MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi elektronikus küldöttgyűlése

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről alapján tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet a küldöttgyűlés idején is fennállt. […»]


Barátné Hajdu Ágnes: Új kompetenciák, következetes megjelenés

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

1. Előzmények
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Hivatásunk új kihívásaihoz kapcsolódóan 2016-tól évente nemzetközi tudományos konferenciát rendezünk. Konferenciáink jelentős eredményeket felmutató, komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltott rendezvények voltak. Amikor az MKE elnöksége konferenciasorozatunk folytatása mellett döntött 2019-ben még nem sejtettük, hogy különleges körülmények között kell majd megvalósítanunk a terveinket. Az adott cím esetében pedig csak a folyamatos megújulást kereső, de egyben a folytonoságra épülő szemléletünket tükröző aktuális címet akartunk választani – és nem gondoltunk/nem gondolhattunk arra az egész világot érintő és mindent megváltoztató pandémiás helyzetre, mely a könyvtárakat, a könyvtárosokat, az egyéneket, sőt az egész társadalmunkat érinti. Így választottuk a 2020-as tudományos konferenciánknak a Kihívások és kompetenciák címet. […»]


MKE Emlékérem 2020

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

Ebben az évben a pandémia miatt minden könyvtáros bánatára elmaradt a Vándorgyűlés, ahol hagyományosan minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga vehette át az MKE emlékérmet, közöttük egy-egy határon túli könyvtáros is, aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. […»]


2020. évi Fitz József-könyvdíj kitüntetettjei

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. […»]

Szervezeti élet


Rendkívüli helyzet a könyvtárakban II. rész (online) – Beszámoló a vállalati könyvtárosok 32. műhelybeszélgetéséről

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

32. műhelybeszélgetésünkön, 2020.02-09-én folytattuk a technikai problémák miatt félbeszakadt júniusi online összejövetelünket a járványügyi helyzet miatt bevezetett új könyvtári szolgáltatásokról, megváltozott munkakörülményeinkről. A beszélgetéshez az Országos Széchényi Könyvtár Microsoft Teams online konferenciaszolgáltatását használtuk fel. A műhelybeszélgetésre azok a kollégák kaptak értesítést, akik már korábban részt vettek a workshopon. […»]


Luca Nap 2020 – Műszaki Könyvtáros Szekció

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A Műszaki Könyvtáros Szekció hagyományos Luca Napi rendezvényét ebben az évben sajnálatosan meggátolta a pandémia megkövetelte távolságtartás, ezért idén a régi szép Luca Napokra emlékezünk. […»]


Bagolyröpte – VándorBagoly díj

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Idén a Gyermekkönyvtáros Szekció az Orosházán esedékes szokásos őszi szakmai napját a járvány miatt nem tudta sajnos megtartani, pedig az orosházi gyerekkönyvtárosok nagyon készültek rá. Az online program nem adhat olyan élményt, amit egy ilyen találkozáson átélnek a résztvevők, hiszen a helyi könyvtár – mint a gyermekkönyvtári programok általában – könyvtári játékkal készül, mellyel a saját munkájukat, könyvtárukat, városukat mutatják be. […»]

Szakmai műhely


A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj elnyerési feltételei és az odaítélés folyamata

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A 2020-as év több szempontból is nehéz helyzet elé állította a könyvtárakat, hiszen a pandémia hatásai mellett meg kellett küzdeniük a közalkalmazotti lét átalakulásával is. A nehézségek ellenére néhány könyvtár mégis úgy döntött, hogy indul a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázaton, melyet a 33/2017. (XII.12.) EMMI rendelet szabályoz. A rendelet szerint az országos minőségirányítási tevékenység koordinálását, a pályázatok szakmai előkészítését és lebonyolítását a Könyvtári Intézet végzi. A feladatok ellátására 2020 júniusától megalakult a Könyvtári Minőségfejlesztési Osztály (KMO), mely szeptember közepétől 3 fővel működik. […»]


404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet? Szakmai konferencia a webarchiválásról

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

2020. december 2-án negyedik alkalommal rendezte meg az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” elnevezésű, a webarchiválással foglalkozó konferenciáját. A konferencián az online térben mintegy 160 érdeklődő kolléga vett részt. […»]


Kerekasztal beszélgetés a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról a Museum Digit konferencián

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja 2020.november 26-27-én rendezte meg MuseumDigit konferenciáját. A már 2013 óta évenként szervezett szakmai találkozó a muzeológusok mellett más közgyűjteményi és a kulturális örökségvédelem egyéb területein dolgozó szakembereket, valamint döntéshozókat és a kreatív ipar fejlesztőit és szolgáltatóit is igyekszik megszólítani. […»]


A mesterséges intelligencia és a jogi hivatás – online szakmai konferencia

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Forrás: https://www.belfoldihirek.com/jog/a-mesterseges-intelligencia-belepett-a-jog-teruletere

2020. szeptember 30-án „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal IV. – A mesterséges intelligencia és a jogi hivatás” címmel online szakmai konferencia zajlott a virtuális térben. Az esemény a korábbi nagyon sikeres szakmai konferenciák folytatásaként valósult meg az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, a Fővárosi Törvényszék, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója szervezésében, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont technikai lebonyolításával. […»]

Ötágú síp


Mgr. Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete leköszönő elnökének gondolatai

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Címzettek: az SzMKE elnöksége és tagjai, könyvtáros kollégák, könyvtárak fenntartói, sajtó képviselői, partnereink határon innen és azon túl […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár online olvasójátékai

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bod_P%C3%A9ter_Megyei_K%C3%B6nyvt%C3%A1r

A Bod Péter Megyei Könyvtár (BPMK) 1974 óta Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy municípium közkönyvtára, a hajdani székely székek egyikének, Háromszéknek a székházában, a későbbi Vármegyeháza műemlék épületében működik. […»]

Civil infó


A 2020. évi Kosáry Domokos-díjasok: Mézes Miklós agrármérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja és M. Csizmadia Béla (1942–2019) gépészmérnök, professor emeritus

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

A bronzból készült 97 mm átmérőjű érem Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrász alkotása

A Szent István Egyetem (SZIE) Szenátusa 2020. október 7-én tartott ülésén két Kosáry Domokos-díjat ítélt oda a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára.A rangos elismerés átadására a koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem kerülhetett sor az előző években kialakított, hagyományos módon, így ezúton adunk tájékoztatást a díjban részesülőkről. […»]


Népművelő az Országgyűlési Könyvtár állományraktárában – Im memoriam Blayer Jenő (1952–2019)

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

2020 szeptemberében – jelentős késéssel – jött a szomorú hír: elhunyt Blayer Jenő, az Országgyűlési Könyvtár (a továbbiakban: OGyK) könyv- és periodika-raktárának korábbi vezetője. 22 éven át munkatársa voltam, másfél évtizedig közvetlen felettese is, így kötelességemnek érzem megemlékezni a kiváló szakemberről. […»]

Mentor


Dr. Urai-Tóth Éva

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

1998 óta dolgozom az Országgyűlési Könyvtárban. Az akkori Képviselőtájékoztatási osztályon először az országgyűlési képviselők tájékoztatásában és háttéranyagok készítésében szereztem szakmai tapasztalatot. Ezt követően tájékoztató könyvtárosként (jogi szaktájékoztatás) dolgoztam, később csoportvezetőként a tájékoztató munka szervezésében is gyakorlatot szereztem. Bekapcsolódva a könyvtár digitalizálási projektjeibe, a szerzői jogi kérdésekkel foglalkoztam. […»]

Portré


Dr. Hernádi László Mihály aranydiplomás, középiskolai tanár, Szinnyei József-díjas, könyvtári főtanácsos, a pécsi Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Dr. Hernádi László Mihály hatalmas szakmai és lexikális tudással rendelkezik. Kiemelkedő szakmai tevékenysége és nagy jelentőségű munkái követendő példát jelenthetnek az utánunk következő könyvtáros-generáció számára. Versmondása/előadóművészete mellett szépirodalmi munkássága is figyelemreméltó. Jól ír verseket, anekdotákat, vicceket és történeteket. Tudásban, tapasztalatokban és fordulatokban gazdag életútját memoár formájában tárja elénk. Kedveli az idézeteket. Benjamin Disraeli mondását követve – „Bölcsek bölcsességét és századok tapasztalatait őrzik az idézetek” – az írásaiban mottóként beidézett citátumok életfelfogását és az adott tudományterülethez való elkötelezettségét tükrözik; memoárjában az életkörülményekhez való viszonya mellett reményt adva az olvasónak, iránymutatásul is szolgálnak. Kedves, szellemes, kreatív, segítőkész ember. Édesapja nyomdokait követve orvos szeretett volna lenni, de a sors másképp gondolta. Tehetségét tekintve lehetett volna színész is, – mégis könyvtáros lett. Köszönet érte! (a szerk.) […»]

Szakirodalmi ajánló


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

 Ásványi Ilona

20 éves a Könyvtári Intézet / Ásványi Ilona. – Online konferencia 2020. november 26-án

In:Eke hírlevél. – 17. (2020) 3/4., p. 41-45. […»]

Sziporkák


Könyvtári karácsonyi dekorációs verseny

Posted by Buzai Csaba - december 31st, 2020

Nekem a könyvtár a második otthonom, és azon dolgozom, hogy minél többen így érezzenek. Az elmúlt években mesekönyveimmel több, mint 700 könyvtárban jártam író – olvasó találkozókon. A könyvtárba járás, a rendszeres olvasás olyan élmény, ami egész életre szól. Én azt szeretném, ha minél többen így éreznének. […»]