MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi elektronikus küldöttgyűlése

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről alapján tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet a küldöttgyűlés idején is fennállt. […»]


Barátné Hajdu Ágnes: Új kompetenciák, következetes megjelenés

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

1. Előzmények
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Hivatásunk új kihívásaihoz kapcsolódóan 2016-tól évente nemzetközi tudományos konferenciát rendezünk. Konferenciáink jelentős eredményeket felmutató, komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltott rendezvények voltak. Amikor az MKE elnöksége konferenciasorozatunk folytatása mellett döntött 2019-ben még nem sejtettük, hogy különleges körülmények között kell majd megvalósítanunk a terveinket. Az adott cím esetében pedig csak a folyamatos megújulást kereső, de egyben a folytonoságra épülő szemléletünket tükröző aktuális címet akartunk választani – és nem gondoltunk/nem gondolhattunk arra az egész világot érintő és mindent megváltoztató pandémiás helyzetre, mely a könyvtárakat, a könyvtárosokat, az egyéneket, sőt az egész társadalmunkat érinti. Így választottuk a 2020-as tudományos konferenciánknak a Kihívások és kompetenciák címet. […»]


MKE Emlékérem 2020

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

Ebben az évben a pandémia miatt minden könyvtáros bánatára elmaradt a Vándorgyűlés, ahol hagyományosan minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga vehette át az MKE emlékérmet, közöttük egy-egy határon túli könyvtáros is, aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. […»]


2020. évi Fitz József-könyvdíj kitüntetettjei

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. […»]


Kormányrendelet született a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

2020. november 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény új végrehajtási rendelete, amely a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak (kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak, költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak) jogviszonyának egyes kérdéseit (jogviszony létesítésének a feltételei, gyakornoki idő, vezetői megbízás, munkaidő-kedvezmény, munkakörök, fizetési osztályok, bérpótlékok) rendezi. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elektronikus küldöttgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. májusában elektronikus formában tartotta meg küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés napirendjét, a megvitatásra szánt dokumentumokat és a meghívót, valamint a megtartott küldöttgyűlésről szóló beszámolót a küldöttek emailen kapták meg, és szavazataikat ugyanezen az úton küldték meg a rögzített szabályok szerint. […»]


Az Év Fiatal Könyvtárosa Díj

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség a fiatal magyar könyvtárosok munkájának elismerésére, a fiatal könyvtárosok méltó megbecsülése érdekében 2000-ben „Az év fiatal könyvtárosa” elismerést alapított. A díjat minden évben országos pályázat útján osztják ki, melyre egy pályamunka beadásával lehet nevezni. A díjra idén több nagyon színvonalas és értékes pályázat érkezett.

Jakab Zsolt

Bessenyei Ágnes

[…»]


Újranyitás 2020 – Szakmai ajánlás

Posted by Buzai Csaba - július 8th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a könyvtári társszakmai szervezetek – az Informatikai és Könyvtári Szövetség, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a Könyvtárostanárok Egyesülete, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége – az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály felkérésére, szoros szakmai együttműködésben elkészítettek egy részletes szakmai ajánlást a magyarországi könyvtárak és könyvtárosok számára a pandémia miatt felfüggesztett könyvtári szolgáltatások hatékony újraindításának támogatása érdekében.

Az MKE Elnöksége által megbízott Munkabizottság Kiss Gábor alelnök vezetésével javaslatokat, ajánlásokat kért be a szekcióktól és szervezetektől, amelyek alapján – a többi könyvtárszakmai szervezettel egyeztetve – állították össze a szakmai ajánlást, amely az Egyesület honlapján olvasható.

Gerencsér Judit, az MKE főtitkára


Állásfoglalás és szakmai vélemény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatban

Posted by Buzai Csaba - május 7th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre 2020. április 9-én 17.45-kor kapta meg a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.

Az MKE – a nagyon nehéz időkeretet adta lehetőségek függvényében – együttműködve egyesületi szervezeteinkkel, tagtársainkkal és konzultálva társszakmai szervezetekkel szakmai véleményt alakított ki és elnökségi döntés alapján csatlakozott a Közgyűjteményi és közművelődési szervezetek állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról című törvényjavaslatról c. dokumentumhoz. […»]


Tenni és láttatni!

Posted by Buzai Csaba - április 28th, 2020

 

A koronavírus járvány többeket ösztönzött már számvetésre. Az a drámai változás, ami végbement az emberek életében, ilyen rövid idő alatt, egyszerűen elképzelhetetlen (volt idáig). Többen úgy gondolkodnak, hogy az emberiség saját bűneit, illetve a bűnökért kapott szenvedést kell, hogy megélje. Az áldozatok azért kellenek, mert eddig nem a jó úton jártunk. Lám, kitisztultak a patakok, a folyók, a gyárak közelében is újra átlátható a levegő, lecsökkent a széndioxid általi környezeti terhelés. Mások másképpen értelmezik a dolgokat.  Másképpen az emberek reakcióit vagy a környezetünkben bekövetkező változásokat. Abban viszont mindenki egyetért – legalábbis pillanatnyilag – hogy a járvány, még ha gyorsan úrrá is tudunk lenni a fertőzésen, és a megfelelő gyógyszerekkel a további tragédiákat el tudjuk kerülni, akkor is tartósan alakítja át életünket. Ezentúl másra és máshogy fogunk költeni, mint tettük azt eddig. Máshogy kell az iparban a gyártási folyamatokat, pl. a beszállítást menedzselni. Máshogy kell készletezni. Máshogy kell a munkát szervezni. Máshogy kell az együttműködéseket kialakítani. […»]


Az etikai kódex elektronikusan is elérhető a MEK-ben

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Újjáalakult az MKE és az IKSZ etikai bizottsága. A Könyvtári Intézet részéről delegált tagja továbbra is dr. Hangodi Ágnes, az Informatikai és Könyvtári Szövetség részéről pedig dr. Dippold Péter. A bizottság elnöki feladatait Venyigéné Makrányi Margit látja el. Az alakuló ülésen felvetődött, hogy a közel 15 éve aláírt, a magyar könyvtárosság etikai vezérfonalának számító etikai kódex nyilvánosságát, ismertségét növelné, ha a kódex teljes terjedelmében, a hozzá tartozó magyarázatokkal, kiegészítésekkel, kommentárokkal együtt hozzáférhetővé válna elektronikusan is. […»]


Gerő Gyula köszöntése 95. születésnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Kedves Gyula! Szeretve Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a magam nevében őszinte tisztelettel, megbecsüléssel és szeretettel köszöntelek 95. születésnapod alkalmából. […»]


Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Tisztelt Kollégák!

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.  […»]

Szervezeti élet


Rendkívüli helyzet a könyvtárakban II. rész (online) – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 32. műhelybeszélgetéséről

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

32. műhelybeszélgetésünkön, 2020.02-09-én folytattuk a technikai problémák miatt félbeszakadt júniusi online összejövetelünket a járványügyi helyzet miatt bevezetett új könyvtári szolgáltatásokról, megváltozott munkakörülményeinkről. A beszélgetéshez az Országos Széchényi Könyvtár Microsoft Teams online konferenciaszolgáltatását használtuk fel. A műhelybeszélgetésre azok a kollégák kaptak értesítést, akik már korábban részt vettek a workshopon. […»]


Luca Nap 2020 – Műszaki Könyvtáros Szekció

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A Műszaki Könyvtáros Szekció hagyományos Luca Napi rendezvényét ebben az évben sajnálatosan meggátolta a pandémia megkövetelte távolságtartás, ezért idén a régi szép Luca Napokra emlékezünk. […»]


Bagolyröpte – VándorBagoly díj

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Idén a Gyermekkönyvtáros Szekció az Orosházán esedékes szokásos őszi szakmai napját a járvány miatt nem tudta sajnos megtartani, pedig az orosházi gyerekkönyvtárosok nagyon készültek rá. Az online program nem adhat olyan élményt, amit egy ilyen találkozáson átélnek a résztvevők, hiszen a helyi könyvtár – mint a gyermekkönyvtári programok általában – könyvtári játékkal készül, mellyel a saját munkájukat, könyvtárukat, városukat mutatják be. […»]


Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak éves közgyűlése

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A járványhelyzet miatt a szokott éves beszámoló közgyűlést a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2020. szeptember 8-án tartotta. A közgyűlésen az egyesület elnöke, dr. Sándor Viktória megtartotta a 2019-es évről szóló beszámolóját, az Ellenőrző Bizottság jelentését Berente Erika, az EB tagja ismertette a tagsággal. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót. […»]


Ünnepi ülés a Könyvtárosok Világnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2009 óta ünnepi ülésen emlékezik meg a Könyvtárosok Világnapjáról. Ez a számunkra oly jeles emléknap az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (ALA) kezdeményezésére jött létre azért, hogy a társadalomban tudatosítsák a könyvtárak és az ott dolgozók munkájának fontosságát. […»]


Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének éves közgyűlése

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A tavaly 25. születésnapját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) legfontosabb eseménye minden évben a nyári háromnapos találkozó, melynek programja közgyűlés, konferencia, szakmai délelőtt és kirándulás. A rendezvénynek minden évben más-más egyházi felekezeti könyvtár ad otthont, más-más helyszínen. […»]


Heves Megye könyvtárainak élete a vírushelyzet során és az azt követő időszakban

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Mindenki számára komoly megpróbáltatást jelentett a vírus okozta veszélyhelyzet és a bezártság. Az ország más könyvtáraihoz hasonlóan a Heves megyei könyvtárak számára is elsődleges fontosságú az olvasóik kiszolgálása, melyet a nehéz körülmények ellenére is kreatívan és színvonalasan oldottak meg. A megyében működő összes könyvtár folyamatosan dolgozott, bár személyesen nem fogadhatták olvasóikat. Az egyetemi könyvtárban, a községi és városi könyvtárakban dolgozó munkatársak kérésünkre elmesélték, milyen kényszer szülte szolgáltatásokat biztosítottak a veszélyhelyzet idején felhasználóik számára. A beszámoló nem nyújt teljes képet a megye könyvtárosainak munkájáról, csupán egy kis szeletét tudjuk bemutatni annak a sokrétű, kreatív munkának, amit Heves megyében végeztek munkatársaink. […»]


Rendkívüli helyzet a könyvtárakban – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 31. műhelybeszélgetéséről

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

A 31. műhelybeszélgetésre – 2020.06.25. csütörtökön 14.00-15:30 – rendhagyó módon nem egy vendéglátó intézményben került sor, hanem online térben, ahová a résztvevők otthonról vagy a munkahelyükről jelentkeztek be. A beszélgetéshez a Wigner Fizikai Kutatóközpont által üzemeltetett nyílt forráskódú Let’sMeet online konferenciaszolgáltatást vettük igénybe. Az erőforrások korlátozottsága miatt ez a műhelybeszélgetés nem lett meghirdetve a Katalisten, így csak azok a kollégák kaptak értesítést, akik már korábban részt vettek a workshopon. Így 25-en terveztük a részvételt, és csak 3 kollégának nem sikerült különböző okok miatt a csatlakozás. […»]


Szakkönyvtári Seregszemle ötödször – 2020. március 10.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A KSH Könyvtárának és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának szervezésében idén is megvalósult a szakkönyvtárak helyzetével foglalkozó könyvtárszakmai konferencia. Kálmán Rita, a KSH Könyvtár általános főigazgató-helyettese (összefoglalónk írása idején már megbízott főigazgatója), köszöntötte az idén is szép számú résztvevőt. Idén is készült felvétel a konferenciáról, ami a prezentációval együtt megnézhető a könyvtár honlapján. […»]


Jé, ez is gyerekkönyvtár?! – az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció taggyűlése és szakmai napja

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A remek szakmai napot a FSZEK XII. kerület Ugocsa úti könyvtárában rendeztük meg, 2020. február 20-án. Hagyományos éves taggyűlésünk után – hol minden rendben találtatott – nagy izgalommal vetettük bele magunkat az eseményekbe. Felfedeztük a FSZEK XII. kerületi Ugocsa utcai könyvtárát, vendéglátóink szíves szóval, kávéval és egyéb földi jókkal vártak. Szakmai napunk egyik fontos témája pedig az volt, hogy megismerjük, hogy nagy szakkönyvtáraink hogyan vonzzák be a gyerekolvasókat. […»]


PEMEKSZ – közgyűlés 2020.

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 2020. február 19-én tartotta éves közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Az érkezők kávé és sütemény mellett beszélgethettek, illetve az érdeklődők vezetéssel megtekinthették az intézménynek otthont adó szecesziós Tündérpalotát.

A közgyűlés résztvevői

A közgyűlés moderátora Bazsóné Megyes Klára volt. A Mandátumszámláló Bizottság elnökeként Béresné Dávid Magdolna bejelentette, hogy a 183 egyéni és 15 testületi tagból 109 van jelen, így a határozatképesség megvan. A jegyzőkönyvvezetést Nida Judit, a hitelesítést Béresné Dávid Magdolna és Kondriné Varga Nelli vállalták, ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Barátné Hajdú Ágnes MKE-elnök köszöntötte volna az egybegyűlteket, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Ezután elfogadtuk a napirendet. […»]


Beszámoló-évértékelő taggyűlés Nyíregyházán – MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

2020. február 10-én beszámoló és évértékelő taggyűlés keretében tekintettük át a 2019-es szervezeti évünket Nyíregyházán a MZSMVK kamaratermében. […»]


Boldog születésnapot, Márta! Pallósiné Dr. Toldi Márta ünneplése

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Múlt december derekán, egy hétköznap délutánt választottunk az ünneplésre. Már hetek óta érkeztek a visszajelzések, egyre bővült a vendéglista. Szájról szájra adtuk a hírt, a közelgő kerek születésnapról. Meglepetést akartunk szerezni, bár tudtuk, hogy a teljes titoktartás szinte lehetetlen. Márta amúgy is ismer minket, meg fogja sejteni. […»]

Szakmai műhely


A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj elnyerési feltételei és az odaítélés folyamata

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A 2020-as év több szempontból is nehéz helyzet elé állította a könyvtárakat, hiszen a pandémia hatásai mellett meg kellett küzdeniük a közalkalmazotti lét átalakulásával is. A nehézségek ellenére néhány könyvtár mégis úgy döntött, hogy indul a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázaton, melyet a 33/2017. (XII.12.) EMMI rendelet szabályoz. A rendelet szerint az országos minőségirányítási tevékenység koordinálását, a pályázatok szakmai előkészítését és lebonyolítását a Könyvtári Intézet végzi. A feladatok ellátására 2020 júniusától megalakult a Könyvtári Minőségfejlesztési Osztály (KMO), mely szeptember közepétől 3 fővel működik. […»]


404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet? Szakmai konferencia a webarchiválásról

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

2020. december 2-án negyedik alkalommal rendezte meg az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” elnevezésű, a webarchiválással foglalkozó konferenciáját. A konferencián az online térben mintegy 160 érdeklődő kolléga vett részt. […»]


Kerekasztal beszélgetés a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról a Museum Digit konferencián

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja 2020.november 26-27-én rendezte meg MuseumDigit konferenciáját. A már 2013 óta évenként szervezett szakmai találkozó a muzeológusok mellett más közgyűjteményi és a kulturális örökségvédelem egyéb területein dolgozó szakembereket, valamint döntéshozókat és a kreatív ipar fejlesztőit és szolgáltatóit is igyekszik megszólítani. […»]


A mesterséges intelligencia és a jogi hivatás – online szakmai konferencia

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Forrás: https://www.belfoldihirek.com/jog/a-mesterseges-intelligencia-belepett-a-jog-teruletere

2020. szeptember 30-án „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal IV. – A mesterséges intelligencia és a jogi hivatás” címmel online szakmai konferencia zajlott a virtuális térben. Az esemény a korábbi nagyon sikeres szakmai konferenciák folytatásaként valósult meg az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, a Fővárosi Törvényszék, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója szervezésében, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont technikai lebonyolításával. […»]


Fellegajtó-nyitogató az esztergomi könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 2020. szeptember 7-én új programmal várta olvasóit. A Fellegajtó-nyitogató közösségformáló foglalkozás, ahol a résztvevők önmegismerő játékokon keresztül értelmezik és élik át az irodalmi művek mondanivalóját. Az alkalmakat Tölgyessy Zsuzsanna drámapedagógus vezeti. […»]


Kovács Máté és Nyíregyháza

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Kovács Máté

Az MKE Sz-Sz-B megyei Területi szervezete 2020. szeptember 28-án tartotta meg a járvány miatt áprilisról elhalasztott Könyvtárosok Világnapjára emlékező rendezvényét. Ez alkalomból nemcsak kitüntetések átadására került sor, hanem nívós szakmai program is színesítette az eseményt. Idén Kovács Mátéra emlékeztek az egybegyűlt könyvtárosok. A Kovács Máté Alapítvány által készíttetett film megtekintése előtt Bényei Miklós forgatókönyvíró, a 2005-ben az OPKM gondozásában megjelent Kovács Máté kötet szerzője tartott bevezetőt. […»]


Adatkoncentráció a katalógusban – a feltárt adatoktól a rejtőző kapcsolatokig

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A digitalizálás számtalan adat és adatkapcsolat lehetőségét kínálja, amely a könyvtári adatkezelés műhelyeiben meghatározott folyamatok elvégzését igényli a tárolásra kijelölt adatok kiválasztásánál és rendszerszintű elhelyezésénél. A műveletekben jelentős tényező az adott szakterület jellege, a könyvtár típusa, a használók összetétele, de a változó és egyedi körülmények mellett az állandóságot jelentő szakmai tényezők adnak nélkülözhetetlen keretet az egységesség és szabványosság megteremtéséhez, a nyers adatok használatra történő előkészítéséhez. […»]


Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020. tanév

Posted by Buzai Csaba - július 7th, 2020

Interjúk a legjobban teljesítő (első helyezett) versenyzőkkel

A tavalyi évben e magazin oldalain bemutatkoztak az egyetlen országos könyvtárhasználati tanulmányi verseny első helyezettjei. Ezt folytatjuk ebben a tanévben is. Bár a döntőben több visszatérő diákkal és kollégával is találkoztunk, most a rövid versenybemutató után más diákok bemutatkozását közölhetjük.

A februári országos írásbeli forduló Szegeden […»]


Csak azért is megcsináljuk! – Beszámoló a Minőség és innováció című online szakmai napról

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A koronavírussal kapcsolatos korlátozások miatt a Könyvtári Intézet a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokra felkészítő szakmai napját nem tudta a tervezett időpontban, március 11-én az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezni. A fizikai korlátok azonban nem szegték kedvünket, sőt, áthelyeztük a rendezvényt az online tér tágas és biztonságos berkeibe. A tervezett négy előadó helyett hárommal, de március 17-én megtartottuk a szakmai napot. […»]


Az önértékelés tézisei – Beszámoló Bajnok Tamara „Önértékelés a gyakorlatban” című előadásáról

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Április 23-án folytatódott a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokra való felkészítés Bajnok Tamara online szemináriumával. Az előadó a könyvtári önértékelés folyamatát, értékelését, tapasztalatokon alapuló gyakorlati tudnivalóit járta körbe. […»]


OPKM iskolai könyvtári webinárium – egy hiánypótló szolgáltatás

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Webinárium

A webinárium műfaja nem újdonság könyvtári és iskolai területen sem, számos példát találunk itthon és külföldön is. Hazai jó gyakorlatként jó szívvel ajánljuk a Digitális Témahét program webes előadásait, a külföldi példák közül pedig az amerikai School Library Journal (SLJ) szemináriumait. Ez utóbbi különösen könyvtárostanárok számára lehet érdekes, ahol egy-egy kiemelt téma kapcsán szerzők, kiadók, könyvtáros és könyvtári szakemberek beszélgetését lehet figyelemmel kísérni, s kérdezni is lehet tőlük a chatfunkció segítségével. […»]


Rövid beszámoló a Könyvtárak.hu (Tudás. Élmény. Kapcsolat. Pont Neked) honlap működésének első hónapjáról

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

“Tudás-pont, élmény-pont, kapcsolat-pont – pont neked” szlogennel Könyvtárak.hu címen (https://www.konyvtarak.hu/) új szolgáltatás indult a Könyvtári Intézet gondozásában. Az integráló felületen a könyvtárakhoz köthető kulturális programok, oktatási lehetőségek között, valamint digitális tartalmak és gyermekkönyvek, illetve egyéb, a könyvtárakhoz köthető kulturális tartalmak között lehet válogatni. […»]


Húzzuk be a fake-et! – Könyvtárak az álhírek ellen

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

K2 szakmai nap – összefoglaló

2019. december 3-án került sor a Könyvtári Intézet által immár 10. éve megrendezett rendezvénysorozat 2019/2020-as évadának második szakmai napjára. A program központi témája az álhírek és a könyvtárak álhírek elleni eszközeinek feltérképezése volt.

Az előadás hallgatósága: később övék lett a főszerep (Fotó: Karasz Lajos)

[…»]

Ötágú síp


Mgr. Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete leköszönő elnökének gondolatai

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Címzettek: az SzMKE elnöksége és tagjai, könyvtáros kollégák, könyvtárak fenntartói, sajtó képviselői, partnereink határon innen és azon túl […»]


Bemutatkozik Heinermann Péter, az újvidéki Szerb Matica Könyvtárának nyugalmazott könyvtárosa, az IFLA-HUN levelezőlista alapító tagja

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A bánsági Nagybecskereken (1953-ban jugoszláv, ma szerb terület) születtem 1953. december 4-én. Az általános- és középiskolát szülővárosomban végeztem, majd 1972-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén kezdtem meg tanulmányaimat. Az 1975/76-os tanévben új képzés, négyszemeszteres könyvtárosi szak indult a tanszéken, így a hallgatók, köztük, nagy örömömre én is, első ízben folytathattunk tanulmányokat ebben a témakörben is. Abban bíztam, hogy beteljesül életem vágya és egyszer könyvtárosi pályára léphetek! Tanáraim, Csáky Sörös Piroska és Pastyik László igyekezett beavatni a könyvtártudomány rejtelmeibe és felkészíteni jövőbeni hivatásomra, ezért ma is, végtelen hálával tartozom nekik. […»]


Beszélgetés életről és a Szentírásról Ásványi Ilonával

Posted by Buzai Csaba - augusztus 11th, 2020

Beszélgetés életről és a Szentírásról Ásványi Ilonával, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatójával, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnökével.

Az ide kattintva meghallgatható beszélgetés a Mária Rádió “Tálentum” című műsorának keretében hangzott el, 2018. november 30-án 22 órakor. […»]


100 éve történt – Könyvtárak Trianonról és hatásáról, avagy könyvtárak által fellelhető emlékek

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

A COVID-19 világjárvány a könyvtárakat is bezáratta. Ez a kényszer a virtuális tér hatványozott használatát eredményezte. Két könyvtári produktumra hívom fel alább a figyelmet:

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye virtuális kiállítást készített Trianon témájában: “Döntés Párizsban, hatása Budapesten / A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár trianoni emlékoldala” címmel, alcímmel. […»]


Bemutatkozik Horváth Tamás, az MKE tanács elnöke (2019 – )

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

Már kiskoromban szerettem olvasni, ha jól emlékszem, általános iskola 2. vagy 3. osztályától tagja voltam a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár III. kerületi Dömös (ma Templom) utcai gyerekkönyvtárának. Mondhatnám, innen egyenes út vezetett a könyvtárba, de ez nem igaz. Otthon megvolt C. W. Ceram „A régészet regénye” című könyve, és ennek hatására általános iskolában még régész akartam lenni. Sőt! 8. osztályban (1989/1990) még arra is gondoltam, hogy szakács leszek. Így gimnáziumba és vendéglátóipari szakközépbe is jelentkeztem, aztán az előbbibe vettek fel. Középiskolában döntöttem el, hogy történelmet szeretnék tanulni az egyetemen. A Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium gimnáziumi osztályába járva azt láttam, hogy a legtöbb tanárunk kétszakos. Gondoltam, nem árt, ha több szakra járok, könnyebb lesz elhelyezkedni. Vacilláltam a levéltár és könyvtár között, végül a könyvtár szakot választottam. Érettségim évében, 1994-ben nem vettek fel az egyetemre. 1996-ban sikerült a felvételi. Előtte 11 hónapig a FSZEK XIII. kerületi Pannónia utcai fiókkönyvtárában dolgoztam, négyórás állásban.  […»]


Egy felvidéki bizonyságtétel Czinke Zsolt tollából, aki Isten kegyelméből két hivatás munkálója immár két évtizede

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

A webmagazin Ötágú síp rovatának új sorozata 2018-ban indult. Ebben a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő azon könyvtárosok mutatkozhatnak be, akik az IFLA-HUN levelezőlista tagjai is egyben. 

Fotó: Dr. Czinke Zsolt

A középkorban, amikor egy idegen belépett egy városkapun, a kapuban álló őr két dolgot kérdezett az érkezőtől: ki vagy, és mit akarsz? […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár online olvasójátékai

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bod_P%C3%A9ter_Megyei_K%C3%B6nyvt%C3%A1r

A Bod Péter Megyei Könyvtár (BPMK) 1974 óta Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy municípium közkönyvtára, a hajdani székely székek egyikének, Háromszéknek a székházában, a későbbi Vármegyeháza műemlék épületében működik. […»]


Itt a helyed! – Vargha Gyula Városi Könyvtár – Üllő

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Elkészült könyvtárunk kisfilmje! Köszönjük a VelWorks Média csapatának! Kisfilmünkben bemutatjuk könyvtárunkat, ahol a sok értékes olvasmány mellett változatos programokkal várjuk látogatóinkat! Találkozzunk a könyvtárban, mert mindenkinek itt a helye! […»]


Könyv és kenyér egy fedél alatt – élménykönyvtár Estingben

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A Müchnen vonzáskörzetében lévő Olching kisváros egyik városrészében, Estingben egy megüresedett bankfiók helyén egy pékség és egy könyvtár költözött össze és működtet sikeresen közösségi teret az itt lakók örömére és a városvezetés megelégedésére. […»]


Bezárástól újranyitásig az orosházi könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

KönyvtárPont Orosházán

“A nyitvatartásunk mind a gyermek-, mind a felnőtt könyvtárban változatlan. Nyitva vagyunk!” – írtuk ki 2020. március 12-én a honlapunkra. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár hivatalosan ekkor foglalt először állást a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, – utólag olvasva a bejegyzést – még igen optimista hangulatban. Rá négy napra – túl néhány fenntartói egyeztetésen, egy iskolák bezárását bejelentő hétvégén, valamint zsebünkben egy polgármesteri utasítással és egy kormányrendelettel – már nem volt más választásunk, mint a bejegyzés frissítése az alábbi szöveggel: “FRISSÍTÉS! Könyvtárunk a fokozódó járványveszélyre való tekintettel 2020. március 17-től zárva tart.” […»]


Könyvtárak a koronavírus idején – villámkörkép a világból

Posted by Buzai Csaba - április 29th, 2020

A koronavírus világjárvánnyá válásával párhuzamosan, bő másfél-két hónapja a könyvtárak világszerte szüneteltetik a nyitva tartásukat, és kiemelt hangsúlyt kapnak a többnyire home office-ban dolgozó könyvtárosok által működtetett online szolgáltatások. Bármelyik ország könyvtári rendszerét is vesszük górcső alá, akad néhány magától értetődő közös nevező. A zárva tartáson kívül talán a legfontosabb a távoli szolgáltatások, a könyvtári adatbázisok, a (nem csak saját) digitális gyűjtemények és az olvasójegyek online kezelhetőségének kiemelt ajánlása, a helyben használható digitális szolgáltatások távoli elérésének biztosítása a beiratkozott használóknak (ha a technikai feltételek adottak), valamint a könyvkölcsönzések automatikus meghosszabbítása vagy az izolált könyvvisszavételi lehetőségek. Általános jelenség még az ingyenesen elérhető (nem feltétlenül könyvtári, például a közmédia vagy egyéb tartalomszolgáltatók által nyújtott) médiaszolgáltatások népszerűsítése is a könyvtárak kommunikációs csatornáin. Cikkünkben a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára által válogatott jó gyakorlatok közül szemezgetünk. […»]


A Grazi tartományi könyvtár meglátogatása

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

Szakmai kirándulás 2019.12.20.

A korai – 6 órás – indulás ellenére mindenki megérkezett a megbeszélt időben, így pontosan el tudtunk indulni. A buszon szokásos „házi idegenvezetőnktől”, Buzási Éva nyugdíjas könyvtárostól megfelelő tájékoztatást kaptunk mindenről, így nem csak Grazról és Ausztriáról, hanem útközben még Zala megyéről és Szlovéniáról is érdekes dolgokat tudhattunk meg. […»]

Civil infó


A 2020. évi Kosáry Domokos-díjasok: Mézes Miklós agrármérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja és M. Csizmadia Béla (1942–2019) gépészmérnök, professor emeritus

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A bronzból készült 97 mm átmérőjű érem Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrász alkotása

A Szent István Egyetem (SZIE) Szenátusa 2020. október 7-én tartott ülésén két Kosáry Domokos-díjat ítélt oda a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára.A rangos elismerés átadására a koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem kerülhetett sor az előző években kialakított, hagyományos módon, így ezúton adunk tájékoztatást a díjban részesülőkről. […»]


Népművelő az Országgyűlési Könyvtár állományraktárában – Im memoriam Blayer Jenő (1952–2019)

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

2020 szeptemberében – jelentős késéssel – jött a szomorú hír: elhunyt Blayer Jenő, az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban: OGyK) könyv- és periodika-raktárának korábbi vezetője. 22 éven át munkatársa voltam, másfél évtizedig közvetlen felettese is, így kötelességemnek érzem megemlékezni a kiváló szakemberről. […»]


Kun Zsuzsanna emlékére

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Harmincöt esztendeje, 1985. szeptember elsején jött a főiskolára, s hamarosan a régi irodalomtörténeti könyvtárba került, amely akkor a Líceum második emeletén működött. Akik – tanárok, hallgatók – ismerték a „magyaros” könyvtárat, biztosan emlékeznek különleges hangulatára, de igazán otthonossá az ott dolgozó munkatársak személyisége tette. […»]


In memoriam Bertók László

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

„A falnak ezen az oldalán ennyi,
amit tudhatok (remélhetek)? S ahol te vagy
(ha vagy), ott (lent?, fönt?), ott mi van?” […»]


Állami kitüntetések könyvtárosoknak augusztus 20-a alkalmából

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára állami kitüntetéseket és miniszteri kulturális díjakat adott át március 15. és augusztus 20. alkalmából a Pesti Vigadóban.

[…»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

Ezek a szabadtéri múzeumok már látogathatóak!

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szentendre

(kép forrása: www.skanzen.hu) […»]


Szabó Sándor 85. születésnapjára

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Fotó: lis.elte.hu

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hosszú évtizedek óta ismerem a Tanár urat – igaz, az többször változott az idők folyamán, hogy melyikünk éppen milyen „ pozícióban” volt… Ezért e születésnapi köszöntőben nem a szokványos életrajz-idézéssel készültem, hanem egy kicsit személyesebbre igyekszem hangolni mondanivalómat, bár csak egy vagyok a szakma sok száz képviselője közül, aki nagyon-nagyon sokat kapott a Tanár úrtól, nem csak a szakmai tudást, hanem azt is, amit úgy hívunk: szakmai alázat, szakmaszeretet, szakmai élettapasztalat. Mindazért tehát, ami Tőle kaptunk, hálával és köszönettel tartozunk. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

A magyar törvényhozás ezer éve
Országgyűlési Múzeum

Országgyűlési Múzeum – Állandó Kiállítás

A kiállítás 8 fejezetben, kronologikus sorrendben tárja a látogatók elé a magyar parlamentarizmus gyökereit, kialakulását és fejlődését egészen a rendszerváltozásig. […»]


A Könyvtári Minőségi Díj és a Minősített Könyvtár cím díjazottjai 2019-ben

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

A magyar könyvtári rendszer legmagasabb szakmai elismerését, a Könyvtári Minőségi Díjat és a Minősített Könyvtár Címeket Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és dr. Fülöp Péter, művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkár adta át január 22-én az Emberi Erőforrások Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága által rendezett díjátadó ünnepségen az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A díjakat pályázat útján nyerhetik el a nyilvános könyvtárak a könyvtári minőségirányítás módszereinek alkalmazásával elért kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a könyvtárhasználók elégedettségét biztosító magas színvonalú szolgáltatások megvalósításért és folyamatos fenntartásért. […»]


Ajánlás a Kosáry Domokos-díj adományozására

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

A Szent István Egyetem Szenátusának támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár névadója emlékének méltó megörökítésére Kosáry Domokos-díjat alapított. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

Origó a végtelenben. Borsos Miklós-emlékkiállítás

2020. február 28. – április 30. OSZK

A harminc éve elhunyt Borsos Miklós szobrász, éremművész és grafikus munkássága előtt tisztelgő emlékkiállítást rendez az Országos Széchényi Könyvtár.

http://www.oszk.hu/kiallitasok/borsos-miklos-emlekkiallitas […»]

Mentor


Dr. Urai-Tóth Éva

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

1998 óta dolgozom az Országgyűlési Könyvtárban. Az akkori Képviselőtájékoztatási osztályon először az országgyűlési képviselők tájékoztatásában és háttéranyagok készítésében szereztem szakmai tapasztalatot. Ezt követően tájékoztató könyvtárosként (jogi szaktájékoztatás) dolgoztam, később csoportvezetőként a tájékoztató munka szervezésében is gyakorlatot szereztem. Bekapcsolódva a könyvtár digitalizálási projektjeibe, a szerzői jogi kérdésekkel foglalkoztam. […»]


Mészáros Tamás

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteménymegőrzési Főosztályának vagyok megbízott vezetője 2020. júniusától. Korábban, több mint négy éven keresztül a Raktári Osztályt vezettem, ezt megelőzően a Mikes Kelemen Program koordinálásáért feleltem a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály munkatársaként. Alap és mesterdiplomát informatikus könyvtáros szakon az egri Eszterházy Károly Egyetemen szereztem. […»]


Verle Ágnes

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Verle Ágnes vagyok, 2013-óta az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyűjteményszervezési Csoportjának munkatársa. Munkám igen sokrétű és változatos: fő feladatom a könyvtárunk felnőtt részlegébe rendelt új könyvek katalogizálása, Corvina integrált könyvtári rendszerrel. 2015 óta végzem a Heves megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer könyvtárainak folyóirat-rendelését, jelenleg 74 település részére intézem az éves előfizetést és a hiányzó lapok reklamálását. […»]


Békésiné Bognár Noémi Erika

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

2014-től kutató könyvtárosként dolgozom a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályán. Ezt megelőzően a Pécsi Tudományegyetem KPVK Könyvtárának voltam informatikus könyvtáros munkatársa, ahol könyvtárhasználati, kutatásmódszertani előadások tartása, a könyvtár webes megjelenésének gondozása, a közösségi média használatának bevezetése és folyamatos menedzselése, az MTMT-vel kapcsolatos és hagyományos könyvtárosi tevékenységek végzése (olvasószolgálat, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés) volt a feladatom. Alap és mesterdiplomát informatikus könyvtáros szakon a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, majd 2019-ben elvégeztem a Könyvtári szakértői ismeretek akkreditált továbbképzést. […»]


Nagy Andor

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályán 2016 óta dolgozom. Munkámat elsősorban azért szeretem, mert rendkívül változatos és kihívásokkal teli. Foglalkozom könyvtártudományi kutatásokkal, szakmai konferenciák szervezésével, multimédiás tartalmak előállításával, a Könyvtárak.hu portál tartalmi és technikai fejlesztésével és a kulturális statisztikai adatszolgáltatás országos szintű koordinálásával. […»]


Vízvári Dóra

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

Diplomám megszerzése óta (2003) dolgozom könyvtárban. Szegeden a Somogyi Könyvtárban kezdtem, 2004-ben pedig visszaköltöztem Budapestre, ahol a tanulmányaimból ismerős Medinfo-ban kaptam állást. Ez nem lehetett véletlen, az egész családom egészségügyis. Már itt dolgoztam, amikor elvégeztem az egyetemi könyvtáros képzést – szintén Szegeden, ahogy a főiskolai alapképzést is. Ez már nem volt véletlen. […»]

Portré


Dr. Hernádi László Mihály aranydiplomás, középiskolai tanár, Szinnyei József-díjas, könyvtári főtanácsos, a pécsi Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Dr. Hernádi László Mihály hatalmas szakmai és lexikális tudással rendelkezik. Kiemelkedő szakmai tevékenysége és nagy jelentőségű munkái követendő példát jelenthetnek az utánunk következő könyvtáros-generáció számára. Versmondása/előadóművészete mellett szépirodalmi munkássága is figyelemreméltó. Jól ír verseket, anekdotákat, vicceket és történeteket. Tudásban, tapasztalatokban és fordulatokban gazdag életútját memoár formájában tárja elénk. Kedveli az idézeteket. Benjamin Disraeli mondását követve – „Bölcsek bölcsességét és századok tapasztalatait őrzik az idézetek” – az írásaiban mottóként beidézett citátumok életfelfogását és az adott tudományterülethez való elkötelezettségét tükrözik; memoárjában az életkörülményekhez való viszonya mellett reményt adva az olvasónak, iránymutatásul is szolgálnak. Kedves, szellemes, kreatív, segítőkész ember. Édesapja nyomdokait követve orvos szeretett volna lenni, de a sors másképp gondolta. Tehetségét tekintve lehetett volna színész is, – mégis könyvtáros lett. Köszönet érte! (a szerk.) […»]


KÜRTI KOVÁCS SÁNDOR író, költő, műfordító

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Kovács Sándor néven született 1941. augusztus 17-én Tiszakürtön. Gyermekkorát egy nagyszigeti tanyán és az Öregszőlőben töltötte, az általános iskolát a Bogaras Mária-hegyi Általános Iskolában, középiskolai tanulmányait a Kunszentmártoni Gimnáziumban végezte. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán középiskolai irodalomtanár és könyvtárszakos diplomát szerzett (1967). […»]


Németh Tibor könyvtáros, helytörténet-kutató

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Németh Tibor 1981. július 19-én született Pápán, 2000-ben érettségizett ugyanitt a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában. Kétkezi szakmája könyvkötő, 2005-től egy évtizeden át ilyen minőségben dolgozott a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában. 2006-ban néprajz szakos bölcsész diplomát szerzett. 2010-től félállásban a néprajztudomány szakreferenseként, 2015 óta – a könyvkötéssel felhagyva – szakolvasótermi könyvtárosként és szakreferensként dolgozik. Középfokú nyelvvizsgája van angolból. […»]


Sudár Annamária tanár, szerkesztő, előadóművész

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

Sudár Annamária 1969. augusztus 16-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Budapesten a József Attila Gimnáziumban végezte, 1987-ben érettségizett. 1995-ben hivatásos vers-és prózamondó előadóművész működési engedélyt szerzett. 1996-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar és történelem szakos bölcsésztanárként végzett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán abszolvált 2001-ben.  […»]


Hicsik Dóra könyvtárvezető, helytörténész, Kosztolányi – kutató

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Hicsik Dóra 1981. november 30-án született Szabadkán (Szerbia). 2006-ban középiskolai magyar tanár képesítést szerzett az Újvidéki Egyetemen. 2008-ban könyvtáros szakvizsgát tett Újvidéken, a Matica Srpska könyvtárban, majd egy évvel később rendezvényszervezőként végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. Jelenleg a Szegedi Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában (Modern magyar irodalom) PHD tanulmányokat folytat. Doktori tanulmányának témája: A Bácsmegyei Napló irodalmi melléklete (1928–1941) c. bibliográfia. […»]


Mészáros Tibor muzeológus-könyvtáros, irodalomtörténész, bibliográfus, a Márai-hagyaték kezelője

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

Fotó: Czimbal Gyula

„1965. március 17-én születtem Budapesten. A monori József Attila Gimnázium befejezése után felvételt nyertem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolára. Itt diplomáztam 1988-ban magyar-könyvtár szakon. 2000-ben megnősültem, három fiúgyermekünk született. Első és eddig egyetlen munkahelyem a Petőfi Irodalmi Múzeum, melynek könyvtárában 1988. augusztus 15-e óta dolgozom, mint kisnyomtatványtáros. Kutatási területem 1988 óta Márai Sándor életműve, 1997 óta a Márai-hagyaték kezelője vagyok. 1999 óta vettem részt a Helikon Kiadó Márai-életműsorozatának összeállításában, 2003-tól voltam a sorozat szerkesztője az utóbbi évekig. Számos, az íróhoz kötődő könyvet készítettem (Éltem egyszer én, Márai Sándor /Bp. 2000.; Köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam. Bp. 2006.; Márai, a kassai polgár. Kassa. 2007.; Márai Sándor bibliográfia. Bp. 2003./), egy nyolc országban, huszonöt helyszínen bemutatott kiállítást állítottam össze. Konferenciákon több alkalommal (pl. Kassa, Párizs, San Diego stb.) adtam elő az író életművéről. Máraihoz kötődő játékfilmekhez és dokumentumfilmekhez nyújtottam szakmai segítséget. 2010-től az Irodalmi Adattár megbízott csoportvezetője vagyok. Kedvenc időtöltésem az olvasás mellett a zenehallgatás és a hegyi túra.” […»]

Szakirodalmi ajánló


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

 Ásványi Ilona

20 éves a Könyvtári Intézet / Ásványi Ilona. – Online konferencia 2020. november 26-án

In:Eke hírlevél. – 17. (2020) 3/4., p. 41-45. […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

Békésiné Bognár Noémi Erika

Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál / Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 2., 20 éves a Könyvtári Intézet, p. 333-341. : ill., 4 ábra […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Ásványi Ilona

“Nyugodt munkával keresve kenyerünket” : az egyházi könyvtárak a pandémia idején / Ásványi Ilona. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 5., p. 3-18. : ill., 1 fotó […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
In: Magyar közlöny. – (2020) 125., p. 2965-2978. […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Aczél-Partos Adrienn

“Mi lett veled, emberke?” : “Érzem, hogy a helyemen vagyok” – dr. Aczél-Partos Adrienn könyvtárvezető, jogász, megbízott oktató / [riporter] Vincze Barbara
In: Devecseri újság (Devecser). – 2. (2019) 14., p. 8. : ill., 1 fotó […»]


Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020

2019. évi CXXIV. törvény Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról
In: Magyar közlöny. – (2019) 208., p. 9518-9522. […»]

Sziporkák


Könyvtári karácsonyi dekorációs verseny

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Nekem a könyvtár a második otthonom, és azon dolgozom, hogy minél többen így érezzenek. Az elmúlt években mesekönyveimmel több, mint 700 könyvtárban jártam író – olvasó találkozókon. A könyvtárba járás, a rendszeres olvasás olyan élmény, ami egész életre szól. Én azt szeretném, ha minél többen így éreznének. […»]


Kis eszmefuttatás az elég jó szerkesztőről –

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

abból az alkalomból, hogy Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelő felelős szerkesztője nyugdíjba vonult

Vekerdy Tamás (sőt, mint megtudtam, eredetileg D. W. Winnicott) nyomán, akik az elég jó anyáról írtak (aki korántsem tökéletes, sőt tökéletlen (!), de kiegyensúlyozottan, szeretettel és megfelelően reagál a megpróbáltatásokra), most vegyük szemügyre, milyen az elég jó szerkesztő! A párhuzam egyáltalán nem véletlen, hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Kovács Kati egész szerkesztői és könyvtárosi pályafutása során elég jó anyaként gondoskodott a szerzőkről, akik a Könyvtári Figyelőt választották. […»]


Sziporkák

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

Ha veszélyes egyedül menned, vidd magaddal a Wookidat!

Olvasási pozíciók […»]


Reopening (újranyitás) a könyvtárakban – infografikákon

Posted by Buzai Csaba - július 6th, 2020

Gödöllői városi könyvtár

FSZEK […»]


Most humor helyett

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2020

Koronavírus, egy könyv a vírusról gyerekeknek címmel jelent meg Elizabeth Jenner, Kate Wilson és Nia Roberts szerzők összeállításában, a népszerű angol illusztrátor, Axel Scheffler rajzaival az a kiadvány, amelyből a 4-10 éves gyerekek sok mindent megtudhatnak a koronavírusról és a COVID-19 nevű betegségről. A könyv választ ad a legtöbb felmerülő kérdésre, és hozzájárul ahhoz is, hogy feldolgozzák a félelmeiket. Mindent elmond a vírusról, amit tudni érdemes, anélkül, hogy félelmet keltene. Magyarra a könyvet Rét Viktória fordította, a magyarországi Pagony kiadó pedig mindenki számára ingyenesen letölthetővé és terjeszthetővé tette.

 


Nem emlékszem a címére, csak arra, hogy piros volt…

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2020