Partnerségben a digitális világgal

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Könyvtárszakmai konferencia a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

2019. június 5-én “Partnerségben a digitális világgal” címmel szervezett konferenciát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A Központi Könyvtárban tartott rendezvény fővédnöke Dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármester-helyettese volt.

A FSZEK 2016-ban indított szakmai fórumot “Informálni, integrálni, inspirálni – Közkönyvtárak a XXI. Században” címmel, melynek idei témája a könyvtárak szerepe és lehetőségei a digitális készségek fejlesztésében és a digitális technológia alkalmazásában volt. A júniusi konferencia célja az volt, hogy a résztvevő digitális szakemberek, valamint a hazai és külföldi gyakorló könyvtárosok végiggondolják a digitális világ fogalmát a könyvtárban, mint kultúraközvetítő intézményben.

A konferencia előtt a Központi Könyvtárban csoportos könyvtártúrán vettek részt az érdeklődők, majd a köszöntőkkel kezdetét vette az egész napos rendezvény. A levezető elnök, Kovácsné Koreny Ágnes, a FSZEK főigazgató-helyettese köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója mondta el megnyitó gondolatait, hangsúlyozva az informatikus-könyvtáros szakma folyamatos megújulásának fontosságát. A fenntartót Dr. Bor Judit, a Fővárosi Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Osztályának vezetője képviselte, köszöntő beszéde után kezdődött meg a konferencia szakmai programja.

Az előadások sorát Dr. Pléh Csaba, pszichológus, nyelvész, a Közép-európai Egyetem Kognitív Tanszékének munkatársa nyitotta “A kapcsolatok átalakulása a digitális világban” című előadásával, melynek legfőbb témái az információ-technológia hatása az emberi közösségekre, az ember társas kapcsolataira, és ezeknek a hálózatkutatás adta lehetőségekkel történő mérhetősége volt. Részletesen kitért a társas kapcsolatok Dunbar számmal történő meghatározására, valamint – az előadót idézve – az “új kütyük” kapcsolati hálóinkra gyakorolt hatására.

A következő előadó a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ képviseletében Dr. Főző Attila László, digitális pedagógiai szakértő volt “A 21. századi digitális kompetencia 21 területe” című előadásával. A DigComp 2.1 a digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszere, mely az informatikai készségek területén 21 komponenst határoz meg. Ezen kompetenciák fejlesztésében jut fontos szerep a könyvtáraknak, mint a digitális írástudás meghatározó közvetítőinek. Fontosak továbbá az olyan kezdeményezések, mint a hetedik éve futó Code Week nemzetközi rendezvénysorozat, melynek célja, hogy minél több diák ismerkedjen meg a programozás alapjaival, esetleg fejleszthesse már meglévő programozási ismereteit. A programsorozathoz hazánk is csatlakozott.

A következő két előadás nemzetközi kitekintést tett lehetővé. Elsőként a Frankfurti Városi Könyvtár digitális szolgáltatásainak vezetője, Elfriede Ludwig “A digitális könyvtár Frankfurt am Main-ban – Utak a jövőbe” című előadását hallhatták a résztvevők. Az előadó bemutatta a 18 tagkönyvtárból és 30 mobilkönyvtár-állomásból álló, iskolai könyvtárak szakmai munkáját támogató városi könyvtári hálózat felépítését és működését, majd áttért a szolgáltatási rendszerre. Kiemelte az elektronikus információforrásokat, bemutatva azok platformjait, majd áttért a felhasználóképzésre, különös tekintettel a 2-16 éves korig tartó, kreatív és szórakoztató foglalkozásokat felvonultató pedagógiai-didaktikai programokra. Az előadás a jelenleg futó, jövőbe mutató projektek bemutatásával zárult, melyekkel a könyvtár az informatikai eszközök használatának népszerűsítését, és az elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul.

A következő előadást hallgatva sok párhuzamot fedezhetett fel a hallgatóság a németországi és a lengyelországi törekvések között. Izabela Ronkiewitz-Bragiel, a Krakkói Könyvtár igazgatóhelyettese “Informálás és digitális nevelés a lengyel közkönyvtárakban a Krakkói Könyvtár példája alapján” című előadásával röviden bemutatta a lengyelországi közkönyvtárak elektronikus szolgáltatási rendszerét, majd kitért a kisgyermekkortól egészen a senior korosztályig kiterjedő digitális írástudás-fejlesztés programjaira. Előadása zárásaként bemutatta a “Kreatív könyvtáros” projektet, kiemelve a könyvtárosok folyamatos továbbképzésének szükségességét, fontosságát.

A szünetet követően Nemes Orsolya generációkutató, a Milestone Solutions Lab munkatársa nyitotta meg a délutáni programot “Generációk jövője” címmel. Előadásában a generációk meghatározásáról, a különböző korosztályok mindennapi életét meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőkről beszélt, megvizsgálva azt, hogy az információ-technológia széleskörű elterjedése mennyire befolyásolja a fenntarthatóságot. Előadásában többször rávilágított arra, hogy a későbbi generációk mindig aggályosnak tartják a fiatalabb generációk viselkedését és szokásait, ám napjainkban olyan kihívásokkal szembesülünk, amelyek megoldásában valamennyi generáció tapasztalatára és tudására is szükség van.

“Lájkolod? Megosztod? Vagy…? A könyvtár digitális szolgáltatási környezete az Y és a Z generáció számára” címmel tartott előadást Tóth Renáta, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasószolgálati csoportvezetője. A “digitális fiatalság” információfogyasztási és kommunikációs szokásainak feltérképzése után mutatta be azokat a lehetőségeket és programokat, amellyel a könyvtáros képes megszólítani az Y és Z generáció tagjait. ZEGerésző, Markerspace foglalkozások, Deák-kert online irodalmi portál, Legyél Te is újságíró! – néhány azon szolgáltatások és kiadványok közül, melyekkel az 1982. utáni született korosztályt szólítják meg. “A világ változik – nekem is változnom kell.” – ezzel a gondolattal zárta előadását, felhívva a figyelmet a könyvtárosok önképzésének fontosságára az információ-technológia fejlődése által előidézett új felhasználói igényekre történő felkészülés érdekében.

A folytatásban Bíró Dániel, a Laterna Magica ügyvezető igazgatója következett “Példák a digitális kultúraközvetítésre a nemzetközi együttműködésekben” című előadásával. A szervezet hazai és külföldi kulturális és oktatási projektek megvalósításával foglalkozik. Saját gyűjteményük, a Magyar Diafilm-történet Gyűjtemény folyamatos építése mellett a Laterna Magica nemzetközi kutatásokban vesz részt, kiállításokat, konferenciákat, fesztiválokat szervez, szerepet vállal a kulturális örökség digitalizálásában és innovatív oktatási metodikák kidolgozásában. A nagyobb projektek közül néhányat említve: a 20. század történelmét a fiatalokhoz közelebb hozó “EUnderground” projekt; nemzetközi együttműködés eredménye a „NEUROANDRAGÓGIA A KIREKESZTÉS ELLEN” című projekt; a visegrádi országok fiataljai számára megszervezett a Camera Obscura című workshop és kiállítás. Nagyszámú hazai és külföldi partnereik között megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár is.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nemcsak a konferencia szervezőjeként, hanem előadóként is képviseltette magát a rendezvényen. Az Üllői úti Könyvtár gyermekkönyvtárosa, Varga Lilla, illetve a könyvtárban működő programozó klub foglalkozásvezetője, Klement Dea tartotta a “Digitális kompetenciafejlesztés Gutenberg birodalmában – egy tizenéves programozó klubja gyerekeknek a kispesti könyvtárban” című előadást. A Scratch egy ingyenes programkörnyezet, amellyel játékos formában el lehet sajátítani a programozás alapjait. A Klub megszületése kiválóan mutatja a közösségvezérelt szolgáltatásfejlesztés hatékonyságát: a 2017 Code Week rendezvény alkalmával tartott Klement Dea Scrach bemutatót, a résztvevők pozitív visszajelzései hatására a könyvtár megteremtette a technikai feltételeket, és a klub azóta is folyamatosan működik.

“Aki sokat olvas, limuzinnal hordják” – ezzel a címmel tartotta a konferencia záró előadását Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgató és Bautista Soldevila Katalin informatikai referens a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központból. Az 1995 és 2009 között született Z generáció volt a célcsoportja az Olvasók Viadala című online olvasásfejlesztési játéknak, melynek célja a fiatalok könyvtárba történő bevonzása és az olvasási kedv növelése volt. A játék részére professzionális marketing fogásokkal összeállított saját interaktív weboldalt fejlesztettek, a játék címét pedig egy aktuális, népszerű regénysorozat jól csengő címe ihlette. A játék sikere hívta életre a Tíz kicsi pelikán című városismereti játékot, valamint az Olvasók Viadala folytatását “Generációk csatája” címmel. A sikert mi sem mutatja jobban, minthogy a játékoknak és a könyvtár egyéb programjainak köszönhetően folyamatosan nő a kamaszolvasók száma.

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap és a Goethe Intézet támogatásával valósult meg. Az elhangzott előadások prezentációi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján elérhetőek.

Bedekovits Tamás, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home