Kettős ünnep a könyvtárosok világnapján

Posted by Buzai Csaba - május 6th, 2019

Hivatásunk napját minden év április 14-én ünnepeljük. Hagyomány, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet ünnepi taggyűléssel emlékezik meg e napról. Az idén erre április 8-án került sor.

Az ünnepséget középiskolások hangszeres produkciói nyitották meg. Majd az egyesületünk által 2008-ban alapított díjak átadására került sor. A díjak kitüntetettjei kiemelkedő munkájuk, a könyvtári szolgáltatások, fejlesztések és értékek terjesztésében végzett magasszintű tevékenységük elismeréseképpen részesülnek díjazásban.

A Csendes János életműdíj kitüntetettje 2019-ben:

Zselinszky Lászlóné, nyugalmazott főkönyvtáros

Laudáció:

1971-ben végzett a Debreceni Tanítóképző könyvtár-népművelés szakán, ahol Csendes János tanár úr tanítványa volt. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban kezdte pályafutását, majd több évtized után innen ment nyugdíjba.

1973-ban a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezet alapító tagja. Később titkár és elnök tisztséget is betölt a szervezetben.

Szakirodalmi tájékoztató munkát végez, majd a helyismereti és a módszertani osztályokon dolgozik. Szolgáltatásszervezési osztályvezető, bibliográfiákat, monográfiákat, egyéb kiadványokat szerkeszt. Összeállítja a megyei folyóirat lelőhelyjegyzéket. 12 évig szerkesztője a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárosok lapjának, a Könyvtári kis híradónak. Segédkönyvtáros és más szakmai tanfolyamok szervezője, tanára. A Nyíregyházi Főiskola könyvtár szakos hallgatóinak gyakorlatvezetője. Az Ünnepi Könyvhét programjait szervezi és vezeti. A megyei könyvtár bibliobusz projektjének menedzsere, az települési értéktár program egyik kezdeményezője, pályázatok lebonyolítója. Kulturális egyesületek tagja.

Munkásságáért Szinnyei József díjban is részesült.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díj 2019. évi kitüntetettje:

Oláhné Gócza Krisztina, főkönyvtáros (MZSMVK)

Laudáció:

1986-ban végzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakán. Kezdetektől a MZSMVK munkatársa, szaktájékoztató könyvtárosa. Informatikus könyvtárosként az elsők között foglalkozott az állomány számítógépes feldolgozásával. Pályafutása során foglalkozik minőségirányítással, felnőttképzéssel, mentora a digitális szakadék csökkentése GINOP projektnek. A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetnek 1986 óta tagja, második ciklusban elnökségi tagja. Kezdeményezte és szervezi a dévai Szent Ferenc (Böjte Csaba) Alapítvány szervezetünk által történő támogatását, adománygyűjtését és annak oda eljuttatását.

Köszöntjük díjazottjainkat, jó egészséget, szakmai sikereket kívánunk nekik!

Mintegy köszöntő beszéd gyanánt, megható perceket éltünk át ezután. Iskolai könyvtáros társunk egy régenvolt tanítványának sorait olvasta fel, amelyeket neki írt. Lejegyzem a könyvtáros tulajdonságokat, melyeket ez a valahai hetedikes diák említ, a teljesség igénye nélkül: „mindig figyel és finoman nevel”, „ismeri, mi való nekem”, „van ideje ránk figyelni; meghallgatni örömünket, bánatunkat”, „elhiteti, értékes ember vagyok”, „hisz bennem”, „megajándékoz a barátságával”, „türelmes és jó” és végül: „szükség van emberségükre, szeretetükre, odafigyelésükre”.

E szavak önmagukért beszélnek, nem is fűznék semmit azokhoz…

Idén 45 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete. Ez alkalomból összegezte annak történetét Zselinszky Lászlóné, kiemelve a főbb törekvéseket, eseményeket, meghatározó személyiségeket. Előadásában összhangba hozta a mindenkori társadalmi, közéleti, és politikai változásokat az egyesület akkori aktuális célkitűzésével, tevékenységével. Hiszen az 1973-as alapításkor más elvárások voltak a könyvtárakkal szemben, ugyanúgy, mint például a rendszerváltozáskor, az Európai Unióhoz csatlakozáskor vagy éppen a digitális korszak beköszöntekor is. Összegezte nemzetközi kapcsolatainkat, konferenciákat, a könyvtári törvény, a jogszabályok születését állítva mérföldkő gyanánt a történések megértéséhez.

Az egyesülettel kapcsolatos személyes emlékeiről két generáció képviselője szólt, szubjektívvé, bensőségesebbé téve a megemlékezést.

Majd Krajnyák Jávor Andrea (könyvtáros, MZSMVK helyismereti gyűjtemény) nyitotta meg azt a mini tárlatot, melyet olyan sajtóhírekből és relikviákból állított össze, melyek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének 45 évéről szóltak illetve ahhoz kapcsolódtak.

A kettős ünnepség állófogadással és kedélyes beszélgetéssel zárult.

Sz. Rendes Marianna könyvtáros, Nyíregyházi Egyetem

Comments are closed.

Blog Home