Megtartotta tisztújító taggyűlését az MKE Bibliográfiai Szekciója

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

2019. december 13-án, Luca napján tisztújító taggyűlést tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója. A korábbi vezetőség tagjai közül többen jelezték, hogy már nem kívánnak tisztséget vállalni. Leköszönt titkári teendőiről Trencsényi Katalin, gazdasági tisztségéről Gazdag Tiborné (Liza), vezetőségi tagságáról Berke Barnabásné, ellenőrző bizottsági tagságáról pedig Nagy Katalin és Dr. Varga Lajosné. Morvai Zsuzsanna, korábbi ellenőrző bizottsági elnök már korábban lemondott tisztségéről, így 2018-tól Vasbányai Ferenc látta el ezt a feladatot.

A szavazás előtt szakmai programként megtekintettük a 2017-ben Kovács Mátéról készült filmet. A filmet a Kovács Máté Alapítvány támogatásával az Egri Eszterházy Egyetem Média szakos hallgatói készítették, a forgatókönyvét Dr. Bényei Miklós írta. A tanítványok, családtagok, kutatók visszaemlékezéseiből és korabeli felvételekből álló képsorok mellett megismerhettük Kovács Máté részletes életrajzát. Tudományos érdeklődését, politikusi, kultúrpolitikusi karrierjét, és számunkra legjelentősebb tevékenységi körét, a magyar könyvtári kultúra elkötelezett vezéregyéniségének munkáját. Sajátos látásmódjának, újító szemléletének, ötleteinek és remek szervezőkészségének köszönhetően építette fel azt a szilárd talapzatot, amin a magyar könyvtári rendszer ma is áll. A film méltó és remek megemlékezés a nagy tudósról.

A szakmai program után meghallgattuk a Bibliográfiai Szekció leköszönő vezetőségének beszámolóit az elmúlt négy évről. Dr. Szőnyi Éva elnök, Gazdag Tiborné gazdasági vezető röviden összefoglalták a legfontosabbakat a tagság számára előzetesen kiküldött anyagokból, Vasbányai Ferenc az ellenőrző bizottság elnöke is tömören összegezte jelentését. Ezután következett a tisztújítás, amelynek keretében a jelölő bizottság elnöke, Elekes Irén Borbála tartott tájékoztatást a jelölések menetéről és a beérkezett jelölő lapok tartalmáról. Mind a korábban kiküldött egyéni, mind a testületi jelölőlapok elegendő számban visszaérkeztek ahhoz, hogy jelölteket lehessen állítani. Így a választási bizottság további két tagjának, Honffyné Felhő Ágnes és Kocsisné Szakács Marianna tagtársaink segédletével, a tisztújító közgyűlés sikeresen lezajlott.

A taggyűlés eredményeképpen az MKE Bibliográfiai Szekciójának elnöke ismét Dr. Szőnyi Éva lett, titkára Takácsné Bubnó Katalin (DEENK), gazdasági felelőse Németh Enikő (OSZK), kommunikáció/PR felelőse továbbra is Bárdosi Mónika (KSH), további vezetőségi tag és póttag lett Pogányné Rózsa Gabriella és Vass Johanna.

Az Ellenőrző Bizottság élére Vasbányai Ferenc került, tagjai és póttagja pedig Honffyné Felhő Ágnes (OSZK), Jeszenszky Zsuzsanna (DEENK) lettek, póttag Kégli Ferenc.

A taggyűlés az új vezetőségi tagok bemutatkozásával zárult.

Az új vezetőség első rövid megbeszélése is lezajlott, amelyen Dr. Szőnyi Éva a sürgős, még a 2019. év végén intézendő feladatokat ismertette, valamint felvázolta a 2020-as terveket.

Takácsné Bubnó Katalin, DEENK

Comments are closed.

Blog Home