „locker”-nek, valamint a könyvvisszavételre szolgáló biblioboxnak. A szakmai közösség előtt részletesebben bemutatásra kerültek az eszközök, illetve a könyvtárszakmai háttere az új szolgáltatásoknak. A bemutatóról a Veszprémi Hírportál is beszámolt. […»]


Jogos? Jogos! – Könyvtárostanárok Tavaszi Szakmai napja

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Érdekes és sűrű szakmai program várta a könyvtárostanárokat, más érdeklődő könyvtárosokat és pedagógusokat 2023. április 26-án a CEU Nádor utcai modern épületében. 104-en éltek is a jelenléti lehetőséggel, és számos kolléga online, élőben követte a délelőtti előadásokat.

A szakmai nap résztvevői a plenáris előadásokon

[…»]


Hírek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete háza tájáról

Posted by Oros Sándor - május 1st, 2023

Fotó: Vajda Henrik

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2023. március 6-án megtartotta beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárában. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának 2023. évi cikluszáró és tisztújító közgyűléséről

Posted by Oros Sándor - április 30th, 2023

Cikluszáró és tisztújító közgyűlésünknek alapító intézményünk, a BME OMIKK adott otthont 2023 április 13-án délután kettőtől hatig a közösségi teremben. Immár 53 éves szekciónk vezetősége ezen az ünnepi taggyűlésen adott számot az elmúlt időszak munkájáról, majd a leköszönő vezetőség helyét az újonnan megválasztott vezetőség vette át. […»]


Tisztújító közgyűlés és szakmai nap a MKE Békés Megyei Szervezeténél

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

2023 első szakmai találkozójának elsődleges célja az egyesület vezetőségének megválasztása volt. A napot Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármesterének köszöntője indította. Beszédében fontosnak tartotta a könyvtárosok megbecsülését. Fenntartóként kiemelte a megyei könyvtár munkáját a szolgáltatások sokszínűségének biztosításában, mely az utóbbi évek nehézségei ellenére is színvonalas programokat kínálnak a betérőknek. […»]


Az NKE-n tartotta szakmai napját a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szekciója

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A Nemzeti közszolgálati Egyetem (NKE) Egyetemi Könyvtárának vendége volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója február 23-án. […»]


Tisztújító közgyűlés a PEMEKSZ-ben

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2023. február 22-én tartotta éves közgyűlését, amely egyben tisztújítás is volt. A Helyszínt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum biztosította.

Mivel a vezetés 4 éves ciklusa ebben az évben lejárt, a találkozót megelőzően megalakult a Választási Bizottság Nida Judit, Velkei Hajnalka, Malik Tamásné személyében, akik megszervezték az előkészületeket, összeállították a jelölteket, ügyeltek a szabályos lebonyolításra. […»]


Luca naptól Veronika kendőjéig – Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció 2022-es évéről

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A Műszaki Szekcióban sokéves hagyománya van a december 13-án, Luca napján megtartott beszámolóknak az egész éves munkánkról.  A 2022. évi Luca napi beszámoló ez alkalommal 2023. január 13-ára, péntekre csúszott át – ily módon a Luca széke még a szokottnál is lassabban készült el. No de „ami késik nem múlik!” – végül sor került a számadásra. […»]


1 millió forintot rajzoltak nekünk! – Beszámoló a KTE iskolai könyvtárbővítési pályázatáról

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Az iskolai könyvtár az a hely, ahol a 21. század fiataljai biztosan találkozhatnak könyvekkel. Azért, hogy a diákok úgy érezzék, megéri a könyvtárba bemenni, alapvetően fontos, hogy a könyvtárak friss és a diákok számára izgalmas, vonzó állománnyal rendelkezzenek. Ez ma csak kis mértékben jellemzi a magyar iskolai könyvtárakat. Ez ellen kívánt tenni a Pagony Kiadó Rajzolj nekem! jótékonysági akciója, melyen 2022-ben az iskolai könyvtárakért rajzoltak a neves illusztrátorok. […»]


A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének idei Kölcsey-érem díjasa Csizmadia Edit, a Somogyi-könyvtár munkatársa

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Szeged könyvtárosai közül 2003 óta egy fő híján húszan részesültek már Kölcsey-érem kitüntetésben. A Kölcsey Ferencről elnevezett díj minden év elején hagyományosan a Magyar Kultúra Napján kerül átadásra s mint civil szervezet, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének is lehetősége van javaslattételre. […»]

Szakmai műhely


Mesterséges intelligencia kerekasztal beszélgetés – rövid és tömör beszámoló

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Technology human touch background, modern remake of The Creation of Adam

Takács Dániel, az ELTE ÁJK kari könyvtárának vezetője meghívott vendégeivel azt próbálta körüljárni a 2023.02.22-én szervezett kerekasztal beszélgetésen, hogy vajon érinti-e a mesterséges intelligencia (MI) az életünket, a munkánkat, és ha igen, akkor mennyire. Az MI-n belül is főleg a ChatGPT által megtestesített alkalmazási módra koncentráltak. […»]


Zöld iroda, zöld rendezvény, zöld könyvtárak – beszámoló a tatabányai II: Zöldkönyvtári Konferenciáról

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

 

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtára adott otthont a II. Országos Zöldkönyvtári Konferenciának, melynek fókuszában a zöld szervezeti kultúra állt.

Köztudott, hogy a József Attila Könyvtár (továbbiakban JAMK) az országban elsők között hirdette meg zöld stratégiáját, alakította ki ökológiai különgyűjteményét és szolgáltatásait a fenntarthatóság jegyében. A 2010 óta eltelt évtized alatt – legnagyobb örömünkre – gombamód szaporodtak el a környezettudatosságot akár szolgáltatásaikban, akár szervezeti működésükben követő könyvtárak. Az első országos zöldkönyvtári konferenciát tavaly a szekszárdi Illyés Gyula Könyvtár szervezte meg, és már ott és akkor körvonalazódott, hogy a zöld gondolat, az ökokönyvtárak szervezett hálózatának kialakítása, a kölcsönös tájékoztatás, a közös programok szervezése olyan célok, melyeket nemcsak kitűzni érdemes, hanem könyvtárunknak az élére is kell állni ezek megvalósításában. E konferencia bizonyítja, hogy a célok véghezvitele megkezdődött. […»]


Könyvtári trendjelentések: évente megjelenő tizenkét tematikus riport a hazai könyvtári rendszerről

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

1. ábra A Könyvtári trendjelentések című kiadványsorozat 2023-ban megjelent számai

2023. márciusban jelent meg a Könyvtári trendjelentések új tizenkét tematikus száma[1] az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének kiadásában. A kiadványok a 2015-ös évtől kezdve 2021-ig mutatják be a hazai könyvtári rendszer jellemzőit és az ebben az időszakban bekövetkezett főbb változásokat. […»]


Szakkönyvtári Seregszemle – nyolcadszor!

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

 

2023. március 30-án ismét konferenciára gyűltek össze a szakkönyvtárak könyvtárosai. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának szervezésében, az MKE Társadalomtudományi Szekció támogatásával az idei seregszemlét személyes jelenlét formájában rendezték meg, de lehetőség volt a virtuális térben is követni az előadásokat. Az eddigi nagy sikerű rendezvényekhez hasonlóan idén is az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása mellett a szakkönyvtárügy aktuális kérdései, új hazai és nemzetközi fejlesztések megismerésére is sor került. Az előadások felvételei a KSH Könyvtár videotóriumában, a Seregszemle programja és a prezentációk az alábbi linken találhatók. […»]


A nemes gróf „csak” nemzeti könyvtárt alapított

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Évtizedek óta hallom/olvasom, hogy a Nemzeti Múzeumot gróf Széchényi Ferenc alapította, most pedig arról adtak hírt a Magyar Narancs 2022. dec. 8-i számában, hogy a Nemzeti Múzeum alapításának 220. évfordulóját ünnepelték fényes részvétellel.

Berlász Jenő, a kitűnő történész több mint 40 évvel ezelőtt adta közre mintaszerű intézménymonográfiáját: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1867. Bp. OSZK 1981. 555 p. Nagyszabású műve sajnos torzón maradt, de az időszak keretein belül tisztázta az alapítás körülményeit és időpontját. Mindent tőle tudok ebben a témában, és csodálkozom, hogy az intézmény kései utódai, mai vezetői ezt a tévedést – mai szlogennel: csúsztatást – szó nélkül hagyják. […»]

Ötágú síp


Búcsú a képírótól – Mándli Gyula (1953-2023), a váci Katona Lajos Városi Könyvtár ny. igazgatója

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Kedves Kollégák!

Megrendülten tudatjuk, hogy 2023. március 13-án elhunyt Mándli Gyula könyvtáros, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének alapító, folytonos elnökségi tagja, több cikluson át elnöke. A szervezet 2013-ban Kertész Gyula Emlékéremmel ismerte el tevékenységét. […»]


Évfordulós beszélgetés dr. Murányi Lajossal, az MTA Könyvtárának ny. osztályvezetőjével

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Dr. Murányi Lajos ez év februárjában töltötte be 80. életévét.

Kedves Lajos! Tisztelői nevében is mondom: Isten éltesse és tartsa meg számos éven át, egészségben!

Köszönöm szépen a jókívánságait, és azt is, hogy megkeresett a Könyvtárvilág részéről! […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Taggyűlés és kulturális program az Olvasószolgálati Szekcióban

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Az Olvasószolgálati Szekció taggyűlései és egyéb programjai az elmúlt néhány évben a kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtárra koncentrálódtak, mivel a tagság zöme borsodi. A 2020-2021. év a pandémia által okozott nehéz helyzet miatt kizárta az utazgatást és a kulturális intézmények látogatását. […»]


„Egy író emlékei és egy könyvtár árulkodó nyomai a háborúról” – a BME OMIKK-ban jártunk

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Budapest ostroma a második világháborúban súlyos károkat okozott a Budapesti Műszaki Egyetem épületeiben, köztük a Pecz Samu tervezte könyvtárépületben is. Rendhagyó könyvtártúránkon Bernáth Zsófia művészettörténész kalauzolt bennünket és vette számba a könyvtárat ért veszteségeket. […»]

Civil infó


Dr. Mader Béla állami kitüntetésben részesült

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Dr. Máder Béla, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának nyugalmazott főigazgatója az idei március 15-ei ünnepen Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, amelyet Csák János kulturális és innovációs miniszter adott át a Pesti Vigadóban. […»]


Dr. Füzesné Hudák Julianna kitüntetése

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Gyomaendrődön a március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen helyi kitüntetések átadására került sor. Gyomaendrőd Elismerő Oklevél – kulturális terület kitüntetést kapott Dr. Füzesné Hudák Julianna, a Határ Győző Városi Könyvtár 2021-ben nyugdíjba vonult könyvtárosa. […»]


Programajánló

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

27Múzeumok Majálisa

A Múzeumok Nemzetközi Napjának 2023. évi témája a „Museums, sustainability, well-being”. Ennek szellemében az idei múzeumok majálisát a „Múzeumok a családokért” mottója mentén hirdetik meg. […»]


Programajánló

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Networkshop

A HUNGARNET Egyesület a Neumann Technológiai Platform együttműködésével immár 32. alkalommal rendezi meg a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját, a NETWORKSHOP-ot. A rendezvény befogadó házigazdája ezúttal a Pannon Egyetem lesz Veszprémben. […»]


Jelölési felhívás Kosáry Domokos-díj adományozására – 2023

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelőd intézménye Szenátusának támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (KDKL) névadója emlékének méltó megörökítésére Kosáry Domokos-díjat alapított. […»]


DR. UJVÁRINÉ FŰZY ÁGNES (1941-2023)

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Dr. Ujváriné Fűzy Ágnes 1941. február 11-én született Pécsett. Szülővárosában, a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett. A Debreceni Tanárképző Főiskolán népművelő-könyvtár szakos diplomát szerzett (1969), a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar szakon (1971), majd ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedagógia szakon végzett (1981). […»]

Mentor


Horváth Noémi

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

2016-tól vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársa. Felsőfokú tanulmányaim során alapképzésen gyermek- és iskolai könyvtáros, valamint információmenedzsment szakirányokat végeztem, 2016-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros mesterképzésén szereztem diplomát. 2023 óta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagjaként az MKSZ felsőoktatási könyvtárainak képviselete a feladatom. […»]


Koglerné Hernádi Ágnes

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Szerettem volna színésznő, pedagógus, sportriporter lenni és könyvtáros, kulturális menedzser lettem. Középiskolai osztályfőnököm tanácsára jelentkeztem a könyvtári fakultációra, melynek elvégzésével könyvtárasszisztensi végzettséget szereztem. Ekkor még nem sejtettem, hogy az itt szerzett tudás és tapasztalat meghatározza pályámat. Végigjártam a könyvtári munka lépcsőfokait, amely megalapozta vezetővé válásomat. Közel negyedévszázados vezetői tapasztalattal rendelkezem. […»]

Portré


A Csorba Győző Könyvtár kórusa

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében nyílott meg a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, melyben a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtára, a Benedek Ferenc Jogi- és Közgazdasági Szakkönyvtár, valamint a Csorba Győző Megyei Könyvtár és Pécsi Városi Könyvtár fúziójával létrejött Csorba Győző Könyvtár kapott helyet. A közös munka, hivatás-gyakorlás mellett nem kellett hozzá sok idő, hogy a zenekedvelő, énekelni szerető „megyei és városi könyvtári” kollégák egymásra találjanak. […»]


TÍZÉVES A PORTRÉ!

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

2008-ban jelent meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete kiadásában a Madártávlat című antológia. Az antológia „olyan kettős kötődésű” emberek szellemi portréját mutatja be, akik a könyvtárosi tevékenységgel szerves szimbiózisban irodalmi munkásságot is folytatnak, vállalják alkotói ambíciójukat és a publikálással járó nyilvános megmérettetést.” (Csűrös Miklós) […»]

Szakirodalmi ajánló


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ács Bori
Miért olyan nehéz manapság olvasni? / Ács Bori
In: Telex.hu (online), 2023. április 3.
https://telex.hu/eletmod/2023/04/03/miert-nem-tudunk-olvasni

[…»]


Tóth Gabriella szakirodalmi ajánlója

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

A 2023. március 29-i kompetenciakonferencián előadást tartott Tóth Gabriella, az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. egyik alapítója és szakmai vezetője. Az ő szíves ajánlásával adunk közre néhány könyvcímet, amelyek a fenntarthatóságról hasznos információkkal szolgálhatnak. Vannak köztük szakmai szempontból érdekesek, szemléletformálóak és a hétköznapi életre vonatkozóak is. […»]


Szakirodalmi ajánló

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Danyi Melinda
Tudománytámogatás és -disszemináció – a könyvtár jövőidőben : a BME OMIKK Tudománytámogatási Osztályának bemutatása / Danyi Melinda, Boczkó-Balla Enikő, Bernáth Zsófia. – Bibliogr.
In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. – 70. (2023) online first
https://doi.org/10.3311/tmt.13207 […»]

Sziporkák


Különleges könyvespolcok 1.

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

A könyvespolcok életünk nélkülözhetetlen bútordarabjai. Szeretjük őket a legegyszerűbbtől az igazán dizájnos darabokig. Vannak azonban egészen különleges könyvespolcok is!

A zeneszeretők számára minden bizonnyal kedves látvány egy violinkulcs alakú könyvespolc:

Forrás: http://usefuldiyprojects.com/21-super-smart-and-ingenious-diy-projects-to-realize-at-home/

[…»]


Könyvtárak a TikTokon

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

A TikTok videómegosztó közösségi hálózati szolgáltatás nagyon rövid idő alatt vált az USA kultúrájában domináns közösségi médiaalkalmazássá, a Z generáció esetében pedig a legjelentősebb oldallá. A rövid formátumú legfeljebb három perces videók hang, videó és statikus képek kombinációjára, szövegekre, hashtagekre, hangulatjelekre és animációkra támaszkodnak, így fejezve ki a tartalmat. Fontos elemük (lehet) a zene, amelyhez a videók készítői hozzáigazítják a speciális effektusokat. Jellemzőek a trendek, amikor egy új ötletet, vizuális megoldást alkalmaznak a tartalomkészítők. (Forrás: Kollár Bettina Adrienn: Könyves influencerek olvasásnépszerűsítő tevékenységei és az online könyves közösségek jellemzői: Különös tekintettel a magyar influencerek tevékenységére. Szakdolgozat. Budapest, ELTE TÁTK, 2022. 82 p.) […»]